logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

aasi, noun

Word analysis
aasiassa

aasiassa

aasi

Noun, Singular Nominative

+ assa

Noun, Singular Nominative

aasi

Noun, Singular Nominative

+ assa

Noun

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

aasi

aasit

Par

-ta

aasia

aaseja

Gen

-n

aasin

aasien

Ill

mihin

aasiin

aaseihin

Ine

-ssa

aasissa

aaseissa

Ela

-sta

aasista

aaseista

All

-lle

aasille

aaseille

Ade

-lla

aasilla

aaseilla

Abl

-lta

aasilta

aaseilta

Tra

-ksi

aasiksi

aaseiksi

Ess

-na

aasina

aaseina

Abe

-tta

aasitta

aaseitta

Com

-ne

-

aaseine

Ins

-in

-

aasein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

aasi

aasit

Par

-ta

aasia

aaseja

Gen

-n

aasin

aasien

Ill

mihin

aasiin

aaseihin

Ine

-ssa

aasissa

aaseissa

Ela

-sta

aasista

aaseista

All

-lle

aasille

aaseille

Ade

-lla

aasilla

aaseilla

Abl

-lta

aasilta

aaseilta

Tra

-ksi

aasiksi

aaseiksi

Ess

-na

aasina

aaseina

Abe

-tta

aasitta

aaseitta

Com

-ne

-

aaseine

Ins

-in

-

aasein

donkey aasi
ass perse, aasi, takapuoli, töppäilijä, hölmö, nauta
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; Europarl; Tatoeba Koulutettu aasi! An educated donkey! Aasi, sinä teit sen! Donkey, you did it! Sinulla on hieno aasi. You have beautiful donkey. Aasi pysähtyi pihalla. (aasi donkey). The donkey stopped in the yard. Aasi söi heinää levollisesti. (aasi donkey). The donkey peacefully ate hay. Onko tuossa aasi sisäkön kanssa? Is that the one with the donkey and the chambermaid? Oliko se itsepäinen aasi täällä? Was that opinionated jackass here? Aasi juoksi nopeasti pellolla. (aasi donkey). The donkey ran quickly in the field. En ole koskaan ajanut aasilla. (aasi donkey). I have never ridden a donkey. Millaista aasia? What kind of donkey? Show more arrow right

Wiktionary

donkey, ass (Equus asinus) stupid person Show more arrow right (person) hölmö(person) typerys(person) ääliö Show more arrow right aasimainen Show more arrow right aasinpotku aasinsilta aasintamma aasiori aasitamma kesyaasi muuliaasi puoliaasi villiaasi Show more arrow right Borrowed from Old Swedish asne or asni (Swedish åsna), from Old French asne, from Latin asinus. Attested since the time of Mikael Agricola (16th century). Show more arrow right

Wikipedia

Donkey The donkey or ass (Equus africanus asinus) is a domesticated member of the horse family, Equidae. The wild ancestor of the donkey is the African wild ass, E. africanus. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

aasini

aasini

aasisi

aasisi

aasinsa

aasinsa

Par

-ta

aasiani

aasejani

aasiasi

aasejasi

aasiansa / aasiaan

aasejansa / aasejaan

Gen

-n

aasini

aasieni

aasisi

aasiesi

aasinsa

aasiensa

Ill

mihin

aasiini

aaseihini

aasiisi

aaseihisi

aasiinsa

aaseihinsa

Ine

-ssa

aasissani

aaseissani

aasissasi

aaseissasi

aasissansa / aasissaan

aaseissansa / aaseissaan

Ela

-sta

aasistani

aaseistani

aasistasi

aaseistasi

aasistansa / aasistaan

aaseistansa / aaseistaan

All

-lle

aasilleni

aaseilleni

aasillesi

aaseillesi

aasillensa / aasilleen

aaseillensa / aaseillean

Ade

-lla

aasillani

aaseillani

aasillasi

aaseillasi

aasillansa / aasillaan

aaseillansa / aaseillaan

Abl

-lta

aasiltani

aaseiltani

aasiltasi

aaseiltasi

aasiltansa / aasiltaan

aaseiltansa / aaseiltaan

Tra

-ksi

aasikseni

aaseikseni

aasiksesi

aaseiksesi

aasiksensa / aasikseen

aaseiksensa / aaseikseen

Ess

-na

aasinani

aaseinani

aasinasi

aaseinasi

aasinansa / aasinaan

aaseinansa / aaseinaan

Abe

-tta

aasittani

aaseittani

aasittasi

aaseittasi

aasittansa / aasittaan

aaseittansa / aaseittaan

Com

-ne

-

aaseineni

-

aaseinesi

-

aaseinensa / aaseineen

Singular

Plural

Nom

-

aasini

aasisi

aasinsa

aasini

aasisi

aasinsa

Par

-ta

aasiani

aasiasi

aasiansa / aasiaan

aasejani

aasejasi

aasejansa / aasejaan

Gen

-n

aasini

aasisi

aasinsa

aasieni

aasiesi

aasiensa

Ill

mihin

aasiini

aasiisi

aasiinsa

aaseihini

aaseihisi

aaseihinsa

Ine

-ssa

aasissani

aasissasi

aasissansa / aasissaan

aaseissani

aaseissasi

aaseissansa / aaseissaan

Ela

-sta

aasistani

aasistasi

aasistansa / aasistaan

aaseistani

aaseistasi

aaseistansa / aaseistaan

All

-lle

aasilleni

aasillesi

aasillensa / aasilleen

aaseilleni

aaseillesi

aaseillensa / aaseillean

Ade

-lla

aasillani

aasillasi

aasillansa / aasillaan

aaseillani

aaseillasi

aaseillansa / aaseillaan

Abl

-lta

aasiltani

aasiltasi

aasiltansa / aasiltaan

aaseiltani

aaseiltasi

aaseiltansa / aaseiltaan

Tra

-ksi

aasikseni

aasiksesi

aasiksensa / aasikseen

aaseikseni

aaseiksesi

aaseiksensa / aaseikseen

Ess

-na

aasinani

aasinasi

aasinansa / aasinaan

aaseinani

aaseinasi

aaseinansa / aaseinaan

Abe

-tta

aasittani

aasittasi

aasittansa / aasittaan

aaseittani

aaseittasi

aaseittansa / aaseittaan

Com

-ne

-

-

-

aaseineni

aaseinesi

aaseinensa / aaseineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

aasimme

aasimme

aasinne

aasinne

aasinsa

aasinsa

Par

-ta

aasiamme

aasejamme

aasianne

aasejanne

aasiansa / aasiaan

aasejansa / aasejaan

Gen

-n

aasimme

aasiemme

aasinne

aasienne

aasinsa

aasiensa

Ill

mihin

aasiimme

aaseihimme

aasiinne

aaseihinne

aasiinsa

aaseihinsa

Ine

-ssa

aasissamme

aaseissamme

aasissanne

aaseissanne

aasissansa / aasissaan

aaseissansa / aaseissaan

Ela

-sta

aasistamme

aaseistamme

aasistanne

aaseistanne

aasistansa / aasistaan

aaseistansa / aaseistaan

All

-lle

aasillemme

aaseillemme

aasillenne

aaseillenne

aasillensa / aasilleen

aaseillensa / aaseillean

Ade

-lla

aasillamme

aaseillamme

aasillanne

aaseillanne

aasillansa / aasillaan

aaseillansa / aaseillaan

Abl

-lta

aasiltamme

aaseiltamme

aasiltanne

aaseiltanne

aasiltansa / aasiltaan

aaseiltansa / aaseiltaan

Tra

-ksi

aasiksemme

aaseiksemme

aasiksenne

aaseiksenne

aasiksensa / aasikseen

aaseiksensa / aaseikseen

Ess

-na

aasinamme

aaseinamme

aasinanne

aaseinanne

aasinansa / aasinaan

aaseinansa / aaseinaan

Abe

-tta

aasittamme

aaseittamme

aasittanne

aaseittanne

aasittansa / aasittaan

aaseittansa / aaseittaan

Com

-ne

-

aaseinemme

-

aaseinenne

-

aaseinensa / aaseineen

Singular

Plural

Nom

-

aasimme

aasinne

aasinsa

aasimme

aasinne

aasinsa

Par

-ta

aasiamme

aasianne

aasiansa / aasiaan

aasejamme

aasejanne

aasejansa / aasejaan

Gen

-n

aasimme

aasinne

aasinsa

aasiemme

aasienne

aasiensa

Ill

mihin

aasiimme

aasiinne

aasiinsa

aaseihimme

aaseihinne

aaseihinsa

Ine

-ssa

aasissamme

aasissanne

aasissansa / aasissaan

aaseissamme

aaseissanne

aaseissansa / aaseissaan

Ela

-sta

aasistamme

aasistanne

aasistansa / aasistaan

aaseistamme

aaseistanne

aaseistansa / aaseistaan

All

-lle

aasillemme

aasillenne

aasillensa / aasilleen

aaseillemme

aaseillenne

aaseillensa / aaseillean

Ade

-lla

aasillamme

aasillanne

aasillansa / aasillaan

aaseillamme

aaseillanne

aaseillansa / aaseillaan

Abl

-lta

aasiltamme

aasiltanne

aasiltansa / aasiltaan

aaseiltamme

aaseiltanne

aaseiltansa / aaseiltaan

Tra

-ksi

aasiksemme

aasiksenne

aasiksensa / aasikseen

aaseiksemme

aaseiksenne

aaseiksensa / aaseikseen

Ess

-na

aasinamme

aasinanne

aasinansa / aasinaan

aaseinamme

aaseinanne

aaseinansa / aaseinaan

Abe

-tta

aasittamme

aasittanne

aasittansa / aasittaan

aaseittamme

aaseittanne

aaseittansa / aaseittaan

Com

-ne

-

-

-

aaseinemme

aaseinenne

aaseinensa / aaseineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

assa

assat

Par

-ta

assaa

assoja

Gen

-n

assan

assojen

Ill

mihin

assaan

assoihin

Ine

-ssa

assassa

assoissa

Ela

-sta

assasta

assoista

All

-lle

assalle

assoille

Ade

-lla

assalla

assoilla

Abl

-lta

assalta

assoilta

Tra

-ksi

assaksi

assoiksi

Ess

-na

assana

assoina

Abe

-tta

assatta

assoitta

Com

-ne

-

assoine

Ins

-in

-

assoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

assa

assat

Par

-ta

assaa

assoja

Gen

-n

assan

assojen

Ill

mihin

assaan

assoihin

Ine

-ssa

assassa

assoissa

Ela

-sta

assasta

assoista

All

-lle

assalle

assoille

Ade

-lla

assalla

assoilla

Abl

-lta

assalta

assoilta

Tra

-ksi

assaksi

assoiksi

Ess

-na

assana

assoina

Abe

-tta

assatta

assoitta

Com

-ne

-

assoine

Ins

-in

-

assoin

ace ässä, mestari, läpisyöttö, ykkönen, tähti, lentäjä-ässä
ower
Show more arrow right
Europarl Parallel Corpus (Finnish-English); Tatoeba Parallel Corpus (Finnish-English); OPUS (Finnish-English); UN parallel corpus; Europarl parallel corpus; OPUS parallel corpus; OpenSubtitles parallel corpus; Tatoeba parallel corpus Hän on hyvä assoistasi. He is good at your side. Voit luottaa meihin assoistasi. You can trust us on your side. Kiitos, että olet aina assoistasi. Thank you for always being by your side. Tarvitsen tukea ja apua assoistasi. I need support and help from your side. En tiedä mitä assoistasi pitäisi tehdä. I don't know what to do with your help. Kaipaan assoistasi neuvoa tässä asiassa. I miss your advice in this matter. Olin iloinen saadessani tukea assoistasi. I was happy to receive support from your side. Voinko pyytää assoistasi tässä projektissa? Can I ask for your assistance in this project? Voin aina luottaa assoistasi vaikeina hetkinä. I can always rely on your support in tough times. Arvostan suuresti assoistasi tämän ongelman ratkaisussa. I greatly appreciate your help in solving this problem. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

assani

assani

assasi

assasi

assansa

assansa

Par

-ta

assaani

assojani

assaasi

assojasi

assaansa / assaaan

assojansa / assojaan

Gen

-n

assani

assojeni

assasi

assojesi

assansa

assojensa

Ill

mihin

assaani

assoihini

assaasi

assoihisi

assaansa

assoihinsa

Ine

-ssa

assassani

assoissani

assassasi

assoissasi

assassansa / assassaan

assoissansa / assoissaan

Ela

-sta

assastani

assoistani

assastasi

assoistasi

assastansa / assastaan

assoistansa / assoistaan

All

-lle

assalleni

assoilleni

assallesi

assoillesi

assallensa / assalleen

assoillensa / assoillean

Ade

-lla

assallani

assoillani

assallasi

assoillasi

assallansa / assallaan

assoillansa / assoillaan

Abl

-lta

assaltani

assoiltani

assaltasi

assoiltasi

assaltansa / assaltaan

assoiltansa / assoiltaan

Tra

-ksi

assakseni

assoikseni

assaksesi

assoiksesi

assaksensa / assakseen

assoiksensa / assoikseen

Ess

-na

assanani

assoinani

assanasi

assoinasi

assanansa / assanaan

assoinansa / assoinaan

Abe

-tta

assattani

assoittani

assattasi

assoittasi

assattansa / assattaan

assoittansa / assoittaan

Com

-ne

-

assoineni

-

assoinesi

-

assoinensa / assoineen

Singular

Plural

Nom

-

assani

assasi

assansa

assani

assasi

assansa

Par

-ta

assaani

assaasi

assaansa / assaaan

assojani

assojasi

assojansa / assojaan

Gen

-n

assani

assasi

assansa

assojeni

assojesi

assojensa

Ill

mihin

assaani

assaasi

assaansa

assoihini

assoihisi

assoihinsa

Ine

-ssa

assassani

assassasi

assassansa / assassaan

assoissani

assoissasi

assoissansa / assoissaan

Ela

-sta

assastani

assastasi

assastansa / assastaan

assoistani

assoistasi

assoistansa / assoistaan

All

-lle

assalleni

assallesi

assallensa / assalleen

assoilleni

assoillesi

assoillensa / assoillean

Ade

-lla

assallani

assallasi

assallansa / assallaan

assoillani

assoillasi

assoillansa / assoillaan

Abl

-lta

assaltani

assaltasi

assaltansa / assaltaan

assoiltani

assoiltasi

assoiltansa / assoiltaan

Tra

-ksi

assakseni

assaksesi

assaksensa / assakseen

assoikseni

assoiksesi

assoiksensa / assoikseen

Ess

-na

assanani

assanasi

assanansa / assanaan

assoinani

assoinasi

assoinansa / assoinaan

Abe

-tta

assattani

assattasi

assattansa / assattaan

assoittani

assoittasi

assoittansa / assoittaan

Com

-ne

-

-

-

assoineni

assoinesi

assoinensa / assoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

assamme

assamme

assanne

assanne

assansa

assansa

Par

-ta

assaamme

assojamme

assaanne

assojanne

assaansa / assaaan

assojansa / assojaan

Gen

-n

assamme

assojemme

assanne

assojenne

assansa

assojensa

Ill

mihin

assaamme

assoihimme

assaanne

assoihinne

assaansa

assoihinsa

Ine

-ssa

assassamme

assoissamme

assassanne

assoissanne

assassansa / assassaan

assoissansa / assoissaan

Ela

-sta

assastamme

assoistamme

assastanne

assoistanne

assastansa / assastaan

assoistansa / assoistaan

All

-lle

assallemme

assoillemme

assallenne

assoillenne

assallensa / assalleen

assoillensa / assoillean

Ade

-lla

assallamme

assoillamme

assallanne

assoillanne

assallansa / assallaan

assoillansa / assoillaan

Abl

-lta

assaltamme

assoiltamme

assaltanne

assoiltanne

assaltansa / assaltaan

assoiltansa / assoiltaan

Tra

-ksi

assaksemme

assoiksemme

assaksenne

assoiksenne

assaksensa / assakseen

assoiksensa / assoikseen

Ess

-na

assanamme

assoinamme

assananne

assoinanne

assanansa / assanaan

assoinansa / assoinaan

Abe

-tta

assattamme

assoittamme

assattanne

assoittanne

assattansa / assattaan

assoittansa / assoittaan

Com

-ne

-

assoinemme

-

assoinenne

-

assoinensa / assoineen

Singular

Plural

Nom

-

assamme

assanne

assansa

assamme

assanne

assansa

Par

-ta

assaamme

assaanne

assaansa / assaaan

assojamme

assojanne

assojansa / assojaan

Gen

-n

assamme

assanne

assansa

assojemme

assojenne

assojensa

Ill

mihin

assaamme

assaanne

assaansa

assoihimme

assoihinne

assoihinsa

Ine

-ssa

assassamme

assassanne

assassansa / assassaan

assoissamme

assoissanne

assoissansa / assoissaan

Ela

-sta

assastamme

assastanne

assastansa / assastaan

assoistamme

assoistanne

assoistansa / assoistaan

All

-lle

assallemme

assallenne

assallensa / assalleen

assoillemme

assoillenne

assoillensa / assoillean

Ade

-lla

assallamme

assallanne

assallansa / assallaan

assoillamme

assoillanne

assoillansa / assoillaan

Abl

-lta

assaltamme

assaltanne

assaltansa / assaltaan

assoiltamme

assoiltanne

assoiltansa / assoiltaan

Tra

-ksi

assaksemme

assaksenne

assaksensa / assakseen

assoiksemme

assoiksenne

assoiksensa / assoikseen

Ess

-na

assanamme

assananne

assanansa / assanaan

assoinamme

assoinanne

assoinansa / assoinaan

Abe

-tta

assattamme

assattanne

assattansa / assattaan

assoittamme

assoittanne

assoittansa / assoittaan

Com

-ne

-

-

-

assoinemme

assoinenne

assoinensa / assoineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept