Word analysis

minussa minä   Pron Pers Ine
min   N Sg Nom + ussa   N Sg Nom

minä, personal pronoun

up ↑
Examples:
Etkö enää tunne minua?Don't you know me any longer?
Minulla on kova nälkä.I am very hungry.
Sinussa ei ole mitään vikaa.There is nothing wrong with you.
Minä rakastan häntä.I love him.
Heihin ei voi luottaa.They cannot be trusted.
Saat vastaukseni minulta huomenna.You will get an answer from me tomorrow.
Näin teidät ravintolassa.I saw them in the restaurant.
En tunne heitä.I don't know them.
Tämä on meidän kirjamme.This is our book.
Minusta appelsiini on huono.In my opinion the orange is bad.
Anna omena meille!Give the apple to us!

min, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - min minit
Par -ta miniä minejä
Gen -n minin minien
Ill mihin miniin mineihin
Ine -ssa minissä mineissä
Ela -sta ministä mineistä
All -lle minille mineille
Ade -lla minillä mineillä
Abl -lta miniltä mineiltä
Tra -ksi miniksi mineiksi
Ess -na mininä mineinä
Abe -tta minittä mineittä
Com -ne - mineine
Ins -in - minein

Translations & synonyms

min
mins
minutes
minute
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - minini minini minisi minisi mininsä mininsä
Par -ta miniäni minejäni miniäsi minejäsi miniänsä / miniään minejänsä / minejään
Gen -n minini minieni minisi miniesi mininsä miniensä
Ill mihin miniini mineihini miniisi mineihisi miniinsä mineihinsä
Ine -ssa minissäni mineissäni minissäsi mineissäsi minissänsä / minissään mineissänsä / mineissään
Ela -sta ministäni mineistäni ministäsi mineistäsi ministänsä / ministään mineistänsä / mineistään
All -lle minilleni mineilleni minillesi mineillesi minilleen / minillensä mineillensä / mineilleän
Ade -lla minilläni mineilläni minilläsi mineilläsi minillänsä / minillään mineillänsä / mineillään
Abl -lta miniltäni mineiltäni miniltäsi mineiltäsi miniltänsä / miniltään mineiltänsä / mineiltään
Tra -ksi minikseni mineikseni miniksesi mineiksesi minikseen / miniksensä mineikseen / mineiksensä
Ess -na mininäni mineinäni mininäsi mineinäsi mininänsä / mininään mineinänsä / mineinään
Abe -tta minittäni mineittäni minittäsi mineittäsi minittänsä / minittään mineittänsä / mineittään
Com -ne - mineineni - mineinesi - mineineen / mineinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - minimme minimme mininne mininne mininsä mininsä
Par -ta miniämme minejämme miniänne minejänne miniänsä / miniään minejänsä / minejään
Gen -n minimme miniemme mininne minienne mininsä miniensä
Ill mihin miniimme mineihimme miniinne mineihinne miniinsä mineihinsä
Ine -ssa minissämme mineissämme minissänne mineissänne minissänsä / minissään mineissänsä / mineissään
Ela -sta ministämme mineistämme ministänne mineistänne ministänsä / ministään mineistänsä / mineistään
All -lle minillemme mineillemme minillenne mineillenne minilleen / minillensä mineillensä / mineilleän
Ade -lla minillämme mineillämme minillänne mineillänne minillänsä / minillään mineillänsä / mineillään
Abl -lta miniltämme mineiltämme miniltänne mineiltänne miniltänsä / miniltään mineiltänsä / mineiltään
Tra -ksi miniksemme mineiksemme miniksenne mineiksenne minikseen / miniksensä mineikseen / mineiksensä
Ess -na mininämme mineinämme mininänne mineinänne mininänsä / mininään mineinänsä / mineinään
Abe -tta minittämme mineittämme minittänne mineittänne minittänsä / minittään mineittänsä / mineittään
Com -ne - mineinemme - mineinenne - mineineen / mineinensä

ussa, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - ussa ussat
Par -ta ussaa ussia
Gen -n ussan ussien
Ill mihin ussaan ussiin
Ine -ssa ussassa ussissa
Ela -sta ussasta ussista
All -lle ussalle ussille
Ade -lla ussalla ussilla
Abl -lta ussalta ussilta
Tra -ksi ussaksi ussiksi
Ess -na ussana ussina
Abe -tta ussatta ussitta
Com -ne - ussine
Ins -in - ussin

Translations & synonyms

Uzzah
Uzza
Ussa
and Uzzah
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - ussani ussani ussasi ussasi ussansa ussansa
Par -ta ussaani ussiani ussaasi ussiasi ussaansa ussiansa / ussiaan
Gen -n ussani ussieni ussasi ussiesi ussansa ussiensa
Ill mihin ussaani ussiini ussaasi ussiisi ussaansa ussiinsa
Ine -ssa ussassani ussissani ussassasi ussissasi ussassansa / ussassaan ussissansa / ussissaan
Ela -sta ussastani ussistani ussastasi ussistasi ussastansa / ussastaan ussistansa / ussistaan
All -lle ussalleni ussilleni ussallesi ussillesi ussalleen / ussallensa ussillensa / ussillean
Ade -lla ussallani ussillani ussallasi ussillasi ussallansa / ussallaan ussillansa / ussillaan
Abl -lta ussaltani ussiltani ussaltasi ussiltasi ussaltansa / ussaltaan ussiltansa / ussiltaan
Tra -ksi ussakseni ussikseni ussaksesi ussiksesi ussakseen / ussaksensa ussikseen / ussiksensa
Ess -na ussanani ussinani ussanasi ussinasi ussanansa / ussanaan ussinansa / ussinaan
Abe -tta ussattani ussittani ussattasi ussittasi ussattansa / ussattaan ussittansa / ussittaan
Com -ne - ussineni - ussinesi - ussineen / ussinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - ussamme ussamme ussanne ussanne ussansa ussansa
Par -ta ussaamme ussiamme ussaanne ussianne ussaansa ussiansa / ussiaan
Gen -n ussamme ussiemme ussanne ussienne ussansa ussiensa
Ill mihin ussaamme ussiimme ussaanne ussiinne ussaansa ussiinsa
Ine -ssa ussassamme ussissamme ussassanne ussissanne ussassansa / ussassaan ussissansa / ussissaan
Ela -sta ussastamme ussistamme ussastanne ussistanne ussastansa / ussastaan ussistansa / ussistaan
All -lle ussallemme ussillemme ussallenne ussillenne ussalleen / ussallensa ussillensa / ussillean
Ade -lla ussallamme ussillamme ussallanne ussillanne ussallansa / ussallaan ussillansa / ussillaan
Abl -lta ussaltamme ussiltamme ussaltanne ussiltanne ussaltansa / ussaltaan ussiltansa / ussiltaan
Tra -ksi ussaksemme ussiksemme ussaksenne ussiksenne ussakseen / ussaksensa ussikseen / ussiksensa
Ess -na ussanamme ussinamme ussananne ussinanne ussanansa / ussanaan ussinansa / ussinaan
Abe -tta ussattamme ussittamme ussattanne ussittanne ussattansa / ussattaan ussittansa / ussittaan
Com -ne - ussinemme - ussinenne - ussineen / ussinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept