logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

huolissaan, adverb

Word analysis
huolissanne

huolissanne

huolissaan

Adverb, 2nd plural possessive

huoli

Noun, Plural Inessive 2nd plural possessive

Report an issue

Wiktionary

[while being] concerned, worried, bothered (about = elative) Fin:Olin huolissani hänestä.Eng:I was worried about him/her.Fin:Oletko huolissasi taloudellisesta tilanteestasi?Eng:Are you concerned about your financial situation? Show more arrow right This adverb can be used predicatively with olla (“to be”); it can be used as an adjective in other positions (such as attributively) by using oleva. Show more arrow right < huolissa (inessive plural) + possessive suffix Show more arrow right
concerned huolissaan, huolestunut, asianosainen, sekaantunut jhk
upset järkyttynyt, huolissaan, sekaisin, poissa tolaltaan, epäjärjestyksessä
uneasy levoton, rauhaton, huolissaan, epävarma
solicitous avulias, huolissaan
Show more arrow right
opensubtitles2; Europarl Parallel Corpus, sentence 12430.; Tatoeba Parallel Corpus, sentence 10256967.; Europarl Parallel Corpus, sentence 117573.; OPUS; Tatoeba Parallel Corpus, sentence 10256854.; Tatoeba; Tatoeba Parallel Corpus, sentence 10256726.; Europarl Parallel Corpus En ole huolissani. I' m not worried. Olen huolissaan tulevaisuudesta. I am concerned about the future. Hän on aina huolissaan lapsistaan. She is always worried about her children. Olen huolissaan hänen terveydestään. I am concerned about his health. Olemme huolissaan ympäristön tilasta. We are concerned about the state of the environment. Hän oli hyvin huolissaan sairaasta kissastaan. She was very worried about her sick cat. Hän on aina huolissaan tulevaisuudesta. She is always worried about the future. Älä ole huolissaan minusta, minä pärjään kyllä. Don't be worried about me, I'll manage. Olen huolissaan lasten turvallisuudesta. I am worried about the safety of the children. Äiti on huolissaan poikansa terveydestä. The mother is concerned about her son's health. Show more arrow right

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

huoli

huolet

Par

-ta

huolta

huolia

Gen

-n

huolen

huolien / huolten

Ill

mihin

huoleen

huoliin

Ine

-ssa

huolessa

huolissa

Ela

-sta

huolesta

huolista

All

-lle

huolelle

huolille

Ade

-lla

huolella

huolilla

Abl

-lta

huolelta

huolilta

Tra

-ksi

huoleksi

huoliksi

Ess

-na

huolena

huolina

Abe

-tta

huoletta

huolitta

Com

-ne

-

huoline

Ins

-in

-

huolin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

huoli

huolet

Par

-ta

huolta

huolia

Gen

-n

huolen

huolien / huolten

Ill

mihin

huoleen

huoliin

Ine

-ssa

huolessa

huolissa

Ela

-sta

huolesta

huolista

All

-lle

huolelle

huolille

Ade

-lla

huolella

huolilla

Abl

-lta

huolelta

huolilta

Tra

-ksi

huoleksi

huoliksi

Ess

-na

huolena

huolina

Abe

-tta

huoletta

huolitta

Com

-ne

-

huoline

Ins

-in

-

huolin

worry huoli, huolet, huolestuneisuus, hätäännys, harmi
concern huolenaihe, huoli, asia, konserni, huolenpito, yritys
anxiety huoli, levottomuus, pelko, hätäännys
care hoito, huolellisuus, huolenpito, huoli, varovaisuus, huolenaihe
fear pelko, huoli, levottomuus
uneasiness huoli, levottomuus
preoccupation huoli, kiinnostus, keskittyminen, syventyminen, mietteliäisyys, harrastus
regard arvonanto, huoli, huomioon ottaminen, katse, kunnioitus, tutkiva katse
unease levottomuus, huoli
solicitude huolenpito, huoli
apprehensiveness huoli
trepidation pelko, huoli
inquietude levottomuus, huoli
affliction koettelemus, kärsimys, suru, huoli
look-out tähystäjä, tähystys, tähystyspaikka, näköala, näkymät, huoli
Show more arrow right
Tatoeba; OpenSubtitles2018.v3; Europarl Parallel Corpus, sentence 73851.; OpenSubtitles; Europarl; Europarl - http://opus.nlpl.eu/Europarl.php Kiitos huolesi. Thanks for your concern. Huolesi ovat ohi. Your worries are over. Älkää olko huolissanne. Don't worry. Ei huolta. Well, no worries there. Huolenamme on... Our concern here is... Huoli kasvoi hänen mielessään. Worry grew in his mind. Älä kiirehdi huolesi. Don't rush your concern. Huolesi ei ole aiheeton. Your concern is not unwarranted. Kiitos huolenpidosta. Look, thanks for your concern. Huolenpidosta ei ole puutetta. There is no lack of care. Show more arrow right

Wiktionary

worry, concern Show more arrow right huolehdintahuolehtiahuolehtijahuolehtiminenhuolehtivainenhuolekashuolekkaastihuolekkuushuolellinenhuolellisestihuolellisuushuolestuahuolestuneisuushuolestunuthuolestuttaahuolestuttavahuoletihuoletonhuolettaahuoliahuolimatonhuolimattahuolimattomastihuolimattomuus[[huolinta}#Finnish|huolinta}]]huolissaanhuolitellahuoliteltuhuolitsijahuolittelijahuolitteluhuoltaahuoltajahuoltajuushuoltamohuoltohuoltolapitää huolta Show more arrow right huolenpito Show more arrow right From Proto-Finnic hooli, from earlier šooli, probably a Baltic loan; compare Lithuanian žala (“damage, harm”). Related to Estonian hool, Ingrian hooli, Karelian huoli. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

huoleni

huoleni

huolesi

huolesi

huolensa

huolensa

Par

-ta

huoltani

huoliani

huoltasi

huoliasi

huoltansa / huoltaan

huoliansa / huoliaan

Gen

-n

huoleni

huolieni / huolteni

huolesi

huoliesi / huoltesi

huolensa

huoliensa / huoltensa

Ill

mihin

huoleeni

huoliini

huoleesi

huoliisi

huoleensa

huoliinsa

Ine

-ssa

huolessani

huolissani

huolessasi

huolissasi

huolessansa / huolessaan

huolissansa / huolissaan

Ela

-sta

huolestani

huolistani

huolestasi

huolistasi

huolestansa / huolestaan

huolistansa / huolistaan

All

-lle

huolelleni

huolilleni

huolellesi

huolillesi

huolellensa / huolelleen

huolillensa / huolillean

Ade

-lla

huolellani

huolillani

huolellasi

huolillasi

huolellansa / huolellaan

huolillansa / huolillaan

Abl

-lta

huoleltani

huoliltani

huoleltasi

huoliltasi

huoleltansa / huoleltaan

huoliltansa / huoliltaan

Tra

-ksi

huolekseni

huolikseni

huoleksesi

huoliksesi

huoleksensa / huolekseen

huoliksensa / huolikseen

Ess

-na

huolenani

huolinani

huolenasi

huolinasi

huolenansa / huolenaan

huolinansa / huolinaan

Abe

-tta

huolettani

huolittani

huolettasi

huolittasi

huolettansa / huolettaan

huolittansa / huolittaan

Com

-ne

-

huolineni

-

huolinesi

-

huolinensa / huolineen

Singular

Plural

Nom

-

huoleni

huolesi

huolensa

huoleni

huolesi

huolensa

Par

-ta

huoltani

huoltasi

huoltansa / huoltaan

huoliani

huoliasi

huoliansa / huoliaan

Gen

-n

huoleni

huolesi

huolensa

huolieni / huolteni

huoliesi / huoltesi

huoliensa / huoltensa

Ill

mihin

huoleeni

huoleesi

huoleensa

huoliini

huoliisi

huoliinsa

Ine

-ssa

huolessani

huolessasi

huolessansa / huolessaan

huolissani

huolissasi

huolissansa / huolissaan

Ela

-sta

huolestani

huolestasi

huolestansa / huolestaan

huolistani

huolistasi

huolistansa / huolistaan

All

-lle

huolelleni

huolellesi

huolellensa / huolelleen

huolilleni

huolillesi

huolillensa / huolillean

Ade

-lla

huolellani

huolellasi

huolellansa / huolellaan

huolillani

huolillasi

huolillansa / huolillaan

Abl

-lta

huoleltani

huoleltasi

huoleltansa / huoleltaan

huoliltani

huoliltasi

huoliltansa / huoliltaan

Tra

-ksi

huolekseni

huoleksesi

huoleksensa / huolekseen

huolikseni

huoliksesi

huoliksensa / huolikseen

Ess

-na

huolenani

huolenasi

huolenansa / huolenaan

huolinani

huolinasi

huolinansa / huolinaan

Abe

-tta

huolettani

huolettasi

huolettansa / huolettaan

huolittani

huolittasi

huolittansa / huolittaan

Com

-ne

-

-

-

huolineni

huolinesi

huolinensa / huolineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

huolemme

huolemme

huolenne

huolenne

huolensa

huolensa

Par

-ta

huoltamme

huoliamme

huoltanne

huolianne

huoltansa / huoltaan

huoliansa / huoliaan

Gen

-n

huolemme

huoliemme / huoltemme

huolenne

huolienne / huoltenne

huolensa

huoliensa / huoltensa

Ill

mihin

huoleemme

huoliimme

huoleenne

huoliinne

huoleensa

huoliinsa

Ine

-ssa

huolessamme

huolissamme

huolessanne

huolissanne

huolessansa / huolessaan

huolissansa / huolissaan

Ela

-sta

huolestamme

huolistamme

huolestanne

huolistanne

huolestansa / huolestaan

huolistansa / huolistaan

All

-lle

huolellemme

huolillemme

huolellenne

huolillenne

huolellensa / huolelleen

huolillensa / huolillean

Ade

-lla

huolellamme

huolillamme

huolellanne

huolillanne

huolellansa / huolellaan

huolillansa / huolillaan

Abl

-lta

huoleltamme

huoliltamme

huoleltanne

huoliltanne

huoleltansa / huoleltaan

huoliltansa / huoliltaan

Tra

-ksi

huoleksemme

huoliksemme

huoleksenne

huoliksenne

huoleksensa / huolekseen

huoliksensa / huolikseen

Ess

-na

huolenamme

huolinamme

huolenanne

huolinanne

huolenansa / huolenaan

huolinansa / huolinaan

Abe

-tta

huolettamme

huolittamme

huolettanne

huolittanne

huolettansa / huolettaan

huolittansa / huolittaan

Com

-ne

-

huolinemme

-

huolinenne

-

huolinensa / huolineen

Singular

Plural

Nom

-

huolemme

huolenne

huolensa

huolemme

huolenne

huolensa

Par

-ta

huoltamme

huoltanne

huoltansa / huoltaan

huoliamme

huolianne

huoliansa / huoliaan

Gen

-n

huolemme

huolenne

huolensa

huoliemme / huoltemme

huolienne / huoltenne

huoliensa / huoltensa

Ill

mihin

huoleemme

huoleenne

huoleensa

huoliimme

huoliinne

huoliinsa

Ine

-ssa

huolessamme

huolessanne

huolessansa / huolessaan

huolissamme

huolissanne

huolissansa / huolissaan

Ela

-sta

huolestamme

huolestanne

huolestansa / huolestaan

huolistamme

huolistanne

huolistansa / huolistaan

All

-lle

huolellemme

huolellenne

huolellensa / huolelleen

huolillemme

huolillenne

huolillensa / huolillean

Ade

-lla

huolellamme

huolellanne

huolellansa / huolellaan

huolillamme

huolillanne

huolillansa / huolillaan

Abl

-lta

huoleltamme

huoleltanne

huoleltansa / huoleltaan

huoliltamme

huoliltanne

huoliltansa / huoliltaan

Tra

-ksi

huoleksemme

huoleksenne

huoleksensa / huolekseen

huoliksemme

huoliksenne

huoliksensa / huolikseen

Ess

-na

huolenamme

huolenanne

huolenansa / huolenaan

huolinamme

huolinanne

huolinansa / huolinaan

Abe

-tta

huolettamme

huolettanne

huolettansa / huolettaan

huolittamme

huolittanne

huolittansa / huolittaan

Com

-ne

-

-

-

huolinemme

huolinenne

huolinensa / huolineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept