logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

kumpikaan, indefinite pronoun

Word analysis
kummallekaan

kummallekaan

kumpikaan

Indefinite pronoun, Singular Allative

kumma

Adjective, Singular Allative, Focus clitic with suffix kaan

Report an issue
Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Wiktionary

(indefinite, in question clauses) either. Fin:Tietääkö kumpikaan teistä, missä se on?Eng:Does either of you know where it is? (indefinite, with a negation verb) neither, not ... either. Fin:Kumpikaan (heistä) ei sanonut sanaakaan.Eng:Neither (of them) said a word.Fin:Älä puhu tästä kummallekaan!Eng:Don't talk to either (of them) about this! Show more arrow right kumpainenkaan Show more arrow right kumpi +‎ -kaan Show more arrow right

Examples

Jompikumpi ehdotus voittaa. One or the other proposal will win. Kumpikaan ei voita. Neither will win. En tunne kumpaakaan heistä. I don't know either of them. jommassakummassa tapauksessa in either case Pidän kummastakin. I like both of them. Tulen jompanakumpana pääsiäispäivänä. I'll come on one of the Easter holidays (i.e. the Sunday or the Monday). En tule kumpanakaan päivänä. I'm not coming on either day. Kummastakin talosta tulee yksi mies. From each of the (two) houses comes one man. Kumpaankin perheeseen syntyi tyttö. Into both families a girl was born. Voit ottaa jommatkummat kengät. You can take either pair of shoes. Kummatkin häät ovat ennen joulua. Both weddings are before Christmas. En pidä kummastakaan kirjasta. I don't like either of the (two) books. Sain kirjan jommaltakummalta, en muista keneltä. I got the book from one of them, I don't remember who. Hän ei osaa kumpaakaan kieltä. He/she does not speak either language. Kummankin kengät ovat eteisessä. The shoes of both are in the hall. Show more arrow right
kumpikaan / neither of two
SingularPlural
Nom - kumpikaan kummatkaan
Par -ta kumpaakaan kumpiakaan
Gen -n kummankaan kumpienkaan
Ill mihin kumpaankaan kumpiinkaan
Ine -ssa kummassakaan kummissakaan
Ela -sta kummastakaan kummistakaan
All -lle kummallekaan kummillekaan
Ade -lla kummallakaan kummillakaan
Abl -lta kummaltakaan kummiltakaan
Tra -ksi kummaksikaan kummiksikaan
Ess -na kumpanakaan kumpinakaan
Abe -tta - kummittakaan
Com -ne - kumpinekaan
Ins -in kummankaan kumminkaan
kumpikin / each of two
SingularPlural
Nom - kumpikin kummatkin
Par -ta kumpaakin kumpiakin
Gen -n kummankin kumpienkin
Ill mihin kumpaankin kumpiinkin
Ine -ssa kummassakin kummissakin
Ela -sta kummastakin kummistakin
All -lle kummallekin kummillekin
Ade -lla kummallakin kummillakin
Abl -lta kummaltakin kummiltakin
Tra -ksi kummaksikin kummiksikin
Ess -na kumpanakin kumpinakin
Abe -tta - kummittakin
Com -ne - kumpinekin
Ins -in kummankin kumminkin

kumpikaan / neither of two

Singular

Plural

Nom

-

kumpikaan

kummatkaan

Par

-ta

kumpaakaan

kumpiakaan

Gen

-n

kummankaan

kumpienkaan

Ill

mihin

kumpaankaan

kumpiinkaan

Ine

-ssa

kummassakaan

kummissakaan

Ela

-sta

kummastakaan

kummistakaan

All

-lle

kummallekaan

kummillekaan

Ade

-lla

kummallakaan

kummillakaan

Abl

-lta

kummaltakaan

kummiltakaan

Tra

-ksi

kummaksikaan

kummiksikaan

Ess

-na

kumpanakaan

kumpinakaan

Abe

-tta

-

kummittakaan

Com

-ne

-

kumpinekaan

Ins

-in

kummankaan

kumminkaan

kumpikin / each of two

Singular

Plural

Nom

-

kumpikin

kummatkin

Par

-ta

kumpaakin

kumpiakin

Gen

-n

kummankin

kumpienkin

Ill

mihin

kumpaankin

kumpiinkin

Ine

-ssa

kummassakin

kummissakin

Ela

-sta

kummastakin

kummistakin

All

-lle

kummallekin

kummillekin

Ade

-lla

kummallakin

kummillakin

Abl

-lta

kummaltakin

kummiltakin

Tra

-ksi

kummaksikin

kummiksikin

Ess

-na

kumpanakin

kumpinakin

Abe

-tta

-

kummittakin

Com

-ne

-

kumpinekin

Ins

-in

kummankin

kumminkin

jompikumpi / either one, one or the other

SingularPlural
Nom - jompikumpi jommatkummat
Par -ta jompaakumpaa jompiakumpia
Gen -n jommankumman jompienkumpien
Ill mihin jompaankumpaan jompiinkumpiin
Ine -ssa jommassakummassa jommissakummissa
Ela -sta jommastakummasta jommistakummista
All -lle jommallekummalle jommillekummille
Ade -lla jommallakummalla jommillakummilla
Abl -lta jommaltakummalta jommiltakummilta
Tra -ksi jommaksikummaksi jommiksikummiksi
Ess -na jompanakumpana jompinakumpina
Abe -tta - -
Com -ne - -
Ins -in - -

jompikumpi / either one, one or the other

Singular

Plural

Nom

-

jompikumpi

jommatkummat

Par

-ta

jompaakumpaa

jompiakumpia

Gen

-n

jommankumman

jompienkumpien

Ill

mihin

jompaankumpaan

jompiinkumpiin

Ine

-ssa

jommassakummassa

jommissakummissa

Ela

-sta

jommastakummasta

jommistakummista

All

-lle

jommallekummalle

jommillekummille

Ade

-lla

jommallakummalla

jommillakummilla

Abl

-lta

jommaltakummalta

jommiltakummilta

Tra

-ksi

jommaksikummaksi

jommiksikummiksi

Ess

-na

jompanakumpana

jompinakumpina

Abe

-tta

-

-

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

-

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Wiktionary

odd, strange Fin:Onpa kumma, että...Eng:How strange that ... in comparative, with negation, nasty, severe Fin:Onpa hyvä, että mitään kummempaa ei sattunut!Eng:How good that nothing more severe happened! on earth, in the world, the dickens (used as non-profane intensifier with an interrogative pronoun) Fin:Mitä kummaa täällä on tapahtunut?Eng:What on earth has taken place here? Show more arrow right (odd, strange): kummallinen, outo, omituinen(nasty, severe): ikävä, vakava(non-profane intensifier): ihme Show more arrow right The comparative and superlative are seldom used. They are usually substituted with corresponding forms of the synonymous adjective kummallinen. Show more arrow right kummitella kummitus Show more arrow right From Proto-Finnic kumma. Related to Ingrian kumma, Karelian kumma, Livvi kummu and Votic kumma. Show more arrow right

Translations

odd pariton, outo, kummallinen, omituinen, kumma, ylimääräinen
screwy kumma, kaheli
strange thing kumma
each
Show more arrow right

Normative

SingularPlural

Nom

-

kummakaan

kummatkaan

Par

-ta

kummaakaan

kummiakaan

Gen

-n

kummankaan

kummienkaan

Ill

mihin

kummaankaan

kummiinkaan

Ine

-ssa

kummassakaan

kummissakaan

Ela

-sta

kummastakaan

kummistakaan

All

-lle

kummallekaan

kummillekaan

Ade

-lla

kummallakaan

kummillakaan

Abl

-lta

kummaltakaan

kummiltakaan

Tra

-ksi

kummaksikaan

kummiksikaan

Ess

-na

kummanakaan

kumminakaan

Abe

-tta

kummattakaan

kummittakaan

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

kumminkaan

Normative

Singular

Plural

Nom

-

kummakaan

kummatkaan

Par

-ta

kummaakaan

kummiakaan

Gen

-n

kummankaan

kummienkaan

Ill

mihin

kummaankaan

kummiinkaan

Ine

-ssa

kummassakaan

kummissakaan

Ela

-sta

kummastakaan

kummistakaan

All

-lle

kummallekaan

kummillekaan

Ade

-lla

kummallakaan

kummillakaan

Abl

-lta

kummaltakaan

kummiltakaan

Tra

-ksi

kummaksikaan

kummiksikaan

Ess

-na

kummanakaan

kumminakaan

Abe

-tta

kummattakaan

kummittakaan

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

kumminkaan

Comparative

SingularPlural

Nom

-

kummempikaan / kummampikaan

kummemmatkaan / kummammatkaan

Par

-ta

kummempaakaan / kummampaakaan

kummempiakaan / kummampiakaan

Gen

-n

kummemmankaan / kummammankaan

kummempienkaan / kummampienkaan

Ill

mihin

kummempiinkaan / kummampiinkaan

kummempiinkaan / kummampiinkaan

Ine

-ssa

kummemmassakaan / kummammassakaan

kummemmissakaan / kummammissakaan

Ela

-sta

kummemmastakaan / kummammastakaan

kummemmistakaan / kummammistakaan

All

-lle

kummemmallekaan / kummammallekaan

kummemmillekaan / kummammillekaan

Ade

-lla

kummemmallakaan / kummammallakaan

kummemmillakaan / kummammillakaan

Abl

-lta

kummemmaltakaan / kummammaltakaan

kummemmiltakaan / kummammiltakaan

Tra

-ksi

kummemmaksikaan / kummammaksikaan

kummemmiksikaan / kummammiksikaan

Ess

-na

kummempanakaan / kummampanakaan

kummempinakaan / kummampinakaan

Abe

-tta

kummemmattakaan / kummammattakaan

kummemmittakaan / kummammittakaan

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

kummemminkaan / kummamminkaan

Comparative

Singular

Plural

Nom

-

kummempikaan / kummampikaan

kummemmatkaan / kummammatkaan

Par

-ta

kummempaakaan / kummampaakaan

kummempiakaan / kummampiakaan

Gen

-n

kummemmankaan / kummammankaan

kummempienkaan / kummampienkaan

Ill

mihin

kummempiinkaan / kummampiinkaan

kummempiinkaan / kummampiinkaan

Ine

-ssa

kummemmassakaan / kummammassakaan

kummemmissakaan / kummammissakaan

Ela

-sta

kummemmastakaan / kummammastakaan

kummemmistakaan / kummammistakaan

All

-lle

kummemmallekaan / kummammallekaan

kummemmillekaan / kummammillekaan

Ade

-lla

kummemmallakaan / kummammallakaan

kummemmillakaan / kummammillakaan

Abl

-lta

kummemmaltakaan / kummammaltakaan

kummemmiltakaan / kummammiltakaan

Tra

-ksi

kummemmaksikaan / kummammaksikaan

kummemmiksikaan / kummammiksikaan

Ess

-na

kummempanakaan / kummampanakaan

kummempinakaan / kummampinakaan

Abe

-tta

kummemmattakaan / kummammattakaan

kummemmittakaan / kummammittakaan

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

kummemminkaan / kummamminkaan

Superlative

SingularPlural

Nom

-

kumminkaan

kummimmatkaan

Par

-ta

kummintakaan

kummimpiakaan

Gen

-n

kummimmankaan

kummintenkaan / kummimpienkaan

Ill

mihin

kummimpaankaan

kummimpiinkaan

Ine

-ssa

kummimmassakaan

kummimmissakaan

Ela

-sta

kummimmastakaan

kummimmistakaan

All

-lle

kummimmallekaan

kummimmillekaan

Ade

-lla

kummimmallakaan

kummimmillakaan

Abl

-lta

kummimmaltakaan

kummimmiltakaan

Tra

-ksi

kummimmaksikaan

kummimmiksikaan

Ess

-na

kummimpanakaan

kummimpinakaan

Abe

-tta

kummimmattakaan

kummimmittakaan

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

kummimminkaan

Superlative

Singular

Plural

Nom

-

kumminkaan

kummimmatkaan

Par

-ta

kummintakaan

kummimpiakaan

Gen

-n

kummimmankaan

kummintenkaan / kummimpienkaan

Ill

mihin

kummimpaankaan

kummimpiinkaan

Ine

-ssa

kummimmassakaan

kummimmissakaan

Ela

-sta

kummimmastakaan

kummimmistakaan

All

-lle

kummimmallekaan

kummimmillekaan

Ade

-lla

kummimmallakaan

kummimmillakaan

Abl

-lta

kummimmaltakaan

kummimmiltakaan

Tra

-ksi

kummimmaksikaan

kummimmiksikaan

Ess

-na

kummimpanakaan

kummimpinakaan

Abe

-tta

kummimmattakaan

kummimmittakaan

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

kummimminkaan

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept