Word analysis

itseenne itse   Pron Refl Sg Ill PxPl2
itse   Pron Refl Pl Gen PxPl2
itse   N Pref + enne   N Sg Nom

itse, reflexive pronoun

up ↑
itse / himself, herself
SingularPlural
Nom - itse -
Par -ta itseä itsejä
Gen -n itsen itsejen
Ill mihin itseen itseihin
Ine -ssa itsessä itseissä
Ela -sta itsestä itseistä
All -lle itselle itseille
Ade -lla itsellä itseillä
Abl -lta itseltä itseiltä
Tra -ksi itseksi itseiksi
Ess -na itse itsei
Abe -tta itsettä itseittä
Com -ne - -
Ins -in - itsein

itse, Noun

up ↑

Translations & synonyms

yourself
in yourself
yourselves
to yourself
with yourself

enne, Noun

up ↑

Translations & synonyms

omen enne, merkki
presage enne, merkki
portent merkki, enne
augury merkki, ennusmerkki, enne, ennustaminen
forerunner edelläkävijä, enne
foretoken enne, merkki
foreboding aavistus, paha, aavistus, enne
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - enteeni enteeni enteesi enteesi enteensä enteensä
Par -ta ennettäni enteitäni / entehiäni ennettäsi enteitäsi / entehiäsi ennettänsä / ennettään enteitänsä / enteitään /
entehiänsä / entehiään
Gen -n enteeni enteitteni / enteideni /
entehieni / entehitteni
enteesi enteittesi / enteidesi /
entehiesi / entehittesi
enteensä enteittensä / enteidensä /
entehiensä / entehittensä
Ill mihin enteeseeni enteisiini / enteihini /
entehisini
enteeseesi enteisiisi / enteihisi /
entehisisi
enteeseensä enteisiinsä / enteihinsä /
entehisinsä
Ine -ssa enteessäni entehissäni / enteissäni enteessäsi entehissäsi / enteissäsi enteessänsä / enteessään entehissänsä / entehissään /
enteissänsä / enteissään
Ela -sta enteestäni entehistäni / enteistäni enteestäsi entehistäsi / enteistäsi enteestänsä / enteestään entehistänsä / entehistään /
enteistänsä / enteistään
All -lle enteelleni entehilleni / enteilleni enteellesi entehillesi / enteillesi enteelleen / enteellensä entehillensä / entehilleän /
enteillensä / enteilleän
Ade -lla enteelläni entehilläni / enteilläni enteelläsi entehilläsi / enteilläsi enteellänsä / enteellään entehillänsä / entehillään /
enteillänsä / enteillään
Abl -lta enteeltäni entehiltäni / enteiltäni enteeltäsi entehiltäsi / enteiltäsi enteeltänsä / enteeltään entehiltänsä / entehiltään /
enteiltänsä / enteiltään
Tra -ksi enteekseni entehikseni / enteikseni enteeksesi entehiksesi / enteiksesi enteekseen / enteeksensä entehikseen / entehiksensä /
enteikseen / enteiksensä
Ess -na enteenäni entehinäni / enteinäni enteenäsi entehinäsi / enteinäsi enteenänsä / enteenään entehinänsä / entehinään /
enteinänsä / enteinään
Abe -tta enteettäni entehittäni / enteittäni enteettäsi entehittäsi / enteittäsi enteettänsä / enteettään entehittänsä / entehittään /
enteittänsä / enteittään
Com -ne - entehineni / enteineni - entehinesi / enteinesi - entehineen / entehinensä /
enteineen / enteinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - enteemme enteemme enteenne enteenne enteensä enteensä
Par -ta ennettämme enteitämme / entehiämme ennettänne enteitänne / entehiänne ennettänsä / ennettään enteitänsä / enteitään /
entehiänsä / entehiään
Gen -n enteemme enteittemme / enteidemme /
entehiemme / entehittemme
enteenne enteittenne / enteidenne /
entehienne / entehittenne
enteensä enteittensä / enteidensä /
entehiensä / entehittensä
Ill mihin enteeseemme enteisiimme / enteihimme /
entehisimme
enteeseenne enteisiinne / enteihinne /
entehisinne
enteeseensä enteisiinsä / enteihinsä /
entehisinsä
Ine -ssa enteessämme entehissämme / enteissämme enteessänne entehissänne / enteissänne enteessänsä / enteessään entehissänsä / entehissään /
enteissänsä / enteissään
Ela -sta enteestämme entehistämme / enteistämme enteestänne entehistänne / enteistänne enteestänsä / enteestään entehistänsä / entehistään /
enteistänsä / enteistään
All -lle enteellemme entehillemme / enteillemme enteellenne entehillenne / enteillenne enteelleen / enteellensä entehillensä / entehilleän /
enteillensä / enteilleän
Ade -lla enteellämme entehillämme / enteillämme enteellänne entehillänne / enteillänne enteellänsä / enteellään entehillänsä / entehillään /
enteillänsä / enteillään
Abl -lta enteeltämme entehiltämme / enteiltämme enteeltänne entehiltänne / enteiltänne enteeltänsä / enteeltään entehiltänsä / entehiltään /
enteiltänsä / enteiltään
Tra -ksi enteeksemme entehiksemme / enteiksemme enteeksenne entehiksenne / enteiksenne enteekseen / enteeksensä entehikseen / entehiksensä /
enteikseen / enteiksensä
Ess -na enteenämme entehinämme / enteinämme enteenänne entehinänne / enteinänne enteenänsä / enteenään entehinänsä / entehinään /
enteinänsä / enteinään
Abe -tta enteettämme entehittämme / enteittämme enteettänne entehittänne / enteittänne enteettänsä / enteettään entehittänsä / entehittään /
enteittänsä / enteittään
Com -ne - entehinemme / enteinemme - entehinenne / enteinenne - entehineen / entehinensä /
enteineen / enteinensä
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept