Word analysis

minusta minä   Pron Pers Ela
min   N Sg Nom + uksi   N Sg Par

minä, personal pronoun

up ↑
Examples:
Etkö enää tunne minua?Don't you know me any longer?
Minulla on kova nälkä.I am very hungry.
Sinussa ei ole mitään vikaa.There is nothing wrong with you.
Minä rakastan häntä.I love him.
Heihin ei voi luottaa.They cannot be trusted.
Saat vastaukseni minulta huomenna.You will get an answer from me tomorrow.
Näin teidät ravintolassa.I saw them in the restaurant.
En tunne heitä.I don't know them.
Tämä on meidän kirjamme.This is our book.
Minusta appelsiini on huono.In my opinion the orange is bad.
Anna omena meille!Give the apple to us!

min, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - min minit
Par -ta miniä minejä
Gen -n minin minien
Ill mihin miniin mineihin
Ine -ssa minissä mineissä
Ela -sta ministä mineistä
All -lle minille mineille
Ade -lla minillä mineillä
Abl -lta miniltä mineiltä
Tra -ksi miniksi mineiksi
Ess -na mininä mineinä
Abe -tta minittä mineittä
Com -ne - mineine
Ins -in - minein

Translations & synonyms

min
mins
minutes
minute
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - minini minini minisi minisi mininsä mininsä
Par -ta miniäni minejäni miniäsi minejäsi miniänsä / miniään minejänsä / minejään
Gen -n minini minieni minisi miniesi mininsä miniensä
Ill mihin miniini mineihini miniisi mineihisi miniinsä mineihinsä
Ine -ssa minissäni mineissäni minissäsi mineissäsi minissänsä / minissään mineissänsä / mineissään
Ela -sta ministäni mineistäni ministäsi mineistäsi ministänsä / ministään mineistänsä / mineistään
All -lle minilleni mineilleni minillesi mineillesi minilleen / minillensä mineillensä / mineilleän
Ade -lla minilläni mineilläni minilläsi mineilläsi minillänsä / minillään mineillänsä / mineillään
Abl -lta miniltäni mineiltäni miniltäsi mineiltäsi miniltänsä / miniltään mineiltänsä / mineiltään
Tra -ksi minikseni mineikseni miniksesi mineiksesi minikseen / miniksensä mineikseen / mineiksensä
Ess -na mininäni mineinäni mininäsi mineinäsi mininänsä / mininään mineinänsä / mineinään
Abe -tta minittäni mineittäni minittäsi mineittäsi minittänsä / minittään mineittänsä / mineittään
Com -ne - mineineni - mineinesi - mineineen / mineinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - minimme minimme mininne mininne mininsä mininsä
Par -ta miniämme minejämme miniänne minejänne miniänsä / miniään minejänsä / minejään
Gen -n minimme miniemme mininne minienne mininsä miniensä
Ill mihin miniimme mineihimme miniinne mineihinne miniinsä mineihinsä
Ine -ssa minissämme mineissämme minissänne mineissänne minissänsä / minissään mineissänsä / mineissään
Ela -sta ministämme mineistämme ministänne mineistänne ministänsä / ministään mineistänsä / mineistään
All -lle minillemme mineillemme minillenne mineillenne minilleen / minillensä mineillensä / mineilleän
Ade -lla minillämme mineillämme minillänne mineillänne minillänsä / minillään mineillänsä / mineillään
Abl -lta miniltämme mineiltämme miniltänne mineiltänne miniltänsä / miniltään mineiltänsä / mineiltään
Tra -ksi miniksemme mineiksemme miniksenne mineiksenne minikseen / miniksensä mineikseen / mineiksensä
Ess -na mininämme mineinämme mininänne mineinänne mininänsä / mininään mineinänsä / mineinään
Abe -tta minittämme mineittämme minittänne mineittänne minittänsä / minittään mineittänsä / mineittään
Com -ne - mineinemme - mineinenne - mineineen / mineinensä

uksi, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - uksi ukset
Par -ta usta / uksea uksia
Gen -n uksen uksien / usten
Ill mihin ukseen uksiin
Ine -ssa uksessa uksissa
Ela -sta uksesta uksista
All -lle ukselle uksille
Ade -lla uksella uksilla
Abl -lta ukselta uksilta
Tra -ksi ukseksi uksiksi
Ess -na uksena uksina
Abe -tta uksetta uksitta
Com -ne - uksine
Ins -in - uksin

Translations & synonyms

üksi
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - ukseni ukseni uksesi uksesi uksensa uksensa
Par -ta ustani / ukseani uksiani ustasi / ukseasi uksiasi ustansa / ustaan /
ukseansa / ukseaan
uksiansa / uksiaan
Gen -n ukseni uksieni / usteni uksesi uksiesi / ustesi uksensa uksiensa / ustensa
Ill mihin ukseeni uksiini ukseesi uksiisi ukseensa uksiinsa
Ine -ssa uksessani uksissani uksessasi uksissasi uksessansa / uksessaan uksissansa / uksissaan
Ela -sta uksestani uksistani uksestasi uksistasi uksestansa / uksestaan uksistansa / uksistaan
All -lle ukselleni uksilleni uksellesi uksillesi ukselleen / uksellensa uksillensa / uksillean
Ade -lla uksellani uksillani uksellasi uksillasi uksellansa / uksellaan uksillansa / uksillaan
Abl -lta ukseltani uksiltani ukseltasi uksiltasi ukseltansa / ukseltaan uksiltansa / uksiltaan
Tra -ksi uksekseni uksikseni ukseksesi uksiksesi uksekseen / ukseksensa uksikseen / uksiksensa
Ess -na uksenani uksinani uksenasi uksinasi uksenansa / uksenaan uksinansa / uksinaan
Abe -tta uksettani uksittani uksettasi uksittasi uksettansa / uksettaan uksittansa / uksittaan
Com -ne - uksineni - uksinesi - uksineen / uksinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - uksemme uksemme uksenne uksenne uksensa uksensa
Par -ta ustamme / ukseamme uksiamme ustanne / ukseanne uksianne ustansa / ustaan /
ukseansa / ukseaan
uksiansa / uksiaan
Gen -n uksemme uksiemme / ustemme uksenne uksienne / ustenne uksensa uksiensa / ustensa
Ill mihin ukseemme uksiimme ukseenne uksiinne ukseensa uksiinsa
Ine -ssa uksessamme uksissamme uksessanne uksissanne uksessansa / uksessaan uksissansa / uksissaan
Ela -sta uksestamme uksistamme uksestanne uksistanne uksestansa / uksestaan uksistansa / uksistaan
All -lle uksellemme uksillemme uksellenne uksillenne ukselleen / uksellensa uksillensa / uksillean
Ade -lla uksellamme uksillamme uksellanne uksillanne uksellansa / uksellaan uksillansa / uksillaan
Abl -lta ukseltamme uksiltamme ukseltanne uksiltanne ukseltansa / ukseltaan uksiltansa / uksiltaan
Tra -ksi ukseksemme uksiksemme ukseksenne uksiksenne uksekseen / ukseksensa uksikseen / uksiksensa
Ess -na uksenamme uksinamme uksenanne uksinanne uksenansa / uksenaan uksinansa / uksinaan
Abe -tta uksettamme uksittamme uksettanne uksittanne uksettansa / uksettaan uksittansa / uksittaan
Com -ne - uksinemme - uksinenne - uksineen / uksinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept