logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

toinen, indefinite pronoun

Word analysis
toisin

toisin

toinen

Indefinite pronoun, Plural Instructive

tuoda

Verb, Active voice Conditional 1st singular

toinen

Noun, Plural Instructive

toinen

Number, Plural Instructive

toinen

Adjective, Plural Instructive

toinen

Adjective, Sup Singular Nominative

toisin

Adverb, Instructive

toisin

Adverb

Report an issue
Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Wiktionary

(indefinite) other, another (in the plural) the others, other ones Show more arrow right From Proto-Finnic toinen. Equivalent to tuo (“that”) +‎ -inen. Show more arrow right

Examples

Kukin saa yhden vapaalipun. Each gets one free ticket. Annamme kullekin yhden vapaalipun. We will give each one free ticket. Kullakin on huolensa. Everyone has his/her worries. Kussakin talossa asuu neljä perhettä. In each house live four families. Kunkin täytyy tehdä kaikkensa. Everyone must do his/her best ('his/her all'). Maksamme 20 euroa kultakin sivulta. We pay 20 euros for each page. Perehdymme kuhunkin tapaukseen erikseen. We investigate each case separately. Tämä on toinen asia. This is another matter. Useat ihmiset sanovat, että... Many/several people say that... useissa tapauksissa in many/several cases Useiden mielestä hallitus on tehoton. In many people's opinion the government is ineffective. En ole nähnyt Osmoa useihin vuosiin. I haven't seen Osmo for several years. Show more arrow right
toinen / another, other
SingularPlural
Nom - toinen -
Par -ta toista toisia
Gen -n toisen toisien / toisten
Ill mihin toiseen toisiin
Ine -ssa toisessa toisissa
Ela -sta toisesta toisista
All -lle toiselle toisille
Ade -lla toisella toisilla
Abl -lta toiselta toisilta
Tra -ksi toiseksi toisiksi
Ess -na toisena toisina
Abe -tta toisetta toisitta
Com -ne - -
Ins -in - toisin
kukin / each
SingularPlural
Nom - kukin -
Par -ta kutakin kuitakin
Gen -n kunkin kuidenkin
Ill mihin kuhunkin kuihinkin
Ine -ssa kussakin kuissakin
Ela -sta kustakin kuistakin
All -lle kullekin kuillekin
Ade -lla kullakin kuillakin
Abl -lta kultakin kuiltakin
Tra -ksi kuksikin kuiksikin
Ess -na kunakin kuinakin
Abe -tta - -
Com -ne - -
Ins -in - -
usea / many (a), several
SingularPlural
Nom - usea -
Par -ta useaa useita
Gen -n usean useitten / useiden
Ill mihin useaan useisiin / useihin
Ine -ssa useassa useissa
Ela -sta useasta useista
All -lle usealle useille
Ade -lla usealla useilla
Abl -lta usealta useilta
Tra -ksi useaksi useiksi
Ess -na useana useina
Abe -tta useatta useitta
Com -ne - -
Ins -in - usein

toinen / another, other

Singular

Plural

Nom

-

toinen

-

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisin

kukin / each

Singular

Plural

Nom

-

kukin

-

Par

-ta

kutakin

kuitakin

Gen

-n

kunkin

kuidenkin

Ill

mihin

kuhunkin

kuihinkin

Ine

-ssa

kussakin

kuissakin

Ela

-sta

kustakin

kuistakin

All

-lle

kullekin

kuillekin

Ade

-lla

kullakin

kuillakin

Abl

-lta

kultakin

kuiltakin

Tra

-ksi

kuksikin

kuiksikin

Ess

-na

kunakin

kuinakin

Abe

-tta

-

-

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

-

usea / many (a), several

Singular

Plural

Nom

-

usea

-

Par

-ta

useaa

useita

Gen

-n

usean

useitten / useiden

Ill

mihin

useaan

useisiin / useihin

Ine

-ssa

useassa

useissa

Ela

-sta

useasta

useista

All

-lle

usealle

useille

Ade

-lla

usealla

useilla

Abl

-lta

usealta

useilta

Tra

-ksi

useaksi

useiksi

Ess

-na

useana

useina

Abe

-tta

useatta

useitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

usein

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Wiktionary

to bring, get (~ (maahan)) to import Show more arrow right (to get) hakea Show more arrow right (to bring, get) viedä Show more arrow right Nouns tuojatuonti Verbs factitive tuottaa Show more arrow right From Proto-Finnic toodak, from Proto-Uralic toxe-. Maybe originally a borrowing from Proto-Indo-European deh₃- (“to give”). Cognate with Erzya туемс (tujems), Hungarian tojik. Show more arrow right

Translations

to bring tuoda, nostaa, saada, aiheuttaa, tuottaa, koitua
to import tuoda, tuoda maahan, merkitä, tuoda ulkomailta, tarkoittaa
to get saada, päästä, hankkia, tulla, hakea, tuoda
to carry kuljettaa, kantaa, olla, siirtää, viedä, tuoda
to bring back palauttaa, tuoda takaisin, tuoda, palauttaa mieleen, tuoda tullessaan
to inject pistää, suihkuttaa, tuoda, pumpata, antaa ruiskeena
to earn ansaita, hankkia, tuottaa, tuoda
to win voittaa, saada, ansaita, saavuttaa, auttaa, tuoda
Show more arrow right

Indicative

Indicative present

Singular

Positive

Negative

i

tuon

en tuo

ii

tuot

et tuo

iii

tuo

ei tuo

Plural

Positive

Negative

i

tuomme / tuodaan

emme tuo / ei tuoda

ii

tuotte

ette tuo

iii

tuovat

eivät tuo

Indicative imperfect

Singular

Positive

Negative

i

toin

en tuonut

ii

toit

et tuonut

iii

toi

ei tuonut

Plural

Positive

Negative

i

toimme / tuotiin

emme tuoneet / ei tuotu

ii

toitte

ette tuoneet

iii

toivat

eivät tuoneet

Indicative perfect

Singular

Positive

Negative

i

olen tuonut

en ole tuonut

ii

olet tuonut

et ole tuonut

iii

on tuonut

ei ole tuonut

Plural

Positive

Negative

i

olemme tuoneet

emme ole tuoneet

ii

olette tuoneet

ette ole tuoneet

iii

ovat tuoneet

eivät ole tuoneet

Indicative plusquamperfect

Singular

Positive

Negative

i

olin tuonut

en ollut tuonut

ii

olit tuonut

et ollut tuonut

iii

oli tuonut

ei ollut tuonut

Plural

Positive

Negative

i

olimme tuoneet

emme olleet tuoneet

ii

olitte tuoneet

ette olleet tuoneet

iii

olivat tuoneet

eivät olleet tuoneet

Conditional

Conditional present

Singular

Positive

Negative

i

toisin

en toisi

ii

toisit

et toisi

iii

toisi

ei toisi

Plural

Positive

Negative

i

toisimme

emme toisi

ii

toisitte

ette toisi

iii

toisivat

eivät toisi

Conditional perfect

Singular

Positive

Negative

i

olisin tuonut

en olisi tuonut

ii

olisit tuonut

et olisi tuonut

iii

olisi tuonut

ei olisi tuonut

Plural

Positive

Negative

i

olisimme tuoneet

emme olisi tuoneet

ii

olisitte tuoneet

ette olisi tuoneet

iii

olisivat tuoneet

eivät olisi tuoneet

Potential

Potential present

Singular

Positive

Negative

i

tuonen

en tuone

ii

tuonet

et tuone

iii

tuonee

ei tuone

Plural

Positive

Negative

i

tuonemme

emme tuone

ii

tuonette

ette tuone

iii

tuonevat

eivät tuone

Potential perfect

Singular

Positive

Negative

i

lienen tuonut

en liene tuonut

ii

lienet tuonut

et liene tuonut

iii

lienee tuonut

ei liene tuonut

Plural

Positive

Negative

i

lienemme tuoneet

emme liene tuoneet

ii

lienette tuoneet

ette liene tuoneet

iii

lienevät tuoneet

eivät liene tuoneet

Imperative

Singular

i

-

ii

tuo

iii

tuokoon

Plural

i

tuokaamme

ii

tuokaa

iii

tuokoot

Infinitive

Infinitive I

Nom

-

tuoda

Tra

-ksi

tuodaksensa / tuodakseen

Infinitive II

Ine

-ssa

tuodessa

Ins

-in

tuoden

Ine

-ssa

tuotaessa (passive)

Infinitive III

Ill

mihin

tuomaan

Ine

-ssa

tuomassa

Ela

-sta

tuomasta

Ade

-lla

tuomalla

Abe

-tta

tuomatta

Ins

-in

tuoman

Ins

-in

- (passive)

Infinitive IV

Nom

-

tuominen

Par

-ta

tuomista

Infinitive V

tuomaisillaan / tuomaisillansa

Passive

Positive

Negative

Present

tuodaan

ei tuoda

Imperfect

tuotiin

ei tuotu

Potential

tuotaneen

ei tuotane

Conditional

tuotaisiin

ei tuotaisi

Imperative Present

tuotakoon

älköön tuotako

Imperative Perfect

olkoon tuotu

älköön tuotu

Positive

Negative

Present

tuodaan

ei tuoda

Imperfect

tuotiin

ei tuotu

Potential

tuotaneen

ei tuotane

Conditional

tuotaisiin

ei tuotaisi

Imperative Present

tuotakoon

älköön tuotako

Imperative Perfect

olkoon tuotu

älköön tuotu

Participle

Active

Passive

1st

tuova

tuotava

2nd

tuonut

tuotu

3rd

tuoma

-

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

toinen

toiset

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

toisine

Ins

-in

-

toisin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

toinen

toiset

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

toisine

Ins

-in

-

toisin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

another toinen, vielä, uusi, vielä yksi, lisää, itsekin
one yksi, jokin, toinen, eräs, ainoa, sama
second toinen, jälkimmäinen, toiseksi suurin, toiseksi tärkein, toiseksi paras, toiseksi vanhin
other muut, muu, toinen, toiset, muut ihmiset
different eri, erilainen, toinen, erilaatuinen, uusi
alternative vaihtoehto-, vaihtoehtoinen, toinen
duplicate toinen, toinen samanlainen, kaksois-
farther kaukaisempi, toinen, etäisempi
else muu, toinen
Show more arrow right

Wikipedia

2
vastaava järjestyslukusana toiseus
yhteiskuntatieteellinen käsite yleistynyt toinen
filosofinen käsite Toinen
Peter Munckin studioalbumi vuodelta 2005 Toinen
Jenni Vartiaisen kappale vuodelta 2007 Toiset
kuvitteellisia salaperäisen saaren asukkaita televisiosarjassa Lost
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

toiseni

toiseni

toisesi

toisesi

toisensa

toisensa

Par

-ta

toistani

toisiani

toistasi

toisiasi

toistansa / toistaan

toisiansa / toisiaan

Gen

-n

toiseni

toisieni / toisteni

toisesi

toisiesi / toistesi

toisensa

toisiensa / toistensa

Ill

mihin

toiseeni

toisiini

toiseesi

toisiisi

toiseensa

toisiinsa

Ine

-ssa

toisessani

toisissani

toisessasi

toisissasi

toisessansa / toisessaan

toisissansa / toisissaan

Ela

-sta

toisestani

toisistani

toisestasi

toisistasi

toisestansa / toisestaan

toisistansa / toisistaan

All

-lle

toiselleni

toisilleni

toisellesi

toisillesi

toisellensa / toiselleen

toisillensa / toisillean

Ade

-lla

toisellani

toisillani

toisellasi

toisillasi

toisellansa / toisellaan

toisillansa / toisillaan

Abl

-lta

toiseltani

toisiltani

toiseltasi

toisiltasi

toiseltansa / toiseltaan

toisiltansa / toisiltaan

Tra

-ksi

toisekseni

toisikseni

toiseksesi

toisiksesi

toiseksensa / toisekseen

toisiksensa / toisikseen

Ess

-na

toisenani

toisinani

toisenasi

toisinasi

toisenansa / toisenaan

toisinansa / toisinaan

Abe

-tta

toisettani

toisittani

toisettasi

toisittasi

toisettansa / toisettaan

toisittansa / toisittaan

Com

-ne

-

toisineni

-

toisinesi

-

toisinensa / toisineen

Singular

Plural

Nom

-

toiseni

toisesi

toisensa

toiseni

toisesi

toisensa

Par

-ta

toistani

toistasi

toistansa / toistaan

toisiani

toisiasi

toisiansa / toisiaan

Gen

-n

toiseni

toisesi

toisensa

toisieni / toisteni

toisiesi / toistesi

toisiensa / toistensa

Ill

mihin

toiseeni

toiseesi

toiseensa

toisiini

toisiisi

toisiinsa

Ine

-ssa

toisessani

toisessasi

toisessansa / toisessaan

toisissani

toisissasi

toisissansa / toisissaan

Ela

-sta

toisestani

toisestasi

toisestansa / toisestaan

toisistani

toisistasi

toisistansa / toisistaan

All

-lle

toiselleni

toisellesi

toisellensa / toiselleen

toisilleni

toisillesi

toisillensa / toisillean

Ade

-lla

toisellani

toisellasi

toisellansa / toisellaan

toisillani

toisillasi

toisillansa / toisillaan

Abl

-lta

toiseltani

toiseltasi

toiseltansa / toiseltaan

toisiltani

toisiltasi

toisiltansa / toisiltaan

Tra

-ksi

toisekseni

toiseksesi

toiseksensa / toisekseen

toisikseni

toisiksesi

toisiksensa / toisikseen

Ess

-na

toisenani

toisenasi

toisenansa / toisenaan

toisinani

toisinasi

toisinansa / toisinaan

Abe

-tta

toisettani

toisettasi

toisettansa / toisettaan

toisittani

toisittasi

toisittansa / toisittaan

Com

-ne

-

-

-

toisineni

toisinesi

toisinensa / toisineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

toisemme

toisemme

toisenne

toisenne

toisensa

toisensa

Par

-ta

toistamme

toisiamme

toistanne

toisianne

toistansa / toistaan

toisiansa / toisiaan

Gen

-n

toisemme

toisiemme / toistemme

toisenne

toisienne / toistenne

toisensa

toisiensa / toistensa

Ill

mihin

toiseemme

toisiimme

toiseenne

toisiinne

toiseensa

toisiinsa

Ine

-ssa

toisessamme

toisissamme

toisessanne

toisissanne

toisessansa / toisessaan

toisissansa / toisissaan

Ela

-sta

toisestamme

toisistamme

toisestanne

toisistanne

toisestansa / toisestaan

toisistansa / toisistaan

All

-lle

toisellemme

toisillemme

toisellenne

toisillenne

toisellensa / toiselleen

toisillensa / toisillean

Ade

-lla

toisellamme

toisillamme

toisellanne

toisillanne

toisellansa / toisellaan

toisillansa / toisillaan

Abl

-lta

toiseltamme

toisiltamme

toiseltanne

toisiltanne

toiseltansa / toiseltaan

toisiltansa / toisiltaan

Tra

-ksi

toiseksemme

toisiksemme

toiseksenne

toisiksenne

toiseksensa / toisekseen

toisiksensa / toisikseen

Ess

-na

toisenamme

toisinamme

toisenanne

toisinanne

toisenansa / toisenaan

toisinansa / toisinaan

Abe

-tta

toisettamme

toisittamme

toisettanne

toisittanne

toisettansa / toisettaan

toisittansa / toisittaan

Com

-ne

-

toisinemme

-

toisinenne

-

toisinensa / toisineen

Singular

Plural

Nom

-

toisemme

toisenne

toisensa

toisemme

toisenne

toisensa

Par

-ta

toistamme

toistanne

toistansa / toistaan

toisiamme

toisianne

toisiansa / toisiaan

Gen

-n

toisemme

toisenne

toisensa

toisiemme / toistemme

toisienne / toistenne

toisiensa / toistensa

Ill

mihin

toiseemme

toiseenne

toiseensa

toisiimme

toisiinne

toisiinsa

Ine

-ssa

toisessamme

toisessanne

toisessansa / toisessaan

toisissamme

toisissanne

toisissansa / toisissaan

Ela

-sta

toisestamme

toisestanne

toisestansa / toisestaan

toisistamme

toisistanne

toisistansa / toisistaan

All

-lle

toisellemme

toisellenne

toisellensa / toiselleen

toisillemme

toisillenne

toisillensa / toisillean

Ade

-lla

toisellamme

toisellanne

toisellansa / toisellaan

toisillamme

toisillanne

toisillansa / toisillaan

Abl

-lta

toiseltamme

toiseltanne

toiseltansa / toiseltaan

toisiltamme

toisiltanne

toisiltansa / toisiltaan

Tra

-ksi

toiseksemme

toiseksenne

toiseksensa / toisekseen

toisiksemme

toisiksenne

toisiksensa / toisikseen

Ess

-na

toisenamme

toisenanne

toisenansa / toisenaan

toisinamme

toisinanne

toisinansa / toisinaan

Abe

-tta

toisettamme

toisettanne

toisettansa / toisettaan

toisittamme

toisittanne

toisittansa / toisittaan

Com

-ne

-

-

-

toisinemme

toisinenne

toisinensa / toisineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

another toinen, vielä, uusi, vielä yksi, lisää, itsekin
one yksi, jokin, toinen, eräs, ainoa, sama
second toinen, jälkimmäinen, toiseksi suurin, toiseksi tärkein, toiseksi paras, toiseksi vanhin
other muut, muu, toinen, toiset, muut ihmiset
different eri, erilainen, toinen, erilaatuinen, uusi
alternative vaihtoehto-, vaihtoehtoinen, toinen
duplicate toinen, toinen samanlainen, kaksois-
farther kaukaisempi, toinen, etäisempi
else muu, toinen
Show more arrow right

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

toinen

toiset

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

toisine

Ins

-in

-

toisin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

toinen

toiset

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

toisine

Ins

-in

-

toisin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Wiktionary

second (after the first in a sequence) Show more arrow right kakkonen (limited usage)toka (colloquial) Show more arrow right -toista Show more arrow right toisluokkalainen toistakymmentä toistasataa toistatuhatta Show more arrow right From Proto-Finnic toinen. Equivalent to tuo (“that”) +‎ -inen. Show more arrow right

Translations

another toinen, vielä, uusi, vielä yksi, lisää, itsekin
one yksi, jokin, toinen, eräs, ainoa, sama
second toinen, jälkimmäinen, toiseksi suurin, toiseksi tärkein, toiseksi paras, toiseksi vanhin
other muut, muu, toinen, toiset, muut ihmiset
different eri, erilainen, toinen, erilaatuinen, uusi
alternative vaihtoehto-, vaihtoehtoinen, toinen
duplicate toinen, toinen samanlainen, kaksois-
farther kaukaisempi, toinen, etäisempi
else muu, toinen
Show more arrow right

Normative

SingularPlural

Nom

-

toinen

toiset

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena / toisna

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisin

Normative

Singular

Plural

Nom

-

toinen

toiset

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena / toisna

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisin

Comparative

SingularPlural

Nom

-

toisempi

toisemmat

Par

-ta

toisempaa

toisempia

Gen

-n

toisemman

toisempien

Ill

mihin

toisempiin

toisempiin

Ine

-ssa

toisemmassa

toisemmissa

Ela

-sta

toisemmasta

toisemmista

All

-lle

toisemmalle

toisemmille

Ade

-lla

toisemmalla

toisemmilla

Abl

-lta

toisemmalta

toisemmilta

Tra

-ksi

toisemmaksi

toisemmiksi

Ess

-na

toisempana

toisempina

Abe

-tta

toisemmatta

toisemmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisemmin

Comparative

Singular

Plural

Nom

-

toisempi

toisemmat

Par

-ta

toisempaa

toisempia

Gen

-n

toisemman

toisempien

Ill

mihin

toisempiin

toisempiin

Ine

-ssa

toisemmassa

toisemmissa

Ela

-sta

toisemmasta

toisemmista

All

-lle

toisemmalle

toisemmille

Ade

-lla

toisemmalla

toisemmilla

Abl

-lta

toisemmalta

toisemmilta

Tra

-ksi

toisemmaksi

toisemmiksi

Ess

-na

toisempana

toisempina

Abe

-tta

toisemmatta

toisemmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisemmin

Superlative

SingularPlural

Nom

-

toisin

toisimmat

Par

-ta

toisinta

toisimpia

Gen

-n

toisimman

toisinten / toisimpien

Ill

mihin

toisimpaan

toisimpiin

Ine

-ssa

toisimmassa

toisimmissa

Ela

-sta

toisimmasta

toisimmista

All

-lle

toisimmalle

toisimmille

Ade

-lla

toisimmalla

toisimmilla

Abl

-lta

toisimmalta

toisimmilta

Tra

-ksi

toisimmaksi

toisimmiksi

Ess

-na

toisimpana

toisimpina

Abe

-tta

toisimmatta

toisimmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisimmin

Superlative

Singular

Plural

Nom

-

toisin

toisimmat

Par

-ta

toisinta

toisimpia

Gen

-n

toisimman

toisinten / toisimpien

Ill

mihin

toisimpaan

toisimpiin

Ine

-ssa

toisimmassa

toisimmissa

Ela

-sta

toisimmasta

toisimmista

All

-lle

toisimmalle

toisimmille

Ade

-lla

toisimmalla

toisimmilla

Abl

-lta

toisimmalta

toisimmilta

Tra

-ksi

toisimmaksi

toisimmiksi

Ess

-na

toisimpana

toisimpina

Abe

-tta

toisimmatta

toisimmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisimmin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Wiktionary

otherwise, differently Show more arrow right Show more arrow right

Translations

otherwise muuten, toisin, muutoin, muulla tavalla, muussa tapauksessa, tai
differently eri tavalla, toisin
Show more arrow right
Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept