Word analysis

mein me   Pron Pers Ins
mennä   V Act Ind Prt Sg1

me, personal pronoun

up ↑
Examples:
Etkö enää tunne minua?Don't you know me any longer?
Minulla on kova nälkä.I am very hungry.
Sinussa ei ole mitään vikaa.There is nothing wrong with you.
Minä rakastan häntä.I love him.
Heihin ei voi luottaa.They cannot be trusted.
Saat vastaukseni minulta huomenna.You will get an answer from me tomorrow.
Näin teidät ravintolassa.I saw them in the restaurant.
En tunne heitä.I don't know them.
Tämä on meidän kirjamme.This is our book.
Minusta appelsiini on huono.In my opinion the orange is bad.
Anna omena meille!Give the apple to us!

mennä, Verb

up ↑

Indicative present

PositiveNegative
Singular
i menen / meen en mene / mee
ii menet / meet et mene / mee
iii menee / meee ei mene / mee
Plural
i menemme / meemme / mennään / menään emme mene / mee / ei mennä / menä
ii menette / meette ette mene / mee
iii menevät / meevät eivät mene / mee

Indicative imperfect

PositiveNegative
Singular
i menin / mein en mennyt / menyt
ii menit / meit et mennyt / menyt
iii meni / mei ei mennyt / menyt
Plural
i menimme / meimme / mentiin / metiin emme menneet / meneet / ei menty / mety
ii menitte / meitte ette menneet / meneet
iii menivät / meivät eivät menneet / meneet

Indicative perfect

PositiveNegative
Singular
i olen mennyt / menyt en ole mennyt / menyt
ii olet mennyt / menyt et ole mennyt / menyt
iii on mennyt / menyt ei ole mennyt / menyt
Plural
i olemme menneet / meneet emme ole menneet / meneet
ii olette menneet / meneet ette ole menneet / meneet
iii ovat menneet / meneet eivät ole menneet / meneet

Indicative plusquamperfect

PositiveNegative
Singular
i olin mennyt / menyt en ollut mennyt / menyt
ii olit mennyt / menyt et ollut mennyt / menyt
iii oli mennyt / menyt ei ollut mennyt / menyt
Plural
i olimme menneet / meneet emme olleet menneet / meneet
ii olitte menneet / meneet ette olleet menneet / meneet
iii olivat menneet / meneet eivät olleet menneet / meneet

Conditional present

PositiveNegative
Singular
i menisin / meisin en menisi / meisi
ii menisit / meisit et menisi / meisi
iii menisi / meisi ei menisi / meisi
Plural
i menisimme / meisimme emme menisi / meisi
ii menisitte / meisitte ette menisi / meisi
iii menisivät / meisivät eivät menisi / meisi

Potential present

PositiveNegative
Singular
i mennen / menen en menne / mene
ii mennet / menet et menne / mene
iii mennee / menee ei menne / mene
Plural
i mennemme / menemme emme menne / mene
ii mennette / menette ette menne / mene
iii mennevät / menevät eivät menne / mene

Conditional perfect

PositiveNegative
Singular
i olisin mennyt / menyt en olisi mennyt / menyt
ii olisit mennyt / menyt et olisi mennyt / menyt
iii olisi mennyt / menyt ei olisi mennyt / menyt
Plural
i olisimme menneet / meneet emme olisi menneet / meneet
ii olisitte menneet / meneet ette olisi menneet / meneet
iii olisivat menneet / meneet eivät olisi menneet / meneet

Potential perfect

PositiveNegative
Singular
i lienen mennyt / menyt en liene mennyt / menyt
ii lienet mennyt / menyt et liene mennyt / menyt
iii lienee mennyt / menyt ei liene mennyt / menyt
Plural
i lienemme menneet / meneet emme liene menneet / meneet
ii lienette menneet / meneet ette liene menneet / meneet
iii lienevät menneet / meneet eivät liene menneet / meneet

Imperative

Singular
i -
ii mene / mee
iii menköön / meköön
Plural
i menkäämme / mekäämme
ii menkää / mekää
iii menkööt / mekööt

Infinitive I

Nom - mennä / menä
Tra -ksi mennäksensä / menäksensä /
mennäkseen / menäkseen

Infinitive II

Ine -ssa mennessä / menessä
Ins -in mennen / menen
Ine -ssa mentäessä / metäessä (passive)

Infinitive IV

Nom - meneminen / meeminen
Par -ta menemistä / meemistä

Infinitive III

Ill mihin menemään / meemään
Ine -ssa menemässä / meemässä
Ela -sta menemästä / meemästä
Ade -lla menemällä / meemällä
Abe -tta menemättä / meemättä
Ins -in menemän / meemän
Ins -in mentämän / metämän (passive)

Infinitive V

menemäisillänsä / meemäisillänsä /
menemäisillään / meemäisillään

Passive

PositiveNegative
Present mennään / menään ei mennä / menä
Imperfect mentiin / metiin ei menty / mety
Potential mentäneen / metäneen ei mentäne / metäne
Conditional mentäisiin / metäisiin ei mentäisi / metäisi
Imperative Present mentäköön / metäköön älköön mentäkö / metäkö
Imperative Perfect olkoon menty / mety älköön olko menty / mety

Participle

ActivePassive
1st menevä / meevä mentävä / metävä
2nd mennyt / menyt menty / mety
3rd menemä / meemä -
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept