logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

sivu, noun

Word analysis
sivu

sivu

sivu

Noun, Singular Nominative

sivu

Unclassified particle, lexical feature for undecided particles

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

sivu

sivut

Par

-ta

sivua

sivuja

Gen

-n

sivun

sivujen

Ill

mihin

sivuun

sivuihin

Ine

-ssa

sivussa

sivuissa

Ela

-sta

sivusta

sivuista

All

-lle

sivulle

sivuille

Ade

-lla

sivulla

sivuilla

Abl

-lta

sivulta

sivuilta

Tra

-ksi

sivuksi

sivuiksi

Ess

-na

sivuna

sivuina

Abe

-tta

sivutta

sivuitta

Com

-ne

-

sivuine

Ins

-in

-

sivuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

sivu

sivut

Par

-ta

sivua

sivuja

Gen

-n

sivun

sivujen

Ill

mihin

sivuun

sivuihin

Ine

-ssa

sivussa

sivuissa

Ela

-sta

sivusta

sivuista

All

-lle

sivulle

sivuille

Ade

-lla

sivulla

sivuilla

Abl

-lta

sivulta

sivuilta

Tra

-ksi

sivuksi

sivuiksi

Ess

-na

sivuna

sivuina

Abe

-tta

sivutta

sivuitta

Com

-ne

-

sivuine

Ins

-in

-

sivuin

page sivu, hotellipoika, lehti, hovipoika, paashi, pikkolo
side puoli, sivu, reuna, kylki, laita, vieri
aspect näkökohta, puoli, näkökanta, muoto, ulkonäkö, sivu
flank kylki, kuve, sivusta, sivu
sidewall sivu
Show more arrow right
EMEA0.3; Tanzil; Europarl Parallel Corpus; OpenSubtitles2018.v3; tmClass; Tatoeba Vuokrat ja sivukulut. Building/equipment Investment in immovable property, renting of. Paina"Tulosta"sivua. Click on the "Print" page. Sivulaiva on osa kirkkoa. The side aisle is part of the church. Vasen sivuperäsin! Down left rudder. Autojen sivuvalot. Automotive sidelight. Se on sivutaskussa! It's in the side pocket! Auto on sivutiellä. The car is in the lane. Aloitan uutta sivua? I'm starting a new page? Tule taas sivutietä. You know, take that same back road. Me kuljimme sivulaivan läpi. We walked through the side aisle. Show more arrow right

Wiktionary

page, side (one surface of a sheet of paper) side (bounding straight edge of a two-dimensional shape) Fin:Neliöllä on neljä sivua.Eng:A square has four sides. side (flat surface of a three-dimensional object; a face) tahkoFin:Kuutiolla on kuusi sivua.Eng:A cube has six sides. flank (extreme left or right edge of a military formation) flank, side (flesh between the last rib and the hip) kylki (in compounds) side, secondary, auxiliary Show more arrow right sivuinensivuitsesivuttaasivuttainsivuttainensivuuttaaviedä sivuun Show more arrow right alkusivuetusivuhömppäsivuilmoitussivujulkisivukeltaiset sivutkirjansivukokosivukotisivuloppusivumielipidesivunenän sivuontelonettisivunimisivunimiösivupainosivuperhesivupääsivusavusivusiansivusisäsivusivuaallokkosivuainesivuajatussivualttarisivuammattisivuansiosivuapteekkisivuasiasivuaskelsivuasuntosivuaurinkosivuelinkeinosivuhaarasivuhalkiosivuhenkilösivuhommasivuhuomautussivuhuonesivuhyppysivuikkunasivuilmiösivujokisivujuonisivujuonnesivukaistasivukallistumasivukappalesivukarttasivukatusivukauttasivukirjastosivukivisivukonttorisivukulusivukuvasivulaivasivulaukkusivulausesivuleikkurisivuleikkuritsivuliikesivullepäinsivulletaivutussivultapäinsivuluisusivulukusivumakusivumerisivumerkityssivumyymäläsivumääräsivuontelosivuosasivuotsikkosivuovisivupainosivuperintösivupersoonasivuperäsinsivupintasivupolkusivupöytäsivuraidesivurakennussivusaalissivusaranoitusivusaumasivuseikkasivuseinäsivusuuntasivutaivutussivutaskusivuteemasivutiesivutoimisivutuotesivutuulisivutyösivu-uomasivuvaakasivuvaikutussivuvaimosivuvakainsivuvalosivuvaunusivuverhosivuvirkasivuvivahdesivuäänitakasivutasasivuinentiensivuulkosivuurheilusivuverkkosivu Show more arrow right Origin unknown. Cognate to Ingrian sivu, Karelian šivu and possibly Votic sivud (“sacra”). Show more arrow right

Wikipedia

sivu
monikulmion vierekkäiset kärjet yhdistävä jana tahko
verkkosivu
eli www-sivu, Internetissä julkaistu hypertekstidokumentti näennäismuistijärjestelmässä
määrämittainen muistialue
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sivuni

sivuni

sivusi

sivusi

sivunsa

sivunsa

Par

-ta

sivuani

sivujani

sivuasi

sivujasi

sivuansa / sivuaan

sivujansa / sivujaan

Gen

-n

sivuni

sivujeni

sivusi

sivujesi

sivunsa

sivujensa

Ill

mihin

sivuuni

sivuihini

sivuusi

sivuihisi

sivuunsa

sivuihinsa

Ine

-ssa

sivussani

sivuissani

sivussasi

sivuissasi

sivussansa / sivussaan

sivuissansa / sivuissaan

Ela

-sta

sivustani

sivuistani

sivustasi

sivuistasi

sivustansa / sivustaan

sivuistansa / sivuistaan

All

-lle

sivulleni

sivuilleni

sivullesi

sivuillesi

sivullensa / sivulleen

sivuillensa / sivuillean

Ade

-lla

sivullani

sivuillani

sivullasi

sivuillasi

sivullansa / sivullaan

sivuillansa / sivuillaan

Abl

-lta

sivultani

sivuiltani

sivultasi

sivuiltasi

sivultansa / sivultaan

sivuiltansa / sivuiltaan

Tra

-ksi

sivukseni

sivuikseni

sivuksesi

sivuiksesi

sivuksensa / sivukseen

sivuiksensa / sivuikseen

Ess

-na

sivunani

sivuinani

sivunasi

sivuinasi

sivunansa / sivunaan

sivuinansa / sivuinaan

Abe

-tta

sivuttani

sivuittani

sivuttasi

sivuittasi

sivuttansa / sivuttaan

sivuittansa / sivuittaan

Com

-ne

-

sivuineni

-

sivuinesi

-

sivuinensa / sivuineen

Singular

Plural

Nom

-

sivuni

sivusi

sivunsa

sivuni

sivusi

sivunsa

Par

-ta

sivuani

sivuasi

sivuansa / sivuaan

sivujani

sivujasi

sivujansa / sivujaan

Gen

-n

sivuni

sivusi

sivunsa

sivujeni

sivujesi

sivujensa

Ill

mihin

sivuuni

sivuusi

sivuunsa

sivuihini

sivuihisi

sivuihinsa

Ine

-ssa

sivussani

sivussasi

sivussansa / sivussaan

sivuissani

sivuissasi

sivuissansa / sivuissaan

Ela

-sta

sivustani

sivustasi

sivustansa / sivustaan

sivuistani

sivuistasi

sivuistansa / sivuistaan

All

-lle

sivulleni

sivullesi

sivullensa / sivulleen

sivuilleni

sivuillesi

sivuillensa / sivuillean

Ade

-lla

sivullani

sivullasi

sivullansa / sivullaan

sivuillani

sivuillasi

sivuillansa / sivuillaan

Abl

-lta

sivultani

sivultasi

sivultansa / sivultaan

sivuiltani

sivuiltasi

sivuiltansa / sivuiltaan

Tra

-ksi

sivukseni

sivuksesi

sivuksensa / sivukseen

sivuikseni

sivuiksesi

sivuiksensa / sivuikseen

Ess

-na

sivunani

sivunasi

sivunansa / sivunaan

sivuinani

sivuinasi

sivuinansa / sivuinaan

Abe

-tta

sivuttani

sivuttasi

sivuttansa / sivuttaan

sivuittani

sivuittasi

sivuittansa / sivuittaan

Com

-ne

-

-

-

sivuineni

sivuinesi

sivuinensa / sivuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sivumme

sivumme

sivunne

sivunne

sivunsa

sivunsa

Par

-ta

sivuamme

sivujamme

sivuanne

sivujanne

sivuansa / sivuaan

sivujansa / sivujaan

Gen

-n

sivumme

sivujemme

sivunne

sivujenne

sivunsa

sivujensa

Ill

mihin

sivuumme

sivuihimme

sivuunne

sivuihinne

sivuunsa

sivuihinsa

Ine

-ssa

sivussamme

sivuissamme

sivussanne

sivuissanne

sivussansa / sivussaan

sivuissansa / sivuissaan

Ela

-sta

sivustamme

sivuistamme

sivustanne

sivuistanne

sivustansa / sivustaan

sivuistansa / sivuistaan

All

-lle

sivullemme

sivuillemme

sivullenne

sivuillenne

sivullensa / sivulleen

sivuillensa / sivuillean

Ade

-lla

sivullamme

sivuillamme

sivullanne

sivuillanne

sivullansa / sivullaan

sivuillansa / sivuillaan

Abl

-lta

sivultamme

sivuiltamme

sivultanne

sivuiltanne

sivultansa / sivultaan

sivuiltansa / sivuiltaan

Tra

-ksi

sivuksemme

sivuiksemme

sivuksenne

sivuiksenne

sivuksensa / sivukseen

sivuiksensa / sivuikseen

Ess

-na

sivunamme

sivuinamme

sivunanne

sivuinanne

sivunansa / sivunaan

sivuinansa / sivuinaan

Abe

-tta

sivuttamme

sivuittamme

sivuttanne

sivuittanne

sivuttansa / sivuttaan

sivuittansa / sivuittaan

Com

-ne

-

sivuinemme

-

sivuinenne

-

sivuinensa / sivuineen

Singular

Plural

Nom

-

sivumme

sivunne

sivunsa

sivumme

sivunne

sivunsa

Par

-ta

sivuamme

sivuanne

sivuansa / sivuaan

sivujamme

sivujanne

sivujansa / sivujaan

Gen

-n

sivumme

sivunne

sivunsa

sivujemme

sivujenne

sivujensa

Ill

mihin

sivuumme

sivuunne

sivuunsa

sivuihimme

sivuihinne

sivuihinsa

Ine

-ssa

sivussamme

sivussanne

sivussansa / sivussaan

sivuissamme

sivuissanne

sivuissansa / sivuissaan

Ela

-sta

sivustamme

sivustanne

sivustansa / sivustaan

sivuistamme

sivuistanne

sivuistansa / sivuistaan

All

-lle

sivullemme

sivullenne

sivullensa / sivulleen

sivuillemme

sivuillenne

sivuillensa / sivuillean

Ade

-lla

sivullamme

sivullanne

sivullansa / sivullaan

sivuillamme

sivuillanne

sivuillansa / sivuillaan

Abl

-lta

sivultamme

sivultanne

sivultansa / sivultaan

sivuiltamme

sivuiltanne

sivuiltansa / sivuiltaan

Tra

-ksi

sivuksemme

sivuksenne

sivuksensa / sivukseen

sivuiksemme

sivuiksenne

sivuiksensa / sivuikseen

Ess

-na

sivunamme

sivunanne

sivunansa / sivunaan

sivuinamme

sivuinanne

sivuinansa / sivuinaan

Abe

-tta

sivuttamme

sivuttanne

sivuttansa / sivuttaan

sivuittamme

sivuittanne

sivuittansa / sivuittaan

Com

-ne

-

-

-

sivuinemme

sivuinenne

sivuinensa / sivuineen

Wiktionary

page, side (one surface of a sheet of paper) side (bounding straight edge of a two-dimensional shape) Fin:Neliöllä on neljä sivua.Eng:A square has four sides. side (flat surface of a three-dimensional object; a face) tahkoFin:Kuutiolla on kuusi sivua.Eng:A cube has six sides. flank (extreme left or right edge of a military formation) flank, side (flesh between the last rib and the hip) kylki (in compounds) side, secondary, auxiliary Show more arrow right sivuinensivuitsesivuttaasivuttainsivuttainensivuuttaaviedä sivuun Show more arrow right alkusivuetusivuhömppäsivuilmoitussivujulkisivukeltaiset sivutkirjansivukokosivukotisivuloppusivumielipidesivunenän sivuontelonettisivunimisivunimiösivupainosivuperhesivupääsivusavusivusiansivusisäsivusivuaallokkosivuainesivuajatussivualttarisivuammattisivuansiosivuapteekkisivuasiasivuaskelsivuasuntosivuaurinkosivuelinkeinosivuhaarasivuhalkiosivuhenkilösivuhommasivuhuomautussivuhuonesivuhyppysivuikkunasivuilmiösivujokisivujuonisivujuonnesivukaistasivukallistumasivukappalesivukarttasivukatusivukauttasivukirjastosivukivisivukonttorisivukulusivukuvasivulaivasivulaukkusivulausesivuleikkurisivuleikkuritsivuliikesivullepäinsivulletaivutussivultapäinsivuluisusivulukusivumakusivumerisivumerkityssivumyymäläsivumääräsivuontelosivuosasivuotsikkosivuovisivupainosivuperintösivupersoonasivuperäsinsivupintasivupolkusivupöytäsivuraidesivurakennussivusaalissivusaranoitusivusaumasivuseikkasivuseinäsivusuuntasivutaivutussivutaskusivuteemasivutiesivutoimisivutuotesivutuulisivutyösivu-uomasivuvaakasivuvaikutussivuvaimosivuvakainsivuvalosivuvaunusivuverhosivuvirkasivuvivahdesivuäänitakasivutasasivuinentiensivuulkosivuurheilusivuverkkosivu Show more arrow right Origin unknown. Cognate to Ingrian sivu, Karelian šivu and possibly Votic sivud (“sacra”). Show more arrow right
page sivu, hotellipoika, lehti, hovipoika, paashi, pikkolo
side puoli, sivu, reuna, kylki, laita, vieri
aspect näkökohta, puoli, näkökanta, muoto, ulkonäkö, sivu
flank kylki, kuve, sivusta, sivu
sidewall sivu
Show more arrow right
Europarl; OPUS parallel corpus; Tatoeba; OPUS Parallel Corpus; not-set; OpenSubtitles2018.v3; Europarl Parallel Corpus; EurLex-2 Sivu on revitty irti kirjasta. The page has been torn out of the book. Pyyhi tahra pois sivu kankaasta. Wipe the stain off the surface of the fabric. Kirjan viimeinen sivu oli tyhjä. The last page of the book was blank. Sivu sisältää tietoa yrityksen palveluista. The page contains information about the company's services. Taita sivu kaksinkerroin ja liimaa se kiinni. Fold the page in half and glue it together. (Liikenneluvan ensimmäinen sivu). (First page of the licence ). Käännä kirjan sivu 25. Turn to page 25 of the book. Puhuit sivu suusi. You spoke out of turn. Sivu oli täynnä mielenkiintoista tietoa. The page was full of interesting information. Sivu 24, liite IV, ensimmäinen sarake ja vastaava kuvaus:. Annex IV, page 24, first column and the corresponding description:. Show more arrow right
Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept