logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

arrowjuuri, noun

Word analysis
arrowjuuri

arrowjuuri

arrowjuuri

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

arrowjuuri

arrowjuuret

Par

-ta

arrowjuurta

arrowjuuria

Gen

-n

arrowjuuren

arrowjuurien / arrowjuurten

Ill

mihin

arrowjuureen

arrowjuuriin

Ine

-ssa

arrowjuuressa

arrowjuurissa

Ela

-sta

arrowjuuresta

arrowjuurista

All

-lle

arrowjuurelle

arrowjuurille

Ade

-lla

arrowjuurella

arrowjuurilla

Abl

-lta

arrowjuurelta

arrowjuurilta

Tra

-ksi

arrowjuureksi

arrowjuuriksi

Ess

-na

arrowjuurena

arrowjuurina

Abe

-tta

arrowjuuretta

arrowjuuritta

Com

-ne

-

arrowjuurine

Ins

-in

-

arrowjuurin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

arrowjuuri

arrowjuuret

Par

-ta

arrowjuurta

arrowjuuria

Gen

-n

arrowjuuren

arrowjuurien / arrowjuurten

Ill

mihin

arrowjuureen

arrowjuuriin

Ine

-ssa

arrowjuuressa

arrowjuurissa

Ela

-sta

arrowjuuresta

arrowjuurista

All

-lle

arrowjuurelle

arrowjuurille

Ade

-lla

arrowjuurella

arrowjuurilla

Abl

-lta

arrowjuurelta

arrowjuurilta

Tra

-ksi

arrowjuureksi

arrowjuuriksi

Ess

-na

arrowjuurena

arrowjuurina

Abe

-tta

arrowjuuretta

arrowjuuritta

Com

-ne

-

arrowjuurine

Ins

-in

-

arrowjuurin

arrowroot arrowjuuri, nuolijuuri
arrowjuuri
Show more arrow right
Tatoeba; Europarl; OpenSubtitles; OPUS; GlobalVoices Arrowjuuri on peräisin trooppisesta Amerikasta. Arrowroot originates from tropical America. Arrowjuuri on kasvi, joka kasvaa kosteissa metsissä. Arrowroot is a plant that grows in damp forests. Arrowjuuri on luonnollinen sakeuttaja monissa ruokalajeissa. Arrowroot is a natural thickener in many dishes. Arrowjuuri on yhä suosittu ainesosa leivonnassa ja ruoanlaitossa. Arrowroot is still a popular ingredient in baking and cooking. Arrowjuuri on kasvi, joka kasvaa luonnonvaraisena Pohjoisns-Amerikassa. The arrowroot is a plant that grows wild in North America. Monet ruoat sisältävät puikulaperunaa ja arrowjuurta. Many foods contain fingerling potatoes and arrowroot. Voit käyttää arrowjuurta sakeuttamaan kastikkeita ja keittoja. You can use arrowroot to thicken sauces and soups. Ravintolisissä käytetään usein arrowjuurta sen terveyshyötyjen vuoksi. Arrowroot is often used in dietary supplements for its health benefits. Parasta arrowjuuressa on sen neutraali maku, joka sopii moniin ruokiin. The best thing about arrowroot is its neutral flavor that goes well with many dishes. On tärkeää tietää, miten käsitellä arrowjuurta, jotta sen ravintoarvo säilyy. It is important to know how to handle arrowroot to preserve its nutritional value. Show more arrow right

Wiktionary

arrowroot Show more arrow right nuolijuuri Show more arrow right arrow +‎ juuri Show more arrow right

Wikipedia

Maranta arundinacea Maranta arundinacea, also known as arrowroot, maranta, West Indian arrowroot, obedience plant, Bermuda arrowroot, araru, araruta, ararao or hulankeeriya, is a large, perennial herb found in rainforest habitats. Arrowroot flour is now produced commercially mostly in St. Vincent and the Grenadines. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

arrowjuureni

arrowjuureni

arrowjuuresi

arrowjuuresi

arrowjuurensa

arrowjuurensa

Par

-ta

arrowjuurtani

arrowjuuriani

arrowjuurtasi

arrowjuuriasi

arrowjuurtansa / arrowjuurtaan

arrowjuuriansa / arrowjuuriaan

Gen

-n

arrowjuureni

arrowjuurieni / arrowjuurteni

arrowjuuresi

arrowjuuriesi / arrowjuurtesi

arrowjuurensa

arrowjuuriensa / arrowjuurtensa

Ill

mihin

arrowjuureeni

arrowjuuriini

arrowjuureesi

arrowjuuriisi

arrowjuureensa

arrowjuuriinsa

Ine

-ssa

arrowjuuressani

arrowjuurissani

arrowjuuressasi

arrowjuurissasi

arrowjuuressansa / arrowjuuressaan

arrowjuurissansa / arrowjuurissaan

Ela

-sta

arrowjuurestani

arrowjuuristani

arrowjuurestasi

arrowjuuristasi

arrowjuurestansa / arrowjuurestaan

arrowjuuristansa / arrowjuuristaan

All

-lle

arrowjuurelleni

arrowjuurilleni

arrowjuurellesi

arrowjuurillesi

arrowjuurellensa / arrowjuurelleen

arrowjuurillensa / arrowjuurillean

Ade

-lla

arrowjuurellani

arrowjuurillani

arrowjuurellasi

arrowjuurillasi

arrowjuurellansa / arrowjuurellaan

arrowjuurillansa / arrowjuurillaan

Abl

-lta

arrowjuureltani

arrowjuuriltani

arrowjuureltasi

arrowjuuriltasi

arrowjuureltansa / arrowjuureltaan

arrowjuuriltansa / arrowjuuriltaan

Tra

-ksi

arrowjuurekseni

arrowjuurikseni

arrowjuureksesi

arrowjuuriksesi

arrowjuureksensa / arrowjuurekseen

arrowjuuriksensa / arrowjuurikseen

Ess

-na

arrowjuurenani

arrowjuurinani

arrowjuurenasi

arrowjuurinasi

arrowjuurenansa / arrowjuurenaan

arrowjuurinansa / arrowjuurinaan

Abe

-tta

arrowjuurettani

arrowjuurittani

arrowjuurettasi

arrowjuurittasi

arrowjuurettansa / arrowjuurettaan

arrowjuurittansa / arrowjuurittaan

Com

-ne

-

arrowjuurineni

-

arrowjuurinesi

-

arrowjuurinensa / arrowjuurineen

Singular

Plural

Nom

-

arrowjuureni

arrowjuuresi

arrowjuurensa

arrowjuureni

arrowjuuresi

arrowjuurensa

Par

-ta

arrowjuurtani

arrowjuurtasi

arrowjuurtansa / arrowjuurtaan

arrowjuuriani

arrowjuuriasi

arrowjuuriansa / arrowjuuriaan

Gen

-n

arrowjuureni

arrowjuuresi

arrowjuurensa

arrowjuurieni / arrowjuurteni

arrowjuuriesi / arrowjuurtesi

arrowjuuriensa / arrowjuurtensa

Ill

mihin

arrowjuureeni

arrowjuureesi

arrowjuureensa

arrowjuuriini

arrowjuuriisi

arrowjuuriinsa

Ine

-ssa

arrowjuuressani

arrowjuuressasi

arrowjuuressansa / arrowjuuressaan

arrowjuurissani

arrowjuurissasi

arrowjuurissansa / arrowjuurissaan

Ela

-sta

arrowjuurestani

arrowjuurestasi

arrowjuurestansa / arrowjuurestaan

arrowjuuristani

arrowjuuristasi

arrowjuuristansa / arrowjuuristaan

All

-lle

arrowjuurelleni

arrowjuurellesi

arrowjuurellensa / arrowjuurelleen

arrowjuurilleni

arrowjuurillesi

arrowjuurillensa / arrowjuurillean

Ade

-lla

arrowjuurellani

arrowjuurellasi

arrowjuurellansa / arrowjuurellaan

arrowjuurillani

arrowjuurillasi

arrowjuurillansa / arrowjuurillaan

Abl

-lta

arrowjuureltani

arrowjuureltasi

arrowjuureltansa / arrowjuureltaan

arrowjuuriltani

arrowjuuriltasi

arrowjuuriltansa / arrowjuuriltaan

Tra

-ksi

arrowjuurekseni

arrowjuureksesi

arrowjuureksensa / arrowjuurekseen

arrowjuurikseni

arrowjuuriksesi

arrowjuuriksensa / arrowjuurikseen

Ess

-na

arrowjuurenani

arrowjuurenasi

arrowjuurenansa / arrowjuurenaan

arrowjuurinani

arrowjuurinasi

arrowjuurinansa / arrowjuurinaan

Abe

-tta

arrowjuurettani

arrowjuurettasi

arrowjuurettansa / arrowjuurettaan

arrowjuurittani

arrowjuurittasi

arrowjuurittansa / arrowjuurittaan

Com

-ne

-

-

-

arrowjuurineni

arrowjuurinesi

arrowjuurinensa / arrowjuurineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

arrowjuuremme

arrowjuuremme

arrowjuurenne

arrowjuurenne

arrowjuurensa

arrowjuurensa

Par

-ta

arrowjuurtamme

arrowjuuriamme

arrowjuurtanne

arrowjuurianne

arrowjuurtansa / arrowjuurtaan

arrowjuuriansa / arrowjuuriaan

Gen

-n

arrowjuuremme

arrowjuuriemme / arrowjuurtemme

arrowjuurenne

arrowjuurienne / arrowjuurtenne

arrowjuurensa

arrowjuuriensa / arrowjuurtensa

Ill

mihin

arrowjuureemme

arrowjuuriimme

arrowjuureenne

arrowjuuriinne

arrowjuureensa

arrowjuuriinsa

Ine

-ssa

arrowjuuressamme

arrowjuurissamme

arrowjuuressanne

arrowjuurissanne

arrowjuuressansa / arrowjuuressaan

arrowjuurissansa / arrowjuurissaan

Ela

-sta

arrowjuurestamme

arrowjuuristamme

arrowjuurestanne

arrowjuuristanne

arrowjuurestansa / arrowjuurestaan

arrowjuuristansa / arrowjuuristaan

All

-lle

arrowjuurellemme

arrowjuurillemme

arrowjuurellenne

arrowjuurillenne

arrowjuurellensa / arrowjuurelleen

arrowjuurillensa / arrowjuurillean

Ade

-lla

arrowjuurellamme

arrowjuurillamme

arrowjuurellanne

arrowjuurillanne

arrowjuurellansa / arrowjuurellaan

arrowjuurillansa / arrowjuurillaan

Abl

-lta

arrowjuureltamme

arrowjuuriltamme

arrowjuureltanne

arrowjuuriltanne

arrowjuureltansa / arrowjuureltaan

arrowjuuriltansa / arrowjuuriltaan

Tra

-ksi

arrowjuureksemme

arrowjuuriksemme

arrowjuureksenne

arrowjuuriksenne

arrowjuureksensa / arrowjuurekseen

arrowjuuriksensa / arrowjuurikseen

Ess

-na

arrowjuurenamme

arrowjuurinamme

arrowjuurenanne

arrowjuurinanne

arrowjuurenansa / arrowjuurenaan

arrowjuurinansa / arrowjuurinaan

Abe

-tta

arrowjuurettamme

arrowjuurittamme

arrowjuurettanne

arrowjuurittanne

arrowjuurettansa / arrowjuurettaan

arrowjuurittansa / arrowjuurittaan

Com

-ne

-

arrowjuurinemme

-

arrowjuurinenne

-

arrowjuurinensa / arrowjuurineen

Singular

Plural

Nom

-

arrowjuuremme

arrowjuurenne

arrowjuurensa

arrowjuuremme

arrowjuurenne

arrowjuurensa

Par

-ta

arrowjuurtamme

arrowjuurtanne

arrowjuurtansa / arrowjuurtaan

arrowjuuriamme

arrowjuurianne

arrowjuuriansa / arrowjuuriaan

Gen

-n

arrowjuuremme

arrowjuurenne

arrowjuurensa

arrowjuuriemme / arrowjuurtemme

arrowjuurienne / arrowjuurtenne

arrowjuuriensa / arrowjuurtensa

Ill

mihin

arrowjuureemme

arrowjuureenne

arrowjuureensa

arrowjuuriimme

arrowjuuriinne

arrowjuuriinsa

Ine

-ssa

arrowjuuressamme

arrowjuuressanne

arrowjuuressansa / arrowjuuressaan

arrowjuurissamme

arrowjuurissanne

arrowjuurissansa / arrowjuurissaan

Ela

-sta

arrowjuurestamme

arrowjuurestanne

arrowjuurestansa / arrowjuurestaan

arrowjuuristamme

arrowjuuristanne

arrowjuuristansa / arrowjuuristaan

All

-lle

arrowjuurellemme

arrowjuurellenne

arrowjuurellensa / arrowjuurelleen

arrowjuurillemme

arrowjuurillenne

arrowjuurillensa / arrowjuurillean

Ade

-lla

arrowjuurellamme

arrowjuurellanne

arrowjuurellansa / arrowjuurellaan

arrowjuurillamme

arrowjuurillanne

arrowjuurillansa / arrowjuurillaan

Abl

-lta

arrowjuureltamme

arrowjuureltanne

arrowjuureltansa / arrowjuureltaan

arrowjuuriltamme

arrowjuuriltanne

arrowjuuriltansa / arrowjuuriltaan

Tra

-ksi

arrowjuureksemme

arrowjuureksenne

arrowjuureksensa / arrowjuurekseen

arrowjuuriksemme

arrowjuuriksenne

arrowjuuriksensa / arrowjuurikseen

Ess

-na

arrowjuurenamme

arrowjuurenanne

arrowjuurenansa / arrowjuurenaan

arrowjuurinamme

arrowjuurinanne

arrowjuurinansa / arrowjuurinaan

Abe

-tta

arrowjuurettamme

arrowjuurettanne

arrowjuurettansa / arrowjuurettaan

arrowjuurittamme

arrowjuurittanne

arrowjuurittansa / arrowjuurittaan

Com

-ne

-

-

-

arrowjuurinemme

arrowjuurinenne

arrowjuurinensa / arrowjuurineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept