logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

tarkkailulaite, noun

Word analysis
tarkkailulaitteet

tarkkailulaitteet

tarkkailulaite

Noun, Plural Nominative

tarkkailu

Noun, Singular Nominative

+ laite

Noun, Plural Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tarkkailulaite

tarkkailulaitteet

Par

-ta

tarkkailulaitetta

tarkkailulaitteita / tarkkailulaittehia

Gen

-n

tarkkailulaitteen

tarkkailulaitteitten / tarkkailulaitteiden / tarkkailulaittehien / tarkkailulaittehitten

Ill

mihin

tarkkailulaitteeseen

tarkkailulaitteisiin / tarkkailulaitteihin / tarkkailulaittehisin

Ine

-ssa

tarkkailulaitteessa

tarkkailulaittehissa / tarkkailulaitteissa

Ela

-sta

tarkkailulaitteesta

tarkkailulaittehista / tarkkailulaitteista

All

-lle

tarkkailulaitteelle

tarkkailulaittehille / tarkkailulaitteille

Ade

-lla

tarkkailulaitteella

tarkkailulaittehilla / tarkkailulaitteilla

Abl

-lta

tarkkailulaitteelta

tarkkailulaittehilta / tarkkailulaitteilta

Tra

-ksi

tarkkailulaitteeksi

tarkkailulaittehiksi / tarkkailulaitteiksi

Ess

-na

tarkkailulaitteena

tarkkailulaittehina / tarkkailulaitteina

Abe

-tta

tarkkailulaitteetta

tarkkailulaittehitta / tarkkailulaitteitta

Com

-ne

-

tarkkailulaittehine / tarkkailulaitteine

Ins

-in

-

tarkkailulaittehin / tarkkailulaittein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tarkkailulaite

tarkkailulaitteet

Par

-ta

tarkkailulaitetta

tarkkailulaitteita / tarkkailulaittehia

Gen

-n

tarkkailulaitteen

tarkkailulaitteitten / tarkkailulaitteiden / tarkkailulaittehien / tarkkailulaittehitten

Ill

mihin

tarkkailulaitteeseen

tarkkailulaitteisiin / tarkkailulaitteihin / tarkkailulaittehisin

Ine

-ssa

tarkkailulaitteessa

tarkkailulaittehissa / tarkkailulaitteissa

Ela

-sta

tarkkailulaitteesta

tarkkailulaittehista / tarkkailulaitteista

All

-lle

tarkkailulaitteelle

tarkkailulaittehille / tarkkailulaitteille

Ade

-lla

tarkkailulaitteella

tarkkailulaittehilla / tarkkailulaitteilla

Abl

-lta

tarkkailulaitteelta

tarkkailulaittehilta / tarkkailulaitteilta

Tra

-ksi

tarkkailulaitteeksi

tarkkailulaittehiksi / tarkkailulaitteiksi

Ess

-na

tarkkailulaitteena

tarkkailulaittehina / tarkkailulaitteina

Abe

-tta

tarkkailulaitteetta

tarkkailulaittehitta / tarkkailulaitteitta

Com

-ne

-

tarkkailulaittehine / tarkkailulaitteine

Ins

-in

-

tarkkailulaittehin / tarkkailulaittein

monitor monitori, järjestäjä, valvoja, tarkkailulaite, tarkkailija
monitoring apparatus
control tool
monitoring device
monitoring arrangement
Show more arrow right
tmClass; Wikipedia, sentence 93; Tatoeba; Europarl, sentence 427; OpenSubtitles2018.v3; OpenSubtitles, sentence 120; ParaCrawl Aerosolin tarkkailulaitteet. Aerosol monitors. Sähköiset varkaudenestolaitteet ja Tarkkailulaitteet. Theft prevention installations, electric and Monitoring apparatus. Tarkkailulaitteet tallentavat tapahtumat automaattisesti. The surveillance devices record events automatically. Mittausns-, tarkastusns- (valvontans-) ja tarkkailulaitteet jans-välineet. Measuring, checking (supervision) apparatus and instruments. Tarkkailulaitteet tallentavat kaikki liikkeet ja äänet ympäristöstä. Surveillance devices record all movements and sounds from the surroundings. Sähkökäyttöinen sydämen lyöntitiheyden tarkkailulaite. Electronic heart rate monitor. Tarkkailulaite on asennettu puistoon valvomaan aluetta. The surveillance device has been installed in the park to monitor the area. Se on rakentamani tarkkailulaite, joka periaatteessa... Basically this is a monitoring device that I built that, um... Poliisi hankki lisää tarkkailulaitteita rikostutkintaan. The police acquired more surveillance devices for the criminal investigation. Vakoilupalvelu käyttää tarkkailulaitteita tiedusteluoperaatioissa. The espionage agency uses surveillance devices in intelligence operations. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tarkkailulaitteeni

tarkkailulaitteeni

tarkkailulaitteesi

tarkkailulaitteesi

tarkkailulaitteensa

tarkkailulaitteensa

Par

-ta

tarkkailulaitettani

tarkkailulaitteitani / tarkkailulaittehiani

tarkkailulaitettasi

tarkkailulaitteitasi / tarkkailulaittehiasi

tarkkailulaitettansa / tarkkailulaitettaan

tarkkailulaitteitansa / tarkkailulaitteitaan / tarkkailulaittehiansa / tarkkailulaittehiaan

Gen

-n

tarkkailulaitteeni

tarkkailulaitteitteni / tarkkailulaitteideni / tarkkailulaittehieni / tarkkailulaittehitteni

tarkkailulaitteesi

tarkkailulaitteittesi / tarkkailulaitteidesi / tarkkailulaittehiesi / tarkkailulaittehittesi

tarkkailulaitteensa

tarkkailulaitteittensa / tarkkailulaitteidensa / tarkkailulaittehiensa / tarkkailulaittehittensa

Ill

mihin

tarkkailulaitteeseeni

tarkkailulaitteisiini / tarkkailulaitteihini / tarkkailulaittehisini

tarkkailulaitteeseesi

tarkkailulaitteisiisi / tarkkailulaitteihisi / tarkkailulaittehisisi

tarkkailulaitteeseensa

tarkkailulaitteisiinsa / tarkkailulaitteihinsa / tarkkailulaittehisinsa

Ine

-ssa

tarkkailulaitteessani

tarkkailulaittehissani / tarkkailulaitteissani

tarkkailulaitteessasi

tarkkailulaittehissasi / tarkkailulaitteissasi

tarkkailulaitteessansa / tarkkailulaitteessaan

tarkkailulaittehissansa / tarkkailulaittehissaan / tarkkailulaitteissansa / tarkkailulaitteissaan

Ela

-sta

tarkkailulaitteestani

tarkkailulaittehistani / tarkkailulaitteistani

tarkkailulaitteestasi

tarkkailulaittehistasi / tarkkailulaitteistasi

tarkkailulaitteestansa / tarkkailulaitteestaan

tarkkailulaittehistansa / tarkkailulaittehistaan / tarkkailulaitteistansa / tarkkailulaitteistaan

All

-lle

tarkkailulaitteelleni

tarkkailulaittehilleni / tarkkailulaitteilleni

tarkkailulaitteellesi

tarkkailulaittehillesi / tarkkailulaitteillesi

tarkkailulaitteellensa / tarkkailulaitteelleen

tarkkailulaittehillensa / tarkkailulaittehillean / tarkkailulaitteillensa / tarkkailulaitteillean

Ade

-lla

tarkkailulaitteellani

tarkkailulaittehillani / tarkkailulaitteillani

tarkkailulaitteellasi

tarkkailulaittehillasi / tarkkailulaitteillasi

tarkkailulaitteellansa / tarkkailulaitteellaan

tarkkailulaittehillansa / tarkkailulaittehillaan / tarkkailulaitteillansa / tarkkailulaitteillaan

Abl

-lta

tarkkailulaitteeltani

tarkkailulaittehiltani / tarkkailulaitteiltani

tarkkailulaitteeltasi

tarkkailulaittehiltasi / tarkkailulaitteiltasi

tarkkailulaitteeltansa / tarkkailulaitteeltaan

tarkkailulaittehiltansa / tarkkailulaittehiltaan / tarkkailulaitteiltansa / tarkkailulaitteiltaan

Tra

-ksi

tarkkailulaitteekseni

tarkkailulaittehikseni / tarkkailulaitteikseni

tarkkailulaitteeksesi

tarkkailulaittehiksesi / tarkkailulaitteiksesi

tarkkailulaitteeksensa / tarkkailulaitteekseen

tarkkailulaittehikseen / tarkkailulaittehiksensa / tarkkailulaitteikseen / tarkkailulaitteiksensa

Ess

-na

tarkkailulaitteenani

tarkkailulaittehinani / tarkkailulaitteinani

tarkkailulaitteenasi

tarkkailulaittehinasi / tarkkailulaitteinasi

tarkkailulaitteenansa / tarkkailulaitteenaan

tarkkailulaittehinansa / tarkkailulaittehinaan / tarkkailulaitteinansa / tarkkailulaitteinaan

Abe

-tta

tarkkailulaitteettani

tarkkailulaittehittani / tarkkailulaitteittani

tarkkailulaitteettasi

tarkkailulaittehittasi / tarkkailulaitteittasi

tarkkailulaitteettansa / tarkkailulaitteettaan

tarkkailulaittehittansa / tarkkailulaittehittaan / tarkkailulaitteittansa / tarkkailulaitteittaan

Com

-ne

-

tarkkailulaittehineni / tarkkailulaitteineni

-

tarkkailulaittehinesi / tarkkailulaitteinesi

-

tarkkailulaittehineen / tarkkailulaittehinensa / tarkkailulaitteineen / tarkkailulaitteinensa

Singular

Plural

Nom

-

tarkkailulaitteeni

tarkkailulaitteesi

tarkkailulaitteensa

tarkkailulaitteeni

tarkkailulaitteesi

tarkkailulaitteensa

Par

-ta

tarkkailulaitettani

tarkkailulaitettasi

tarkkailulaitettansa / tarkkailulaitettaan

tarkkailulaitteitani / tarkkailulaittehiani

tarkkailulaitteitasi / tarkkailulaittehiasi

tarkkailulaitteitansa / tarkkailulaitteitaan / tarkkailulaittehiansa / tarkkailulaittehiaan

Gen

-n

tarkkailulaitteeni

tarkkailulaitteesi

tarkkailulaitteensa

tarkkailulaitteitteni / tarkkailulaitteideni / tarkkailulaittehieni / tarkkailulaittehitteni

tarkkailulaitteittesi / tarkkailulaitteidesi / tarkkailulaittehiesi / tarkkailulaittehittesi

tarkkailulaitteittensa / tarkkailulaitteidensa / tarkkailulaittehiensa / tarkkailulaittehittensa

Ill

mihin

tarkkailulaitteeseeni

tarkkailulaitteeseesi

tarkkailulaitteeseensa

tarkkailulaitteisiini / tarkkailulaitteihini / tarkkailulaittehisini

tarkkailulaitteisiisi / tarkkailulaitteihisi / tarkkailulaittehisisi

tarkkailulaitteisiinsa / tarkkailulaitteihinsa / tarkkailulaittehisinsa

Ine

-ssa

tarkkailulaitteessani

tarkkailulaitteessasi

tarkkailulaitteessansa / tarkkailulaitteessaan

tarkkailulaittehissani / tarkkailulaitteissani

tarkkailulaittehissasi / tarkkailulaitteissasi

tarkkailulaittehissansa / tarkkailulaittehissaan / tarkkailulaitteissansa / tarkkailulaitteissaan

Ela

-sta

tarkkailulaitteestani

tarkkailulaitteestasi

tarkkailulaitteestansa / tarkkailulaitteestaan

tarkkailulaittehistani / tarkkailulaitteistani

tarkkailulaittehistasi / tarkkailulaitteistasi

tarkkailulaittehistansa / tarkkailulaittehistaan / tarkkailulaitteistansa / tarkkailulaitteistaan

All

-lle

tarkkailulaitteelleni

tarkkailulaitteellesi

tarkkailulaitteellensa / tarkkailulaitteelleen

tarkkailulaittehilleni / tarkkailulaitteilleni

tarkkailulaittehillesi / tarkkailulaitteillesi

tarkkailulaittehillensa / tarkkailulaittehillean / tarkkailulaitteillensa / tarkkailulaitteillean

Ade

-lla

tarkkailulaitteellani

tarkkailulaitteellasi

tarkkailulaitteellansa / tarkkailulaitteellaan

tarkkailulaittehillani / tarkkailulaitteillani

tarkkailulaittehillasi / tarkkailulaitteillasi

tarkkailulaittehillansa / tarkkailulaittehillaan / tarkkailulaitteillansa / tarkkailulaitteillaan

Abl

-lta

tarkkailulaitteeltani

tarkkailulaitteeltasi

tarkkailulaitteeltansa / tarkkailulaitteeltaan

tarkkailulaittehiltani / tarkkailulaitteiltani

tarkkailulaittehiltasi / tarkkailulaitteiltasi

tarkkailulaittehiltansa / tarkkailulaittehiltaan / tarkkailulaitteiltansa / tarkkailulaitteiltaan

Tra

-ksi

tarkkailulaitteekseni

tarkkailulaitteeksesi

tarkkailulaitteeksensa / tarkkailulaitteekseen

tarkkailulaittehikseni / tarkkailulaitteikseni

tarkkailulaittehiksesi / tarkkailulaitteiksesi

tarkkailulaittehikseen / tarkkailulaittehiksensa / tarkkailulaitteikseen / tarkkailulaitteiksensa

Ess

-na

tarkkailulaitteenani

tarkkailulaitteenasi

tarkkailulaitteenansa / tarkkailulaitteenaan

tarkkailulaittehinani / tarkkailulaitteinani

tarkkailulaittehinasi / tarkkailulaitteinasi

tarkkailulaittehinansa / tarkkailulaittehinaan / tarkkailulaitteinansa / tarkkailulaitteinaan

Abe

-tta

tarkkailulaitteettani

tarkkailulaitteettasi

tarkkailulaitteettansa / tarkkailulaitteettaan

tarkkailulaittehittani / tarkkailulaitteittani

tarkkailulaittehittasi / tarkkailulaitteittasi

tarkkailulaittehittansa / tarkkailulaittehittaan / tarkkailulaitteittansa / tarkkailulaitteittaan

Com

-ne

-

-

-

tarkkailulaittehineni / tarkkailulaitteineni

tarkkailulaittehinesi / tarkkailulaitteinesi

tarkkailulaittehineen / tarkkailulaittehinensa / tarkkailulaitteineen / tarkkailulaitteinensa

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tarkkailulaitteemme

tarkkailulaitteemme

tarkkailulaitteenne

tarkkailulaitteenne

tarkkailulaitteensa

tarkkailulaitteensa

Par

-ta

tarkkailulaitettamme

tarkkailulaitteitamme / tarkkailulaittehiamme

tarkkailulaitettanne

tarkkailulaitteitanne / tarkkailulaittehianne

tarkkailulaitettansa / tarkkailulaitettaan

tarkkailulaitteitansa / tarkkailulaitteitaan / tarkkailulaittehiansa / tarkkailulaittehiaan

Gen

-n

tarkkailulaitteemme

tarkkailulaitteittemme / tarkkailulaitteidemme / tarkkailulaittehiemme / tarkkailulaittehittemme

tarkkailulaitteenne

tarkkailulaitteittenne / tarkkailulaitteidenne / tarkkailulaittehienne / tarkkailulaittehittenne

tarkkailulaitteensa

tarkkailulaitteittensa / tarkkailulaitteidensa / tarkkailulaittehiensa / tarkkailulaittehittensa

Ill

mihin

tarkkailulaitteeseemme

tarkkailulaitteisiimme / tarkkailulaitteihimme / tarkkailulaittehisimme

tarkkailulaitteeseenne

tarkkailulaitteisiinne / tarkkailulaitteihinne / tarkkailulaittehisinne

tarkkailulaitteeseensa

tarkkailulaitteisiinsa / tarkkailulaitteihinsa / tarkkailulaittehisinsa

Ine

-ssa

tarkkailulaitteessamme

tarkkailulaittehissamme / tarkkailulaitteissamme

tarkkailulaitteessanne

tarkkailulaittehissanne / tarkkailulaitteissanne

tarkkailulaitteessansa / tarkkailulaitteessaan

tarkkailulaittehissansa / tarkkailulaittehissaan / tarkkailulaitteissansa / tarkkailulaitteissaan

Ela

-sta

tarkkailulaitteestamme

tarkkailulaittehistamme / tarkkailulaitteistamme

tarkkailulaitteestanne

tarkkailulaittehistanne / tarkkailulaitteistanne

tarkkailulaitteestansa / tarkkailulaitteestaan

tarkkailulaittehistansa / tarkkailulaittehistaan / tarkkailulaitteistansa / tarkkailulaitteistaan

All

-lle

tarkkailulaitteellemme

tarkkailulaittehillemme / tarkkailulaitteillemme

tarkkailulaitteellenne

tarkkailulaittehillenne / tarkkailulaitteillenne

tarkkailulaitteellensa / tarkkailulaitteelleen

tarkkailulaittehillensa / tarkkailulaittehillean / tarkkailulaitteillensa / tarkkailulaitteillean

Ade

-lla

tarkkailulaitteellamme

tarkkailulaittehillamme / tarkkailulaitteillamme

tarkkailulaitteellanne

tarkkailulaittehillanne / tarkkailulaitteillanne

tarkkailulaitteellansa / tarkkailulaitteellaan

tarkkailulaittehillansa / tarkkailulaittehillaan / tarkkailulaitteillansa / tarkkailulaitteillaan

Abl

-lta

tarkkailulaitteeltamme

tarkkailulaittehiltamme / tarkkailulaitteiltamme

tarkkailulaitteeltanne

tarkkailulaittehiltanne / tarkkailulaitteiltanne

tarkkailulaitteeltansa / tarkkailulaitteeltaan

tarkkailulaittehiltansa / tarkkailulaittehiltaan / tarkkailulaitteiltansa / tarkkailulaitteiltaan

Tra

-ksi

tarkkailulaitteeksemme

tarkkailulaittehiksemme / tarkkailulaitteiksemme

tarkkailulaitteeksenne

tarkkailulaittehiksenne / tarkkailulaitteiksenne

tarkkailulaitteeksensa / tarkkailulaitteekseen

tarkkailulaittehikseen / tarkkailulaittehiksensa / tarkkailulaitteikseen / tarkkailulaitteiksensa

Ess

-na

tarkkailulaitteenamme

tarkkailulaittehinamme / tarkkailulaitteinamme

tarkkailulaitteenanne

tarkkailulaittehinanne / tarkkailulaitteinanne

tarkkailulaitteenansa / tarkkailulaitteenaan

tarkkailulaittehinansa / tarkkailulaittehinaan / tarkkailulaitteinansa / tarkkailulaitteinaan

Abe

-tta

tarkkailulaitteettamme

tarkkailulaittehittamme / tarkkailulaitteittamme

tarkkailulaitteettanne

tarkkailulaittehittanne / tarkkailulaitteittanne

tarkkailulaitteettansa / tarkkailulaitteettaan

tarkkailulaittehittansa / tarkkailulaittehittaan / tarkkailulaitteittansa / tarkkailulaitteittaan

Com

-ne

-

tarkkailulaittehinemme / tarkkailulaitteinemme

-

tarkkailulaittehinenne / tarkkailulaitteinenne

-

tarkkailulaittehineen / tarkkailulaittehinensa / tarkkailulaitteineen / tarkkailulaitteinensa

Singular

Plural

Nom

-

tarkkailulaitteemme

tarkkailulaitteenne

tarkkailulaitteensa

tarkkailulaitteemme

tarkkailulaitteenne

tarkkailulaitteensa

Par

-ta

tarkkailulaitettamme

tarkkailulaitettanne

tarkkailulaitettansa / tarkkailulaitettaan

tarkkailulaitteitamme / tarkkailulaittehiamme

tarkkailulaitteitanne / tarkkailulaittehianne

tarkkailulaitteitansa / tarkkailulaitteitaan / tarkkailulaittehiansa / tarkkailulaittehiaan

Gen

-n

tarkkailulaitteemme

tarkkailulaitteenne

tarkkailulaitteensa

tarkkailulaitteittemme / tarkkailulaitteidemme / tarkkailulaittehiemme / tarkkailulaittehittemme

tarkkailulaitteittenne / tarkkailulaitteidenne / tarkkailulaittehienne / tarkkailulaittehittenne

tarkkailulaitteittensa / tarkkailulaitteidensa / tarkkailulaittehiensa / tarkkailulaittehittensa

Ill

mihin

tarkkailulaitteeseemme

tarkkailulaitteeseenne

tarkkailulaitteeseensa

tarkkailulaitteisiimme / tarkkailulaitteihimme / tarkkailulaittehisimme

tarkkailulaitteisiinne / tarkkailulaitteihinne / tarkkailulaittehisinne

tarkkailulaitteisiinsa / tarkkailulaitteihinsa / tarkkailulaittehisinsa

Ine

-ssa

tarkkailulaitteessamme

tarkkailulaitteessanne

tarkkailulaitteessansa / tarkkailulaitteessaan

tarkkailulaittehissamme / tarkkailulaitteissamme

tarkkailulaittehissanne / tarkkailulaitteissanne

tarkkailulaittehissansa / tarkkailulaittehissaan / tarkkailulaitteissansa / tarkkailulaitteissaan

Ela

-sta

tarkkailulaitteestamme

tarkkailulaitteestanne

tarkkailulaitteestansa / tarkkailulaitteestaan

tarkkailulaittehistamme / tarkkailulaitteistamme

tarkkailulaittehistanne / tarkkailulaitteistanne

tarkkailulaittehistansa / tarkkailulaittehistaan / tarkkailulaitteistansa / tarkkailulaitteistaan

All

-lle

tarkkailulaitteellemme

tarkkailulaitteellenne

tarkkailulaitteellensa / tarkkailulaitteelleen

tarkkailulaittehillemme / tarkkailulaitteillemme

tarkkailulaittehillenne / tarkkailulaitteillenne

tarkkailulaittehillensa / tarkkailulaittehillean / tarkkailulaitteillensa / tarkkailulaitteillean

Ade

-lla

tarkkailulaitteellamme

tarkkailulaitteellanne

tarkkailulaitteellansa / tarkkailulaitteellaan

tarkkailulaittehillamme / tarkkailulaitteillamme

tarkkailulaittehillanne / tarkkailulaitteillanne

tarkkailulaittehillansa / tarkkailulaittehillaan / tarkkailulaitteillansa / tarkkailulaitteillaan

Abl

-lta

tarkkailulaitteeltamme

tarkkailulaitteeltanne

tarkkailulaitteeltansa / tarkkailulaitteeltaan

tarkkailulaittehiltamme / tarkkailulaitteiltamme

tarkkailulaittehiltanne / tarkkailulaitteiltanne

tarkkailulaittehiltansa / tarkkailulaittehiltaan / tarkkailulaitteiltansa / tarkkailulaitteiltaan

Tra

-ksi

tarkkailulaitteeksemme

tarkkailulaitteeksenne

tarkkailulaitteeksensa / tarkkailulaitteekseen

tarkkailulaittehiksemme / tarkkailulaitteiksemme

tarkkailulaittehiksenne / tarkkailulaitteiksenne

tarkkailulaittehikseen / tarkkailulaittehiksensa / tarkkailulaitteikseen / tarkkailulaitteiksensa

Ess

-na

tarkkailulaitteenamme

tarkkailulaitteenanne

tarkkailulaitteenansa / tarkkailulaitteenaan

tarkkailulaittehinamme / tarkkailulaitteinamme

tarkkailulaittehinanne / tarkkailulaitteinanne

tarkkailulaittehinansa / tarkkailulaittehinaan / tarkkailulaitteinansa / tarkkailulaitteinaan

Abe

-tta

tarkkailulaitteettamme

tarkkailulaitteettanne

tarkkailulaitteettansa / tarkkailulaitteettaan

tarkkailulaittehittamme / tarkkailulaitteittamme

tarkkailulaittehittanne / tarkkailulaitteittanne

tarkkailulaittehittansa / tarkkailulaittehittaan / tarkkailulaitteittansa / tarkkailulaitteittaan

Com

-ne

-

-

-

tarkkailulaittehinemme / tarkkailulaitteinemme

tarkkailulaittehinenne / tarkkailulaitteinenne

tarkkailulaittehineen / tarkkailulaittehinensa / tarkkailulaitteineen / tarkkailulaitteinensa

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tarkkailu

tarkkailut

Par

-ta

tarkkailua

tarkkailuita / tarkkailuja

Gen

-n

tarkkailun

tarkkailuitten / tarkkailuiden / tarkkailujen

Ill

mihin

tarkkailuun

tarkkailuihin

Ine

-ssa

tarkkailussa

tarkkailuissa

Ela

-sta

tarkkailusta

tarkkailuista

All

-lle

tarkkailulle

tarkkailuille

Ade

-lla

tarkkailulla

tarkkailuilla

Abl

-lta

tarkkailulta

tarkkailuilta

Tra

-ksi

tarkkailuksi

tarkkailuiksi

Ess

-na

tarkkailuna

tarkkailuina

Abe

-tta

tarkkailutta

tarkkailuitta

Com

-ne

-

tarkkailuine

Ins

-in

-

tarkkailuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tarkkailu

tarkkailut

Par

-ta

tarkkailua

tarkkailuita / tarkkailuja

Gen

-n

tarkkailun

tarkkailuitten / tarkkailuiden / tarkkailujen

Ill

mihin

tarkkailuun

tarkkailuihin

Ine

-ssa

tarkkailussa

tarkkailuissa

Ela

-sta

tarkkailusta

tarkkailuista

All

-lle

tarkkailulle

tarkkailuille

Ade

-lla

tarkkailulla

tarkkailuilla

Abl

-lta

tarkkailulta

tarkkailuilta

Tra

-ksi

tarkkailuksi

tarkkailuiksi

Ess

-na

tarkkailuna

tarkkailuina

Abe

-tta

tarkkailutta

tarkkailuitta

Com

-ne

-

tarkkailuine

Ins

-in

-

tarkkailuin

observation havainto, tarkkailu, huomautus, huomio, tähystys, huomiointi
scrutiny tutkimus, tarkkailu, tutkistelu
check tarkastus, tarkistus, rasti, sekki, shekki, tarkkailu
Show more arrow right
Europarl; OpenSubtitles parallel corpus; SETimes parallel corpus; EUbookshop parallel corpus; Europarl parallel corpus; OpenSubtitles2018.v3; tmClass; OPUS Tarkkailu on tärkeää tietoturvan kannalta. Observation is important for cybersecurity. Tarkkailu auttaa varmistamaan työn laadun. Surveillance helps to ensure the quality of work. Tarkkailu on osa päivittäistä toimintaamme. Observation is part of our daily routine. Tarkkailu voi paljastaa merkittäviä tietoturvariskejä. Monitoring can reveal significant cybersecurity risks. Tarkkailu on tärkeää luonnonvarojen säilymisen kannalta. Monitoring is crucial for the preservation of natural resources. Tarkkailu auttaa havaitsemaan mahdolliset ongelmat ajoissa. Surveillance helps to detect potential issues early on. Pyydän, tarkkailusta. Please, from observation... Aerosolin tarkkailulaitteet. Aerosol monitors. Olit psykiatrisessa tarkkailussa. You were on a psychiatric hold for 72 hours. He keskustelivat rauhassa tarkkailun aikana. They talked peacefully during surveillance. Show more arrow right

Wiktionary

monitoring watching, specifically in terms like lintujen tarkkailu (“birdwatching”), valaiden tarkkailu (“whale watching”) Show more arrow right lintujen tarkkailu Show more arrow right tarkkailla +‎ -u Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tarkkailuni

tarkkailuni

tarkkailusi

tarkkailusi

tarkkailunsa

tarkkailunsa

Par

-ta

tarkkailuani

tarkkailuitani / tarkkailujani

tarkkailuasi

tarkkailuitasi / tarkkailujasi

tarkkailuansa / tarkkailuaan

tarkkailuitansa / tarkkailuitaan / tarkkailujansa / tarkkailujaan

Gen

-n

tarkkailuni

tarkkailuitteni / tarkkailuideni / tarkkailujeni

tarkkailusi

tarkkailuittesi / tarkkailuidesi / tarkkailujesi

tarkkailunsa

tarkkailuittensa / tarkkailuidensa / tarkkailujensa

Ill

mihin

tarkkailuuni

tarkkailuihini

tarkkailuusi

tarkkailuihisi

tarkkailuunsa

tarkkailuihinsa

Ine

-ssa

tarkkailussani

tarkkailuissani

tarkkailussasi

tarkkailuissasi

tarkkailussansa / tarkkailussaan

tarkkailuissansa / tarkkailuissaan

Ela

-sta

tarkkailustani

tarkkailuistani

tarkkailustasi

tarkkailuistasi

tarkkailustansa / tarkkailustaan

tarkkailuistansa / tarkkailuistaan

All

-lle

tarkkailulleni

tarkkailuilleni

tarkkailullesi

tarkkailuillesi

tarkkailullensa / tarkkailulleen

tarkkailuillensa / tarkkailuillean

Ade

-lla

tarkkailullani

tarkkailuillani

tarkkailullasi

tarkkailuillasi

tarkkailullansa / tarkkailullaan

tarkkailuillansa / tarkkailuillaan

Abl

-lta

tarkkailultani

tarkkailuiltani

tarkkailultasi

tarkkailuiltasi

tarkkailultansa / tarkkailultaan

tarkkailuiltansa / tarkkailuiltaan

Tra

-ksi

tarkkailukseni

tarkkailuikseni

tarkkailuksesi

tarkkailuiksesi

tarkkailuksensa / tarkkailukseen

tarkkailuiksensa / tarkkailuikseen

Ess

-na

tarkkailunani

tarkkailuinani

tarkkailunasi

tarkkailuinasi

tarkkailunansa / tarkkailunaan

tarkkailuinansa / tarkkailuinaan

Abe

-tta

tarkkailuttani

tarkkailuittani

tarkkailuttasi

tarkkailuittasi

tarkkailuttansa / tarkkailuttaan

tarkkailuittansa / tarkkailuittaan

Com

-ne

-

tarkkailuineni

-

tarkkailuinesi

-

tarkkailuinensa / tarkkailuineen

Singular

Plural

Nom

-

tarkkailuni

tarkkailusi

tarkkailunsa

tarkkailuni

tarkkailusi

tarkkailunsa

Par

-ta

tarkkailuani

tarkkailuasi

tarkkailuansa / tarkkailuaan

tarkkailuitani / tarkkailujani

tarkkailuitasi / tarkkailujasi

tarkkailuitansa / tarkkailuitaan / tarkkailujansa / tarkkailujaan

Gen

-n

tarkkailuni

tarkkailusi

tarkkailunsa

tarkkailuitteni / tarkkailuideni / tarkkailujeni

tarkkailuittesi / tarkkailuidesi / tarkkailujesi

tarkkailuittensa / tarkkailuidensa / tarkkailujensa

Ill

mihin

tarkkailuuni

tarkkailuusi

tarkkailuunsa

tarkkailuihini

tarkkailuihisi

tarkkailuihinsa

Ine

-ssa

tarkkailussani

tarkkailussasi

tarkkailussansa / tarkkailussaan

tarkkailuissani

tarkkailuissasi

tarkkailuissansa / tarkkailuissaan

Ela

-sta

tarkkailustani

tarkkailustasi

tarkkailustansa / tarkkailustaan

tarkkailuistani

tarkkailuistasi

tarkkailuistansa / tarkkailuistaan

All

-lle

tarkkailulleni

tarkkailullesi

tarkkailullensa / tarkkailulleen

tarkkailuilleni

tarkkailuillesi

tarkkailuillensa / tarkkailuillean

Ade

-lla

tarkkailullani

tarkkailullasi

tarkkailullansa / tarkkailullaan

tarkkailuillani

tarkkailuillasi

tarkkailuillansa / tarkkailuillaan

Abl

-lta

tarkkailultani

tarkkailultasi

tarkkailultansa / tarkkailultaan

tarkkailuiltani

tarkkailuiltasi

tarkkailuiltansa / tarkkailuiltaan

Tra

-ksi

tarkkailukseni

tarkkailuksesi

tarkkailuksensa / tarkkailukseen

tarkkailuikseni

tarkkailuiksesi

tarkkailuiksensa / tarkkailuikseen

Ess

-na

tarkkailunani

tarkkailunasi

tarkkailunansa / tarkkailunaan

tarkkailuinani

tarkkailuinasi

tarkkailuinansa / tarkkailuinaan

Abe

-tta

tarkkailuttani

tarkkailuttasi

tarkkailuttansa / tarkkailuttaan

tarkkailuittani

tarkkailuittasi

tarkkailuittansa / tarkkailuittaan

Com

-ne

-

-

-

tarkkailuineni

tarkkailuinesi

tarkkailuinensa / tarkkailuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tarkkailumme

tarkkailumme

tarkkailunne

tarkkailunne

tarkkailunsa

tarkkailunsa

Par

-ta

tarkkailuamme

tarkkailuitamme / tarkkailujamme

tarkkailuanne

tarkkailuitanne / tarkkailujanne

tarkkailuansa / tarkkailuaan

tarkkailuitansa / tarkkailuitaan / tarkkailujansa / tarkkailujaan

Gen

-n

tarkkailumme

tarkkailuittemme / tarkkailuidemme / tarkkailujemme

tarkkailunne

tarkkailuittenne / tarkkailuidenne / tarkkailujenne

tarkkailunsa

tarkkailuittensa / tarkkailuidensa / tarkkailujensa

Ill

mihin

tarkkailuumme

tarkkailuihimme

tarkkailuunne

tarkkailuihinne

tarkkailuunsa

tarkkailuihinsa

Ine

-ssa

tarkkailussamme

tarkkailuissamme

tarkkailussanne

tarkkailuissanne

tarkkailussansa / tarkkailussaan

tarkkailuissansa / tarkkailuissaan

Ela

-sta

tarkkailustamme

tarkkailuistamme

tarkkailustanne

tarkkailuistanne

tarkkailustansa / tarkkailustaan

tarkkailuistansa / tarkkailuistaan

All

-lle

tarkkailullemme

tarkkailuillemme

tarkkailullenne

tarkkailuillenne

tarkkailullensa / tarkkailulleen

tarkkailuillensa / tarkkailuillean

Ade

-lla

tarkkailullamme

tarkkailuillamme

tarkkailullanne

tarkkailuillanne

tarkkailullansa / tarkkailullaan

tarkkailuillansa / tarkkailuillaan

Abl

-lta

tarkkailultamme

tarkkailuiltamme

tarkkailultanne

tarkkailuiltanne

tarkkailultansa / tarkkailultaan

tarkkailuiltansa / tarkkailuiltaan

Tra

-ksi

tarkkailuksemme

tarkkailuiksemme

tarkkailuksenne

tarkkailuiksenne

tarkkailuksensa / tarkkailukseen

tarkkailuiksensa / tarkkailuikseen

Ess

-na

tarkkailunamme

tarkkailuinamme

tarkkailunanne

tarkkailuinanne

tarkkailunansa / tarkkailunaan

tarkkailuinansa / tarkkailuinaan

Abe

-tta

tarkkailuttamme

tarkkailuittamme

tarkkailuttanne

tarkkailuittanne

tarkkailuttansa / tarkkailuttaan

tarkkailuittansa / tarkkailuittaan

Com

-ne

-

tarkkailuinemme

-

tarkkailuinenne

-

tarkkailuinensa / tarkkailuineen

Singular

Plural

Nom

-

tarkkailumme

tarkkailunne

tarkkailunsa

tarkkailumme

tarkkailunne

tarkkailunsa

Par

-ta

tarkkailuamme

tarkkailuanne

tarkkailuansa / tarkkailuaan

tarkkailuitamme / tarkkailujamme

tarkkailuitanne / tarkkailujanne

tarkkailuitansa / tarkkailuitaan / tarkkailujansa / tarkkailujaan

Gen

-n

tarkkailumme

tarkkailunne

tarkkailunsa

tarkkailuittemme / tarkkailuidemme / tarkkailujemme

tarkkailuittenne / tarkkailuidenne / tarkkailujenne

tarkkailuittensa / tarkkailuidensa / tarkkailujensa

Ill

mihin

tarkkailuumme

tarkkailuunne

tarkkailuunsa

tarkkailuihimme

tarkkailuihinne

tarkkailuihinsa

Ine

-ssa

tarkkailussamme

tarkkailussanne

tarkkailussansa / tarkkailussaan

tarkkailuissamme

tarkkailuissanne

tarkkailuissansa / tarkkailuissaan

Ela

-sta

tarkkailustamme

tarkkailustanne

tarkkailustansa / tarkkailustaan

tarkkailuistamme

tarkkailuistanne

tarkkailuistansa / tarkkailuistaan

All

-lle

tarkkailullemme

tarkkailullenne

tarkkailullensa / tarkkailulleen

tarkkailuillemme

tarkkailuillenne

tarkkailuillensa / tarkkailuillean

Ade

-lla

tarkkailullamme

tarkkailullanne

tarkkailullansa / tarkkailullaan

tarkkailuillamme

tarkkailuillanne

tarkkailuillansa / tarkkailuillaan

Abl

-lta

tarkkailultamme

tarkkailultanne

tarkkailultansa / tarkkailultaan

tarkkailuiltamme

tarkkailuiltanne

tarkkailuiltansa / tarkkailuiltaan

Tra

-ksi

tarkkailuksemme

tarkkailuksenne

tarkkailuksensa / tarkkailukseen

tarkkailuiksemme

tarkkailuiksenne

tarkkailuiksensa / tarkkailuikseen

Ess

-na

tarkkailunamme

tarkkailunanne

tarkkailunansa / tarkkailunaan

tarkkailuinamme

tarkkailuinanne

tarkkailuinansa / tarkkailuinaan

Abe

-tta

tarkkailuttamme

tarkkailuttanne

tarkkailuttansa / tarkkailuttaan

tarkkailuittamme

tarkkailuittanne

tarkkailuittansa / tarkkailuittaan

Com

-ne

-

-

-

tarkkailuinemme

tarkkailuinenne

tarkkailuinensa / tarkkailuineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

laite

laitteet

Par

-ta

laitetta

laitteita / laittehia

Gen

-n

laitteen

laitteitten / laitteiden / laittehien / laittehitten

Ill

mihin

laitteeseen

laitteisiin / laitteihin / laittehisin

Ine

-ssa

laitteessa

laittehissa / laitteissa

Ela

-sta

laitteesta

laittehista / laitteista

All

-lle

laitteelle

laittehille / laitteille

Ade

-lla

laitteella

laittehilla / laitteilla

Abl

-lta

laitteelta

laittehilta / laitteilta

Tra

-ksi

laitteeksi

laittehiksi / laitteiksi

Ess

-na

laitteena

laittehina / laitteina

Abe

-tta

laitteetta

laittehitta / laitteitta

Com

-ne

-

laittehine / laitteine

Ins

-in

-

laittehin / laittein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

laite

laitteet

Par

-ta

laitetta

laitteita / laittehia

Gen

-n

laitteen

laitteitten / laitteiden / laittehien / laittehitten

Ill

mihin

laitteeseen

laitteisiin / laitteihin / laittehisin

Ine

-ssa

laitteessa

laittehissa / laitteissa

Ela

-sta

laitteesta

laittehista / laitteista

All

-lle

laitteelle

laittehille / laitteille

Ade

-lla

laitteella

laittehilla / laitteilla

Abl

-lta

laitteelta

laittehilta / laitteilta

Tra

-ksi

laitteeksi

laittehiksi / laitteiksi

Ess

-na

laitteena

laittehina / laitteina

Abe

-tta

laitteetta

laittehitta / laitteitta

Com

-ne

-

laittehine / laitteine

Ins

-in

-

laittehin / laittein

device laite, keino, juoni, vehje, temppu, tehokeino
unit yksikkö, laite, laitteisto, elementti, kaluste, ykkönen
appliance laite, väline, koje, apuneuvo
gadget vempain, laite, vehje
ride matka, kyyti, ajomatka, ajelu, laite, ratsastusretki
contrivance värkki, kekseliäisyys, koje, päähänpisto, laite, keksintö
contraption härveli, vehje, häkkyrä, hökötys, laite
Show more arrow right
Europarl Parallel Corpus 7.0; Paracrawl 1.1; Opus.fi; Europarl; Tatoeba.fi; Tanzil 1.0; Europarl Parallel Corpus; OPUS; Taito.fi Tämä laite on rikki. This device is broken. Ostin uuden laitteen eilen. I bought a new device yesterday. Laite on vanha, mutta se toimii edelleen moitteettomasti. The device is old, but it still works perfectly. Laitteita on mökissä paljon. There are a lot of devices in the cottage. Ostin uuden tietokoneen, koska vanha laite oli liian hidas. I bought a new computer because the old device was too slow. Laitetaanko kahvia? Shall we make some coffee? Älä koske tuohon laitteeseen. Do not touch that device. Laitteet ovat käyttövalmiina. The devices are ready for use. En voi ottaa laitteita mukaani. I cannot take the equipment with me. En tiedä, miten tämä laite toimii, pitäisikö minun katsoa ohjeita. I don't know how this device works, should I read the instructions? Show more arrow right

Wiktionary

apparatus, device (colloquial) ride (amusement ride, in amusement parks) Show more arrow right (amusement ride): huvipuistolaite Show more arrow right laittaa +‎ -e Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

laitteeni

laitteeni

laitteesi

laitteesi

laitteensa

laitteensa

Par

-ta

laitettani

laitteitani / laittehiani

laitettasi

laitteitasi / laittehiasi

laitettansa / laitettaan

laitteitansa / laitteitaan / laittehiansa / laittehiaan

Gen

-n

laitteeni

laitteitteni / laitteideni / laittehieni / laittehitteni

laitteesi

laitteittesi / laitteidesi / laittehiesi / laittehittesi

laitteensa

laitteittensa / laitteidensa / laittehiensa / laittehittensa

Ill

mihin

laitteeseeni

laitteisiini / laitteihini / laittehisini

laitteeseesi

laitteisiisi / laitteihisi / laittehisisi

laitteeseensa

laitteisiinsa / laitteihinsa / laittehisinsa

Ine

-ssa

laitteessani

laittehissani / laitteissani

laitteessasi

laittehissasi / laitteissasi

laitteessansa / laitteessaan

laittehissansa / laittehissaan / laitteissansa / laitteissaan

Ela

-sta

laitteestani

laittehistani / laitteistani

laitteestasi

laittehistasi / laitteistasi

laitteestansa / laitteestaan

laittehistansa / laittehistaan / laitteistansa / laitteistaan

All

-lle

laitteelleni

laittehilleni / laitteilleni

laitteellesi

laittehillesi / laitteillesi

laitteellensa / laitteelleen

laittehillensa / laittehillean / laitteillensa / laitteillean

Ade

-lla

laitteellani

laittehillani / laitteillani

laitteellasi

laittehillasi / laitteillasi

laitteellansa / laitteellaan

laittehillansa / laittehillaan / laitteillansa / laitteillaan

Abl

-lta

laitteeltani

laittehiltani / laitteiltani

laitteeltasi

laittehiltasi / laitteiltasi

laitteeltansa / laitteeltaan

laittehiltansa / laittehiltaan / laitteiltansa / laitteiltaan

Tra

-ksi

laitteekseni

laittehikseni / laitteikseni

laitteeksesi

laittehiksesi / laitteiksesi

laitteeksensa / laitteekseen

laittehikseen / laittehiksensa / laitteikseen / laitteiksensa

Ess

-na

laitteenani

laittehinani / laitteinani

laitteenasi

laittehinasi / laitteinasi

laitteenansa / laitteenaan

laittehinansa / laittehinaan / laitteinansa / laitteinaan

Abe

-tta

laitteettani

laittehittani / laitteittani

laitteettasi

laittehittasi / laitteittasi

laitteettansa / laitteettaan

laittehittansa / laittehittaan / laitteittansa / laitteittaan

Com

-ne

-

laittehineni / laitteineni

-

laittehinesi / laitteinesi

-

laittehineen / laittehinensa / laitteineen / laitteinensa

Singular

Plural

Nom

-

laitteeni

laitteesi

laitteensa

laitteeni

laitteesi

laitteensa

Par

-ta

laitettani

laitettasi

laitettansa / laitettaan

laitteitani / laittehiani

laitteitasi / laittehiasi

laitteitansa / laitteitaan / laittehiansa / laittehiaan

Gen

-n

laitteeni

laitteesi

laitteensa

laitteitteni / laitteideni / laittehieni / laittehitteni

laitteittesi / laitteidesi / laittehiesi / laittehittesi

laitteittensa / laitteidensa / laittehiensa / laittehittensa

Ill

mihin

laitteeseeni

laitteeseesi

laitteeseensa

laitteisiini / laitteihini / laittehisini

laitteisiisi / laitteihisi / laittehisisi

laitteisiinsa / laitteihinsa / laittehisinsa

Ine

-ssa

laitteessani

laitteessasi

laitteessansa / laitteessaan

laittehissani / laitteissani

laittehissasi / laitteissasi

laittehissansa / laittehissaan / laitteissansa / laitteissaan

Ela

-sta

laitteestani

laitteestasi

laitteestansa / laitteestaan

laittehistani / laitteistani

laittehistasi / laitteistasi

laittehistansa / laittehistaan / laitteistansa / laitteistaan

All

-lle

laitteelleni

laitteellesi

laitteellensa / laitteelleen

laittehilleni / laitteilleni

laittehillesi / laitteillesi

laittehillensa / laittehillean / laitteillensa / laitteillean

Ade

-lla

laitteellani

laitteellasi

laitteellansa / laitteellaan

laittehillani / laitteillani

laittehillasi / laitteillasi

laittehillansa / laittehillaan / laitteillansa / laitteillaan

Abl

-lta

laitteeltani

laitteeltasi

laitteeltansa / laitteeltaan

laittehiltani / laitteiltani

laittehiltasi / laitteiltasi

laittehiltansa / laittehiltaan / laitteiltansa / laitteiltaan

Tra

-ksi

laitteekseni

laitteeksesi

laitteeksensa / laitteekseen

laittehikseni / laitteikseni

laittehiksesi / laitteiksesi

laittehikseen / laittehiksensa / laitteikseen / laitteiksensa

Ess

-na

laitteenani

laitteenasi

laitteenansa / laitteenaan

laittehinani / laitteinani

laittehinasi / laitteinasi

laittehinansa / laittehinaan / laitteinansa / laitteinaan

Abe

-tta

laitteettani

laitteettasi

laitteettansa / laitteettaan

laittehittani / laitteittani

laittehittasi / laitteittasi

laittehittansa / laittehittaan / laitteittansa / laitteittaan

Com

-ne

-

-

-

laittehineni / laitteineni

laittehinesi / laitteinesi

laittehineen / laittehinensa / laitteineen / laitteinensa

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

laitteemme

laitteemme

laitteenne

laitteenne

laitteensa

laitteensa

Par

-ta

laitettamme

laitteitamme / laittehiamme

laitettanne

laitteitanne / laittehianne

laitettansa / laitettaan

laitteitansa / laitteitaan / laittehiansa / laittehiaan

Gen

-n

laitteemme

laitteittemme / laitteidemme / laittehiemme / laittehittemme

laitteenne

laitteittenne / laitteidenne / laittehienne / laittehittenne

laitteensa

laitteittensa / laitteidensa / laittehiensa / laittehittensa

Ill

mihin

laitteeseemme

laitteisiimme / laitteihimme / laittehisimme

laitteeseenne

laitteisiinne / laitteihinne / laittehisinne

laitteeseensa

laitteisiinsa / laitteihinsa / laittehisinsa

Ine

-ssa

laitteessamme

laittehissamme / laitteissamme

laitteessanne

laittehissanne / laitteissanne

laitteessansa / laitteessaan

laittehissansa / laittehissaan / laitteissansa / laitteissaan

Ela

-sta

laitteestamme

laittehistamme / laitteistamme

laitteestanne

laittehistanne / laitteistanne

laitteestansa / laitteestaan

laittehistansa / laittehistaan / laitteistansa / laitteistaan

All

-lle

laitteellemme

laittehillemme / laitteillemme

laitteellenne

laittehillenne / laitteillenne

laitteellensa / laitteelleen

laittehillensa / laittehillean / laitteillensa / laitteillean

Ade

-lla

laitteellamme

laittehillamme / laitteillamme

laitteellanne

laittehillanne / laitteillanne

laitteellansa / laitteellaan

laittehillansa / laittehillaan / laitteillansa / laitteillaan

Abl

-lta

laitteeltamme

laittehiltamme / laitteiltamme

laitteeltanne

laittehiltanne / laitteiltanne

laitteeltansa / laitteeltaan

laittehiltansa / laittehiltaan / laitteiltansa / laitteiltaan

Tra

-ksi

laitteeksemme

laittehiksemme / laitteiksemme

laitteeksenne

laittehiksenne / laitteiksenne

laitteeksensa / laitteekseen

laittehikseen / laittehiksensa / laitteikseen / laitteiksensa

Ess

-na

laitteenamme

laittehinamme / laitteinamme

laitteenanne

laittehinanne / laitteinanne

laitteenansa / laitteenaan

laittehinansa / laittehinaan / laitteinansa / laitteinaan

Abe

-tta

laitteettamme

laittehittamme / laitteittamme

laitteettanne

laittehittanne / laitteittanne

laitteettansa / laitteettaan

laittehittansa / laittehittaan / laitteittansa / laitteittaan

Com

-ne

-

laittehinemme / laitteinemme

-

laittehinenne / laitteinenne

-

laittehineen / laittehinensa / laitteineen / laitteinensa

Singular

Plural

Nom

-

laitteemme

laitteenne

laitteensa

laitteemme

laitteenne

laitteensa

Par

-ta

laitettamme

laitettanne

laitettansa / laitettaan

laitteitamme / laittehiamme

laitteitanne / laittehianne

laitteitansa / laitteitaan / laittehiansa / laittehiaan

Gen

-n

laitteemme

laitteenne

laitteensa

laitteittemme / laitteidemme / laittehiemme / laittehittemme

laitteittenne / laitteidenne / laittehienne / laittehittenne

laitteittensa / laitteidensa / laittehiensa / laittehittensa

Ill

mihin

laitteeseemme

laitteeseenne

laitteeseensa

laitteisiimme / laitteihimme / laittehisimme

laitteisiinne / laitteihinne / laittehisinne

laitteisiinsa / laitteihinsa / laittehisinsa

Ine

-ssa

laitteessamme

laitteessanne

laitteessansa / laitteessaan

laittehissamme / laitteissamme

laittehissanne / laitteissanne

laittehissansa / laittehissaan / laitteissansa / laitteissaan

Ela

-sta

laitteestamme

laitteestanne

laitteestansa / laitteestaan

laittehistamme / laitteistamme

laittehistanne / laitteistanne

laittehistansa / laittehistaan / laitteistansa / laitteistaan

All

-lle

laitteellemme

laitteellenne

laitteellensa / laitteelleen

laittehillemme / laitteillemme

laittehillenne / laitteillenne

laittehillensa / laittehillean / laitteillensa / laitteillean

Ade

-lla

laitteellamme

laitteellanne

laitteellansa / laitteellaan

laittehillamme / laitteillamme

laittehillanne / laitteillanne

laittehillansa / laittehillaan / laitteillansa / laitteillaan

Abl

-lta

laitteeltamme

laitteeltanne

laitteeltansa / laitteeltaan

laittehiltamme / laitteiltamme

laittehiltanne / laitteiltanne

laittehiltansa / laittehiltaan / laitteiltansa / laitteiltaan

Tra

-ksi

laitteeksemme

laitteeksenne

laitteeksensa / laitteekseen

laittehiksemme / laitteiksemme

laittehiksenne / laitteiksenne

laittehikseen / laittehiksensa / laitteikseen / laitteiksensa

Ess

-na

laitteenamme

laitteenanne

laitteenansa / laitteenaan

laittehinamme / laitteinamme

laittehinanne / laitteinanne

laittehinansa / laittehinaan / laitteinansa / laitteinaan

Abe

-tta

laitteettamme

laitteettanne

laitteettansa / laitteettaan

laittehittamme / laitteittamme

laittehittanne / laitteittanne

laittehittansa / laittehittaan / laitteittansa / laitteittaan

Com

-ne

-

-

-

laittehinemme / laitteinemme

laittehinenne / laitteinenne

laittehineen / laittehinensa / laitteineen / laitteinensa

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept