logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

kokonaisuudessaan, adverb

Word analysis
kokonaisuudessaan

kokonaisuudessaan

kokonaisuudessaan

Adverb, 3rd singular/plural possessive

kokonaisuus

Noun, Singular Inessive 3rd singular possessive

kokonaisuus

Noun, Singular Inessive 3rd plural possessive

koko

Noun, Singular Nominative

+ naisuus

Noun, Singular Inessive 3rd singular possessive

koko

Noun, Singular Nominative

+ naisuus

Noun, Singular Inessive 3rd plural possessive

Report an issue

Wiktionary

in its entirety Fin:Haluaisin kuulla "Nibelungin sormuksen" kokonaisuudessaan.Eng:I would like to hear "The Ring of the Nibelung" in its entirety. Show more arrow right
as a whole kokonaisuudessaan, kokonaisuutena, yleensä
in its entirety kokonaisuudessaan, kokonaan
in its totality kokonaisuudessaan
bodily kokonaisuudessaan, henkilökohtaisesti, kokonaan, väkisin
in the aggregate kokonaisuudessaan
Show more arrow right

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kokonaisuus

kokonaisuudet

Par

-ta

kokonaisuutta

kokonaisuuksia

Gen

-n

kokonaisuuden

kokonaisuuksien

Ill

mihin

kokonaisuuteen

kokonaisuuksiin

Ine

-ssa

kokonaisuudessa

kokonaisuuksissa

Ela

-sta

kokonaisuudesta

kokonaisuuksista

All

-lle

kokonaisuudelle

kokonaisuuksille

Ade

-lla

kokonaisuudella

kokonaisuuksilla

Abl

-lta

kokonaisuudelta

kokonaisuuksilta

Tra

-ksi

kokonaisuudeksi

kokonaisuuksiksi

Ess

-na

kokonaisuutena

kokonaisuuksina

Abe

-tta

kokonaisuudetta

kokonaisuuksitta

Com

-ne

-

kokonaisuuksine

Ins

-in

-

kokonaisuuksin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kokonaisuus

kokonaisuudet

Par

-ta

kokonaisuutta

kokonaisuuksia

Gen

-n

kokonaisuuden

kokonaisuuksien

Ill

mihin

kokonaisuuteen

kokonaisuuksiin

Ine

-ssa

kokonaisuudessa

kokonaisuuksissa

Ela

-sta

kokonaisuudesta

kokonaisuuksista

All

-lle

kokonaisuudelle

kokonaisuuksille

Ade

-lla

kokonaisuudella

kokonaisuuksilla

Abl

-lta

kokonaisuudelta

kokonaisuuksilta

Tra

-ksi

kokonaisuudeksi

kokonaisuuksiksi

Ess

-na

kokonaisuutena

kokonaisuuksina

Abe

-tta

kokonaisuudetta

kokonaisuuksitta

Com

-ne

-

kokonaisuuksine

Ins

-in

-

kokonaisuuksin

whole kokonainen, kokonaisuus
ensemble kokonaisuus, yhtye, asukokonaisuus, yhteissoitto, yhteisesitys, puku
set sarja, joukko, setti, ryhmä, asento, kokonaisuus
totality kokonaisuus, loppusumma
entirety kokonaisuus
wholeness kokonaisuus, eheys
body elin, runko, ruumis, keho, kappale, kokonaisuus
gross brutto, krossi, kokonaisuus
Show more arrow right
Tatoeba; OpenSubtitles; oj4; Tanzil; JRC-Acquis; Tatoeba, sentence number 5891275; Europarl; EurLex-2; Europarl Parallel Corpus, sentence number 5463; Tatoeba, sentence number 4573174 Arviointi on tehty kokonaisuudeksi. The evaluation has been done as a whole. Tutkimus on keskitetty kokonaisuudeksi. The study is focused on as a whole. Osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa Kaikki. St part: Text as a whole excluding the word All. Hän ymmärsi nopeasti koko kokonaisuuden. He quickly understood the whole kokonaisuus. Tärkeää on antaa analyysi kokonaisuudeksi. It is important to provide an analysis as a whole. Katsotaan asiaa kokonaisuuden näkökulmasta. Let's look at the matter from the perspective of the whole. Ehdotuksemme on suunniteltu kokonaisuudeksi. Our proposal is designed as a whole. Kokonaisuus kotelossa. The whole contained in housing. Arvioimme projektin kokonaisuuden onnistumista. We are evaluating the success of the project as a whole. Mietimme, kuinka voisimme parantaa kokonaisuutta. We are considering how to improve the whole. Show more arrow right

Wiktionary

A combination of parts or factors considered to be a whole. (more emphasis on the united parts) combination, amalgamation, ensemble, aggregate (more emphasis on the resulting whole) whole, entirety, body, totality; big picture, gestalt (in the sense of asiakokonaisuus, usually without an addition such as in its entirety) field, affair, subject, topic, area, matter, dossier, entity, part, section, subsection (more emphasis on the united parts) combination, amalgamation, ensemble, aggregate (more emphasis on the resulting whole) whole, entirety, body, totality; big picture, gestalt (in the sense of asiakokonaisuus, usually without an addition such as in its entirety) field, affair, subject, topic, area, matter, dossier, entity, part, section, subsection Show more arrow right kokonaisuutena asiakokonaisuus Show more arrow right kokonainen +‎ -uus Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kokonaisuuteni

kokonaisuuteni

kokonaisuutesi

kokonaisuutesi

kokonaisuutensa

kokonaisuutensa

Par

-ta

kokonaisuuttani

kokonaisuuksiani

kokonaisuuttasi

kokonaisuuksiasi

kokonaisuuttansa / kokonaisuuttaan

kokonaisuuksiansa / kokonaisuuksiaan

Gen

-n

kokonaisuuteni

kokonaisuuksieni

kokonaisuutesi

kokonaisuuksiesi

kokonaisuutensa

kokonaisuuksiensa

Ill

mihin

kokonaisuuteeni

kokonaisuuksiini

kokonaisuuteesi

kokonaisuuksiisi

kokonaisuuteensa

kokonaisuuksiinsa

Ine

-ssa

kokonaisuudessani

kokonaisuuksissani

kokonaisuudessasi

kokonaisuuksissasi

kokonaisuudessansa / kokonaisuudessaan

kokonaisuuksissansa / kokonaisuuksissaan

Ela

-sta

kokonaisuudestani

kokonaisuuksistani

kokonaisuudestasi

kokonaisuuksistasi

kokonaisuudestansa / kokonaisuudestaan

kokonaisuuksistansa / kokonaisuuksistaan

All

-lle

kokonaisuudelleni

kokonaisuuksilleni

kokonaisuudellesi

kokonaisuuksillesi

kokonaisuudellensa / kokonaisuudelleen

kokonaisuuksillensa / kokonaisuuksillean

Ade

-lla

kokonaisuudellani

kokonaisuuksillani

kokonaisuudellasi

kokonaisuuksillasi

kokonaisuudellansa / kokonaisuudellaan

kokonaisuuksillansa / kokonaisuuksillaan

Abl

-lta

kokonaisuudeltani

kokonaisuuksiltani

kokonaisuudeltasi

kokonaisuuksiltasi

kokonaisuudeltansa / kokonaisuudeltaan

kokonaisuuksiltansa / kokonaisuuksiltaan

Tra

-ksi

kokonaisuudekseni

kokonaisuuksikseni

kokonaisuudeksesi

kokonaisuuksiksesi

kokonaisuudeksensa / kokonaisuudekseen

kokonaisuuksiksensa / kokonaisuuksikseen

Ess

-na

kokonaisuutenani

kokonaisuuksinani

kokonaisuutenasi

kokonaisuuksinasi

kokonaisuutenansa / kokonaisuutenaan

kokonaisuuksinansa / kokonaisuuksinaan

Abe

-tta

kokonaisuudettani

kokonaisuuksittani

kokonaisuudettasi

kokonaisuuksittasi

kokonaisuudettansa / kokonaisuudettaan

kokonaisuuksittansa / kokonaisuuksittaan

Com

-ne

-

kokonaisuuksineni

-

kokonaisuuksinesi

-

kokonaisuuksinensa / kokonaisuuksineen

Singular

Plural

Nom

-

kokonaisuuteni

kokonaisuutesi

kokonaisuutensa

kokonaisuuteni

kokonaisuutesi

kokonaisuutensa

Par

-ta

kokonaisuuttani

kokonaisuuttasi

kokonaisuuttansa / kokonaisuuttaan

kokonaisuuksiani

kokonaisuuksiasi

kokonaisuuksiansa / kokonaisuuksiaan

Gen

-n

kokonaisuuteni

kokonaisuutesi

kokonaisuutensa

kokonaisuuksieni

kokonaisuuksiesi

kokonaisuuksiensa

Ill

mihin

kokonaisuuteeni

kokonaisuuteesi

kokonaisuuteensa

kokonaisuuksiini

kokonaisuuksiisi

kokonaisuuksiinsa

Ine

-ssa

kokonaisuudessani

kokonaisuudessasi

kokonaisuudessansa / kokonaisuudessaan

kokonaisuuksissani

kokonaisuuksissasi

kokonaisuuksissansa / kokonaisuuksissaan

Ela

-sta

kokonaisuudestani

kokonaisuudestasi

kokonaisuudestansa / kokonaisuudestaan

kokonaisuuksistani

kokonaisuuksistasi

kokonaisuuksistansa / kokonaisuuksistaan

All

-lle

kokonaisuudelleni

kokonaisuudellesi

kokonaisuudellensa / kokonaisuudelleen

kokonaisuuksilleni

kokonaisuuksillesi

kokonaisuuksillensa / kokonaisuuksillean

Ade

-lla

kokonaisuudellani

kokonaisuudellasi

kokonaisuudellansa / kokonaisuudellaan

kokonaisuuksillani

kokonaisuuksillasi

kokonaisuuksillansa / kokonaisuuksillaan

Abl

-lta

kokonaisuudeltani

kokonaisuudeltasi

kokonaisuudeltansa / kokonaisuudeltaan

kokonaisuuksiltani

kokonaisuuksiltasi

kokonaisuuksiltansa / kokonaisuuksiltaan

Tra

-ksi

kokonaisuudekseni

kokonaisuudeksesi

kokonaisuudeksensa / kokonaisuudekseen

kokonaisuuksikseni

kokonaisuuksiksesi

kokonaisuuksiksensa / kokonaisuuksikseen

Ess

-na

kokonaisuutenani

kokonaisuutenasi

kokonaisuutenansa / kokonaisuutenaan

kokonaisuuksinani

kokonaisuuksinasi

kokonaisuuksinansa / kokonaisuuksinaan

Abe

-tta

kokonaisuudettani

kokonaisuudettasi

kokonaisuudettansa / kokonaisuudettaan

kokonaisuuksittani

kokonaisuuksittasi

kokonaisuuksittansa / kokonaisuuksittaan

Com

-ne

-

-

-

kokonaisuuksineni

kokonaisuuksinesi

kokonaisuuksinensa / kokonaisuuksineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kokonaisuutemme

kokonaisuutemme

kokonaisuutenne

kokonaisuutenne

kokonaisuutensa

kokonaisuutensa

Par

-ta

kokonaisuuttamme

kokonaisuuksiamme

kokonaisuuttanne

kokonaisuuksianne

kokonaisuuttansa / kokonaisuuttaan

kokonaisuuksiansa / kokonaisuuksiaan

Gen

-n

kokonaisuutemme

kokonaisuuksiemme

kokonaisuutenne

kokonaisuuksienne

kokonaisuutensa

kokonaisuuksiensa

Ill

mihin

kokonaisuuteemme

kokonaisuuksiimme

kokonaisuuteenne

kokonaisuuksiinne

kokonaisuuteensa

kokonaisuuksiinsa

Ine

-ssa

kokonaisuudessamme

kokonaisuuksissamme

kokonaisuudessanne

kokonaisuuksissanne

kokonaisuudessansa / kokonaisuudessaan

kokonaisuuksissansa / kokonaisuuksissaan

Ela

-sta

kokonaisuudestamme

kokonaisuuksistamme

kokonaisuudestanne

kokonaisuuksistanne

kokonaisuudestansa / kokonaisuudestaan

kokonaisuuksistansa / kokonaisuuksistaan

All

-lle

kokonaisuudellemme

kokonaisuuksillemme

kokonaisuudellenne

kokonaisuuksillenne

kokonaisuudellensa / kokonaisuudelleen

kokonaisuuksillensa / kokonaisuuksillean

Ade

-lla

kokonaisuudellamme

kokonaisuuksillamme

kokonaisuudellanne

kokonaisuuksillanne

kokonaisuudellansa / kokonaisuudellaan

kokonaisuuksillansa / kokonaisuuksillaan

Abl

-lta

kokonaisuudeltamme

kokonaisuuksiltamme

kokonaisuudeltanne

kokonaisuuksiltanne

kokonaisuudeltansa / kokonaisuudeltaan

kokonaisuuksiltansa / kokonaisuuksiltaan

Tra

-ksi

kokonaisuudeksemme

kokonaisuuksiksemme

kokonaisuudeksenne

kokonaisuuksiksenne

kokonaisuudeksensa / kokonaisuudekseen

kokonaisuuksiksensa / kokonaisuuksikseen

Ess

-na

kokonaisuutenamme

kokonaisuuksinamme

kokonaisuutenanne

kokonaisuuksinanne

kokonaisuutenansa / kokonaisuutenaan

kokonaisuuksinansa / kokonaisuuksinaan

Abe

-tta

kokonaisuudettamme

kokonaisuuksittamme

kokonaisuudettanne

kokonaisuuksittanne

kokonaisuudettansa / kokonaisuudettaan

kokonaisuuksittansa / kokonaisuuksittaan

Com

-ne

-

kokonaisuuksinemme

-

kokonaisuuksinenne

-

kokonaisuuksinensa / kokonaisuuksineen

Singular

Plural

Nom

-

kokonaisuutemme

kokonaisuutenne

kokonaisuutensa

kokonaisuutemme

kokonaisuutenne

kokonaisuutensa

Par

-ta

kokonaisuuttamme

kokonaisuuttanne

kokonaisuuttansa / kokonaisuuttaan

kokonaisuuksiamme

kokonaisuuksianne

kokonaisuuksiansa / kokonaisuuksiaan

Gen

-n

kokonaisuutemme

kokonaisuutenne

kokonaisuutensa

kokonaisuuksiemme

kokonaisuuksienne

kokonaisuuksiensa

Ill

mihin

kokonaisuuteemme

kokonaisuuteenne

kokonaisuuteensa

kokonaisuuksiimme

kokonaisuuksiinne

kokonaisuuksiinsa

Ine

-ssa

kokonaisuudessamme

kokonaisuudessanne

kokonaisuudessansa / kokonaisuudessaan

kokonaisuuksissamme

kokonaisuuksissanne

kokonaisuuksissansa / kokonaisuuksissaan

Ela

-sta

kokonaisuudestamme

kokonaisuudestanne

kokonaisuudestansa / kokonaisuudestaan

kokonaisuuksistamme

kokonaisuuksistanne

kokonaisuuksistansa / kokonaisuuksistaan

All

-lle

kokonaisuudellemme

kokonaisuudellenne

kokonaisuudellensa / kokonaisuudelleen

kokonaisuuksillemme

kokonaisuuksillenne

kokonaisuuksillensa / kokonaisuuksillean

Ade

-lla

kokonaisuudellamme

kokonaisuudellanne

kokonaisuudellansa / kokonaisuudellaan

kokonaisuuksillamme

kokonaisuuksillanne

kokonaisuuksillansa / kokonaisuuksillaan

Abl

-lta

kokonaisuudeltamme

kokonaisuudeltanne

kokonaisuudeltansa / kokonaisuudeltaan

kokonaisuuksiltamme

kokonaisuuksiltanne

kokonaisuuksiltansa / kokonaisuuksiltaan

Tra

-ksi

kokonaisuudeksemme

kokonaisuudeksenne

kokonaisuudeksensa / kokonaisuudekseen

kokonaisuuksiksemme

kokonaisuuksiksenne

kokonaisuuksiksensa / kokonaisuuksikseen

Ess

-na

kokonaisuutenamme

kokonaisuutenanne

kokonaisuutenansa / kokonaisuutenaan

kokonaisuuksinamme

kokonaisuuksinanne

kokonaisuuksinansa / kokonaisuuksinaan

Abe

-tta

kokonaisuudettamme

kokonaisuudettanne

kokonaisuudettansa / kokonaisuudettaan

kokonaisuuksittamme

kokonaisuuksittanne

kokonaisuuksittansa / kokonaisuuksittaan

Com

-ne

-

-

-

kokonaisuuksinemme

kokonaisuuksinenne

kokonaisuuksinensa / kokonaisuuksineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

koko

koot / ko’ot

Par

-ta

kokoa

kokoja

Gen

-n

koon / ko’on

kokojen

Ill

mihin

kokoon

kokoihin

Ine

-ssa

koossa / ko’ossa

kooissa / ko’oissa

Ela

-sta

koosta / ko’osta

kooista / ko’oista

All

-lle

koolle / ko’olle

kooille / ko’oille

Ade

-lla

koolla / ko’olla

kooilla / ko’oilla

Abl

-lta

koolta / ko’olta

kooilta / ko’oilta

Tra

-ksi

kooksi / ko’oksi

kooiksi / ko’oiksi

Ess

-na

kokona

kokoina

Abe

-tta

kootta / ko’otta

kooitta / ko’oitta

Com

-ne

-

kokoine

Ins

-in

-

kooin / ko’oin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

koko

koot / ko’ot

Par

-ta

kokoa

kokoja

Gen

-n

koon / ko’on

kokojen

Ill

mihin

kokoon

kokoihin

Ine

-ssa

koossa / ko’ossa

kooissa / ko’oissa

Ela

-sta

koosta / ko’osta

kooista / ko’oista

All

-lle

koolle / ko’olle

kooille / ko’oille

Ade

-lla

koolla / ko’olla

kooilla / ko’oilla

Abl

-lta

koolta / ko’olta

kooilta / ko’oilta

Tra

-ksi

kooksi / ko’oksi

kooiksi / ko’oiksi

Ess

-na

kokona

kokoina

Abe

-tta

kootta / ko’otta

kooitta / ko’oitta

Com

-ne

-

kokoine

Ins

-in

-

kooin / ko’oin

size koko, suuruus, liima, numero, liisteri
format muoto, formaatti, koko, kaava, rakenne
bulk pääosa, massa, koko, määrä, lasti, suurin osa jstk
whole koko, kokonainen, eheä, täydellinen, ehjä, ehyt
entire koko, kokonainen, täydellinen, ehjä, täysilukuinen
full koko, täynnä, täysi, täydellinen, täysimääräinen, kokonainen
total kokonais-, koko, täydellinen, totaalinen
all kaikki, koko, ainoa, täysi, ainoastaan
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba, sentence id: 3670027; OpenSubtitles; Europarl; Tatoeba; OPUS - Finnish-English Corpus, sentence 23456.; Europarl Parallel Corpus; Tatoeba Parallel Corpus, sentence 2688313.; Global Voices Parallel Corpus, sentence 6717. He ovat koissa. They're in a moth! Pituus on puolet kokoa. Length is half of the whole. Joukkue koolle. All right guys huddle up. En kuitenkaan tiedä koosta. I don't know about its size. Koollako se on rajoitettu? Is it restricted by size? Minkä koollako ne tulivat? In what size did they come? Saanko sen koollako? Can I have it in that size? Kokousta odotetaan innolla. The meeting is eagerly anticipated. Kokoajan hän ajatteli sinua. All the time he was thinking about you. Hän pysyi hereillä kokoajan. He stayed awake the whole time. Show more arrow right

Wiktionary

heap size Fin:Mikä sinun kokosi on?Eng:What is your size? Show more arrow right Adjectives kokoinen Show more arrow right From Proto-Finnic koko. Cognate to Estonian kogu. Compare also Eastern Mari кугу (kugu, “big”) Show more arrow right

Wikipedia

vaatteiden koot
kenkien koot, kengännumerot paperiarkkien koot Koko teatteri
helsinkiläinen teatteri KOKO
työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma Koko
(1971–2018), viittomakieltä oppinut naarasgorilla Koko Taylor
(1928–2009), yhdysvaltalainen blueslaulaja Kōko Tsurumi (s. 1992), japanilainen telinevoimistelija
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kokoni

kokoni

kokosi

kokosi

kokonsa

kokonsa

Par

-ta

kokoani

kokojani

kokoasi

kokojasi

kokoansa / kokoaan

kokojansa / kokojaan

Gen

-n

kokoni

kokojeni

kokosi

kokojesi

kokonsa

kokojensa

Ill

mihin

kokooni

kokoihini

kokoosi

kokoihisi

kokoonsa

kokoihinsa

Ine

-ssa

koossani / ko’ossani

kooissani / ko’oissani

koossasi / ko’ossasi

kooissasi / ko’oissasi

koossansa / koossaan / ko’ossansa / ko’ossaan

kooissansa / kooissaan / ko’oissansa / ko’oissaan

Ela

-sta

koostani / ko’ostani

kooistani / ko’oistani

koostasi / ko’ostasi

kooistasi / ko’oistasi

koostansa / koostaan / ko’ostansa / ko’ostaan

kooistansa / kooistaan / ko’oistansa / ko’oistaan

All

-lle

koolleni / ko’olleni

kooilleni / ko’oilleni

koollesi / ko’ollesi

kooillesi / ko’oillesi

koolleen / koollensa / ko’olleen / ko’ollensa

kooillensa / kooillean / ko’oillensa / ko’oillean

Ade

-lla

koollani / ko’ollani

kooillani / ko’oillani

koollasi / ko’ollasi

kooillasi / ko’oillasi

koollansa / koollaan / ko’ollansa / ko’ollaan

kooillansa / kooillaan / ko’oillansa / ko’oillaan

Abl

-lta

kooltani / ko’oltani

kooiltani / ko’oiltani

kooltasi / ko’oltasi

kooiltasi / ko’oiltasi

kooltansa / kooltaan / ko’oltansa / ko’oltaan

kooiltansa / kooiltaan / ko’oiltansa / ko’oiltaan

Tra

-ksi

kookseni / ko’okseni

kooikseni / ko’oikseni

kooksesi / ko’oksesi

kooiksesi / ko’oiksesi

kookseen / kooksensa / ko’okseen / ko’oksensa

kooikseen / kooiksensa / ko’oikseen / ko’oiksensa

Ess

-na

kokonani

kokoinani

kokonasi

kokoinasi

kokonansa / kokonaan

kokoinansa / kokoinaan

Abe

-tta

koottani / ko’ottani

kooittani / ko’oittani

koottasi / ko’ottasi

kooittasi / ko’oittasi

koottansa / koottaan / ko’ottansa / ko’ottaan

kooittansa / kooittaan / ko’oittansa / ko’oittaan

Com

-ne

-

kokoineni

-

kokoinesi

-

kokoinensa / kokoineen

Singular

Plural

Nom

-

kokoni

kokosi

kokonsa

kokoni

kokosi

kokonsa

Par

-ta

kokoani

kokoasi

kokoansa / kokoaan

kokojani

kokojasi

kokojansa / kokojaan

Gen

-n

kokoni

kokosi

kokonsa

kokojeni

kokojesi

kokojensa

Ill

mihin

kokooni

kokoosi

kokoonsa

kokoihini

kokoihisi

kokoihinsa

Ine

-ssa

koossani / ko’ossani

koossasi / ko’ossasi

koossansa / koossaan / ko’ossansa / ko’ossaan

kooissani / ko’oissani

kooissasi / ko’oissasi

kooissansa / kooissaan / ko’oissansa / ko’oissaan

Ela

-sta

koostani / ko’ostani

koostasi / ko’ostasi

koostansa / koostaan / ko’ostansa / ko’ostaan

kooistani / ko’oistani

kooistasi / ko’oistasi

kooistansa / kooistaan / ko’oistansa / ko’oistaan

All

-lle

koolleni / ko’olleni

koollesi / ko’ollesi

koolleen / koollensa / ko’olleen / ko’ollensa

kooilleni / ko’oilleni

kooillesi / ko’oillesi

kooillensa / kooillean / ko’oillensa / ko’oillean

Ade

-lla

koollani / ko’ollani

koollasi / ko’ollasi

koollansa / koollaan / ko’ollansa / ko’ollaan

kooillani / ko’oillani

kooillasi / ko’oillasi

kooillansa / kooillaan / ko’oillansa / ko’oillaan

Abl

-lta

kooltani / ko’oltani

kooltasi / ko’oltasi

kooltansa / kooltaan / ko’oltansa / ko’oltaan

kooiltani / ko’oiltani

kooiltasi / ko’oiltasi

kooiltansa / kooiltaan / ko’oiltansa / ko’oiltaan

Tra

-ksi

kookseni / ko’okseni

kooksesi / ko’oksesi

kookseen / kooksensa / ko’okseen / ko’oksensa

kooikseni / ko’oikseni

kooiksesi / ko’oiksesi

kooikseen / kooiksensa / ko’oikseen / ko’oiksensa

Ess

-na

kokonani

kokonasi

kokonansa / kokonaan

kokoinani

kokoinasi

kokoinansa / kokoinaan

Abe

-tta

koottani / ko’ottani

koottasi / ko’ottasi

koottansa / koottaan / ko’ottansa / ko’ottaan

kooittani / ko’oittani

kooittasi / ko’oittasi

kooittansa / kooittaan / ko’oittansa / ko’oittaan

Com

-ne

-

-

-

kokoineni

kokoinesi

kokoinensa / kokoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kokomme

kokomme

kokonne

kokonne

kokonsa

kokonsa

Par

-ta

kokoamme

kokojamme

kokoanne

kokojanne

kokoansa / kokoaan

kokojansa / kokojaan

Gen

-n

kokomme

kokojemme

kokonne

kokojenne

kokonsa

kokojensa

Ill

mihin

kokoomme

kokoihimme

kokoonne

kokoihinne

kokoonsa

kokoihinsa

Ine

-ssa

koossamme / ko’ossamme

kooissamme / ko’oissamme

koossanne / ko’ossanne

kooissanne / ko’oissanne

koossansa / koossaan / ko’ossansa / ko’ossaan

kooissansa / kooissaan / ko’oissansa / ko’oissaan

Ela

-sta

koostamme / ko’ostamme

kooistamme / ko’oistamme

koostanne / ko’ostanne

kooistanne / ko’oistanne

koostansa / koostaan / ko’ostansa / ko’ostaan

kooistansa / kooistaan / ko’oistansa / ko’oistaan

All

-lle

koollemme / ko’ollemme

kooillemme / ko’oillemme

koollenne / ko’ollenne

kooillenne / ko’oillenne

koolleen / koollensa / ko’olleen / ko’ollensa

kooillensa / kooillean / ko’oillensa / ko’oillean

Ade

-lla

koollamme / ko’ollamme

kooillamme / ko’oillamme

koollanne / ko’ollanne

kooillanne / ko’oillanne

koollansa / koollaan / ko’ollansa / ko’ollaan

kooillansa / kooillaan / ko’oillansa / ko’oillaan

Abl

-lta

kooltamme / ko’oltamme

kooiltamme / ko’oiltamme

kooltanne / ko’oltanne

kooiltanne / ko’oiltanne

kooltansa / kooltaan / ko’oltansa / ko’oltaan

kooiltansa / kooiltaan / ko’oiltansa / ko’oiltaan

Tra

-ksi

kooksemme / ko’oksemme

kooiksemme / ko’oiksemme

kooksenne / ko’oksenne

kooiksenne / ko’oiksenne

kookseen / kooksensa / ko’okseen / ko’oksensa

kooikseen / kooiksensa / ko’oikseen / ko’oiksensa

Ess

-na

kokonamme

kokoinamme

kokonanne

kokoinanne

kokonansa / kokonaan

kokoinansa / kokoinaan

Abe

-tta

koottamme / ko’ottamme

kooittamme / ko’oittamme

koottanne / ko’ottanne

kooittanne / ko’oittanne

koottansa / koottaan / ko’ottansa / ko’ottaan

kooittansa / kooittaan / ko’oittansa / ko’oittaan

Com

-ne

-

kokoinemme

-

kokoinenne

-

kokoinensa / kokoineen

Singular

Plural

Nom

-

kokomme

kokonne

kokonsa

kokomme

kokonne

kokonsa

Par

-ta

kokoamme

kokoanne

kokoansa / kokoaan

kokojamme

kokojanne

kokojansa / kokojaan

Gen

-n

kokomme

kokonne

kokonsa

kokojemme

kokojenne

kokojensa

Ill

mihin

kokoomme

kokoonne

kokoonsa

kokoihimme

kokoihinne

kokoihinsa

Ine

-ssa

koossamme / ko’ossamme

koossanne / ko’ossanne

koossansa / koossaan / ko’ossansa / ko’ossaan

kooissamme / ko’oissamme

kooissanne / ko’oissanne

kooissansa / kooissaan / ko’oissansa / ko’oissaan

Ela

-sta

koostamme / ko’ostamme

koostanne / ko’ostanne

koostansa / koostaan / ko’ostansa / ko’ostaan

kooistamme / ko’oistamme

kooistanne / ko’oistanne

kooistansa / kooistaan / ko’oistansa / ko’oistaan

All

-lle

koollemme / ko’ollemme

koollenne / ko’ollenne

koolleen / koollensa / ko’olleen / ko’ollensa

kooillemme / ko’oillemme

kooillenne / ko’oillenne

kooillensa / kooillean / ko’oillensa / ko’oillean

Ade

-lla

koollamme / ko’ollamme

koollanne / ko’ollanne

koollansa / koollaan / ko’ollansa / ko’ollaan

kooillamme / ko’oillamme

kooillanne / ko’oillanne

kooillansa / kooillaan / ko’oillansa / ko’oillaan

Abl

-lta

kooltamme / ko’oltamme

kooltanne / ko’oltanne

kooltansa / kooltaan / ko’oltansa / ko’oltaan

kooiltamme / ko’oiltamme

kooiltanne / ko’oiltanne

kooiltansa / kooiltaan / ko’oiltansa / ko’oiltaan

Tra

-ksi

kooksemme / ko’oksemme

kooksenne / ko’oksenne

kookseen / kooksensa / ko’okseen / ko’oksensa

kooiksemme / ko’oiksemme

kooiksenne / ko’oiksenne

kooikseen / kooiksensa / ko’oikseen / ko’oiksensa

Ess

-na

kokonamme

kokonanne

kokonansa / kokonaan

kokoinamme

kokoinanne

kokoinansa / kokoinaan

Abe

-tta

koottamme / ko’ottamme

koottanne / ko’ottanne

koottansa / koottaan / ko’ottansa / ko’ottaan

kooittamme / ko’oittamme

kooittanne / ko’oittanne

kooittansa / kooittaan / ko’oittansa / ko’oittaan

Com

-ne

-

-

-

kokoinemme

kokoinenne

kokoinensa / kokoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

naisuus

naisuudet

Par

-ta

naisuutta

naisuuksia

Gen

-n

naisuuden

naisuuksien

Ill

mihin

naisuuteen

naisuuksiin

Ine

-ssa

naisuudessa

naisuuksissa

Ela

-sta

naisuudesta

naisuuksista

All

-lle

naisuudelle

naisuuksille

Ade

-lla

naisuudella

naisuuksilla

Abl

-lta

naisuudelta

naisuuksilta

Tra

-ksi

naisuudeksi

naisuuksiksi

Ess

-na

naisuutena

naisuuksina

Abe

-tta

naisuudetta

naisuuksitta

Com

-ne

-

naisuuksine

Ins

-in

-

naisuuksin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

naisuus

naisuudet

Par

-ta

naisuutta

naisuuksia

Gen

-n

naisuuden

naisuuksien

Ill

mihin

naisuuteen

naisuuksiin

Ine

-ssa

naisuudessa

naisuuksissa

Ela

-sta

naisuudesta

naisuuksista

All

-lle

naisuudelle

naisuuksille

Ade

-lla

naisuudella

naisuuksilla

Abl

-lta

naisuudelta

naisuuksilta

Tra

-ksi

naisuudeksi

naisuuksiksi

Ess

-na

naisuutena

naisuuksina

Abe

-tta

naisuudetta

naisuuksitta

Com

-ne

-

naisuuksine

Ins

-in

-

naisuuksin

uNit
uNit
Show more arrow right
Tatoeba, sentence ID: 16683; Europarl; Tatoeba; Tatoeba, sentence ID: 248637; Tatoeba, sentence ID: 309790; OPUS; Europarl Parallel Corpus; OpenSubtitles Naisuus on taakka. Beauty is a burden. Naisuus säteilee hänestä aina ulospäin. Beauty radiates outwards from her. Sain nauraa naisuudelle. I got to laugh at femininity. Totta kai puolisollasi on naisuus. Of course your spouse has beauty. Naisuudelle hän kiitti minua. She thanked me for my naisuudelle. Naisuus on katoavaa ja huolestuttavaa. Beauty is fleeting and concerning. Kaikki tämä tapahtuu naisuudelle. All this happens for femininity. Naisuuttaan en halunnut karistaa. I didn't want to lose her charm. Ymmärrän arvostuksesi naisuudelle. I understand your appreciation for my naisuudelle. Älkää vaientako hänen naisuuttaan. Don't silence her femininity. Show more arrow right

Wiktionary

womanhood Show more arrow right nainen +‎ -uus Show more arrow right

Wikipedia

Woman A woman is an adult female human. The term woman may also refer to a girl (a female child or adolescent). The plural women is sometimes used for female humans regardless of age, as in phrases such as "women's rights.". Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

naisuuteni

naisuuteni

naisuutesi

naisuutesi

naisuutensa

naisuutensa

Par

-ta

naisuuttani

naisuuksiani

naisuuttasi

naisuuksiasi

naisuuttansa / naisuuttaan

naisuuksiansa / naisuuksiaan

Gen

-n

naisuuteni

naisuuksieni

naisuutesi

naisuuksiesi

naisuutensa

naisuuksiensa

Ill

mihin

naisuuteeni

naisuuksiini

naisuuteesi

naisuuksiisi

naisuuteensa

naisuuksiinsa

Ine

-ssa

naisuudessani

naisuuksissani

naisuudessasi

naisuuksissasi

naisuudessansa / naisuudessaan

naisuuksissansa / naisuuksissaan

Ela

-sta

naisuudestani

naisuuksistani

naisuudestasi

naisuuksistasi

naisuudestansa / naisuudestaan

naisuuksistansa / naisuuksistaan

All

-lle

naisuudelleni

naisuuksilleni

naisuudellesi

naisuuksillesi

naisuudellensa / naisuudelleen

naisuuksillensa / naisuuksillean

Ade

-lla

naisuudellani

naisuuksillani

naisuudellasi

naisuuksillasi

naisuudellansa / naisuudellaan

naisuuksillansa / naisuuksillaan

Abl

-lta

naisuudeltani

naisuuksiltani

naisuudeltasi

naisuuksiltasi

naisuudeltansa / naisuudeltaan

naisuuksiltansa / naisuuksiltaan

Tra

-ksi

naisuudekseni

naisuuksikseni

naisuudeksesi

naisuuksiksesi

naisuudeksensa / naisuudekseen

naisuuksiksensa / naisuuksikseen

Ess

-na

naisuutenani

naisuuksinani

naisuutenasi

naisuuksinasi

naisuutenansa / naisuutenaan

naisuuksinansa / naisuuksinaan

Abe

-tta

naisuudettani

naisuuksittani

naisuudettasi

naisuuksittasi

naisuudettansa / naisuudettaan

naisuuksittansa / naisuuksittaan

Com

-ne

-

naisuuksineni

-

naisuuksinesi

-

naisuuksinensa / naisuuksineen

Singular

Plural

Nom

-

naisuuteni

naisuutesi

naisuutensa

naisuuteni

naisuutesi

naisuutensa

Par

-ta

naisuuttani

naisuuttasi

naisuuttansa / naisuuttaan

naisuuksiani

naisuuksiasi

naisuuksiansa / naisuuksiaan

Gen

-n

naisuuteni

naisuutesi

naisuutensa

naisuuksieni

naisuuksiesi

naisuuksiensa

Ill

mihin

naisuuteeni

naisuuteesi

naisuuteensa

naisuuksiini

naisuuksiisi

naisuuksiinsa

Ine

-ssa

naisuudessani

naisuudessasi

naisuudessansa / naisuudessaan

naisuuksissani

naisuuksissasi

naisuuksissansa / naisuuksissaan

Ela

-sta

naisuudestani

naisuudestasi

naisuudestansa / naisuudestaan

naisuuksistani

naisuuksistasi

naisuuksistansa / naisuuksistaan

All

-lle

naisuudelleni

naisuudellesi

naisuudellensa / naisuudelleen

naisuuksilleni

naisuuksillesi

naisuuksillensa / naisuuksillean

Ade

-lla

naisuudellani

naisuudellasi

naisuudellansa / naisuudellaan

naisuuksillani

naisuuksillasi

naisuuksillansa / naisuuksillaan

Abl

-lta

naisuudeltani

naisuudeltasi

naisuudeltansa / naisuudeltaan

naisuuksiltani

naisuuksiltasi

naisuuksiltansa / naisuuksiltaan

Tra

-ksi

naisuudekseni

naisuudeksesi

naisuudeksensa / naisuudekseen

naisuuksikseni

naisuuksiksesi

naisuuksiksensa / naisuuksikseen

Ess

-na

naisuutenani

naisuutenasi

naisuutenansa / naisuutenaan

naisuuksinani

naisuuksinasi

naisuuksinansa / naisuuksinaan

Abe

-tta

naisuudettani

naisuudettasi

naisuudettansa / naisuudettaan

naisuuksittani

naisuuksittasi

naisuuksittansa / naisuuksittaan

Com

-ne

-

-

-

naisuuksineni

naisuuksinesi

naisuuksinensa / naisuuksineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

naisuutemme

naisuutemme

naisuutenne

naisuutenne

naisuutensa

naisuutensa

Par

-ta

naisuuttamme

naisuuksiamme

naisuuttanne

naisuuksianne

naisuuttansa / naisuuttaan

naisuuksiansa / naisuuksiaan

Gen

-n

naisuutemme

naisuuksiemme

naisuutenne

naisuuksienne

naisuutensa

naisuuksiensa

Ill

mihin

naisuuteemme

naisuuksiimme

naisuuteenne

naisuuksiinne

naisuuteensa

naisuuksiinsa

Ine

-ssa

naisuudessamme

naisuuksissamme

naisuudessanne

naisuuksissanne

naisuudessansa / naisuudessaan

naisuuksissansa / naisuuksissaan

Ela

-sta

naisuudestamme

naisuuksistamme

naisuudestanne

naisuuksistanne

naisuudestansa / naisuudestaan

naisuuksistansa / naisuuksistaan

All

-lle

naisuudellemme

naisuuksillemme

naisuudellenne

naisuuksillenne

naisuudellensa / naisuudelleen

naisuuksillensa / naisuuksillean

Ade

-lla

naisuudellamme

naisuuksillamme

naisuudellanne

naisuuksillanne

naisuudellansa / naisuudellaan

naisuuksillansa / naisuuksillaan

Abl

-lta

naisuudeltamme

naisuuksiltamme

naisuudeltanne

naisuuksiltanne

naisuudeltansa / naisuudeltaan

naisuuksiltansa / naisuuksiltaan

Tra

-ksi

naisuudeksemme

naisuuksiksemme

naisuudeksenne

naisuuksiksenne

naisuudeksensa / naisuudekseen

naisuuksiksensa / naisuuksikseen

Ess

-na

naisuutenamme

naisuuksinamme

naisuutenanne

naisuuksinanne

naisuutenansa / naisuutenaan

naisuuksinansa / naisuuksinaan

Abe

-tta

naisuudettamme

naisuuksittamme

naisuudettanne

naisuuksittanne

naisuudettansa / naisuudettaan

naisuuksittansa / naisuuksittaan

Com

-ne

-

naisuuksinemme

-

naisuuksinenne

-

naisuuksinensa / naisuuksineen

Singular

Plural

Nom

-

naisuutemme

naisuutenne

naisuutensa

naisuutemme

naisuutenne

naisuutensa

Par

-ta

naisuuttamme

naisuuttanne

naisuuttansa / naisuuttaan

naisuuksiamme

naisuuksianne

naisuuksiansa / naisuuksiaan

Gen

-n

naisuutemme

naisuutenne

naisuutensa

naisuuksiemme

naisuuksienne

naisuuksiensa

Ill

mihin

naisuuteemme

naisuuteenne

naisuuteensa

naisuuksiimme

naisuuksiinne

naisuuksiinsa

Ine

-ssa

naisuudessamme

naisuudessanne

naisuudessansa / naisuudessaan

naisuuksissamme

naisuuksissanne

naisuuksissansa / naisuuksissaan

Ela

-sta

naisuudestamme

naisuudestanne

naisuudestansa / naisuudestaan

naisuuksistamme

naisuuksistanne

naisuuksistansa / naisuuksistaan

All

-lle

naisuudellemme

naisuudellenne

naisuudellensa / naisuudelleen

naisuuksillemme

naisuuksillenne

naisuuksillensa / naisuuksillean

Ade

-lla

naisuudellamme

naisuudellanne

naisuudellansa / naisuudellaan

naisuuksillamme

naisuuksillanne

naisuuksillansa / naisuuksillaan

Abl

-lta

naisuudeltamme

naisuudeltanne

naisuudeltansa / naisuudeltaan

naisuuksiltamme

naisuuksiltanne

naisuuksiltansa / naisuuksiltaan

Tra

-ksi

naisuudeksemme

naisuudeksenne

naisuudeksensa / naisuudekseen

naisuuksiksemme

naisuuksiksenne

naisuuksiksensa / naisuuksikseen

Ess

-na

naisuutenamme

naisuutenanne

naisuutenansa / naisuutenaan

naisuuksinamme

naisuuksinanne

naisuuksinansa / naisuuksinaan

Abe

-tta

naisuudettamme

naisuudettanne

naisuudettansa / naisuudettaan

naisuuksittamme

naisuuksittanne

naisuuksittansa / naisuuksittaan

Com

-ne

-

-

-

naisuuksinemme

naisuuksinenne

naisuuksinensa / naisuuksineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept