logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

ranta, noun

Word analysis
rantajuurikas

rantajuurikas

ranta

Noun, Singular Nominative

+ juurikas

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

ranta

rannat

Par

-ta

rantaa

rantoja

Gen

-n

rannan

rantojen

Ill

mihin

rantaan

rantoihin

Ine

-ssa

rannassa

rannoissa

Ela

-sta

rannasta

rannoista

All

-lle

rannalle

rannoille

Ade

-lla

rannalla

rannoilla

Abl

-lta

rannalta

rannoilta

Tra

-ksi

rannaksi

rannoiksi

Ess

-na

rantana

rantoina

Abe

-tta

rannatta

rannoitta

Com

-ne

-

rantoine

Ins

-in

-

rannoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

ranta

rannat

Par

-ta

rantaa

rantoja

Gen

-n

rannan

rantojen

Ill

mihin

rantaan

rantoihin

Ine

-ssa

rannassa

rannoissa

Ela

-sta

rannasta

rannoista

All

-lle

rannalle

rannoille

Ade

-lla

rannalla

rannoilla

Abl

-lta

rannalta

rannoilta

Tra

-ksi

rannaksi

rannoiksi

Ess

-na

rantana

rantoina

Abe

-tta

rannatta

rannoitta

Com

-ne

-

rantoine

Ins

-in

-

rannoin

beach ranta, hiekkaranta, merenranta
waterfront ranta, satama, satama-alue
sleet
shore ranta, rannikko, pönkkä, tuki
seafront ranta, rantakatu
shoreline ranta, rantaviiva
coast rannikko, ranta
strand ranta, säie, tekijä, piirre, ainesosa
waterside ranta
bank pankki, ranta, rivi, valli, penger, penkka
side puoli, sivu, reuna, kylki, laita, ranta
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; ParaCrawl Corpus; opensubtitles2 Sehän on ranta. It's a beach! Ja jätä ranta pois. And hold the Beach! Siitä rantamökistä. About the beach hut? Eikä rantakatua. No more boardwalk. Tämä on yksityinen ranta. This is a private beach. Ylös rantaa. Up the beach. Hylätty rantalomakohde. An abandoned seaside resort. Ajamme rantatietä. We' il take the road to the sea. Hän kävi rantamökissä. He was at the beach house. Vihaan rantaa. I hate the beach. Show more arrow right

Wiktionary

shore (the border of a body of water and land in general) beach (sandy shore) Fin:Mennään rannalle!Eng:Let's go to the beach! bank (shore of a river) Fin:Esihistoriallisena aikana suomalais-ugrilaiset kansat asuttivat Volgan rantoja.Eng:In the prehistoric age the Finno-Ugric people inhabited the banks of the river Volga.Fin:oikea ~Eng:: right bankFin:vasen ~Eng:: left bank (rarely) strand Show more arrow right Adjectives -rantainen Nouns rannikkorantamarantsu Verbs rantaantuarantautua Adverbs kautta rantain Show more arrow right hiekkarantaitärantajoenrantajokirantajärvenrantakalliorantakarikkorantakivikkorantalaivarantalänsirantamaailmanrantamerenrantamerenrantakasvimuinaisrantamökkirantanakurantanudistirantaranataluiskaranta-alpiranta-alueranta-asurantaelämärantahiekkarantahietikkorantahotellirantahuvilarantakaavarantakahvilarantakaislikkorantakalarantakalliorantakanarantakasvirantakasvillisuusrantakaturantakertturantakirppurantakivirantakivikkorantakoivikkorantakoivurantakukkarantakäärmerantaleijonarantaleikkirantalentopallorantalinturantalomarantamaarantamaastorantamaisemarantamatalikkorantamekkorantamerkkirantamuodostumarantamuotirantamökkirantaniittyrantaoikeusrantapallerantapallorantapalstarantapatjarantapengerrantapukurantaremmirantarosvorantaruotsalainenrantasappirantasaunarantasipirantatierantatonttirantatuolirantatörmärantatöyräsrantavahtirantavallirantavaltiorantavehnärantavesirantaviivarantavyöhykerantayrttirantojensuojelusaunarantataivaanrantauimarantavastarantaveneranta Show more arrow right From Proto-Finnic ranta, borrowed from either Proto-Balto-Slavic kranta or Proto-Norse (stranða) (itself from Proto-Germanic strandō). Related to Veps rand and Estonian rand. Compare German Strand (“beach”) and Lithuanian krantas (“beach, shore”). Show more arrow right

Wikipedia

ranta
eli rannikko, vesistön vieressä sijaitseva maa-alue uimaranta
yleinen tai yksityinen uimiselle varattu rannikkoalue.
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

rantani

rantani

rantasi

rantasi

rantansa

rantansa

Par

-ta

rantaani

rantojani

rantaasi

rantojasi

rantaansa

rantojansa / rantojaan

Gen

-n

rantani

rantojeni

rantasi

rantojesi

rantansa

rantojensa

Ill

mihin

rantaani

rantoihini

rantaasi

rantoihisi

rantaansa

rantoihinsa

Ine

-ssa

rannassani

rannoissani

rannassasi

rannoissasi

rannassansa / rannassaan

rannoissansa / rannoissaan

Ela

-sta

rannastani

rannoistani

rannastasi

rannoistasi

rannastansa / rannastaan

rannoistansa / rannoistaan

All

-lle

rannalleni

rannoilleni

rannallesi

rannoillesi

rannallensa / rannalleen

rannoillensa / rannoillean

Ade

-lla

rannallani

rannoillani

rannallasi

rannoillasi

rannallansa / rannallaan

rannoillansa / rannoillaan

Abl

-lta

rannaltani

rannoiltani

rannaltasi

rannoiltasi

rannaltansa / rannaltaan

rannoiltansa / rannoiltaan

Tra

-ksi

rannakseni

rannoikseni

rannaksesi

rannoiksesi

rannaksensa / rannakseen

rannoiksensa / rannoikseen

Ess

-na

rantanani

rantoinani

rantanasi

rantoinasi

rantanansa / rantanaan

rantoinansa / rantoinaan

Abe

-tta

rannattani

rannoittani

rannattasi

rannoittasi

rannattansa / rannattaan

rannoittansa / rannoittaan

Com

-ne

-

rantoineni

-

rantoinesi

-

rantoinensa / rantoineen

Singular

Plural

Nom

-

rantani

rantasi

rantansa

rantani

rantasi

rantansa

Par

-ta

rantaani

rantaasi

rantaansa

rantojani

rantojasi

rantojansa / rantojaan

Gen

-n

rantani

rantasi

rantansa

rantojeni

rantojesi

rantojensa

Ill

mihin

rantaani

rantaasi

rantaansa

rantoihini

rantoihisi

rantoihinsa

Ine

-ssa

rannassani

rannassasi

rannassansa / rannassaan

rannoissani

rannoissasi

rannoissansa / rannoissaan

Ela

-sta

rannastani

rannastasi

rannastansa / rannastaan

rannoistani

rannoistasi

rannoistansa / rannoistaan

All

-lle

rannalleni

rannallesi

rannallensa / rannalleen

rannoilleni

rannoillesi

rannoillensa / rannoillean

Ade

-lla

rannallani

rannallasi

rannallansa / rannallaan

rannoillani

rannoillasi

rannoillansa / rannoillaan

Abl

-lta

rannaltani

rannaltasi

rannaltansa / rannaltaan

rannoiltani

rannoiltasi

rannoiltansa / rannoiltaan

Tra

-ksi

rannakseni

rannaksesi

rannaksensa / rannakseen

rannoikseni

rannoiksesi

rannoiksensa / rannoikseen

Ess

-na

rantanani

rantanasi

rantanansa / rantanaan

rantoinani

rantoinasi

rantoinansa / rantoinaan

Abe

-tta

rannattani

rannattasi

rannattansa / rannattaan

rannoittani

rannoittasi

rannoittansa / rannoittaan

Com

-ne

-

-

-

rantoineni

rantoinesi

rantoinensa / rantoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

rantamme

rantamme

rantanne

rantanne

rantansa

rantansa

Par

-ta

rantaamme

rantojamme

rantaanne

rantojanne

rantaansa

rantojansa / rantojaan

Gen

-n

rantamme

rantojemme

rantanne

rantojenne

rantansa

rantojensa

Ill

mihin

rantaamme

rantoihimme

rantaanne

rantoihinne

rantaansa

rantoihinsa

Ine

-ssa

rannassamme

rannoissamme

rannassanne

rannoissanne

rannassansa / rannassaan

rannoissansa / rannoissaan

Ela

-sta

rannastamme

rannoistamme

rannastanne

rannoistanne

rannastansa / rannastaan

rannoistansa / rannoistaan

All

-lle

rannallemme

rannoillemme

rannallenne

rannoillenne

rannallensa / rannalleen

rannoillensa / rannoillean

Ade

-lla

rannallamme

rannoillamme

rannallanne

rannoillanne

rannallansa / rannallaan

rannoillansa / rannoillaan

Abl

-lta

rannaltamme

rannoiltamme

rannaltanne

rannoiltanne

rannaltansa / rannaltaan

rannoiltansa / rannoiltaan

Tra

-ksi

rannaksemme

rannoiksemme

rannaksenne

rannoiksenne

rannaksensa / rannakseen

rannoiksensa / rannoikseen

Ess

-na

rantanamme

rantoinamme

rantananne

rantoinanne

rantanansa / rantanaan

rantoinansa / rantoinaan

Abe

-tta

rannattamme

rannoittamme

rannattanne

rannoittanne

rannattansa / rannattaan

rannoittansa / rannoittaan

Com

-ne

-

rantoinemme

-

rantoinenne

-

rantoinensa / rantoineen

Singular

Plural

Nom

-

rantamme

rantanne

rantansa

rantamme

rantanne

rantansa

Par

-ta

rantaamme

rantaanne

rantaansa

rantojamme

rantojanne

rantojansa / rantojaan

Gen

-n

rantamme

rantanne

rantansa

rantojemme

rantojenne

rantojensa

Ill

mihin

rantaamme

rantaanne

rantaansa

rantoihimme

rantoihinne

rantoihinsa

Ine

-ssa

rannassamme

rannassanne

rannassansa / rannassaan

rannoissamme

rannoissanne

rannoissansa / rannoissaan

Ela

-sta

rannastamme

rannastanne

rannastansa / rannastaan

rannoistamme

rannoistanne

rannoistansa / rannoistaan

All

-lle

rannallemme

rannallenne

rannallensa / rannalleen

rannoillemme

rannoillenne

rannoillensa / rannoillean

Ade

-lla

rannallamme

rannallanne

rannallansa / rannallaan

rannoillamme

rannoillanne

rannoillansa / rannoillaan

Abl

-lta

rannaltamme

rannaltanne

rannaltansa / rannaltaan

rannoiltamme

rannoiltanne

rannoiltansa / rannoiltaan

Tra

-ksi

rannaksemme

rannaksenne

rannaksensa / rannakseen

rannoiksemme

rannoiksenne

rannoiksensa / rannoikseen

Ess

-na

rantanamme

rantananne

rantanansa / rantanaan

rantoinamme

rantoinanne

rantoinansa / rantoinaan

Abe

-tta

rannattamme

rannattanne

rannattansa / rannattaan

rannoittamme

rannoittanne

rannoittansa / rannoittaan

Com

-ne

-

-

-

rantoinemme

rantoinenne

rantoinensa / rantoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

juurikas

juurikkaat

Par

-ta

juurikasta

juurikkaita / juurikkahia

Gen

-n

juurikkaan

juurikkaitten / juurikkaiden / juurikkahien / juurikkahitten

Ill

mihin

juurikkaaseen

juurikkaisiin / juurikkaihin / juurikkahisin

Ine

-ssa

juurikkaassa

juurikkahissa / juurikkaissa

Ela

-sta

juurikkaasta

juurikkahista / juurikkaista

All

-lle

juurikkaalle

juurikkahille / juurikkaille

Ade

-lla

juurikkaalla

juurikkahilla / juurikkailla

Abl

-lta

juurikkaalta

juurikkahilta / juurikkailta

Tra

-ksi

juurikkaaksi

juurikkahiksi / juurikkaiksi

Ess

-na

juurikkaana

juurikkahina / juurikkaina

Abe

-tta

juurikkaatta

juurikkahitta / juurikkaitta

Com

-ne

-

juurikkahine / juurikkaine

Ins

-in

-

juurikkahin / juurikkain

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

juurikas

juurikkaat

Par

-ta

juurikasta

juurikkaita / juurikkahia

Gen

-n

juurikkaan

juurikkaitten / juurikkaiden / juurikkahien / juurikkahitten

Ill

mihin

juurikkaaseen

juurikkaisiin / juurikkaihin / juurikkahisin

Ine

-ssa

juurikkaassa

juurikkahissa / juurikkaissa

Ela

-sta

juurikkaasta

juurikkahista / juurikkaista

All

-lle

juurikkaalle

juurikkahille / juurikkaille

Ade

-lla

juurikkaalla

juurikkahilla / juurikkailla

Abl

-lta

juurikkaalta

juurikkahilta / juurikkailta

Tra

-ksi

juurikkaaksi

juurikkahiksi / juurikkaiksi

Ess

-na

juurikkaana

juurikkahina / juurikkaina

Abe

-tta

juurikkaatta

juurikkahitta / juurikkaitta

Com

-ne

-

juurikkahine / juurikkaine

Ins

-in

-

juurikkahin / juurikkain

beet punajuuri, juurikas
Show more arrow right
EuroParl2021; Europarl Parallel Corpus, sentence ID: 123456; 10065-132513-14; 3683245-4159812; Eurlex2019; OpenSubtitles; Tatoeba Juurikass-ja ruokosokeri, jähmeä. Beet sugar and cane sugar, solid. Juurikas on terveellinen ja monipuolinen ruokans-aine. The root vegetable is a healthy and versatile food ingredient. Punajuurikas, myös Cheltenhamns-juurikas. Beetroot including Cheltenham beet. Juurikas on terveellinen ja ravinteikas vihanneksen lähde. The root vegetable is a healthy and nutritious source of vegetables. Juurikas voidaan lisätä keittoon antamaan sille lisämakua. Root vegetables can be added to soup to give it extra flavor. Juurikas ruotimangoldi. Chards / beet leaves. Juurikkaista sipuliin ja perunaan. From roots to onions and potatoes. (Juurikas) sokeri; [sakkaroosi]. ( Beet ) sugar; [sucrose]. Punajuurikas, mukaan lukien Cheltenhamns-juurikas. Beetroot, including Cheltenham beet. Onko juurikkaista valoa, josta kaikki tulee? Is there light from roots from which everything comes? Show more arrow right

Wiktionary

beet (Beta vulgaris) Any plant in the genus Beta. beet, beetroot (edible root of these plants) Show more arrow right (Beta vulgaris): ruokajuurikas Show more arrow right juurikasankeroinenjuurikasharajuurikaskirppajuurikaskirvajuurikaskuoriainenjuurikaskärpänenjuurikasleikejuurikasleikkurijuurikassokerijuurikastalikkokeltajuurikaslehtijuurikaspunajuurikasraitajuurikasrantajuurikasrehujuurikasrehusokerijuurikasruokajuurikassokerijuurikasvalkojuurikas Show more arrow right juuri (“root”) +‎ -kas Show more arrow right

Wikipedia

peltojuurikas
(Beta vulgaris ssp. vulgaris) rehujuurikas (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. alba) sokerijuurikas (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima) lehtimangoldi (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. cicla) punajuurikas (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva) valkojuurikas (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva) keltajuurikas (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. lutea) ruotimangoldi
(Beta vulgaris var. flavescens) [1]
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

juurikkaani

juurikkaani

juurikkaasi

juurikkaasi

juurikkaansa

juurikkaansa

Par

-ta

juurikastani

juurikkaitani / juurikkahiani

juurikastasi

juurikkaitasi / juurikkahiasi

juurikastansa / juurikastaan

juurikkaitansa / juurikkaitaan / juurikkahiansa / juurikkahiaan

Gen

-n

juurikkaani

juurikkaitteni / juurikkaideni / juurikkahieni / juurikkahitteni

juurikkaasi

juurikkaittesi / juurikkaidesi / juurikkahiesi / juurikkahittesi

juurikkaansa

juurikkaittensa / juurikkaidensa / juurikkahiensa / juurikkahittensa

Ill

mihin

juurikkaaseeni

juurikkaisiini / juurikkaihini / juurikkahisini

juurikkaaseesi

juurikkaisiisi / juurikkaihisi / juurikkahisisi

juurikkaaseensa

juurikkaisiinsa / juurikkaihinsa / juurikkahisinsa

Ine

-ssa

juurikkaassani

juurikkahissani / juurikkaissani

juurikkaassasi

juurikkahissasi / juurikkaissasi

juurikkaassansa / juurikkaassaan

juurikkahissansa / juurikkahissaan / juurikkaissansa / juurikkaissaan

Ela

-sta

juurikkaastani

juurikkahistani / juurikkaistani

juurikkaastasi

juurikkahistasi / juurikkaistasi

juurikkaastansa / juurikkaastaan

juurikkahistansa / juurikkahistaan / juurikkaistansa / juurikkaistaan

All

-lle

juurikkaalleni

juurikkahilleni / juurikkailleni

juurikkaallesi

juurikkahillesi / juurikkaillesi

juurikkaallensa / juurikkaalleen

juurikkahillensa / juurikkahillean / juurikkaillensa / juurikkaillean

Ade

-lla

juurikkaallani

juurikkahillani / juurikkaillani

juurikkaallasi

juurikkahillasi / juurikkaillasi

juurikkaallansa / juurikkaallaan

juurikkahillansa / juurikkahillaan / juurikkaillansa / juurikkaillaan

Abl

-lta

juurikkaaltani

juurikkahiltani / juurikkailtani

juurikkaaltasi

juurikkahiltasi / juurikkailtasi

juurikkaaltansa / juurikkaaltaan

juurikkahiltansa / juurikkahiltaan / juurikkailtansa / juurikkailtaan

Tra

-ksi

juurikkaakseni

juurikkahikseni / juurikkaikseni

juurikkaaksesi

juurikkahiksesi / juurikkaiksesi

juurikkaaksensa / juurikkaakseen

juurikkahikseen / juurikkahiksensa / juurikkaikseen / juurikkaiksensa

Ess

-na

juurikkaanani

juurikkahinani / juurikkainani

juurikkaanasi

juurikkahinasi / juurikkainasi

juurikkaanansa / juurikkaanaan

juurikkahinansa / juurikkahinaan / juurikkainansa / juurikkainaan

Abe

-tta

juurikkaattani

juurikkahittani / juurikkaittani

juurikkaattasi

juurikkahittasi / juurikkaittasi

juurikkaattansa / juurikkaattaan

juurikkahittansa / juurikkahittaan / juurikkaittansa / juurikkaittaan

Com

-ne

-

juurikkahineni / juurikkaineni

-

juurikkahinesi / juurikkainesi

-

juurikkahineen / juurikkahinensa / juurikkaineen / juurikkainensa

Singular

Plural

Nom

-

juurikkaani

juurikkaasi

juurikkaansa

juurikkaani

juurikkaasi

juurikkaansa

Par

-ta

juurikastani

juurikastasi

juurikastansa / juurikastaan

juurikkaitani / juurikkahiani

juurikkaitasi / juurikkahiasi

juurikkaitansa / juurikkaitaan / juurikkahiansa / juurikkahiaan

Gen

-n

juurikkaani

juurikkaasi

juurikkaansa

juurikkaitteni / juurikkaideni / juurikkahieni / juurikkahitteni

juurikkaittesi / juurikkaidesi / juurikkahiesi / juurikkahittesi

juurikkaittensa / juurikkaidensa / juurikkahiensa / juurikkahittensa

Ill

mihin

juurikkaaseeni

juurikkaaseesi

juurikkaaseensa

juurikkaisiini / juurikkaihini / juurikkahisini

juurikkaisiisi / juurikkaihisi / juurikkahisisi

juurikkaisiinsa / juurikkaihinsa / juurikkahisinsa

Ine

-ssa

juurikkaassani

juurikkaassasi

juurikkaassansa / juurikkaassaan

juurikkahissani / juurikkaissani

juurikkahissasi / juurikkaissasi

juurikkahissansa / juurikkahissaan / juurikkaissansa / juurikkaissaan

Ela

-sta

juurikkaastani

juurikkaastasi

juurikkaastansa / juurikkaastaan

juurikkahistani / juurikkaistani

juurikkahistasi / juurikkaistasi

juurikkahistansa / juurikkahistaan / juurikkaistansa / juurikkaistaan

All

-lle

juurikkaalleni

juurikkaallesi

juurikkaallensa / juurikkaalleen

juurikkahilleni / juurikkailleni

juurikkahillesi / juurikkaillesi

juurikkahillensa / juurikkahillean / juurikkaillensa / juurikkaillean

Ade

-lla

juurikkaallani

juurikkaallasi

juurikkaallansa / juurikkaallaan

juurikkahillani / juurikkaillani

juurikkahillasi / juurikkaillasi

juurikkahillansa / juurikkahillaan / juurikkaillansa / juurikkaillaan

Abl

-lta

juurikkaaltani

juurikkaaltasi

juurikkaaltansa / juurikkaaltaan

juurikkahiltani / juurikkailtani

juurikkahiltasi / juurikkailtasi

juurikkahiltansa / juurikkahiltaan / juurikkailtansa / juurikkailtaan

Tra

-ksi

juurikkaakseni

juurikkaaksesi

juurikkaaksensa / juurikkaakseen

juurikkahikseni / juurikkaikseni

juurikkahiksesi / juurikkaiksesi

juurikkahikseen / juurikkahiksensa / juurikkaikseen / juurikkaiksensa

Ess

-na

juurikkaanani

juurikkaanasi

juurikkaanansa / juurikkaanaan

juurikkahinani / juurikkainani

juurikkahinasi / juurikkainasi

juurikkahinansa / juurikkahinaan / juurikkainansa / juurikkainaan

Abe

-tta

juurikkaattani

juurikkaattasi

juurikkaattansa / juurikkaattaan

juurikkahittani / juurikkaittani

juurikkahittasi / juurikkaittasi

juurikkahittansa / juurikkahittaan / juurikkaittansa / juurikkaittaan

Com

-ne

-

-

-

juurikkahineni / juurikkaineni

juurikkahinesi / juurikkainesi

juurikkahineen / juurikkahinensa / juurikkaineen / juurikkainensa

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

juurikkaamme

juurikkaamme

juurikkaanne

juurikkaanne

juurikkaansa

juurikkaansa

Par

-ta

juurikastamme

juurikkaitamme / juurikkahiamme

juurikastanne

juurikkaitanne / juurikkahianne

juurikastansa / juurikastaan

juurikkaitansa / juurikkaitaan / juurikkahiansa / juurikkahiaan

Gen

-n

juurikkaamme

juurikkaittemme / juurikkaidemme / juurikkahiemme / juurikkahittemme

juurikkaanne

juurikkaittenne / juurikkaidenne / juurikkahienne / juurikkahittenne

juurikkaansa

juurikkaittensa / juurikkaidensa / juurikkahiensa / juurikkahittensa

Ill

mihin

juurikkaaseemme

juurikkaisiimme / juurikkaihimme / juurikkahisimme

juurikkaaseenne

juurikkaisiinne / juurikkaihinne / juurikkahisinne

juurikkaaseensa

juurikkaisiinsa / juurikkaihinsa / juurikkahisinsa

Ine

-ssa

juurikkaassamme

juurikkahissamme / juurikkaissamme

juurikkaassanne

juurikkahissanne / juurikkaissanne

juurikkaassansa / juurikkaassaan

juurikkahissansa / juurikkahissaan / juurikkaissansa / juurikkaissaan

Ela

-sta

juurikkaastamme

juurikkahistamme / juurikkaistamme

juurikkaastanne

juurikkahistanne / juurikkaistanne

juurikkaastansa / juurikkaastaan

juurikkahistansa / juurikkahistaan / juurikkaistansa / juurikkaistaan

All

-lle

juurikkaallemme

juurikkahillemme / juurikkaillemme

juurikkaallenne

juurikkahillenne / juurikkaillenne

juurikkaallensa / juurikkaalleen

juurikkahillensa / juurikkahillean / juurikkaillensa / juurikkaillean

Ade

-lla

juurikkaallamme

juurikkahillamme / juurikkaillamme

juurikkaallanne

juurikkahillanne / juurikkaillanne

juurikkaallansa / juurikkaallaan

juurikkahillansa / juurikkahillaan / juurikkaillansa / juurikkaillaan

Abl

-lta

juurikkaaltamme

juurikkahiltamme / juurikkailtamme

juurikkaaltanne

juurikkahiltanne / juurikkailtanne

juurikkaaltansa / juurikkaaltaan

juurikkahiltansa / juurikkahiltaan / juurikkailtansa / juurikkailtaan

Tra

-ksi

juurikkaaksemme

juurikkahiksemme / juurikkaiksemme

juurikkaaksenne

juurikkahiksenne / juurikkaiksenne

juurikkaaksensa / juurikkaakseen

juurikkahikseen / juurikkahiksensa / juurikkaikseen / juurikkaiksensa

Ess

-na

juurikkaanamme

juurikkahinamme / juurikkainamme

juurikkaananne

juurikkahinanne / juurikkainanne

juurikkaanansa / juurikkaanaan

juurikkahinansa / juurikkahinaan / juurikkainansa / juurikkainaan

Abe

-tta

juurikkaattamme

juurikkahittamme / juurikkaittamme

juurikkaattanne

juurikkahittanne / juurikkaittanne

juurikkaattansa / juurikkaattaan

juurikkahittansa / juurikkahittaan / juurikkaittansa / juurikkaittaan

Com

-ne

-

juurikkahinemme / juurikkainemme

-

juurikkahinenne / juurikkainenne

-

juurikkahineen / juurikkahinensa / juurikkaineen / juurikkainensa

Singular

Plural

Nom

-

juurikkaamme

juurikkaanne

juurikkaansa

juurikkaamme

juurikkaanne

juurikkaansa

Par

-ta

juurikastamme

juurikastanne

juurikastansa / juurikastaan

juurikkaitamme / juurikkahiamme

juurikkaitanne / juurikkahianne

juurikkaitansa / juurikkaitaan / juurikkahiansa / juurikkahiaan

Gen

-n

juurikkaamme

juurikkaanne

juurikkaansa

juurikkaittemme / juurikkaidemme / juurikkahiemme / juurikkahittemme

juurikkaittenne / juurikkaidenne / juurikkahienne / juurikkahittenne

juurikkaittensa / juurikkaidensa / juurikkahiensa / juurikkahittensa

Ill

mihin

juurikkaaseemme

juurikkaaseenne

juurikkaaseensa

juurikkaisiimme / juurikkaihimme / juurikkahisimme

juurikkaisiinne / juurikkaihinne / juurikkahisinne

juurikkaisiinsa / juurikkaihinsa / juurikkahisinsa

Ine

-ssa

juurikkaassamme

juurikkaassanne

juurikkaassansa / juurikkaassaan

juurikkahissamme / juurikkaissamme

juurikkahissanne / juurikkaissanne

juurikkahissansa / juurikkahissaan / juurikkaissansa / juurikkaissaan

Ela

-sta

juurikkaastamme

juurikkaastanne

juurikkaastansa / juurikkaastaan

juurikkahistamme / juurikkaistamme

juurikkahistanne / juurikkaistanne

juurikkahistansa / juurikkahistaan / juurikkaistansa / juurikkaistaan

All

-lle

juurikkaallemme

juurikkaallenne

juurikkaallensa / juurikkaalleen

juurikkahillemme / juurikkaillemme

juurikkahillenne / juurikkaillenne

juurikkahillensa / juurikkahillean / juurikkaillensa / juurikkaillean

Ade

-lla

juurikkaallamme

juurikkaallanne

juurikkaallansa / juurikkaallaan

juurikkahillamme / juurikkaillamme

juurikkahillanne / juurikkaillanne

juurikkahillansa / juurikkahillaan / juurikkaillansa / juurikkaillaan

Abl

-lta

juurikkaaltamme

juurikkaaltanne

juurikkaaltansa / juurikkaaltaan

juurikkahiltamme / juurikkailtamme

juurikkahiltanne / juurikkailtanne

juurikkahiltansa / juurikkahiltaan / juurikkailtansa / juurikkailtaan

Tra

-ksi

juurikkaaksemme

juurikkaaksenne

juurikkaaksensa / juurikkaakseen

juurikkahiksemme / juurikkaiksemme

juurikkahiksenne / juurikkaiksenne

juurikkahikseen / juurikkahiksensa / juurikkaikseen / juurikkaiksensa

Ess

-na

juurikkaanamme

juurikkaananne

juurikkaanansa / juurikkaanaan

juurikkahinamme / juurikkainamme

juurikkahinanne / juurikkainanne

juurikkahinansa / juurikkahinaan / juurikkainansa / juurikkainaan

Abe

-tta

juurikkaattamme

juurikkaattanne

juurikkaattansa / juurikkaattaan

juurikkahittamme / juurikkaittamme

juurikkahittanne / juurikkaittanne

juurikkahittansa / juurikkahittaan / juurikkaittansa / juurikkaittaan

Com

-ne

-

-

-

juurikkahinemme / juurikkainemme

juurikkahinenne / juurikkainenne

juurikkahineen / juurikkahinensa / juurikkaineen / juurikkainensa

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept