logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

moninaisuus, noun

Word analysis
moninaisuus

moninaisuus

moninaisuus

Noun, Singular Nominative

moni

Noun, Pref

+ naisuus

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

moninaisuus

moninaisuudet

Par

-ta

moninaisuutta

moninaisuuksia

Gen

-n

moninaisuuden

moninaisuuksien

Ill

mihin

moninaisuuteen

moninaisuuksiin

Ine

-ssa

moninaisuudessa

moninaisuuksissa

Ela

-sta

moninaisuudesta

moninaisuuksista

All

-lle

moninaisuudelle

moninaisuuksille

Ade

-lla

moninaisuudella

moninaisuuksilla

Abl

-lta

moninaisuudelta

moninaisuuksilta

Tra

-ksi

moninaisuudeksi

moninaisuuksiksi

Ess

-na

moninaisuutena

moninaisuuksina

Abe

-tta

moninaisuudetta

moninaisuuksitta

Com

-ne

-

moninaisuuksine

Ins

-in

-

moninaisuuksin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

moninaisuus

moninaisuudet

Par

-ta

moninaisuutta

moninaisuuksia

Gen

-n

moninaisuuden

moninaisuuksien

Ill

mihin

moninaisuuteen

moninaisuuksiin

Ine

-ssa

moninaisuudessa

moninaisuuksissa

Ela

-sta

moninaisuudesta

moninaisuuksista

All

-lle

moninaisuudelle

moninaisuuksille

Ade

-lla

moninaisuudella

moninaisuuksilla

Abl

-lta

moninaisuudelta

moninaisuuksilta

Tra

-ksi

moninaisuudeksi

moninaisuuksiksi

Ess

-na

moninaisuutena

moninaisuuksina

Abe

-tta

moninaisuudetta

moninaisuuksitta

Com

-ne

-

moninaisuuksine

Ins

-in

-

moninaisuuksin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

diversity monimuotoisuus, moninaisuus, erilaisuus, vaihtelevuus
variety valikoima, lajike, moninaisuus, vaihtelevuus, varietee, muunnos
multiplicity moninaisuus, paljous
plurality moninaisuus, enemmistö, lukuisuus, monikollisuus, suhteellinen enemmistö
Show more arrow right
Europarl; Tatoeba Parallel Corpus; OPUS; Europarl Parallel Corpus; OpenSubtitles Parallel Corpus; oj4; not-set; SETIMES; OpenSubtitles2018.v3 Moninaisuus on rikkaus. Diversity is richness. Moninaisuus on tärkeä voimavara työyhteisössä. Diversity is an important asset in the workplace. Moninaisuus on tärkeä voimavara työyhteisöissä. Diversity is an important resource in workplaces. Moninaisuus tekee kaupungista mielenkiintoisen. Diversity makes the city interesting. Kulttuurien moninaisuus rikastuttaa yhteiskuntaamme. The diversity of cultures enriches our society. Aihe: Liian pitkälle viety moninaisuus. Subject: Diversity gone too far. Eurooppa ja sen moninaisuus kärsivät myös tästä. Europe itself and its diversity are suffering too. Kaupungin keskustan moninaisuus houkutteli turisteja ympäri maailmaa. The diversity of the city center attracted tourists from all over the world. Sademetsien eliölajien moninaisuus on vaatinut hintansa. The rainforest's great diversity has come at a cost. Ette käsitä asian moninaisuutta. You don't understand the complexities of this situation. Show more arrow right

Wiktionary

diversity, manifoldness Show more arrow right moninaisuudessaan yhtenäinen Show more arrow right moni (“many”) > moninainen (“diverse”) +‎ -uus (“-ity”) Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

moninaisuuteni

moninaisuuteni

moninaisuutesi

moninaisuutesi

moninaisuutensa

moninaisuutensa

Par

-ta

moninaisuuttani

moninaisuuksiani

moninaisuuttasi

moninaisuuksiasi

moninaisuuttansa / moninaisuuttaan

moninaisuuksiansa / moninaisuuksiaan

Gen

-n

moninaisuuteni

moninaisuuksieni

moninaisuutesi

moninaisuuksiesi

moninaisuutensa

moninaisuuksiensa

Ill

mihin

moninaisuuteeni

moninaisuuksiini

moninaisuuteesi

moninaisuuksiisi

moninaisuuteensa

moninaisuuksiinsa

Ine

-ssa

moninaisuudessani

moninaisuuksissani

moninaisuudessasi

moninaisuuksissasi

moninaisuudessansa / moninaisuudessaan

moninaisuuksissansa / moninaisuuksissaan

Ela

-sta

moninaisuudestani

moninaisuuksistani

moninaisuudestasi

moninaisuuksistasi

moninaisuudestansa / moninaisuudestaan

moninaisuuksistansa / moninaisuuksistaan

All

-lle

moninaisuudelleni

moninaisuuksilleni

moninaisuudellesi

moninaisuuksillesi

moninaisuudellensa / moninaisuudelleen

moninaisuuksillensa / moninaisuuksillean

Ade

-lla

moninaisuudellani

moninaisuuksillani

moninaisuudellasi

moninaisuuksillasi

moninaisuudellansa / moninaisuudellaan

moninaisuuksillansa / moninaisuuksillaan

Abl

-lta

moninaisuudeltani

moninaisuuksiltani

moninaisuudeltasi

moninaisuuksiltasi

moninaisuudeltansa / moninaisuudeltaan

moninaisuuksiltansa / moninaisuuksiltaan

Tra

-ksi

moninaisuudekseni

moninaisuuksikseni

moninaisuudeksesi

moninaisuuksiksesi

moninaisuudeksensa / moninaisuudekseen

moninaisuuksiksensa / moninaisuuksikseen

Ess

-na

moninaisuutenani

moninaisuuksinani

moninaisuutenasi

moninaisuuksinasi

moninaisuutenansa / moninaisuutenaan

moninaisuuksinansa / moninaisuuksinaan

Abe

-tta

moninaisuudettani

moninaisuuksittani

moninaisuudettasi

moninaisuuksittasi

moninaisuudettansa / moninaisuudettaan

moninaisuuksittansa / moninaisuuksittaan

Com

-ne

-

moninaisuuksineni

-

moninaisuuksinesi

-

moninaisuuksinensa / moninaisuuksineen

Singular

Plural

Nom

-

moninaisuuteni

moninaisuutesi

moninaisuutensa

moninaisuuteni

moninaisuutesi

moninaisuutensa

Par

-ta

moninaisuuttani

moninaisuuttasi

moninaisuuttansa / moninaisuuttaan

moninaisuuksiani

moninaisuuksiasi

moninaisuuksiansa / moninaisuuksiaan

Gen

-n

moninaisuuteni

moninaisuutesi

moninaisuutensa

moninaisuuksieni

moninaisuuksiesi

moninaisuuksiensa

Ill

mihin

moninaisuuteeni

moninaisuuteesi

moninaisuuteensa

moninaisuuksiini

moninaisuuksiisi

moninaisuuksiinsa

Ine

-ssa

moninaisuudessani

moninaisuudessasi

moninaisuudessansa / moninaisuudessaan

moninaisuuksissani

moninaisuuksissasi

moninaisuuksissansa / moninaisuuksissaan

Ela

-sta

moninaisuudestani

moninaisuudestasi

moninaisuudestansa / moninaisuudestaan

moninaisuuksistani

moninaisuuksistasi

moninaisuuksistansa / moninaisuuksistaan

All

-lle

moninaisuudelleni

moninaisuudellesi

moninaisuudellensa / moninaisuudelleen

moninaisuuksilleni

moninaisuuksillesi

moninaisuuksillensa / moninaisuuksillean

Ade

-lla

moninaisuudellani

moninaisuudellasi

moninaisuudellansa / moninaisuudellaan

moninaisuuksillani

moninaisuuksillasi

moninaisuuksillansa / moninaisuuksillaan

Abl

-lta

moninaisuudeltani

moninaisuudeltasi

moninaisuudeltansa / moninaisuudeltaan

moninaisuuksiltani

moninaisuuksiltasi

moninaisuuksiltansa / moninaisuuksiltaan

Tra

-ksi

moninaisuudekseni

moninaisuudeksesi

moninaisuudeksensa / moninaisuudekseen

moninaisuuksikseni

moninaisuuksiksesi

moninaisuuksiksensa / moninaisuuksikseen

Ess

-na

moninaisuutenani

moninaisuutenasi

moninaisuutenansa / moninaisuutenaan

moninaisuuksinani

moninaisuuksinasi

moninaisuuksinansa / moninaisuuksinaan

Abe

-tta

moninaisuudettani

moninaisuudettasi

moninaisuudettansa / moninaisuudettaan

moninaisuuksittani

moninaisuuksittasi

moninaisuuksittansa / moninaisuuksittaan

Com

-ne

-

-

-

moninaisuuksineni

moninaisuuksinesi

moninaisuuksinensa / moninaisuuksineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

moninaisuutemme

moninaisuutemme

moninaisuutenne

moninaisuutenne

moninaisuutensa

moninaisuutensa

Par

-ta

moninaisuuttamme

moninaisuuksiamme

moninaisuuttanne

moninaisuuksianne

moninaisuuttansa / moninaisuuttaan

moninaisuuksiansa / moninaisuuksiaan

Gen

-n

moninaisuutemme

moninaisuuksiemme

moninaisuutenne

moninaisuuksienne

moninaisuutensa

moninaisuuksiensa

Ill

mihin

moninaisuuteemme

moninaisuuksiimme

moninaisuuteenne

moninaisuuksiinne

moninaisuuteensa

moninaisuuksiinsa

Ine

-ssa

moninaisuudessamme

moninaisuuksissamme

moninaisuudessanne

moninaisuuksissanne

moninaisuudessansa / moninaisuudessaan

moninaisuuksissansa / moninaisuuksissaan

Ela

-sta

moninaisuudestamme

moninaisuuksistamme

moninaisuudestanne

moninaisuuksistanne

moninaisuudestansa / moninaisuudestaan

moninaisuuksistansa / moninaisuuksistaan

All

-lle

moninaisuudellemme

moninaisuuksillemme

moninaisuudellenne

moninaisuuksillenne

moninaisuudellensa / moninaisuudelleen

moninaisuuksillensa / moninaisuuksillean

Ade

-lla

moninaisuudellamme

moninaisuuksillamme

moninaisuudellanne

moninaisuuksillanne

moninaisuudellansa / moninaisuudellaan

moninaisuuksillansa / moninaisuuksillaan

Abl

-lta

moninaisuudeltamme

moninaisuuksiltamme

moninaisuudeltanne

moninaisuuksiltanne

moninaisuudeltansa / moninaisuudeltaan

moninaisuuksiltansa / moninaisuuksiltaan

Tra

-ksi

moninaisuudeksemme

moninaisuuksiksemme

moninaisuudeksenne

moninaisuuksiksenne

moninaisuudeksensa / moninaisuudekseen

moninaisuuksiksensa / moninaisuuksikseen

Ess

-na

moninaisuutenamme

moninaisuuksinamme

moninaisuutenanne

moninaisuuksinanne

moninaisuutenansa / moninaisuutenaan

moninaisuuksinansa / moninaisuuksinaan

Abe

-tta

moninaisuudettamme

moninaisuuksittamme

moninaisuudettanne

moninaisuuksittanne

moninaisuudettansa / moninaisuudettaan

moninaisuuksittansa / moninaisuuksittaan

Com

-ne

-

moninaisuuksinemme

-

moninaisuuksinenne

-

moninaisuuksinensa / moninaisuuksineen

Singular

Plural

Nom

-

moninaisuutemme

moninaisuutenne

moninaisuutensa

moninaisuutemme

moninaisuutenne

moninaisuutensa

Par

-ta

moninaisuuttamme

moninaisuuttanne

moninaisuuttansa / moninaisuuttaan

moninaisuuksiamme

moninaisuuksianne

moninaisuuksiansa / moninaisuuksiaan

Gen

-n

moninaisuutemme

moninaisuutenne

moninaisuutensa

moninaisuuksiemme

moninaisuuksienne

moninaisuuksiensa

Ill

mihin

moninaisuuteemme

moninaisuuteenne

moninaisuuteensa

moninaisuuksiimme

moninaisuuksiinne

moninaisuuksiinsa

Ine

-ssa

moninaisuudessamme

moninaisuudessanne

moninaisuudessansa / moninaisuudessaan

moninaisuuksissamme

moninaisuuksissanne

moninaisuuksissansa / moninaisuuksissaan

Ela

-sta

moninaisuudestamme

moninaisuudestanne

moninaisuudestansa / moninaisuudestaan

moninaisuuksistamme

moninaisuuksistanne

moninaisuuksistansa / moninaisuuksistaan

All

-lle

moninaisuudellemme

moninaisuudellenne

moninaisuudellensa / moninaisuudelleen

moninaisuuksillemme

moninaisuuksillenne

moninaisuuksillensa / moninaisuuksillean

Ade

-lla

moninaisuudellamme

moninaisuudellanne

moninaisuudellansa / moninaisuudellaan

moninaisuuksillamme

moninaisuuksillanne

moninaisuuksillansa / moninaisuuksillaan

Abl

-lta

moninaisuudeltamme

moninaisuudeltanne

moninaisuudeltansa / moninaisuudeltaan

moninaisuuksiltamme

moninaisuuksiltanne

moninaisuuksiltansa / moninaisuuksiltaan

Tra

-ksi

moninaisuudeksemme

moninaisuudeksenne

moninaisuudeksensa / moninaisuudekseen

moninaisuuksiksemme

moninaisuuksiksenne

moninaisuuksiksensa / moninaisuuksikseen

Ess

-na

moninaisuutenamme

moninaisuutenanne

moninaisuutenansa / moninaisuutenaan

moninaisuuksinamme

moninaisuuksinanne

moninaisuuksinansa / moninaisuuksinaan

Abe

-tta

moninaisuudettamme

moninaisuudettanne

moninaisuudettansa / moninaisuudettaan

moninaisuuksittamme

moninaisuuksittanne

moninaisuuksittansa / moninaisuuksittaan

Com

-ne

-

-

-

moninaisuuksinemme

moninaisuuksinenne

moninaisuuksinensa / moninaisuuksineen

This word is used as a prefix for nouns.

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

naisuus

naisuudet

Par

-ta

naisuutta

naisuuksia

Gen

-n

naisuuden

naisuuksien

Ill

mihin

naisuuteen

naisuuksiin

Ine

-ssa

naisuudessa

naisuuksissa

Ela

-sta

naisuudesta

naisuuksista

All

-lle

naisuudelle

naisuuksille

Ade

-lla

naisuudella

naisuuksilla

Abl

-lta

naisuudelta

naisuuksilta

Tra

-ksi

naisuudeksi

naisuuksiksi

Ess

-na

naisuutena

naisuuksina

Abe

-tta

naisuudetta

naisuuksitta

Com

-ne

-

naisuuksine

Ins

-in

-

naisuuksin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

naisuus

naisuudet

Par

-ta

naisuutta

naisuuksia

Gen

-n

naisuuden

naisuuksien

Ill

mihin

naisuuteen

naisuuksiin

Ine

-ssa

naisuudessa

naisuuksissa

Ela

-sta

naisuudesta

naisuuksista

All

-lle

naisuudelle

naisuuksille

Ade

-lla

naisuudella

naisuuksilla

Abl

-lta

naisuudelta

naisuuksilta

Tra

-ksi

naisuudeksi

naisuuksiksi

Ess

-na

naisuutena

naisuuksina

Abe

-tta

naisuudetta

naisuuksitta

Com

-ne

-

naisuuksine

Ins

-in

-

naisuuksin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

uNit
uNit
Show more arrow right
Tatoeba, sentence ID: 16683; Europarl; Tatoeba, sentence ID: 248637; Tatoeba, sentence ID: 309790; OpenSubtitles; Europarl Parallel Corpus, sentence ID: 1507369; Tatoeba; OPUS; Tatoeba, sentence ID: 331510 Naisuus on taakka. Beauty is a burden. Naisuus säteilee hänestä aina ulospäin. Beauty radiates outwards from her. Totta kai puolisollasi on naisuus. Of course your spouse has beauty. Naisuus on katoavaa ja huolestuttavaa. Beauty is fleeting and concerning. Älkää vaientako hänen naisuuttaan. Don't silence her femininity. Naisuus on lahja, jota kukaan ei halua menettää. Beauty is a gift that no one wants to lose. Voimme oppia paljon hänen naisuudestaan. We can learn a lot from her feminine charm. Monet ihmiset ihailevat hänen naisuuttaan. Many people admire her gracefulness. Hänellä on aina mukanaan pientä naisuutta. She always carries a bit of elegance with her. Kaikella on aikansa ja paikkansa, myös naisuudelle. Everything has its time and place, even for beauty. Show more arrow right

Wiktionary

womanhood Show more arrow right nainen +‎ -uus Show more arrow right

Wikipedia

Woman A woman is an adult female human. The term woman may also refer to a girl (a female child or adolescent). The plural women is sometimes used for female humans regardless of age, as in phrases such as "women's rights.". Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

naisuuteni

naisuuteni

naisuutesi

naisuutesi

naisuutensa

naisuutensa

Par

-ta

naisuuttani

naisuuksiani

naisuuttasi

naisuuksiasi

naisuuttansa / naisuuttaan

naisuuksiansa / naisuuksiaan

Gen

-n

naisuuteni

naisuuksieni

naisuutesi

naisuuksiesi

naisuutensa

naisuuksiensa

Ill

mihin

naisuuteeni

naisuuksiini

naisuuteesi

naisuuksiisi

naisuuteensa

naisuuksiinsa

Ine

-ssa

naisuudessani

naisuuksissani

naisuudessasi

naisuuksissasi

naisuudessansa / naisuudessaan

naisuuksissansa / naisuuksissaan

Ela

-sta

naisuudestani

naisuuksistani

naisuudestasi

naisuuksistasi

naisuudestansa / naisuudestaan

naisuuksistansa / naisuuksistaan

All

-lle

naisuudelleni

naisuuksilleni

naisuudellesi

naisuuksillesi

naisuudellensa / naisuudelleen

naisuuksillensa / naisuuksillean

Ade

-lla

naisuudellani

naisuuksillani

naisuudellasi

naisuuksillasi

naisuudellansa / naisuudellaan

naisuuksillansa / naisuuksillaan

Abl

-lta

naisuudeltani

naisuuksiltani

naisuudeltasi

naisuuksiltasi

naisuudeltansa / naisuudeltaan

naisuuksiltansa / naisuuksiltaan

Tra

-ksi

naisuudekseni

naisuuksikseni

naisuudeksesi

naisuuksiksesi

naisuudeksensa / naisuudekseen

naisuuksiksensa / naisuuksikseen

Ess

-na

naisuutenani

naisuuksinani

naisuutenasi

naisuuksinasi

naisuutenansa / naisuutenaan

naisuuksinansa / naisuuksinaan

Abe

-tta

naisuudettani

naisuuksittani

naisuudettasi

naisuuksittasi

naisuudettansa / naisuudettaan

naisuuksittansa / naisuuksittaan

Com

-ne

-

naisuuksineni

-

naisuuksinesi

-

naisuuksinensa / naisuuksineen

Singular

Plural

Nom

-

naisuuteni

naisuutesi

naisuutensa

naisuuteni

naisuutesi

naisuutensa

Par

-ta

naisuuttani

naisuuttasi

naisuuttansa / naisuuttaan

naisuuksiani

naisuuksiasi

naisuuksiansa / naisuuksiaan

Gen

-n

naisuuteni

naisuutesi

naisuutensa

naisuuksieni

naisuuksiesi

naisuuksiensa

Ill

mihin

naisuuteeni

naisuuteesi

naisuuteensa

naisuuksiini

naisuuksiisi

naisuuksiinsa

Ine

-ssa

naisuudessani

naisuudessasi

naisuudessansa / naisuudessaan

naisuuksissani

naisuuksissasi

naisuuksissansa / naisuuksissaan

Ela

-sta

naisuudestani

naisuudestasi

naisuudestansa / naisuudestaan

naisuuksistani

naisuuksistasi

naisuuksistansa / naisuuksistaan

All

-lle

naisuudelleni

naisuudellesi

naisuudellensa / naisuudelleen

naisuuksilleni

naisuuksillesi

naisuuksillensa / naisuuksillean

Ade

-lla

naisuudellani

naisuudellasi

naisuudellansa / naisuudellaan

naisuuksillani

naisuuksillasi

naisuuksillansa / naisuuksillaan

Abl

-lta

naisuudeltani

naisuudeltasi

naisuudeltansa / naisuudeltaan

naisuuksiltani

naisuuksiltasi

naisuuksiltansa / naisuuksiltaan

Tra

-ksi

naisuudekseni

naisuudeksesi

naisuudeksensa / naisuudekseen

naisuuksikseni

naisuuksiksesi

naisuuksiksensa / naisuuksikseen

Ess

-na

naisuutenani

naisuutenasi

naisuutenansa / naisuutenaan

naisuuksinani

naisuuksinasi

naisuuksinansa / naisuuksinaan

Abe

-tta

naisuudettani

naisuudettasi

naisuudettansa / naisuudettaan

naisuuksittani

naisuuksittasi

naisuuksittansa / naisuuksittaan

Com

-ne

-

-

-

naisuuksineni

naisuuksinesi

naisuuksinensa / naisuuksineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

naisuutemme

naisuutemme

naisuutenne

naisuutenne

naisuutensa

naisuutensa

Par

-ta

naisuuttamme

naisuuksiamme

naisuuttanne

naisuuksianne

naisuuttansa / naisuuttaan

naisuuksiansa / naisuuksiaan

Gen

-n

naisuutemme

naisuuksiemme

naisuutenne

naisuuksienne

naisuutensa

naisuuksiensa

Ill

mihin

naisuuteemme

naisuuksiimme

naisuuteenne

naisuuksiinne

naisuuteensa

naisuuksiinsa

Ine

-ssa

naisuudessamme

naisuuksissamme

naisuudessanne

naisuuksissanne

naisuudessansa / naisuudessaan

naisuuksissansa / naisuuksissaan

Ela

-sta

naisuudestamme

naisuuksistamme

naisuudestanne

naisuuksistanne

naisuudestansa / naisuudestaan

naisuuksistansa / naisuuksistaan

All

-lle

naisuudellemme

naisuuksillemme

naisuudellenne

naisuuksillenne

naisuudellensa / naisuudelleen

naisuuksillensa / naisuuksillean

Ade

-lla

naisuudellamme

naisuuksillamme

naisuudellanne

naisuuksillanne

naisuudellansa / naisuudellaan

naisuuksillansa / naisuuksillaan

Abl

-lta

naisuudeltamme

naisuuksiltamme

naisuudeltanne

naisuuksiltanne

naisuudeltansa / naisuudeltaan

naisuuksiltansa / naisuuksiltaan

Tra

-ksi

naisuudeksemme

naisuuksiksemme

naisuudeksenne

naisuuksiksenne

naisuudeksensa / naisuudekseen

naisuuksiksensa / naisuuksikseen

Ess

-na

naisuutenamme

naisuuksinamme

naisuutenanne

naisuuksinanne

naisuutenansa / naisuutenaan

naisuuksinansa / naisuuksinaan

Abe

-tta

naisuudettamme

naisuuksittamme

naisuudettanne

naisuuksittanne

naisuudettansa / naisuudettaan

naisuuksittansa / naisuuksittaan

Com

-ne

-

naisuuksinemme

-

naisuuksinenne

-

naisuuksinensa / naisuuksineen

Singular

Plural

Nom

-

naisuutemme

naisuutenne

naisuutensa

naisuutemme

naisuutenne

naisuutensa

Par

-ta

naisuuttamme

naisuuttanne

naisuuttansa / naisuuttaan

naisuuksiamme

naisuuksianne

naisuuksiansa / naisuuksiaan

Gen

-n

naisuutemme

naisuutenne

naisuutensa

naisuuksiemme

naisuuksienne

naisuuksiensa

Ill

mihin

naisuuteemme

naisuuteenne

naisuuteensa

naisuuksiimme

naisuuksiinne

naisuuksiinsa

Ine

-ssa

naisuudessamme

naisuudessanne

naisuudessansa / naisuudessaan

naisuuksissamme

naisuuksissanne

naisuuksissansa / naisuuksissaan

Ela

-sta

naisuudestamme

naisuudestanne

naisuudestansa / naisuudestaan

naisuuksistamme

naisuuksistanne

naisuuksistansa / naisuuksistaan

All

-lle

naisuudellemme

naisuudellenne

naisuudellensa / naisuudelleen

naisuuksillemme

naisuuksillenne

naisuuksillensa / naisuuksillean

Ade

-lla

naisuudellamme

naisuudellanne

naisuudellansa / naisuudellaan

naisuuksillamme

naisuuksillanne

naisuuksillansa / naisuuksillaan

Abl

-lta

naisuudeltamme

naisuudeltanne

naisuudeltansa / naisuudeltaan

naisuuksiltamme

naisuuksiltanne

naisuuksiltansa / naisuuksiltaan

Tra

-ksi

naisuudeksemme

naisuudeksenne

naisuudeksensa / naisuudekseen

naisuuksiksemme

naisuuksiksenne

naisuuksiksensa / naisuuksikseen

Ess

-na

naisuutenamme

naisuutenanne

naisuutenansa / naisuutenaan

naisuuksinamme

naisuuksinanne

naisuuksinansa / naisuuksinaan

Abe

-tta

naisuudettamme

naisuudettanne

naisuudettansa / naisuudettaan

naisuuksittamme

naisuuksittanne

naisuuksittansa / naisuuksittaan

Com

-ne

-

-

-

naisuuksinemme

naisuuksinenne

naisuuksinensa / naisuuksineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept