logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

vuosikerta, noun

Word analysis
vuosikerta

vuosikerta

vuosikerta

Noun, Singular Nominative

vuosi

Noun, Singular Nominative

+ kerta

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

vuosikerta

vuosikerrat

Par

-ta

vuosikertaa

vuosikertoja

Gen

-n

vuosikerran

vuosikertojen

Ill

mihin

vuosikertaan

vuosikertoihin

Ine

-ssa

vuosikerrassa

vuosikerroissa

Ela

-sta

vuosikerrasta

vuosikerroista

All

-lle

vuosikerralle

vuosikerroille

Ade

-lla

vuosikerralla

vuosikerroilla

Abl

-lta

vuosikerralta

vuosikerroilta

Tra

-ksi

vuosikerraksi

vuosikerroiksi

Ess

-na

vuosikertana

vuosikertoina

Abe

-tta

vuosikerratta

vuosikerroitta

Com

-ne

-

vuosikertoine

Ins

-in

-

vuosikerroin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

vuosikerta

vuosikerrat

Par

-ta

vuosikertaa

vuosikertoja

Gen

-n

vuosikerran

vuosikertojen

Ill

mihin

vuosikertaan

vuosikertoihin

Ine

-ssa

vuosikerrassa

vuosikerroissa

Ela

-sta

vuosikerrasta

vuosikerroista

All

-lle

vuosikerralle

vuosikerroille

Ade

-lla

vuosikerralla

vuosikerroilla

Abl

-lta

vuosikerralta

vuosikerroilta

Tra

-ksi

vuosikerraksi

vuosikerroiksi

Ess

-na

vuosikertana

vuosikertoina

Abe

-tta

vuosikerratta

vuosikerroitta

Com

-ne

-

vuosikertoine

Ins

-in

-

vuosikerroin

vintage vuosikerta, viinisato, vuosikertaviini, viininkorjuu, malli, viinivuosi
volume määrä, tilavuus, volyymi, vuosikerta, ääni, äänen voimakkuus
Show more arrow right
Europarl; Europarl Parallel Corpus; Tatoeba Parallel Corpus; OPUS; DGT Translation Memory; OpenSubtitles Parallel Corpus Vuosikerta on erittäin hyvä. The vintage is very good. Vuosikerta on erinomainen viininviljelyalueella tänä vuonna. The vintage is excellent for wine production this year. Tarjoilija suositteli asiakkaalle viiniä, jonka vuosikerta oli erityisen hyvä. The waiter recommended a wine to the customer, whose year was particularly good. Tässä vuosikerrassa maistuu voimakas tammen väkevyys. In this vintage you can taste the strong oak intensity. Ystäväni toi mukanaan harvinaisen hyvän vuosikerran lahjaksi. My friend brought along an exceptionally good vintage as a gift. Viinitilan omistaja valitsi parhaan vuosikerran lounaspöytään. The owner of the winery chose the best vintage for the lunch table. Show more arrow right

Wiktionary

volume (of periodicals) vintage (wine) Show more arrow right vuosi +‎ kerta. Coined by Finnish linguist and author Reinhold von Becker. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

vuosikertani

vuosikertani

vuosikertasi

vuosikertasi

vuosikertansa

vuosikertansa

Par

-ta

vuosikertaani

vuosikertojani

vuosikertaasi

vuosikertojasi

vuosikertaansa

vuosikertojansa / vuosikertojaan

Gen

-n

vuosikertani

vuosikertojeni

vuosikertasi

vuosikertojesi

vuosikertansa

vuosikertojensa

Ill

mihin

vuosikertaani

vuosikertoihini

vuosikertaasi

vuosikertoihisi

vuosikertaansa

vuosikertoihinsa

Ine

-ssa

vuosikerrassani

vuosikerroissani

vuosikerrassasi

vuosikerroissasi

vuosikerrassansa / vuosikerrassaan

vuosikerroissansa / vuosikerroissaan

Ela

-sta

vuosikerrastani

vuosikerroistani

vuosikerrastasi

vuosikerroistasi

vuosikerrastansa / vuosikerrastaan

vuosikerroistansa / vuosikerroistaan

All

-lle

vuosikerralleni

vuosikerroilleni

vuosikerrallesi

vuosikerroillesi

vuosikerrallensa / vuosikerralleen

vuosikerroillensa / vuosikerroillean

Ade

-lla

vuosikerrallani

vuosikerroillani

vuosikerrallasi

vuosikerroillasi

vuosikerrallansa / vuosikerrallaan

vuosikerroillansa / vuosikerroillaan

Abl

-lta

vuosikerraltani

vuosikerroiltani

vuosikerraltasi

vuosikerroiltasi

vuosikerraltansa / vuosikerraltaan

vuosikerroiltansa / vuosikerroiltaan

Tra

-ksi

vuosikerrakseni

vuosikerroikseni

vuosikerraksesi

vuosikerroiksesi

vuosikerraksensa / vuosikerrakseen

vuosikerroiksensa / vuosikerroikseen

Ess

-na

vuosikertanani

vuosikertoinani

vuosikertanasi

vuosikertoinasi

vuosikertanansa / vuosikertanaan

vuosikertoinansa / vuosikertoinaan

Abe

-tta

vuosikerrattani

vuosikerroittani

vuosikerrattasi

vuosikerroittasi

vuosikerrattansa / vuosikerrattaan

vuosikerroittansa / vuosikerroittaan

Com

-ne

-

vuosikertoineni

-

vuosikertoinesi

-

vuosikertoinensa / vuosikertoineen

Singular

Plural

Nom

-

vuosikertani

vuosikertasi

vuosikertansa

vuosikertani

vuosikertasi

vuosikertansa

Par

-ta

vuosikertaani

vuosikertaasi

vuosikertaansa

vuosikertojani

vuosikertojasi

vuosikertojansa / vuosikertojaan

Gen

-n

vuosikertani

vuosikertasi

vuosikertansa

vuosikertojeni

vuosikertojesi

vuosikertojensa

Ill

mihin

vuosikertaani

vuosikertaasi

vuosikertaansa

vuosikertoihini

vuosikertoihisi

vuosikertoihinsa

Ine

-ssa

vuosikerrassani

vuosikerrassasi

vuosikerrassansa / vuosikerrassaan

vuosikerroissani

vuosikerroissasi

vuosikerroissansa / vuosikerroissaan

Ela

-sta

vuosikerrastani

vuosikerrastasi

vuosikerrastansa / vuosikerrastaan

vuosikerroistani

vuosikerroistasi

vuosikerroistansa / vuosikerroistaan

All

-lle

vuosikerralleni

vuosikerrallesi

vuosikerrallensa / vuosikerralleen

vuosikerroilleni

vuosikerroillesi

vuosikerroillensa / vuosikerroillean

Ade

-lla

vuosikerrallani

vuosikerrallasi

vuosikerrallansa / vuosikerrallaan

vuosikerroillani

vuosikerroillasi

vuosikerroillansa / vuosikerroillaan

Abl

-lta

vuosikerraltani

vuosikerraltasi

vuosikerraltansa / vuosikerraltaan

vuosikerroiltani

vuosikerroiltasi

vuosikerroiltansa / vuosikerroiltaan

Tra

-ksi

vuosikerrakseni

vuosikerraksesi

vuosikerraksensa / vuosikerrakseen

vuosikerroikseni

vuosikerroiksesi

vuosikerroiksensa / vuosikerroikseen

Ess

-na

vuosikertanani

vuosikertanasi

vuosikertanansa / vuosikertanaan

vuosikertoinani

vuosikertoinasi

vuosikertoinansa / vuosikertoinaan

Abe

-tta

vuosikerrattani

vuosikerrattasi

vuosikerrattansa / vuosikerrattaan

vuosikerroittani

vuosikerroittasi

vuosikerroittansa / vuosikerroittaan

Com

-ne

-

-

-

vuosikertoineni

vuosikertoinesi

vuosikertoinensa / vuosikertoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

vuosikertamme

vuosikertamme

vuosikertanne

vuosikertanne

vuosikertansa

vuosikertansa

Par

-ta

vuosikertaamme

vuosikertojamme

vuosikertaanne

vuosikertojanne

vuosikertaansa

vuosikertojansa / vuosikertojaan

Gen

-n

vuosikertamme

vuosikertojemme

vuosikertanne

vuosikertojenne

vuosikertansa

vuosikertojensa

Ill

mihin

vuosikertaamme

vuosikertoihimme

vuosikertaanne

vuosikertoihinne

vuosikertaansa

vuosikertoihinsa

Ine

-ssa

vuosikerrassamme

vuosikerroissamme

vuosikerrassanne

vuosikerroissanne

vuosikerrassansa / vuosikerrassaan

vuosikerroissansa / vuosikerroissaan

Ela

-sta

vuosikerrastamme

vuosikerroistamme

vuosikerrastanne

vuosikerroistanne

vuosikerrastansa / vuosikerrastaan

vuosikerroistansa / vuosikerroistaan

All

-lle

vuosikerrallemme

vuosikerroillemme

vuosikerrallenne

vuosikerroillenne

vuosikerrallensa / vuosikerralleen

vuosikerroillensa / vuosikerroillean

Ade

-lla

vuosikerrallamme

vuosikerroillamme

vuosikerrallanne

vuosikerroillanne

vuosikerrallansa / vuosikerrallaan

vuosikerroillansa / vuosikerroillaan

Abl

-lta

vuosikerraltamme

vuosikerroiltamme

vuosikerraltanne

vuosikerroiltanne

vuosikerraltansa / vuosikerraltaan

vuosikerroiltansa / vuosikerroiltaan

Tra

-ksi

vuosikerraksemme

vuosikerroiksemme

vuosikerraksenne

vuosikerroiksenne

vuosikerraksensa / vuosikerrakseen

vuosikerroiksensa / vuosikerroikseen

Ess

-na

vuosikertanamme

vuosikertoinamme

vuosikertananne

vuosikertoinanne

vuosikertanansa / vuosikertanaan

vuosikertoinansa / vuosikertoinaan

Abe

-tta

vuosikerrattamme

vuosikerroittamme

vuosikerrattanne

vuosikerroittanne

vuosikerrattansa / vuosikerrattaan

vuosikerroittansa / vuosikerroittaan

Com

-ne

-

vuosikertoinemme

-

vuosikertoinenne

-

vuosikertoinensa / vuosikertoineen

Singular

Plural

Nom

-

vuosikertamme

vuosikertanne

vuosikertansa

vuosikertamme

vuosikertanne

vuosikertansa

Par

-ta

vuosikertaamme

vuosikertaanne

vuosikertaansa

vuosikertojamme

vuosikertojanne

vuosikertojansa / vuosikertojaan

Gen

-n

vuosikertamme

vuosikertanne

vuosikertansa

vuosikertojemme

vuosikertojenne

vuosikertojensa

Ill

mihin

vuosikertaamme

vuosikertaanne

vuosikertaansa

vuosikertoihimme

vuosikertoihinne

vuosikertoihinsa

Ine

-ssa

vuosikerrassamme

vuosikerrassanne

vuosikerrassansa / vuosikerrassaan

vuosikerroissamme

vuosikerroissanne

vuosikerroissansa / vuosikerroissaan

Ela

-sta

vuosikerrastamme

vuosikerrastanne

vuosikerrastansa / vuosikerrastaan

vuosikerroistamme

vuosikerroistanne

vuosikerroistansa / vuosikerroistaan

All

-lle

vuosikerrallemme

vuosikerrallenne

vuosikerrallensa / vuosikerralleen

vuosikerroillemme

vuosikerroillenne

vuosikerroillensa / vuosikerroillean

Ade

-lla

vuosikerrallamme

vuosikerrallanne

vuosikerrallansa / vuosikerrallaan

vuosikerroillamme

vuosikerroillanne

vuosikerroillansa / vuosikerroillaan

Abl

-lta

vuosikerraltamme

vuosikerraltanne

vuosikerraltansa / vuosikerraltaan

vuosikerroiltamme

vuosikerroiltanne

vuosikerroiltansa / vuosikerroiltaan

Tra

-ksi

vuosikerraksemme

vuosikerraksenne

vuosikerraksensa / vuosikerrakseen

vuosikerroiksemme

vuosikerroiksenne

vuosikerroiksensa / vuosikerroikseen

Ess

-na

vuosikertanamme

vuosikertananne

vuosikertanansa / vuosikertanaan

vuosikertoinamme

vuosikertoinanne

vuosikertoinansa / vuosikertoinaan

Abe

-tta

vuosikerrattamme

vuosikerrattanne

vuosikerrattansa / vuosikerrattaan

vuosikerroittamme

vuosikerroittanne

vuosikerroittansa / vuosikerroittaan

Com

-ne

-

-

-

vuosikertoinemme

vuosikertoinenne

vuosikertoinensa / vuosikertoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

vuosi

vuodet

Par

-ta

vuotta

vuosia

Gen

-n

vuoden

vuotten / vuosien

Ill

mihin

vuoteen

vuosiin

Ine

-ssa

vuodessa

vuosissa

Ela

-sta

vuodesta

vuosista

All

-lle

vuodelle

vuosille

Ade

-lla

vuodella

vuosilla

Abl

-lta

vuodelta

vuosilta

Tra

-ksi

vuodeksi

vuosiksi

Ess

-na

vuotena / vuonna

vuosina

Abe

-tta

vuodetta

vuositta

Com

-ne

-

vuosine

Ins

-in

-

vuosin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

vuosi

vuodet

Par

-ta

vuotta

vuosia

Gen

-n

vuoden

vuotten / vuosien

Ill

mihin

vuoteen

vuosiin

Ine

-ssa

vuodessa

vuosissa

Ela

-sta

vuodesta

vuosista

All

-lle

vuodelle

vuosille

Ade

-lla

vuodella

vuosilla

Abl

-lta

vuodelta

vuosilta

Tra

-ksi

vuodeksi

vuosiksi

Ess

-na

vuotena / vuonna

vuosina

Abe

-tta

vuodetta

vuositta

Com

-ne

-

vuosine

Ins

-in

-

vuosin

year vuosi
annual
Show more arrow right
Tatoeba Parallel Corpus, sentence number 3258035.; OpenSubtitles Parallel Corpus, sentence number 93114.; Europarl Parallel Corpus, sentence number 102653.; jw2019; WikiMatrix Parallel Corpus, sentence number 105576.; OPUS Finnish-English Parallel Corpus; OpenSubtitles2018.v3; Europarl parallel Finnish-English corpus; Europarl Parallel Corpus v7 Vuosi on jo puolivälissä. Year is already halfway through. Vuosi koostuu 12 kuukaudesta. Year consists of 12 months. Vuosi on jaettu neljään vuodenaikaan. Year is divided into four seasons. Pyhä vuosi 1. kuukausi. Sacred Year 1st month. Vuosi vaihtuu pian uudeksi. The year will soon change to a new one. Yritys järjestää joka vuosi perinteinen vuosijuhla. The company organizes a traditional annual celebration every year. En 20 vuoteen. Not in 20 years. Vuodettani palelsi. I felt cold at night. Hän nukkui vuodetta. He slept in the bed. 14 Vuodenajat. 14 Seasons. Show more arrow right

Wiktionary

year Fin:Toivottavasti ensi vuosi on parempi kuin tämä vuosi.Eng:Hopefully next year will be better than this year.Fin:Ensi vuonna matkustamme Kiinaan.Eng:Next year we will travel to China.Fin:vuonna 1992Eng:in the year 1992Fin:joka vuosiEng:every yearFin:vuodessaEng:per annum As modifier in a compound term (vuosi-), annual, yearly. Fin:vuositulotEng:annual income Show more arrow right ajastaika (archaic) Show more arrow right alkuvuosiaurinkovuosiedellisvuosielinvuosihallavuosiheinävuosihenkilötyövuosihuippuvuosiikävuosiilmestymisvuosijuhlavuosijulkaisemisvuosijulkaisuvuosikalenterivuosikarkausvuosikatovuosikirjanpitovuosikirkkovuosikouluvuosilapsuusvuosilomanmääräytymisvuosiloppuvuosilukuvuosilähivuosimarjavuosimerkkivuosimiestyövuosimissivuosinuoruusvuosinälkävuosinäytäntövuosiolympiavuosiopiskeluvuosioppivuosiosavuosipainovuosipalvelusvuosiperustamisvuosiperusvuosipoikavuosisapattivuosisatovuosisiemenvuosisopimusvuosisopulivuosisotavuosisyntymävuosisyntyvuositakavuositalousvuositeemavuositilastovuositilivuositoimintavuositoimivuosityövuositähtivuosiuusivuosivaalivuosivalmistusvuosivalovuosivapaavuosivarainhoitovuosiverotusvuosiverovuosiviinivuosiviljavuosivirkavuosivuodenaikavuodentulovuodenvaihdevuorovuosivuosiansiovuosibudjettivuosihoroskooppivuosihuoltovuosijuhlavuosijulkaisuvuosikalenterivuosikasvainvuosikasvuvuosikatsausvuosikausivuosikertavuosikertomusvuosikeskiarvovuosikirjavuosikokousvuosikorjausvuosikorttivuosikuluvuosikulutusvuosikurssivuosikustannusvuosikymmenvuosilippuvuosilomavuosilukuvuosiluokkavuosilustovuosimaksuvuosimallivuosimiljoonavuosimyyntivuosineljännesvuosiosuusvuosipalkkavuosipalkkiovuosipuoliskovuosipäivävuosiraporttivuosirengasvuosisatavuosisopimusvuosisuunnitelmavuositarkastusvuositasevuositilaajavuositilastovuositilausvuosituhatvuositulovuosituontivuosituotantovuosituottovuosivaihteluvuosivaihtovuosivauhtivuosiversovuosivientivuosivoittovuosivuokravälivuosi Show more arrow right From Proto-Finnic vooci, from Proto-Uralic ëde. Show more arrow right

Wikipedia

Year A year is the orbital period of a planetary body, for example, the Earth, moving in its orbit around the Sun. Due to the Earth's axial tilt, the course of a year sees the passing of the seasons, marked by change in weather, the hours of daylight, and, consequently, vegetation and soil fertility. In temperate and subpolar regions around the planet, four seasons are generally recognized: spring, summer, autumn and winter. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

vuoteni

vuoteni

vuotesi

vuotesi

vuotensa

vuotensa

Par

-ta

vuottani

vuosiani

vuottasi

vuosiasi

vuottansa / vuottaan

vuosiansa / vuosiaan

Gen

-n

vuoteni

vuotteni / vuosieni

vuotesi

vuottesi / vuosiesi

vuotensa

vuottensa / vuosiensa

Ill

mihin

vuoteeni

vuosiini

vuoteesi

vuosiisi

vuoteensa

vuosiinsa

Ine

-ssa

vuodessani

vuosissani

vuodessasi

vuosissasi

vuodessansa / vuodessaan

vuosissansa / vuosissaan

Ela

-sta

vuodestani

vuosistani

vuodestasi

vuosistasi

vuodestansa / vuodestaan

vuosistansa / vuosistaan

All

-lle

vuodelleni

vuosilleni

vuodellesi

vuosillesi

vuodellensa / vuodelleen

vuosillensa / vuosillean

Ade

-lla

vuodellani

vuosillani

vuodellasi

vuosillasi

vuodellansa / vuodellaan

vuosillansa / vuosillaan

Abl

-lta

vuodeltani

vuosiltani

vuodeltasi

vuosiltasi

vuodeltansa / vuodeltaan

vuosiltansa / vuosiltaan

Tra

-ksi

vuodekseni

vuosikseni

vuodeksesi

vuosiksesi

vuodeksensa / vuodekseen

vuosiksensa / vuosikseen

Ess

-na

vuotenani / vuonnani

vuosinani

vuotenasi / vuonnasi

vuosinasi

vuotenansa / vuotenaan / vuonnansa / vuonnaan

vuosinansa / vuosinaan

Abe

-tta

vuodettani

vuosittani

vuodettasi

vuosittasi

vuodettansa / vuodettaan

vuosittansa / vuosittaan

Com

-ne

-

vuosineni

-

vuosinesi

-

vuosinensa / vuosineen

Singular

Plural

Nom

-

vuoteni

vuotesi

vuotensa

vuoteni

vuotesi

vuotensa

Par

-ta

vuottani

vuottasi

vuottansa / vuottaan

vuosiani

vuosiasi

vuosiansa / vuosiaan

Gen

-n

vuoteni

vuotesi

vuotensa

vuotteni / vuosieni

vuottesi / vuosiesi

vuottensa / vuosiensa

Ill

mihin

vuoteeni

vuoteesi

vuoteensa

vuosiini

vuosiisi

vuosiinsa

Ine

-ssa

vuodessani

vuodessasi

vuodessansa / vuodessaan

vuosissani

vuosissasi

vuosissansa / vuosissaan

Ela

-sta

vuodestani

vuodestasi

vuodestansa / vuodestaan

vuosistani

vuosistasi

vuosistansa / vuosistaan

All

-lle

vuodelleni

vuodellesi

vuodellensa / vuodelleen

vuosilleni

vuosillesi

vuosillensa / vuosillean

Ade

-lla

vuodellani

vuodellasi

vuodellansa / vuodellaan

vuosillani

vuosillasi

vuosillansa / vuosillaan

Abl

-lta

vuodeltani

vuodeltasi

vuodeltansa / vuodeltaan

vuosiltani

vuosiltasi

vuosiltansa / vuosiltaan

Tra

-ksi

vuodekseni

vuodeksesi

vuodeksensa / vuodekseen

vuosikseni

vuosiksesi

vuosiksensa / vuosikseen

Ess

-na

vuotenani / vuonnani

vuotenasi / vuonnasi

vuotenansa / vuotenaan / vuonnansa / vuonnaan

vuosinani

vuosinasi

vuosinansa / vuosinaan

Abe

-tta

vuodettani

vuodettasi

vuodettansa / vuodettaan

vuosittani

vuosittasi

vuosittansa / vuosittaan

Com

-ne

-

-

-

vuosineni

vuosinesi

vuosinensa / vuosineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

vuotemme

vuotemme

vuotenne

vuotenne

vuotensa

vuotensa

Par

-ta

vuottamme

vuosiamme

vuottanne

vuosianne

vuottansa / vuottaan

vuosiansa / vuosiaan

Gen

-n

vuotemme

vuottemme / vuosiemme

vuotenne

vuottenne / vuosienne

vuotensa

vuottensa / vuosiensa

Ill

mihin

vuoteemme

vuosiimme

vuoteenne

vuosiinne

vuoteensa

vuosiinsa

Ine

-ssa

vuodessamme

vuosissamme

vuodessanne

vuosissanne

vuodessansa / vuodessaan

vuosissansa / vuosissaan

Ela

-sta

vuodestamme

vuosistamme

vuodestanne

vuosistanne

vuodestansa / vuodestaan

vuosistansa / vuosistaan

All

-lle

vuodellemme

vuosillemme

vuodellenne

vuosillenne

vuodellensa / vuodelleen

vuosillensa / vuosillean

Ade

-lla

vuodellamme

vuosillamme

vuodellanne

vuosillanne

vuodellansa / vuodellaan

vuosillansa / vuosillaan

Abl

-lta

vuodeltamme

vuosiltamme

vuodeltanne

vuosiltanne

vuodeltansa / vuodeltaan

vuosiltansa / vuosiltaan

Tra

-ksi

vuodeksemme

vuosiksemme

vuodeksenne

vuosiksenne

vuodeksensa / vuodekseen

vuosiksensa / vuosikseen

Ess

-na

vuotenamme / vuonnamme

vuosinamme

vuotenanne / vuonnanne

vuosinanne

vuotenansa / vuotenaan / vuonnansa / vuonnaan

vuosinansa / vuosinaan

Abe

-tta

vuodettamme

vuosittamme

vuodettanne

vuosittanne

vuodettansa / vuodettaan

vuosittansa / vuosittaan

Com

-ne

-

vuosinemme

-

vuosinenne

-

vuosinensa / vuosineen

Singular

Plural

Nom

-

vuotemme

vuotenne

vuotensa

vuotemme

vuotenne

vuotensa

Par

-ta

vuottamme

vuottanne

vuottansa / vuottaan

vuosiamme

vuosianne

vuosiansa / vuosiaan

Gen

-n

vuotemme

vuotenne

vuotensa

vuottemme / vuosiemme

vuottenne / vuosienne

vuottensa / vuosiensa

Ill

mihin

vuoteemme

vuoteenne

vuoteensa

vuosiimme

vuosiinne

vuosiinsa

Ine

-ssa

vuodessamme

vuodessanne

vuodessansa / vuodessaan

vuosissamme

vuosissanne

vuosissansa / vuosissaan

Ela

-sta

vuodestamme

vuodestanne

vuodestansa / vuodestaan

vuosistamme

vuosistanne

vuosistansa / vuosistaan

All

-lle

vuodellemme

vuodellenne

vuodellensa / vuodelleen

vuosillemme

vuosillenne

vuosillensa / vuosillean

Ade

-lla

vuodellamme

vuodellanne

vuodellansa / vuodellaan

vuosillamme

vuosillanne

vuosillansa / vuosillaan

Abl

-lta

vuodeltamme

vuodeltanne

vuodeltansa / vuodeltaan

vuosiltamme

vuosiltanne

vuosiltansa / vuosiltaan

Tra

-ksi

vuodeksemme

vuodeksenne

vuodeksensa / vuodekseen

vuosiksemme

vuosiksenne

vuosiksensa / vuosikseen

Ess

-na

vuotenamme / vuonnamme

vuotenanne / vuonnanne

vuotenansa / vuotenaan / vuonnansa / vuonnaan

vuosinamme

vuosinanne

vuosinansa / vuosinaan

Abe

-tta

vuodettamme

vuodettanne

vuodettansa / vuodettaan

vuosittamme

vuosittanne

vuosittansa / vuosittaan

Com

-ne

-

-

-

vuosinemme

vuosinenne

vuosinensa / vuosineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kerta

kerrat

Par

-ta

kertaa

kertoja

Gen

-n

kerran

kertojen

Ill

mihin

kertaan

kertoihin

Ine

-ssa

kerrassa

kerroissa

Ela

-sta

kerrasta

kerroista

All

-lle

kerralle

kerroille

Ade

-lla

kerralla

kerroilla

Abl

-lta

kerralta

kerroilta

Tra

-ksi

kerraksi

kerroiksi

Ess

-na

kertana

kertoina

Abe

-tta

kerratta

kerroitta

Com

-ne

-

kertoine

Ins

-in

-

kerroin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kerta

kerrat

Par

-ta

kertaa

kertoja

Gen

-n

kerran

kertojen

Ill

mihin

kertaan

kertoihin

Ine

-ssa

kerrassa

kerroissa

Ela

-sta

kerrasta

kerroista

All

-lle

kerralle

kerroille

Ade

-lla

kerralla

kerroilla

Abl

-lta

kerralta

kerroilta

Tra

-ksi

kerraksi

kerroiksi

Ess

-na

kertana

kertoina

Abe

-tta

kerratta

kerroitta

Com

-ne

-

kertoine

Ins

-in

-

kerroin

time aika, kerta, kellonaika, ajankohta, kesto, määräaika
go sisu, meno, vauhti, vuoro, kerta, tarmo
Show more arrow right
Europarl; EMPC; OpenSubtitles2018.v3; OpenSubtitles; SETimes Kertoja oli neljä. There were four times. Kertoja on liikaa. There are too many times. Kerta oli lyhyt, mutta ikimuistoinen. The time was short, but memorable. Kerta oli ensimmäinen, kun he tapasivat. It was the first time they met. Ensimmäistä kertaa. It's the first time it's ever happened. Aivan toisella kertaa. A totally different day. Neljä kertaa museossa. Four times at the museum. Huomenna on toinen kertoja. Tomorrow is the second time. Toisen kerran tänään. A sliding stop by Marcus Ransom to get him. Tämä oli ensimmäinen kerta kun näin sen omin silmin. This was the first time I saw it with my own eyes. Show more arrow right

Wiktionary

time, occasion (particular instance or occurrence) Fin:kerranEng:(“once”).Fin:Kun tapasin hänet ensimmäisen kerran, hänellä oli yllään vaaleanpunainen puku.Eng:When I met him for the first time he was wearing a pink suit.Fin:Täällä on joka kerta yhtä hauskaa.Eng:Every time it's equally fun to be here.Fin:Saat anteeksi poissaolosi, mutta tämä on viimeinen kerta.Eng:I'll excuse your absence, but this is the last time!Fin:Hän on valehdellut minulle kaksi kertaa.Eng:She has lied to me on two occasions. time (ratio of comparison) Fin:Koirasi on neljä kertaa niin painava kuin minun.Eng:Your dog is four times as heavy as mine. (mathematics, in partitive in the plural) times; also once, when the multiplier is one Fin:Kaksi kertaa kolme on kuusi.Eng:Two times three equals six.Fin:Yksi kertaa yksi on yksi.Eng:One times one equals one. / Once one is one. (as modifier) one-off, one-time (occurring once, independent of any pattern) Fin:Hallitus väitti, että verotietojen nolo katoaminen oli kertatapaus.Eng:The government insisted that the embarrassing loss of the tax records was a one-off event. layer kerros (in some compounds) floor Fin:alakertaEng:lower floor nonce (one or single occasion, in the expression "for the nonce") Fin:Se kelpaa tämän kerran, mutta pidemmän päälle tarvitsemme paremman vastauksen.Eng:That will do for the nonce, but we'll need a better answer for the long term. Show more arrow right -sti may be substituted with numbers larger than one when explaining how many times something has happened:Olen käynyt Japanissa kolme kertaa. / Olen käynyt Japanissa kolmesti.I have visited Japan three times. Show more arrow right joka kertakerrakseenkerrallaankerrallinenkerrankerrassaankerrastokerratakertaakaankertaalleenkertaantua-kertainenkertainen-kertaisesti-kertaistaa-kertaistuakerta kaikkiaankerta se on ensimmäinenkinkerta toisensa jälkeenkertaumakertauskertoakolmas kerta toden sanoo Show more arrow right alakertaalusvaatekertaedelliskertainenelämäkertaelämänkertaensikertainenensikertalainenesityskertaharjoituskertahirsikertahoitokertakaksinkerroinkatselukertakerta-annoskerta-astiakerta-avustuskertaheitollakertahyödykekertakaikkinenkertakaikkisestikertakorvauskertakäyttökertakäyttöastiakertakäyttöhyödykekertakäyttöinenkertakäyttökamerakertakäyttökulttuurikertakäyttölakanakertakäyttölautanenkertakäyttöpakkauskertakäyttöpullokertakäyttötavarakertakäyttövaippakertalaakikertalippukertalippukertalukukertaluokkakertaluonteinenkertaluontoinenkertalämmitteinenkertalämmitteinenkertamaksukertamaksulainakertamuovikertapakkauskertapakkauskertapullokertarysäyskertasinkokertasuorituskertatulikertatuliasekertatyydyttymätönkertavuotinenkäynnistyskertakäyntikertamallikertamonikertapurjekertasatakertatämänkertainenvaatekertavuosikertayläkertaäänikerta Show more arrow right From Proto-Finnic kerta (compare Estonian kord), borrowed from Proto-Baltic [Term?] (compare Old Prussian kērdā, Lithuanian kartas), ultimately from Proto-Indo-European kert- (“time”) (compare Sanskrit सकृत् (sakṛt, “once”), from sm̥-kŕ̥t). Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kertani

kertani

kertasi

kertasi

kertansa

kertansa

Par

-ta

kertaani

kertojani

kertaasi

kertojasi

kertaansa

kertojansa / kertojaan

Gen

-n

kertani

kertojeni

kertasi

kertojesi

kertansa

kertojensa

Ill

mihin

kertaani

kertoihini

kertaasi

kertoihisi

kertaansa

kertoihinsa

Ine

-ssa

kerrassani

kerroissani

kerrassasi

kerroissasi

kerrassansa / kerrassaan

kerroissansa / kerroissaan

Ela

-sta

kerrastani

kerroistani

kerrastasi

kerroistasi

kerrastansa / kerrastaan

kerroistansa / kerroistaan

All

-lle

kerralleni

kerroilleni

kerrallesi

kerroillesi

kerrallensa / kerralleen

kerroillensa / kerroillean

Ade

-lla

kerrallani

kerroillani

kerrallasi

kerroillasi

kerrallansa / kerrallaan

kerroillansa / kerroillaan

Abl

-lta

kerraltani

kerroiltani

kerraltasi

kerroiltasi

kerraltansa / kerraltaan

kerroiltansa / kerroiltaan

Tra

-ksi

kerrakseni

kerroikseni

kerraksesi

kerroiksesi

kerraksensa / kerrakseen

kerroiksensa / kerroikseen

Ess

-na

kertanani

kertoinani

kertanasi

kertoinasi

kertanansa / kertanaan

kertoinansa / kertoinaan

Abe

-tta

kerrattani

kerroittani

kerrattasi

kerroittasi

kerrattansa / kerrattaan

kerroittansa / kerroittaan

Com

-ne

-

kertoineni

-

kertoinesi

-

kertoinensa / kertoineen

Singular

Plural

Nom

-

kertani

kertasi

kertansa

kertani

kertasi

kertansa

Par

-ta

kertaani

kertaasi

kertaansa

kertojani

kertojasi

kertojansa / kertojaan

Gen

-n

kertani

kertasi

kertansa

kertojeni

kertojesi

kertojensa

Ill

mihin

kertaani

kertaasi

kertaansa

kertoihini

kertoihisi

kertoihinsa

Ine

-ssa

kerrassani

kerrassasi

kerrassansa / kerrassaan

kerroissani

kerroissasi

kerroissansa / kerroissaan

Ela

-sta

kerrastani

kerrastasi

kerrastansa / kerrastaan

kerroistani

kerroistasi

kerroistansa / kerroistaan

All

-lle

kerralleni

kerrallesi

kerrallensa / kerralleen

kerroilleni

kerroillesi

kerroillensa / kerroillean

Ade

-lla

kerrallani

kerrallasi

kerrallansa / kerrallaan

kerroillani

kerroillasi

kerroillansa / kerroillaan

Abl

-lta

kerraltani

kerraltasi

kerraltansa / kerraltaan

kerroiltani

kerroiltasi

kerroiltansa / kerroiltaan

Tra

-ksi

kerrakseni

kerraksesi

kerraksensa / kerrakseen

kerroikseni

kerroiksesi

kerroiksensa / kerroikseen

Ess

-na

kertanani

kertanasi

kertanansa / kertanaan

kertoinani

kertoinasi

kertoinansa / kertoinaan

Abe

-tta

kerrattani

kerrattasi

kerrattansa / kerrattaan

kerroittani

kerroittasi

kerroittansa / kerroittaan

Com

-ne

-

-

-

kertoineni

kertoinesi

kertoinensa / kertoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kertamme

kertamme

kertanne

kertanne

kertansa

kertansa

Par

-ta

kertaamme

kertojamme

kertaanne

kertojanne

kertaansa

kertojansa / kertojaan

Gen

-n

kertamme

kertojemme

kertanne

kertojenne

kertansa

kertojensa

Ill

mihin

kertaamme

kertoihimme

kertaanne

kertoihinne

kertaansa

kertoihinsa

Ine

-ssa

kerrassamme

kerroissamme

kerrassanne

kerroissanne

kerrassansa / kerrassaan

kerroissansa / kerroissaan

Ela

-sta

kerrastamme

kerroistamme

kerrastanne

kerroistanne

kerrastansa / kerrastaan

kerroistansa / kerroistaan

All

-lle

kerrallemme

kerroillemme

kerrallenne

kerroillenne

kerrallensa / kerralleen

kerroillensa / kerroillean

Ade

-lla

kerrallamme

kerroillamme

kerrallanne

kerroillanne

kerrallansa / kerrallaan

kerroillansa / kerroillaan

Abl

-lta

kerraltamme

kerroiltamme

kerraltanne

kerroiltanne

kerraltansa / kerraltaan

kerroiltansa / kerroiltaan

Tra

-ksi

kerraksemme

kerroiksemme

kerraksenne

kerroiksenne

kerraksensa / kerrakseen

kerroiksensa / kerroikseen

Ess

-na

kertanamme

kertoinamme

kertananne

kertoinanne

kertanansa / kertanaan

kertoinansa / kertoinaan

Abe

-tta

kerrattamme

kerroittamme

kerrattanne

kerroittanne

kerrattansa / kerrattaan

kerroittansa / kerroittaan

Com

-ne

-

kertoinemme

-

kertoinenne

-

kertoinensa / kertoineen

Singular

Plural

Nom

-

kertamme

kertanne

kertansa

kertamme

kertanne

kertansa

Par

-ta

kertaamme

kertaanne

kertaansa

kertojamme

kertojanne

kertojansa / kertojaan

Gen

-n

kertamme

kertanne

kertansa

kertojemme

kertojenne

kertojensa

Ill

mihin

kertaamme

kertaanne

kertaansa

kertoihimme

kertoihinne

kertoihinsa

Ine

-ssa

kerrassamme

kerrassanne

kerrassansa / kerrassaan

kerroissamme

kerroissanne

kerroissansa / kerroissaan

Ela

-sta

kerrastamme

kerrastanne

kerrastansa / kerrastaan

kerroistamme

kerroistanne

kerroistansa / kerroistaan

All

-lle

kerrallemme

kerrallenne

kerrallensa / kerralleen

kerroillemme

kerroillenne

kerroillensa / kerroillean

Ade

-lla

kerrallamme

kerrallanne

kerrallansa / kerrallaan

kerroillamme

kerroillanne

kerroillansa / kerroillaan

Abl

-lta

kerraltamme

kerraltanne

kerraltansa / kerraltaan

kerroiltamme

kerroiltanne

kerroiltansa / kerroiltaan

Tra

-ksi

kerraksemme

kerraksenne

kerraksensa / kerrakseen

kerroiksemme

kerroiksenne

kerroiksensa / kerroikseen

Ess

-na

kertanamme

kertananne

kertanansa / kertanaan

kertoinamme

kertoinanne

kertoinansa / kertoinaan

Abe

-tta

kerrattamme

kerrattanne

kerrattansa / kerrattaan

kerroittamme

kerroittanne

kerroittansa / kerroittaan

Com

-ne

-

-

-

kertoinemme

kertoinenne

kertoinensa / kertoineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept