logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

sivukappale, noun

Word analysis
sivukappale

sivukappale

sivukappale

Noun, Singular Nominative

sivu

Noun, Singular Nominative

+ kappale

Noun, Singular Nominative

sivu

Noun, Pref

+ kappale

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

sivukappale

sivukappaleet

Par

-ta

sivukappaletta

sivukappaleita / sivukappalehia

Gen

-n

sivukappaleen

sivukappaleitten / sivukappaleiden / sivukappalehien / sivukappalehitten

Ill

mihin

sivukappaleeseen

sivukappaleisiin / sivukappaleihin / sivukappalehisin

Ine

-ssa

sivukappaleessa

sivukappalehissa / sivukappaleissa

Ela

-sta

sivukappaleesta

sivukappalehista / sivukappaleista

All

-lle

sivukappaleelle

sivukappalehille / sivukappaleille

Ade

-lla

sivukappaleella

sivukappalehilla / sivukappaleilla

Abl

-lta

sivukappaleelta

sivukappalehilta / sivukappaleilta

Tra

-ksi

sivukappaleeksi

sivukappalehiksi / sivukappaleiksi

Ess

-na

sivukappaleena

sivukappalehina / sivukappaleina

Abe

-tta

sivukappaleetta

sivukappalehitta / sivukappaleitta

Com

-ne

-

sivukappalehine / sivukappaleine

Ins

-in

-

sivukappalehin / sivukappalein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

sivukappale

sivukappaleet

Par

-ta

sivukappaletta

sivukappaleita / sivukappalehia

Gen

-n

sivukappaleen

sivukappaleitten / sivukappaleiden / sivukappalehien / sivukappalehitten

Ill

mihin

sivukappaleeseen

sivukappaleisiin / sivukappaleihin / sivukappalehisin

Ine

-ssa

sivukappaleessa

sivukappalehissa / sivukappaleissa

Ela

-sta

sivukappaleesta

sivukappalehista / sivukappaleista

All

-lle

sivukappaleelle

sivukappalehille / sivukappaleille

Ade

-lla

sivukappaleella

sivukappalehilla / sivukappaleilla

Abl

-lta

sivukappaleelta

sivukappalehilta / sivukappaleilta

Tra

-ksi

sivukappaleeksi

sivukappalehiksi / sivukappaleiksi

Ess

-na

sivukappaleena

sivukappalehina / sivukappaleina

Abe

-tta

sivukappaleetta

sivukappalehitta / sivukappaleitta

Com

-ne

-

sivukappalehine / sivukappaleine

Ins

-in

-

sivukappalehin / sivukappalein

page
side piece
Show more arrow right
Eurlex2019; EuroParl2021; ParaCrawl Corpus; EurLex-2 Korotettuja sivukappaleita ei pidetä pohjaan kuuluvina. Side-pieces coming up from the sole are not considered as being a part of the sole. A) peittävät vyötärön ja lantion, sivukappaleiden pituus on yli 8 cm (alareunasta yläreunaan mitattuna); (a) hug the waist and hips and have side panels of 8 cm or higher (measured from the leg to the top),. Jokainen pääty koostuu neljästä osasta: vasemmasta ja oikeasta sivukappaleesta, ovesta ja yläkaarista. Each greenhouse end consists of four parts: left and right sidewall, a door and an upper arch. Peittävät vyötärön ja lantion, sivukappaleiden pituus on yli 8 cm (alareunasta yläreunaan mitattuna); Hug the waist and hips and have side panels of 8 cm or higher (measured from the leg to the top),. Sulkujen 7 tehtävä on estää nesteen valuminen sivuittain letkuns-maisesta kappaleesta sivukappaleisiin 6, eli varmistaa se, että erittynut neste imeytyy ensisijaisesti tiimalasin muotoiseen kappaleeseen 4. Locks function to prevent the liquid to flow laterally of the hose, the earthly body in the side pieces 6, that is, to ensure that the excreted liquid is absorbed primarily in the hourglass-shaped body 4. Anna maskin osien kuivua suoralta auringonvalolta suojattuna. Puristele rungon sivukappaleita varmistaaksesi, että saat ylimääräisen veden pois. AirFit F20ns-maskin puhdistaminen (kerran viikossa). Leave components to air dry out of direct sunlight – making sure to squeeze the arms of the frame to ensure excess water is removed. Cleaning your AirFit F20 (Weekly). Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa ei ole tarpeen, että tapit näkyvät jalkineen ulkopohjassa, joka koskettaa maata; ne voivat olla kiinnitetyt myös sisäpohjaan ja tai välipohjaan. Korotettuja sivukappaleita ei pidetä pohjaan kuuluvina. For the application of this subheading, it is not necessary that the plugs are visible on the outer sole, which is in contact with the ground; they can also be attached to the inner sole and/or the midsole. Show more arrow right

Wiktionary

side piece Show more arrow right sivu +‎ kappale Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sivukappaleeni

sivukappaleeni

sivukappaleesi

sivukappaleesi

sivukappaleensa

sivukappaleensa

Par

-ta

sivukappalettani

sivukappaleitani / sivukappalehiani

sivukappalettasi

sivukappaleitasi / sivukappalehiasi

sivukappalettansa / sivukappalettaan

sivukappaleitansa / sivukappaleitaan / sivukappalehiansa / sivukappalehiaan

Gen

-n

sivukappaleeni

sivukappaleitteni / sivukappaleideni / sivukappalehieni / sivukappalehitteni

sivukappaleesi

sivukappaleittesi / sivukappaleidesi / sivukappalehiesi / sivukappalehittesi

sivukappaleensa

sivukappaleittensa / sivukappaleidensa / sivukappalehiensa / sivukappalehittensa

Ill

mihin

sivukappaleeseeni

sivukappaleisiini / sivukappaleihini / sivukappalehisini

sivukappaleeseesi

sivukappaleisiisi / sivukappaleihisi / sivukappalehisisi

sivukappaleeseensa

sivukappaleisiinsa / sivukappaleihinsa / sivukappalehisinsa

Ine

-ssa

sivukappaleessani

sivukappalehissani / sivukappaleissani

sivukappaleessasi

sivukappalehissasi / sivukappaleissasi

sivukappaleessansa / sivukappaleessaan

sivukappalehissansa / sivukappalehissaan / sivukappaleissansa / sivukappaleissaan

Ela

-sta

sivukappaleestani

sivukappalehistani / sivukappaleistani

sivukappaleestasi

sivukappalehistasi / sivukappaleistasi

sivukappaleestansa / sivukappaleestaan

sivukappalehistansa / sivukappalehistaan / sivukappaleistansa / sivukappaleistaan

All

-lle

sivukappaleelleni

sivukappalehilleni / sivukappaleilleni

sivukappaleellesi

sivukappalehillesi / sivukappaleillesi

sivukappaleellensa / sivukappaleelleen

sivukappalehillensa / sivukappalehillean / sivukappaleillensa / sivukappaleillean

Ade

-lla

sivukappaleellani

sivukappalehillani / sivukappaleillani

sivukappaleellasi

sivukappalehillasi / sivukappaleillasi

sivukappaleellansa / sivukappaleellaan

sivukappalehillansa / sivukappalehillaan / sivukappaleillansa / sivukappaleillaan

Abl

-lta

sivukappaleeltani

sivukappalehiltani / sivukappaleiltani

sivukappaleeltasi

sivukappalehiltasi / sivukappaleiltasi

sivukappaleeltansa / sivukappaleeltaan

sivukappalehiltansa / sivukappalehiltaan / sivukappaleiltansa / sivukappaleiltaan

Tra

-ksi

sivukappaleekseni

sivukappalehikseni / sivukappaleikseni

sivukappaleeksesi

sivukappalehiksesi / sivukappaleiksesi

sivukappaleeksensa / sivukappaleekseen

sivukappalehikseen / sivukappalehiksensa / sivukappaleikseen / sivukappaleiksensa

Ess

-na

sivukappaleenani

sivukappalehinani / sivukappaleinani

sivukappaleenasi

sivukappalehinasi / sivukappaleinasi

sivukappaleenansa / sivukappaleenaan

sivukappalehinansa / sivukappalehinaan / sivukappaleinansa / sivukappaleinaan

Abe

-tta

sivukappaleettani

sivukappalehittani / sivukappaleittani

sivukappaleettasi

sivukappalehittasi / sivukappaleittasi

sivukappaleettansa / sivukappaleettaan

sivukappalehittansa / sivukappalehittaan / sivukappaleittansa / sivukappaleittaan

Com

-ne

-

sivukappalehineni / sivukappaleineni

-

sivukappalehinesi / sivukappaleinesi

-

sivukappalehineen / sivukappalehinensa / sivukappaleineen / sivukappaleinensa

Singular

Plural

Nom

-

sivukappaleeni

sivukappaleesi

sivukappaleensa

sivukappaleeni

sivukappaleesi

sivukappaleensa

Par

-ta

sivukappalettani

sivukappalettasi

sivukappalettansa / sivukappalettaan

sivukappaleitani / sivukappalehiani

sivukappaleitasi / sivukappalehiasi

sivukappaleitansa / sivukappaleitaan / sivukappalehiansa / sivukappalehiaan

Gen

-n

sivukappaleeni

sivukappaleesi

sivukappaleensa

sivukappaleitteni / sivukappaleideni / sivukappalehieni / sivukappalehitteni

sivukappaleittesi / sivukappaleidesi / sivukappalehiesi / sivukappalehittesi

sivukappaleittensa / sivukappaleidensa / sivukappalehiensa / sivukappalehittensa

Ill

mihin

sivukappaleeseeni

sivukappaleeseesi

sivukappaleeseensa

sivukappaleisiini / sivukappaleihini / sivukappalehisini

sivukappaleisiisi / sivukappaleihisi / sivukappalehisisi

sivukappaleisiinsa / sivukappaleihinsa / sivukappalehisinsa

Ine

-ssa

sivukappaleessani

sivukappaleessasi

sivukappaleessansa / sivukappaleessaan

sivukappalehissani / sivukappaleissani

sivukappalehissasi / sivukappaleissasi

sivukappalehissansa / sivukappalehissaan / sivukappaleissansa / sivukappaleissaan

Ela

-sta

sivukappaleestani

sivukappaleestasi

sivukappaleestansa / sivukappaleestaan

sivukappalehistani / sivukappaleistani

sivukappalehistasi / sivukappaleistasi

sivukappalehistansa / sivukappalehistaan / sivukappaleistansa / sivukappaleistaan

All

-lle

sivukappaleelleni

sivukappaleellesi

sivukappaleellensa / sivukappaleelleen

sivukappalehilleni / sivukappaleilleni

sivukappalehillesi / sivukappaleillesi

sivukappalehillensa / sivukappalehillean / sivukappaleillensa / sivukappaleillean

Ade

-lla

sivukappaleellani

sivukappaleellasi

sivukappaleellansa / sivukappaleellaan

sivukappalehillani / sivukappaleillani

sivukappalehillasi / sivukappaleillasi

sivukappalehillansa / sivukappalehillaan / sivukappaleillansa / sivukappaleillaan

Abl

-lta

sivukappaleeltani

sivukappaleeltasi

sivukappaleeltansa / sivukappaleeltaan

sivukappalehiltani / sivukappaleiltani

sivukappalehiltasi / sivukappaleiltasi

sivukappalehiltansa / sivukappalehiltaan / sivukappaleiltansa / sivukappaleiltaan

Tra

-ksi

sivukappaleekseni

sivukappaleeksesi

sivukappaleeksensa / sivukappaleekseen

sivukappalehikseni / sivukappaleikseni

sivukappalehiksesi / sivukappaleiksesi

sivukappalehikseen / sivukappalehiksensa / sivukappaleikseen / sivukappaleiksensa

Ess

-na

sivukappaleenani

sivukappaleenasi

sivukappaleenansa / sivukappaleenaan

sivukappalehinani / sivukappaleinani

sivukappalehinasi / sivukappaleinasi

sivukappalehinansa / sivukappalehinaan / sivukappaleinansa / sivukappaleinaan

Abe

-tta

sivukappaleettani

sivukappaleettasi

sivukappaleettansa / sivukappaleettaan

sivukappalehittani / sivukappaleittani

sivukappalehittasi / sivukappaleittasi

sivukappalehittansa / sivukappalehittaan / sivukappaleittansa / sivukappaleittaan

Com

-ne

-

-

-

sivukappalehineni / sivukappaleineni

sivukappalehinesi / sivukappaleinesi

sivukappalehineen / sivukappalehinensa / sivukappaleineen / sivukappaleinensa

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sivukappaleemme

sivukappaleemme

sivukappaleenne

sivukappaleenne

sivukappaleensa

sivukappaleensa

Par

-ta

sivukappalettamme

sivukappaleitamme / sivukappalehiamme

sivukappalettanne

sivukappaleitanne / sivukappalehianne

sivukappalettansa / sivukappalettaan

sivukappaleitansa / sivukappaleitaan / sivukappalehiansa / sivukappalehiaan

Gen

-n

sivukappaleemme

sivukappaleittemme / sivukappaleidemme / sivukappalehiemme / sivukappalehittemme

sivukappaleenne

sivukappaleittenne / sivukappaleidenne / sivukappalehienne / sivukappalehittenne

sivukappaleensa

sivukappaleittensa / sivukappaleidensa / sivukappalehiensa / sivukappalehittensa

Ill

mihin

sivukappaleeseemme

sivukappaleisiimme / sivukappaleihimme / sivukappalehisimme

sivukappaleeseenne

sivukappaleisiinne / sivukappaleihinne / sivukappalehisinne

sivukappaleeseensa

sivukappaleisiinsa / sivukappaleihinsa / sivukappalehisinsa

Ine

-ssa

sivukappaleessamme

sivukappalehissamme / sivukappaleissamme

sivukappaleessanne

sivukappalehissanne / sivukappaleissanne

sivukappaleessansa / sivukappaleessaan

sivukappalehissansa / sivukappalehissaan / sivukappaleissansa / sivukappaleissaan

Ela

-sta

sivukappaleestamme

sivukappalehistamme / sivukappaleistamme

sivukappaleestanne

sivukappalehistanne / sivukappaleistanne

sivukappaleestansa / sivukappaleestaan

sivukappalehistansa / sivukappalehistaan / sivukappaleistansa / sivukappaleistaan

All

-lle

sivukappaleellemme

sivukappalehillemme / sivukappaleillemme

sivukappaleellenne

sivukappalehillenne / sivukappaleillenne

sivukappaleellensa / sivukappaleelleen

sivukappalehillensa / sivukappalehillean / sivukappaleillensa / sivukappaleillean

Ade

-lla

sivukappaleellamme

sivukappalehillamme / sivukappaleillamme

sivukappaleellanne

sivukappalehillanne / sivukappaleillanne

sivukappaleellansa / sivukappaleellaan

sivukappalehillansa / sivukappalehillaan / sivukappaleillansa / sivukappaleillaan

Abl

-lta

sivukappaleeltamme

sivukappalehiltamme / sivukappaleiltamme

sivukappaleeltanne

sivukappalehiltanne / sivukappaleiltanne

sivukappaleeltansa / sivukappaleeltaan

sivukappalehiltansa / sivukappalehiltaan / sivukappaleiltansa / sivukappaleiltaan

Tra

-ksi

sivukappaleeksemme

sivukappalehiksemme / sivukappaleiksemme

sivukappaleeksenne

sivukappalehiksenne / sivukappaleiksenne

sivukappaleeksensa / sivukappaleekseen

sivukappalehikseen / sivukappalehiksensa / sivukappaleikseen / sivukappaleiksensa

Ess

-na

sivukappaleenamme

sivukappalehinamme / sivukappaleinamme

sivukappaleenanne

sivukappalehinanne / sivukappaleinanne

sivukappaleenansa / sivukappaleenaan

sivukappalehinansa / sivukappalehinaan / sivukappaleinansa / sivukappaleinaan

Abe

-tta

sivukappaleettamme

sivukappalehittamme / sivukappaleittamme

sivukappaleettanne

sivukappalehittanne / sivukappaleittanne

sivukappaleettansa / sivukappaleettaan

sivukappalehittansa / sivukappalehittaan / sivukappaleittansa / sivukappaleittaan

Com

-ne

-

sivukappalehinemme / sivukappaleinemme

-

sivukappalehinenne / sivukappaleinenne

-

sivukappalehineen / sivukappalehinensa / sivukappaleineen / sivukappaleinensa

Singular

Plural

Nom

-

sivukappaleemme

sivukappaleenne

sivukappaleensa

sivukappaleemme

sivukappaleenne

sivukappaleensa

Par

-ta

sivukappalettamme

sivukappalettanne

sivukappalettansa / sivukappalettaan

sivukappaleitamme / sivukappalehiamme

sivukappaleitanne / sivukappalehianne

sivukappaleitansa / sivukappaleitaan / sivukappalehiansa / sivukappalehiaan

Gen

-n

sivukappaleemme

sivukappaleenne

sivukappaleensa

sivukappaleittemme / sivukappaleidemme / sivukappalehiemme / sivukappalehittemme

sivukappaleittenne / sivukappaleidenne / sivukappalehienne / sivukappalehittenne

sivukappaleittensa / sivukappaleidensa / sivukappalehiensa / sivukappalehittensa

Ill

mihin

sivukappaleeseemme

sivukappaleeseenne

sivukappaleeseensa

sivukappaleisiimme / sivukappaleihimme / sivukappalehisimme

sivukappaleisiinne / sivukappaleihinne / sivukappalehisinne

sivukappaleisiinsa / sivukappaleihinsa / sivukappalehisinsa

Ine

-ssa

sivukappaleessamme

sivukappaleessanne

sivukappaleessansa / sivukappaleessaan

sivukappalehissamme / sivukappaleissamme

sivukappalehissanne / sivukappaleissanne

sivukappalehissansa / sivukappalehissaan / sivukappaleissansa / sivukappaleissaan

Ela

-sta

sivukappaleestamme

sivukappaleestanne

sivukappaleestansa / sivukappaleestaan

sivukappalehistamme / sivukappaleistamme

sivukappalehistanne / sivukappaleistanne

sivukappalehistansa / sivukappalehistaan / sivukappaleistansa / sivukappaleistaan

All

-lle

sivukappaleellemme

sivukappaleellenne

sivukappaleellensa / sivukappaleelleen

sivukappalehillemme / sivukappaleillemme

sivukappalehillenne / sivukappaleillenne

sivukappalehillensa / sivukappalehillean / sivukappaleillensa / sivukappaleillean

Ade

-lla

sivukappaleellamme

sivukappaleellanne

sivukappaleellansa / sivukappaleellaan

sivukappalehillamme / sivukappaleillamme

sivukappalehillanne / sivukappaleillanne

sivukappalehillansa / sivukappalehillaan / sivukappaleillansa / sivukappaleillaan

Abl

-lta

sivukappaleeltamme

sivukappaleeltanne

sivukappaleeltansa / sivukappaleeltaan

sivukappalehiltamme / sivukappaleiltamme

sivukappalehiltanne / sivukappaleiltanne

sivukappalehiltansa / sivukappalehiltaan / sivukappaleiltansa / sivukappaleiltaan

Tra

-ksi

sivukappaleeksemme

sivukappaleeksenne

sivukappaleeksensa / sivukappaleekseen

sivukappalehiksemme / sivukappaleiksemme

sivukappalehiksenne / sivukappaleiksenne

sivukappalehikseen / sivukappalehiksensa / sivukappaleikseen / sivukappaleiksensa

Ess

-na

sivukappaleenamme

sivukappaleenanne

sivukappaleenansa / sivukappaleenaan

sivukappalehinamme / sivukappaleinamme

sivukappalehinanne / sivukappaleinanne

sivukappalehinansa / sivukappalehinaan / sivukappaleinansa / sivukappaleinaan

Abe

-tta

sivukappaleettamme

sivukappaleettanne

sivukappaleettansa / sivukappaleettaan

sivukappalehittamme / sivukappaleittamme

sivukappalehittanne / sivukappaleittanne

sivukappalehittansa / sivukappalehittaan / sivukappaleittansa / sivukappaleittaan

Com

-ne

-

-

-

sivukappalehinemme / sivukappaleinemme

sivukappalehinenne / sivukappaleinenne

sivukappalehineen / sivukappalehinensa / sivukappaleineen / sivukappaleinensa

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

sivu

sivut

Par

-ta

sivua

sivuja

Gen

-n

sivun

sivujen

Ill

mihin

sivuun

sivuihin

Ine

-ssa

sivussa

sivuissa

Ela

-sta

sivusta

sivuista

All

-lle

sivulle

sivuille

Ade

-lla

sivulla

sivuilla

Abl

-lta

sivulta

sivuilta

Tra

-ksi

sivuksi

sivuiksi

Ess

-na

sivuna

sivuina

Abe

-tta

sivutta

sivuitta

Com

-ne

-

sivuine

Ins

-in

-

sivuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

sivu

sivut

Par

-ta

sivua

sivuja

Gen

-n

sivun

sivujen

Ill

mihin

sivuun

sivuihin

Ine

-ssa

sivussa

sivuissa

Ela

-sta

sivusta

sivuista

All

-lle

sivulle

sivuille

Ade

-lla

sivulla

sivuilla

Abl

-lta

sivulta

sivuilta

Tra

-ksi

sivuksi

sivuiksi

Ess

-na

sivuna

sivuina

Abe

-tta

sivutta

sivuitta

Com

-ne

-

sivuine

Ins

-in

-

sivuin

page sivu, hotellipoika, lehti, hovipoika, paashi, pikkolo
side puoli, sivu, reuna, kylki, laita, vieri
aspect näkökohta, puoli, näkökanta, muoto, ulkonäkö, sivu
flank kylki, kuve, sivusta, sivu
sidewall sivu
Show more arrow right
EMEA0.3; Tanzil; Europarl Parallel Corpus; OpenSubtitles2018.v3; tmClass; Tatoeba; OPUS; Tatoeba Parallel Corpus - Finnish-English Vuokrat ja sivukulut. Building/equipment Investment in immovable property, renting of. Paina"Tulosta"sivua. Click on the "Print" page. Sivulaiva on osa kirkkoa. The side aisle is part of the church. Vasen sivuperäsin! Down left rudder. Autojen sivuvalot. Automotive sidelight. Se on sivutaskussa! It's in the side pocket! Aloitan uutta sivua? I'm starting a new page? Me kuljimme sivulaivan läpi. We walked through the side aisle. En löytänyt sitä sivulta. I couldn't find it from the side. Voin tehdä sen sivuhuoneessa. I can do it in the side room. Show more arrow right

Wiktionary

page, side (one surface of a sheet of paper) side (bounding straight edge of a two-dimensional shape) Fin:Neliöllä on neljä sivua.Eng:A square has four sides. side (flat surface of a three-dimensional object; a face) tahkoFin:Kuutiolla on kuusi sivua.Eng:A cube has six sides. flank (extreme left or right edge of a military formation) flank, side (flesh between the last rib and the hip) kylki (in compounds) side, secondary, auxiliary Show more arrow right sivuinensivuitsesivuttaasivuttainsivuttainensivuuttaaviedä sivuun Show more arrow right alkusivuetusivuhömppäsivuilmoitussivujulkisivukeltaiset sivutkirjansivukokosivukotisivuloppusivumielipidesivunenän sivuontelonettisivunimisivunimiösivupainosivuperhesivupääsivusavusivusiansivusisäsivusivuaallokkosivuainesivuajatussivualttarisivuammattisivuansiosivuapteekkisivuasiasivuaskelsivuasuntosivuaurinkosivuelinkeinosivuhaarasivuhalkiosivuhenkilösivuhommasivuhuomautussivuhuonesivuhyppysivuikkunasivuilmiösivujokisivujuonisivujuonnesivukaistasivukallistumasivukappalesivukarttasivukatusivukauttasivukirjastosivukivisivukonttorisivukulusivukuvasivulaivasivulaukkusivulausesivuleikkurisivuleikkuritsivuliikesivullepäinsivulletaivutussivultapäinsivuluisusivulukusivumakusivumerisivumerkityssivumyymäläsivumääräsivuontelosivuosasivuotsikkosivuovisivupainosivuperintösivupersoonasivuperäsinsivupintasivupolkusivupöytäsivuraidesivurakennussivusaalissivusaranoitusivusaumasivuseikkasivuseinäsivusuuntasivutaivutussivutaskusivuteemasivutiesivutoimisivutuotesivutuulisivutyösivu-uomasivuvaakasivuvaikutussivuvaimosivuvakainsivuvalosivuvaunusivuverhosivuvirkasivuvivahdesivuäänitakasivutasasivuinentiensivuulkosivuurheilusivuverkkosivu Show more arrow right Origin unknown. Cognate to Ingrian sivu, Karelian šivu and possibly Votic sivud (“sacra”). Show more arrow right

Wikipedia

sivu
monikulmion vierekkäiset kärjet yhdistävä jana tahko
verkkosivu
eli www-sivu, Internetissä julkaistu hypertekstidokumentti näennäismuistijärjestelmässä
määrämittainen muistialue
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sivuni

sivuni

sivusi

sivusi

sivunsa

sivunsa

Par

-ta

sivuani

sivujani

sivuasi

sivujasi

sivuansa / sivuaan

sivujansa / sivujaan

Gen

-n

sivuni

sivujeni

sivusi

sivujesi

sivunsa

sivujensa

Ill

mihin

sivuuni

sivuihini

sivuusi

sivuihisi

sivuunsa

sivuihinsa

Ine

-ssa

sivussani

sivuissani

sivussasi

sivuissasi

sivussansa / sivussaan

sivuissansa / sivuissaan

Ela

-sta

sivustani

sivuistani

sivustasi

sivuistasi

sivustansa / sivustaan

sivuistansa / sivuistaan

All

-lle

sivulleni

sivuilleni

sivullesi

sivuillesi

sivullensa / sivulleen

sivuillensa / sivuillean

Ade

-lla

sivullani

sivuillani

sivullasi

sivuillasi

sivullansa / sivullaan

sivuillansa / sivuillaan

Abl

-lta

sivultani

sivuiltani

sivultasi

sivuiltasi

sivultansa / sivultaan

sivuiltansa / sivuiltaan

Tra

-ksi

sivukseni

sivuikseni

sivuksesi

sivuiksesi

sivuksensa / sivukseen

sivuiksensa / sivuikseen

Ess

-na

sivunani

sivuinani

sivunasi

sivuinasi

sivunansa / sivunaan

sivuinansa / sivuinaan

Abe

-tta

sivuttani

sivuittani

sivuttasi

sivuittasi

sivuttansa / sivuttaan

sivuittansa / sivuittaan

Com

-ne

-

sivuineni

-

sivuinesi

-

sivuinensa / sivuineen

Singular

Plural

Nom

-

sivuni

sivusi

sivunsa

sivuni

sivusi

sivunsa

Par

-ta

sivuani

sivuasi

sivuansa / sivuaan

sivujani

sivujasi

sivujansa / sivujaan

Gen

-n

sivuni

sivusi

sivunsa

sivujeni

sivujesi

sivujensa

Ill

mihin

sivuuni

sivuusi

sivuunsa

sivuihini

sivuihisi

sivuihinsa

Ine

-ssa

sivussani

sivussasi

sivussansa / sivussaan

sivuissani

sivuissasi

sivuissansa / sivuissaan

Ela

-sta

sivustani

sivustasi

sivustansa / sivustaan

sivuistani

sivuistasi

sivuistansa / sivuistaan

All

-lle

sivulleni

sivullesi

sivullensa / sivulleen

sivuilleni

sivuillesi

sivuillensa / sivuillean

Ade

-lla

sivullani

sivullasi

sivullansa / sivullaan

sivuillani

sivuillasi

sivuillansa / sivuillaan

Abl

-lta

sivultani

sivultasi

sivultansa / sivultaan

sivuiltani

sivuiltasi

sivuiltansa / sivuiltaan

Tra

-ksi

sivukseni

sivuksesi

sivuksensa / sivukseen

sivuikseni

sivuiksesi

sivuiksensa / sivuikseen

Ess

-na

sivunani

sivunasi

sivunansa / sivunaan

sivuinani

sivuinasi

sivuinansa / sivuinaan

Abe

-tta

sivuttani

sivuttasi

sivuttansa / sivuttaan

sivuittani

sivuittasi

sivuittansa / sivuittaan

Com

-ne

-

-

-

sivuineni

sivuinesi

sivuinensa / sivuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sivumme

sivumme

sivunne

sivunne

sivunsa

sivunsa

Par

-ta

sivuamme

sivujamme

sivuanne

sivujanne

sivuansa / sivuaan

sivujansa / sivujaan

Gen

-n

sivumme

sivujemme

sivunne

sivujenne

sivunsa

sivujensa

Ill

mihin

sivuumme

sivuihimme

sivuunne

sivuihinne

sivuunsa

sivuihinsa

Ine

-ssa

sivussamme

sivuissamme

sivussanne

sivuissanne

sivussansa / sivussaan

sivuissansa / sivuissaan

Ela

-sta

sivustamme

sivuistamme

sivustanne

sivuistanne

sivustansa / sivustaan

sivuistansa / sivuistaan

All

-lle

sivullemme

sivuillemme

sivullenne

sivuillenne

sivullensa / sivulleen

sivuillensa / sivuillean

Ade

-lla

sivullamme

sivuillamme

sivullanne

sivuillanne

sivullansa / sivullaan

sivuillansa / sivuillaan

Abl

-lta

sivultamme

sivuiltamme

sivultanne

sivuiltanne

sivultansa / sivultaan

sivuiltansa / sivuiltaan

Tra

-ksi

sivuksemme

sivuiksemme

sivuksenne

sivuiksenne

sivuksensa / sivukseen

sivuiksensa / sivuikseen

Ess

-na

sivunamme

sivuinamme

sivunanne

sivuinanne

sivunansa / sivunaan

sivuinansa / sivuinaan

Abe

-tta

sivuttamme

sivuittamme

sivuttanne

sivuittanne

sivuttansa / sivuttaan

sivuittansa / sivuittaan

Com

-ne

-

sivuinemme

-

sivuinenne

-

sivuinensa / sivuineen

Singular

Plural

Nom

-

sivumme

sivunne

sivunsa

sivumme

sivunne

sivunsa

Par

-ta

sivuamme

sivuanne

sivuansa / sivuaan

sivujamme

sivujanne

sivujansa / sivujaan

Gen

-n

sivumme

sivunne

sivunsa

sivujemme

sivujenne

sivujensa

Ill

mihin

sivuumme

sivuunne

sivuunsa

sivuihimme

sivuihinne

sivuihinsa

Ine

-ssa

sivussamme

sivussanne

sivussansa / sivussaan

sivuissamme

sivuissanne

sivuissansa / sivuissaan

Ela

-sta

sivustamme

sivustanne

sivustansa / sivustaan

sivuistamme

sivuistanne

sivuistansa / sivuistaan

All

-lle

sivullemme

sivullenne

sivullensa / sivulleen

sivuillemme

sivuillenne

sivuillensa / sivuillean

Ade

-lla

sivullamme

sivullanne

sivullansa / sivullaan

sivuillamme

sivuillanne

sivuillansa / sivuillaan

Abl

-lta

sivultamme

sivultanne

sivultansa / sivultaan

sivuiltamme

sivuiltanne

sivuiltansa / sivuiltaan

Tra

-ksi

sivuksemme

sivuksenne

sivuksensa / sivukseen

sivuiksemme

sivuiksenne

sivuiksensa / sivuikseen

Ess

-na

sivunamme

sivunanne

sivunansa / sivunaan

sivuinamme

sivuinanne

sivuinansa / sivuinaan

Abe

-tta

sivuttamme

sivuttanne

sivuttansa / sivuttaan

sivuittamme

sivuittanne

sivuittansa / sivuittaan

Com

-ne

-

-

-

sivuinemme

sivuinenne

sivuinensa / sivuineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kappale

kappaleet

Par

-ta

kappaletta

kappaleita / kappalehia

Gen

-n

kappaleen

kappaleitten / kappaleiden / kappalehien / kappalehitten

Ill

mihin

kappaleeseen

kappaleisiin / kappaleihin / kappalehisin

Ine

-ssa

kappaleessa

kappalehissa / kappaleissa

Ela

-sta

kappaleesta

kappalehista / kappaleista

All

-lle

kappaleelle

kappalehille / kappaleille

Ade

-lla

kappaleella

kappalehilla / kappaleilla

Abl

-lta

kappaleelta

kappalehilta / kappaleilta

Tra

-ksi

kappaleeksi

kappalehiksi / kappaleiksi

Ess

-na

kappaleena

kappalehina / kappaleina

Abe

-tta

kappaleetta

kappalehitta / kappaleitta

Com

-ne

-

kappalehine / kappaleine

Ins

-in

-

kappalehin / kappalein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kappale

kappaleet

Par

-ta

kappaletta

kappaleita / kappalehia

Gen

-n

kappaleen

kappaleitten / kappaleiden / kappalehien / kappalehitten

Ill

mihin

kappaleeseen

kappaleisiin / kappaleihin / kappalehisin

Ine

-ssa

kappaleessa

kappalehissa / kappaleissa

Ela

-sta

kappaleesta

kappalehista / kappaleista

All

-lle

kappaleelle

kappalehille / kappaleille

Ade

-lla

kappaleella

kappalehilla / kappaleilla

Abl

-lta

kappaleelta

kappalehilta / kappaleilta

Tra

-ksi

kappaleeksi

kappalehiksi / kappaleiksi

Ess

-na

kappaleena

kappalehina / kappaleina

Abe

-tta

kappaleetta

kappalehitta / kappaleitta

Com

-ne

-

kappalehine / kappaleine

Ins

-in

-

kappalehin / kappalein

piece pala, kappale, osa, työ, palanen, teos
paragraph kohta, kappale, paragrafi, lyhyt artikkeli, pikku-uutinen
body elin, runko, ruumis, keho, kappale, vartalo
track raide, rata, raita, kappale, yleisurheilu, jälki
section jakso, osa, osasto, kappale, osuus, poikkileikkaus
copy kopio, jäljennös, kappale, mainosteksti, käsikirjoitus, uutisaineisto
fragment katkelma, kappale, palanen, pala, sirpale
item kohta, erä, esine, nimike, kappale, artikkeli
number määrä, lukumäärä, numero, joukko, luku, kappale
passage kulku, kohta, käytävä, siirtyminen, läpikulku, kappale
para kappale, laskuvarjosotilas
specimen näyte, yksilö, kappale, tyyppi
segment segmentti, osa, lohko, jana, kappale, jaoke
solid kiinteä aine, jähmeä aine, kappale
lesson oppitunti, opetus, tunti, läksy, kappale, saarnateksti
patch kauneuspilkku, läikkä, paikka, lappu, alue, kappale
snippet pätkä, kappale
Show more arrow right
Tatoeba; OPUS parallel corpus, sentence 98765.; Europarl Parallel Corpus; opensubtitles2018; eurlex-diff-2018-06-20; OpenSubtitles2018.v3; Europarl Kukin kappale on ihana kokonaisuus! Each piece is a wonderful whole! Kirjasta on julkaistu uusi kappale. A new excerpt from the book has been released. Kappale oli pitkä ja vaikea ymmärtää. The piece was long and difficult to understand. Minulla oli vain yksi kappale jäljellä. I only had one piece left. Uusi kappale edustaa bändin uutta suuntausta. The new piece represents the band's new direction. Kappale on huonekalu, joka on valmistettu puusta. The piece is a piece of furniture made of wood. L kappale. Recital L. AN kappale. Recital AN. 5 kiloa kokaiinia, 12 tonnia kappale? 5 kilos of cocaine for 12k apiece? Kappaletavara kuljetetaan rekalla. Kappaletavara is transported by truck. Show more arrow right

Wiktionary

object (thing that has physical existence) piece (part of a larger whole) Fin:Ravintola "Z" on kappale Marokkoa tuotuna Helsinkiin.Eng:Restaurant "Z" is a piece of Morocco brought to Helsinki. track, song (piece of music, especially of light music) Fin:"Yesterday" on yksi Beatlesien suosituimpia kappaleita.Eng:"Yesterday" is one of the most famous songs of the Beatles. single item (such as of a product; often used in pricing as an equivalent of apiece or each) Fin:Kynät maksavat euron kappale.Eng:The pens cost one euro each. (in compounds) article (member of a group or class) Fin:vaatekappaleEng:an article of clothing paragraph (passage in text) (mathematics) solid (three-dimensional object) (physics) body, physical body Show more arrow right ainoiskappalealkuperäiskappalearkistokappaleetukappaleharminkappalehartiakappaleilmaiskappalejohdantokappalejäljennöskappalejäännöskappalekaksoiskappalekappalehintakappalejakokappalekauppakappalelukukappalemääräkappaletavarakappaleturvekassakappalekiusankappalekoekappalekulmakappalekärkikappalelaudankappaleliitoskappalelukukappaleluontokappalemaanantaikappalemallikappalemetallikappalemuotokappalemusiikkikappalenäköiskappalenäytekappalenäytöskappaleopinkappalepianokappalepuukappalepyörähdyskappalepääkappalerintakappaleristikappaleselkäkappalesellokappalesivukappalesuukappaletaivaankappaletallekappaletanssikappaleteatterikappaletekijänkappaletodistuskappaletyökappaleuniikkikappaleurkukappaleuskonkappalevaatekappalevapaakappalevastakappaleviulukappalevälikappale Show more arrow right From Proto-Finnic kapaleh (compare Livonian kabāl), kappaleh, borrowed from Baltic (compare Latvian gabals (“piece”), Lithuanian gabalas), somewhat nativized with the -e suffix. Show more arrow right

Wikipedia

Matematiikassa
geometrinen kappale on yhden tai useamman pinnan rajoittama avaruuden osa, esimerkiksi kartio, pallo tai monitahokas. kappale
tarkoittaa sävellettyä ja soitettavaa kokonaisuutta. Puhekielessä kappaletta voidaan sanoa myös biisiksi. Kappale
tekstin osa, joka koostuu vähintään yhdestä virkkeestä ja muodostaa oman kokonaisuutensa kielten
oppikirjoissa kappale voi tarkoittaa kirjan jaksoa, jonka asiasisältö on tarkoitus käydä läpi yhden tai enintään muutaman oppitunnin aikana. Kappalemitan
yksikkö Kappale
on kiinteässä olomuodossa olevaa ainetta. Musta kappale on ideaalinen objekti, joka absorboi (imee) kaiken siihen kohdistuvan säteilyn eikä heijasta mitään.
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kappaleeni

kappaleeni

kappaleesi

kappaleesi

kappaleensa

kappaleensa

Par

-ta

kappalettani

kappaleitani / kappalehiani

kappalettasi

kappaleitasi / kappalehiasi

kappalettansa / kappalettaan

kappaleitansa / kappaleitaan / kappalehiansa / kappalehiaan

Gen

-n

kappaleeni

kappaleitteni / kappaleideni / kappalehieni / kappalehitteni

kappaleesi

kappaleittesi / kappaleidesi / kappalehiesi / kappalehittesi

kappaleensa

kappaleittensa / kappaleidensa / kappalehiensa / kappalehittensa

Ill

mihin

kappaleeseeni

kappaleisiini / kappaleihini / kappalehisini

kappaleeseesi

kappaleisiisi / kappaleihisi / kappalehisisi

kappaleeseensa

kappaleisiinsa / kappaleihinsa / kappalehisinsa

Ine

-ssa

kappaleessani

kappalehissani / kappaleissani

kappaleessasi

kappalehissasi / kappaleissasi

kappaleessansa / kappaleessaan

kappalehissansa / kappalehissaan / kappaleissansa / kappaleissaan

Ela

-sta

kappaleestani

kappalehistani / kappaleistani

kappaleestasi

kappalehistasi / kappaleistasi

kappaleestansa / kappaleestaan

kappalehistansa / kappalehistaan / kappaleistansa / kappaleistaan

All

-lle

kappaleelleni

kappalehilleni / kappaleilleni

kappaleellesi

kappalehillesi / kappaleillesi

kappaleellensa / kappaleelleen

kappalehillensa / kappalehillean / kappaleillensa / kappaleillean

Ade

-lla

kappaleellani

kappalehillani / kappaleillani

kappaleellasi

kappalehillasi / kappaleillasi

kappaleellansa / kappaleellaan

kappalehillansa / kappalehillaan / kappaleillansa / kappaleillaan

Abl

-lta

kappaleeltani

kappalehiltani / kappaleiltani

kappaleeltasi

kappalehiltasi / kappaleiltasi

kappaleeltansa / kappaleeltaan

kappalehiltansa / kappalehiltaan / kappaleiltansa / kappaleiltaan

Tra

-ksi

kappaleekseni

kappalehikseni / kappaleikseni

kappaleeksesi

kappalehiksesi / kappaleiksesi

kappaleeksensa / kappaleekseen

kappalehikseen / kappalehiksensa / kappaleikseen / kappaleiksensa

Ess

-na

kappaleenani

kappalehinani / kappaleinani

kappaleenasi

kappalehinasi / kappaleinasi

kappaleenansa / kappaleenaan

kappalehinansa / kappalehinaan / kappaleinansa / kappaleinaan

Abe

-tta

kappaleettani

kappalehittani / kappaleittani

kappaleettasi

kappalehittasi / kappaleittasi

kappaleettansa / kappaleettaan

kappalehittansa / kappalehittaan / kappaleittansa / kappaleittaan

Com

-ne

-

kappalehineni / kappaleineni

-

kappalehinesi / kappaleinesi

-

kappalehineen / kappalehinensa / kappaleineen / kappaleinensa

Singular

Plural

Nom

-

kappaleeni

kappaleesi

kappaleensa

kappaleeni

kappaleesi

kappaleensa

Par

-ta

kappalettani

kappalettasi

kappalettansa / kappalettaan

kappaleitani / kappalehiani

kappaleitasi / kappalehiasi

kappaleitansa / kappaleitaan / kappalehiansa / kappalehiaan

Gen

-n

kappaleeni

kappaleesi

kappaleensa

kappaleitteni / kappaleideni / kappalehieni / kappalehitteni

kappaleittesi / kappaleidesi / kappalehiesi / kappalehittesi

kappaleittensa / kappaleidensa / kappalehiensa / kappalehittensa

Ill

mihin

kappaleeseeni

kappaleeseesi

kappaleeseensa

kappaleisiini / kappaleihini / kappalehisini

kappaleisiisi / kappaleihisi / kappalehisisi

kappaleisiinsa / kappaleihinsa / kappalehisinsa

Ine

-ssa

kappaleessani

kappaleessasi

kappaleessansa / kappaleessaan

kappalehissani / kappaleissani

kappalehissasi / kappaleissasi

kappalehissansa / kappalehissaan / kappaleissansa / kappaleissaan

Ela

-sta

kappaleestani

kappaleestasi

kappaleestansa / kappaleestaan

kappalehistani / kappaleistani

kappalehistasi / kappaleistasi

kappalehistansa / kappalehistaan / kappaleistansa / kappaleistaan

All

-lle

kappaleelleni

kappaleellesi

kappaleellensa / kappaleelleen

kappalehilleni / kappaleilleni

kappalehillesi / kappaleillesi

kappalehillensa / kappalehillean / kappaleillensa / kappaleillean

Ade

-lla

kappaleellani

kappaleellasi

kappaleellansa / kappaleellaan

kappalehillani / kappaleillani

kappalehillasi / kappaleillasi

kappalehillansa / kappalehillaan / kappaleillansa / kappaleillaan

Abl

-lta

kappaleeltani

kappaleeltasi

kappaleeltansa / kappaleeltaan

kappalehiltani / kappaleiltani

kappalehiltasi / kappaleiltasi

kappalehiltansa / kappalehiltaan / kappaleiltansa / kappaleiltaan

Tra

-ksi

kappaleekseni

kappaleeksesi

kappaleeksensa / kappaleekseen

kappalehikseni / kappaleikseni

kappalehiksesi / kappaleiksesi

kappalehikseen / kappalehiksensa / kappaleikseen / kappaleiksensa

Ess

-na

kappaleenani

kappaleenasi

kappaleenansa / kappaleenaan

kappalehinani / kappaleinani

kappalehinasi / kappaleinasi

kappalehinansa / kappalehinaan / kappaleinansa / kappaleinaan

Abe

-tta

kappaleettani

kappaleettasi

kappaleettansa / kappaleettaan

kappalehittani / kappaleittani

kappalehittasi / kappaleittasi

kappalehittansa / kappalehittaan / kappaleittansa / kappaleittaan

Com

-ne

-

-

-

kappalehineni / kappaleineni

kappalehinesi / kappaleinesi

kappalehineen / kappalehinensa / kappaleineen / kappaleinensa

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kappaleemme

kappaleemme

kappaleenne

kappaleenne

kappaleensa

kappaleensa

Par

-ta

kappalettamme

kappaleitamme / kappalehiamme

kappalettanne

kappaleitanne / kappalehianne

kappalettansa / kappalettaan

kappaleitansa / kappaleitaan / kappalehiansa / kappalehiaan

Gen

-n

kappaleemme

kappaleittemme / kappaleidemme / kappalehiemme / kappalehittemme

kappaleenne

kappaleittenne / kappaleidenne / kappalehienne / kappalehittenne

kappaleensa

kappaleittensa / kappaleidensa / kappalehiensa / kappalehittensa

Ill

mihin

kappaleeseemme

kappaleisiimme / kappaleihimme / kappalehisimme

kappaleeseenne

kappaleisiinne / kappaleihinne / kappalehisinne

kappaleeseensa

kappaleisiinsa / kappaleihinsa / kappalehisinsa

Ine

-ssa

kappaleessamme

kappalehissamme / kappaleissamme

kappaleessanne

kappalehissanne / kappaleissanne

kappaleessansa / kappaleessaan

kappalehissansa / kappalehissaan / kappaleissansa / kappaleissaan

Ela

-sta

kappaleestamme

kappalehistamme / kappaleistamme

kappaleestanne

kappalehistanne / kappaleistanne

kappaleestansa / kappaleestaan

kappalehistansa / kappalehistaan / kappaleistansa / kappaleistaan

All

-lle

kappaleellemme

kappalehillemme / kappaleillemme

kappaleellenne

kappalehillenne / kappaleillenne

kappaleellensa / kappaleelleen

kappalehillensa / kappalehillean / kappaleillensa / kappaleillean

Ade

-lla

kappaleellamme

kappalehillamme / kappaleillamme

kappaleellanne

kappalehillanne / kappaleillanne

kappaleellansa / kappaleellaan

kappalehillansa / kappalehillaan / kappaleillansa / kappaleillaan

Abl

-lta

kappaleeltamme

kappalehiltamme / kappaleiltamme

kappaleeltanne

kappalehiltanne / kappaleiltanne

kappaleeltansa / kappaleeltaan

kappalehiltansa / kappalehiltaan / kappaleiltansa / kappaleiltaan

Tra

-ksi

kappaleeksemme

kappalehiksemme / kappaleiksemme

kappaleeksenne

kappalehiksenne / kappaleiksenne

kappaleeksensa / kappaleekseen

kappalehikseen / kappalehiksensa / kappaleikseen / kappaleiksensa

Ess

-na

kappaleenamme

kappalehinamme / kappaleinamme

kappaleenanne

kappalehinanne / kappaleinanne

kappaleenansa / kappaleenaan

kappalehinansa / kappalehinaan / kappaleinansa / kappaleinaan

Abe

-tta

kappaleettamme

kappalehittamme / kappaleittamme

kappaleettanne

kappalehittanne / kappaleittanne

kappaleettansa / kappaleettaan

kappalehittansa / kappalehittaan / kappaleittansa / kappaleittaan

Com

-ne

-

kappalehinemme / kappaleinemme

-

kappalehinenne / kappaleinenne

-

kappalehineen / kappalehinensa / kappaleineen / kappaleinensa

Singular

Plural

Nom

-

kappaleemme

kappaleenne

kappaleensa

kappaleemme

kappaleenne

kappaleensa

Par

-ta

kappalettamme

kappalettanne

kappalettansa / kappalettaan

kappaleitamme / kappalehiamme

kappaleitanne / kappalehianne

kappaleitansa / kappaleitaan / kappalehiansa / kappalehiaan

Gen

-n

kappaleemme

kappaleenne

kappaleensa

kappaleittemme / kappaleidemme / kappalehiemme / kappalehittemme

kappaleittenne / kappaleidenne / kappalehienne / kappalehittenne

kappaleittensa / kappaleidensa / kappalehiensa / kappalehittensa

Ill

mihin

kappaleeseemme

kappaleeseenne

kappaleeseensa

kappaleisiimme / kappaleihimme / kappalehisimme

kappaleisiinne / kappaleihinne / kappalehisinne

kappaleisiinsa / kappaleihinsa / kappalehisinsa

Ine

-ssa

kappaleessamme

kappaleessanne

kappaleessansa / kappaleessaan

kappalehissamme / kappaleissamme

kappalehissanne / kappaleissanne

kappalehissansa / kappalehissaan / kappaleissansa / kappaleissaan

Ela

-sta

kappaleestamme

kappaleestanne

kappaleestansa / kappaleestaan

kappalehistamme / kappaleistamme

kappalehistanne / kappaleistanne

kappalehistansa / kappalehistaan / kappaleistansa / kappaleistaan

All

-lle

kappaleellemme

kappaleellenne

kappaleellensa / kappaleelleen

kappalehillemme / kappaleillemme

kappalehillenne / kappaleillenne

kappalehillensa / kappalehillean / kappaleillensa / kappaleillean

Ade

-lla

kappaleellamme

kappaleellanne

kappaleellansa / kappaleellaan

kappalehillamme / kappaleillamme

kappalehillanne / kappaleillanne

kappalehillansa / kappalehillaan / kappaleillansa / kappaleillaan

Abl

-lta

kappaleeltamme

kappaleeltanne

kappaleeltansa / kappaleeltaan

kappalehiltamme / kappaleiltamme

kappalehiltanne / kappaleiltanne

kappalehiltansa / kappalehiltaan / kappaleiltansa / kappaleiltaan

Tra

-ksi

kappaleeksemme

kappaleeksenne

kappaleeksensa / kappaleekseen

kappalehiksemme / kappaleiksemme

kappalehiksenne / kappaleiksenne

kappalehikseen / kappalehiksensa / kappaleikseen / kappaleiksensa

Ess

-na

kappaleenamme

kappaleenanne

kappaleenansa / kappaleenaan

kappalehinamme / kappaleinamme

kappalehinanne / kappaleinanne

kappalehinansa / kappalehinaan / kappaleinansa / kappaleinaan

Abe

-tta

kappaleettamme

kappaleettanne

kappaleettansa / kappaleettaan

kappalehittamme / kappaleittamme

kappalehittanne / kappaleittanne

kappalehittansa / kappalehittaan / kappaleittansa / kappaleittaan

Com

-ne

-

-

-

kappalehinemme / kappaleinemme

kappalehinenne / kappaleinenne

kappalehineen / kappalehinensa / kappaleineen / kappaleinensa

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept