Word analysis

sutta    Pron Pers Sg2 Abe
susi   N Sg Par

, personal pronoun

up ↑
Examples:
Etkö enää tunne minua?Don't you know me any longer?
Minulla on kova nälkä.I am very hungry.
Sinussa ei ole mitään vikaa.There is nothing wrong with you.
Minä rakastan häntä.I love him.
Heihin ei voi luottaa.They cannot be trusted.
Saat vastaukseni minulta huomenna.You will get an answer from me tomorrow.
Näin teidät ravintolassa.I saw them in the restaurant.
En tunne heitä.I don't know them.
Tämä on meidän kirjamme.This is our book.
Minusta appelsiini on huono.In my opinion the orange is bad.
Anna omena meille!Give the apple to us!

susi, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - susi sudet
Par -ta sutta susia
Gen -n suden sutten / susien
Ill mihin suteen susiin
Ine -ssa sudessa susissa
Ela -sta sudesta susista
All -lle sudelle susille
Ade -lla sudella susilla
Abl -lta sudelta susilta
Tra -ksi sudeksi susiksi
Ess -na sutena susina
Abe -tta sudetta susitta
Com -ne - susine
Ins -in - susin

Translations & synonyms

wolf susi, naissankari
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - suteni suteni sutesi sutesi sutensa sutensa
Par -ta suttani susiani suttasi susiasi suttansa / suttaan susiansa / susiaan
Gen -n suteni sutteni / susieni sutesi suttesi / susiesi sutensa suttensa / susiensa
Ill mihin suteeni susiini suteesi susiisi suteensa susiinsa
Ine -ssa sudessani susissani sudessasi susissasi sudessansa / sudessaan susissansa / susissaan
Ela -sta sudestani susistani sudestasi susistasi sudestansa / sudestaan susistansa / susistaan
All -lle sudelleni susilleni sudellesi susillesi sudelleen / sudellensa susillensa / susillean
Ade -lla sudellani susillani sudellasi susillasi sudellansa / sudellaan susillansa / susillaan
Abl -lta sudeltani susiltani sudeltasi susiltasi sudeltansa / sudeltaan susiltansa / susiltaan
Tra -ksi sudekseni susikseni sudeksesi susiksesi sudekseen / sudeksensa susikseen / susiksensa
Ess -na sutenani susinani sutenasi susinasi sutenansa / sutenaan susinansa / susinaan
Abe -tta sudettani susittani sudettasi susittasi sudettansa / sudettaan susittansa / susittaan
Com -ne - susineni - susinesi - susineen / susinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - sutemme sutemme sutenne sutenne sutensa sutensa
Par -ta suttamme susiamme suttanne susianne suttansa / suttaan susiansa / susiaan
Gen -n sutemme suttemme / susiemme sutenne suttenne / susienne sutensa suttensa / susiensa
Ill mihin suteemme susiimme suteenne susiinne suteensa susiinsa
Ine -ssa sudessamme susissamme sudessanne susissanne sudessansa / sudessaan susissansa / susissaan
Ela -sta sudestamme susistamme sudestanne susistanne sudestansa / sudestaan susistansa / susistaan
All -lle sudellemme susillemme sudellenne susillenne sudelleen / sudellensa susillensa / susillean
Ade -lla sudellamme susillamme sudellanne susillanne sudellansa / sudellaan susillansa / susillaan
Abl -lta sudeltamme susiltamme sudeltanne susiltanne sudeltansa / sudeltaan susiltansa / susiltaan
Tra -ksi sudeksemme susiksemme sudeksenne susiksenne sudekseen / sudeksensa susikseen / susiksensa
Ess -na sutenamme susinamme sutenanne susinanne sutenansa / sutenaan susinansa / susinaan
Abe -tta sudettamme susittamme sudettanne susittanne sudettansa / sudettaan susittansa / susittaan
Com -ne - susinemme - susinenne - susineen / susinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept