logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

tehdä, verb

Word analysis
teen

teen

tehdä

Verb, Active voice Indicative Present 1st singular

tee

Noun, Singular Genitive

Report an issue

Wiktionary

(transitive) to do, perform, execute Fin:Mitä sinä teet?Eng:What are you doing?Fin:Meidän täytyy tehdä biopsia selvittääksemme oireiden syyn.Eng:We need to perform a biopsy in order to find out the cause of the symptoms.Fin:Mitä menit tekemään?Eng:What did you do? / What have you done? (scolding tone); literally "What did you go (to) do?" (transitive) to make, manufacture Fin:Tein äidilleni kakun.Eng:I made a cake for my mom. (transitive) to commit, perpetrate, carry out, conduct (to do, as a crime, sin, or fault) Fin:~ itsemurhaEng:to commit suicideFin:~ rikosEng:to commit a crime, perpetrate an offenseFin:~ virheEng:to commit a mistake, make an errorFin:~ koe, ~ testiEng:to carry out, conduct a testFin:tehdä huorinEng:to commit adultery (transitive) to make, render (somebody: accusative, adjective: translative or somebody: elative, noun: accusative) Fin:Hän teki minut iloiseksi.Eng:She made me happy.Fin:(with an elative noun describing the end result) He tekivät minusta presidentin.Eng:They made me President. (transitive) to make, cost (said often by the salesperson to the customer) Fin:Se tekee viisikymmentäyhdeksän euroa.Eng:That makes fifty-nine euros. (transitive, informal) to do a, pull a (copy or emulate the actions or behaviour that is associated with the person or thing mentioned) Show more arrow right (to make, manufacture): valmistaa(to carry out, conduct): pitää(to cost, to pay): maksaa Show more arrow right (To make/render): The structure elative + accusative can sometimes be used also when describing the end result with an adjective, but the structure accusative + translative may very often not sound fluent when describing the end result with a noun. This distinction is very established and to make sure that the language used sounds fluent, it is preferable to stick to it although there is sometimes some fluctuation when describing the result with an adjective.("do a", "pull a"; copy, emulate): What or who is being emulated is practically always in plural, even if plural forms would not normally be used for that particular word (such as with country names). Show more arrow right Adjectives teennäinen Nouns teelmäteennöstehdastehtävätekeletekijäteko Verbs frequentative teeskellämomentane tekaistafactitive teettääreflexive tekeytyä Adverbs tekeillä tehdä + a proper noun in nominative plural (“to do a ...”) (colloquial)Hän teki Nykäset ja alkoi ryypätä.She did a Nykänen and hit the bottle.(Matti Nykänena ski jumping championhas been notorious for heavy drinking.) tehdä ero + genitive + välille (“to draw a distinction (between some things)”) tehdä hallaa + allative (“to harm somebody/somethingbe harmful tohave a harmful effect on”) tehdä heinää (“to make hay”) tehdä historiaa (“to make history”) tehdä housuihinsa (“to godo it in one's pants”) (colloquial) Monopersonally genitive + 3rd-pers. sg. + huonoa + infinitive (“to feel bad doing something”)Minun tekee pahaa ajatellakin sitä.I feel bad just thinking it. Biblical tehdä huorin (“to fornicatecommit adultery”) tehdä hyvä vaikutelma + illative (“to make a good impression”) Monopersonally genitive + 3rd-pers. sg. + hyvää + infinitive (“to feel good doing something”)Minun tekee hyvää ajatella sitä.I feel good thinking it. tehdä iso numero + elative (“to make big deal out of something”) tehdä itsensä ymmärretyksi (“to make oneself understood”) tehdä mieliksi + allative (“to try to please someone”) tehdä mieli (“to feel like (doing or having)to fancy”) tehdä jonkun tahto (“to obey someone”) Sports tehdä juoksu (“to hit a home run”) tehdä kaikkensa (“to do everything possibledo everything in one's power”) tehdä kanne + elative (“to file a lawsuitbring charges against somebodysue”) tehdä kantelu + elative (“to file a complaint”) tehdä kauppansa (“to sell (well)be a hot itemgo like hotcakes”) tehdä kaupat (“to close a deal”) tehdä kuolemaa (“to be dying”) tehdä kärpäsestä härkänen (“to make a mountain out of a molehill”) tehdä loppu + elative (“to put an endput a stop to”) tehdä oikeutta + allative (“to do justice”) tehdä palvelus + allative (“to do a favor”) tehdä parannus (“to repentmend one's ways”) tehdä parhaansa (“to do one's best”) tehdä ristinmerkki (“to cross oneself”) tehdä selkoa + elative (“to report on something”) tehdä selväksi (“to make clear”) Tehdä sopimus (“to make an agreement (synonym solmia sopimus)”) tehdä sovinto (“to make upbecome reconciled”) tehdä tarpeensa (“to relieve oneselfheed the call of nature”) tehdä tiliä + elative (“to make a reckoning”) tehdä työtä käskettyä (“to follow instructions”) tehdä täyskäännös (“to do an about face”) tehdä vastarintaa (“to resist”) tehdä voitavansa (“to do what one can”) tehdä itsemurha (“to commit suicide”) Show more arrow right From Proto-Finnic tektäk, from Proto-Finno-Ugric teke-. Cognates include Estonian tegema, Northern Sami dahkat, and Hungarian tesz. Show more arrow right

Translations

to make tehdä, saada, suorittaa, luoda, valmistaa, ansaita
to do tehdä, toimia, riittää, pärjätä, saada aikaan, nähdä
to perform suorittaa, tehdä, esittää, täyttää, suoriutua, toimia
to conclude tehdä, päättää, solmia, lopettaa, päättyä
to carry out suorittaa, toteuttaa, tehdä, täyttää, panna täytäntöön, panna toimeen
to conduct suorittaa, tehdä, johtaa, hoitaa, opastaa, saattaa
to enter into tehdä, tulla, ryhtyä, astua, mennä, ruveta
to work työskennellä, toimia, tehdä työtä, vaikuttaa, tehdä, työstää
to render tehdä, antaa, esittää, maksaa, kääntää, rapata
to lodge jättää, tehdä, esittää, majoittua, asua, majailla
to turn kääntää, kääntyä, muuttaa, hapantua, pyöriä, tehdä
to run ajaa, suorittaa, käyttää, juosta, käydä, tehdä
to form muodostaa, muodostua, tehdä, perustaa, hahmottua, laatia
to carry on jatkaa, harjoittaa, suorittaa, tehdä, käyttäytyä huonosti, touhottaa
to commit tehdä, passittaa, saattaa jhk asemaan, asettaa alttiiksi
to fix korjata, kiinnittää, päättää, asentaa, hoitaa, tehdä
to throw heittää, heitellä, syöstä, viskoa, saattaa, tehdä
to bring in tuottaa, tehdä, langettaa, korjata
to send out lähettää, päästää, tehdä, säteillä, uhota, työntää
to craft tehdä
to lay asettaa, laatia, määrätä, laskea, panna, tehdä
to reduce to tehdä, tiivistää, muuttaa jksk, pakottaa jhk
to tailor räätälöidä, tehdä, suunnitella yksilöllisesti
to perpetrate syyllistyä, tehdä, saada aikaan
to produce tuottaa, valmistaa, aiheuttaa, aikaansaada, synnyttää, tehdä
Show more arrow right

Indicative

Indicative present

Singular

Positive

Negative

i

teen

en tee

ii

teet

et tee

iii

tekee

ei tee

Plural

Positive

Negative

i

teemme / tehdään

emme tee / ei tehdä

ii

teette

ette tee

iii

tekevät

eivät tee

Indicative imperfect

Singular

Positive

Negative

i

tein

en tehnyt

ii

teit

et tehnyt

iii

teki

ei tehnyt

Plural

Positive

Negative

i

teimme / tehtiin

emme tehneet / ei tehty

ii

teitte

ette tehneet

iii

tekivät

eivät tehneet

Indicative perfect

Singular

Positive

Negative

i

olen tehnyt

en ole tehnyt

ii

olet tehnyt

et ole tehnyt

iii

on tehnyt

ei ole tehnyt

Plural

Positive

Negative

i

olemme tehneet

emme ole tehneet

ii

olette tehneet

ette ole tehneet

iii

ovat tehneet

eivät ole tehneet

Indicative plusquamperfect

Singular

Positive

Negative

i

olin tehnyt

en ollut tehnyt

ii

olit tehnyt

et ollut tehnyt

iii

oli tehnyt

ei ollut tehnyt

Plural

Positive

Negative

i

olimme tehneet

emme olleet tehneet

ii

olitte tehneet

ette olleet tehneet

iii

olivat tehneet

eivät olleet tehneet

Conditional

Conditional present

Singular

Positive

Negative

i

tekisin

en tekisi

ii

tekisit

et tekisi

iii

tekisi

ei tekisi

Plural

Positive

Negative

i

tekisimme

emme tekisi

ii

tekisitte

ette tekisi

iii

tekisivät

eivät tekisi

Conditional perfect

Singular

Positive

Negative

i

olisin tehnyt

en olisi tehnyt

ii

olisit tehnyt

et olisi tehnyt

iii

olisi tehnyt

ei olisi tehnyt

Plural

Positive

Negative

i

olisimme tehneet

emme olisi tehneet

ii

olisitte tehneet

ette olisi tehneet

iii

olisivat tehneet

eivät olisi tehneet

Potential

Potential present

Singular

Positive

Negative

i

tehnen

en tehne

ii

tehnet

et tehne

iii

tehnee

ei tehne

Plural

Positive

Negative

i

tehnemme

emme tehne

ii

tehnette

ette tehne

iii

tehnevät

eivät tehne

Potential perfect

Singular

Positive

Negative

i

lienen tehnyt

en liene tehnyt

ii

lienet tehnyt

et liene tehnyt

iii

lienee tehnyt

ei liene tehnyt

Plural

Positive

Negative

i

lienemme tehneet

emme liene tehneet

ii

lienette tehneet

ette liene tehneet

iii

lienevät tehneet

eivät liene tehneet

Imperative

Singular

i

-

ii

tee

iii

tehköön

Plural

i

tehkäämme

ii

tehkää

iii

tehkööt

Infinitive

Infinitive I

Nom

-

tehdä

Tra

-ksi

tehdäksensä / tehdäkseen

Infinitive II

Ine

-ssa

tehdessä

Ins

-in

tehden

Ine

-ssa

tehtäessä (passive)

Infinitive III

Ill

mihin

tekemään

Ine

-ssa

tekemässä

Ela

-sta

tekemästä

Ade

-lla

tekemällä

Abe

-tta

tekemättä

Ins

-in

tekemän

Ins

-in

tehtämän (passive)

Infinitive IV

Nom

-

tekeminen

Par

-ta

tekemistä

Infinitive V

tekemäisillänsä / tekemäisillään

Passive

Positive

Negative

Present

tehdään

ei tehdä

Imperfect

tehtiin

ei tehty

Potential

tehtäneen

ei tehtäne

Conditional

tehtäisiin

ei tehtäisi

Imperative Present

tehtäköön

älköön tehtäkö

Imperative Perfect

olkoon tehty

älköön tehty

Positive

Negative

Present

tehdään

ei tehdä

Imperfect

tehtiin

ei tehty

Potential

tehtäneen

ei tehtäne

Conditional

tehtäisiin

ei tehtäisi

Imperative Present

tehtäköön

älköön tehtäkö

Imperative Perfect

olkoon tehty

älköön tehty

Participle

Active

Passive

1st

tekevä

tehtävä

2nd

tehnyt

tehty

3rd

tekemä

-

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tee

teet

Par

-ta

teetä

teitä

Gen

-n

teen

teien

Ill

mihin

teehen

teihin

Ine

-ssa

teessä

teissä

Ela

-sta

teestä

teistä

All

-lle

teelle

teille

Ade

-lla

teellä

teillä

Abl

-lta

teeltä

teiltä

Tra

-ksi

teeksi

teiksi

Ess

-na

teenä

teinä

Abe

-tta

teettä

teittä

Com

-ne

-

teine

Ins

-in

-

tein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tee

teet

Par

-ta

teetä

teitä

Gen

-n

teen

teien

Ill

mihin

teehen

teihin

Ine

-ssa

teessä

teissä

Ela

-sta

teestä

teistä

All

-lle

teelle

teille

Ade

-lla

teellä

teillä

Abl

-lta

teeltä

teiltä

Tra

-ksi

teeksi

teiksi

Ess

-na

teenä

teinä

Abe

-tta

teettä

teittä

Com

-ne

-

teine

Ins

-in

-

tein

Translations

tea tee, illallinen, iltapäiväateria, ilta-ateria
char siivooja, tee
Show more arrow right

Wiktionary

(uncountable) tea (dried leaves or buds of the tea plant, Camellia sinensis) Fin:Mene kauppaan ja osta teetä.Eng:Go to the supermarket and buy some tea. (uncountable) tea (drink made by infusing these dried leaves or buds in hot water) Fin:Haluaisitko teetä?Eng:Would you like some tea? (countable) tea (variety of the tea plant) Fin:Darjeeling on intialainen tee.Eng:Darjeeling is a tea from India. (uncountable, by extension) tea (any drink made by infusing parts of various other plants) Fin:yrttitee, kamomillatee, minttuteeEng:herb tea, camomile tea, mint tea (countable) tea, cup of tea (cup of any one of these drinks) Show more arrow right (drink made of Camella sinensis): saikka, tsaju, tsaiju (dialectal)(variety of the tea plant): teelaatu(cup of tea): teekupillinen, kuppi teetä Show more arrow right As the plural forms are quite rarely used and as they, with the exception of nominative, look the same as the plural forms of tie (“road”), it may be advisable to substitute a synonym for the word tee in those cases. Show more arrow right aamuteehedelmäteehopeateeiltateeirtoteejääteekamomillateekukkateekuplateeminttuteepiparminttuteepussiteeruusunmarjateesitruunateeteeastiastoteehuoneteejuomateekalustoteekannuteekeitinteekuppiteelaatuteelasiteelehdetteelehtiteeleipäteelusikkateemakkarateenjuontiteenkasvatusteenkeitinteenlehdetteenviljelyteepannuteepensasteepussiteepöytäteesekoitusteeseremoniateesieniteesiiviläteetarjoiluteetarjotinteetupateevatiteevesivadelmateeyrttitee Show more arrow right Borrowed from Swedish te, from Dutch thee, from Min Nan 茶 (tê) (Amoy dialect), from Old Chinese, ultimately from Proto-Sino-Tibetan s-la (“leaf, tea”). From Latin tē. Show more arrow right

Wikipedia

Tea Tea is an aromatic beverage commonly prepared by pouring hot or boiling water over cured or fresh leaves of Camellia sinensis, an evergreen shrub native to China and East Asia. After water, it is the most widely consumed drink in the world. There are many different types of tea; some, like Chinese greens and Darjeeling, have a cooling, slightly bitter, and astringent flavour, while others have vastly different profiles that include sweet, nutty, floral, or grassy notes. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

teeni

teeni

teesi

teesi

teensä

teensä

Par

-ta

teetäni

teitäni

teetäsi

teitäsi

teetänsä / teetään

teitänsä / teitään

Gen

-n

teeni

teieni

teesi

teiesi

teensä

teiensä

Ill

mihin

teeheni

teihini

teehesi

teihisi

teehensä

teihinsä

Ine

-ssa

teessäni

teissäni

teessäsi

teissäsi

teessänsä / teessään

teissänsä / teissään

Ela

-sta

teestäni

teistäni

teestäsi

teistäsi

teestänsä / teestään

teistänsä / teistään

All

-lle

teelleni

teilleni

teellesi

teillesi

teellensä / teelleen

teillensä / teilleän

Ade

-lla

teelläni

teilläni

teelläsi

teilläsi

teellänsä / teellään

teillänsä / teillään

Abl

-lta

teeltäni

teiltäni

teeltäsi

teiltäsi

teeltänsä / teeltään

teiltänsä / teiltään

Tra

-ksi

teekseni

teikseni

teeksesi

teiksesi

teeksensä / teekseen

teiksensä / teikseen

Ess

-na

teenäni

teinäni

teenäsi

teinäsi

teenänsä / teenään

teinänsä / teinään

Abe

-tta

teettäni

teittäni

teettäsi

teittäsi

teettänsä / teettään

teittänsä / teittään

Com

-ne

-

teineni

-

teinesi

-

teinensä / teineen

Singular

Plural

Nom

-

teeni

teesi

teensä

teeni

teesi

teensä

Par

-ta

teetäni

teetäsi

teetänsä / teetään

teitäni

teitäsi

teitänsä / teitään

Gen

-n

teeni

teesi

teensä

teieni

teiesi

teiensä

Ill

mihin

teeheni

teehesi

teehensä

teihini

teihisi

teihinsä

Ine

-ssa

teessäni

teessäsi

teessänsä / teessään

teissäni

teissäsi

teissänsä / teissään

Ela

-sta

teestäni

teestäsi

teestänsä / teestään

teistäni

teistäsi

teistänsä / teistään

All

-lle

teelleni

teellesi

teellensä / teelleen

teilleni

teillesi

teillensä / teilleän

Ade

-lla

teelläni

teelläsi

teellänsä / teellään

teilläni

teilläsi

teillänsä / teillään

Abl

-lta

teeltäni

teeltäsi

teeltänsä / teeltään

teiltäni

teiltäsi

teiltänsä / teiltään

Tra

-ksi

teekseni

teeksesi

teeksensä / teekseen

teikseni

teiksesi

teiksensä / teikseen

Ess

-na

teenäni

teenäsi

teenänsä / teenään

teinäni

teinäsi

teinänsä / teinään

Abe

-tta

teettäni

teettäsi

teettänsä / teettään

teittäni

teittäsi

teittänsä / teittään

Com

-ne

-

-

-

teineni

teinesi

teinensä / teineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

teemme

teemme

teenne

teenne

teensä

teensä

Par

-ta

teetämme

teitämme

teetänne

teitänne

teetänsä / teetään

teitänsä / teitään

Gen

-n

teemme

teiemme

teenne

teienne

teensä

teiensä

Ill

mihin

teehemme

teihimme

teehenne

teihinne

teehensä

teihinsä

Ine

-ssa

teessämme

teissämme

teessänne

teissänne

teessänsä / teessään

teissänsä / teissään

Ela

-sta

teestämme

teistämme

teestänne

teistänne

teestänsä / teestään

teistänsä / teistään

All

-lle

teellemme

teillemme

teellenne

teillenne

teellensä / teelleen

teillensä / teilleän

Ade

-lla

teellämme

teillämme

teellänne

teillänne

teellänsä / teellään

teillänsä / teillään

Abl

-lta

teeltämme

teiltämme

teeltänne

teiltänne

teeltänsä / teeltään

teiltänsä / teiltään

Tra

-ksi

teeksemme

teiksemme

teeksenne

teiksenne

teeksensä / teekseen

teiksensä / teikseen

Ess

-na

teenämme

teinämme

teenänne

teinänne

teenänsä / teenään

teinänsä / teinään

Abe

-tta

teettämme

teittämme

teettänne

teittänne

teettänsä / teettään

teittänsä / teittään

Com

-ne

-

teinemme

-

teinenne

-

teinensä / teineen

Singular

Plural

Nom

-

teemme

teenne

teensä

teemme

teenne

teensä

Par

-ta

teetämme

teetänne

teetänsä / teetään

teitämme

teitänne

teitänsä / teitään

Gen

-n

teemme

teenne

teensä

teiemme

teienne

teiensä

Ill

mihin

teehemme

teehenne

teehensä

teihimme

teihinne

teihinsä

Ine

-ssa

teessämme

teessänne

teessänsä / teessään

teissämme

teissänne

teissänsä / teissään

Ela

-sta

teestämme

teestänne

teestänsä / teestään

teistämme

teistänne

teistänsä / teistään

All

-lle

teellemme

teellenne

teellensä / teelleen

teillemme

teillenne

teillensä / teilleän

Ade

-lla

teellämme

teellänne

teellänsä / teellään

teillämme

teillänne

teillänsä / teillään

Abl

-lta

teeltämme

teeltänne

teeltänsä / teeltään

teiltämme

teiltänne

teiltänsä / teiltään

Tra

-ksi

teeksemme

teeksenne

teeksensä / teekseen

teiksemme

teiksenne

teiksensä / teikseen

Ess

-na

teenämme

teenänne

teenänsä / teenään

teinämme

teinänne

teinänsä / teinään

Abe

-tta

teettämme

teettänne

teettänsä / teettään

teittämme

teittänne

teittänsä / teittään

Com

-ne

-

-

-

teinemme

teinenne

teinensä / teineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept