Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

emokissa emokissa   N Sg Nom
emokki   N Sg Ine
emo   N Sg Nom + kissa   N Sg Nom

emokissa, Noun

up ↑

Translations & synonyms

in the emotion
the queen is
Wiktionary
mother cat

Etymology:
emo +‎ kissa
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - emokissani emokissani emokissasi emokissasi emokissansa emokissansa
Par -ta emokissaani emokissojani emokissaasi emokissojasi emokissaansa / emokissaaan emokissojansa / emokissojaan
Gen -n emokissani emokissojeni emokissasi emokissojesi emokissansa emokissojensa
Ill mihin emokissaani emokissoihini emokissaasi emokissoihisi emokissaansa emokissoihinsa
Ine -ssa emokissassani emokissoissani emokissassasi emokissoissasi emokissassansa / emokissassaan emokissoissansa / emokissoissaan
Ela -sta emokissastani emokissoistani emokissastasi emokissoistasi emokissastansa / emokissastaan emokissoistansa / emokissoistaan
All -lle emokissalleni emokissoilleni emokissallesi emokissoillesi emokissalleen / emokissallensa emokissoillensa / emokissoillean
Ade -lla emokissallani emokissoillani emokissallasi emokissoillasi emokissallansa / emokissallaan emokissoillansa / emokissoillaan
Abl -lta emokissaltani emokissoiltani emokissaltasi emokissoiltasi emokissaltansa / emokissaltaan emokissoiltansa / emokissoiltaan
Tra -ksi emokissakseni emokissoikseni emokissaksesi emokissoiksesi emokissakseen / emokissaksensa emokissoikseen / emokissoiksensa
Ess -na emokissanani emokissoinani emokissanasi emokissoinasi emokissanansa / emokissanaan emokissoinansa / emokissoinaan
Abe -tta emokissattani emokissoittani emokissattasi emokissoittasi emokissattansa / emokissattaan emokissoittansa / emokissoittaan
Com -ne - emokissoineni - emokissoinesi - emokissoineen / emokissoinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - emokissamme emokissamme emokissanne emokissanne emokissansa emokissansa
Par -ta emokissaamme emokissojamme emokissaanne emokissojanne emokissaansa / emokissaaan emokissojansa / emokissojaan
Gen -n emokissamme emokissojemme emokissanne emokissojenne emokissansa emokissojensa
Ill mihin emokissaamme emokissoihimme emokissaanne emokissoihinne emokissaansa emokissoihinsa
Ine -ssa emokissassamme emokissoissamme emokissassanne emokissoissanne emokissassansa / emokissassaan emokissoissansa / emokissoissaan
Ela -sta emokissastamme emokissoistamme emokissastanne emokissoistanne emokissastansa / emokissastaan emokissoistansa / emokissoistaan
All -lle emokissallemme emokissoillemme emokissallenne emokissoillenne emokissalleen / emokissallensa emokissoillensa / emokissoillean
Ade -lla emokissallamme emokissoillamme emokissallanne emokissoillanne emokissallansa / emokissallaan emokissoillansa / emokissoillaan
Abl -lta emokissaltamme emokissoiltamme emokissaltanne emokissoiltanne emokissaltansa / emokissaltaan emokissoiltansa / emokissoiltaan
Tra -ksi emokissaksemme emokissoiksemme emokissaksenne emokissoiksenne emokissakseen / emokissaksensa emokissoikseen / emokissoiksensa
Ess -na emokissanamme emokissoinamme emokissananne emokissoinanne emokissanansa / emokissanaan emokissoinansa / emokissoinaan
Abe -tta emokissattamme emokissoittamme emokissattanne emokissoittanne emokissattansa / emokissattaan emokissoittansa / emokissoittaan
Com -ne - emokissoinemme - emokissoinenne - emokissoineen / emokissoinensa

emokki, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - emokki emokit
Par -ta emokkia emokkeja
Gen -n emokin emokkien
Ill mihin emokkiin emokkeihin
Ine -ssa emokissa emokeissa
Ela -sta emokista emokeista
All -lle emokille emokeille
Ade -lla emokilla emokeilla
Abl -lta emokilta emokeilta
Tra -ksi emokiksi emokeiksi
Ess -na emokkina emokkeina
Abe -tta emokitta emokeitta
Com -ne - emokkeine
Ins -in - emokein

Translations & synonyms

emotion
emokki
Wiktionary
(dialectal) Synonym of emo (“mother animal”)

Etymology:
emo +‎ -kki
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - emokkini emokkini emokkisi emokkisi emokkinsa emokkinsa
Par -ta emokkiani emokkejani emokkiasi emokkejasi emokkiansa / emokkiaan emokkejansa / emokkejaan
Gen -n emokkini emokkieni emokkisi emokkiesi emokkinsa emokkiensa
Ill mihin emokkiini emokkeihini emokkiisi emokkeihisi emokkiinsa emokkeihinsa
Ine -ssa emokissani emokeissani emokissasi emokeissasi emokissansa / emokissaan emokeissansa / emokeissaan
Ela -sta emokistani emokeistani emokistasi emokeistasi emokistansa / emokistaan emokeistansa / emokeistaan
All -lle emokilleni emokeilleni emokillesi emokeillesi emokilleen / emokillensa emokeillensa / emokeillean
Ade -lla emokillani emokeillani emokillasi emokeillasi emokillansa / emokillaan emokeillansa / emokeillaan
Abl -lta emokiltani emokeiltani emokiltasi emokeiltasi emokiltansa / emokiltaan emokeiltansa / emokeiltaan
Tra -ksi emokikseni emokeikseni emokiksesi emokeiksesi emokikseen / emokiksensa emokeikseen / emokeiksensa
Ess -na emokkinani emokkeinani emokkinasi emokkeinasi emokkinansa / emokkinaan emokkeinansa / emokkeinaan
Abe -tta emokittani emokeittani emokittasi emokeittasi emokittansa / emokittaan emokeittansa / emokeittaan
Com -ne - emokkeineni - emokkeinesi - emokkeineen / emokkeinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - emokkimme emokkimme emokkinne emokkinne emokkinsa emokkinsa
Par -ta emokkiamme emokkejamme emokkianne emokkejanne emokkiansa / emokkiaan emokkejansa / emokkejaan
Gen -n emokkimme emokkiemme emokkinne emokkienne emokkinsa emokkiensa
Ill mihin emokkiimme emokkeihimme emokkiinne emokkeihinne emokkiinsa emokkeihinsa
Ine -ssa emokissamme emokeissamme emokissanne emokeissanne emokissansa / emokissaan emokeissansa / emokeissaan
Ela -sta emokistamme emokeistamme emokistanne emokeistanne emokistansa / emokistaan emokeistansa / emokeistaan
All -lle emokillemme emokeillemme emokillenne emokeillenne emokilleen / emokillensa emokeillensa / emokeillean
Ade -lla emokillamme emokeillamme emokillanne emokeillanne emokillansa / emokillaan emokeillansa / emokeillaan
Abl -lta emokiltamme emokeiltamme emokiltanne emokeiltanne emokiltansa / emokiltaan emokeiltansa / emokeiltaan
Tra -ksi emokiksemme emokeiksemme emokiksenne emokeiksenne emokikseen / emokiksensa emokeikseen / emokeiksensa
Ess -na emokkinamme emokkeinamme emokkinanne emokkeinanne emokkinansa / emokkinaan emokkeinansa / emokkeinaan
Abe -tta emokittamme emokeittamme emokittanne emokeittanne emokittansa / emokittaan emokeittansa / emokeittaan
Com -ne - emokkeinemme - emokkeinenne - emokkeineen / emokkeinensa

emo, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - emo emot
Par -ta emoa emoja
Gen -n emon emojen
Ill mihin emoon emoihin
Ine -ssa emossa emoissa
Ela -sta emosta emoista
All -lle emolle emoille
Ade -lla emolla emoilla
Abl -lta emolta emoilta
Tra -ksi emoksi emoiksi
Ess -na emona emoina
Abe -tta emotta emoitta
Com -ne - emoine
Ins -in - emoin

Translations & synonyms

mother äiti, emä, emo, alku, juuri, maammo
dam emä, pato, emo, sulku
parent
Wikipedia
Word emo can mean the following:
emo: myös emä, emi ja emu, yleensä naaraseläin, jolla on poikasia. Linnuilla emoiksi kutsutaan kumpaakin poikasistaan huolehtivaa vanhempaa.lähde?
Espoon musiikkiopisto: EMO, musiikkialan oppilaitos Espoossa
emo: englannin sanasta emotional tai emotive, punk-musiikin tyyli
Emo: kaupunki Irlannissa
Emo: kaupunki Kanadassa
Emo: kaupunki Papua-Uudessa-Guineassa
Emo: Sari Kaasisen albumi
emolevy: puhekielessä emo, tietokoneen piirilevy, johon muut komponentit kiinnitetään
Ravintola Emo: ruokaravintola Helsingissä.
Source: Wikipedia
Wiktionary
mother (animal female parent)

(archaic or poetic) mother (human female parent)

dam (female parent, generally regarding breeding of animals)

queen (reproductive female animal in a hive)

Derived terms:
emoalus
emolevy
emoyhtiö
Etymology:
emä (“mother (archaic), womb”) +‎ -o
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - emoni emoni emosi emosi emonsa emonsa
Par -ta emoani emojani emoasi emojasi emoansa / emoaan emojansa / emojaan
Gen -n emoni emojeni emosi emojesi emonsa emojensa
Ill mihin emooni emoihini emoosi emoihisi emoonsa emoihinsa
Ine -ssa emossani emoissani emossasi emoissasi emossansa / emossaan emoissansa / emoissaan
Ela -sta emostani emoistani emostasi emoistasi emostansa / emostaan emoistansa / emoistaan
All -lle emolleni emoilleni emollesi emoillesi emolleen / emollensa emoillensa / emoillean
Ade -lla emollani emoillani emollasi emoillasi emollansa / emollaan emoillansa / emoillaan
Abl -lta emoltani emoiltani emoltasi emoiltasi emoltansa / emoltaan emoiltansa / emoiltaan
Tra -ksi emokseni emoikseni emoksesi emoiksesi emokseen / emoksensa emoikseen / emoiksensa
Ess -na emonani emoinani emonasi emoinasi emonansa / emonaan emoinansa / emoinaan
Abe -tta emottani emoittani emottasi emoittasi emottansa / emottaan emoittansa / emoittaan
Com -ne - emoineni - emoinesi - emoineen / emoinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - emomme emomme emonne emonne emonsa emonsa
Par -ta emoamme emojamme emoanne emojanne emoansa / emoaan emojansa / emojaan
Gen -n emomme emojemme emonne emojenne emonsa emojensa
Ill mihin emoomme emoihimme emoonne emoihinne emoonsa emoihinsa
Ine -ssa emossamme emoissamme emossanne emoissanne emossansa / emossaan emoissansa / emoissaan
Ela -sta emostamme emoistamme emostanne emoistanne emostansa / emostaan emoistansa / emoistaan
All -lle emollemme emoillemme emollenne emoillenne emolleen / emollensa emoillensa / emoillean
Ade -lla emollamme emoillamme emollanne emoillanne emollansa / emollaan emoillansa / emoillaan
Abl -lta emoltamme emoiltamme emoltanne emoiltanne emoltansa / emoltaan emoiltansa / emoiltaan
Tra -ksi emoksemme emoiksemme emoksenne emoiksenne emokseen / emoksensa emoikseen / emoiksensa
Ess -na emonamme emoinamme emonanne emoinanne emonansa / emonaan emoinansa / emoinaan
Abe -tta emottamme emoittamme emottanne emoittanne emottansa / emottaan emoittansa / emoittaan
Com -ne - emoinemme - emoinenne - emoineen / emoinensa

kissa, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - kissa kissat
Par -ta kissaa kissoja
Gen -n kissan kissojen
Ill mihin kissaan kissoihin
Ine -ssa kissassa kissoissa
Ela -sta kissasta kissoista
All -lle kissalle kissoille
Ade -lla kissalla kissoilla
Abl -lta kissalta kissoilta
Tra -ksi kissaksi kissoiksi
Ess -na kissana kissoina
Abe -tta kissatta kissoitta
Com -ne - kissoine
Ins -in - kissoin

Translations & synonyms

cat kissa, katti, kissaeläin
Wikipedia

The cat (Felis catus) is a domestic species of small carnivorous mammal. It is the only domesticated species in the family Felidae and is often referred to as the domestic cat to distinguish it from the wild members of the family. A cat can either be a house cat, a farm cat or a feral cat; the latter ranges freely and avoids human contact.

Source: Wikipedia
Wiktionary
cat (Felis domesticus)

     Fin: Kukas sen kissan hännän nostaisi, ellei kissa itse?
     Eng: ― Who would raise the cat's tail if not the cat itself?
(slang) cat, chick, fox (a sexy young woman)

Synonyms:
(colloquial) katti(diminutive) mirri, kissimirri(children talk) kissi, kisu(species) kesykissa, kotikissa
Derived terms:
hakea kissojen ja koirien kanssa
kiertää kuin kissa kuumaa puuroa
kissamainen
kissa vieköön
Compounds:
angorakissa
emokissa
kesykissa
kesäkissa
kissaeläin
kissaihminen
kissanhiekka
kissanhännänveto
kissanhäntä
kissankello
kissankita
kissankulta
kissankuppi
kissankäpälä
kissanluukku
kissanminttu
kissanpenikka
kissanpentu
kissanpoika
kissanpoikanen
kissanpäivät
kissanristiäiset
kissanruoka
kissansilmä
kissanäyttely
kissapeto
kissarotu
kissarutto
kollikissa
kotikissa
kulkukissa
laivakissa
maatiaiskissa
naaraskissa
näyttelykissa
pajunkissa
persiankissa
poikakissa
rotukissa
siaminkissa
sisäkissa
sivettikissa
tyttökissa
uroskissa
villikissa
vilukissa

Etymology:
Borrowed from Swedish kisse, kissa (“cat”), with other dialectal forms including kise, kiss. Probably ultimately from a cat call "kis-kis-kis" used throughout Europe (see kis; also compare Russian киса (kisa)).
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissani kissani kissasi kissasi kissansa kissansa
Par -ta kissaani kissojani kissaasi kissojasi kissaansa / kissaaan kissojansa / kissojaan
Gen -n kissani kissojeni kissasi kissojesi kissansa kissojensa
Ill mihin kissaani kissoihini kissaasi kissoihisi kissaansa kissoihinsa
Ine -ssa kissassani kissoissani kissassasi kissoissasi kissassansa / kissassaan kissoissansa / kissoissaan
Ela -sta kissastani kissoistani kissastasi kissoistasi kissastansa / kissastaan kissoistansa / kissoistaan
All -lle kissalleni kissoilleni kissallesi kissoillesi kissalleen / kissallensa kissoillensa / kissoillean
Ade -lla kissallani kissoillani kissallasi kissoillasi kissallansa / kissallaan kissoillansa / kissoillaan
Abl -lta kissaltani kissoiltani kissaltasi kissoiltasi kissaltansa / kissaltaan kissoiltansa / kissoiltaan
Tra -ksi kissakseni kissoikseni kissaksesi kissoiksesi kissakseen / kissaksensa kissoikseen / kissoiksensa
Ess -na kissanani kissoinani kissanasi kissoinasi kissanansa / kissanaan kissoinansa / kissoinaan
Abe -tta kissattani kissoittani kissattasi kissoittasi kissattansa / kissattaan kissoittansa / kissoittaan
Com -ne - kissoineni - kissoinesi - kissoineen / kissoinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissamme kissamme kissanne kissanne kissansa kissansa
Par -ta kissaamme kissojamme kissaanne kissojanne kissaansa / kissaaan kissojansa / kissojaan
Gen -n kissamme kissojemme kissanne kissojenne kissansa kissojensa
Ill mihin kissaamme kissoihimme kissaanne kissoihinne kissaansa kissoihinsa
Ine -ssa kissassamme kissoissamme kissassanne kissoissanne kissassansa / kissassaan kissoissansa / kissoissaan
Ela -sta kissastamme kissoistamme kissastanne kissoistanne kissastansa / kissastaan kissoistansa / kissoistaan
All -lle kissallemme kissoillemme kissallenne kissoillenne kissalleen / kissallensa kissoillensa / kissoillean
Ade -lla kissallamme kissoillamme kissallanne kissoillanne kissallansa / kissallaan kissoillansa / kissoillaan
Abl -lta kissaltamme kissoiltamme kissaltanne kissoiltanne kissaltansa / kissaltaan kissoiltansa / kissoiltaan
Tra -ksi kissaksemme kissoiksemme kissaksenne kissoiksenne kissakseen / kissaksensa kissoikseen / kissoiksensa
Ess -na kissanamme kissoinamme kissananne kissoinanne kissanansa / kissanaan kissoinansa / kissoinaan
Abe -tta kissattamme kissoittamme kissattanne kissoittanne kissattansa / kissattaan kissoittansa / kissoittaan
Com -ne - kissoinemme - kissoinenne - kissoineen / kissoinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2021, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept