logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

juuri, noun

Word analysis
juureen

juureen

juuri

Noun, Singular Illative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

juuri

juuret

Par

-ta

juurta

juuria

Gen

-n

juuren

juurien / juurten

Ill

mihin

juureen

juuriin

Ine

-ssa

juuressa

juurissa

Ela

-sta

juuresta

juurista

All

-lle

juurelle

juurille

Ade

-lla

juurella

juurilla

Abl

-lta

juurelta

juurilta

Tra

-ksi

juureksi

juuriksi

Ess

-na

juurena

juurina

Abe

-tta

juuretta

juuritta

Com

-ne

-

juurine

Ins

-in

-

juurin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

juuri

juuret

Par

-ta

juurta

juuria

Gen

-n

juuren

juurien / juurten

Ill

mihin

juureen

juuriin

Ine

-ssa

juuressa

juurissa

Ela

-sta

juuresta

juurista

All

-lle

juurelle

juurille

Ade

-lla

juurella

juurilla

Abl

-lta

juurelta

juurilta

Tra

-ksi

juureksi

juuriksi

Ess

-na

juurena

juurina

Abe

-tta

juuretta

juuritta

Com

-ne

-

juurine

Ins

-in

-

juurin

root juuri, ydin, kanta, alkuperä
just vain, juuri, ainoastaan, yksinkertaisesti, juuri ja juuri, oikein
right oikealle, oikealla, aivan, oikein, juuri, suoraan
exactly täsmälleen, tarkalleen, juuri, aivan
very erittäin, hyvin, kovin, aivan, juuri, oikein
freshly juuri, vasta, äskettäin
only just juuri, juuri ja juuri, vasta äsken, nipin napin
foot jalka, jalkaterä, alaosa, kanta, juuri, alareuna
bottom pohja, alaosa, alapää, peppu, alalaita, juuri
base tukikohta, pohja, perusta, emäs, alusta, juuri
mother äiti, emä, emo, alku, juuri, maammo
of all kaikista, juuri
Show more arrow right
OPUS Parallel Corpus; Tatoeba Parallel Corpus; SETIMES2 Parallel Corpus; Europarl Parallel Corpus; OPUS; Europarl; Tatoeba Rakennamme talon juureen. We are building the house at the root. Laitetaanpa lamppu juureen. Let's put the lamp at the foot. Minä istutan jotakin juureen. I plant something at the root. Mutta haluan myös juuria. But I also want to root. Juureen sukeltaminen on aina hyvä idea. Diving into the roots is always a good idea. Menimme metsästä herkkusienien juureen. We went into the forest to pick mushrooms at the base of the trees. Juureksemme ei eksynyt kukaan. No one got lost on our way. Juuressanne ongelma piilee. The problem lies at the root of you. Juuressanne oli syvä reikä. There was a deep hole at your feet. Meidän mökkimme sijaitsee aivan järven juureen. Our cottage is located right at the edge of the lake. Show more arrow right

Wiktionary

root (of a plant, hair, tooth etc.) Short for taikinajuuri (“starter dough”). (mathematics) root (mathematical analysis) a zero of a function (figuratively) cause, origin, tradition Show more arrow right täsmälleen Show more arrow right jalkojen juuressajuurakkojuurehtiajuurekasjuuresjuuretonjuurevajuuriajuurikas-juurinenjuuristojuurittaajuurruttaajuurtaajuurtua Show more arrow right alkeisjuurialkujuurialvejuuriarrowjuuriginsengjuurihampaanjuurihapanjuuriharajuurihirvenjuurihiusjuuriilmajuurijuurenhaarajuurenottojuuriartisokkajuurieläinjuuriharjajuurihoitaajuurihoitojuurihuntujuurijalkainenjuurikalvojuurikanavajuurikarvajuurikasvijuurikorijuurikääpäjuurilahojuurilausekejuurimatojuurimattojuurimerkkijuurimukulajuurinystyräjuuriosajuuripaakkujuuripaikkajuuripermanenttijuuripuujuurisellerijuuritäytejuuriversojuurivesajuurta jaksaenjuurta jaksainkalmojuurikarvanjuurikeltajuurikuutiojuurikynnenjuurilakritsijuurilisäjuurimukulajuurimustajuurineliöjuurinenänjuurinuolijuuriperin juurinpesäjuuripiparjuuripukinjuuripunajuuripurtojuuripuunjuuripärskäjuuripääjuuriruohonjuuritasorusojuuriruttojuurisienijuurisirkkajuurisukujuurisydänjuuretsyyläjuuritaikinanjuuriverijuuriversojuurivirmajuuri Show more arrow right From Proto-Finnic juuri, from Proto-Finno-Permic jure. Show more arrow right

Wikipedia

Root In vascular plants, the roots are the organs of a plant that are modified to provide anchorage for the plant and take in water and nutrients into the plant body, which allows plants to grow taller and faster. They most often lie below the surface of the soil, but roots can also be aerial or aerating, that is, growing up above the ground or especially above water. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

juureni

juureni

juuresi

juuresi

juurensa

juurensa

Par

-ta

juurtani

juuriani

juurtasi

juuriasi

juurtansa / juurtaan

juuriansa / juuriaan

Gen

-n

juureni

juurieni / juurteni

juuresi

juuriesi / juurtesi

juurensa

juuriensa / juurtensa

Ill

mihin

juureeni

juuriini

juureesi

juuriisi

juureensa

juuriinsa

Ine

-ssa

juuressani

juurissani

juuressasi

juurissasi

juuressansa / juuressaan

juurissansa / juurissaan

Ela

-sta

juurestani

juuristani

juurestasi

juuristasi

juurestansa / juurestaan

juuristansa / juuristaan

All

-lle

juurelleni

juurilleni

juurellesi

juurillesi

juurellensa / juurelleen

juurillensa / juurillean

Ade

-lla

juurellani

juurillani

juurellasi

juurillasi

juurellansa / juurellaan

juurillansa / juurillaan

Abl

-lta

juureltani

juuriltani

juureltasi

juuriltasi

juureltansa / juureltaan

juuriltansa / juuriltaan

Tra

-ksi

juurekseni

juurikseni

juureksesi

juuriksesi

juureksensa / juurekseen

juuriksensa / juurikseen

Ess

-na

juurenani

juurinani

juurenasi

juurinasi

juurenansa / juurenaan

juurinansa / juurinaan

Abe

-tta

juurettani

juurittani

juurettasi

juurittasi

juurettansa / juurettaan

juurittansa / juurittaan

Com

-ne

-

juurineni

-

juurinesi

-

juurinensa / juurineen

Singular

Plural

Nom

-

juureni

juuresi

juurensa

juureni

juuresi

juurensa

Par

-ta

juurtani

juurtasi

juurtansa / juurtaan

juuriani

juuriasi

juuriansa / juuriaan

Gen

-n

juureni

juuresi

juurensa

juurieni / juurteni

juuriesi / juurtesi

juuriensa / juurtensa

Ill

mihin

juureeni

juureesi

juureensa

juuriini

juuriisi

juuriinsa

Ine

-ssa

juuressani

juuressasi

juuressansa / juuressaan

juurissani

juurissasi

juurissansa / juurissaan

Ela

-sta

juurestani

juurestasi

juurestansa / juurestaan

juuristani

juuristasi

juuristansa / juuristaan

All

-lle

juurelleni

juurellesi

juurellensa / juurelleen

juurilleni

juurillesi

juurillensa / juurillean

Ade

-lla

juurellani

juurellasi

juurellansa / juurellaan

juurillani

juurillasi

juurillansa / juurillaan

Abl

-lta

juureltani

juureltasi

juureltansa / juureltaan

juuriltani

juuriltasi

juuriltansa / juuriltaan

Tra

-ksi

juurekseni

juureksesi

juureksensa / juurekseen

juurikseni

juuriksesi

juuriksensa / juurikseen

Ess

-na

juurenani

juurenasi

juurenansa / juurenaan

juurinani

juurinasi

juurinansa / juurinaan

Abe

-tta

juurettani

juurettasi

juurettansa / juurettaan

juurittani

juurittasi

juurittansa / juurittaan

Com

-ne

-

-

-

juurineni

juurinesi

juurinensa / juurineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

juuremme

juuremme

juurenne

juurenne

juurensa

juurensa

Par

-ta

juurtamme

juuriamme

juurtanne

juurianne

juurtansa / juurtaan

juuriansa / juuriaan

Gen

-n

juuremme

juuriemme / juurtemme

juurenne

juurienne / juurtenne

juurensa

juuriensa / juurtensa

Ill

mihin

juureemme

juuriimme

juureenne

juuriinne

juureensa

juuriinsa

Ine

-ssa

juuressamme

juurissamme

juuressanne

juurissanne

juuressansa / juuressaan

juurissansa / juurissaan

Ela

-sta

juurestamme

juuristamme

juurestanne

juuristanne

juurestansa / juurestaan

juuristansa / juuristaan

All

-lle

juurellemme

juurillemme

juurellenne

juurillenne

juurellensa / juurelleen

juurillensa / juurillean

Ade

-lla

juurellamme

juurillamme

juurellanne

juurillanne

juurellansa / juurellaan

juurillansa / juurillaan

Abl

-lta

juureltamme

juuriltamme

juureltanne

juuriltanne

juureltansa / juureltaan

juuriltansa / juuriltaan

Tra

-ksi

juureksemme

juuriksemme

juureksenne

juuriksenne

juureksensa / juurekseen

juuriksensa / juurikseen

Ess

-na

juurenamme

juurinamme

juurenanne

juurinanne

juurenansa / juurenaan

juurinansa / juurinaan

Abe

-tta

juurettamme

juurittamme

juurettanne

juurittanne

juurettansa / juurettaan

juurittansa / juurittaan

Com

-ne

-

juurinemme

-

juurinenne

-

juurinensa / juurineen

Singular

Plural

Nom

-

juuremme

juurenne

juurensa

juuremme

juurenne

juurensa

Par

-ta

juurtamme

juurtanne

juurtansa / juurtaan

juuriamme

juurianne

juuriansa / juuriaan

Gen

-n

juuremme

juurenne

juurensa

juuriemme / juurtemme

juurienne / juurtenne

juuriensa / juurtensa

Ill

mihin

juureemme

juureenne

juureensa

juuriimme

juuriinne

juuriinsa

Ine

-ssa

juuressamme

juuressanne

juuressansa / juuressaan

juurissamme

juurissanne

juurissansa / juurissaan

Ela

-sta

juurestamme

juurestanne

juurestansa / juurestaan

juuristamme

juuristanne

juuristansa / juuristaan

All

-lle

juurellemme

juurellenne

juurellensa / juurelleen

juurillemme

juurillenne

juurillensa / juurillean

Ade

-lla

juurellamme

juurellanne

juurellansa / juurellaan

juurillamme

juurillanne

juurillansa / juurillaan

Abl

-lta

juureltamme

juureltanne

juureltansa / juureltaan

juuriltamme

juuriltanne

juuriltansa / juuriltaan

Tra

-ksi

juureksemme

juureksenne

juureksensa / juurekseen

juuriksemme

juuriksenne

juuriksensa / juurikseen

Ess

-na

juurenamme

juurenanne

juurenansa / juurenaan

juurinamme

juurinanne

juurinansa / juurinaan

Abe

-tta

juurettamme

juurettanne

juurettansa / juurettaan

juurittamme

juurittanne

juurittansa / juurittaan

Com

-ne

-

-

-

juurinemme

juurinenne

juurinensa / juurineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept