logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

sahapukki, noun

Word analysis
sahapukki

sahapukki

sahapukki

Noun, Singular Nominative

saha

Noun, Singular Nominative

+ pukki

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

sahapukki

sahapukit

Par

-ta

sahapukkia

sahapukkeja

Gen

-n

sahapukin

sahapukkien

Ill

mihin

sahapukkiin

sahapukkeihin

Ine

-ssa

sahapukissa

sahapukeissa

Ela

-sta

sahapukista

sahapukeista

All

-lle

sahapukille

sahapukeille

Ade

-lla

sahapukilla

sahapukeilla

Abl

-lta

sahapukilta

sahapukeilta

Tra

-ksi

sahapukiksi

sahapukeiksi

Ess

-na

sahapukkina

sahapukkeina

Abe

-tta

sahapukitta

sahapukeitta

Com

-ne

-

sahapukkeine

Ins

-in

-

sahapukein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

sahapukki

sahapukit

Par

-ta

sahapukkia

sahapukkeja

Gen

-n

sahapukin

sahapukkien

Ill

mihin

sahapukkiin

sahapukkeihin

Ine

-ssa

sahapukissa

sahapukeissa

Ela

-sta

sahapukista

sahapukeista

All

-lle

sahapukille

sahapukeille

Ade

-lla

sahapukilla

sahapukeilla

Abl

-lta

sahapukilta

sahapukeilta

Tra

-ksi

sahapukiksi

sahapukeiksi

Ess

-na

sahapukkina

sahapukkeina

Abe

-tta

sahapukitta

sahapukeitta

Com

-ne

-

sahapukkeine

Ins

-in

-

sahapukein

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

sawhorse sahapukki
sawbuck sahapukki, kymmenen dollarin seteli
sawmill
Show more arrow right
tmClass; OpenSubtitles2018.v3; Literature Sahapukit [sahapenkit]. Trestles [saw benches]. Sahapukit ja pukkitelineet. Saw horses and trestles. Sahapukit, Telineet (sahapenkit). Saw horses, saw benches. Sahapukit [sahapenkit], Kiinnikkeet. Trestles [saw benches], Fasteners. Sahapukkien huolto ja korjaus (koneiden osat). Maintenance and repair of saw benches (parts of machines). En minäkään raahaa huoneeseesi jotain hemmetin sahapukkia. I don't go into your bedroom and set up a goddamn sawhorse. Ne olivat jonkunlaisia sahapukkeja, joilla oli pieni patja, ja tämä huonekalu peitti melkein puolet aasista. They consisted of a sort of saw - buck with a small mattress on it, and this furniture covered about half the donkey. Työpenkit, ruuvipenkit, sahapukit ja telineet, kaikki on valmistettu kokonaan tai pääasiassa puusta, ja pöydät, tuolit ja jakkarat. Workbenches, vice benches, saw horses, and trestles, all made wholly or principally of wood, and tables, chairs and stools. Työpenkit (muut kuin huonekalut), ruuvipenkit, sahapukit, työkalupakit ja telineet, kaikki on valmistettu kokonaan tai pääasiassa epäjalosta metallista. Workbenches, (not furniture), vice benches, saw horses, toolboxes and trestles, all made wholly or principally of common metal. Sahapukit, työpenkit, säilytysns-ja lajittelulaatikot (muut kuin metalliset), työkalulaatikot (muut kuin metalliset), pyörillä varustetut säilytysyksiköt (muut kuin metalliset). Saw horses, work benches, storage and sorting bins (not of metal), tool boxes (not of metal), rolling storage units (not of metal). Show more arrow right

Wiktionary

sawbuck, buck, sawhorse (frame on which firewood is sawed) Show more arrow right saha +‎ pukki Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sahapukkini

sahapukkini

sahapukkisi

sahapukkisi

sahapukkinsa

sahapukkinsa

Par

-ta

sahapukkiani

sahapukkejani

sahapukkiasi

sahapukkejasi

sahapukkiansa / sahapukkiaan

sahapukkejansa / sahapukkejaan

Gen

-n

sahapukkini

sahapukkieni

sahapukkisi

sahapukkiesi

sahapukkinsa

sahapukkiensa

Ill

mihin

sahapukkiini

sahapukkeihini

sahapukkiisi

sahapukkeihisi

sahapukkiinsa

sahapukkeihinsa

Ine

-ssa

sahapukissani

sahapukeissani

sahapukissasi

sahapukeissasi

sahapukissansa / sahapukissaan

sahapukeissansa / sahapukeissaan

Ela

-sta

sahapukistani

sahapukeistani

sahapukistasi

sahapukeistasi

sahapukistansa / sahapukistaan

sahapukeistansa / sahapukeistaan

All

-lle

sahapukilleni

sahapukeilleni

sahapukillesi

sahapukeillesi

sahapukillensa / sahapukilleen

sahapukeillensa / sahapukeillean

Ade

-lla

sahapukillani

sahapukeillani

sahapukillasi

sahapukeillasi

sahapukillansa / sahapukillaan

sahapukeillansa / sahapukeillaan

Abl

-lta

sahapukiltani

sahapukeiltani

sahapukiltasi

sahapukeiltasi

sahapukiltansa / sahapukiltaan

sahapukeiltansa / sahapukeiltaan

Tra

-ksi

sahapukikseni

sahapukeikseni

sahapukiksesi

sahapukeiksesi

sahapukiksensa / sahapukikseen

sahapukeiksensa / sahapukeikseen

Ess

-na

sahapukkinani

sahapukkeinani

sahapukkinasi

sahapukkeinasi

sahapukkinansa / sahapukkinaan

sahapukkeinansa / sahapukkeinaan

Abe

-tta

sahapukittani

sahapukeittani

sahapukittasi

sahapukeittasi

sahapukittansa / sahapukittaan

sahapukeittansa / sahapukeittaan

Com

-ne

-

sahapukkeineni

-

sahapukkeinesi

-

sahapukkeinensa / sahapukkeineen

Singular

Plural

Nom

-

sahapukkini

sahapukkisi

sahapukkinsa

sahapukkini

sahapukkisi

sahapukkinsa

Par

-ta

sahapukkiani

sahapukkiasi

sahapukkiansa / sahapukkiaan

sahapukkejani

sahapukkejasi

sahapukkejansa / sahapukkejaan

Gen

-n

sahapukkini

sahapukkisi

sahapukkinsa

sahapukkieni

sahapukkiesi

sahapukkiensa

Ill

mihin

sahapukkiini

sahapukkiisi

sahapukkiinsa

sahapukkeihini

sahapukkeihisi

sahapukkeihinsa

Ine

-ssa

sahapukissani

sahapukissasi

sahapukissansa / sahapukissaan

sahapukeissani

sahapukeissasi

sahapukeissansa / sahapukeissaan

Ela

-sta

sahapukistani

sahapukistasi

sahapukistansa / sahapukistaan

sahapukeistani

sahapukeistasi

sahapukeistansa / sahapukeistaan

All

-lle

sahapukilleni

sahapukillesi

sahapukillensa / sahapukilleen

sahapukeilleni

sahapukeillesi

sahapukeillensa / sahapukeillean

Ade

-lla

sahapukillani

sahapukillasi

sahapukillansa / sahapukillaan

sahapukeillani

sahapukeillasi

sahapukeillansa / sahapukeillaan

Abl

-lta

sahapukiltani

sahapukiltasi

sahapukiltansa / sahapukiltaan

sahapukeiltani

sahapukeiltasi

sahapukeiltansa / sahapukeiltaan

Tra

-ksi

sahapukikseni

sahapukiksesi

sahapukiksensa / sahapukikseen

sahapukeikseni

sahapukeiksesi

sahapukeiksensa / sahapukeikseen

Ess

-na

sahapukkinani

sahapukkinasi

sahapukkinansa / sahapukkinaan

sahapukkeinani

sahapukkeinasi

sahapukkeinansa / sahapukkeinaan

Abe

-tta

sahapukittani

sahapukittasi

sahapukittansa / sahapukittaan

sahapukeittani

sahapukeittasi

sahapukeittansa / sahapukeittaan

Com

-ne

-

-

-

sahapukkeineni

sahapukkeinesi

sahapukkeinensa / sahapukkeineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sahapukkimme

sahapukkimme

sahapukkinne

sahapukkinne

sahapukkinsa

sahapukkinsa

Par

-ta

sahapukkiamme

sahapukkejamme

sahapukkianne

sahapukkejanne

sahapukkiansa / sahapukkiaan

sahapukkejansa / sahapukkejaan

Gen

-n

sahapukkimme

sahapukkiemme

sahapukkinne

sahapukkienne

sahapukkinsa

sahapukkiensa

Ill

mihin

sahapukkiimme

sahapukkeihimme

sahapukkiinne

sahapukkeihinne

sahapukkiinsa

sahapukkeihinsa

Ine

-ssa

sahapukissamme

sahapukeissamme

sahapukissanne

sahapukeissanne

sahapukissansa / sahapukissaan

sahapukeissansa / sahapukeissaan

Ela

-sta

sahapukistamme

sahapukeistamme

sahapukistanne

sahapukeistanne

sahapukistansa / sahapukistaan

sahapukeistansa / sahapukeistaan

All

-lle

sahapukillemme

sahapukeillemme

sahapukillenne

sahapukeillenne

sahapukillensa / sahapukilleen

sahapukeillensa / sahapukeillean

Ade

-lla

sahapukillamme

sahapukeillamme

sahapukillanne

sahapukeillanne

sahapukillansa / sahapukillaan

sahapukeillansa / sahapukeillaan

Abl

-lta

sahapukiltamme

sahapukeiltamme

sahapukiltanne

sahapukeiltanne

sahapukiltansa / sahapukiltaan

sahapukeiltansa / sahapukeiltaan

Tra

-ksi

sahapukiksemme

sahapukeiksemme

sahapukiksenne

sahapukeiksenne

sahapukiksensa / sahapukikseen

sahapukeiksensa / sahapukeikseen

Ess

-na

sahapukkinamme

sahapukkeinamme

sahapukkinanne

sahapukkeinanne

sahapukkinansa / sahapukkinaan

sahapukkeinansa / sahapukkeinaan

Abe

-tta

sahapukittamme

sahapukeittamme

sahapukittanne

sahapukeittanne

sahapukittansa / sahapukittaan

sahapukeittansa / sahapukeittaan

Com

-ne

-

sahapukkeinemme

-

sahapukkeinenne

-

sahapukkeinensa / sahapukkeineen

Singular

Plural

Nom

-

sahapukkimme

sahapukkinne

sahapukkinsa

sahapukkimme

sahapukkinne

sahapukkinsa

Par

-ta

sahapukkiamme

sahapukkianne

sahapukkiansa / sahapukkiaan

sahapukkejamme

sahapukkejanne

sahapukkejansa / sahapukkejaan

Gen

-n

sahapukkimme

sahapukkinne

sahapukkinsa

sahapukkiemme

sahapukkienne

sahapukkiensa

Ill

mihin

sahapukkiimme

sahapukkiinne

sahapukkiinsa

sahapukkeihimme

sahapukkeihinne

sahapukkeihinsa

Ine

-ssa

sahapukissamme

sahapukissanne

sahapukissansa / sahapukissaan

sahapukeissamme

sahapukeissanne

sahapukeissansa / sahapukeissaan

Ela

-sta

sahapukistamme

sahapukistanne

sahapukistansa / sahapukistaan

sahapukeistamme

sahapukeistanne

sahapukeistansa / sahapukeistaan

All

-lle

sahapukillemme

sahapukillenne

sahapukillensa / sahapukilleen

sahapukeillemme

sahapukeillenne

sahapukeillensa / sahapukeillean

Ade

-lla

sahapukillamme

sahapukillanne

sahapukillansa / sahapukillaan

sahapukeillamme

sahapukeillanne

sahapukeillansa / sahapukeillaan

Abl

-lta

sahapukiltamme

sahapukiltanne

sahapukiltansa / sahapukiltaan

sahapukeiltamme

sahapukeiltanne

sahapukeiltansa / sahapukeiltaan

Tra

-ksi

sahapukiksemme

sahapukiksenne

sahapukiksensa / sahapukikseen

sahapukeiksemme

sahapukeiksenne

sahapukeiksensa / sahapukeikseen

Ess

-na

sahapukkinamme

sahapukkinanne

sahapukkinansa / sahapukkinaan

sahapukkeinamme

sahapukkeinanne

sahapukkeinansa / sahapukkeinaan

Abe

-tta

sahapukittamme

sahapukittanne

sahapukittansa / sahapukittaan

sahapukeittamme

sahapukeittanne

sahapukeittansa / sahapukeittaan

Com

-ne

-

-

-

sahapukkeinemme

sahapukkeinenne

sahapukkeinensa / sahapukkeineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

saha

sahat

Par

-ta

sahaa

sahoja

Gen

-n

sahan

sahojen

Ill

mihin

sahaan

sahoihin

Ine

-ssa

sahassa

sahoissa

Ela

-sta

sahasta

sahoista

All

-lle

sahalle

sahoille

Ade

-lla

sahalla

sahoilla

Abl

-lta

sahalta

sahoilta

Tra

-ksi

sahaksi

sahoiksi

Ess

-na

sahana

sahoina

Abe

-tta

sahatta

sahoitta

Com

-ne

-

sahoine

Ins

-in

-

sahoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

saha

sahat

Par

-ta

sahaa

sahoja

Gen

-n

sahan

sahojen

Ill

mihin

sahaan

sahoihin

Ine

-ssa

sahassa

sahoissa

Ela

-sta

sahasta

sahoista

All

-lle

sahalle

sahoille

Ade

-lla

sahalla

sahoilla

Abl

-lta

sahalta

sahoilta

Tra

-ksi

sahaksi

sahoiksi

Ess

-na

sahana

sahoina

Abe

-tta

sahatta

sahoitta

Com

-ne

-

sahoine

Ins

-in

-

sahoin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

saw saha, sanonta, sananparsi
sawmill saha, sahalaitos
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; SETimes; OPUS; Europarl; Tatoeba; tmClass; OpenSubtitles Entä saha? What about the saw? Katso, kuinka terävä saha on! Look how sharp the saw is! Saha on teroitettava ennen käyttöä. The saw must be sharpened before use. Saha on työkalu, jolla sahataan puuta. The saw is a tool used for cutting wood. Saha on välttämätön työkalu puusepälle. The saw is an essential tool for a carpenter. Sahojen puhdistus. Cleaning of saws. Täytyy hakea saha, jos haluat auttaa minua. You need to fetch the saw if you want to help me. Saha pystyy leikkaamaan erilaisia materiaaleja. The saw is able to cut various materials. Sahat (työkalut). Saws (tools). Käytä suojalaseja, kun käytät sahaa. Use safety goggles when using a saw. Show more arrow right

Wiktionary

saw (tool) sawmill (plant, production facility) (music) musical saw (musical instrument) Show more arrow right justeeri Show more arrow right sahatasahaussahuri Show more arrow right halkaisusahahalkosahajännesahakaarisahakehyssahakehäsahakonesahakuviosahakäsisahalehtisahamoottorisahamuotosahaoksasahapistosahapokasahapuukkosahapyörösaharaamisaharaivaussaharautasahareikäsahasahajauhosahakuviosahalaitasahalaitossahalehtisahanhammassahanpurusahanteräsahapukkisahapuusahatavarasahateollisuussahatukkisahaviilaselkäsahasirkkelisahasähkösahatimpurinsahatyöntösahavannesaha Show more arrow right Borrowed from Old Swedish sagh, see Proto-Germanic sagō. Show more arrow right

Wikipedia

Saw A saw is a tool consisting of a tough blade, wire, or chain with a hard toothed edge. It is used to cut through material, very often wood though sometimes metal or stone. The cut is made by placing the toothed edge against the material and moving it forcefully forth and less forcefully back or continuously forward. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sahani

sahani

sahasi

sahasi

sahansa

sahansa

Par

-ta

sahaani

sahojani

sahaasi

sahojasi

sahaansa / sahaaan

sahojansa / sahojaan

Gen

-n

sahani

sahojeni

sahasi

sahojesi

sahansa

sahojensa

Ill

mihin

sahaani

sahoihini

sahaasi

sahoihisi

sahaansa

sahoihinsa

Ine

-ssa

sahassani

sahoissani

sahassasi

sahoissasi

sahassansa / sahassaan

sahoissansa / sahoissaan

Ela

-sta

sahastani

sahoistani

sahastasi

sahoistasi

sahastansa / sahastaan

sahoistansa / sahoistaan

All

-lle

sahalleni

sahoilleni

sahallesi

sahoillesi

sahallensa / sahalleen

sahoillensa / sahoillean

Ade

-lla

sahallani

sahoillani

sahallasi

sahoillasi

sahallansa / sahallaan

sahoillansa / sahoillaan

Abl

-lta

sahaltani

sahoiltani

sahaltasi

sahoiltasi

sahaltansa / sahaltaan

sahoiltansa / sahoiltaan

Tra

-ksi

sahakseni

sahoikseni

sahaksesi

sahoiksesi

sahaksensa / sahakseen

sahoiksensa / sahoikseen

Ess

-na

sahanani

sahoinani

sahanasi

sahoinasi

sahanansa / sahanaan

sahoinansa / sahoinaan

Abe

-tta

sahattani

sahoittani

sahattasi

sahoittasi

sahattansa / sahattaan

sahoittansa / sahoittaan

Com

-ne

-

sahoineni

-

sahoinesi

-

sahoinensa / sahoineen

Singular

Plural

Nom

-

sahani

sahasi

sahansa

sahani

sahasi

sahansa

Par

-ta

sahaani

sahaasi

sahaansa / sahaaan

sahojani

sahojasi

sahojansa / sahojaan

Gen

-n

sahani

sahasi

sahansa

sahojeni

sahojesi

sahojensa

Ill

mihin

sahaani

sahaasi

sahaansa

sahoihini

sahoihisi

sahoihinsa

Ine

-ssa

sahassani

sahassasi

sahassansa / sahassaan

sahoissani

sahoissasi

sahoissansa / sahoissaan

Ela

-sta

sahastani

sahastasi

sahastansa / sahastaan

sahoistani

sahoistasi

sahoistansa / sahoistaan

All

-lle

sahalleni

sahallesi

sahallensa / sahalleen

sahoilleni

sahoillesi

sahoillensa / sahoillean

Ade

-lla

sahallani

sahallasi

sahallansa / sahallaan

sahoillani

sahoillasi

sahoillansa / sahoillaan

Abl

-lta

sahaltani

sahaltasi

sahaltansa / sahaltaan

sahoiltani

sahoiltasi

sahoiltansa / sahoiltaan

Tra

-ksi

sahakseni

sahaksesi

sahaksensa / sahakseen

sahoikseni

sahoiksesi

sahoiksensa / sahoikseen

Ess

-na

sahanani

sahanasi

sahanansa / sahanaan

sahoinani

sahoinasi

sahoinansa / sahoinaan

Abe

-tta

sahattani

sahattasi

sahattansa / sahattaan

sahoittani

sahoittasi

sahoittansa / sahoittaan

Com

-ne

-

-

-

sahoineni

sahoinesi

sahoinensa / sahoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

sahamme

sahamme

sahanne

sahanne

sahansa

sahansa

Par

-ta

sahaamme

sahojamme

sahaanne

sahojanne

sahaansa / sahaaan

sahojansa / sahojaan

Gen

-n

sahamme

sahojemme

sahanne

sahojenne

sahansa

sahojensa

Ill

mihin

sahaamme

sahoihimme

sahaanne

sahoihinne

sahaansa

sahoihinsa

Ine

-ssa

sahassamme

sahoissamme

sahassanne

sahoissanne

sahassansa / sahassaan

sahoissansa / sahoissaan

Ela

-sta

sahastamme

sahoistamme

sahastanne

sahoistanne

sahastansa / sahastaan

sahoistansa / sahoistaan

All

-lle

sahallemme

sahoillemme

sahallenne

sahoillenne

sahallensa / sahalleen

sahoillensa / sahoillean

Ade

-lla

sahallamme

sahoillamme

sahallanne

sahoillanne

sahallansa / sahallaan

sahoillansa / sahoillaan

Abl

-lta

sahaltamme

sahoiltamme

sahaltanne

sahoiltanne

sahaltansa / sahaltaan

sahoiltansa / sahoiltaan

Tra

-ksi

sahaksemme

sahoiksemme

sahaksenne

sahoiksenne

sahaksensa / sahakseen

sahoiksensa / sahoikseen

Ess

-na

sahanamme

sahoinamme

sahananne

sahoinanne

sahanansa / sahanaan

sahoinansa / sahoinaan

Abe

-tta

sahattamme

sahoittamme

sahattanne

sahoittanne

sahattansa / sahattaan

sahoittansa / sahoittaan

Com

-ne

-

sahoinemme

-

sahoinenne

-

sahoinensa / sahoineen

Singular

Plural

Nom

-

sahamme

sahanne

sahansa

sahamme

sahanne

sahansa

Par

-ta

sahaamme

sahaanne

sahaansa / sahaaan

sahojamme

sahojanne

sahojansa / sahojaan

Gen

-n

sahamme

sahanne

sahansa

sahojemme

sahojenne

sahojensa

Ill

mihin

sahaamme

sahaanne

sahaansa

sahoihimme

sahoihinne

sahoihinsa

Ine

-ssa

sahassamme

sahassanne

sahassansa / sahassaan

sahoissamme

sahoissanne

sahoissansa / sahoissaan

Ela

-sta

sahastamme

sahastanne

sahastansa / sahastaan

sahoistamme

sahoistanne

sahoistansa / sahoistaan

All

-lle

sahallemme

sahallenne

sahallensa / sahalleen

sahoillemme

sahoillenne

sahoillensa / sahoillean

Ade

-lla

sahallamme

sahallanne

sahallansa / sahallaan

sahoillamme

sahoillanne

sahoillansa / sahoillaan

Abl

-lta

sahaltamme

sahaltanne

sahaltansa / sahaltaan

sahoiltamme

sahoiltanne

sahoiltansa / sahoiltaan

Tra

-ksi

sahaksemme

sahaksenne

sahaksensa / sahakseen

sahoiksemme

sahoiksenne

sahoiksensa / sahoikseen

Ess

-na

sahanamme

sahananne

sahanansa / sahanaan

sahoinamme

sahoinanne

sahoinansa / sahoinaan

Abe

-tta

sahattamme

sahattanne

sahattansa / sahattaan

sahoittamme

sahoittanne

sahoittansa / sahoittaan

Com

-ne

-

-

-

sahoinemme

sahoinenne

sahoinensa / sahoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

pukki

pukit

Par

-ta

pukkia

pukkeja

Gen

-n

pukin

pukkien

Ill

mihin

pukkiin

pukkeihin

Ine

-ssa

pukissa

pukeissa

Ela

-sta

pukista

pukeista

All

-lle

pukille

pukeille

Ade

-lla

pukilla

pukeilla

Abl

-lta

pukilta

pukeilta

Tra

-ksi

pukiksi

pukeiksi

Ess

-na

pukkina

pukkeina

Abe

-tta

pukitta

pukeitta

Com

-ne

-

pukkeine

Ins

-in

-

pukein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

pukki

pukit

Par

-ta

pukkia

pukkeja

Gen

-n

pukin

pukkien

Ill

mihin

pukkiin

pukkeihin

Ine

-ssa

pukissa

pukeissa

Ela

-sta

pukista

pukeista

All

-lle

pukille

pukeille

Ade

-lla

pukilla

pukeilla

Abl

-lta

pukilta

pukeilta

Tra

-ksi

pukiksi

pukeiksi

Ess

-na

pukkina

pukkeina

Abe

-tta

pukitta

pukeitta

Com

-ne

-

pukkeine

Ins

-in

-

pukein

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Goat vuohi, pukki, elostelija
buck pukki, uros, taala, dollari, keikari
Santa joulupukki, pukki
trestle pukki
horse hevonen, pukki, kuivausteline, teline, ratsuväki
billy goat pukki
cross risti, risteytys, rasti, pukki, risteytymä, kruksi
Goat
Show more arrow right
Tatoeba; Europarl Parallel Corpus; OpenSubtitles2018.v3 Pukki kiipesi kivelle. The billy goat climbed on the rock. Pukki hyppäsi aidan yli. The goat jumped over the fence. Pukki on leikkisä eläin. The buck is a playful animal. Mikä pukki. What a stud. Pukki söi ruohoa laitumella. The billy goat was eating grass in the pasture. Senkin pukki! You dog. Nyt pukki tulee. Here Comes Santa. Terve kuin pukki. Fit as a fiddle. Hollis oli pukki. Hollis used to run around. Pukki on väsynyt. Santa's fucking tired. Show more arrow right

Wiktionary

billygoat; buck (male goat) (colloquial) lecherous man sawhorse (device used to support pieces of timber while sawing) (colloquial) check, checkmark (✓). Santa Claus, Santa (colloquial) driver's seat (informal, gymnastics) vaulting horse (informal, gymnastics) vaulting table Show more arrow right (lecherous man): huoripukki(sawhorse): sahapukki(Santa): joulupukki, joulu-ukko(vaulting horse): hyppyteline, hyppypukki (standard)(vaulting table): hyppyarkku (standard) Show more arrow right joulupukki Show more arrow right Borrowed from Old Swedish bukker. Show more arrow right

Wikipedia

vuohi
Joulupukki
hahmo, jonka sanotaan tuovan jouluna lahjoja kilteille lapsille pukki
voimisteluteline Pukki
ruots. Bötet, saari Kirkkonummen edustalla Pukki
saari Päijänteellä Kuhmoisissa Pukki
kylä Lemillä Pikkaralan
kaupunginosaan kuuluva alue Oulussa. Heikki Pukki
(1620–1684), suomalainen talonpoika, veronkantaja ja kirjuri Tapio Pukki
(s. 1983), suomalainen ampumahiihtäjä Teemu Pukki
(s. 1990), suomalainen jalkapalloilija
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

pukkini

pukkini

pukkisi

pukkisi

pukkinsa

pukkinsa

Par

-ta

pukkiani

pukkejani

pukkiasi

pukkejasi

pukkiansa / pukkiaan

pukkejansa / pukkejaan

Gen

-n

pukkini

pukkieni

pukkisi

pukkiesi

pukkinsa

pukkiensa

Ill

mihin

pukkiini

pukkeihini

pukkiisi

pukkeihisi

pukkiinsa

pukkeihinsa

Ine

-ssa

pukissani

pukeissani

pukissasi

pukeissasi

pukissansa / pukissaan

pukeissansa / pukeissaan

Ela

-sta

pukistani

pukeistani

pukistasi

pukeistasi

pukistansa / pukistaan

pukeistansa / pukeistaan

All

-lle

pukilleni

pukeilleni

pukillesi

pukeillesi

pukillensa / pukilleen

pukeillensa / pukeillean

Ade

-lla

pukillani

pukeillani

pukillasi

pukeillasi

pukillansa / pukillaan

pukeillansa / pukeillaan

Abl

-lta

pukiltani

pukeiltani

pukiltasi

pukeiltasi

pukiltansa / pukiltaan

pukeiltansa / pukeiltaan

Tra

-ksi

pukikseni

pukeikseni

pukiksesi

pukeiksesi

pukiksensa / pukikseen

pukeiksensa / pukeikseen

Ess

-na

pukkinani

pukkeinani

pukkinasi

pukkeinasi

pukkinansa / pukkinaan

pukkeinansa / pukkeinaan

Abe

-tta

pukittani

pukeittani

pukittasi

pukeittasi

pukittansa / pukittaan

pukeittansa / pukeittaan

Com

-ne

-

pukkeineni

-

pukkeinesi

-

pukkeinensa / pukkeineen

Singular

Plural

Nom

-

pukkini

pukkisi

pukkinsa

pukkini

pukkisi

pukkinsa

Par

-ta

pukkiani

pukkiasi

pukkiansa / pukkiaan

pukkejani

pukkejasi

pukkejansa / pukkejaan

Gen

-n

pukkini

pukkisi

pukkinsa

pukkieni

pukkiesi

pukkiensa

Ill

mihin

pukkiini

pukkiisi

pukkiinsa

pukkeihini

pukkeihisi

pukkeihinsa

Ine

-ssa

pukissani

pukissasi

pukissansa / pukissaan

pukeissani

pukeissasi

pukeissansa / pukeissaan

Ela

-sta

pukistani

pukistasi

pukistansa / pukistaan

pukeistani

pukeistasi

pukeistansa / pukeistaan

All

-lle

pukilleni

pukillesi

pukillensa / pukilleen

pukeilleni

pukeillesi

pukeillensa / pukeillean

Ade

-lla

pukillani

pukillasi

pukillansa / pukillaan

pukeillani

pukeillasi

pukeillansa / pukeillaan

Abl

-lta

pukiltani

pukiltasi

pukiltansa / pukiltaan

pukeiltani

pukeiltasi

pukeiltansa / pukeiltaan

Tra

-ksi

pukikseni

pukiksesi

pukiksensa / pukikseen

pukeikseni

pukeiksesi

pukeiksensa / pukeikseen

Ess

-na

pukkinani

pukkinasi

pukkinansa / pukkinaan

pukkeinani

pukkeinasi

pukkeinansa / pukkeinaan

Abe

-tta

pukittani

pukittasi

pukittansa / pukittaan

pukeittani

pukeittasi

pukeittansa / pukeittaan

Com

-ne

-

-

-

pukkeineni

pukkeinesi

pukkeinensa / pukkeineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

pukkimme

pukkimme

pukkinne

pukkinne

pukkinsa

pukkinsa

Par

-ta

pukkiamme

pukkejamme

pukkianne

pukkejanne

pukkiansa / pukkiaan

pukkejansa / pukkejaan

Gen

-n

pukkimme

pukkiemme

pukkinne

pukkienne

pukkinsa

pukkiensa

Ill

mihin

pukkiimme

pukkeihimme

pukkiinne

pukkeihinne

pukkiinsa

pukkeihinsa

Ine

-ssa

pukissamme

pukeissamme

pukissanne

pukeissanne

pukissansa / pukissaan

pukeissansa / pukeissaan

Ela

-sta

pukistamme

pukeistamme

pukistanne

pukeistanne

pukistansa / pukistaan

pukeistansa / pukeistaan

All

-lle

pukillemme

pukeillemme

pukillenne

pukeillenne

pukillensa / pukilleen

pukeillensa / pukeillean

Ade

-lla

pukillamme

pukeillamme

pukillanne

pukeillanne

pukillansa / pukillaan

pukeillansa / pukeillaan

Abl

-lta

pukiltamme

pukeiltamme

pukiltanne

pukeiltanne

pukiltansa / pukiltaan

pukeiltansa / pukeiltaan

Tra

-ksi

pukiksemme

pukeiksemme

pukiksenne

pukeiksenne

pukiksensa / pukikseen

pukeiksensa / pukeikseen

Ess

-na

pukkinamme

pukkeinamme

pukkinanne

pukkeinanne

pukkinansa / pukkinaan

pukkeinansa / pukkeinaan

Abe

-tta

pukittamme

pukeittamme

pukittanne

pukeittanne

pukittansa / pukittaan

pukeittansa / pukeittaan

Com

-ne

-

pukkeinemme

-

pukkeinenne

-

pukkeinensa / pukkeineen

Singular

Plural

Nom

-

pukkimme

pukkinne

pukkinsa

pukkimme

pukkinne

pukkinsa

Par

-ta

pukkiamme

pukkianne

pukkiansa / pukkiaan

pukkejamme

pukkejanne

pukkejansa / pukkejaan

Gen

-n

pukkimme

pukkinne

pukkinsa

pukkiemme

pukkienne

pukkiensa

Ill

mihin

pukkiimme

pukkiinne

pukkiinsa

pukkeihimme

pukkeihinne

pukkeihinsa

Ine

-ssa

pukissamme

pukissanne

pukissansa / pukissaan

pukeissamme

pukeissanne

pukeissansa / pukeissaan

Ela

-sta

pukistamme

pukistanne

pukistansa / pukistaan

pukeistamme

pukeistanne

pukeistansa / pukeistaan

All

-lle

pukillemme

pukillenne

pukillensa / pukilleen

pukeillemme

pukeillenne

pukeillensa / pukeillean

Ade

-lla

pukillamme

pukillanne

pukillansa / pukillaan

pukeillamme

pukeillanne

pukeillansa / pukeillaan

Abl

-lta

pukiltamme

pukiltanne

pukiltansa / pukiltaan

pukeiltamme

pukeiltanne

pukeiltansa / pukeiltaan

Tra

-ksi

pukiksemme

pukiksenne

pukiksensa / pukikseen

pukeiksemme

pukeiksenne

pukeiksensa / pukeikseen

Ess

-na

pukkinamme

pukkinanne

pukkinansa / pukkinaan

pukkeinamme

pukkeinanne

pukkeinansa / pukkeinaan

Abe

-tta

pukittamme

pukittanne

pukittansa / pukittaan

pukeittamme

pukeittanne

pukeittansa / pukeittaan

Com

-ne

-

-

-

pukkeinemme

pukkeinenne

pukkeinensa / pukkeineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept