logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

kaulalaskimo, noun

Word analysis
kaulalaskimo

kaulalaskimo

kaulalaskimo

Noun, Singular Nominative

kaula

Noun, Singular Nominative

+ laskimo

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kaulalaskimo

kaulalaskimot

Par

-ta

kaulalaskimoa

kaulalaskimoita / kaulalaskimoja

Gen

-n

kaulalaskimon

kaulalaskimoitten / kaulalaskimoiden / kaulalaskimojen

Ill

mihin

kaulalaskimoon

kaulalaskimoihin

Ine

-ssa

kaulalaskimossa

kaulalaskimoissa

Ela

-sta

kaulalaskimosta

kaulalaskimoista

All

-lle

kaulalaskimolle

kaulalaskimoille

Ade

-lla

kaulalaskimolla

kaulalaskimoilla

Abl

-lta

kaulalaskimolta

kaulalaskimoilta

Tra

-ksi

kaulalaskimoksi

kaulalaskimoiksi

Ess

-na

kaulalaskimona

kaulalaskimoina

Abe

-tta

kaulalaskimotta

kaulalaskimoitta

Com

-ne

-

kaulalaskimoine

Ins

-in

-

kaulalaskimoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kaulalaskimo

kaulalaskimot

Par

-ta

kaulalaskimoa

kaulalaskimoita / kaulalaskimoja

Gen

-n

kaulalaskimon

kaulalaskimoitten / kaulalaskimoiden / kaulalaskimojen

Ill

mihin

kaulalaskimoon

kaulalaskimoihin

Ine

-ssa

kaulalaskimossa

kaulalaskimoissa

Ela

-sta

kaulalaskimosta

kaulalaskimoista

All

-lle

kaulalaskimolle

kaulalaskimoille

Ade

-lla

kaulalaskimolla

kaulalaskimoilla

Abl

-lta

kaulalaskimolta

kaulalaskimoilta

Tra

-ksi

kaulalaskimoksi

kaulalaskimoiksi

Ess

-na

kaulalaskimona

kaulalaskimoina

Abe

-tta

kaulalaskimotta

kaulalaskimoitta

Com

-ne

-

kaulalaskimoine

Ins

-in

-

kaulalaskimoin

calamity
jugular vein
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; opensubtitles2; ParaCrawl Corpus Päänvaltimo ja kaulalaskimo katkaistu. Severed carotid and jugular complex. Terä katkaisi päänvaltimot ja kaulalaskimon. Well, the blade transected the jugular vein and both carotids. Tämäkin uhri vuoti kuiviin kaulalaskimosta. Well, that confirms that she bled out through her jugular vein like the other victims. Mutta kaulalaskimossa kuuluisi humina, eikä kuulunut. Except that there would have been a venous hum in the right jugular, which I didn't hear. Lazarus ehkä imi Angelan olkia, muttei purrut kaulalaskimoa. Lazarus may have been sucking on Angela's shoulders, but he did not bite her jugular. Bakteerit pääsivät kaulalaskimoon ja aiheuttivat veritulpan. Bacteria colonized his parapharyngeal space, moved into his jugular vein, causing a thrombus. Sisäisen kaulalaskimon ja solislaskimoiden kanylointi, oikea puoli. Internal jugular and subclavian cannulation - right side. Sisäisen kaulalaskimon ja solislaskimoiden kanylointi oikealla puolella. Internal jugular and subclavian cannulation - right side. Viilto alkaa oikeasta päänvaltimosta ja jatkuu kaulalaskimoon. Cut began at the right carotid. Denverns-askitessuntit voi sijoittaa perkutaanisesti sisempään kaulalaskimoon. The Denver ascites shunt can be placed percutaneously into the internal jugular vein. Show more arrow right

Wiktionary

jugular vein Show more arrow right kaula (“neck”) +‎ laskimo (“vein”) Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kaulalaskimoni

kaulalaskimoni

kaulalaskimosi

kaulalaskimosi

kaulalaskimonsa

kaulalaskimonsa

Par

-ta

kaulalaskimoani

kaulalaskimoitani / kaulalaskimojani

kaulalaskimoasi

kaulalaskimoitasi / kaulalaskimojasi

kaulalaskimoansa / kaulalaskimoaan

kaulalaskimoitansa / kaulalaskimoitaan / kaulalaskimojansa / kaulalaskimojaan

Gen

-n

kaulalaskimoni

kaulalaskimoitteni / kaulalaskimoideni / kaulalaskimojeni

kaulalaskimosi

kaulalaskimoittesi / kaulalaskimoidesi / kaulalaskimojesi

kaulalaskimonsa

kaulalaskimoittensa / kaulalaskimoidensa / kaulalaskimojensa

Ill

mihin

kaulalaskimooni

kaulalaskimoihini

kaulalaskimoosi

kaulalaskimoihisi

kaulalaskimoonsa

kaulalaskimoihinsa

Ine

-ssa

kaulalaskimossani

kaulalaskimoissani

kaulalaskimossasi

kaulalaskimoissasi

kaulalaskimossansa / kaulalaskimossaan

kaulalaskimoissansa / kaulalaskimoissaan

Ela

-sta

kaulalaskimostani

kaulalaskimoistani

kaulalaskimostasi

kaulalaskimoistasi

kaulalaskimostansa / kaulalaskimostaan

kaulalaskimoistansa / kaulalaskimoistaan

All

-lle

kaulalaskimolleni

kaulalaskimoilleni

kaulalaskimollesi

kaulalaskimoillesi

kaulalaskimollensa / kaulalaskimolleen

kaulalaskimoillensa / kaulalaskimoillean

Ade

-lla

kaulalaskimollani

kaulalaskimoillani

kaulalaskimollasi

kaulalaskimoillasi

kaulalaskimollansa / kaulalaskimollaan

kaulalaskimoillansa / kaulalaskimoillaan

Abl

-lta

kaulalaskimoltani

kaulalaskimoiltani

kaulalaskimoltasi

kaulalaskimoiltasi

kaulalaskimoltansa / kaulalaskimoltaan

kaulalaskimoiltansa / kaulalaskimoiltaan

Tra

-ksi

kaulalaskimokseni

kaulalaskimoikseni

kaulalaskimoksesi

kaulalaskimoiksesi

kaulalaskimoksensa / kaulalaskimokseen

kaulalaskimoiksensa / kaulalaskimoikseen

Ess

-na

kaulalaskimonani

kaulalaskimoinani

kaulalaskimonasi

kaulalaskimoinasi

kaulalaskimonansa / kaulalaskimonaan

kaulalaskimoinansa / kaulalaskimoinaan

Abe

-tta

kaulalaskimottani

kaulalaskimoittani

kaulalaskimottasi

kaulalaskimoittasi

kaulalaskimottansa / kaulalaskimottaan

kaulalaskimoittansa / kaulalaskimoittaan

Com

-ne

-

kaulalaskimoineni

-

kaulalaskimoinesi

-

kaulalaskimoinensa / kaulalaskimoineen

Singular

Plural

Nom

-

kaulalaskimoni

kaulalaskimosi

kaulalaskimonsa

kaulalaskimoni

kaulalaskimosi

kaulalaskimonsa

Par

-ta

kaulalaskimoani

kaulalaskimoasi

kaulalaskimoansa / kaulalaskimoaan

kaulalaskimoitani / kaulalaskimojani

kaulalaskimoitasi / kaulalaskimojasi

kaulalaskimoitansa / kaulalaskimoitaan / kaulalaskimojansa / kaulalaskimojaan

Gen

-n

kaulalaskimoni

kaulalaskimosi

kaulalaskimonsa

kaulalaskimoitteni / kaulalaskimoideni / kaulalaskimojeni

kaulalaskimoittesi / kaulalaskimoidesi / kaulalaskimojesi

kaulalaskimoittensa / kaulalaskimoidensa / kaulalaskimojensa

Ill

mihin

kaulalaskimooni

kaulalaskimoosi

kaulalaskimoonsa

kaulalaskimoihini

kaulalaskimoihisi

kaulalaskimoihinsa

Ine

-ssa

kaulalaskimossani

kaulalaskimossasi

kaulalaskimossansa / kaulalaskimossaan

kaulalaskimoissani

kaulalaskimoissasi

kaulalaskimoissansa / kaulalaskimoissaan

Ela

-sta

kaulalaskimostani

kaulalaskimostasi

kaulalaskimostansa / kaulalaskimostaan

kaulalaskimoistani

kaulalaskimoistasi

kaulalaskimoistansa / kaulalaskimoistaan

All

-lle

kaulalaskimolleni

kaulalaskimollesi

kaulalaskimollensa / kaulalaskimolleen

kaulalaskimoilleni

kaulalaskimoillesi

kaulalaskimoillensa / kaulalaskimoillean

Ade

-lla

kaulalaskimollani

kaulalaskimollasi

kaulalaskimollansa / kaulalaskimollaan

kaulalaskimoillani

kaulalaskimoillasi

kaulalaskimoillansa / kaulalaskimoillaan

Abl

-lta

kaulalaskimoltani

kaulalaskimoltasi

kaulalaskimoltansa / kaulalaskimoltaan

kaulalaskimoiltani

kaulalaskimoiltasi

kaulalaskimoiltansa / kaulalaskimoiltaan

Tra

-ksi

kaulalaskimokseni

kaulalaskimoksesi

kaulalaskimoksensa / kaulalaskimokseen

kaulalaskimoikseni

kaulalaskimoiksesi

kaulalaskimoiksensa / kaulalaskimoikseen

Ess

-na

kaulalaskimonani

kaulalaskimonasi

kaulalaskimonansa / kaulalaskimonaan

kaulalaskimoinani

kaulalaskimoinasi

kaulalaskimoinansa / kaulalaskimoinaan

Abe

-tta

kaulalaskimottani

kaulalaskimottasi

kaulalaskimottansa / kaulalaskimottaan

kaulalaskimoittani

kaulalaskimoittasi

kaulalaskimoittansa / kaulalaskimoittaan

Com

-ne

-

-

-

kaulalaskimoineni

kaulalaskimoinesi

kaulalaskimoinensa / kaulalaskimoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kaulalaskimomme

kaulalaskimomme

kaulalaskimonne

kaulalaskimonne

kaulalaskimonsa

kaulalaskimonsa

Par

-ta

kaulalaskimoamme

kaulalaskimoitamme / kaulalaskimojamme

kaulalaskimoanne

kaulalaskimoitanne / kaulalaskimojanne

kaulalaskimoansa / kaulalaskimoaan

kaulalaskimoitansa / kaulalaskimoitaan / kaulalaskimojansa / kaulalaskimojaan

Gen

-n

kaulalaskimomme

kaulalaskimoittemme / kaulalaskimoidemme / kaulalaskimojemme

kaulalaskimonne

kaulalaskimoittenne / kaulalaskimoidenne / kaulalaskimojenne

kaulalaskimonsa

kaulalaskimoittensa / kaulalaskimoidensa / kaulalaskimojensa

Ill

mihin

kaulalaskimoomme

kaulalaskimoihimme

kaulalaskimoonne

kaulalaskimoihinne

kaulalaskimoonsa

kaulalaskimoihinsa

Ine

-ssa

kaulalaskimossamme

kaulalaskimoissamme

kaulalaskimossanne

kaulalaskimoissanne

kaulalaskimossansa / kaulalaskimossaan

kaulalaskimoissansa / kaulalaskimoissaan

Ela

-sta

kaulalaskimostamme

kaulalaskimoistamme

kaulalaskimostanne

kaulalaskimoistanne

kaulalaskimostansa / kaulalaskimostaan

kaulalaskimoistansa / kaulalaskimoistaan

All

-lle

kaulalaskimollemme

kaulalaskimoillemme

kaulalaskimollenne

kaulalaskimoillenne

kaulalaskimollensa / kaulalaskimolleen

kaulalaskimoillensa / kaulalaskimoillean

Ade

-lla

kaulalaskimollamme

kaulalaskimoillamme

kaulalaskimollanne

kaulalaskimoillanne

kaulalaskimollansa / kaulalaskimollaan

kaulalaskimoillansa / kaulalaskimoillaan

Abl

-lta

kaulalaskimoltamme

kaulalaskimoiltamme

kaulalaskimoltanne

kaulalaskimoiltanne

kaulalaskimoltansa / kaulalaskimoltaan

kaulalaskimoiltansa / kaulalaskimoiltaan

Tra

-ksi

kaulalaskimoksemme

kaulalaskimoiksemme

kaulalaskimoksenne

kaulalaskimoiksenne

kaulalaskimoksensa / kaulalaskimokseen

kaulalaskimoiksensa / kaulalaskimoikseen

Ess

-na

kaulalaskimonamme

kaulalaskimoinamme

kaulalaskimonanne

kaulalaskimoinanne

kaulalaskimonansa / kaulalaskimonaan

kaulalaskimoinansa / kaulalaskimoinaan

Abe

-tta

kaulalaskimottamme

kaulalaskimoittamme

kaulalaskimottanne

kaulalaskimoittanne

kaulalaskimottansa / kaulalaskimottaan

kaulalaskimoittansa / kaulalaskimoittaan

Com

-ne

-

kaulalaskimoinemme

-

kaulalaskimoinenne

-

kaulalaskimoinensa / kaulalaskimoineen

Singular

Plural

Nom

-

kaulalaskimomme

kaulalaskimonne

kaulalaskimonsa

kaulalaskimomme

kaulalaskimonne

kaulalaskimonsa

Par

-ta

kaulalaskimoamme

kaulalaskimoanne

kaulalaskimoansa / kaulalaskimoaan

kaulalaskimoitamme / kaulalaskimojamme

kaulalaskimoitanne / kaulalaskimojanne

kaulalaskimoitansa / kaulalaskimoitaan / kaulalaskimojansa / kaulalaskimojaan

Gen

-n

kaulalaskimomme

kaulalaskimonne

kaulalaskimonsa

kaulalaskimoittemme / kaulalaskimoidemme / kaulalaskimojemme

kaulalaskimoittenne / kaulalaskimoidenne / kaulalaskimojenne

kaulalaskimoittensa / kaulalaskimoidensa / kaulalaskimojensa

Ill

mihin

kaulalaskimoomme

kaulalaskimoonne

kaulalaskimoonsa

kaulalaskimoihimme

kaulalaskimoihinne

kaulalaskimoihinsa

Ine

-ssa

kaulalaskimossamme

kaulalaskimossanne

kaulalaskimossansa / kaulalaskimossaan

kaulalaskimoissamme

kaulalaskimoissanne

kaulalaskimoissansa / kaulalaskimoissaan

Ela

-sta

kaulalaskimostamme

kaulalaskimostanne

kaulalaskimostansa / kaulalaskimostaan

kaulalaskimoistamme

kaulalaskimoistanne

kaulalaskimoistansa / kaulalaskimoistaan

All

-lle

kaulalaskimollemme

kaulalaskimollenne

kaulalaskimollensa / kaulalaskimolleen

kaulalaskimoillemme

kaulalaskimoillenne

kaulalaskimoillensa / kaulalaskimoillean

Ade

-lla

kaulalaskimollamme

kaulalaskimollanne

kaulalaskimollansa / kaulalaskimollaan

kaulalaskimoillamme

kaulalaskimoillanne

kaulalaskimoillansa / kaulalaskimoillaan

Abl

-lta

kaulalaskimoltamme

kaulalaskimoltanne

kaulalaskimoltansa / kaulalaskimoltaan

kaulalaskimoiltamme

kaulalaskimoiltanne

kaulalaskimoiltansa / kaulalaskimoiltaan

Tra

-ksi

kaulalaskimoksemme

kaulalaskimoksenne

kaulalaskimoksensa / kaulalaskimokseen

kaulalaskimoiksemme

kaulalaskimoiksenne

kaulalaskimoiksensa / kaulalaskimoikseen

Ess

-na

kaulalaskimonamme

kaulalaskimonanne

kaulalaskimonansa / kaulalaskimonaan

kaulalaskimoinamme

kaulalaskimoinanne

kaulalaskimoinansa / kaulalaskimoinaan

Abe

-tta

kaulalaskimottamme

kaulalaskimottanne

kaulalaskimottansa / kaulalaskimottaan

kaulalaskimoittamme

kaulalaskimoittanne

kaulalaskimoittansa / kaulalaskimoittaan

Com

-ne

-

-

-

kaulalaskimoinemme

kaulalaskimoinenne

kaulalaskimoinensa / kaulalaskimoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kaula

kaulat

Par

-ta

kaulaa

kauloja

Gen

-n

kaulan

kaulojen

Ill

mihin

kaulaan

kauloihin

Ine

-ssa

kaulassa

kauloissa

Ela

-sta

kaulasta

kauloista

All

-lle

kaulalle

kauloille

Ade

-lla

kaulalla

kauloilla

Abl

-lta

kaulalta

kauloilta

Tra

-ksi

kaulaksi

kauloiksi

Ess

-na

kaulana

kauloina

Abe

-tta

kaulatta

kauloitta

Com

-ne

-

kauloine

Ins

-in

-

kauloin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kaula

kaulat

Par

-ta

kaulaa

kauloja

Gen

-n

kaulan

kaulojen

Ill

mihin

kaulaan

kauloihin

Ine

-ssa

kaulassa

kauloissa

Ela

-sta

kaulasta

kauloista

All

-lle

kaulalle

kauloille

Ade

-lla

kaulalla

kauloilla

Abl

-lta

kaulalta

kauloilta

Tra

-ksi

kaulaksi

kauloiksi

Ess

-na

kaulana

kauloina

Abe

-tta

kaulatta

kauloitta

Com

-ne

-

kauloine

Ins

-in

-

kauloin

neck kaula, niska, kaulus, kaulanympärys, niemi, kaula-aukko
small pikkupyykki, kaula, pikkuvaatteet, ohut osa
Show more arrow right
Europarl Parallel Corpus; Europarl; Global Voices Parallel Corpus; OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba; OpenSubtitles Parallel Corpus Kaula kuristaa. Neck is choking. Kaula oli pitkä ja siro. Her neck was long and slender. Kaula on hyvin herkkä alue. The throat is a very sensitive area. Isä, äiti, kaulakorunne. Father, mother, your necklaces. Kaulakoru ensin. Give us the necklace first. Yritin pitää kaulani rentona. I tried to keep my neck relaxed. Katsokaa kaulaanne. Look at your neck. Hänellä oli kaulassaan kaunis kultainen kaula. She had a beautiful golden necklace around her neck. Tutkikaa kaularanka. Check his cervical spine. Katkaisen hänen kaulansa. I will fly his bloody head as my banner! Show more arrow right

Wiktionary

(anatomy) neck (sports) distance between a frontrunner and the other competitors Show more arrow right kaulaillakaulatakaulurikaulus Show more arrow right avainkaulalapsiavokaulainenhampaankaulajuurikaulakanankaulakaula-aukkokaulahermokaulahihnakaulahuivikaulakellokaulaketjukaulakipukaulakorukaulalaskimokaulaliinakaulamikrofonikaulanauhakaulanikamakaulapantakaularankakaularauhanenkaularautakaulariipuskaulasuonikaulavaltimokenokaulakohdunkaulakäsikaulaakäärmekaulamustakaulajoutsenpullonkaulapunakaulakengururuskeakaulalaiskiainen Show more arrow right From Proto-Finnic kakla, borrowed from Proto-Baltic kaklas, compare Lithuanian kaklas. Cognate with Estonian kael. Show more arrow right

Wikipedia

Neck The neck is the part of the body on many vertebrates that connects the head with the torso and provides the mobility and movements of the head. The structures of the human neck are anatomically grouped into four compartments; vertebral, visceral and two vascular compartments. Within these compartments, the neck houses the cervical vertebrae and cervical part of the spinal cord, upper parts of the respiratory and digestive tracts, endocrine glands, nerves, arteries and veins. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kaulani

kaulani

kaulasi

kaulasi

kaulansa

kaulansa

Par

-ta

kaulaani

kaulojani

kaulaasi

kaulojasi

kaulaansa / kaulaaan

kaulojansa / kaulojaan

Gen

-n

kaulani

kaulojeni

kaulasi

kaulojesi

kaulansa

kaulojensa

Ill

mihin

kaulaani

kauloihini

kaulaasi

kauloihisi

kaulaansa

kauloihinsa

Ine

-ssa

kaulassani

kauloissani

kaulassasi

kauloissasi

kaulassansa / kaulassaan

kauloissansa / kauloissaan

Ela

-sta

kaulastani

kauloistani

kaulastasi

kauloistasi

kaulastansa / kaulastaan

kauloistansa / kauloistaan

All

-lle

kaulalleni

kauloilleni

kaulallesi

kauloillesi

kaulallensa / kaulalleen

kauloillensa / kauloillean

Ade

-lla

kaulallani

kauloillani

kaulallasi

kauloillasi

kaulallansa / kaulallaan

kauloillansa / kauloillaan

Abl

-lta

kaulaltani

kauloiltani

kaulaltasi

kauloiltasi

kaulaltansa / kaulaltaan

kauloiltansa / kauloiltaan

Tra

-ksi

kaulakseni

kauloikseni

kaulaksesi

kauloiksesi

kaulaksensa / kaulakseen

kauloiksensa / kauloikseen

Ess

-na

kaulanani

kauloinani

kaulanasi

kauloinasi

kaulanansa / kaulanaan

kauloinansa / kauloinaan

Abe

-tta

kaulattani

kauloittani

kaulattasi

kauloittasi

kaulattansa / kaulattaan

kauloittansa / kauloittaan

Com

-ne

-

kauloineni

-

kauloinesi

-

kauloinensa / kauloineen

Singular

Plural

Nom

-

kaulani

kaulasi

kaulansa

kaulani

kaulasi

kaulansa

Par

-ta

kaulaani

kaulaasi

kaulaansa / kaulaaan

kaulojani

kaulojasi

kaulojansa / kaulojaan

Gen

-n

kaulani

kaulasi

kaulansa

kaulojeni

kaulojesi

kaulojensa

Ill

mihin

kaulaani

kaulaasi

kaulaansa

kauloihini

kauloihisi

kauloihinsa

Ine

-ssa

kaulassani

kaulassasi

kaulassansa / kaulassaan

kauloissani

kauloissasi

kauloissansa / kauloissaan

Ela

-sta

kaulastani

kaulastasi

kaulastansa / kaulastaan

kauloistani

kauloistasi

kauloistansa / kauloistaan

All

-lle

kaulalleni

kaulallesi

kaulallensa / kaulalleen

kauloilleni

kauloillesi

kauloillensa / kauloillean

Ade

-lla

kaulallani

kaulallasi

kaulallansa / kaulallaan

kauloillani

kauloillasi

kauloillansa / kauloillaan

Abl

-lta

kaulaltani

kaulaltasi

kaulaltansa / kaulaltaan

kauloiltani

kauloiltasi

kauloiltansa / kauloiltaan

Tra

-ksi

kaulakseni

kaulaksesi

kaulaksensa / kaulakseen

kauloikseni

kauloiksesi

kauloiksensa / kauloikseen

Ess

-na

kaulanani

kaulanasi

kaulanansa / kaulanaan

kauloinani

kauloinasi

kauloinansa / kauloinaan

Abe

-tta

kaulattani

kaulattasi

kaulattansa / kaulattaan

kauloittani

kauloittasi

kauloittansa / kauloittaan

Com

-ne

-

-

-

kauloineni

kauloinesi

kauloinensa / kauloineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kaulamme

kaulamme

kaulanne

kaulanne

kaulansa

kaulansa

Par

-ta

kaulaamme

kaulojamme

kaulaanne

kaulojanne

kaulaansa / kaulaaan

kaulojansa / kaulojaan

Gen

-n

kaulamme

kaulojemme

kaulanne

kaulojenne

kaulansa

kaulojensa

Ill

mihin

kaulaamme

kauloihimme

kaulaanne

kauloihinne

kaulaansa

kauloihinsa

Ine

-ssa

kaulassamme

kauloissamme

kaulassanne

kauloissanne

kaulassansa / kaulassaan

kauloissansa / kauloissaan

Ela

-sta

kaulastamme

kauloistamme

kaulastanne

kauloistanne

kaulastansa / kaulastaan

kauloistansa / kauloistaan

All

-lle

kaulallemme

kauloillemme

kaulallenne

kauloillenne

kaulallensa / kaulalleen

kauloillensa / kauloillean

Ade

-lla

kaulallamme

kauloillamme

kaulallanne

kauloillanne

kaulallansa / kaulallaan

kauloillansa / kauloillaan

Abl

-lta

kaulaltamme

kauloiltamme

kaulaltanne

kauloiltanne

kaulaltansa / kaulaltaan

kauloiltansa / kauloiltaan

Tra

-ksi

kaulaksemme

kauloiksemme

kaulaksenne

kauloiksenne

kaulaksensa / kaulakseen

kauloiksensa / kauloikseen

Ess

-na

kaulanamme

kauloinamme

kaulananne

kauloinanne

kaulanansa / kaulanaan

kauloinansa / kauloinaan

Abe

-tta

kaulattamme

kauloittamme

kaulattanne

kauloittanne

kaulattansa / kaulattaan

kauloittansa / kauloittaan

Com

-ne

-

kauloinemme

-

kauloinenne

-

kauloinensa / kauloineen

Singular

Plural

Nom

-

kaulamme

kaulanne

kaulansa

kaulamme

kaulanne

kaulansa

Par

-ta

kaulaamme

kaulaanne

kaulaansa / kaulaaan

kaulojamme

kaulojanne

kaulojansa / kaulojaan

Gen

-n

kaulamme

kaulanne

kaulansa

kaulojemme

kaulojenne

kaulojensa

Ill

mihin

kaulaamme

kaulaanne

kaulaansa

kauloihimme

kauloihinne

kauloihinsa

Ine

-ssa

kaulassamme

kaulassanne

kaulassansa / kaulassaan

kauloissamme

kauloissanne

kauloissansa / kauloissaan

Ela

-sta

kaulastamme

kaulastanne

kaulastansa / kaulastaan

kauloistamme

kauloistanne

kauloistansa / kauloistaan

All

-lle

kaulallemme

kaulallenne

kaulallensa / kaulalleen

kauloillemme

kauloillenne

kauloillensa / kauloillean

Ade

-lla

kaulallamme

kaulallanne

kaulallansa / kaulallaan

kauloillamme

kauloillanne

kauloillansa / kauloillaan

Abl

-lta

kaulaltamme

kaulaltanne

kaulaltansa / kaulaltaan

kauloiltamme

kauloiltanne

kauloiltansa / kauloiltaan

Tra

-ksi

kaulaksemme

kaulaksenne

kaulaksensa / kaulakseen

kauloiksemme

kauloiksenne

kauloiksensa / kauloikseen

Ess

-na

kaulanamme

kaulananne

kaulanansa / kaulanaan

kauloinamme

kauloinanne

kauloinansa / kauloinaan

Abe

-tta

kaulattamme

kaulattanne

kaulattansa / kaulattaan

kauloittamme

kauloittanne

kauloittansa / kauloittaan

Com

-ne

-

-

-

kauloinemme

kauloinenne

kauloinensa / kauloineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

laskimo

laskimot

Par

-ta

laskimoa

laskimoita / laskimoja

Gen

-n

laskimon

laskimoitten / laskimoiden / laskimojen

Ill

mihin

laskimoon

laskimoihin

Ine

-ssa

laskimossa

laskimoissa

Ela

-sta

laskimosta

laskimoista

All

-lle

laskimolle

laskimoille

Ade

-lla

laskimolla

laskimoilla

Abl

-lta

laskimolta

laskimoilta

Tra

-ksi

laskimoksi

laskimoiksi

Ess

-na

laskimona

laskimoina

Abe

-tta

laskimotta

laskimoitta

Com

-ne

-

laskimoine

Ins

-in

-

laskimoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

laskimo

laskimot

Par

-ta

laskimoa

laskimoita / laskimoja

Gen

-n

laskimon

laskimoitten / laskimoiden / laskimojen

Ill

mihin

laskimoon

laskimoihin

Ine

-ssa

laskimossa

laskimoissa

Ela

-sta

laskimosta

laskimoista

All

-lle

laskimolle

laskimoille

Ade

-lla

laskimolla

laskimoilla

Abl

-lta

laskimolta

laskimoilta

Tra

-ksi

laskimoksi

laskimoiksi

Ess

-na

laskimona

laskimoina

Abe

-tta

laskimotta

laskimoitta

Com

-ne

-

laskimoine

Ins

-in

-

laskimoin

vein laskimo, suoni, verisuoni, juoni, juonne, sävy
venous
Show more arrow right
jrc_acquis, document: jrc-ace-c545, sentence ID: 10717; KDE4, document: KDE4_till_june2010_translation_v3, sentence ID: 360668; EMEA0.3; Europarl Parallel Corpus - Finnish-English, sentence ID: 214498; EurLex-2; EuroParl2021 Tukkoinen laskimo olisi tuhottava. The blocked vein needs to be destroyed. Kuuma vaha kaadetaan jättämään auki laskimo. Hot wax is poured to leave the vein open. Ihon alle ja laskimoon. Subcutaneous or. Ihon alle tai laskimoon. Subcutaneous or intravenous use. Ultrassa laskimot olivat koholla. In the ultrasound the veins were swollen. Lihakseen, laskimoon. Intramuscular, intravenous use. Laskimoon Lihakseen. Intravenous Use / Intramuscular Use. Laskimoon tai lihakseen. For intravenous or Intramuscular use. Lihakseen Selkäydinnesteeseen Laskimoon. Intramuscular Use | Intrathecal Use | Intravenous Use. Rokotetta ei saa koskaan antaa laskimoon. The vaccine should never be given into a vein. Show more arrow right

Wiktionary

(anatomy) vein Show more arrow right From lasku. Coined by Finnish physician and philologist Elias Lönnrot. Show more arrow right

Wikipedia

Vein Veins are blood vessels that carry blood towards the heart. Most veins carry deoxygenated blood from the tissues back to the heart; exceptions are the pulmonary and umbilical veins, both of which carry oxygenated blood to the heart. In contrast to veins, arteries carry blood away from the heart. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

laskimoni

laskimoni

laskimosi

laskimosi

laskimonsa

laskimonsa

Par

-ta

laskimoani

laskimoitani / laskimojani

laskimoasi

laskimoitasi / laskimojasi

laskimoansa / laskimoaan

laskimoitansa / laskimoitaan / laskimojansa / laskimojaan

Gen

-n

laskimoni

laskimoitteni / laskimoideni / laskimojeni

laskimosi

laskimoittesi / laskimoidesi / laskimojesi

laskimonsa

laskimoittensa / laskimoidensa / laskimojensa

Ill

mihin

laskimooni

laskimoihini

laskimoosi

laskimoihisi

laskimoonsa

laskimoihinsa

Ine

-ssa

laskimossani

laskimoissani

laskimossasi

laskimoissasi

laskimossansa / laskimossaan

laskimoissansa / laskimoissaan

Ela

-sta

laskimostani

laskimoistani

laskimostasi

laskimoistasi

laskimostansa / laskimostaan

laskimoistansa / laskimoistaan

All

-lle

laskimolleni

laskimoilleni

laskimollesi

laskimoillesi

laskimollensa / laskimolleen

laskimoillensa / laskimoillean

Ade

-lla

laskimollani

laskimoillani

laskimollasi

laskimoillasi

laskimollansa / laskimollaan

laskimoillansa / laskimoillaan

Abl

-lta

laskimoltani

laskimoiltani

laskimoltasi

laskimoiltasi

laskimoltansa / laskimoltaan

laskimoiltansa / laskimoiltaan

Tra

-ksi

laskimokseni

laskimoikseni

laskimoksesi

laskimoiksesi

laskimoksensa / laskimokseen

laskimoiksensa / laskimoikseen

Ess

-na

laskimonani

laskimoinani

laskimonasi

laskimoinasi

laskimonansa / laskimonaan

laskimoinansa / laskimoinaan

Abe

-tta

laskimottani

laskimoittani

laskimottasi

laskimoittasi

laskimottansa / laskimottaan

laskimoittansa / laskimoittaan

Com

-ne

-

laskimoineni

-

laskimoinesi

-

laskimoinensa / laskimoineen

Singular

Plural

Nom

-

laskimoni

laskimosi

laskimonsa

laskimoni

laskimosi

laskimonsa

Par

-ta

laskimoani

laskimoasi

laskimoansa / laskimoaan

laskimoitani / laskimojani

laskimoitasi / laskimojasi

laskimoitansa / laskimoitaan / laskimojansa / laskimojaan

Gen

-n

laskimoni

laskimosi

laskimonsa

laskimoitteni / laskimoideni / laskimojeni

laskimoittesi / laskimoidesi / laskimojesi

laskimoittensa / laskimoidensa / laskimojensa

Ill

mihin

laskimooni

laskimoosi

laskimoonsa

laskimoihini

laskimoihisi

laskimoihinsa

Ine

-ssa

laskimossani

laskimossasi

laskimossansa / laskimossaan

laskimoissani

laskimoissasi

laskimoissansa / laskimoissaan

Ela

-sta

laskimostani

laskimostasi

laskimostansa / laskimostaan

laskimoistani

laskimoistasi

laskimoistansa / laskimoistaan

All

-lle

laskimolleni

laskimollesi

laskimollensa / laskimolleen

laskimoilleni

laskimoillesi

laskimoillensa / laskimoillean

Ade

-lla

laskimollani

laskimollasi

laskimollansa / laskimollaan

laskimoillani

laskimoillasi

laskimoillansa / laskimoillaan

Abl

-lta

laskimoltani

laskimoltasi

laskimoltansa / laskimoltaan

laskimoiltani

laskimoiltasi

laskimoiltansa / laskimoiltaan

Tra

-ksi

laskimokseni

laskimoksesi

laskimoksensa / laskimokseen

laskimoikseni

laskimoiksesi

laskimoiksensa / laskimoikseen

Ess

-na

laskimonani

laskimonasi

laskimonansa / laskimonaan

laskimoinani

laskimoinasi

laskimoinansa / laskimoinaan

Abe

-tta

laskimottani

laskimottasi

laskimottansa / laskimottaan

laskimoittani

laskimoittasi

laskimoittansa / laskimoittaan

Com

-ne

-

-

-

laskimoineni

laskimoinesi

laskimoinensa / laskimoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

laskimomme

laskimomme

laskimonne

laskimonne

laskimonsa

laskimonsa

Par

-ta

laskimoamme

laskimoitamme / laskimojamme

laskimoanne

laskimoitanne / laskimojanne

laskimoansa / laskimoaan

laskimoitansa / laskimoitaan / laskimojansa / laskimojaan

Gen

-n

laskimomme

laskimoittemme / laskimoidemme / laskimojemme

laskimonne

laskimoittenne / laskimoidenne / laskimojenne

laskimonsa

laskimoittensa / laskimoidensa / laskimojensa

Ill

mihin

laskimoomme

laskimoihimme

laskimoonne

laskimoihinne

laskimoonsa

laskimoihinsa

Ine

-ssa

laskimossamme

laskimoissamme

laskimossanne

laskimoissanne

laskimossansa / laskimossaan

laskimoissansa / laskimoissaan

Ela

-sta

laskimostamme

laskimoistamme

laskimostanne

laskimoistanne

laskimostansa / laskimostaan

laskimoistansa / laskimoistaan

All

-lle

laskimollemme

laskimoillemme

laskimollenne

laskimoillenne

laskimollensa / laskimolleen

laskimoillensa / laskimoillean

Ade

-lla

laskimollamme

laskimoillamme

laskimollanne

laskimoillanne

laskimollansa / laskimollaan

laskimoillansa / laskimoillaan

Abl

-lta

laskimoltamme

laskimoiltamme

laskimoltanne

laskimoiltanne

laskimoltansa / laskimoltaan

laskimoiltansa / laskimoiltaan

Tra

-ksi

laskimoksemme

laskimoiksemme

laskimoksenne

laskimoiksenne

laskimoksensa / laskimokseen

laskimoiksensa / laskimoikseen

Ess

-na

laskimonamme

laskimoinamme

laskimonanne

laskimoinanne

laskimonansa / laskimonaan

laskimoinansa / laskimoinaan

Abe

-tta

laskimottamme

laskimoittamme

laskimottanne

laskimoittanne

laskimottansa / laskimottaan

laskimoittansa / laskimoittaan

Com

-ne

-

laskimoinemme

-

laskimoinenne

-

laskimoinensa / laskimoineen

Singular

Plural

Nom

-

laskimomme

laskimonne

laskimonsa

laskimomme

laskimonne

laskimonsa

Par

-ta

laskimoamme

laskimoanne

laskimoansa / laskimoaan

laskimoitamme / laskimojamme

laskimoitanne / laskimojanne

laskimoitansa / laskimoitaan / laskimojansa / laskimojaan

Gen

-n

laskimomme

laskimonne

laskimonsa

laskimoittemme / laskimoidemme / laskimojemme

laskimoittenne / laskimoidenne / laskimojenne

laskimoittensa / laskimoidensa / laskimojensa

Ill

mihin

laskimoomme

laskimoonne

laskimoonsa

laskimoihimme

laskimoihinne

laskimoihinsa

Ine

-ssa

laskimossamme

laskimossanne

laskimossansa / laskimossaan

laskimoissamme

laskimoissanne

laskimoissansa / laskimoissaan

Ela

-sta

laskimostamme

laskimostanne

laskimostansa / laskimostaan

laskimoistamme

laskimoistanne

laskimoistansa / laskimoistaan

All

-lle

laskimollemme

laskimollenne

laskimollensa / laskimolleen

laskimoillemme

laskimoillenne

laskimoillensa / laskimoillean

Ade

-lla

laskimollamme

laskimollanne

laskimollansa / laskimollaan

laskimoillamme

laskimoillanne

laskimoillansa / laskimoillaan

Abl

-lta

laskimoltamme

laskimoltanne

laskimoltansa / laskimoltaan

laskimoiltamme

laskimoiltanne

laskimoiltansa / laskimoiltaan

Tra

-ksi

laskimoksemme

laskimoksenne

laskimoksensa / laskimokseen

laskimoiksemme

laskimoiksenne

laskimoiksensa / laskimoikseen

Ess

-na

laskimonamme

laskimonanne

laskimonansa / laskimonaan

laskimoinamme

laskimoinanne

laskimoinansa / laskimoinaan

Abe

-tta

laskimottamme

laskimottanne

laskimottansa / laskimottaan

laskimoittamme

laskimoittanne

laskimoittansa / laskimoittaan

Com

-ne

-

-

-

laskimoinemme

laskimoinenne

laskimoinensa / laskimoineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept