logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

ginsengjuuri, noun

Word analysis
ginsengjuuri

ginsengjuuri

ginsengjuuri

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

ginsengjuuri

ginsengjuuret

Par

-ta

ginsengjuurta

ginsengjuuria

Gen

-n

ginsengjuuren

ginsengjuurien / ginsengjuurten

Ill

mihin

ginsengjuureen

ginsengjuuriin

Ine

-ssa

ginsengjuuressa

ginsengjuurissa

Ela

-sta

ginsengjuuresta

ginsengjuurista

All

-lle

ginsengjuurelle

ginsengjuurille

Ade

-lla

ginsengjuurella

ginsengjuurilla

Abl

-lta

ginsengjuurelta

ginsengjuurilta

Tra

-ksi

ginsengjuureksi

ginsengjuuriksi

Ess

-na

ginsengjuurena

ginsengjuurina

Abe

-tta

ginsengjuuretta

ginsengjuuritta

Com

-ne

-

ginsengjuurine

Ins

-in

-

ginsengjuurin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

ginsengjuuri

ginsengjuuret

Par

-ta

ginsengjuurta

ginsengjuuria

Gen

-n

ginsengjuuren

ginsengjuurien / ginsengjuurten

Ill

mihin

ginsengjuureen

ginsengjuuriin

Ine

-ssa

ginsengjuuressa

ginsengjuurissa

Ela

-sta

ginsengjuuresta

ginsengjuurista

All

-lle

ginsengjuurelle

ginsengjuurille

Ade

-lla

ginsengjuurella

ginsengjuurilla

Abl

-lta

ginsengjuurelta

ginsengjuurilta

Tra

-ksi

ginsengjuureksi

ginsengjuuriksi

Ess

-na

ginsengjuurena

ginsengjuurina

Abe

-tta

ginsengjuuretta

ginsengjuuritta

Com

-ne

-

ginsengjuurine

Ins

-in

-

ginsengjuurin

ginseng root
ginseng
Show more arrow right
Europarl parallel corpus; Europarl Parallel Corpus; Tilde MODEL; OPUS; OpenSubtitles parallel corpus; Tatoeba parallel corpus; ParaCrawl Ginsengjuuri parantaa fyysistä suorituskykyä. Ginseng root improves physical performance. Ginsengjuuri on suosittu rohdoskasvi Aasiassa. Ginseng root is a popular herbal plant in Asia. Ginsengjuuri on tunnettu antioksidanttien lähde. Ginseng root is known as a source of antioxidants. Ginsengjuuri on suosittu lisäravinne monissa maissa. Ginseng root is a popular supplement in many countries. Monet uskovat että ginsengjuuri voi auttaa väsymykseen. Many believe that ginseng root can help with fatigue. Japanilaiset uskovat, että ginsengjuuri voi pidentää elämää. Japanese believe that ginseng root can prolong life. Kiinalainen lääketiede käyttää ginsengjuuri monissa eri hoidoissa. Chinese medicine uses ginseng root in many different treatments. Aasialaisessa lääketieteessä ginsengjuuri on ollut käytössä tuhansia vuosia. In Asian medicine, ginseng root has been used for thousands of years. Farmaseutti suositteli minulle ginsengjuurta väsymykseen. The pharmacist recommended ginseng root to me for fatigue. Show more arrow right

Wiktionary

ginseng, ginseng root (forked root of a plant of the genus Panax, believed to have medicinal properties) Show more arrow right ginseng +‎ juuri (“root”) Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ginsengjuureni

ginsengjuureni

ginsengjuuresi

ginsengjuuresi

ginsengjuurensa

ginsengjuurensa

Par

-ta

ginsengjuurtani

ginsengjuuriani

ginsengjuurtasi

ginsengjuuriasi

ginsengjuurtansa / ginsengjuurtaan

ginsengjuuriansa / ginsengjuuriaan

Gen

-n

ginsengjuureni

ginsengjuurieni / ginsengjuurteni

ginsengjuuresi

ginsengjuuriesi / ginsengjuurtesi

ginsengjuurensa

ginsengjuuriensa / ginsengjuurtensa

Ill

mihin

ginsengjuureeni

ginsengjuuriini

ginsengjuureesi

ginsengjuuriisi

ginsengjuureensa

ginsengjuuriinsa

Ine

-ssa

ginsengjuuressani

ginsengjuurissani

ginsengjuuressasi

ginsengjuurissasi

ginsengjuuressansa / ginsengjuuressaan

ginsengjuurissansa / ginsengjuurissaan

Ela

-sta

ginsengjuurestani

ginsengjuuristani

ginsengjuurestasi

ginsengjuuristasi

ginsengjuurestansa / ginsengjuurestaan

ginsengjuuristansa / ginsengjuuristaan

All

-lle

ginsengjuurelleni

ginsengjuurilleni

ginsengjuurellesi

ginsengjuurillesi

ginsengjuurellensa / ginsengjuurelleen

ginsengjuurillensa / ginsengjuurillean

Ade

-lla

ginsengjuurellani

ginsengjuurillani

ginsengjuurellasi

ginsengjuurillasi

ginsengjuurellansa / ginsengjuurellaan

ginsengjuurillansa / ginsengjuurillaan

Abl

-lta

ginsengjuureltani

ginsengjuuriltani

ginsengjuureltasi

ginsengjuuriltasi

ginsengjuureltansa / ginsengjuureltaan

ginsengjuuriltansa / ginsengjuuriltaan

Tra

-ksi

ginsengjuurekseni

ginsengjuurikseni

ginsengjuureksesi

ginsengjuuriksesi

ginsengjuureksensa / ginsengjuurekseen

ginsengjuuriksensa / ginsengjuurikseen

Ess

-na

ginsengjuurenani

ginsengjuurinani

ginsengjuurenasi

ginsengjuurinasi

ginsengjuurenansa / ginsengjuurenaan

ginsengjuurinansa / ginsengjuurinaan

Abe

-tta

ginsengjuurettani

ginsengjuurittani

ginsengjuurettasi

ginsengjuurittasi

ginsengjuurettansa / ginsengjuurettaan

ginsengjuurittansa / ginsengjuurittaan

Com

-ne

-

ginsengjuurineni

-

ginsengjuurinesi

-

ginsengjuurinensa / ginsengjuurineen

Singular

Plural

Nom

-

ginsengjuureni

ginsengjuuresi

ginsengjuurensa

ginsengjuureni

ginsengjuuresi

ginsengjuurensa

Par

-ta

ginsengjuurtani

ginsengjuurtasi

ginsengjuurtansa / ginsengjuurtaan

ginsengjuuriani

ginsengjuuriasi

ginsengjuuriansa / ginsengjuuriaan

Gen

-n

ginsengjuureni

ginsengjuuresi

ginsengjuurensa

ginsengjuurieni / ginsengjuurteni

ginsengjuuriesi / ginsengjuurtesi

ginsengjuuriensa / ginsengjuurtensa

Ill

mihin

ginsengjuureeni

ginsengjuureesi

ginsengjuureensa

ginsengjuuriini

ginsengjuuriisi

ginsengjuuriinsa

Ine

-ssa

ginsengjuuressani

ginsengjuuressasi

ginsengjuuressansa / ginsengjuuressaan

ginsengjuurissani

ginsengjuurissasi

ginsengjuurissansa / ginsengjuurissaan

Ela

-sta

ginsengjuurestani

ginsengjuurestasi

ginsengjuurestansa / ginsengjuurestaan

ginsengjuuristani

ginsengjuuristasi

ginsengjuuristansa / ginsengjuuristaan

All

-lle

ginsengjuurelleni

ginsengjuurellesi

ginsengjuurellensa / ginsengjuurelleen

ginsengjuurilleni

ginsengjuurillesi

ginsengjuurillensa / ginsengjuurillean

Ade

-lla

ginsengjuurellani

ginsengjuurellasi

ginsengjuurellansa / ginsengjuurellaan

ginsengjuurillani

ginsengjuurillasi

ginsengjuurillansa / ginsengjuurillaan

Abl

-lta

ginsengjuureltani

ginsengjuureltasi

ginsengjuureltansa / ginsengjuureltaan

ginsengjuuriltani

ginsengjuuriltasi

ginsengjuuriltansa / ginsengjuuriltaan

Tra

-ksi

ginsengjuurekseni

ginsengjuureksesi

ginsengjuureksensa / ginsengjuurekseen

ginsengjuurikseni

ginsengjuuriksesi

ginsengjuuriksensa / ginsengjuurikseen

Ess

-na

ginsengjuurenani

ginsengjuurenasi

ginsengjuurenansa / ginsengjuurenaan

ginsengjuurinani

ginsengjuurinasi

ginsengjuurinansa / ginsengjuurinaan

Abe

-tta

ginsengjuurettani

ginsengjuurettasi

ginsengjuurettansa / ginsengjuurettaan

ginsengjuurittani

ginsengjuurittasi

ginsengjuurittansa / ginsengjuurittaan

Com

-ne

-

-

-

ginsengjuurineni

ginsengjuurinesi

ginsengjuurinensa / ginsengjuurineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ginsengjuuremme

ginsengjuuremme

ginsengjuurenne

ginsengjuurenne

ginsengjuurensa

ginsengjuurensa

Par

-ta

ginsengjuurtamme

ginsengjuuriamme

ginsengjuurtanne

ginsengjuurianne

ginsengjuurtansa / ginsengjuurtaan

ginsengjuuriansa / ginsengjuuriaan

Gen

-n

ginsengjuuremme

ginsengjuuriemme / ginsengjuurtemme

ginsengjuurenne

ginsengjuurienne / ginsengjuurtenne

ginsengjuurensa

ginsengjuuriensa / ginsengjuurtensa

Ill

mihin

ginsengjuureemme

ginsengjuuriimme

ginsengjuureenne

ginsengjuuriinne

ginsengjuureensa

ginsengjuuriinsa

Ine

-ssa

ginsengjuuressamme

ginsengjuurissamme

ginsengjuuressanne

ginsengjuurissanne

ginsengjuuressansa / ginsengjuuressaan

ginsengjuurissansa / ginsengjuurissaan

Ela

-sta

ginsengjuurestamme

ginsengjuuristamme

ginsengjuurestanne

ginsengjuuristanne

ginsengjuurestansa / ginsengjuurestaan

ginsengjuuristansa / ginsengjuuristaan

All

-lle

ginsengjuurellemme

ginsengjuurillemme

ginsengjuurellenne

ginsengjuurillenne

ginsengjuurellensa / ginsengjuurelleen

ginsengjuurillensa / ginsengjuurillean

Ade

-lla

ginsengjuurellamme

ginsengjuurillamme

ginsengjuurellanne

ginsengjuurillanne

ginsengjuurellansa / ginsengjuurellaan

ginsengjuurillansa / ginsengjuurillaan

Abl

-lta

ginsengjuureltamme

ginsengjuuriltamme

ginsengjuureltanne

ginsengjuuriltanne

ginsengjuureltansa / ginsengjuureltaan

ginsengjuuriltansa / ginsengjuuriltaan

Tra

-ksi

ginsengjuureksemme

ginsengjuuriksemme

ginsengjuureksenne

ginsengjuuriksenne

ginsengjuureksensa / ginsengjuurekseen

ginsengjuuriksensa / ginsengjuurikseen

Ess

-na

ginsengjuurenamme

ginsengjuurinamme

ginsengjuurenanne

ginsengjuurinanne

ginsengjuurenansa / ginsengjuurenaan

ginsengjuurinansa / ginsengjuurinaan

Abe

-tta

ginsengjuurettamme

ginsengjuurittamme

ginsengjuurettanne

ginsengjuurittanne

ginsengjuurettansa / ginsengjuurettaan

ginsengjuurittansa / ginsengjuurittaan

Com

-ne

-

ginsengjuurinemme

-

ginsengjuurinenne

-

ginsengjuurinensa / ginsengjuurineen

Singular

Plural

Nom

-

ginsengjuuremme

ginsengjuurenne

ginsengjuurensa

ginsengjuuremme

ginsengjuurenne

ginsengjuurensa

Par

-ta

ginsengjuurtamme

ginsengjuurtanne

ginsengjuurtansa / ginsengjuurtaan

ginsengjuuriamme

ginsengjuurianne

ginsengjuuriansa / ginsengjuuriaan

Gen

-n

ginsengjuuremme

ginsengjuurenne

ginsengjuurensa

ginsengjuuriemme / ginsengjuurtemme

ginsengjuurienne / ginsengjuurtenne

ginsengjuuriensa / ginsengjuurtensa

Ill

mihin

ginsengjuureemme

ginsengjuureenne

ginsengjuureensa

ginsengjuuriimme

ginsengjuuriinne

ginsengjuuriinsa

Ine

-ssa

ginsengjuuressamme

ginsengjuuressanne

ginsengjuuressansa / ginsengjuuressaan

ginsengjuurissamme

ginsengjuurissanne

ginsengjuurissansa / ginsengjuurissaan

Ela

-sta

ginsengjuurestamme

ginsengjuurestanne

ginsengjuurestansa / ginsengjuurestaan

ginsengjuuristamme

ginsengjuuristanne

ginsengjuuristansa / ginsengjuuristaan

All

-lle

ginsengjuurellemme

ginsengjuurellenne

ginsengjuurellensa / ginsengjuurelleen

ginsengjuurillemme

ginsengjuurillenne

ginsengjuurillensa / ginsengjuurillean

Ade

-lla

ginsengjuurellamme

ginsengjuurellanne

ginsengjuurellansa / ginsengjuurellaan

ginsengjuurillamme

ginsengjuurillanne

ginsengjuurillansa / ginsengjuurillaan

Abl

-lta

ginsengjuureltamme

ginsengjuureltanne

ginsengjuureltansa / ginsengjuureltaan

ginsengjuuriltamme

ginsengjuuriltanne

ginsengjuuriltansa / ginsengjuuriltaan

Tra

-ksi

ginsengjuureksemme

ginsengjuureksenne

ginsengjuureksensa / ginsengjuurekseen

ginsengjuuriksemme

ginsengjuuriksenne

ginsengjuuriksensa / ginsengjuurikseen

Ess

-na

ginsengjuurenamme

ginsengjuurenanne

ginsengjuurenansa / ginsengjuurenaan

ginsengjuurinamme

ginsengjuurinanne

ginsengjuurinansa / ginsengjuurinaan

Abe

-tta

ginsengjuurettamme

ginsengjuurettanne

ginsengjuurettansa / ginsengjuurettaan

ginsengjuurittamme

ginsengjuurittanne

ginsengjuurittansa / ginsengjuurittaan

Com

-ne

-

-

-

ginsengjuurinemme

ginsengjuurinenne

ginsengjuurinensa / ginsengjuurineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept