logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

te, personal pronoun

Word analysis
teille

teille

te

Personal pronoun, Allative

tie

Noun, Plural Allative

tee

Noun, Plural Allative

Report an issue

Wiktionary

(personal) you (second-person plural; when addressing many persons or when addressing politely or formally one person) Show more arrow right tet (dialectal)työ (dialectal) Show more arrow right Depending on the context, the pronoun can sometimes be omitted in written language if the text remains fluent – the pronoun is in spoken language practically always used (compare the usage of sinä (“you sg”)).When addressing politely or formally one person in a written form, it is recommendable to capitalize the pronoun Te.When addressing one person, the active past participle must be singular in negative past indicative, in present perfect of all moods both affirmative and negative and past perfect indicative — because there is one person addressed: Te ette ollut täällä silloin.You were not here at that time. (negative past indicative)Te olette ollut täällä silloin.You have been here at that time. (affirmative present perfect indicative)Te ette ole ollut täällä silloin.You have not been here at that time. (negative present perfect indicative)Te olisitte ollut täällä silloin.You would have been here at that time. (affirmative present perfect conditional)Te ette olisi ollut täällä silloin.You would have not been here at that time. (negative present perfect conditional)Te lienette ollut täällä silloin.You have probably been here at that time. (affirmative present perfect potential)Te ette liene ollut täällä silloin.You haven't probably been here at that time. (negative present perfect potential)Te olitte ollut täällä silloin.You had been here at that time. (affirmative past perfect indicative)Te ette ollut ollut täällä silloin.You had not been here at that time. (negative past perfect indicative; note ollut twice) Show more arrow right teititellä (verb) Show more arrow right From Proto-Finnic tek, from Proto-Uralic te. The word is inflected as plural, but there is no plural marker in the nominative, except in dialects (tet). Show more arrow right

Examples

Etkö enää tunne minua? Don't you know me any longer? Minulla on kova nälkä. I am very hungry. Sinussa ei ole mitään vikaa. There is nothing wrong with you. Minä rakastan häntä. I love him. Heihin ei voi luottaa. They cannot be trusted. Saat vastaukseni minulta huomenna. You will get an answer from me tomorrow. Näin teidät ravintolassa. I saw them in the restaurant. En tunne heitä. I don't know them. Tämä on meidän kirjamme. This is our book. Minusta appelsiini on huono. In my opinion the orange is bad. Anna omena meille! Give the apple to us! Show more arrow right

Singular

minä / Isinä / youhän / he, she, it
Nom - minä / mä sinä / sä hän
Par -ta minua / mua sinua / sua häntä
Gen -n minun / mun sinun / sun hänen
Acc -t minut / mut sinut / sut hänet
Ill mihin minuun / muhun sinuun / suhun häneen
Ine -ssa minussa / mussa sinussa / sussa hänessä
Ela -sta minusta / musta / must sinusta / susta / sust hänestä
All -lle minulle / mulle sinulle / sulle hänelle
Ade -lla minulla / mulla / mull / mul sinulla / sulla / sull / sul hänellä
Abl -lta minulta / multa / mult sinulta / sulta / sult häneltä
Tra -ksi minuksi / muksi sinuksi / suksi häneksi
Ess -na minuna / muna sinuna / suna hänenä
Abe -tta minutta / mutta sinutta / sutta hänettä
Com -ne - - -
Ins -in - - -

Plural

me / wete / youhe / they

Nom

-

me

te

he

Par

-ta

meitä

teitä

heitä

Gen

-n

meidän

teidän

heidän

Acc

-t

meidät

teidät

heidät

Ill

mihin

meihin

teihin

heihin

Ine

-ssa

meissä

teissä

heissä

Ela

-sta

meistä

teistä

heistä

All

-lle

meille

teille

heille

Ade

-lla

meillä

teillä

heillä

Abl

-lta

meiltä

teiltä

heiltä

Tra

-ksi

meiksi

teiksi

heiksi

Ess

-na

meinä

teinä

heinä

Abe

-tta

meittä

teittä

heittä

Com

-ne

meine

teine

heine

Ins

-in

mein

tein

hein

Singular

minä / Isinä / youhän / he, she, it
Nom-
minä / mä sinä / sä hän
Par-ta
minua / mua sinua / sua häntä
Gen-n
minun / mun sinun / sun hänen
Acc-t
minut / mut sinut / sut hänet
Illmihin
minuun / muhun sinuun / suhun häneen
Ine-ssa
minussa / mussa sinussa / sussa hänessä
Ela-sta
minusta / musta / must sinusta / susta / sust hänestä
All-lle
minulle / mulle sinulle / sulle hänelle
Ade-lla
minulla / mulla / mull / mul sinulla / sulla / sull / sul hänellä
Abl-lta
minulta / multa / mult sinulta / sulta / sult häneltä
Tra-ksi
minuksi / muksi sinuksi / suksi häneksi
Ess-na
minuna / muna sinuna / suna hänenä
Abe-tta
minutta / mutta sinutta / sutta hänettä
Com-ne
- - -
Ins-in
- - -

Plural

me / wete / youhe / they
Nom-
me te he
Par-ta
meitä teitä heitä
Gen-n
meidän teidän heidän
Acc-t
meidät teidät heidät
Illmihin
meihin teihin heihin
Ine-ssa
meissä teissä heissä
Ela-sta
meistä teistä heistä
All-lle
meille teille heille
Ade-lla
meillä teillä heillä
Abl-lta
meiltä teiltä heiltä
Tra-ksi
meiksi teiksi heiksi
Ess-na
meinä teinä heinä
Abe-tta
meittä teittä heittä
Com-ne
meine teine heine
Ins-in
mein tein hein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tie

tiet

Par

-ta

tietä

teitä

Gen

-n

tien

teitten / teiden

Ill

mihin

tiehen

teihin

Ine

-ssa

tiessä

teissä

Ela

-sta

tiestä

teistä

All

-lle

tielle

teille

Ade

-lla

tiellä

teillä

Abl

-lta

tieltä

teiltä

Tra

-ksi

tieksi

teiksi

Ess

-na

tienä

teinä

Abe

-tta

tiettä

teittä

Com

-ne

-

teine

Ins

-in

-

tein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tie

tiet

Par

-ta

tietä

teitä

Gen

-n

tien

teitten / teiden

Ill

mihin

tiehen

teihin

Ine

-ssa

tiessä

teissä

Ela

-sta

tiestä

teistä

All

-lle

tielle

teille

Ade

-lla

tiellä

teillä

Abl

-lta

tieltä

teiltä

Tra

-ksi

tieksi

teiksi

Ess

-na

tienä

teinä

Abe

-tta

tiettä

teittä

Com

-ne

-

teine

Ins

-in

-

tein

Translations

road tie, maantie
way tapa, tie, keino, matka, reitti, suunta
path polku, tie, reitti, rata, käytävä, kulkutie
route reitti, tie, linja, valtatie
track raide, rata, raita, kappale, yleisurheilu, tie
pathway polku, tie
roadway ajorata, tie, ajoväylä
course kurssi, rata, kulku, suunta, reitti, tie
avenue katu, tie, bulevardi, lehtikuja, valtakatu
trail polku, jälki, jäljet, tie, vana, laahus
gateway portti, tie, porttikäytävä
trace jälki, jäljet, häivähdys, pieni määrä, aavistus, tie
Show more arrow right

Wiktionary

way (by which to go/walk/move) road avenue path Show more arrow right teitsetiehyttiestötietäätietön Show more arrow right ajotiealatieasetieasfalttitieautotiehengitystiehiekkatieilmatiejakelutiejalankulkutiejalantiejalkatiejäätiekalatiekantatiekapulatiekaravaanitiekarkutiekarttatiekauppatiekauttakulkutiekehätiekelkkatiekeskitiekiertotiekiitotiekohtalontiekokoojatiekomentotiekotitiekoulutiekulkutiekylätiekädentiekärrytiekärsimystiekävelytieläpikulkutiemaantiemaisematiemeritiemetsäautotiemetsätiemoottoriliikennetiemoottoritiemuseotienapintienelostieohikulkutieohitustieoikeustieoikotieopintiepaikallistiepakotiepeltotiepengertieperääntymistiepihatiepikitiepoistumistiepuistotiepurkautumistiepyörätiepääntiepääsytiepäätieraitiotierantatierautatieristintierunkotiesappitiesaunatiesepelitieserpentiinitieserpenttiinitiesiirtotiesilkkitiesisävesitiesisäänajotiesisääntulotiesivutiesopimustiesoratiesuojatiesyrjätietakatietalvitietelatietiealuetiehoitokuntatiehoitomaksutiehöylätiejyrätiekarttatiekilometritiekonetiekuljetustiekuntatieliikennetielinjatiemaatiemaisematiemaksutiemerkintätiemestaritienhaaratienlaitatienmutkatienparannustienpengertienpenkkatienpintatienpitotienpohjatienpäällystetienreunatienristeystienrunkotiensivutienvarsitienvieritienvierustatienviittatieoikeustieopastetieosatieosakastieosuustieosuuskuntatiepalvelutiepartiotiepengertiepiiritiesulkutiesuolatiesääpalvelutietoimitustietullitietyötieuratieverkkotieyhteystilustietullitieulosmenotieulospääsytievalitustievaltatievarapoistumistievaratievenetievesitieviertotieviittatieviljelystievirkatievirtsatievuoristotieyhdystieyksityistieylätieöljysoratie Show more arrow right From Proto-Finnic tee, from Proto-Finno-Permic teje. Show more arrow right

Wikipedia

Road A road is a thoroughfare, route, or way on land between two places that has been paved or otherwise improved to allow travel by foot or by some form of conveyance (including a motor vehicle, cart, bicycle, or horse). Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tieni

tieni

tiesi

tiesi

tiensä

tiensä

Par

-ta

tietäni

teitäni

tietäsi

teitäsi

tietänsä / tietään

teitänsä / teitään

Gen

-n

tieni

teitteni / teideni

tiesi

teittesi / teidesi

tiensä

teittensä / teidensä

Ill

mihin

tieheni

teihini

tiehesi

teihisi

tiehensä

teihinsä

Ine

-ssa

tiessäni

teissäni

tiessäsi

teissäsi

tiessänsä / tiessään

teissänsä / teissään

Ela

-sta

tiestäni

teistäni

tiestäsi

teistäsi

tiestänsä / tiestään

teistänsä / teistään

All

-lle

tielleni

teilleni

tiellesi

teillesi

tiellensä / tielleen

teillensä / teilleän

Ade

-lla

tielläni

teilläni

tielläsi

teilläsi

tiellänsä / tiellään

teillänsä / teillään

Abl

-lta

tieltäni

teiltäni

tieltäsi

teiltäsi

tieltänsä / tieltään

teiltänsä / teiltään

Tra

-ksi

tiekseni

teikseni

tieksesi

teiksesi

tieksensä / tiekseen

teiksensä / teikseen

Ess

-na

tienäni

teinäni

tienäsi

teinäsi

tienänsä / tienään

teinänsä / teinään

Abe

-tta

tiettäni

teittäni

tiettäsi

teittäsi

tiettänsä / tiettään

teittänsä / teittään

Com

-ne

-

teineni

-

teinesi

-

teinensä / teineen

Singular

Plural

Nom

-

tieni

tiesi

tiensä

tieni

tiesi

tiensä

Par

-ta

tietäni

tietäsi

tietänsä / tietään

teitäni

teitäsi

teitänsä / teitään

Gen

-n

tieni

tiesi

tiensä

teitteni / teideni

teittesi / teidesi

teittensä / teidensä

Ill

mihin

tieheni

tiehesi

tiehensä

teihini

teihisi

teihinsä

Ine

-ssa

tiessäni

tiessäsi

tiessänsä / tiessään

teissäni

teissäsi

teissänsä / teissään

Ela

-sta

tiestäni

tiestäsi

tiestänsä / tiestään

teistäni

teistäsi

teistänsä / teistään

All

-lle

tielleni

tiellesi

tiellensä / tielleen

teilleni

teillesi

teillensä / teilleän

Ade

-lla

tielläni

tielläsi

tiellänsä / tiellään

teilläni

teilläsi

teillänsä / teillään

Abl

-lta

tieltäni

tieltäsi

tieltänsä / tieltään

teiltäni

teiltäsi

teiltänsä / teiltään

Tra

-ksi

tiekseni

tieksesi

tieksensä / tiekseen

teikseni

teiksesi

teiksensä / teikseen

Ess

-na

tienäni

tienäsi

tienänsä / tienään

teinäni

teinäsi

teinänsä / teinään

Abe

-tta

tiettäni

tiettäsi

tiettänsä / tiettään

teittäni

teittäsi

teittänsä / teittään

Com

-ne

-

-

-

teineni

teinesi

teinensä / teineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tiemme

tiemme

tienne

tienne

tiensä

tiensä

Par

-ta

tietämme

teitämme

tietänne

teitänne

tietänsä / tietään

teitänsä / teitään

Gen

-n

tiemme

teittemme / teidemme

tienne

teittenne / teidenne

tiensä

teittensä / teidensä

Ill

mihin

tiehemme

teihimme

tiehenne

teihinne

tiehensä

teihinsä

Ine

-ssa

tiessämme

teissämme

tiessänne

teissänne

tiessänsä / tiessään

teissänsä / teissään

Ela

-sta

tiestämme

teistämme

tiestänne

teistänne

tiestänsä / tiestään

teistänsä / teistään

All

-lle

tiellemme

teillemme

tiellenne

teillenne

tiellensä / tielleen

teillensä / teilleän

Ade

-lla

tiellämme

teillämme

tiellänne

teillänne

tiellänsä / tiellään

teillänsä / teillään

Abl

-lta

tieltämme

teiltämme

tieltänne

teiltänne

tieltänsä / tieltään

teiltänsä / teiltään

Tra

-ksi

tieksemme

teiksemme

tieksenne

teiksenne

tieksensä / tiekseen

teiksensä / teikseen

Ess

-na

tienämme

teinämme

tienänne

teinänne

tienänsä / tienään

teinänsä / teinään

Abe

-tta

tiettämme

teittämme

tiettänne

teittänne

tiettänsä / tiettään

teittänsä / teittään

Com

-ne

-

teinemme

-

teinenne

-

teinensä / teineen

Singular

Plural

Nom

-

tiemme

tienne

tiensä

tiemme

tienne

tiensä

Par

-ta

tietämme

tietänne

tietänsä / tietään

teitämme

teitänne

teitänsä / teitään

Gen

-n

tiemme

tienne

tiensä

teittemme / teidemme

teittenne / teidenne

teittensä / teidensä

Ill

mihin

tiehemme

tiehenne

tiehensä

teihimme

teihinne

teihinsä

Ine

-ssa

tiessämme

tiessänne

tiessänsä / tiessään

teissämme

teissänne

teissänsä / teissään

Ela

-sta

tiestämme

tiestänne

tiestänsä / tiestään

teistämme

teistänne

teistänsä / teistään

All

-lle

tiellemme

tiellenne

tiellensä / tielleen

teillemme

teillenne

teillensä / teilleän

Ade

-lla

tiellämme

tiellänne

tiellänsä / tiellään

teillämme

teillänne

teillänsä / teillään

Abl

-lta

tieltämme

tieltänne

tieltänsä / tieltään

teiltämme

teiltänne

teiltänsä / teiltään

Tra

-ksi

tieksemme

tieksenne

tieksensä / tiekseen

teiksemme

teiksenne

teiksensä / teikseen

Ess

-na

tienämme

tienänne

tienänsä / tienään

teinämme

teinänne

teinänsä / teinään

Abe

-tta

tiettämme

tiettänne

tiettänsä / tiettään

teittämme

teittänne

teittänsä / teittään

Com

-ne

-

-

-

teinemme

teinenne

teinensä / teineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tee

teet

Par

-ta

teetä

teitä

Gen

-n

teen

teien

Ill

mihin

teehen

teihin

Ine

-ssa

teessä

teissä

Ela

-sta

teestä

teistä

All

-lle

teelle

teille

Ade

-lla

teellä

teillä

Abl

-lta

teeltä

teiltä

Tra

-ksi

teeksi

teiksi

Ess

-na

teenä

teinä

Abe

-tta

teettä

teittä

Com

-ne

-

teine

Ins

-in

-

tein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tee

teet

Par

-ta

teetä

teitä

Gen

-n

teen

teien

Ill

mihin

teehen

teihin

Ine

-ssa

teessä

teissä

Ela

-sta

teestä

teistä

All

-lle

teelle

teille

Ade

-lla

teellä

teillä

Abl

-lta

teeltä

teiltä

Tra

-ksi

teeksi

teiksi

Ess

-na

teenä

teinä

Abe

-tta

teettä

teittä

Com

-ne

-

teine

Ins

-in

-

tein

Translations

tea tee, illallinen, iltapäiväateria, ilta-ateria
char siivooja, tee
Show more arrow right

Wiktionary

(uncountable) tea (dried leaves or buds of the tea plant, Camellia sinensis) Fin:Mene kauppaan ja osta teetä.Eng:Go to the supermarket and buy some tea. (uncountable) tea (drink made by infusing these dried leaves or buds in hot water) Fin:Haluaisitko teetä?Eng:Would you like some tea? (countable) tea (variety of the tea plant) Fin:Darjeeling on intialainen tee.Eng:Darjeeling is a tea from India. (uncountable, by extension) tea (any drink made by infusing parts of various other plants) Fin:yrttitee, kamomillatee, minttuteeEng:herb tea, camomile tea, mint tea (countable) tea, cup of tea (cup of any one of these drinks) Show more arrow right (drink made of Camella sinensis): saikka, tsaju, tsaiju (dialectal)(variety of the tea plant): teelaatu(cup of tea): teekupillinen, kuppi teetä Show more arrow right As the plural forms are quite rarely used and as they, with the exception of nominative, look the same as the plural forms of tie (“road”), it may be advisable to substitute a synonym for the word tee in those cases. Show more arrow right aamuteehedelmäteehopeateeiltateeirtoteejääteekamomillateekukkateekuplateeminttuteepiparminttuteepussiteeruusunmarjateesitruunateeteeastiastoteehuoneteejuomateekalustoteekannuteekeitinteekuppiteelaatuteelasiteelehdetteelehtiteeleipäteelusikkateemakkarateenjuontiteenkasvatusteenkeitinteenlehdetteenviljelyteepannuteepensasteepussiteepöytäteesekoitusteeseremoniateesieniteesiiviläteetarjoiluteetarjotinteetupateevatiteevesivadelmateeyrttitee Show more arrow right Borrowed from Swedish te, from Dutch thee, from Min Nan 茶 (tê) (Amoy dialect), from Old Chinese, ultimately from Proto-Sino-Tibetan s-la (“leaf, tea”). From Latin tē. Show more arrow right

Wikipedia

Tea Tea is an aromatic beverage commonly prepared by pouring hot or boiling water over cured or fresh leaves of Camellia sinensis, an evergreen shrub native to China and East Asia. After water, it is the most widely consumed drink in the world. There are many different types of tea; some, like Chinese greens and Darjeeling, have a cooling, slightly bitter, and astringent flavour, while others have vastly different profiles that include sweet, nutty, floral, or grassy notes. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

teeni

teeni

teesi

teesi

teensä

teensä

Par

-ta

teetäni

teitäni

teetäsi

teitäsi

teetänsä / teetään

teitänsä / teitään

Gen

-n

teeni

teieni

teesi

teiesi

teensä

teiensä

Ill

mihin

teeheni

teihini

teehesi

teihisi

teehensä

teihinsä

Ine

-ssa

teessäni

teissäni

teessäsi

teissäsi

teessänsä / teessään

teissänsä / teissään

Ela

-sta

teestäni

teistäni

teestäsi

teistäsi

teestänsä / teestään

teistänsä / teistään

All

-lle

teelleni

teilleni

teellesi

teillesi

teellensä / teelleen

teillensä / teilleän

Ade

-lla

teelläni

teilläni

teelläsi

teilläsi

teellänsä / teellään

teillänsä / teillään

Abl

-lta

teeltäni

teiltäni

teeltäsi

teiltäsi

teeltänsä / teeltään

teiltänsä / teiltään

Tra

-ksi

teekseni

teikseni

teeksesi

teiksesi

teeksensä / teekseen

teiksensä / teikseen

Ess

-na

teenäni

teinäni

teenäsi

teinäsi

teenänsä / teenään

teinänsä / teinään

Abe

-tta

teettäni

teittäni

teettäsi

teittäsi

teettänsä / teettään

teittänsä / teittään

Com

-ne

-

teineni

-

teinesi

-

teinensä / teineen

Singular

Plural

Nom

-

teeni

teesi

teensä

teeni

teesi

teensä

Par

-ta

teetäni

teetäsi

teetänsä / teetään

teitäni

teitäsi

teitänsä / teitään

Gen

-n

teeni

teesi

teensä

teieni

teiesi

teiensä

Ill

mihin

teeheni

teehesi

teehensä

teihini

teihisi

teihinsä

Ine

-ssa

teessäni

teessäsi

teessänsä / teessään

teissäni

teissäsi

teissänsä / teissään

Ela

-sta

teestäni

teestäsi

teestänsä / teestään

teistäni

teistäsi

teistänsä / teistään

All

-lle

teelleni

teellesi

teellensä / teelleen

teilleni

teillesi

teillensä / teilleän

Ade

-lla

teelläni

teelläsi

teellänsä / teellään

teilläni

teilläsi

teillänsä / teillään

Abl

-lta

teeltäni

teeltäsi

teeltänsä / teeltään

teiltäni

teiltäsi

teiltänsä / teiltään

Tra

-ksi

teekseni

teeksesi

teeksensä / teekseen

teikseni

teiksesi

teiksensä / teikseen

Ess

-na

teenäni

teenäsi

teenänsä / teenään

teinäni

teinäsi

teinänsä / teinään

Abe

-tta

teettäni

teettäsi

teettänsä / teettään

teittäni

teittäsi

teittänsä / teittään

Com

-ne

-

-

-

teineni

teinesi

teinensä / teineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

teemme

teemme

teenne

teenne

teensä

teensä

Par

-ta

teetämme

teitämme

teetänne

teitänne

teetänsä / teetään

teitänsä / teitään

Gen

-n

teemme

teiemme

teenne

teienne

teensä

teiensä

Ill

mihin

teehemme

teihimme

teehenne

teihinne

teehensä

teihinsä

Ine

-ssa

teessämme

teissämme

teessänne

teissänne

teessänsä / teessään

teissänsä / teissään

Ela

-sta

teestämme

teistämme

teestänne

teistänne

teestänsä / teestään

teistänsä / teistään

All

-lle

teellemme

teillemme

teellenne

teillenne

teellensä / teelleen

teillensä / teilleän

Ade

-lla

teellämme

teillämme

teellänne

teillänne

teellänsä / teellään

teillänsä / teillään

Abl

-lta

teeltämme

teiltämme

teeltänne

teiltänne

teeltänsä / teeltään

teiltänsä / teiltään

Tra

-ksi

teeksemme

teiksemme

teeksenne

teiksenne

teeksensä / teekseen

teiksensä / teikseen

Ess

-na

teenämme

teinämme

teenänne

teinänne

teenänsä / teenään

teinänsä / teinään

Abe

-tta

teettämme

teittämme

teettänne

teittänne

teettänsä / teettään

teittänsä / teittään

Com

-ne

-

teinemme

-

teinenne

-

teinensä / teineen

Singular

Plural

Nom

-

teemme

teenne

teensä

teemme

teenne

teensä

Par

-ta

teetämme

teetänne

teetänsä / teetään

teitämme

teitänne

teitänsä / teitään

Gen

-n

teemme

teenne

teensä

teiemme

teienne

teiensä

Ill

mihin

teehemme

teehenne

teehensä

teihimme

teihinne

teihinsä

Ine

-ssa

teessämme

teessänne

teessänsä / teessään

teissämme

teissänne

teissänsä / teissään

Ela

-sta

teestämme

teestänne

teestänsä / teestään

teistämme

teistänne

teistänsä / teistään

All

-lle

teellemme

teellenne

teellensä / teelleen

teillemme

teillenne

teillensä / teilleän

Ade

-lla

teellämme

teellänne

teellänsä / teellään

teillämme

teillänne

teillänsä / teillään

Abl

-lta

teeltämme

teeltänne

teeltänsä / teeltään

teiltämme

teiltänne

teiltänsä / teiltään

Tra

-ksi

teeksemme

teeksenne

teeksensä / teekseen

teiksemme

teiksenne

teiksensä / teikseen

Ess

-na

teenämme

teenänne

teenänsä / teenään

teinämme

teinänne

teinänsä / teinään

Abe

-tta

teettämme

teettänne

teettänsä / teettään

teittämme

teittänne

teittänsä / teittään

Com

-ne

-

-

-

teinemme

teinenne

teinensä / teineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept