logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

juuri, noun

Word analysis
juurikaula

juurikaula

juuri

Noun, Singular Nominative

+ kaula

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

juuri

juuret

Par

-ta

juurta

juuria

Gen

-n

juuren

juurien / juurten

Ill

mihin

juureen

juuriin

Ine

-ssa

juuressa

juurissa

Ela

-sta

juuresta

juurista

All

-lle

juurelle

juurille

Ade

-lla

juurella

juurilla

Abl

-lta

juurelta

juurilta

Tra

-ksi

juureksi

juuriksi

Ess

-na

juurena

juurina

Abe

-tta

juuretta

juuritta

Com

-ne

-

juurine

Ins

-in

-

juurin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

juuri

juuret

Par

-ta

juurta

juuria

Gen

-n

juuren

juurien / juurten

Ill

mihin

juureen

juuriin

Ine

-ssa

juuressa

juurissa

Ela

-sta

juuresta

juurista

All

-lle

juurelle

juurille

Ade

-lla

juurella

juurilla

Abl

-lta

juurelta

juurilta

Tra

-ksi

juureksi

juuriksi

Ess

-na

juurena

juurina

Abe

-tta

juuretta

juuritta

Com

-ne

-

juurine

Ins

-in

-

juurin

root juuri, ydin, kanta, alkuperä
just vain, juuri, ainoastaan, yksinkertaisesti, juuri ja juuri, oikein
right oikealle, oikealla, aivan, oikein, juuri, suoraan
exactly täsmälleen, tarkalleen, juuri, aivan
very erittäin, hyvin, kovin, aivan, juuri, oikein
freshly juuri, vasta, äskettäin
only just juuri, juuri ja juuri, vasta äsken, nipin napin
foot jalka, jalkaterä, alaosa, kanta, juuri, alareuna
bottom pohja, alaosa, alapää, peppu, alalaita, juuri
base tukikohta, pohja, perusta, emäs, alusta, juuri
mother äiti, emä, emo, alku, juuri, maammo
of all kaikista, juuri
Show more arrow right
Tatoeba Parallel Corpus; OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba; OPUS Parallel Corpus; Europarl Parallel Corpus; SETIMES2 Parallel Corpus; EurLex-2; jw2019 Mutta haluan myös juuria. But I also want to root. Hyvä paikka kaivaa juuria. A good place to dig for roots. Älä puhu juuri nyt. Don't speak just now. Rakennamme talon juureen. We are building the house at the root. Laitetaanpa lamppu juureen. Let's put the lamp at the foot. Juuria hiekkaan tarkkailukammioissa. Studying roots in the sand in observation chambers. Minä istutan jotakin juureen. I plant something at the root. C) Juuret. (c) Rootlets. Näitä juuria on monenmuotoisia. These roots come in a variety of shapes. Eliminoidaan juurilauseke... Just cancel out the radical... Show more arrow right

Wiktionary

root (of a plant, hair, tooth etc.) Short for taikinajuuri (“starter dough”). (mathematics) root (mathematical analysis) a zero of a function (figuratively) cause, origin, tradition Show more arrow right täsmälleen Show more arrow right jalkojen juuressajuurakkojuurehtiajuurekasjuuresjuuretonjuurevajuuriajuurikas-juurinenjuuristojuurittaajuurruttaajuurtaajuurtua Show more arrow right alkeisjuurialkujuurialvejuuriarrowjuuriginsengjuurihampaanjuurihapanjuuriharajuurihirvenjuurihiusjuuriilmajuurijuurenhaarajuurenottojuuriartisokkajuurieläinjuuriharjajuurihoitaajuurihoitojuurihuntujuurijalkainenjuurikalvojuurikanavajuurikarvajuurikasvijuurikorijuurikääpäjuurilahojuurilausekejuurimatojuurimattojuurimerkkijuurimukulajuurinystyräjuuriosajuuripaakkujuuripaikkajuuripermanenttijuuripuujuurisellerijuuritäytejuuriversojuurivesajuurta jaksaenjuurta jaksainkalmojuurikarvanjuurikeltajuurikuutiojuurikynnenjuurilakritsijuurilisäjuurimukulajuurimustajuurineliöjuurinenänjuurinuolijuuriperin juurinpesäjuuripiparjuuripukinjuuripunajuuripurtojuuripuunjuuripärskäjuuripääjuuriruohonjuuritasorusojuuriruttojuurisienijuurisirkkajuurisukujuurisydänjuuretsyyläjuuritaikinanjuuriverijuuriversojuurivirmajuuri Show more arrow right From Proto-Finnic juuri, from Proto-Finno-Permic jure. Show more arrow right

Wikipedia

Root In vascular plants, the roots are the organs of a plant that are modified to provide anchorage for the plant and take in water and nutrients into the plant body, which allows plants to grow taller and faster. They most often lie below the surface of the soil, but roots can also be aerial or aerating, that is, growing up above the ground or especially above water. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

juureni

juureni

juuresi

juuresi

juurensa

juurensa

Par

-ta

juurtani

juuriani

juurtasi

juuriasi

juurtansa / juurtaan

juuriansa / juuriaan

Gen

-n

juureni

juurieni / juurteni

juuresi

juuriesi / juurtesi

juurensa

juuriensa / juurtensa

Ill

mihin

juureeni

juuriini

juureesi

juuriisi

juureensa

juuriinsa

Ine

-ssa

juuressani

juurissani

juuressasi

juurissasi

juuressansa / juuressaan

juurissansa / juurissaan

Ela

-sta

juurestani

juuristani

juurestasi

juuristasi

juurestansa / juurestaan

juuristansa / juuristaan

All

-lle

juurelleni

juurilleni

juurellesi

juurillesi

juurellensa / juurelleen

juurillensa / juurillean

Ade

-lla

juurellani

juurillani

juurellasi

juurillasi

juurellansa / juurellaan

juurillansa / juurillaan

Abl

-lta

juureltani

juuriltani

juureltasi

juuriltasi

juureltansa / juureltaan

juuriltansa / juuriltaan

Tra

-ksi

juurekseni

juurikseni

juureksesi

juuriksesi

juureksensa / juurekseen

juuriksensa / juurikseen

Ess

-na

juurenani

juurinani

juurenasi

juurinasi

juurenansa / juurenaan

juurinansa / juurinaan

Abe

-tta

juurettani

juurittani

juurettasi

juurittasi

juurettansa / juurettaan

juurittansa / juurittaan

Com

-ne

-

juurineni

-

juurinesi

-

juurinensa / juurineen

Singular

Plural

Nom

-

juureni

juuresi

juurensa

juureni

juuresi

juurensa

Par

-ta

juurtani

juurtasi

juurtansa / juurtaan

juuriani

juuriasi

juuriansa / juuriaan

Gen

-n

juureni

juuresi

juurensa

juurieni / juurteni

juuriesi / juurtesi

juuriensa / juurtensa

Ill

mihin

juureeni

juureesi

juureensa

juuriini

juuriisi

juuriinsa

Ine

-ssa

juuressani

juuressasi

juuressansa / juuressaan

juurissani

juurissasi

juurissansa / juurissaan

Ela

-sta

juurestani

juurestasi

juurestansa / juurestaan

juuristani

juuristasi

juuristansa / juuristaan

All

-lle

juurelleni

juurellesi

juurellensa / juurelleen

juurilleni

juurillesi

juurillensa / juurillean

Ade

-lla

juurellani

juurellasi

juurellansa / juurellaan

juurillani

juurillasi

juurillansa / juurillaan

Abl

-lta

juureltani

juureltasi

juureltansa / juureltaan

juuriltani

juuriltasi

juuriltansa / juuriltaan

Tra

-ksi

juurekseni

juureksesi

juureksensa / juurekseen

juurikseni

juuriksesi

juuriksensa / juurikseen

Ess

-na

juurenani

juurenasi

juurenansa / juurenaan

juurinani

juurinasi

juurinansa / juurinaan

Abe

-tta

juurettani

juurettasi

juurettansa / juurettaan

juurittani

juurittasi

juurittansa / juurittaan

Com

-ne

-

-

-

juurineni

juurinesi

juurinensa / juurineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

juuremme

juuremme

juurenne

juurenne

juurensa

juurensa

Par

-ta

juurtamme

juuriamme

juurtanne

juurianne

juurtansa / juurtaan

juuriansa / juuriaan

Gen

-n

juuremme

juuriemme / juurtemme

juurenne

juurienne / juurtenne

juurensa

juuriensa / juurtensa

Ill

mihin

juureemme

juuriimme

juureenne

juuriinne

juureensa

juuriinsa

Ine

-ssa

juuressamme

juurissamme

juuressanne

juurissanne

juuressansa / juuressaan

juurissansa / juurissaan

Ela

-sta

juurestamme

juuristamme

juurestanne

juuristanne

juurestansa / juurestaan

juuristansa / juuristaan

All

-lle

juurellemme

juurillemme

juurellenne

juurillenne

juurellensa / juurelleen

juurillensa / juurillean

Ade

-lla

juurellamme

juurillamme

juurellanne

juurillanne

juurellansa / juurellaan

juurillansa / juurillaan

Abl

-lta

juureltamme

juuriltamme

juureltanne

juuriltanne

juureltansa / juureltaan

juuriltansa / juuriltaan

Tra

-ksi

juureksemme

juuriksemme

juureksenne

juuriksenne

juureksensa / juurekseen

juuriksensa / juurikseen

Ess

-na

juurenamme

juurinamme

juurenanne

juurinanne

juurenansa / juurenaan

juurinansa / juurinaan

Abe

-tta

juurettamme

juurittamme

juurettanne

juurittanne

juurettansa / juurettaan

juurittansa / juurittaan

Com

-ne

-

juurinemme

-

juurinenne

-

juurinensa / juurineen

Singular

Plural

Nom

-

juuremme

juurenne

juurensa

juuremme

juurenne

juurensa

Par

-ta

juurtamme

juurtanne

juurtansa / juurtaan

juuriamme

juurianne

juuriansa / juuriaan

Gen

-n

juuremme

juurenne

juurensa

juuriemme / juurtemme

juurienne / juurtenne

juuriensa / juurtensa

Ill

mihin

juureemme

juureenne

juureensa

juuriimme

juuriinne

juuriinsa

Ine

-ssa

juuressamme

juuressanne

juuressansa / juuressaan

juurissamme

juurissanne

juurissansa / juurissaan

Ela

-sta

juurestamme

juurestanne

juurestansa / juurestaan

juuristamme

juuristanne

juuristansa / juuristaan

All

-lle

juurellemme

juurellenne

juurellensa / juurelleen

juurillemme

juurillenne

juurillensa / juurillean

Ade

-lla

juurellamme

juurellanne

juurellansa / juurellaan

juurillamme

juurillanne

juurillansa / juurillaan

Abl

-lta

juureltamme

juureltanne

juureltansa / juureltaan

juuriltamme

juuriltanne

juuriltansa / juuriltaan

Tra

-ksi

juureksemme

juureksenne

juureksensa / juurekseen

juuriksemme

juuriksenne

juuriksensa / juurikseen

Ess

-na

juurenamme

juurenanne

juurenansa / juurenaan

juurinamme

juurinanne

juurinansa / juurinaan

Abe

-tta

juurettamme

juurettanne

juurettansa / juurettaan

juurittamme

juurittanne

juurittansa / juurittaan

Com

-ne

-

-

-

juurinemme

juurinenne

juurinensa / juurineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kaula

kaulat

Par

-ta

kaulaa

kauloja

Gen

-n

kaulan

kaulojen

Ill

mihin

kaulaan

kauloihin

Ine

-ssa

kaulassa

kauloissa

Ela

-sta

kaulasta

kauloista

All

-lle

kaulalle

kauloille

Ade

-lla

kaulalla

kauloilla

Abl

-lta

kaulalta

kauloilta

Tra

-ksi

kaulaksi

kauloiksi

Ess

-na

kaulana

kauloina

Abe

-tta

kaulatta

kauloitta

Com

-ne

-

kauloine

Ins

-in

-

kauloin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kaula

kaulat

Par

-ta

kaulaa

kauloja

Gen

-n

kaulan

kaulojen

Ill

mihin

kaulaan

kauloihin

Ine

-ssa

kaulassa

kauloissa

Ela

-sta

kaulasta

kauloista

All

-lle

kaulalle

kauloille

Ade

-lla

kaulalla

kauloilla

Abl

-lta

kaulalta

kauloilta

Tra

-ksi

kaulaksi

kauloiksi

Ess

-na

kaulana

kauloina

Abe

-tta

kaulatta

kauloitta

Com

-ne

-

kauloine

Ins

-in

-

kauloin

neck kaula, niska, kaulus, kaulanympärys, niemi, kaula-aukko
small pikkupyykki, kaula, pikkuvaatteet, ohut osa
Show more arrow right
Europarl Parallel Corpus; Europarl; Global Voices Parallel Corpus; OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba; OpenSubtitles Parallel Corpus Kaula kuristaa. Neck is choking. Kaula oli pitkä ja siro. Her neck was long and slender. Kaula on hyvin herkkä alue. The throat is a very sensitive area. Isä, äiti, kaulakorunne. Father, mother, your necklaces. Kaulakoru ensin. Give us the necklace first. Yritin pitää kaulani rentona. I tried to keep my neck relaxed. Katsokaa kaulaanne. Look at your neck. Hänellä oli kaulassaan kaunis kultainen kaula. She had a beautiful golden necklace around her neck. Tutkikaa kaularanka. Check his cervical spine. Katkaisen hänen kaulansa. I will fly his bloody head as my banner! Show more arrow right

Wiktionary

(anatomy) neck (sports) distance between a frontrunner and the other competitors Show more arrow right kaulaillakaulatakaulurikaulus Show more arrow right avainkaulalapsiavokaulainenhampaankaulajuurikaulakanankaulakaula-aukkokaulahermokaulahihnakaulahuivikaulakellokaulaketjukaulakipukaulakorukaulalaskimokaulaliinakaulamikrofonikaulanauhakaulanikamakaulapantakaularankakaularauhanenkaularautakaulariipuskaulasuonikaulavaltimokenokaulakohdunkaulakäsikaulaakäärmekaulamustakaulajoutsenpullonkaulapunakaulakengururuskeakaulalaiskiainen Show more arrow right From Proto-Finnic kakla, borrowed from Proto-Baltic kaklas, compare Lithuanian kaklas. Cognate with Estonian kael. Show more arrow right

Wikipedia

Neck The neck is the part of the body on many vertebrates that connects the head with the torso and provides the mobility and movements of the head. The structures of the human neck are anatomically grouped into four compartments; vertebral, visceral and two vascular compartments. Within these compartments, the neck houses the cervical vertebrae and cervical part of the spinal cord, upper parts of the respiratory and digestive tracts, endocrine glands, nerves, arteries and veins. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kaulani

kaulani

kaulasi

kaulasi

kaulansa

kaulansa

Par

-ta

kaulaani

kaulojani

kaulaasi

kaulojasi

kaulaansa / kaulaaan

kaulojansa / kaulojaan

Gen

-n

kaulani

kaulojeni

kaulasi

kaulojesi

kaulansa

kaulojensa

Ill

mihin

kaulaani

kauloihini

kaulaasi

kauloihisi

kaulaansa

kauloihinsa

Ine

-ssa

kaulassani

kauloissani

kaulassasi

kauloissasi

kaulassansa / kaulassaan

kauloissansa / kauloissaan

Ela

-sta

kaulastani

kauloistani

kaulastasi

kauloistasi

kaulastansa / kaulastaan

kauloistansa / kauloistaan

All

-lle

kaulalleni

kauloilleni

kaulallesi

kauloillesi

kaulallensa / kaulalleen

kauloillensa / kauloillean

Ade

-lla

kaulallani

kauloillani

kaulallasi

kauloillasi

kaulallansa / kaulallaan

kauloillansa / kauloillaan

Abl

-lta

kaulaltani

kauloiltani

kaulaltasi

kauloiltasi

kaulaltansa / kaulaltaan

kauloiltansa / kauloiltaan

Tra

-ksi

kaulakseni

kauloikseni

kaulaksesi

kauloiksesi

kaulaksensa / kaulakseen

kauloiksensa / kauloikseen

Ess

-na

kaulanani

kauloinani

kaulanasi

kauloinasi

kaulanansa / kaulanaan

kauloinansa / kauloinaan

Abe

-tta

kaulattani

kauloittani

kaulattasi

kauloittasi

kaulattansa / kaulattaan

kauloittansa / kauloittaan

Com

-ne

-

kauloineni

-

kauloinesi

-

kauloinensa / kauloineen

Singular

Plural

Nom

-

kaulani

kaulasi

kaulansa

kaulani

kaulasi

kaulansa

Par

-ta

kaulaani

kaulaasi

kaulaansa / kaulaaan

kaulojani

kaulojasi

kaulojansa / kaulojaan

Gen

-n

kaulani

kaulasi

kaulansa

kaulojeni

kaulojesi

kaulojensa

Ill

mihin

kaulaani

kaulaasi

kaulaansa

kauloihini

kauloihisi

kauloihinsa

Ine

-ssa

kaulassani

kaulassasi

kaulassansa / kaulassaan

kauloissani

kauloissasi

kauloissansa / kauloissaan

Ela

-sta

kaulastani

kaulastasi

kaulastansa / kaulastaan

kauloistani

kauloistasi

kauloistansa / kauloistaan

All

-lle

kaulalleni

kaulallesi

kaulallensa / kaulalleen

kauloilleni

kauloillesi

kauloillensa / kauloillean

Ade

-lla

kaulallani

kaulallasi

kaulallansa / kaulallaan

kauloillani

kauloillasi

kauloillansa / kauloillaan

Abl

-lta

kaulaltani

kaulaltasi

kaulaltansa / kaulaltaan

kauloiltani

kauloiltasi

kauloiltansa / kauloiltaan

Tra

-ksi

kaulakseni

kaulaksesi

kaulaksensa / kaulakseen

kauloikseni

kauloiksesi

kauloiksensa / kauloikseen

Ess

-na

kaulanani

kaulanasi

kaulanansa / kaulanaan

kauloinani

kauloinasi

kauloinansa / kauloinaan

Abe

-tta

kaulattani

kaulattasi

kaulattansa / kaulattaan

kauloittani

kauloittasi

kauloittansa / kauloittaan

Com

-ne

-

-

-

kauloineni

kauloinesi

kauloinensa / kauloineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kaulamme

kaulamme

kaulanne

kaulanne

kaulansa

kaulansa

Par

-ta

kaulaamme

kaulojamme

kaulaanne

kaulojanne

kaulaansa / kaulaaan

kaulojansa / kaulojaan

Gen

-n

kaulamme

kaulojemme

kaulanne

kaulojenne

kaulansa

kaulojensa

Ill

mihin

kaulaamme

kauloihimme

kaulaanne

kauloihinne

kaulaansa

kauloihinsa

Ine

-ssa

kaulassamme

kauloissamme

kaulassanne

kauloissanne

kaulassansa / kaulassaan

kauloissansa / kauloissaan

Ela

-sta

kaulastamme

kauloistamme

kaulastanne

kauloistanne

kaulastansa / kaulastaan

kauloistansa / kauloistaan

All

-lle

kaulallemme

kauloillemme

kaulallenne

kauloillenne

kaulallensa / kaulalleen

kauloillensa / kauloillean

Ade

-lla

kaulallamme

kauloillamme

kaulallanne

kauloillanne

kaulallansa / kaulallaan

kauloillansa / kauloillaan

Abl

-lta

kaulaltamme

kauloiltamme

kaulaltanne

kauloiltanne

kaulaltansa / kaulaltaan

kauloiltansa / kauloiltaan

Tra

-ksi

kaulaksemme

kauloiksemme

kaulaksenne

kauloiksenne

kaulaksensa / kaulakseen

kauloiksensa / kauloikseen

Ess

-na

kaulanamme

kauloinamme

kaulananne

kauloinanne

kaulanansa / kaulanaan

kauloinansa / kauloinaan

Abe

-tta

kaulattamme

kauloittamme

kaulattanne

kauloittanne

kaulattansa / kaulattaan

kauloittansa / kauloittaan

Com

-ne

-

kauloinemme

-

kauloinenne

-

kauloinensa / kauloineen

Singular

Plural

Nom

-

kaulamme

kaulanne

kaulansa

kaulamme

kaulanne

kaulansa

Par

-ta

kaulaamme

kaulaanne

kaulaansa / kaulaaan

kaulojamme

kaulojanne

kaulojansa / kaulojaan

Gen

-n

kaulamme

kaulanne

kaulansa

kaulojemme

kaulojenne

kaulojensa

Ill

mihin

kaulaamme

kaulaanne

kaulaansa

kauloihimme

kauloihinne

kauloihinsa

Ine

-ssa

kaulassamme

kaulassanne

kaulassansa / kaulassaan

kauloissamme

kauloissanne

kauloissansa / kauloissaan

Ela

-sta

kaulastamme

kaulastanne

kaulastansa / kaulastaan

kauloistamme

kauloistanne

kauloistansa / kauloistaan

All

-lle

kaulallemme

kaulallenne

kaulallensa / kaulalleen

kauloillemme

kauloillenne

kauloillensa / kauloillean

Ade

-lla

kaulallamme

kaulallanne

kaulallansa / kaulallaan

kauloillamme

kauloillanne

kauloillansa / kauloillaan

Abl

-lta

kaulaltamme

kaulaltanne

kaulaltansa / kaulaltaan

kauloiltamme

kauloiltanne

kauloiltansa / kauloiltaan

Tra

-ksi

kaulaksemme

kaulaksenne

kaulaksensa / kaulakseen

kauloiksemme

kauloiksenne

kauloiksensa / kauloikseen

Ess

-na

kaulanamme

kaulananne

kaulanansa / kaulanaan

kauloinamme

kauloinanne

kauloinansa / kauloinaan

Abe

-tta

kaulattamme

kaulattanne

kaulattansa / kaulattaan

kauloittamme

kauloittanne

kauloittansa / kauloittaan

Com

-ne

-

-

-

kauloinemme

kauloinenne

kauloinensa / kauloineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept