logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

kissa, noun

Word analysis
kissaansa

kissaansa

kissa

Noun, Singular Nominative

+ ansa

Noun, Singular Nominative

kissa

Noun, Singular Illative 3nd singular possessive

kissa

Noun, Singular Illative 3nd plural possessive

kissa

Noun, Singular Partitive 3nd singular possessive

kissa

Noun, Singular Partitive 3nd plural possessive

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kissa

kissat

Par

-ta

kissaa

kissoja

Gen

-n

kissan

kissojen

Ill

mihin

kissaan

kissoihin

Ine

-ssa

kissassa

kissoissa

Ela

-sta

kissasta

kissoista

All

-lle

kissalle

kissoille

Ade

-lla

kissalla

kissoilla

Abl

-lta

kissalta

kissoilta

Tra

-ksi

kissaksi

kissoiksi

Ess

-na

kissana

kissoina

Abe

-tta

kissatta

kissoitta

Com

-ne

-

kissoine

Ins

-in

-

kissoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kissa

kissat

Par

-ta

kissaa

kissoja

Gen

-n

kissan

kissojen

Ill

mihin

kissaan

kissoihin

Ine

-ssa

kissassa

kissoissa

Ela

-sta

kissasta

kissoista

All

-lle

kissalle

kissoille

Ade

-lla

kissalla

kissoilla

Abl

-lta

kissalta

kissoilta

Tra

-ksi

kissaksi

kissoiksi

Ess

-na

kissana

kissoina

Abe

-tta

kissatta

kissoitta

Com

-ne

-

kissoine

Ins

-in

-

kissoin

Translations

cat kissa, katti, kissaeläin
Show more arrow right

Wiktionary

cat (Felis domesticus) Fin:Kukas sen kissan hännän nostaisi, ellei kissa itse?Eng:Who would raise the cat's tail if not the cat itself? (slang) cat, chick, fox (a sexy young woman) Show more arrow right (colloquial) katti(diminutive) mirri, kissimirri(children talk) kissi, kisu(species) kesykissa, kotikissa Show more arrow right hakea kissojen ja koirien kanssakiertää kuin kissa kuumaa puuroakissamainenkissa vieköön Show more arrow right angorakissaemokissakesykissakesäkissakissaeläinkissaihminenkissanhiekkakissanhännänvetokissanhäntäkissankellokissankitakissankultakissankuppikissankäpäläkissanluukkukissanminttukissanpenikkakissanpentukissanpoikakissanpoikanenkissanpäivätkissanristiäisetkissanruokakissansilmäkissanäyttelykissapetokissarotukissaruttokollikissakotikissakulkukissalaivakissamaatiaiskissanaaraskissanäyttelykissapajunkissapersiankissapoikakissarotukissasiaminkissasisäkissasivettikissatyttökissauroskissavillikissavilukissa Show more arrow right Borrowed from Swedish kisse, kissa (“cat”), with other dialectal forms including kise, kiss. Probably ultimately from a cat call "kis-kis-kis" used throughout Europe (see kis; also compare Russian киса (kisa)). Show more arrow right

Wikipedia

Cat The cat (Felis catus) is a domestic species of small carnivorous mammal. It is the only domesticated species in the family Felidae and is often referred to as the domestic cat to distinguish it from the wild members of the family. A cat can either be a house cat, a farm cat or a feral cat; the latter ranges freely and avoids human contact. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kissani

kissani

kissasi

kissasi

kissansa

kissansa

Par

-ta

kissaani

kissojani

kissaasi

kissojasi

kissaansa / kissaaan

kissojansa / kissojaan

Gen

-n

kissani

kissojeni

kissasi

kissojesi

kissansa

kissojensa

Ill

mihin

kissaani

kissoihini

kissaasi

kissoihisi

kissaansa

kissoihinsa

Ine

-ssa

kissassani

kissoissani

kissassasi

kissoissasi

kissassansa / kissassaan

kissoissansa / kissoissaan

Ela

-sta

kissastani

kissoistani

kissastasi

kissoistasi

kissastansa / kissastaan

kissoistansa / kissoistaan

All

-lle

kissalleni

kissoilleni

kissallesi

kissoillesi

kissallensa / kissalleen

kissoillensa / kissoillean

Ade

-lla

kissallani

kissoillani

kissallasi

kissoillasi

kissallansa / kissallaan

kissoillansa / kissoillaan

Abl

-lta

kissaltani

kissoiltani

kissaltasi

kissoiltasi

kissaltansa / kissaltaan

kissoiltansa / kissoiltaan

Tra

-ksi

kissakseni

kissoikseni

kissaksesi

kissoiksesi

kissaksensa / kissakseen

kissoiksensa / kissoikseen

Ess

-na

kissanani

kissoinani

kissanasi

kissoinasi

kissanansa / kissanaan

kissoinansa / kissoinaan

Abe

-tta

kissattani

kissoittani

kissattasi

kissoittasi

kissattansa / kissattaan

kissoittansa / kissoittaan

Com

-ne

-

kissoineni

-

kissoinesi

-

kissoinensa / kissoineen

Singular

Plural

Nom

-

kissani

kissasi

kissansa

kissani

kissasi

kissansa

Par

-ta

kissaani

kissaasi

kissaansa / kissaaan

kissojani

kissojasi

kissojansa / kissojaan

Gen

-n

kissani

kissasi

kissansa

kissojeni

kissojesi

kissojensa

Ill

mihin

kissaani

kissaasi

kissaansa

kissoihini

kissoihisi

kissoihinsa

Ine

-ssa

kissassani

kissassasi

kissassansa / kissassaan

kissoissani

kissoissasi

kissoissansa / kissoissaan

Ela

-sta

kissastani

kissastasi

kissastansa / kissastaan

kissoistani

kissoistasi

kissoistansa / kissoistaan

All

-lle

kissalleni

kissallesi

kissallensa / kissalleen

kissoilleni

kissoillesi

kissoillensa / kissoillean

Ade

-lla

kissallani

kissallasi

kissallansa / kissallaan

kissoillani

kissoillasi

kissoillansa / kissoillaan

Abl

-lta

kissaltani

kissaltasi

kissaltansa / kissaltaan

kissoiltani

kissoiltasi

kissoiltansa / kissoiltaan

Tra

-ksi

kissakseni

kissaksesi

kissaksensa / kissakseen

kissoikseni

kissoiksesi

kissoiksensa / kissoikseen

Ess

-na

kissanani

kissanasi

kissanansa / kissanaan

kissoinani

kissoinasi

kissoinansa / kissoinaan

Abe

-tta

kissattani

kissattasi

kissattansa / kissattaan

kissoittani

kissoittasi

kissoittansa / kissoittaan

Com

-ne

-

-

-

kissoineni

kissoinesi

kissoinensa / kissoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kissamme

kissamme

kissanne

kissanne

kissansa

kissansa

Par

-ta

kissaamme

kissojamme

kissaanne

kissojanne

kissaansa / kissaaan

kissojansa / kissojaan

Gen

-n

kissamme

kissojemme

kissanne

kissojenne

kissansa

kissojensa

Ill

mihin

kissaamme

kissoihimme

kissaanne

kissoihinne

kissaansa

kissoihinsa

Ine

-ssa

kissassamme

kissoissamme

kissassanne

kissoissanne

kissassansa / kissassaan

kissoissansa / kissoissaan

Ela

-sta

kissastamme

kissoistamme

kissastanne

kissoistanne

kissastansa / kissastaan

kissoistansa / kissoistaan

All

-lle

kissallemme

kissoillemme

kissallenne

kissoillenne

kissallensa / kissalleen

kissoillensa / kissoillean

Ade

-lla

kissallamme

kissoillamme

kissallanne

kissoillanne

kissallansa / kissallaan

kissoillansa / kissoillaan

Abl

-lta

kissaltamme

kissoiltamme

kissaltanne

kissoiltanne

kissaltansa / kissaltaan

kissoiltansa / kissoiltaan

Tra

-ksi

kissaksemme

kissoiksemme

kissaksenne

kissoiksenne

kissaksensa / kissakseen

kissoiksensa / kissoikseen

Ess

-na

kissanamme

kissoinamme

kissananne

kissoinanne

kissanansa / kissanaan

kissoinansa / kissoinaan

Abe

-tta

kissattamme

kissoittamme

kissattanne

kissoittanne

kissattansa / kissattaan

kissoittansa / kissoittaan

Com

-ne

-

kissoinemme

-

kissoinenne

-

kissoinensa / kissoineen

Singular

Plural

Nom

-

kissamme

kissanne

kissansa

kissamme

kissanne

kissansa

Par

-ta

kissaamme

kissaanne

kissaansa / kissaaan

kissojamme

kissojanne

kissojansa / kissojaan

Gen

-n

kissamme

kissanne

kissansa

kissojemme

kissojenne

kissojensa

Ill

mihin

kissaamme

kissaanne

kissaansa

kissoihimme

kissoihinne

kissoihinsa

Ine

-ssa

kissassamme

kissassanne

kissassansa / kissassaan

kissoissamme

kissoissanne

kissoissansa / kissoissaan

Ela

-sta

kissastamme

kissastanne

kissastansa / kissastaan

kissoistamme

kissoistanne

kissoistansa / kissoistaan

All

-lle

kissallemme

kissallenne

kissallensa / kissalleen

kissoillemme

kissoillenne

kissoillensa / kissoillean

Ade

-lla

kissallamme

kissallanne

kissallansa / kissallaan

kissoillamme

kissoillanne

kissoillansa / kissoillaan

Abl

-lta

kissaltamme

kissaltanne

kissaltansa / kissaltaan

kissoiltamme

kissoiltanne

kissoiltansa / kissoiltaan

Tra

-ksi

kissaksemme

kissaksenne

kissaksensa / kissakseen

kissoiksemme

kissoiksenne

kissoiksensa / kissoikseen

Ess

-na

kissanamme

kissananne

kissanansa / kissanaan

kissoinamme

kissoinanne

kissoinansa / kissoinaan

Abe

-tta

kissattamme

kissattanne

kissattansa / kissattaan

kissoittamme

kissoittanne

kissoittansa / kissoittaan

Com

-ne

-

-

-

kissoinemme

kissoinenne

kissoinensa / kissoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

ansa

ansat

Par

-ta

ansaa

ansoja

Gen

-n

ansan

ansojen

Ill

mihin

ansaan

ansoihin

Ine

-ssa

ansassa

ansoissa

Ela

-sta

ansasta

ansoista

All

-lle

ansalle

ansoille

Ade

-lla

ansalla

ansoilla

Abl

-lta

ansalta

ansoilta

Tra

-ksi

ansaksi

ansoiksi

Ess

-na

ansana

ansoina

Abe

-tta

ansatta

ansoitta

Com

-ne

-

ansoine

Ins

-in

-

ansoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

ansa

ansat

Par

-ta

ansaa

ansoja

Gen

-n

ansan

ansojen

Ill

mihin

ansaan

ansoihin

Ine

-ssa

ansassa

ansoissa

Ela

-sta

ansasta

ansoista

All

-lle

ansalle

ansoille

Ade

-lla

ansalla

ansoilla

Abl

-lta

ansalta

ansoilta

Tra

-ksi

ansaksi

ansoiksi

Ess

-na

ansana

ansoina

Abe

-tta

ansatta

ansoitta

Com

-ne

-

ansoine

Ins

-in

-

ansoin

Translations

trap ansa, loukku, vesilukko, pyydys, hajulukko, este
snare paula, ansa, lanka
pitfall sudenkuoppa, ansa, salakuoppa
toils ansa, verkko
catch saalis, säppi, kiinniotto, lukko, koppi, ansa
pit kuoppa, kaivanto, kaivos, monttu, kivi, ansa
set-up järjestely, systeemi, asetelma, lavastettu juttu, ansa
Show more arrow right

Wiktionary

trap booby trap Show more arrow right ansoittaa ansoittaja Show more arrow right From Proto-Finnic ansa (compare Estonian aas), borrowed from Proto-Baltic [Term?] (compare Old Prussian ansis (“hook, latch”), Latvian osa), from Proto-Indo-European h₂emseh₂ (compare Latin ānsa (“handle”)). Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ansani

ansani

ansasi

ansasi

ansansa

ansansa

Par

-ta

ansaani

ansojani

ansaasi

ansojasi

ansaansa / ansaaan

ansojansa / ansojaan

Gen

-n

ansani

ansojeni

ansasi

ansojesi

ansansa

ansojensa

Ill

mihin

ansaani

ansoihini

ansaasi

ansoihisi

ansaansa

ansoihinsa

Ine

-ssa

ansassani

ansoissani

ansassasi

ansoissasi

ansassansa / ansassaan

ansoissansa / ansoissaan

Ela

-sta

ansastani

ansoistani

ansastasi

ansoistasi

ansastansa / ansastaan

ansoistansa / ansoistaan

All

-lle

ansalleni

ansoilleni

ansallesi

ansoillesi

ansallensa / ansalleen

ansoillensa / ansoillean

Ade

-lla

ansallani

ansoillani

ansallasi

ansoillasi

ansallansa / ansallaan

ansoillansa / ansoillaan

Abl

-lta

ansaltani

ansoiltani

ansaltasi

ansoiltasi

ansaltansa / ansaltaan

ansoiltansa / ansoiltaan

Tra

-ksi

ansakseni

ansoikseni

ansaksesi

ansoiksesi

ansaksensa / ansakseen

ansoiksensa / ansoikseen

Ess

-na

ansanani

ansoinani

ansanasi

ansoinasi

ansanansa / ansanaan

ansoinansa / ansoinaan

Abe

-tta

ansattani

ansoittani

ansattasi

ansoittasi

ansattansa / ansattaan

ansoittansa / ansoittaan

Com

-ne

-

ansoineni

-

ansoinesi

-

ansoinensa / ansoineen

Singular

Plural

Nom

-

ansani

ansasi

ansansa

ansani

ansasi

ansansa

Par

-ta

ansaani

ansaasi

ansaansa / ansaaan

ansojani

ansojasi

ansojansa / ansojaan

Gen

-n

ansani

ansasi

ansansa

ansojeni

ansojesi

ansojensa

Ill

mihin

ansaani

ansaasi

ansaansa

ansoihini

ansoihisi

ansoihinsa

Ine

-ssa

ansassani

ansassasi

ansassansa / ansassaan

ansoissani

ansoissasi

ansoissansa / ansoissaan

Ela

-sta

ansastani

ansastasi

ansastansa / ansastaan

ansoistani

ansoistasi

ansoistansa / ansoistaan

All

-lle

ansalleni

ansallesi

ansallensa / ansalleen

ansoilleni

ansoillesi

ansoillensa / ansoillean

Ade

-lla

ansallani

ansallasi

ansallansa / ansallaan

ansoillani

ansoillasi

ansoillansa / ansoillaan

Abl

-lta

ansaltani

ansaltasi

ansaltansa / ansaltaan

ansoiltani

ansoiltasi

ansoiltansa / ansoiltaan

Tra

-ksi

ansakseni

ansaksesi

ansaksensa / ansakseen

ansoikseni

ansoiksesi

ansoiksensa / ansoikseen

Ess

-na

ansanani

ansanasi

ansanansa / ansanaan

ansoinani

ansoinasi

ansoinansa / ansoinaan

Abe

-tta

ansattani

ansattasi

ansattansa / ansattaan

ansoittani

ansoittasi

ansoittansa / ansoittaan

Com

-ne

-

-

-

ansoineni

ansoinesi

ansoinensa / ansoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ansamme

ansamme

ansanne

ansanne

ansansa

ansansa

Par

-ta

ansaamme

ansojamme

ansaanne

ansojanne

ansaansa / ansaaan

ansojansa / ansojaan

Gen

-n

ansamme

ansojemme

ansanne

ansojenne

ansansa

ansojensa

Ill

mihin

ansaamme

ansoihimme

ansaanne

ansoihinne

ansaansa

ansoihinsa

Ine

-ssa

ansassamme

ansoissamme

ansassanne

ansoissanne

ansassansa / ansassaan

ansoissansa / ansoissaan

Ela

-sta

ansastamme

ansoistamme

ansastanne

ansoistanne

ansastansa / ansastaan

ansoistansa / ansoistaan

All

-lle

ansallemme

ansoillemme

ansallenne

ansoillenne

ansallensa / ansalleen

ansoillensa / ansoillean

Ade

-lla

ansallamme

ansoillamme

ansallanne

ansoillanne

ansallansa / ansallaan

ansoillansa / ansoillaan

Abl

-lta

ansaltamme

ansoiltamme

ansaltanne

ansoiltanne

ansaltansa / ansaltaan

ansoiltansa / ansoiltaan

Tra

-ksi

ansaksemme

ansoiksemme

ansaksenne

ansoiksenne

ansaksensa / ansakseen

ansoiksensa / ansoikseen

Ess

-na

ansanamme

ansoinamme

ansananne

ansoinanne

ansanansa / ansanaan

ansoinansa / ansoinaan

Abe

-tta

ansattamme

ansoittamme

ansattanne

ansoittanne

ansattansa / ansattaan

ansoittansa / ansoittaan

Com

-ne

-

ansoinemme

-

ansoinenne

-

ansoinensa / ansoineen

Singular

Plural

Nom

-

ansamme

ansanne

ansansa

ansamme

ansanne

ansansa

Par

-ta

ansaamme

ansaanne

ansaansa / ansaaan

ansojamme

ansojanne

ansojansa / ansojaan

Gen

-n

ansamme

ansanne

ansansa

ansojemme

ansojenne

ansojensa

Ill

mihin

ansaamme

ansaanne

ansaansa

ansoihimme

ansoihinne

ansoihinsa

Ine

-ssa

ansassamme

ansassanne

ansassansa / ansassaan

ansoissamme

ansoissanne

ansoissansa / ansoissaan

Ela

-sta

ansastamme

ansastanne

ansastansa / ansastaan

ansoistamme

ansoistanne

ansoistansa / ansoistaan

All

-lle

ansallemme

ansallenne

ansallensa / ansalleen

ansoillemme

ansoillenne

ansoillensa / ansoillean

Ade

-lla

ansallamme

ansallanne

ansallansa / ansallaan

ansoillamme

ansoillanne

ansoillansa / ansoillaan

Abl

-lta

ansaltamme

ansaltanne

ansaltansa / ansaltaan

ansoiltamme

ansoiltanne

ansoiltansa / ansoiltaan

Tra

-ksi

ansaksemme

ansaksenne

ansaksensa / ansakseen

ansoiksemme

ansoiksenne

ansoiksensa / ansoikseen

Ess

-na

ansanamme

ansananne

ansanansa / ansanaan

ansoinamme

ansoinanne

ansoinansa / ansoinaan

Abe

-tta

ansattamme

ansattanne

ansattansa / ansattaan

ansoittamme

ansoittanne

ansoittansa / ansoittaan

Com

-ne

-

-

-

ansoinemme

ansoinenne

ansoinensa / ansoineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept