logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

hakea, verb

Word analysis
hakea

hakea

hakea

Verb, Active voice Infinitive with suffix adjective Singular Lative

hakea

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Wiktionary

(transitive) To retrieve, get, fetch To search (transitive + partitive and intransitive) To apply (for a job, post, education) Show more arrow right haeskella haettaa hakija haku Show more arrow right From Proto-Finnic hakedak, borrowed from Pre-Germanic; compare early Proto-Germanic sākija- (later sōkijaną), English seek. Show more arrow right

Translations

to seek etsiä, hakea, pyytää, yrittää, tavoitella, kysyä
to retrieve hakea, noutaa, hyvittää, saada takaisin, korvata
to get saada, päästä, hankkia, tulla, hakea, joutua
to claim vaatia, väittää, hakea, vakuuttaa, noutaa
to fetch hakea, noutaa, tuottaa, saada jstk, antaa, saada esiin
to pick valita, poimia, hakea, ottaa, kerätä, napata
to seek for hakea
to claim for hakea
to collect kerätä, koota, periä, noutaa, kerääntyä, hakea
to reclaim vaatia takaisin, hakea, pelastaa, ottaa talteen, kerätä, noutaa
to call for hakea, vaatia jtk, pyytää jtk, kutsua jkta, tulla noutamaan
to trawl hakea, troolata, kalastaa troolilla, etsiä
Show more arrow right

Indicative

Indicative present

Singular

Positive

Negative

i

haen

en hae

ii

haet

et hae

iii

hakee

ei hae

Plural

Positive

Negative

i

haemme / haetaan

emme hae / ei haeta

ii

haette

ette hae

iii

hakevat

eivät hae

Indicative imperfect

Singular

Positive

Negative

i

hain

en hakenut

ii

hait

et hakenut

iii

haki

ei hakenut

Plural

Positive

Negative

i

haimme / haettiin

emme hakeneet / ei haettu

ii

haitte

ette hakeneet

iii

hakivat

eivät hakeneet

Indicative perfect

Singular

Positive

Negative

i

olen hakenut

en ole hakenut

ii

olet hakenut

et ole hakenut

iii

on hakenut

ei ole hakenut

Plural

Positive

Negative

i

olemme hakeneet

emme ole hakeneet

ii

olette hakeneet

ette ole hakeneet

iii

ovat hakeneet

eivät ole hakeneet

Indicative plusquamperfect

Singular

Positive

Negative

i

olin hakenut

en ollut hakenut

ii

olit hakenut

et ollut hakenut

iii

oli hakenut

ei ollut hakenut

Plural

Positive

Negative

i

olimme hakeneet

emme olleet hakeneet

ii

olitte hakeneet

ette olleet hakeneet

iii

olivat hakeneet

eivät olleet hakeneet

Conditional

Conditional present

Singular

Positive

Negative

i

hakisin

en hakisi

ii

hakisit

et hakisi

iii

hakisi

ei hakisi

Plural

Positive

Negative

i

hakisimme

emme hakisi

ii

hakisitte

ette hakisi

iii

hakisivat

eivät hakisi

Conditional perfect

Singular

Positive

Negative

i

olisin hakenut

en olisi hakenut

ii

olisit hakenut

et olisi hakenut

iii

olisi hakenut

ei olisi hakenut

Plural

Positive

Negative

i

olisimme hakeneet

emme olisi hakeneet

ii

olisitte hakeneet

ette olisi hakeneet

iii

olisivat hakeneet

eivät olisi hakeneet

Potential

Potential present

Singular

Positive

Negative

i

hakenen

en hakene

ii

hakenet

et hakene

iii

hakenee

ei hakene

Plural

Positive

Negative

i

hakenemme

emme hakene

ii

hakenette

ette hakene

iii

hakenevat

eivät hakene

Potential perfect

Singular

Positive

Negative

i

lienen hakenut

en liene hakenut

ii

lienet hakenut

et liene hakenut

iii

lienee hakenut

ei liene hakenut

Plural

Positive

Negative

i

lienemme hakeneet

emme liene hakeneet

ii

lienette hakeneet

ette liene hakeneet

iii

lienevät hakeneet

eivät liene hakeneet

Imperative

Singular

i

-

ii

hae

iii

hakekoon

Plural

i

hakekaamme

ii

hakekaa

iii

hakekoot

Infinitive

Infinitive I

Nom

-

hakea

Tra

-ksi

hakeaksensa / hakeakseen

Infinitive II

Ine

-ssa

hakiessa

Ins

-in

hakien

Ine

-ssa

haettaessa (passive)

Infinitive III

Ill

mihin

hakemaan

Ine

-ssa

hakemassa

Ela

-sta

hakemasta

Ade

-lla

hakemalla

Abe

-tta

hakematta

Ins

-in

hakeman

Ins

-in

- (passive)

Infinitive IV

Nom

-

hakeminen

Par

-ta

hakemista

Infinitive V

hakemaisillaan / hakemaisillansa

Passive

Positive

Negative

Present

haetaan

ei haeta

Imperfect

haettiin

ei haettu

Potential

haettaneen

ei haettane

Conditional

haettaisiin

ei haettaisi

Imperative Present

haettakoon

älköön haettako

Imperative Perfect

olkoon haettu

älköön haettu

Positive

Negative

Present

haetaan

ei haeta

Imperfect

haettiin

ei haettu

Potential

haettaneen

ei haettane

Conditional

haettaisiin

ei haettaisi

Imperative Present

haettakoon

älköön haettako

Imperative Perfect

olkoon haettu

älköön haettu

Participle

Active

Passive

1st

hakeva

haettava

2nd

hakenut

haettu

3rd

hakema

-

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

hakea

hakeat

Par

-ta

hakeaa

hakeoita

Gen

-n

hakean

hakeoitten / hakeoiden

Ill

mihin

hakeaan

hakeoihin

Ine

-ssa

hakeassa

hakeoissa

Ela

-sta

hakeasta

hakeoista

All

-lle

hakealle

hakeoille

Ade

-lla

hakealla

hakeoilla

Abl

-lta

hakealta

hakeoilta

Tra

-ksi

hakeaksi

hakeoiksi

Ess

-na

hakeana

hakeoina

Abe

-tta

hakeatta

hakeoitta

Com

-ne

-

hakeoine

Ins

-in

-

hakeoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

hakea

hakeat

Par

-ta

hakeaa

hakeoita

Gen

-n

hakean

hakeoitten / hakeoiden

Ill

mihin

hakeaan

hakeoihin

Ine

-ssa

hakeassa

hakeoissa

Ela

-sta

hakeasta

hakeoista

All

-lle

hakealle

hakeoille

Ade

-lla

hakealla

hakeoilla

Abl

-lta

hakealta

hakeoilta

Tra

-ksi

hakeaksi

hakeoiksi

Ess

-na

hakeana

hakeoina

Abe

-tta

hakeatta

hakeoitta

Com

-ne

-

hakeoine

Ins

-in

-

hakeoin

Translations

to seek etsiä, hakea, pyytää, yrittää, tavoitella, kysyä
to retrieve hakea, noutaa, hyvittää, saada takaisin, korvata
to get saada, päästä, hankkia, tulla, hakea, joutua
to claim vaatia, väittää, hakea, vakuuttaa, noutaa
to fetch hakea, noutaa, tuottaa, saada jstk, antaa, saada esiin
to pick valita, poimia, hakea, ottaa, kerätä, napata
to seek for hakea
to claim for hakea
to collect kerätä, koota, periä, noutaa, kerääntyä, hakea
to reclaim vaatia takaisin, hakea, pelastaa, ottaa talteen, kerätä, noutaa
to call for hakea, vaatia jtk, pyytää jtk, kutsua jkta, tulla noutamaan
to trawl hakea, troolata, kalastaa troolilla, etsiä
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

hakeani

hakeani

hakeasi

hakeasi

hakeansa

hakeansa

Par

-ta

hakeaani

hakeoitani

hakeaasi

hakeoitasi

hakeaansa

hakeoitansa / hakeoitaan

Gen

-n

hakeani

hakeoitteni / hakeoideni

hakeasi

hakeoittesi / hakeoidesi

hakeansa

hakeoittensa / hakeoidensa

Ill

mihin

hakeaani

hakeoihini

hakeaasi

hakeoihisi

hakeaansa

hakeoihinsa

Ine

-ssa

hakeassani

hakeoissani

hakeassasi

hakeoissasi

hakeassansa / hakeassaan

hakeoissansa / hakeoissaan

Ela

-sta

hakeastani

hakeoistani

hakeastasi

hakeoistasi

hakeastansa / hakeastaan

hakeoistansa / hakeoistaan

All

-lle

hakealleni

hakeoilleni

hakeallesi

hakeoillesi

hakeallensa / hakealleen

hakeoillensa / hakeoillean

Ade

-lla

hakeallani

hakeoillani

hakeallasi

hakeoillasi

hakeallansa / hakeallaan

hakeoillansa / hakeoillaan

Abl

-lta

hakealtani

hakeoiltani

hakealtasi

hakeoiltasi

hakealtansa / hakealtaan

hakeoiltansa / hakeoiltaan

Tra

-ksi

hakeakseni

hakeoikseni

hakeaksesi

hakeoiksesi

hakeaksensa / hakeakseen

hakeoiksensa / hakeoikseen

Ess

-na

hakeanani

hakeoinani

hakeanasi

hakeoinasi

hakeanansa / hakeanaan

hakeoinansa / hakeoinaan

Abe

-tta

hakeattani

hakeoittani

hakeattasi

hakeoittasi

hakeattansa / hakeattaan

hakeoittansa / hakeoittaan

Com

-ne

-

hakeoineni

-

hakeoinesi

-

hakeoinensa / hakeoineen

Singular

Plural

Nom

-

hakeani

hakeasi

hakeansa

hakeani

hakeasi

hakeansa

Par

-ta

hakeaani

hakeaasi

hakeaansa

hakeoitani

hakeoitasi

hakeoitansa / hakeoitaan

Gen

-n

hakeani

hakeasi

hakeansa

hakeoitteni / hakeoideni

hakeoittesi / hakeoidesi

hakeoittensa / hakeoidensa

Ill

mihin

hakeaani

hakeaasi

hakeaansa

hakeoihini

hakeoihisi

hakeoihinsa

Ine

-ssa

hakeassani

hakeassasi

hakeassansa / hakeassaan

hakeoissani

hakeoissasi

hakeoissansa / hakeoissaan

Ela

-sta

hakeastani

hakeastasi

hakeastansa / hakeastaan

hakeoistani

hakeoistasi

hakeoistansa / hakeoistaan

All

-lle

hakealleni

hakeallesi

hakeallensa / hakealleen

hakeoilleni

hakeoillesi

hakeoillensa / hakeoillean

Ade

-lla

hakeallani

hakeallasi

hakeallansa / hakeallaan

hakeoillani

hakeoillasi

hakeoillansa / hakeoillaan

Abl

-lta

hakealtani

hakealtasi

hakealtansa / hakealtaan

hakeoiltani

hakeoiltasi

hakeoiltansa / hakeoiltaan

Tra

-ksi

hakeakseni

hakeaksesi

hakeaksensa / hakeakseen

hakeoikseni

hakeoiksesi

hakeoiksensa / hakeoikseen

Ess

-na

hakeanani

hakeanasi

hakeanansa / hakeanaan

hakeoinani

hakeoinasi

hakeoinansa / hakeoinaan

Abe

-tta

hakeattani

hakeattasi

hakeattansa / hakeattaan

hakeoittani

hakeoittasi

hakeoittansa / hakeoittaan

Com

-ne

-

-

-

hakeoineni

hakeoinesi

hakeoinensa / hakeoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

hakeamme

hakeamme

hakeanne

hakeanne

hakeansa

hakeansa

Par

-ta

hakeaamme

hakeoitamme

hakeaanne

hakeoitanne

hakeaansa

hakeoitansa / hakeoitaan

Gen

-n

hakeamme

hakeoittemme / hakeoidemme

hakeanne

hakeoittenne / hakeoidenne

hakeansa

hakeoittensa / hakeoidensa

Ill

mihin

hakeaamme

hakeoihimme

hakeaanne

hakeoihinne

hakeaansa

hakeoihinsa

Ine

-ssa

hakeassamme

hakeoissamme

hakeassanne

hakeoissanne

hakeassansa / hakeassaan

hakeoissansa / hakeoissaan

Ela

-sta

hakeastamme

hakeoistamme

hakeastanne

hakeoistanne

hakeastansa / hakeastaan

hakeoistansa / hakeoistaan

All

-lle

hakeallemme

hakeoillemme

hakeallenne

hakeoillenne

hakeallensa / hakealleen

hakeoillensa / hakeoillean

Ade

-lla

hakeallamme

hakeoillamme

hakeallanne

hakeoillanne

hakeallansa / hakeallaan

hakeoillansa / hakeoillaan

Abl

-lta

hakealtamme

hakeoiltamme

hakealtanne

hakeoiltanne

hakealtansa / hakealtaan

hakeoiltansa / hakeoiltaan

Tra

-ksi

hakeaksemme

hakeoiksemme

hakeaksenne

hakeoiksenne

hakeaksensa / hakeakseen

hakeoiksensa / hakeoikseen

Ess

-na

hakeanamme

hakeoinamme

hakeananne

hakeoinanne

hakeanansa / hakeanaan

hakeoinansa / hakeoinaan

Abe

-tta

hakeattamme

hakeoittamme

hakeattanne

hakeoittanne

hakeattansa / hakeattaan

hakeoittansa / hakeoittaan

Com

-ne

-

hakeoinemme

-

hakeoinenne

-

hakeoinensa / hakeoineen

Singular

Plural

Nom

-

hakeamme

hakeanne

hakeansa

hakeamme

hakeanne

hakeansa

Par

-ta

hakeaamme

hakeaanne

hakeaansa

hakeoitamme

hakeoitanne

hakeoitansa / hakeoitaan

Gen

-n

hakeamme

hakeanne

hakeansa

hakeoittemme / hakeoidemme

hakeoittenne / hakeoidenne

hakeoittensa / hakeoidensa

Ill

mihin

hakeaamme

hakeaanne

hakeaansa

hakeoihimme

hakeoihinne

hakeoihinsa

Ine

-ssa

hakeassamme

hakeassanne

hakeassansa / hakeassaan

hakeoissamme

hakeoissanne

hakeoissansa / hakeoissaan

Ela

-sta

hakeastamme

hakeastanne

hakeastansa / hakeastaan

hakeoistamme

hakeoistanne

hakeoistansa / hakeoistaan

All

-lle

hakeallemme

hakeallenne

hakeallensa / hakealleen

hakeoillemme

hakeoillenne

hakeoillensa / hakeoillean

Ade

-lla

hakeallamme

hakeallanne

hakeallansa / hakeallaan

hakeoillamme

hakeoillanne

hakeoillansa / hakeoillaan

Abl

-lta

hakealtamme

hakealtanne

hakealtansa / hakealtaan

hakeoiltamme

hakeoiltanne

hakeoiltansa / hakeoiltaan

Tra

-ksi

hakeaksemme

hakeaksenne

hakeaksensa / hakeakseen

hakeoiksemme

hakeoiksenne

hakeoiksensa / hakeoikseen

Ess

-na

hakeanamme

hakeananne

hakeanansa / hakeanaan

hakeoinamme

hakeoinanne

hakeoinansa / hakeoinaan

Abe

-tta

hakeattamme

hakeattanne

hakeattansa / hakeattaan

hakeoittamme

hakeoittanne

hakeoittansa / hakeoittaan

Com

-ne

-

-

-

hakeoinemme

hakeoinenne

hakeoinensa / hakeoineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept