logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

minä, personal pronoun

Word analysis
minuksi

minuksi

minä

Personal pronoun, Translative

min

Noun, Singular Nominative

+ uksi

Noun, Singular Nominative

Report an issue
Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Wiktionary

(personal) I (first-person singular personal pronoun) Show more arrow right ma (archaic, poetic)mie (dialectal) (colloquial, dialectal)mää (dialectal)meikä (colloquial)meikäläinen (non-standard usage, rare)meitsi (colloquial) Noun[edit] minä (psychology, psychoanalysis) ego(philosophy) self(psychology): itse, minuus, ego(philosophy): itse Descendants[edit] Kven: mie.mw-parser-output .desc-arr[title]{cursor:help}.mw-parser-output .desc-arr[title="uncertain"]{font-size:.7em;vertical-align:super} See also[edit] Finnish personal pronouns first second third anim third inan familiar polite singular minä sinä Te hän se plural me te he ne Show more arrow right Although often omitted in written language (the verb shows both the person and the number), the pronoun is in spoken language practically always used. (cf. the usage of me, "we") Show more arrow right From Proto-Finnic minä, from Proto-Uralic minä. From the same base as the plural pronoun me, the possessive suffixes -ni and -mme and the first-person verb endings -n and -mme. See the Proto-Finnic entry for more information on inflection. Show more arrow right

Examples

Etkö enää tunne minua? Don't you know me any longer? Minulla on kova nälkä. I am very hungry. Sinussa ei ole mitään vikaa. There is nothing wrong with you. Minä rakastan häntä. I love him. Heihin ei voi luottaa. They cannot be trusted. Saat vastaukseni minulta huomenna. You will get an answer from me tomorrow. Näin teidät ravintolassa. I saw them in the restaurant. En tunne heitä. I don't know them. Tämä on meidän kirjamme. This is our book. Minusta appelsiini on huono. In my opinion the orange is bad. Anna omena meille! Give the apple to us! Show more arrow right

Singular

minä / Isinä / youhän / he, she, it
Nom - minä / mä sinä / sä hän
Par -ta minua / mua sinua / sua häntä
Gen -n minun / mun sinun / sun hänen
Acc -t minut / mut sinut / sut hänet
Ill mihin minuun / muhun sinuun / suhun häneen
Ine -ssa minussa / mussa sinussa / sussa hänessä
Ela -sta minusta / musta / must sinusta / susta / sust hänestä
All -lle minulle / mulle sinulle / sulle hänelle
Ade -lla minulla / mulla / mull / mul sinulla / sulla / sull / sul hänellä
Abl -lta minulta / multa / mult sinulta / sulta / sult häneltä
Tra -ksi minuksi / muksi sinuksi / suksi häneksi
Ess -na minuna / muna sinuna / suna hänenä
Abe -tta minutta / mutta sinutta / sutta hänettä
Com -ne - - -
Ins -in - - -

Plural

me / wete / youhe / they

Nom

-

me

te

he

Par

-ta

meitä

teitä

heitä

Gen

-n

meidän

teidän

heidän

Acc

-t

meidät

teidät

heidät

Ill

mihin

meihin

teihin

heihin

Ine

-ssa

meissä

teissä

heissä

Ela

-sta

meistä

teistä

heistä

All

-lle

meille

teille

heille

Ade

-lla

meillä

teillä

heillä

Abl

-lta

meiltä

teiltä

heiltä

Tra

-ksi

meiksi

teiksi

heiksi

Ess

-na

meinä

teinä

heinä

Abe

-tta

meittä

teittä

heittä

Com

-ne

meine

teine

heine

Ins

-in

mein

tein

hein

Singular

minä / Isinä / youhän / he, she, it
Nom-
minä / mä sinä / sä hän
Par-ta
minua / mua sinua / sua häntä
Gen-n
minun / mun sinun / sun hänen
Acc-t
minut / mut sinut / sut hänet
Illmihin
minuun / muhun sinuun / suhun häneen
Ine-ssa
minussa / mussa sinussa / sussa hänessä
Ela-sta
minusta / musta / must sinusta / susta / sust hänestä
All-lle
minulle / mulle sinulle / sulle hänelle
Ade-lla
minulla / mulla / mull / mul sinulla / sulla / sull / sul hänellä
Abl-lta
minulta / multa / mult sinulta / sulta / sult häneltä
Tra-ksi
minuksi / muksi sinuksi / suksi häneksi
Ess-na
minuna / muna sinuna / suna hänenä
Abe-tta
minutta / mutta sinutta / sutta hänettä
Com-ne
- - -
Ins-in
- - -

Plural

me / wete / youhe / they
Nom-
me te he
Par-ta
meitä teitä heitä
Gen-n
meidän teidän heidän
Acc-t
meidät teidät heidät
Illmihin
meihin teihin heihin
Ine-ssa
meissä teissä heissä
Ela-sta
meistä teistä heistä
All-lle
meille teille heille
Ade-lla
meillä teillä heillä
Abl-lta
meiltä teiltä heiltä
Tra-ksi
meiksi teiksi heiksi
Ess-na
meinä teinä heinä
Abe-tta
meittä teittä heittä
Com-ne
meine teine heine
Ins-in
mein tein hein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

min

minit

Par

-ta

miniä

minejä

Gen

-n

minin

minien

Ill

mihin

miniin

mineihin

Ine

-ssa

minissä

mineissä

Ela

-sta

ministä

mineistä

All

-lle

minille

mineille

Ade

-lla

minillä

mineillä

Abl

-lta

miniltä

mineiltä

Tra

-ksi

miniksi

mineiksi

Ess

-na

mininä

mineinä

Abe

-tta

minittä

mineittä

Com

-ne

-

mineine

Ins

-in

-

minein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

min

minit

Par

-ta

miniä

minejä

Gen

-n

minin

minien

Ill

mihin

miniin

mineihin

Ine

-ssa

minissä

mineissä

Ela

-sta

ministä

mineistä

All

-lle

minille

mineille

Ade

-lla

minillä

mineillä

Abl

-lta

miniltä

mineiltä

Tra

-ksi

miniksi

mineiksi

Ess

-na

mininä

mineinä

Abe

-tta

minittä

mineittä

Com

-ne

-

mineine

Ins

-in

-

minein

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

min
mins
minutes
minute
Show more arrow right

Wiktionary

Abbreviation of minuutti. Show more arrow right

Wikipedia

minuutin
lyhenne minimi
ministeri
min. Min
muinaisegyptiläinen hedelmällisyyden jumala Minjoki
joki Fujianin maakunnassa Kiinassa Min kiina
Kaakkois-Kiinassa puhuttu kiinalaiskieli Min kuningaskunta
valtio Kiinassa 909–945 Minbei
sinotiibettiläinen kieli Min
henkilöitä: Min, Myeongseong (1851–1895), Korean kuningatar, kuningas Gojongin puoliso Anchee Min (s. 1957), kiinalainen maalaaja, valokuvaaja, kirjailija ja muusikko Choi Min-Ho (s. 1980), eteläkorealainen judoka Choi Min-sik (s. 1962), eteläkorealainen näyttelijä Gong Min-ji (s. 1994), eteläkorealainen rap-artisti, poplaulaja ja tanssija Grace Min (s. 1994), yhdysvaltalainen tennispelaaja Lee Kang-Min (s. 1980), eteläkorealainen yleisurheilija Lee Min Woo (s. 1979), eteläkorealainen laulaja Min Aung Hlaing (s. 1956), Myanmarin armeijan kenraali ja ylijohtaja Min Yoon-gi, Suga (s. 1993), eteläkorealainen rap-artisti ja tuottaja Pak Chol-Min (s. 1982), pohjoiskorealainen judoka Son Heung-Min (s. 1992), eteläkorealainen jalkapalloilija
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

minini

minini

minisi

minisi

mininsä

mininsä

Par

-ta

miniäni

minejäni

miniäsi

minejäsi

miniänsä / miniään

minejänsä / minejään

Gen

-n

minini

minieni

minisi

miniesi

mininsä

miniensä

Ill

mihin

miniini

mineihini

miniisi

mineihisi

miniinsä

mineihinsä

Ine

-ssa

minissäni

mineissäni

minissäsi

mineissäsi

minissänsä / minissään

mineissänsä / mineissään

Ela

-sta

ministäni

mineistäni

ministäsi

mineistäsi

ministänsä / ministään

mineistänsä / mineistään

All

-lle

minilleni

mineilleni

minillesi

mineillesi

minillensä / minilleen

mineillensä / mineilleän

Ade

-lla

minilläni

mineilläni

minilläsi

mineilläsi

minillänsä / minillään

mineillänsä / mineillään

Abl

-lta

miniltäni

mineiltäni

miniltäsi

mineiltäsi

miniltänsä / miniltään

mineiltänsä / mineiltään

Tra

-ksi

minikseni

mineikseni

miniksesi

mineiksesi

miniksensä / minikseen

mineiksensä / mineikseen

Ess

-na

mininäni

mineinäni

mininäsi

mineinäsi

mininänsä / mininään

mineinänsä / mineinään

Abe

-tta

minittäni

mineittäni

minittäsi

mineittäsi

minittänsä / minittään

mineittänsä / mineittään

Com

-ne

-

mineineni

-

mineinesi

-

mineinensä / mineineen

Singular

Plural

Nom

-

minini

minisi

mininsä

minini

minisi

mininsä

Par

-ta

miniäni

miniäsi

miniänsä / miniään

minejäni

minejäsi

minejänsä / minejään

Gen

-n

minini

minisi

mininsä

minieni

miniesi

miniensä

Ill

mihin

miniini

miniisi

miniinsä

mineihini

mineihisi

mineihinsä

Ine

-ssa

minissäni

minissäsi

minissänsä / minissään

mineissäni

mineissäsi

mineissänsä / mineissään

Ela

-sta

ministäni

ministäsi

ministänsä / ministään

mineistäni

mineistäsi

mineistänsä / mineistään

All

-lle

minilleni

minillesi

minillensä / minilleen

mineilleni

mineillesi

mineillensä / mineilleän

Ade

-lla

minilläni

minilläsi

minillänsä / minillään

mineilläni

mineilläsi

mineillänsä / mineillään

Abl

-lta

miniltäni

miniltäsi

miniltänsä / miniltään

mineiltäni

mineiltäsi

mineiltänsä / mineiltään

Tra

-ksi

minikseni

miniksesi

miniksensä / minikseen

mineikseni

mineiksesi

mineiksensä / mineikseen

Ess

-na

mininäni

mininäsi

mininänsä / mininään

mineinäni

mineinäsi

mineinänsä / mineinään

Abe

-tta

minittäni

minittäsi

minittänsä / minittään

mineittäni

mineittäsi

mineittänsä / mineittään

Com

-ne

-

-

-

mineineni

mineinesi

mineinensä / mineineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

minimme

minimme

mininne

mininne

mininsä

mininsä

Par

-ta

miniämme

minejämme

miniänne

minejänne

miniänsä / miniään

minejänsä / minejään

Gen

-n

minimme

miniemme

mininne

minienne

mininsä

miniensä

Ill

mihin

miniimme

mineihimme

miniinne

mineihinne

miniinsä

mineihinsä

Ine

-ssa

minissämme

mineissämme

minissänne

mineissänne

minissänsä / minissään

mineissänsä / mineissään

Ela

-sta

ministämme

mineistämme

ministänne

mineistänne

ministänsä / ministään

mineistänsä / mineistään

All

-lle

minillemme

mineillemme

minillenne

mineillenne

minillensä / minilleen

mineillensä / mineilleän

Ade

-lla

minillämme

mineillämme

minillänne

mineillänne

minillänsä / minillään

mineillänsä / mineillään

Abl

-lta

miniltämme

mineiltämme

miniltänne

mineiltänne

miniltänsä / miniltään

mineiltänsä / mineiltään

Tra

-ksi

miniksemme

mineiksemme

miniksenne

mineiksenne

miniksensä / minikseen

mineiksensä / mineikseen

Ess

-na

mininämme

mineinämme

mininänne

mineinänne

mininänsä / mininään

mineinänsä / mineinään

Abe

-tta

minittämme

mineittämme

minittänne

mineittänne

minittänsä / minittään

mineittänsä / mineittään

Com

-ne

-

mineinemme

-

mineinenne

-

mineinensä / mineineen

Singular

Plural

Nom

-

minimme

mininne

mininsä

minimme

mininne

mininsä

Par

-ta

miniämme

miniänne

miniänsä / miniään

minejämme

minejänne

minejänsä / minejään

Gen

-n

minimme

mininne

mininsä

miniemme

minienne

miniensä

Ill

mihin

miniimme

miniinne

miniinsä

mineihimme

mineihinne

mineihinsä

Ine

-ssa

minissämme

minissänne

minissänsä / minissään

mineissämme

mineissänne

mineissänsä / mineissään

Ela

-sta

ministämme

ministänne

ministänsä / ministään

mineistämme

mineistänne

mineistänsä / mineistään

All

-lle

minillemme

minillenne

minillensä / minilleen

mineillemme

mineillenne

mineillensä / mineilleän

Ade

-lla

minillämme

minillänne

minillänsä / minillään

mineillämme

mineillänne

mineillänsä / mineillään

Abl

-lta

miniltämme

miniltänne

miniltänsä / miniltään

mineiltämme

mineiltänne

mineiltänsä / mineiltään

Tra

-ksi

miniksemme

miniksenne

miniksensä / minikseen

mineiksemme

mineiksenne

mineiksensä / mineikseen

Ess

-na

mininämme

mininänne

mininänsä / mininään

mineinämme

mineinänne

mineinänsä / mineinään

Abe

-tta

minittämme

minittänne

minittänsä / minittään

mineittämme

mineittänne

mineittänsä / mineittään

Com

-ne

-

-

-

mineinemme

mineinenne

mineinensä / mineineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

uksi

ukset

Par

-ta

usta / uksea

uksia

Gen

-n

uksen

uksien / usten

Ill

mihin

ukseen

uksiin

Ine

-ssa

uksessa

uksissa

Ela

-sta

uksesta

uksista

All

-lle

ukselle

uksille

Ade

-lla

uksella

uksilla

Abl

-lta

ukselta

uksilta

Tra

-ksi

ukseksi

uksiksi

Ess

-na

uksena

uksina

Abe

-tta

uksetta

uksitta

Com

-ne

-

uksine

Ins

-in

-

uksin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

uksi

ukset

Par

-ta

usta / uksea

uksia

Gen

-n

uksen

uksien / usten

Ill

mihin

ukseen

uksiin

Ine

-ssa

uksessa

uksissa

Ela

-sta

uksesta

uksista

All

-lle

ukselle

uksille

Ade

-lla

uksella

uksilla

Abl

-lta

ukselta

uksilta

Tra

-ksi

ukseksi

uksiksi

Ess

-na

uksena

uksina

Abe

-tta

uksetta

uksitta

Com

-ne

-

uksine

Ins

-in

-

uksin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

üksi
Show more arrow right

Wiktionary

(dated, dialectal) door Show more arrow right ovi Show more arrow right From Proto-Finnic uksi, possibly borrowed from Baltic (compare Lithuanian uoksas (“hole”)) or Proto-Finno-Ugric ukse (compare Udmurt ӧс (ös)). Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ukseni

ukseni

uksesi

uksesi

uksensa

uksensa

Par

-ta

ustani / ukseani

uksiani

ustasi / ukseasi

uksiasi

ustansa / ustaan / ukseansa / ukseaan

uksiansa / uksiaan

Gen

-n

ukseni

uksieni / usteni

uksesi

uksiesi / ustesi

uksensa

uksiensa / ustensa

Ill

mihin

ukseeni

uksiini

ukseesi

uksiisi

ukseensa

uksiinsa

Ine

-ssa

uksessani

uksissani

uksessasi

uksissasi

uksessansa / uksessaan

uksissansa / uksissaan

Ela

-sta

uksestani

uksistani

uksestasi

uksistasi

uksestansa / uksestaan

uksistansa / uksistaan

All

-lle

ukselleni

uksilleni

uksellesi

uksillesi

uksellensa / ukselleen

uksillensa / uksillean

Ade

-lla

uksellani

uksillani

uksellasi

uksillasi

uksellansa / uksellaan

uksillansa / uksillaan

Abl

-lta

ukseltani

uksiltani

ukseltasi

uksiltasi

ukseltansa / ukseltaan

uksiltansa / uksiltaan

Tra

-ksi

uksekseni

uksikseni

ukseksesi

uksiksesi

ukseksensa / uksekseen

uksiksensa / uksikseen

Ess

-na

uksenani

uksinani

uksenasi

uksinasi

uksenansa / uksenaan

uksinansa / uksinaan

Abe

-tta

uksettani

uksittani

uksettasi

uksittasi

uksettansa / uksettaan

uksittansa / uksittaan

Com

-ne

-

uksineni

-

uksinesi

-

uksinensa / uksineen

Singular

Plural

Nom

-

ukseni

uksesi

uksensa

ukseni

uksesi

uksensa

Par

-ta

ustani / ukseani

ustasi / ukseasi

ustansa / ustaan / ukseansa / ukseaan

uksiani

uksiasi

uksiansa / uksiaan

Gen

-n

ukseni

uksesi

uksensa

uksieni / usteni

uksiesi / ustesi

uksiensa / ustensa

Ill

mihin

ukseeni

ukseesi

ukseensa

uksiini

uksiisi

uksiinsa

Ine

-ssa

uksessani

uksessasi

uksessansa / uksessaan

uksissani

uksissasi

uksissansa / uksissaan

Ela

-sta

uksestani

uksestasi

uksestansa / uksestaan

uksistani

uksistasi

uksistansa / uksistaan

All

-lle

ukselleni

uksellesi

uksellensa / ukselleen

uksilleni

uksillesi

uksillensa / uksillean

Ade

-lla

uksellani

uksellasi

uksellansa / uksellaan

uksillani

uksillasi

uksillansa / uksillaan

Abl

-lta

ukseltani

ukseltasi

ukseltansa / ukseltaan

uksiltani

uksiltasi

uksiltansa / uksiltaan

Tra

-ksi

uksekseni

ukseksesi

ukseksensa / uksekseen

uksikseni

uksiksesi

uksiksensa / uksikseen

Ess

-na

uksenani

uksenasi

uksenansa / uksenaan

uksinani

uksinasi

uksinansa / uksinaan

Abe

-tta

uksettani

uksettasi

uksettansa / uksettaan

uksittani

uksittasi

uksittansa / uksittaan

Com

-ne

-

-

-

uksineni

uksinesi

uksinensa / uksineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

uksemme

uksemme

uksenne

uksenne

uksensa

uksensa

Par

-ta

ustamme / ukseamme

uksiamme

ustanne / ukseanne

uksianne

ustansa / ustaan / ukseansa / ukseaan

uksiansa / uksiaan

Gen

-n

uksemme

uksiemme / ustemme

uksenne

uksienne / ustenne

uksensa

uksiensa / ustensa

Ill

mihin

ukseemme

uksiimme

ukseenne

uksiinne

ukseensa

uksiinsa

Ine

-ssa

uksessamme

uksissamme

uksessanne

uksissanne

uksessansa / uksessaan

uksissansa / uksissaan

Ela

-sta

uksestamme

uksistamme

uksestanne

uksistanne

uksestansa / uksestaan

uksistansa / uksistaan

All

-lle

uksellemme

uksillemme

uksellenne

uksillenne

uksellensa / ukselleen

uksillensa / uksillean

Ade

-lla

uksellamme

uksillamme

uksellanne

uksillanne

uksellansa / uksellaan

uksillansa / uksillaan

Abl

-lta

ukseltamme

uksiltamme

ukseltanne

uksiltanne

ukseltansa / ukseltaan

uksiltansa / uksiltaan

Tra

-ksi

ukseksemme

uksiksemme

ukseksenne

uksiksenne

ukseksensa / uksekseen

uksiksensa / uksikseen

Ess

-na

uksenamme

uksinamme

uksenanne

uksinanne

uksenansa / uksenaan

uksinansa / uksinaan

Abe

-tta

uksettamme

uksittamme

uksettanne

uksittanne

uksettansa / uksettaan

uksittansa / uksittaan

Com

-ne

-

uksinemme

-

uksinenne

-

uksinensa / uksineen

Singular

Plural

Nom

-

uksemme

uksenne

uksensa

uksemme

uksenne

uksensa

Par

-ta

ustamme / ukseamme

ustanne / ukseanne

ustansa / ustaan / ukseansa / ukseaan

uksiamme

uksianne

uksiansa / uksiaan

Gen

-n

uksemme

uksenne

uksensa

uksiemme / ustemme

uksienne / ustenne

uksiensa / ustensa

Ill

mihin

ukseemme

ukseenne

ukseensa

uksiimme

uksiinne

uksiinsa

Ine

-ssa

uksessamme

uksessanne

uksessansa / uksessaan

uksissamme

uksissanne

uksissansa / uksissaan

Ela

-sta

uksestamme

uksestanne

uksestansa / uksestaan

uksistamme

uksistanne

uksistansa / uksistaan

All

-lle

uksellemme

uksellenne

uksellensa / ukselleen

uksillemme

uksillenne

uksillensa / uksillean

Ade

-lla

uksellamme

uksellanne

uksellansa / uksellaan

uksillamme

uksillanne

uksillansa / uksillaan

Abl

-lta

ukseltamme

ukseltanne

ukseltansa / ukseltaan

uksiltamme

uksiltanne

uksiltansa / uksiltaan

Tra

-ksi

ukseksemme

ukseksenne

ukseksensa / uksekseen

uksiksemme

uksiksenne

uksiksensa / uksikseen

Ess

-na

uksenamme

uksenanne

uksenansa / uksenaan

uksinamme

uksinanne

uksinansa / uksinaan

Abe

-tta

uksettamme

uksettanne

uksettansa / uksettaan

uksittamme

uksittanne

uksittansa / uksittaan

Com

-ne

-

-

-

uksinemme

uksinenne

uksinensa / uksineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept