logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

tukea, verb

Word analysis
tuen

tuen

tukea

Verb, Active voice Indicative Present 1st singular

tuki

Noun, Singular Genitive

Report an issue

Wiktionary

(transitive) to support, shore/prop/back up (mentally or physically) avustaa (transitive) to support/back (financially), give financial support to, subsidize, finance; to sponsor rahoittaa, sponsoroida (transitive) to sustain pitää yllä (transitive) to substantiate, corroborate vahvistaaFin:Onko sinulla mitään, mikä tukisi syytöksiäsi?Eng:Do you have anything that would substantiate your allegations? Show more arrow right Adjectives tukeva Verbs reflexive tukeutua Show more arrow right From Proto-Finnic tukedak. Show more arrow right

Translations

to support tukea, kannattaa, avustaa, sietää, olla jnk kannattaja, pitää yllä
to aid tukea, auttaa, avustaa
to promote edistää, mainostaa, tukea, ylentää, korottaa, järjestää
to subsidize tukea, subventoida
to underpin tukea, pönkittää
to boost edistää, tukea, kehua, työntää ylöspäin, auttaa ylöspäin, antaa jllek vauhtia
to endorse hyväksyä, tukea, kannattaa, allekirjoittaa, siirtää, kirjoittaa selkäpuolelle
to bolster vahvistaa, tukea, pitää yllä
to sponsor sponsoroida, rahoittaa, tukea, kustantaa, järjestää, esittää
to uphold puolustaa, vaalia, tukea, pitää yllä, kannattaa
to nurture vaalia, hoivata, tukea, kasvattaa, edistää, hoitaa
to brace tukea, vahvistaa
to back peruuttaa, tukea, peräytyä, siirtää, kannattaa, kulkea taaksepäin
to maintain ylläpitää, säilyttää, pitää, pitää yllä, huoltaa, tukea
to prop pönkittää, tukea, pitää pystyssä
to corroborate vahvistaa, tukea
to back up tukea, antaa tukensa jklle, kannattaa, ottaa varmuuskopio jstk
to prop up pönkittää, tukea, pitää pystyssä
to buttress tukea
to shore up pönkittää, tukea
to steady tasaantua, tukea, saada vakaaksi, vakavoittaa, rauhoittaa, rauhoittua
to stake tukea, tukea seipäällä, sijoittaa, tukea kepillä, panna peliin, riskeerata
to patronize holhota, tukea, kannattaa, suojella, suhtautua alentuvasti jkhun, olla jnk asiakas
to truss sitoa, köyttää, tukea
to countenance sietää, hyväksyä, tukea
to bolster up tukea, vahvistaa, pitää yllä
to indorse tehdä merkintä, kirjoittaa selkäpuolelle, siirtää, tehdä sakkomerkintä, allekirjoittaa, tukea
to bear out vahvistaa, tukea
to chock pönkittää, tukea
to enforce valvoa, pakottaa, toimeenpanna, saada pakottamalla, vaatia väkisin, tukea
Show more arrow right

Indicative

Indicative present

Singular

Positive

Negative

i

tuen

en tue

ii

tuet

et tue

iii

tukee

ei tue

Plural

Positive

Negative

i

tuemme / tuetaan

emme tue / ei tueta

ii

tuette

ette tue

iii

tukevat

eivät tue

Indicative imperfect

Singular

Positive

Negative

i

tuin

en tukenut

ii

tuit

et tukenut

iii

tuki

ei tukenut

Plural

Positive

Negative

i

tuimme / tuettiin

emme tukeneet / ei tuettu

ii

tuitte

ette tukeneet

iii

tukivat

eivät tukeneet

Indicative perfect

Singular

Positive

Negative

i

olen tukenut

en ole tukenut

ii

olet tukenut

et ole tukenut

iii

on tukenut

ei ole tukenut

Plural

Positive

Negative

i

olemme tukeneet

emme ole tukeneet

ii

olette tukeneet

ette ole tukeneet

iii

ovat tukeneet

eivät ole tukeneet

Indicative plusquamperfect

Singular

Positive

Negative

i

olin tukenut

en ollut tukenut

ii

olit tukenut

et ollut tukenut

iii

oli tukenut

ei ollut tukenut

Plural

Positive

Negative

i

olimme tukeneet

emme olleet tukeneet

ii

olitte tukeneet

ette olleet tukeneet

iii

olivat tukeneet

eivät olleet tukeneet

Conditional

Conditional present

Singular

Positive

Negative

i

tukisin

en tukisi

ii

tukisit

et tukisi

iii

tukisi

ei tukisi

Plural

Positive

Negative

i

tukisimme

emme tukisi

ii

tukisitte

ette tukisi

iii

tukisivat

eivät tukisi

Conditional perfect

Singular

Positive

Negative

i

olisin tukenut

en olisi tukenut

ii

olisit tukenut

et olisi tukenut

iii

olisi tukenut

ei olisi tukenut

Plural

Positive

Negative

i

olisimme tukeneet

emme olisi tukeneet

ii

olisitte tukeneet

ette olisi tukeneet

iii

olisivat tukeneet

eivät olisi tukeneet

Potential

Potential present

Singular

Positive

Negative

i

tukenen

en tukene

ii

tukenet

et tukene

iii

tukenee

ei tukene

Plural

Positive

Negative

i

tukenemme

emme tukene

ii

tukenette

ette tukene

iii

tukenevat

eivät tukene

Potential perfect

Singular

Positive

Negative

i

lienen tukenut

en liene tukenut

ii

lienet tukenut

et liene tukenut

iii

lienee tukenut

ei liene tukenut

Plural

Positive

Negative

i

lienemme tukeneet

emme liene tukeneet

ii

lienette tukeneet

ette liene tukeneet

iii

lienevät tukeneet

eivät liene tukeneet

Imperative

Singular

i

-

ii

tue

iii

tukekoon

Plural

i

tukekaamme

ii

tukekaa

iii

tukekoot

Infinitive

Infinitive I

Nom

-

tukea

Tra

-ksi

tukeaksensa / tukeakseen

Infinitive II

Ine

-ssa

tukiessa

Ins

-in

tukien

Ine

-ssa

tuettaessa (passive)

Infinitive III

Ill

mihin

tukemaan

Ine

-ssa

tukemassa

Ela

-sta

tukemasta

Ade

-lla

tukemalla

Abe

-tta

tukematta

Ins

-in

tukeman

Ins

-in

- (passive)

Infinitive IV

Nom

-

tukeminen

Par

-ta

tukemista

Infinitive V

tukemaisillaan / tukemaisillansa

Passive

Positive

Negative

Present

tuetaan

ei tueta

Imperfect

tuettiin

ei tuettu

Potential

tuettaneen

ei tuettane

Conditional

tuettaisiin

ei tuettaisi

Imperative Present

tuettakoon

älköön tuettako

Imperative Perfect

olkoon tuettu

älköön tuettu

Positive

Negative

Present

tuetaan

ei tueta

Imperfect

tuettiin

ei tuettu

Potential

tuettaneen

ei tuettane

Conditional

tuettaisiin

ei tuettaisi

Imperative Present

tuettakoon

älköön tuettako

Imperative Perfect

olkoon tuettu

älköön tuettu

Participle

Active

Passive

1st

tukeva

tuettava

2nd

tukenut

tuettu

3rd

tukema

-

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tuki

tuet

Par

-ta

tukea

tukia

Gen

-n

tuen

tukien

Ill

mihin

tukeen

tukiin

Ine

-ssa

tuessa

tuissa

Ela

-sta

tuesta

tuista

All

-lle

tuelle

tuille

Ade

-lla

tuella

tuilla

Abl

-lta

tuelta

tuilta

Tra

-ksi

tueksi

tuiksi

Ess

-na

tukena

tukina

Abe

-tta

tuetta

tuitta

Com

-ne

-

tukine

Ins

-in

-

tuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tuki

tuet

Par

-ta

tukea

tukia

Gen

-n

tuen

tukien

Ill

mihin

tukeen

tukiin

Ine

-ssa

tuessa

tuissa

Ela

-sta

tuesta

tuista

All

-lle

tuelle

tuille

Ade

-lla

tuella

tuilla

Abl

-lta

tuelta

tuilta

Tra

-ksi

tueksi

tuiksi

Ess

-na

tukena

tukina

Abe

-tta

tuetta

tuitta

Com

-ne

-

tukine

Ins

-in

-

tuin

Translations

support tuki, tukeminen, kannatus, kannatin, toimeentulo, tukipylväs
aid tuki, apu, apuväline, avustus, apukeino, avustaja
assistance apu, tuki, myötävaikutus
backing tausta, tuki, kannatus, peruutus, vahviste, vuoraus
rest lepo, rauha, lepotauko, lepohetki, noja, tuki
abutment tuki, kannatin, rajoittuminen, tukipilari, raja, sillan arkku
backup varmuuskopio, tuki, apu
strut tepastelu, tuki, kannatin
promotion edistäminen, myynninedistäminen, ylennys, yleneminen, tuki, mainos
brace ahdin, hammasraudat, pari, aaltosulje, tuki, vinotuki
supporter tukija, kannattaja, tuki, kannatin, huoltaja, elättäjä
reinforcement vahvistaminen, vahvike, vahvistuminen, jäykiste, tuki, lujike
tie solmio, side, kravatti, yhteys, tasapeli, tuki
prop potkuri, tuki, pönkkä, pönkittäjä, tukipylväs, tuki ja turva
maintenance huolto, ylläpito, kunnossapito, säilyttäminen, elatusapu, tuki
fulcrum tukipiste, tuki
buttress tukipilari, tuki
anchorage ankkuripaikka, ankkurointi, tuki, ankkurissa olo, luja pohja
patronage asiakassuhde, suojelus, kannatus, tukeminen, holhoaminen, tuki
purchase osto, hankinta, ostaminen, ostos, ote, tuki
reassurance varmuus, vahvistus, tuki, vakuuttelu, uusi varmuus, kohentunut luottamus
crutch kainalosauva, haara, haarukka, tuki, haarojen väli, haarakappale
push työntö, paine, ponnistus, painostus, tönäisy, tuki
shore ranta, rannikko, tuki, pönkkä
countenance kasvot, ilme, kasvojenilme, kannatus, tuki
uplift kohotus, olojen kohentaminen, mielenylennys, rohkaisu, tuki
hold ote, ruuma, lastiruuma, kiinnekohta, tuki, vaikutus
standard standardi, normi, taso, vaatimukset, mittapuu, tuki
stay oleskelu, vierailu, harus, lykkäys, oloaika, tuki
supporting
Show more arrow right

Wiktionary

support back, backing Fin:Jos joskus tarvitset apua, niin pyydä. Tiedät, että sinulla on minun tukeni.Eng:If you ever need help, just ask. You know I have your back. strut, prop, crutch (social) allowance, dole, benefit Fin:Katja nostaa tukia.Eng:Katja is on the dole (lit. "withdraws allowances"). Show more arrow right From Proto-Finnic tuki. Ultimate origin unknown, but cognate to Estonian tugi, Ingrian tuki, Karelian tuki, Veps tugi, Votic tugõ, and Livonian tiʼg. Show more arrow right

Wikipedia

Subsidy A subsidy or government incentive is a form of financial aid or support extended to an economic sector (business, or individual) generally with the aim of promoting economic and social policy. Although commonly extended from the government, the term subsidy can relate to any type of support – for example from NGOs or as implicit subsidies. Subsidies come in various forms including: direct (cash grants, interest-free loans) and indirect (tax breaks, insurance, low-interest loans, accelerated depreciation, rent rebates). Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tukeni

tukeni

tukesi

tukesi

tukensa

tukensa

Par

-ta

tukeani

tukiani

tukeasi

tukiasi

tukeansa / tukeaan

tukiansa / tukiaan

Gen

-n

tukeni

tukieni

tukesi

tukiesi

tukensa

tukiensa

Ill

mihin

tukeeni

tukiini

tukeesi

tukiisi

tukeensa

tukiinsa

Ine

-ssa

tuessani

tuissani

tuessasi

tuissasi

tuessansa / tuessaan

tuissansa / tuissaan

Ela

-sta

tuestani

tuistani

tuestasi

tuistasi

tuestansa / tuestaan

tuistansa / tuistaan

All

-lle

tuelleni

tuilleni

tuellesi

tuillesi

tuellensa / tuelleen

tuillensa / tuillean

Ade

-lla

tuellani

tuillani

tuellasi

tuillasi

tuellansa / tuellaan

tuillansa / tuillaan

Abl

-lta

tueltani

tuiltani

tueltasi

tuiltasi

tueltansa / tueltaan

tuiltansa / tuiltaan

Tra

-ksi

tuekseni

tuikseni

tueksesi

tuiksesi

tueksensa / tuekseen

tuiksensa / tuikseen

Ess

-na

tukenani

tukinani

tukenasi

tukinasi

tukenansa / tukenaan

tukinansa / tukinaan

Abe

-tta

tuettani

tuittani

tuettasi

tuittasi

tuettansa / tuettaan

tuittansa / tuittaan

Com

-ne

-

tukineni

-

tukinesi

-

tukinensa / tukineen

Singular

Plural

Nom

-

tukeni

tukesi

tukensa

tukeni

tukesi

tukensa

Par

-ta

tukeani

tukeasi

tukeansa / tukeaan

tukiani

tukiasi

tukiansa / tukiaan

Gen

-n

tukeni

tukesi

tukensa

tukieni

tukiesi

tukiensa

Ill

mihin

tukeeni

tukeesi

tukeensa

tukiini

tukiisi

tukiinsa

Ine

-ssa

tuessani

tuessasi

tuessansa / tuessaan

tuissani

tuissasi

tuissansa / tuissaan

Ela

-sta

tuestani

tuestasi

tuestansa / tuestaan

tuistani

tuistasi

tuistansa / tuistaan

All

-lle

tuelleni

tuellesi

tuellensa / tuelleen

tuilleni

tuillesi

tuillensa / tuillean

Ade

-lla

tuellani

tuellasi

tuellansa / tuellaan

tuillani

tuillasi

tuillansa / tuillaan

Abl

-lta

tueltani

tueltasi

tueltansa / tueltaan

tuiltani

tuiltasi

tuiltansa / tuiltaan

Tra

-ksi

tuekseni

tueksesi

tueksensa / tuekseen

tuikseni

tuiksesi

tuiksensa / tuikseen

Ess

-na

tukenani

tukenasi

tukenansa / tukenaan

tukinani

tukinasi

tukinansa / tukinaan

Abe

-tta

tuettani

tuettasi

tuettansa / tuettaan

tuittani

tuittasi

tuittansa / tuittaan

Com

-ne

-

-

-

tukineni

tukinesi

tukinensa / tukineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tukemme

tukemme

tukenne

tukenne

tukensa

tukensa

Par

-ta

tukeamme

tukiamme

tukeanne

tukianne

tukeansa / tukeaan

tukiansa / tukiaan

Gen

-n

tukemme

tukiemme

tukenne

tukienne

tukensa

tukiensa

Ill

mihin

tukeemme

tukiimme

tukeenne

tukiinne

tukeensa

tukiinsa

Ine

-ssa

tuessamme

tuissamme

tuessanne

tuissanne

tuessansa / tuessaan

tuissansa / tuissaan

Ela

-sta

tuestamme

tuistamme

tuestanne

tuistanne

tuestansa / tuestaan

tuistansa / tuistaan

All

-lle

tuellemme

tuillemme

tuellenne

tuillenne

tuellensa / tuelleen

tuillensa / tuillean

Ade

-lla

tuellamme

tuillamme

tuellanne

tuillanne

tuellansa / tuellaan

tuillansa / tuillaan

Abl

-lta

tueltamme

tuiltamme

tueltanne

tuiltanne

tueltansa / tueltaan

tuiltansa / tuiltaan

Tra

-ksi

tueksemme

tuiksemme

tueksenne

tuiksenne

tueksensa / tuekseen

tuiksensa / tuikseen

Ess

-na

tukenamme

tukinamme

tukenanne

tukinanne

tukenansa / tukenaan

tukinansa / tukinaan

Abe

-tta

tuettamme

tuittamme

tuettanne

tuittanne

tuettansa / tuettaan

tuittansa / tuittaan

Com

-ne

-

tukinemme

-

tukinenne

-

tukinensa / tukineen

Singular

Plural

Nom

-

tukemme

tukenne

tukensa

tukemme

tukenne

tukensa

Par

-ta

tukeamme

tukeanne

tukeansa / tukeaan

tukiamme

tukianne

tukiansa / tukiaan

Gen

-n

tukemme

tukenne

tukensa

tukiemme

tukienne

tukiensa

Ill

mihin

tukeemme

tukeenne

tukeensa

tukiimme

tukiinne

tukiinsa

Ine

-ssa

tuessamme

tuessanne

tuessansa / tuessaan

tuissamme

tuissanne

tuissansa / tuissaan

Ela

-sta

tuestamme

tuestanne

tuestansa / tuestaan

tuistamme

tuistanne

tuistansa / tuistaan

All

-lle

tuellemme

tuellenne

tuellensa / tuelleen

tuillemme

tuillenne

tuillensa / tuillean

Ade

-lla

tuellamme

tuellanne

tuellansa / tuellaan

tuillamme

tuillanne

tuillansa / tuillaan

Abl

-lta

tueltamme

tueltanne

tueltansa / tueltaan

tuiltamme

tuiltanne

tuiltansa / tuiltaan

Tra

-ksi

tueksemme

tueksenne

tueksensa / tuekseen

tuiksemme

tuiksenne

tuiksensa / tuikseen

Ess

-na

tukenamme

tukenanne

tukenansa / tukenaan

tukinamme

tukinanne

tukinansa / tukinaan

Abe

-tta

tuettamme

tuettanne

tuettansa / tuettaan

tuittamme

tuittanne

tuittansa / tuittaan

Com

-ne

-

-

-

tukinemme

tukinenne

tukinensa / tukineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept