logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

yösija, noun

Word analysis
yösija

yösija

yösija

Noun, Singular Nominative

Noun, Singular Nominative

+ sija

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yösija

yösijat

Par

-ta

yösijaa

yösijoja

Gen

-n

yösijan

yösijojen

Ill

mihin

yösijaan

yösijoihin

Ine

-ssa

yösijassa

yösijoissa

Ela

-sta

yösijasta

yösijoista

All

-lle

yösijalle

yösijoille

Ade

-lla

yösijalla

yösijoilla

Abl

-lta

yösijalta

yösijoilta

Tra

-ksi

yösijaksi

yösijoiksi

Ess

-na

yösijana

yösijoina

Abe

-tta

yösijatta

yösijoitta

Com

-ne

-

yösijoine

Ins

-in

-

yösijoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yösija

yösijat

Par

-ta

yösijaa

yösijoja

Gen

-n

yösijan

yösijojen

Ill

mihin

yösijaan

yösijoihin

Ine

-ssa

yösijassa

yösijoissa

Ela

-sta

yösijasta

yösijoista

All

-lle

yösijalle

yösijoille

Ade

-lla

yösijalla

yösijoilla

Abl

-lta

yösijalta

yösijoilta

Tra

-ksi

yösijaksi

yösijoiksi

Ess

-na

yösijana

yösijoina

Abe

-tta

yösijatta

yösijoitta

Com

-ne

-

yösijoine

Ins

-in

-

yösijoin

Translations

Sleep
Sleep
Show more arrow right

Wiktionary

lodging (sleeping accommodation) Show more arrow right +‎ sija Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

yösijani

yösijani

yösijasi

yösijasi

yösijansa

yösijansa

Par

-ta

yösijaani

yösijojani

yösijaasi

yösijojasi

yösijaansa / yösijaaan

yösijojansa / yösijojaan

Gen

-n

yösijani

yösijojeni

yösijasi

yösijojesi

yösijansa

yösijojensa

Ill

mihin

yösijaani

yösijoihini

yösijaasi

yösijoihisi

yösijaansa

yösijoihinsa

Ine

-ssa

yösijassani

yösijoissani

yösijassasi

yösijoissasi

yösijassansa / yösijassaan

yösijoissansa / yösijoissaan

Ela

-sta

yösijastani

yösijoistani

yösijastasi

yösijoistasi

yösijastansa / yösijastaan

yösijoistansa / yösijoistaan

All

-lle

yösijalleni

yösijoilleni

yösijallesi

yösijoillesi

yösijallensa / yösijalleen

yösijoillensa / yösijoillean

Ade

-lla

yösijallani

yösijoillani

yösijallasi

yösijoillasi

yösijallansa / yösijallaan

yösijoillansa / yösijoillaan

Abl

-lta

yösijaltani

yösijoiltani

yösijaltasi

yösijoiltasi

yösijaltansa / yösijaltaan

yösijoiltansa / yösijoiltaan

Tra

-ksi

yösijakseni

yösijoikseni

yösijaksesi

yösijoiksesi

yösijaksensa / yösijakseen

yösijoiksensa / yösijoikseen

Ess

-na

yösijanani

yösijoinani

yösijanasi

yösijoinasi

yösijanansa / yösijanaan

yösijoinansa / yösijoinaan

Abe

-tta

yösijattani

yösijoittani

yösijattasi

yösijoittasi

yösijattansa / yösijattaan

yösijoittansa / yösijoittaan

Com

-ne

-

yösijoineni

-

yösijoinesi

-

yösijoinensa / yösijoineen

Singular

Plural

Nom

-

yösijani

yösijasi

yösijansa

yösijani

yösijasi

yösijansa

Par

-ta

yösijaani

yösijaasi

yösijaansa / yösijaaan

yösijojani

yösijojasi

yösijojansa / yösijojaan

Gen

-n

yösijani

yösijasi

yösijansa

yösijojeni

yösijojesi

yösijojensa

Ill

mihin

yösijaani

yösijaasi

yösijaansa

yösijoihini

yösijoihisi

yösijoihinsa

Ine

-ssa

yösijassani

yösijassasi

yösijassansa / yösijassaan

yösijoissani

yösijoissasi

yösijoissansa / yösijoissaan

Ela

-sta

yösijastani

yösijastasi

yösijastansa / yösijastaan

yösijoistani

yösijoistasi

yösijoistansa / yösijoistaan

All

-lle

yösijalleni

yösijallesi

yösijallensa / yösijalleen

yösijoilleni

yösijoillesi

yösijoillensa / yösijoillean

Ade

-lla

yösijallani

yösijallasi

yösijallansa / yösijallaan

yösijoillani

yösijoillasi

yösijoillansa / yösijoillaan

Abl

-lta

yösijaltani

yösijaltasi

yösijaltansa / yösijaltaan

yösijoiltani

yösijoiltasi

yösijoiltansa / yösijoiltaan

Tra

-ksi

yösijakseni

yösijaksesi

yösijaksensa / yösijakseen

yösijoikseni

yösijoiksesi

yösijoiksensa / yösijoikseen

Ess

-na

yösijanani

yösijanasi

yösijanansa / yösijanaan

yösijoinani

yösijoinasi

yösijoinansa / yösijoinaan

Abe

-tta

yösijattani

yösijattasi

yösijattansa / yösijattaan

yösijoittani

yösijoittasi

yösijoittansa / yösijoittaan

Com

-ne

-

-

-

yösijoineni

yösijoinesi

yösijoinensa / yösijoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

yösijamme

yösijamme

yösijanne

yösijanne

yösijansa

yösijansa

Par

-ta

yösijaamme

yösijojamme

yösijaanne

yösijojanne

yösijaansa / yösijaaan

yösijojansa / yösijojaan

Gen

-n

yösijamme

yösijojemme

yösijanne

yösijojenne

yösijansa

yösijojensa

Ill

mihin

yösijaamme

yösijoihimme

yösijaanne

yösijoihinne

yösijaansa

yösijoihinsa

Ine

-ssa

yösijassamme

yösijoissamme

yösijassanne

yösijoissanne

yösijassansa / yösijassaan

yösijoissansa / yösijoissaan

Ela

-sta

yösijastamme

yösijoistamme

yösijastanne

yösijoistanne

yösijastansa / yösijastaan

yösijoistansa / yösijoistaan

All

-lle

yösijallemme

yösijoillemme

yösijallenne

yösijoillenne

yösijallensa / yösijalleen

yösijoillensa / yösijoillean

Ade

-lla

yösijallamme

yösijoillamme

yösijallanne

yösijoillanne

yösijallansa / yösijallaan

yösijoillansa / yösijoillaan

Abl

-lta

yösijaltamme

yösijoiltamme

yösijaltanne

yösijoiltanne

yösijaltansa / yösijaltaan

yösijoiltansa / yösijoiltaan

Tra

-ksi

yösijaksemme

yösijoiksemme

yösijaksenne

yösijoiksenne

yösijaksensa / yösijakseen

yösijoiksensa / yösijoikseen

Ess

-na

yösijanamme

yösijoinamme

yösijananne

yösijoinanne

yösijanansa / yösijanaan

yösijoinansa / yösijoinaan

Abe

-tta

yösijattamme

yösijoittamme

yösijattanne

yösijoittanne

yösijattansa / yösijattaan

yösijoittansa / yösijoittaan

Com

-ne

-

yösijoinemme

-

yösijoinenne

-

yösijoinensa / yösijoineen

Singular

Plural

Nom

-

yösijamme

yösijanne

yösijansa

yösijamme

yösijanne

yösijansa

Par

-ta

yösijaamme

yösijaanne

yösijaansa / yösijaaan

yösijojamme

yösijojanne

yösijojansa / yösijojaan

Gen

-n

yösijamme

yösijanne

yösijansa

yösijojemme

yösijojenne

yösijojensa

Ill

mihin

yösijaamme

yösijaanne

yösijaansa

yösijoihimme

yösijoihinne

yösijoihinsa

Ine

-ssa

yösijassamme

yösijassanne

yösijassansa / yösijassaan

yösijoissamme

yösijoissanne

yösijoissansa / yösijoissaan

Ela

-sta

yösijastamme

yösijastanne

yösijastansa / yösijastaan

yösijoistamme

yösijoistanne

yösijoistansa / yösijoistaan

All

-lle

yösijallemme

yösijallenne

yösijallensa / yösijalleen

yösijoillemme

yösijoillenne

yösijoillensa / yösijoillean

Ade

-lla

yösijallamme

yösijallanne

yösijallansa / yösijallaan

yösijoillamme

yösijoillanne

yösijoillansa / yösijoillaan

Abl

-lta

yösijaltamme

yösijaltanne

yösijaltansa / yösijaltaan

yösijoiltamme

yösijoiltanne

yösijoiltansa / yösijoiltaan

Tra

-ksi

yösijaksemme

yösijaksenne

yösijaksensa / yösijakseen

yösijoiksemme

yösijoiksenne

yösijoiksensa / yösijoikseen

Ess

-na

yösijanamme

yösijananne

yösijanansa / yösijanaan

yösijoinamme

yösijoinanne

yösijoinansa / yösijoinaan

Abe

-tta

yösijattamme

yösijattanne

yösijattansa / yösijattaan

yösijoittamme

yösijoittanne

yösijoittansa / yösijoittaan

Com

-ne

-

-

-

yösijoinemme

yösijoinenne

yösijoinensa / yösijoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöt

Par

-ta

yötä

öitä

Gen

-n

yön

öitten / öiden

Ill

mihin

yöhön

öihin

Ine

-ssa

yössä

öissä

Ela

-sta

yöstä

öistä

All

-lle

yölle

öille

Ade

-lla

yöllä

öillä

Abl

-lta

yöltä

öiltä

Tra

-ksi

yöksi

öiksi

Ess

-na

yönä

öinä

Abe

-tta

yöttä

öittä

Com

-ne

-

öine

Ins

-in

-

öin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöt

Par

-ta

yötä

öitä

Gen

-n

yön

öitten / öiden

Ill

mihin

yöhön

öihin

Ine

-ssa

yössä

öissä

Ela

-sta

yöstä

öistä

All

-lle

yölle

öille

Ade

-lla

yöllä

öillä

Abl

-lta

yöltä

öiltä

Tra

-ksi

yöksi

öiksi

Ess

-na

yönä

öinä

Abe

-tta

yöttä

öittä

Com

-ne

-

öine

Ins

-in

-

öin

Translations

night , ilta
nighttime yöaika,
Show more arrow right

Wiktionary

night Fin:Yöllä on pimeää.Eng:It is dark at night. (modifier) night, nocturnal Show more arrow right The concepts ilta (“evening”) and (“night”) are defined slightly differently in Finnish and English. is generally regarded as the period of day normally devoted for sleeping, i.e. roughly the time between 10/11 p.m. and 6/7 a.m. The time between 5/6 p.m. and 10/11 p.m. is referred to as ilta (“evening”), but in English it is often called "night" as e.g. in "I have a meeting tonight". The term tiistaiyö (literally, Tuesday night) would actually refer to the hours from approximately 23:00 Monday to 06:00 Tuesday, which in standard English would be referred to as Monday night (even though Tuesday technically begins during this period). Show more arrow right yöllinenyöpyäyötön yööinenöisin Show more arrow right aamuyöalkuyöhallayöhääyöiltayöjouluyöjuhannusyökeskiyökesäyölemmenyöloppuyömyrsky-pakkasyöpuoliyöpääsiäisyösuviyösydänyötalviyöuudenvuodenyövappuyöyöaikayöastiayöasuyöbaariyöeläinyöelämäyöilmayöjunayöjuoksuyökahvilayökasteyökasteluyökausiyökerhoyökortteeriyökylmäyökyöpeliyölamppuyölentoyölepoyöliikenneyölintuyölämmitysyölämpötilayömajayömyssyyömyöhäyönkuningataryönmustayönseutuyönäköyönäytäntöyöpaikkayöpaitayöpakkanenyöpalayöpelkoyöperhonenyöpilviyöpimeäyöpukuyöpuoliyöpuuyöpäivystysyöpöytäyöradioyörahayörauhayöravintolayösijayösilmäyösokeusyösuunnistusyösydänyösyöttöyösähköyösäilöyötaivasyötaksayötuuliyötyöyötyöläinenyötähtäinyöuniyövaateyövahtiyövaippayövalaistusyövalvontayövierasyövilkkayövoideyövuoro Show more arrow right From Proto-Finnic öö, from Proto-Uralic üje. Cognates include Karelian , Ludian üö, Estonian öö, Ingrian öö, Livonian īe, Northern Sami idja, Inari Sami ijjâ, Udmurt уй (uj), Komi-Permyak ой (oj), Komi-Zyrian вой (voj), Southern Mansi йӣ (jī), Hungarian éj. Show more arrow right

Wikipedia

Night Night or nighttime (also spelled night-time or night time) is the period of ambient darkness from sunset to sunrise during each 24-hour day, when the Sun is below the horizon. The exact time when night begins and ends (equally true with evening) depends on the location and varies throughout the year. When night is considered as a period that follows evening, it is usually considered to start around 8 pm and to last to about 4 am. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ni

ni

si

si

nsä

nsä

Par

-ta

yötäni

öitäni

yötäsi

öitäsi

yötänsä / yötään

öitänsä / öitään

Gen

-n

ni

öitteni / öideni

si

öittesi / öidesi

nsä

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhöni

öihini

yöhösi

öihisi

yöhönsä

öihinsä

Ine

-ssa

yössäni

öissäni

yössäsi

öissäsi

yössänsä / yössään

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstäni

öistäni

yöstäsi

öistäsi

yöstänsä / yöstään

öistänsä / öistään

All

-lle

yölleni

öilleni

yöllesi

öillesi

yöllensä / yölleen

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yölläni

öilläni

yölläsi

öilläsi

yöllänsä / yöllään

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltäni

öiltäni

yöltäsi

öiltäsi

yöltänsä / yöltään

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yökseni

öikseni

yöksesi

öiksesi

yöksensä / yökseen

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönäni

öinäni

yönäsi

öinäsi

yönänsä / yönään

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttäni

öittäni

yöttäsi

öittäsi

yöttänsä / yöttään

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

öineni

-

öinesi

-

öinensä / öineen

Singular

Plural

Nom

-

ni

si

nsä

ni

si

nsä

Par

-ta

yötäni

yötäsi

yötänsä / yötään

öitäni

öitäsi

öitänsä / öitään

Gen

-n

ni

si

nsä

öitteni / öideni

öittesi / öidesi

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhöni

yöhösi

yöhönsä

öihini

öihisi

öihinsä

Ine

-ssa

yössäni

yössäsi

yössänsä / yössään

öissäni

öissäsi

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstäni

yöstäsi

yöstänsä / yöstään

öistäni

öistäsi

öistänsä / öistään

All

-lle

yölleni

yöllesi

yöllensä / yölleen

öilleni

öillesi

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yölläni

yölläsi

yöllänsä / yöllään

öilläni

öilläsi

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltäni

yöltäsi

yöltänsä / yöltään

öiltäni

öiltäsi

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yökseni

yöksesi

yöksensä / yökseen

öikseni

öiksesi

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönäni

yönäsi

yönänsä / yönään

öinäni

öinäsi

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttäni

yöttäsi

yöttänsä / yöttään

öittäni

öittäsi

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

-

-

öineni

öinesi

öinensä / öineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

mme

mme

nne

nne

nsä

nsä

Par

-ta

yötämme

öitämme

yötänne

öitänne

yötänsä / yötään

öitänsä / öitään

Gen

-n

mme

öittemme / öidemme

nne

öittenne / öidenne

nsä

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhömme

öihimme

yöhönne

öihinne

yöhönsä

öihinsä

Ine

-ssa

yössämme

öissämme

yössänne

öissänne

yössänsä / yössään

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstämme

öistämme

yöstänne

öistänne

yöstänsä / yöstään

öistänsä / öistään

All

-lle

yöllemme

öillemme

yöllenne

öillenne

yöllensä / yölleen

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yöllämme

öillämme

yöllänne

öillänne

yöllänsä / yöllään

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltämme

öiltämme

yöltänne

öiltänne

yöltänsä / yöltään

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yöksemme

öiksemme

yöksenne

öiksenne

yöksensä / yökseen

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönämme

öinämme

yönänne

öinänne

yönänsä / yönään

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttämme

öittämme

yöttänne

öittänne

yöttänsä / yöttään

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

öinemme

-

öinenne

-

öinensä / öineen

Singular

Plural

Nom

-

mme

nne

nsä

mme

nne

nsä

Par

-ta

yötämme

yötänne

yötänsä / yötään

öitämme

öitänne

öitänsä / öitään

Gen

-n

mme

nne

nsä

öittemme / öidemme

öittenne / öidenne

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhömme

yöhönne

yöhönsä

öihimme

öihinne

öihinsä

Ine

-ssa

yössämme

yössänne

yössänsä / yössään

öissämme

öissänne

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstämme

yöstänne

yöstänsä / yöstään

öistämme

öistänne

öistänsä / öistään

All

-lle

yöllemme

yöllenne

yöllensä / yölleen

öillemme

öillenne

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yöllämme

yöllänne

yöllänsä / yöllään

öillämme

öillänne

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltämme

yöltänne

yöltänsä / yöltään

öiltämme

öiltänne

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yöksemme

yöksenne

yöksensä / yökseen

öiksemme

öiksenne

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönämme

yönänne

yönänsä / yönään

öinämme

öinänne

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttämme

yöttänne

yöttänsä / yöttään

öittämme

öittänne

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

-

-

öinemme

öinenne

öinensä / öineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

sija

sijat

Par

-ta

sijaa

sijoja

Gen

-n

sijan

sijojen

Ill

mihin

sijaan

sijoihin

Ine

-ssa

sijassa

sijoissa

Ela

-sta

sijasta

sijoista

All

-lle

sijalle

sijoille

Ade

-lla

sijalla

sijoilla

Abl

-lta

sijalta

sijoilta

Tra

-ksi

sijaksi

sijoiksi

Ess

-na

sijana

sijoina

Abe

-tta

sijatta

sijoitta

Com

-ne

-

sijoine

Ins

-in

-

sijoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

sija

sijat

Par

-ta

sijaa

sijoja

Gen

-n

sijan

sijojen

Ill

mihin

sijaan

sijoihin

Ine

-ssa

sijassa

sijoissa

Ela

-sta

sijasta

sijoista

All

-lle

sijalle

sijoille

Ade

-lla

sijalla

sijoilla

Abl

-lta

sijalta

sijoilta

Tra

-ksi

sijaksi

sijoiksi

Ess

-na

sijana

sijoina

Abe

-tta

sijatta

sijoitta

Com

-ne

-

sijoine

Ins

-in

-

sijoin

Translations

place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, mesta
position kanta, asema, sijainti, asento, paikka, sija
spot paikka, täplä, kohta, spotti, pilkku, sija
stead sija, tila
lodgement jättäminen, kasaantuminen, kasaantumispaikka, asema, jalansija, sija
lodgment jättäminen, kasaantuminen, kasaantumispaikka, asema, jalansija, sija
case asia, tapaus, kotelo, asianlaita, laukku, sija
room huone, tila, kamari, asunto, mahdollisuus, sija
Show more arrow right

Wiktionary

place, position, room, stead, instead ("in its stead") ranking (grammar) case Show more arrow right Nouns sijainen Verbs sijatasijaitasijoittaa Show more arrow right From Proto-Finnic sija (compare Ludian šija), borrowed from Proto-Germanic stiją (compare English sty in pigsty and Swedish stia in svinstia). First adapted to mean "(grammatical) case" by Finnish physician and philologist Elias Lönnrot. Show more arrow right

Wikipedia

Case_(grammar) In grammar, case changes what a noun, adjective or pronoun does in a sentence. It is a set of forms which depend on the syntax (how the words go together). Case is an example of inflection, which is often an affix, a part of a word that is added to other words, that signals a grammatical relationship. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sijani

sijani

sijasi

sijasi

sijansa

sijansa

Par

-ta

sijaani

sijojani

sijaasi

sijojasi

sijaansa / sijaaan

sijojansa / sijojaan

Gen

-n

sijani

sijojeni

sijasi

sijojesi

sijansa

sijojensa

Ill

mihin

sijaani

sijoihini

sijaasi

sijoihisi

sijaansa

sijoihinsa

Ine

-ssa

sijassani

sijoissani

sijassasi

sijoissasi

sijassansa / sijassaan

sijoissansa / sijoissaan

Ela

-sta

sijastani

sijoistani

sijastasi

sijoistasi

sijastansa / sijastaan

sijoistansa / sijoistaan

All

-lle

sijalleni

sijoilleni

sijallesi

sijoillesi

sijallensa / sijalleen

sijoillensa / sijoillean

Ade

-lla

sijallani

sijoillani

sijallasi

sijoillasi

sijallansa / sijallaan

sijoillansa / sijoillaan

Abl

-lta

sijaltani

sijoiltani

sijaltasi

sijoiltasi

sijaltansa / sijaltaan

sijoiltansa / sijoiltaan

Tra

-ksi

sijakseni

sijoikseni

sijaksesi

sijoiksesi

sijaksensa / sijakseen

sijoiksensa / sijoikseen

Ess

-na

sijanani

sijoinani

sijanasi

sijoinasi

sijanansa / sijanaan

sijoinansa / sijoinaan

Abe

-tta

sijattani

sijoittani

sijattasi

sijoittasi

sijattansa / sijattaan

sijoittansa / sijoittaan

Com

-ne

-

sijoineni

-

sijoinesi

-

sijoinensa / sijoineen

Singular

Plural

Nom

-

sijani

sijasi

sijansa

sijani

sijasi

sijansa

Par

-ta

sijaani

sijaasi

sijaansa / sijaaan

sijojani

sijojasi

sijojansa / sijojaan

Gen

-n

sijani

sijasi

sijansa

sijojeni

sijojesi

sijojensa

Ill

mihin

sijaani

sijaasi

sijaansa

sijoihini

sijoihisi

sijoihinsa

Ine

-ssa

sijassani

sijassasi

sijassansa / sijassaan

sijoissani

sijoissasi

sijoissansa / sijoissaan

Ela

-sta

sijastani

sijastasi

sijastansa / sijastaan

sijoistani

sijoistasi

sijoistansa / sijoistaan

All

-lle

sijalleni

sijallesi

sijallensa / sijalleen

sijoilleni

sijoillesi

sijoillensa / sijoillean

Ade

-lla

sijallani

sijallasi

sijallansa / sijallaan

sijoillani

sijoillasi

sijoillansa / sijoillaan

Abl

-lta

sijaltani

sijaltasi

sijaltansa / sijaltaan

sijoiltani

sijoiltasi

sijoiltansa / sijoiltaan

Tra

-ksi

sijakseni

sijaksesi

sijaksensa / sijakseen

sijoikseni

sijoiksesi

sijoiksensa / sijoikseen

Ess

-na

sijanani

sijanasi

sijanansa / sijanaan

sijoinani

sijoinasi

sijoinansa / sijoinaan

Abe

-tta

sijattani

sijattasi

sijattansa / sijattaan

sijoittani

sijoittasi

sijoittansa / sijoittaan

Com

-ne

-

-

-

sijoineni

sijoinesi

sijoinensa / sijoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sijamme

sijamme

sijanne

sijanne

sijansa

sijansa

Par

-ta

sijaamme

sijojamme

sijaanne

sijojanne

sijaansa / sijaaan

sijojansa / sijojaan

Gen

-n

sijamme

sijojemme

sijanne

sijojenne

sijansa

sijojensa

Ill

mihin

sijaamme

sijoihimme

sijaanne

sijoihinne

sijaansa

sijoihinsa

Ine

-ssa

sijassamme

sijoissamme

sijassanne

sijoissanne

sijassansa / sijassaan

sijoissansa / sijoissaan

Ela

-sta

sijastamme

sijoistamme

sijastanne

sijoistanne

sijastansa / sijastaan

sijoistansa / sijoistaan

All

-lle

sijallemme

sijoillemme

sijallenne

sijoillenne

sijallensa / sijalleen

sijoillensa / sijoillean

Ade

-lla

sijallamme

sijoillamme

sijallanne

sijoillanne

sijallansa / sijallaan

sijoillansa / sijoillaan

Abl

-lta

sijaltamme

sijoiltamme

sijaltanne

sijoiltanne

sijaltansa / sijaltaan

sijoiltansa / sijoiltaan

Tra

-ksi

sijaksemme

sijoiksemme

sijaksenne

sijoiksenne

sijaksensa / sijakseen

sijoiksensa / sijoikseen

Ess

-na

sijanamme

sijoinamme

sijananne

sijoinanne

sijanansa / sijanaan

sijoinansa / sijoinaan

Abe

-tta

sijattamme

sijoittamme

sijattanne

sijoittanne

sijattansa / sijattaan

sijoittansa / sijoittaan

Com

-ne

-

sijoinemme

-

sijoinenne

-

sijoinensa / sijoineen

Singular

Plural

Nom

-

sijamme

sijanne

sijansa

sijamme

sijanne

sijansa

Par

-ta

sijaamme

sijaanne

sijaansa / sijaaan

sijojamme

sijojanne

sijojansa / sijojaan

Gen

-n

sijamme

sijanne

sijansa

sijojemme

sijojenne

sijojensa

Ill

mihin

sijaamme

sijaanne

sijaansa

sijoihimme

sijoihinne

sijoihinsa

Ine

-ssa

sijassamme

sijassanne

sijassansa / sijassaan

sijoissamme

sijoissanne

sijoissansa / sijoissaan

Ela

-sta

sijastamme

sijastanne

sijastansa / sijastaan

sijoistamme

sijoistanne

sijoistansa / sijoistaan

All

-lle

sijallemme

sijallenne

sijallensa / sijalleen

sijoillemme

sijoillenne

sijoillensa / sijoillean

Ade

-lla

sijallamme

sijallanne

sijallansa / sijallaan

sijoillamme

sijoillanne

sijoillansa / sijoillaan

Abl

-lta

sijaltamme

sijaltanne

sijaltansa / sijaltaan

sijoiltamme

sijoiltanne

sijoiltansa / sijoiltaan

Tra

-ksi

sijaksemme

sijaksenne

sijaksensa / sijakseen

sijoiksemme

sijoiksenne

sijoiksensa / sijoikseen

Ess

-na

sijanamme

sijananne

sijanansa / sijanaan

sijoinamme

sijoinanne

sijoinansa / sijoinaan

Abe

-tta

sijattamme

sijattanne

sijattansa / sijattaan

sijoittamme

sijoittanne

sijoittansa / sijoittaan

Com

-ne

-

-

-

sijoinemme

sijoinenne

sijoinensa / sijoineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept