logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

tarkastus, noun

Word analysis
tarkastus

tarkastus

tarkastus

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tarkastus

tarkastukset

Par

-ta

tarkastusta

tarkastuksia

Gen

-n

tarkastuksen

tarkastuksien / tarkastusten

Ill

mihin

tarkastukseen

tarkastuksiin

Ine

-ssa

tarkastuksessa

tarkastuksissa

Ela

-sta

tarkastuksesta

tarkastuksista

All

-lle

tarkastukselle

tarkastuksille

Ade

-lla

tarkastuksella

tarkastuksilla

Abl

-lta

tarkastukselta

tarkastuksilta

Tra

-ksi

tarkastukseksi

tarkastuksiksi

Ess

-na

tarkastuksena

tarkastuksina

Abe

-tta

tarkastuksetta

tarkastuksitta

Com

-ne

-

tarkastuksine

Ins

-in

-

tarkastuksin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tarkastus

tarkastukset

Par

-ta

tarkastusta

tarkastuksia

Gen

-n

tarkastuksen

tarkastuksien / tarkastusten

Ill

mihin

tarkastukseen

tarkastuksiin

Ine

-ssa

tarkastuksessa

tarkastuksissa

Ela

-sta

tarkastuksesta

tarkastuksista

All

-lle

tarkastukselle

tarkastuksille

Ade

-lla

tarkastuksella

tarkastuksilla

Abl

-lta

tarkastukselta

tarkastuksilta

Tra

-ksi

tarkastukseksi

tarkastuksiksi

Ess

-na

tarkastuksena

tarkastuksina

Abe

-tta

tarkastuksetta

tarkastuksitta

Com

-ne

-

tarkastuksine

Ins

-in

-

tarkastuksin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

inspection tarkastus, katsastus, tutkiminen
examination tarkastus, tutkimus, tentti, tutkinto, kuulustelu, approbatur
control ohjaus, valvonta, hallinta, säätö, kontrolli, tarkastus
check tarkastus, tarkistus, rasti, sekki, shekki, ruutu
review arvostelu, katsaus, tarkistus, tarkastelu, tarkastus, katselmus
search haku, etsintä, kotietsintä, tarkastus, tutkimus, ruumiintarkastus
checkup lääkärintarkastus, tarkastus
muster tarkastus, katselmus, katsastus
going-over tutkiminen, tarkastus, selkäsauna, haukkumiset
Show more arrow right
OPUS; OpenSubtitles; Europarl; EurLex-2; oj4; OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba Onko tämä tarkastus pakollinen? Is this inspection mandatory? Tarkastus kesti useita tunteja. The inspection lasted for several hours. Tarkastus on tehty huolellisesti. The inspection has been done carefully. Tarkastus suoritetaan kahden vuoden välein. The inspection is carried out every two years. Sisäinen tarkastus. Internal audit. Koulutusns-, tarkastuss-ja valvontahenkilöstö. Training, checking and supervision personnel. Hän on tarkastuskierroksella. He's on an inspection tour. Vuosittainen tarkastus on osa rakennuksen ylläpitoa. Annual inspection is part of building maintenance. Odotan innolla tarkastusta. I am looking forward to the inspection. Lämmitysjärjestelmien tarkastus. Inspection of heating systems. Show more arrow right

Wiktionary

examination, inspection, supervision, survey Show more arrow right tarkastaa (“to inspect”) +‎ -us Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tarkastukseni

tarkastukseni

tarkastuksesi

tarkastuksesi

tarkastuksensa

tarkastuksensa

Par

-ta

tarkastustani

tarkastuksiani

tarkastustasi

tarkastuksiasi

tarkastustansa / tarkastustaan

tarkastuksiansa / tarkastuksiaan

Gen

-n

tarkastukseni

tarkastuksieni / tarkastusteni

tarkastuksesi

tarkastuksiesi / tarkastustesi

tarkastuksensa

tarkastuksiensa / tarkastustensa

Ill

mihin

tarkastukseeni

tarkastuksiini

tarkastukseesi

tarkastuksiisi

tarkastukseensa

tarkastuksiinsa

Ine

-ssa

tarkastuksessani

tarkastuksissani

tarkastuksessasi

tarkastuksissasi

tarkastuksessansa / tarkastuksessaan

tarkastuksissansa / tarkastuksissaan

Ela

-sta

tarkastuksestani

tarkastuksistani

tarkastuksestasi

tarkastuksistasi

tarkastuksestansa / tarkastuksestaan

tarkastuksistansa / tarkastuksistaan

All

-lle

tarkastukselleni

tarkastuksilleni

tarkastuksellesi

tarkastuksillesi

tarkastuksellensa / tarkastukselleen

tarkastuksillensa / tarkastuksillean

Ade

-lla

tarkastuksellani

tarkastuksillani

tarkastuksellasi

tarkastuksillasi

tarkastuksellansa / tarkastuksellaan

tarkastuksillansa / tarkastuksillaan

Abl

-lta

tarkastukseltani

tarkastuksiltani

tarkastukseltasi

tarkastuksiltasi

tarkastukseltansa / tarkastukseltaan

tarkastuksiltansa / tarkastuksiltaan

Tra

-ksi

tarkastuksekseni

tarkastuksikseni

tarkastukseksesi

tarkastuksiksesi

tarkastukseksensa / tarkastuksekseen

tarkastuksiksensa / tarkastuksikseen

Ess

-na

tarkastuksenani

tarkastuksinani

tarkastuksenasi

tarkastuksinasi

tarkastuksenansa / tarkastuksenaan

tarkastuksinansa / tarkastuksinaan

Abe

-tta

tarkastuksettani

tarkastuksittani

tarkastuksettasi

tarkastuksittasi

tarkastuksettansa / tarkastuksettaan

tarkastuksittansa / tarkastuksittaan

Com

-ne

-

tarkastuksineni

-

tarkastuksinesi

-

tarkastuksinensa / tarkastuksineen

Singular

Plural

Nom

-

tarkastukseni

tarkastuksesi

tarkastuksensa

tarkastukseni

tarkastuksesi

tarkastuksensa

Par

-ta

tarkastustani

tarkastustasi

tarkastustansa / tarkastustaan

tarkastuksiani

tarkastuksiasi

tarkastuksiansa / tarkastuksiaan

Gen

-n

tarkastukseni

tarkastuksesi

tarkastuksensa

tarkastuksieni / tarkastusteni

tarkastuksiesi / tarkastustesi

tarkastuksiensa / tarkastustensa

Ill

mihin

tarkastukseeni

tarkastukseesi

tarkastukseensa

tarkastuksiini

tarkastuksiisi

tarkastuksiinsa

Ine

-ssa

tarkastuksessani

tarkastuksessasi

tarkastuksessansa / tarkastuksessaan

tarkastuksissani

tarkastuksissasi

tarkastuksissansa / tarkastuksissaan

Ela

-sta

tarkastuksestani

tarkastuksestasi

tarkastuksestansa / tarkastuksestaan

tarkastuksistani

tarkastuksistasi

tarkastuksistansa / tarkastuksistaan

All

-lle

tarkastukselleni

tarkastuksellesi

tarkastuksellensa / tarkastukselleen

tarkastuksilleni

tarkastuksillesi

tarkastuksillensa / tarkastuksillean

Ade

-lla

tarkastuksellani

tarkastuksellasi

tarkastuksellansa / tarkastuksellaan

tarkastuksillani

tarkastuksillasi

tarkastuksillansa / tarkastuksillaan

Abl

-lta

tarkastukseltani

tarkastukseltasi

tarkastukseltansa / tarkastukseltaan

tarkastuksiltani

tarkastuksiltasi

tarkastuksiltansa / tarkastuksiltaan

Tra

-ksi

tarkastuksekseni

tarkastukseksesi

tarkastukseksensa / tarkastuksekseen

tarkastuksikseni

tarkastuksiksesi

tarkastuksiksensa / tarkastuksikseen

Ess

-na

tarkastuksenani

tarkastuksenasi

tarkastuksenansa / tarkastuksenaan

tarkastuksinani

tarkastuksinasi

tarkastuksinansa / tarkastuksinaan

Abe

-tta

tarkastuksettani

tarkastuksettasi

tarkastuksettansa / tarkastuksettaan

tarkastuksittani

tarkastuksittasi

tarkastuksittansa / tarkastuksittaan

Com

-ne

-

-

-

tarkastuksineni

tarkastuksinesi

tarkastuksinensa / tarkastuksineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tarkastuksemme

tarkastuksemme

tarkastuksenne

tarkastuksenne

tarkastuksensa

tarkastuksensa

Par

-ta

tarkastustamme

tarkastuksiamme

tarkastustanne

tarkastuksianne

tarkastustansa / tarkastustaan

tarkastuksiansa / tarkastuksiaan

Gen

-n

tarkastuksemme

tarkastuksiemme / tarkastustemme

tarkastuksenne

tarkastuksienne / tarkastustenne

tarkastuksensa

tarkastuksiensa / tarkastustensa

Ill

mihin

tarkastukseemme

tarkastuksiimme

tarkastukseenne

tarkastuksiinne

tarkastukseensa

tarkastuksiinsa

Ine

-ssa

tarkastuksessamme

tarkastuksissamme

tarkastuksessanne

tarkastuksissanne

tarkastuksessansa / tarkastuksessaan

tarkastuksissansa / tarkastuksissaan

Ela

-sta

tarkastuksestamme

tarkastuksistamme

tarkastuksestanne

tarkastuksistanne

tarkastuksestansa / tarkastuksestaan

tarkastuksistansa / tarkastuksistaan

All

-lle

tarkastuksellemme

tarkastuksillemme

tarkastuksellenne

tarkastuksillenne

tarkastuksellensa / tarkastukselleen

tarkastuksillensa / tarkastuksillean

Ade

-lla

tarkastuksellamme

tarkastuksillamme

tarkastuksellanne

tarkastuksillanne

tarkastuksellansa / tarkastuksellaan

tarkastuksillansa / tarkastuksillaan

Abl

-lta

tarkastukseltamme

tarkastuksiltamme

tarkastukseltanne

tarkastuksiltanne

tarkastukseltansa / tarkastukseltaan

tarkastuksiltansa / tarkastuksiltaan

Tra

-ksi

tarkastukseksemme

tarkastuksiksemme

tarkastukseksenne

tarkastuksiksenne

tarkastukseksensa / tarkastuksekseen

tarkastuksiksensa / tarkastuksikseen

Ess

-na

tarkastuksenamme

tarkastuksinamme

tarkastuksenanne

tarkastuksinanne

tarkastuksenansa / tarkastuksenaan

tarkastuksinansa / tarkastuksinaan

Abe

-tta

tarkastuksettamme

tarkastuksittamme

tarkastuksettanne

tarkastuksittanne

tarkastuksettansa / tarkastuksettaan

tarkastuksittansa / tarkastuksittaan

Com

-ne

-

tarkastuksinemme

-

tarkastuksinenne

-

tarkastuksinensa / tarkastuksineen

Singular

Plural

Nom

-

tarkastuksemme

tarkastuksenne

tarkastuksensa

tarkastuksemme

tarkastuksenne

tarkastuksensa

Par

-ta

tarkastustamme

tarkastustanne

tarkastustansa / tarkastustaan

tarkastuksiamme

tarkastuksianne

tarkastuksiansa / tarkastuksiaan

Gen

-n

tarkastuksemme

tarkastuksenne

tarkastuksensa

tarkastuksiemme / tarkastustemme

tarkastuksienne / tarkastustenne

tarkastuksiensa / tarkastustensa

Ill

mihin

tarkastukseemme

tarkastukseenne

tarkastukseensa

tarkastuksiimme

tarkastuksiinne

tarkastuksiinsa

Ine

-ssa

tarkastuksessamme

tarkastuksessanne

tarkastuksessansa / tarkastuksessaan

tarkastuksissamme

tarkastuksissanne

tarkastuksissansa / tarkastuksissaan

Ela

-sta

tarkastuksestamme

tarkastuksestanne

tarkastuksestansa / tarkastuksestaan

tarkastuksistamme

tarkastuksistanne

tarkastuksistansa / tarkastuksistaan

All

-lle

tarkastuksellemme

tarkastuksellenne

tarkastuksellensa / tarkastukselleen

tarkastuksillemme

tarkastuksillenne

tarkastuksillensa / tarkastuksillean

Ade

-lla

tarkastuksellamme

tarkastuksellanne

tarkastuksellansa / tarkastuksellaan

tarkastuksillamme

tarkastuksillanne

tarkastuksillansa / tarkastuksillaan

Abl

-lta

tarkastukseltamme

tarkastukseltanne

tarkastukseltansa / tarkastukseltaan

tarkastuksiltamme

tarkastuksiltanne

tarkastuksiltansa / tarkastuksiltaan

Tra

-ksi

tarkastukseksemme

tarkastukseksenne

tarkastukseksensa / tarkastuksekseen

tarkastuksiksemme

tarkastuksiksenne

tarkastuksiksensa / tarkastuksikseen

Ess

-na

tarkastuksenamme

tarkastuksenanne

tarkastuksenansa / tarkastuksenaan

tarkastuksinamme

tarkastuksinanne

tarkastuksinansa / tarkastuksinaan

Abe

-tta

tarkastuksettamme

tarkastuksettanne

tarkastuksettansa / tarkastuksettaan

tarkastuksittamme

tarkastuksittanne

tarkastuksittansa / tarkastuksittaan

Com

-ne

-

-

-

tarkastuksinemme

tarkastuksinenne

tarkastuksinensa / tarkastuksineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept