logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

yöjuna, noun

Word analysis
yöjuna

yöjuna

yöjuna

Noun, Singular Nominative

Noun, Singular Nominative

+ juna

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöjuna

yöjunat

Par

-ta

yöjunaa

yöjunia

Gen

-n

yöjunan

yöjunien

Ill

mihin

yöjunaan

yöjuniin

Ine

-ssa

yöjunassa

yöjunissa

Ela

-sta

yöjunasta

yöjunista

All

-lle

yöjunalle

yöjunille

Ade

-lla

yöjunalla

yöjunilla

Abl

-lta

yöjunalta

yöjunilta

Tra

-ksi

yöjunaksi

yöjuniksi

Ess

-na

yöjunana

yöjunina

Abe

-tta

yöjunatta

yöjunitta

Com

-ne

-

yöjunine

Ins

-in

-

yöjunin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöjuna

yöjunat

Par

-ta

yöjunaa

yöjunia

Gen

-n

yöjunan

yöjunien

Ill

mihin

yöjunaan

yöjuniin

Ine

-ssa

yöjunassa

yöjunissa

Ela

-sta

yöjunasta

yöjunista

All

-lle

yöjunalle

yöjunille

Ade

-lla

yöjunalla

yöjunilla

Abl

-lta

yöjunalta

yöjunilta

Tra

-ksi

yöjunaksi

yöjuniksi

Ess

-na

yöjunana

yöjunina

Abe

-tta

yöjunatta

yöjunitta

Com

-ne

-

yöjunine

Ins

-in

-

yöjunin

Translations

sleeper nukkuja, ratapölkky, makuupaikka, yllättäjä, makuuvaunu, yöjuna
night train
Show more arrow right

Wiktionary

night train Show more arrow right +‎ juna Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

yöjunani

yöjunani

yöjunasi

yöjunasi

yöjunansa

yöjunansa

Par

-ta

yöjunaani

yöjuniani

yöjunaasi

yöjuniasi

yöjunaansa

yöjuniansa / yöjuniaan

Gen

-n

yöjunani

yöjunieni

yöjunasi

yöjuniesi

yöjunansa

yöjuniensa

Ill

mihin

yöjunaani

yöjuniini

yöjunaasi

yöjuniisi

yöjunaansa

yöjuniinsa

Ine

-ssa

yöjunassani

yöjunissani

yöjunassasi

yöjunissasi

yöjunassansa / yöjunassaan

yöjunissansa / yöjunissaan

Ela

-sta

yöjunastani

yöjunistani

yöjunastasi

yöjunistasi

yöjunastansa / yöjunastaan

yöjunistansa / yöjunistaan

All

-lle

yöjunalleni

yöjunilleni

yöjunallesi

yöjunillesi

yöjunallensa / yöjunalleen

yöjunillensa / yöjunillean

Ade

-lla

yöjunallani

yöjunillani

yöjunallasi

yöjunillasi

yöjunallansa / yöjunallaan

yöjunillansa / yöjunillaan

Abl

-lta

yöjunaltani

yöjuniltani

yöjunaltasi

yöjuniltasi

yöjunaltansa / yöjunaltaan

yöjuniltansa / yöjuniltaan

Tra

-ksi

yöjunakseni

yöjunikseni

yöjunaksesi

yöjuniksesi

yöjunaksensa / yöjunakseen

yöjuniksensa / yöjunikseen

Ess

-na

yöjunanani

yöjuninani

yöjunanasi

yöjuninasi

yöjunanansa / yöjunanaan

yöjuninansa / yöjuninaan

Abe

-tta

yöjunattani

yöjunittani

yöjunattasi

yöjunittasi

yöjunattansa / yöjunattaan

yöjunittansa / yöjunittaan

Com

-ne

-

yöjunineni

-

yöjuninesi

-

yöjuninensa / yöjunineen

Singular

Plural

Nom

-

yöjunani

yöjunasi

yöjunansa

yöjunani

yöjunasi

yöjunansa

Par

-ta

yöjunaani

yöjunaasi

yöjunaansa

yöjuniani

yöjuniasi

yöjuniansa / yöjuniaan

Gen

-n

yöjunani

yöjunasi

yöjunansa

yöjunieni

yöjuniesi

yöjuniensa

Ill

mihin

yöjunaani

yöjunaasi

yöjunaansa

yöjuniini

yöjuniisi

yöjuniinsa

Ine

-ssa

yöjunassani

yöjunassasi

yöjunassansa / yöjunassaan

yöjunissani

yöjunissasi

yöjunissansa / yöjunissaan

Ela

-sta

yöjunastani

yöjunastasi

yöjunastansa / yöjunastaan

yöjunistani

yöjunistasi

yöjunistansa / yöjunistaan

All

-lle

yöjunalleni

yöjunallesi

yöjunallensa / yöjunalleen

yöjunilleni

yöjunillesi

yöjunillensa / yöjunillean

Ade

-lla

yöjunallani

yöjunallasi

yöjunallansa / yöjunallaan

yöjunillani

yöjunillasi

yöjunillansa / yöjunillaan

Abl

-lta

yöjunaltani

yöjunaltasi

yöjunaltansa / yöjunaltaan

yöjuniltani

yöjuniltasi

yöjuniltansa / yöjuniltaan

Tra

-ksi

yöjunakseni

yöjunaksesi

yöjunaksensa / yöjunakseen

yöjunikseni

yöjuniksesi

yöjuniksensa / yöjunikseen

Ess

-na

yöjunanani

yöjunanasi

yöjunanansa / yöjunanaan

yöjuninani

yöjuninasi

yöjuninansa / yöjuninaan

Abe

-tta

yöjunattani

yöjunattasi

yöjunattansa / yöjunattaan

yöjunittani

yöjunittasi

yöjunittansa / yöjunittaan

Com

-ne

-

-

-

yöjunineni

yöjuninesi

yöjuninensa / yöjunineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

yöjunamme

yöjunamme

yöjunanne

yöjunanne

yöjunansa

yöjunansa

Par

-ta

yöjunaamme

yöjuniamme

yöjunaanne

yöjunianne

yöjunaansa

yöjuniansa / yöjuniaan

Gen

-n

yöjunamme

yöjuniemme

yöjunanne

yöjunienne

yöjunansa

yöjuniensa

Ill

mihin

yöjunaamme

yöjuniimme

yöjunaanne

yöjuniinne

yöjunaansa

yöjuniinsa

Ine

-ssa

yöjunassamme

yöjunissamme

yöjunassanne

yöjunissanne

yöjunassansa / yöjunassaan

yöjunissansa / yöjunissaan

Ela

-sta

yöjunastamme

yöjunistamme

yöjunastanne

yöjunistanne

yöjunastansa / yöjunastaan

yöjunistansa / yöjunistaan

All

-lle

yöjunallemme

yöjunillemme

yöjunallenne

yöjunillenne

yöjunallensa / yöjunalleen

yöjunillensa / yöjunillean

Ade

-lla

yöjunallamme

yöjunillamme

yöjunallanne

yöjunillanne

yöjunallansa / yöjunallaan

yöjunillansa / yöjunillaan

Abl

-lta

yöjunaltamme

yöjuniltamme

yöjunaltanne

yöjuniltanne

yöjunaltansa / yöjunaltaan

yöjuniltansa / yöjuniltaan

Tra

-ksi

yöjunaksemme

yöjuniksemme

yöjunaksenne

yöjuniksenne

yöjunaksensa / yöjunakseen

yöjuniksensa / yöjunikseen

Ess

-na

yöjunanamme

yöjuninamme

yöjunananne

yöjuninanne

yöjunanansa / yöjunanaan

yöjuninansa / yöjuninaan

Abe

-tta

yöjunattamme

yöjunittamme

yöjunattanne

yöjunittanne

yöjunattansa / yöjunattaan

yöjunittansa / yöjunittaan

Com

-ne

-

yöjuninemme

-

yöjuninenne

-

yöjuninensa / yöjunineen

Singular

Plural

Nom

-

yöjunamme

yöjunanne

yöjunansa

yöjunamme

yöjunanne

yöjunansa

Par

-ta

yöjunaamme

yöjunaanne

yöjunaansa

yöjuniamme

yöjunianne

yöjuniansa / yöjuniaan

Gen

-n

yöjunamme

yöjunanne

yöjunansa

yöjuniemme

yöjunienne

yöjuniensa

Ill

mihin

yöjunaamme

yöjunaanne

yöjunaansa

yöjuniimme

yöjuniinne

yöjuniinsa

Ine

-ssa

yöjunassamme

yöjunassanne

yöjunassansa / yöjunassaan

yöjunissamme

yöjunissanne

yöjunissansa / yöjunissaan

Ela

-sta

yöjunastamme

yöjunastanne

yöjunastansa / yöjunastaan

yöjunistamme

yöjunistanne

yöjunistansa / yöjunistaan

All

-lle

yöjunallemme

yöjunallenne

yöjunallensa / yöjunalleen

yöjunillemme

yöjunillenne

yöjunillensa / yöjunillean

Ade

-lla

yöjunallamme

yöjunallanne

yöjunallansa / yöjunallaan

yöjunillamme

yöjunillanne

yöjunillansa / yöjunillaan

Abl

-lta

yöjunaltamme

yöjunaltanne

yöjunaltansa / yöjunaltaan

yöjuniltamme

yöjuniltanne

yöjuniltansa / yöjuniltaan

Tra

-ksi

yöjunaksemme

yöjunaksenne

yöjunaksensa / yöjunakseen

yöjuniksemme

yöjuniksenne

yöjuniksensa / yöjunikseen

Ess

-na

yöjunanamme

yöjunananne

yöjunanansa / yöjunanaan

yöjuninamme

yöjuninanne

yöjuninansa / yöjuninaan

Abe

-tta

yöjunattamme

yöjunattanne

yöjunattansa / yöjunattaan

yöjunittamme

yöjunittanne

yöjunittansa / yöjunittaan

Com

-ne

-

-

-

yöjuninemme

yöjuninenne

yöjuninensa / yöjunineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöt

Par

-ta

yötä

öitä

Gen

-n

yön

öitten / öiden

Ill

mihin

yöhön

öihin

Ine

-ssa

yössä

öissä

Ela

-sta

yöstä

öistä

All

-lle

yölle

öille

Ade

-lla

yöllä

öillä

Abl

-lta

yöltä

öiltä

Tra

-ksi

yöksi

öiksi

Ess

-na

yönä

öinä

Abe

-tta

yöttä

öittä

Com

-ne

-

öine

Ins

-in

-

öin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöt

Par

-ta

yötä

öitä

Gen

-n

yön

öitten / öiden

Ill

mihin

yöhön

öihin

Ine

-ssa

yössä

öissä

Ela

-sta

yöstä

öistä

All

-lle

yölle

öille

Ade

-lla

yöllä

öillä

Abl

-lta

yöltä

öiltä

Tra

-ksi

yöksi

öiksi

Ess

-na

yönä

öinä

Abe

-tta

yöttä

öittä

Com

-ne

-

öine

Ins

-in

-

öin

Translations

night , ilta
nighttime yöaika,
Show more arrow right

Wiktionary

night Fin:Yöllä on pimeää.Eng:It is dark at night. (modifier) night, nocturnal Show more arrow right The concepts ilta (“evening”) and (“night”) are defined slightly differently in Finnish and English. is generally regarded as the period of day normally devoted for sleeping, i.e. roughly the time between 10/11 p.m. and 6/7 a.m. The time between 5/6 p.m. and 10/11 p.m. is referred to as ilta (“evening”), but in English it is often called "night" as e.g. in "I have a meeting tonight". The term tiistaiyö (literally, Tuesday night) would actually refer to the hours from approximately 23:00 Monday to 06:00 Tuesday, which in standard English would be referred to as Monday night (even though Tuesday technically begins during this period). Show more arrow right yöllinenyöpyäyötön yööinenöisin Show more arrow right aamuyöalkuyöhallayöhääyöiltayöjouluyöjuhannusyökeskiyökesäyölemmenyöloppuyömyrsky-pakkasyöpuoliyöpääsiäisyösuviyösydänyötalviyöuudenvuodenyövappuyöyöaikayöastiayöasuyöbaariyöeläinyöelämäyöilmayöjunayöjuoksuyökahvilayökasteyökasteluyökausiyökerhoyökortteeriyökylmäyökyöpeliyölamppuyölentoyölepoyöliikenneyölintuyölämmitysyölämpötilayömajayömyssyyömyöhäyönkuningataryönmustayönseutuyönäköyönäytäntöyöpaikkayöpaitayöpakkanenyöpalayöpelkoyöperhonenyöpilviyöpimeäyöpukuyöpuoliyöpuuyöpäivystysyöpöytäyöradioyörahayörauhayöravintolayösijayösilmäyösokeusyösuunnistusyösydänyösyöttöyösähköyösäilöyötaivasyötaksayötuuliyötyöyötyöläinenyötähtäinyöuniyövaateyövahtiyövaippayövalaistusyövalvontayövierasyövilkkayövoideyövuoro Show more arrow right From Proto-Finnic öö, from Proto-Uralic üje. Cognates include Karelian , Ludian üö, Estonian öö, Ingrian öö, Livonian īe, Northern Sami idja, Inari Sami ijjâ, Udmurt уй (uj), Komi-Permyak ой (oj), Komi-Zyrian вой (voj), Southern Mansi йӣ (jī), Hungarian éj. Show more arrow right

Wikipedia

Night Night or nighttime (also spelled night-time or night time) is the period of ambient darkness from sunset to sunrise during each 24-hour day, when the Sun is below the horizon. The exact time when night begins and ends (equally true with evening) depends on the location and varies throughout the year. When night is considered as a period that follows evening, it is usually considered to start around 8 pm and to last to about 4 am. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ni

ni

si

si

nsä

nsä

Par

-ta

yötäni

öitäni

yötäsi

öitäsi

yötänsä / yötään

öitänsä / öitään

Gen

-n

ni

öitteni / öideni

si

öittesi / öidesi

nsä

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhöni

öihini

yöhösi

öihisi

yöhönsä

öihinsä

Ine

-ssa

yössäni

öissäni

yössäsi

öissäsi

yössänsä / yössään

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstäni

öistäni

yöstäsi

öistäsi

yöstänsä / yöstään

öistänsä / öistään

All

-lle

yölleni

öilleni

yöllesi

öillesi

yöllensä / yölleen

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yölläni

öilläni

yölläsi

öilläsi

yöllänsä / yöllään

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltäni

öiltäni

yöltäsi

öiltäsi

yöltänsä / yöltään

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yökseni

öikseni

yöksesi

öiksesi

yöksensä / yökseen

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönäni

öinäni

yönäsi

öinäsi

yönänsä / yönään

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttäni

öittäni

yöttäsi

öittäsi

yöttänsä / yöttään

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

öineni

-

öinesi

-

öinensä / öineen

Singular

Plural

Nom

-

ni

si

nsä

ni

si

nsä

Par

-ta

yötäni

yötäsi

yötänsä / yötään

öitäni

öitäsi

öitänsä / öitään

Gen

-n

ni

si

nsä

öitteni / öideni

öittesi / öidesi

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhöni

yöhösi

yöhönsä

öihini

öihisi

öihinsä

Ine

-ssa

yössäni

yössäsi

yössänsä / yössään

öissäni

öissäsi

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstäni

yöstäsi

yöstänsä / yöstään

öistäni

öistäsi

öistänsä / öistään

All

-lle

yölleni

yöllesi

yöllensä / yölleen

öilleni

öillesi

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yölläni

yölläsi

yöllänsä / yöllään

öilläni

öilläsi

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltäni

yöltäsi

yöltänsä / yöltään

öiltäni

öiltäsi

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yökseni

yöksesi

yöksensä / yökseen

öikseni

öiksesi

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönäni

yönäsi

yönänsä / yönään

öinäni

öinäsi

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttäni

yöttäsi

yöttänsä / yöttään

öittäni

öittäsi

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

-

-

öineni

öinesi

öinensä / öineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

mme

mme

nne

nne

nsä

nsä

Par

-ta

yötämme

öitämme

yötänne

öitänne

yötänsä / yötään

öitänsä / öitään

Gen

-n

mme

öittemme / öidemme

nne

öittenne / öidenne

nsä

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhömme

öihimme

yöhönne

öihinne

yöhönsä

öihinsä

Ine

-ssa

yössämme

öissämme

yössänne

öissänne

yössänsä / yössään

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstämme

öistämme

yöstänne

öistänne

yöstänsä / yöstään

öistänsä / öistään

All

-lle

yöllemme

öillemme

yöllenne

öillenne

yöllensä / yölleen

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yöllämme

öillämme

yöllänne

öillänne

yöllänsä / yöllään

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltämme

öiltämme

yöltänne

öiltänne

yöltänsä / yöltään

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yöksemme

öiksemme

yöksenne

öiksenne

yöksensä / yökseen

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönämme

öinämme

yönänne

öinänne

yönänsä / yönään

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttämme

öittämme

yöttänne

öittänne

yöttänsä / yöttään

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

öinemme

-

öinenne

-

öinensä / öineen

Singular

Plural

Nom

-

mme

nne

nsä

mme

nne

nsä

Par

-ta

yötämme

yötänne

yötänsä / yötään

öitämme

öitänne

öitänsä / öitään

Gen

-n

mme

nne

nsä

öittemme / öidemme

öittenne / öidenne

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhömme

yöhönne

yöhönsä

öihimme

öihinne

öihinsä

Ine

-ssa

yössämme

yössänne

yössänsä / yössään

öissämme

öissänne

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstämme

yöstänne

yöstänsä / yöstään

öistämme

öistänne

öistänsä / öistään

All

-lle

yöllemme

yöllenne

yöllensä / yölleen

öillemme

öillenne

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yöllämme

yöllänne

yöllänsä / yöllään

öillämme

öillänne

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltämme

yöltänne

yöltänsä / yöltään

öiltämme

öiltänne

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yöksemme

yöksenne

yöksensä / yökseen

öiksemme

öiksenne

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönämme

yönänne

yönänsä / yönään

öinämme

öinänne

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttämme

yöttänne

yöttänsä / yöttään

öittämme

öittänne

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

-

-

öinemme

öinenne

öinensä / öineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

juna

junat

Par

-ta

junaa

junia

Gen

-n

junan

junien

Ill

mihin

junaan

juniin

Ine

-ssa

junassa

junissa

Ela

-sta

junasta

junista

All

-lle

junalle

junille

Ade

-lla

junalla

junilla

Abl

-lta

junalta

junilta

Tra

-ksi

junaksi

juniksi

Ess

-na

junana

junina

Abe

-tta

junatta

junitta

Com

-ne

-

junine

Ins

-in

-

junin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

juna

junat

Par

-ta

junaa

junia

Gen

-n

junan

junien

Ill

mihin

junaan

juniin

Ine

-ssa

junassa

junissa

Ela

-sta

junasta

junista

All

-lle

junalle

junille

Ade

-lla

junalla

junilla

Abl

-lta

junalta

junilta

Tra

-ksi

junaksi

juniksi

Ess

-na

junana

junina

Abe

-tta

junatta

junitta

Com

-ne

-

junine

Ins

-in

-

junin

Translations

train juna, jono, sarja, laahus, kulkue, seurue
rail
Show more arrow right

Wiktionary

train (railroad train) Show more arrow right junailla Show more arrow right aamujunaaavejunadieseljunahenkilöjunahöyryjunailtajunajuna-asemajunaemäntäjunahenkilöstöjunalaiturijunalauttajunaliikennejunalippujunamatkajunamiesjunanlähettäjäjunanraidejunanratajunansuorittajajunanvaihtojunanvaunujunaonnettomuusjunaratajunasuorittajajunaturmajunavaunujunavuorojunayhteysjuoppojunajälkijunajärjestelyjunakaivosjunakaukojunakaupunkijunalaivajunaleikkijunalisäjunaluotijunalähijunamaitojunamatkustajajunametrojunamoottorijunamuseojunanuolijunapaikallisjunapanssarijunapikajunapuujunapäiväjunaruuhkajunasairaalajunasuurnopeusjunasähköjunataajamajunatavarajunatykkijunatyöjunatyömatkajunayöjuna Show more arrow right From a dialectal word meaning "line, queue", which is irregularly connected with juoni, jono, jana. Modern meaning "train" was given to the word in 1864. Show more arrow right

Wikipedia

Locomotive A locomotive or engine is a rail transport vehicle that provides the motive power for a train. If a locomotive is capable of carrying a payload, it is usually rather referred to as a multiple unit, motor coach, railcar or power car; the use of these self-propelled vehicles is increasingly common for passenger trains, but rare for freight (see CargoSprinter and Iron Highway). Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

junani

junani

junasi

junasi

junansa

junansa

Par

-ta

junaani

juniani

junaasi

juniasi

junaansa

juniansa / juniaan

Gen

-n

junani

junieni

junasi

juniesi

junansa

juniensa

Ill

mihin

junaani

juniini

junaasi

juniisi

junaansa

juniinsa

Ine

-ssa

junassani

junissani

junassasi

junissasi

junassansa / junassaan

junissansa / junissaan

Ela

-sta

junastani

junistani

junastasi

junistasi

junastansa / junastaan

junistansa / junistaan

All

-lle

junalleni

junilleni

junallesi

junillesi

junallensa / junalleen

junillensa / junillean

Ade

-lla

junallani

junillani

junallasi

junillasi

junallansa / junallaan

junillansa / junillaan

Abl

-lta

junaltani

juniltani

junaltasi

juniltasi

junaltansa / junaltaan

juniltansa / juniltaan

Tra

-ksi

junakseni

junikseni

junaksesi

juniksesi

junaksensa / junakseen

juniksensa / junikseen

Ess

-na

junanani

juninani

junanasi

juninasi

junanansa / junanaan

juninansa / juninaan

Abe

-tta

junattani

junittani

junattasi

junittasi

junattansa / junattaan

junittansa / junittaan

Com

-ne

-

junineni

-

juninesi

-

juninensa / junineen

Singular

Plural

Nom

-

junani

junasi

junansa

junani

junasi

junansa

Par

-ta

junaani

junaasi

junaansa

juniani

juniasi

juniansa / juniaan

Gen

-n

junani

junasi

junansa

junieni

juniesi

juniensa

Ill

mihin

junaani

junaasi

junaansa

juniini

juniisi

juniinsa

Ine

-ssa

junassani

junassasi

junassansa / junassaan

junissani

junissasi

junissansa / junissaan

Ela

-sta

junastani

junastasi

junastansa / junastaan

junistani

junistasi

junistansa / junistaan

All

-lle

junalleni

junallesi

junallensa / junalleen

junilleni

junillesi

junillensa / junillean

Ade

-lla

junallani

junallasi

junallansa / junallaan

junillani

junillasi

junillansa / junillaan

Abl

-lta

junaltani

junaltasi

junaltansa / junaltaan

juniltani

juniltasi

juniltansa / juniltaan

Tra

-ksi

junakseni

junaksesi

junaksensa / junakseen

junikseni

juniksesi

juniksensa / junikseen

Ess

-na

junanani

junanasi

junanansa / junanaan

juninani

juninasi

juninansa / juninaan

Abe

-tta

junattani

junattasi

junattansa / junattaan

junittani

junittasi

junittansa / junittaan

Com

-ne

-

-

-

junineni

juninesi

juninensa / junineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

junamme

junamme

junanne

junanne

junansa

junansa

Par

-ta

junaamme

juniamme

junaanne

junianne

junaansa

juniansa / juniaan

Gen

-n

junamme

juniemme

junanne

junienne

junansa

juniensa

Ill

mihin

junaamme

juniimme

junaanne

juniinne

junaansa

juniinsa

Ine

-ssa

junassamme

junissamme

junassanne

junissanne

junassansa / junassaan

junissansa / junissaan

Ela

-sta

junastamme

junistamme

junastanne

junistanne

junastansa / junastaan

junistansa / junistaan

All

-lle

junallemme

junillemme

junallenne

junillenne

junallensa / junalleen

junillensa / junillean

Ade

-lla

junallamme

junillamme

junallanne

junillanne

junallansa / junallaan

junillansa / junillaan

Abl

-lta

junaltamme

juniltamme

junaltanne

juniltanne

junaltansa / junaltaan

juniltansa / juniltaan

Tra

-ksi

junaksemme

juniksemme

junaksenne

juniksenne

junaksensa / junakseen

juniksensa / junikseen

Ess

-na

junanamme

juninamme

junananne

juninanne

junanansa / junanaan

juninansa / juninaan

Abe

-tta

junattamme

junittamme

junattanne

junittanne

junattansa / junattaan

junittansa / junittaan

Com

-ne

-

juninemme

-

juninenne

-

juninensa / junineen

Singular

Plural

Nom

-

junamme

junanne

junansa

junamme

junanne

junansa

Par

-ta

junaamme

junaanne

junaansa

juniamme

junianne

juniansa / juniaan

Gen

-n

junamme

junanne

junansa

juniemme

junienne

juniensa

Ill

mihin

junaamme

junaanne

junaansa

juniimme

juniinne

juniinsa

Ine

-ssa

junassamme

junassanne

junassansa / junassaan

junissamme

junissanne

junissansa / junissaan

Ela

-sta

junastamme

junastanne

junastansa / junastaan

junistamme

junistanne

junistansa / junistaan

All

-lle

junallemme

junallenne

junallensa / junalleen

junillemme

junillenne

junillensa / junillean

Ade

-lla

junallamme

junallanne

junallansa / junallaan

junillamme

junillanne

junillansa / junillaan

Abl

-lta

junaltamme

junaltanne

junaltansa / junaltaan

juniltamme

juniltanne

juniltansa / juniltaan

Tra

-ksi

junaksemme

junaksenne

junaksensa / junakseen

juniksemme

juniksenne

juniksensa / junikseen

Ess

-na

junanamme

junananne

junanansa / junanaan

juninamme

juninanne

juninansa / juninaan

Abe

-tta

junattamme

junattanne

junattansa / junattaan

junittamme

junittanne

junittansa / junittaan

Com

-ne

-

-

-

juninemme

juninenne

juninensa / junineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept