logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

, noun

Word analysis
yöpelko

yöpelko

Noun, Singular Nominative

+ pelko

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöt

Par

-ta

yötä

öitä

Gen

-n

yön

öitten / öiden

Ill

mihin

yöhön

öihin

Ine

-ssa

yössä

öissä

Ela

-sta

yöstä

öistä

All

-lle

yölle

öille

Ade

-lla

yöllä

öillä

Abl

-lta

yöltä

öiltä

Tra

-ksi

yöksi

öiksi

Ess

-na

yönä

öinä

Abe

-tta

yöttä

öittä

Com

-ne

-

öine

Ins

-in

-

öin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöt

Par

-ta

yötä

öitä

Gen

-n

yön

öitten / öiden

Ill

mihin

yöhön

öihin

Ine

-ssa

yössä

öissä

Ela

-sta

yöstä

öistä

All

-lle

yölle

öille

Ade

-lla

yöllä

öillä

Abl

-lta

yöltä

öiltä

Tra

-ksi

yöksi

öiksi

Ess

-na

yönä

öinä

Abe

-tta

yöttä

öittä

Com

-ne

-

öine

Ins

-in

-

öin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

night , ilta
nighttime yöaika,
Show more arrow right

Wiktionary

night Fin:Yöllä on pimeää.Eng:It is dark at night. (modifier) night, nocturnal Show more arrow right The concepts ilta (“evening”) and (“night”) are defined slightly differently in Finnish and English. is generally regarded as the period of day normally devoted for sleeping, i.e. roughly the time between 10/11 p.m. and 6/7 a.m. The time between 5/6 p.m. and 10/11 p.m. is referred to as ilta (“evening”), but in English it is often called "night" as e.g. in "I have a meeting tonight". The term tiistaiyö (literally, Tuesday night) would actually refer to the hours from approximately 23:00 Monday to 06:00 Tuesday, which in standard English would be referred to as Monday night (even though Tuesday technically begins during this period). Show more arrow right yöllinenyöpyäyötön yööinenöisin Show more arrow right aamuyöalkuyöhallayöhääyöiltayöjouluyöjuhannusyökeskiyökesäyölemmenyöloppuyömyrsky-pakkasyöpuoliyöpääsiäisyösuviyösydänyötalviyöuudenvuodenyövappuyöyöaikayöastiayöasuyöbaariyöeläinyöelämäyöilmayöjunayöjuoksuyökahvilayökasteyökasteluyökausiyökerhoyökortteeriyökylmäyökyöpeliyölamppuyölentoyölepoyöliikenneyölintuyölämmitysyölämpötilayömajayömyssyyömyöhäyönkuningataryönmustayönseutuyönäköyönäytäntöyöpaikkayöpaitayöpakkanenyöpalayöpelkoyöperhonenyöpilviyöpimeäyöpukuyöpuoliyöpuuyöpäivystysyöpöytäyöradioyörahayörauhayöravintolayösijayösilmäyösokeusyösuunnistusyösydänyösyöttöyösähköyösäilöyötaivasyötaksayötuuliyötyöyötyöläinenyötähtäinyöuniyövaateyövahtiyövaippayövalaistusyövalvontayövierasyövilkkayövoideyövuoro Show more arrow right From Proto-Finnic öö, from Proto-Uralic üje. Cognates include Karelian , Ludian üö, Estonian öö, Ingrian öö, Livonian īe, Northern Sami idja, Inari Sami ijjâ, Udmurt уй (uj), Komi-Permyak ой (oj), Komi-Zyrian вой (voj), Southern Mansi йӣ (jī), Hungarian éj. Show more arrow right

Wikipedia

Night Night or nighttime (also spelled night-time or night time) is the period of ambient darkness from sunset to sunrise during each 24-hour day, when the Sun is below the horizon. The exact time when night begins and ends (equally true with evening) depends on the location and varies throughout the year. When night is considered as a period that follows evening, it is usually considered to start around 8 pm and to last to about 4 am. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ni

ni

si

si

nsä

nsä

Par

-ta

yötäni

öitäni

yötäsi

öitäsi

yötänsä / yötään

öitänsä / öitään

Gen

-n

ni

öitteni / öideni

si

öittesi / öidesi

nsä

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhöni

öihini

yöhösi

öihisi

yöhönsä

öihinsä

Ine

-ssa

yössäni

öissäni

yössäsi

öissäsi

yössänsä / yössään

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstäni

öistäni

yöstäsi

öistäsi

yöstänsä / yöstään

öistänsä / öistään

All

-lle

yölleni

öilleni

yöllesi

öillesi

yöllensä / yölleen

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yölläni

öilläni

yölläsi

öilläsi

yöllänsä / yöllään

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltäni

öiltäni

yöltäsi

öiltäsi

yöltänsä / yöltään

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yökseni

öikseni

yöksesi

öiksesi

yöksensä / yökseen

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönäni

öinäni

yönäsi

öinäsi

yönänsä / yönään

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttäni

öittäni

yöttäsi

öittäsi

yöttänsä / yöttään

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

öineni

-

öinesi

-

öinensä / öineen

Singular

Plural

Nom

-

ni

si

nsä

ni

si

nsä

Par

-ta

yötäni

yötäsi

yötänsä / yötään

öitäni

öitäsi

öitänsä / öitään

Gen

-n

ni

si

nsä

öitteni / öideni

öittesi / öidesi

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhöni

yöhösi

yöhönsä

öihini

öihisi

öihinsä

Ine

-ssa

yössäni

yössäsi

yössänsä / yössään

öissäni

öissäsi

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstäni

yöstäsi

yöstänsä / yöstään

öistäni

öistäsi

öistänsä / öistään

All

-lle

yölleni

yöllesi

yöllensä / yölleen

öilleni

öillesi

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yölläni

yölläsi

yöllänsä / yöllään

öilläni

öilläsi

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltäni

yöltäsi

yöltänsä / yöltään

öiltäni

öiltäsi

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yökseni

yöksesi

yöksensä / yökseen

öikseni

öiksesi

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönäni

yönäsi

yönänsä / yönään

öinäni

öinäsi

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttäni

yöttäsi

yöttänsä / yöttään

öittäni

öittäsi

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

-

-

öineni

öinesi

öinensä / öineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

mme

mme

nne

nne

nsä

nsä

Par

-ta

yötämme

öitämme

yötänne

öitänne

yötänsä / yötään

öitänsä / öitään

Gen

-n

mme

öittemme / öidemme

nne

öittenne / öidenne

nsä

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhömme

öihimme

yöhönne

öihinne

yöhönsä

öihinsä

Ine

-ssa

yössämme

öissämme

yössänne

öissänne

yössänsä / yössään

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstämme

öistämme

yöstänne

öistänne

yöstänsä / yöstään

öistänsä / öistään

All

-lle

yöllemme

öillemme

yöllenne

öillenne

yöllensä / yölleen

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yöllämme

öillämme

yöllänne

öillänne

yöllänsä / yöllään

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltämme

öiltämme

yöltänne

öiltänne

yöltänsä / yöltään

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yöksemme

öiksemme

yöksenne

öiksenne

yöksensä / yökseen

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönämme

öinämme

yönänne

öinänne

yönänsä / yönään

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttämme

öittämme

yöttänne

öittänne

yöttänsä / yöttään

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

öinemme

-

öinenne

-

öinensä / öineen

Singular

Plural

Nom

-

mme

nne

nsä

mme

nne

nsä

Par

-ta

yötämme

yötänne

yötänsä / yötään

öitämme

öitänne

öitänsä / öitään

Gen

-n

mme

nne

nsä

öittemme / öidemme

öittenne / öidenne

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhömme

yöhönne

yöhönsä

öihimme

öihinne

öihinsä

Ine

-ssa

yössämme

yössänne

yössänsä / yössään

öissämme

öissänne

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstämme

yöstänne

yöstänsä / yöstään

öistämme

öistänne

öistänsä / öistään

All

-lle

yöllemme

yöllenne

yöllensä / yölleen

öillemme

öillenne

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yöllämme

yöllänne

yöllänsä / yöllään

öillämme

öillänne

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltämme

yöltänne

yöltänsä / yöltään

öiltämme

öiltänne

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yöksemme

yöksenne

yöksensä / yökseen

öiksemme

öiksenne

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönämme

yönänne

yönänsä / yönään

öinämme

öinänne

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttämme

yöttänne

yöttänsä / yöttään

öittämme

öittänne

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

-

-

öinemme

öinenne

öinensä / öineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

pelko

pelot

Par

-ta

pelkoa

pelkoja

Gen

-n

pelon

pelkojen

Ill

mihin

pelkoon

pelkoihin

Ine

-ssa

pelossa

peloissa

Ela

-sta

pelosta

peloista

All

-lle

pelolle

peloille

Ade

-lla

pelolla

peloilla

Abl

-lta

pelolta

peloilta

Tra

-ksi

peloksi

peloiksi

Ess

-na

pelkona

pelkoina

Abe

-tta

pelotta

peloitta

Com

-ne

-

pelkoine

Ins

-in

-

peloin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

pelko

pelot

Par

-ta

pelkoa

pelkoja

Gen

-n

pelon

pelkojen

Ill

mihin

pelkoon

pelkoihin

Ine

-ssa

pelossa

peloissa

Ela

-sta

pelosta

peloista

All

-lle

pelolle

peloille

Ade

-lla

pelolla

peloilla

Abl

-lta

pelolta

peloilta

Tra

-ksi

peloksi

peloiksi

Ess

-na

pelkona

pelkoina

Abe

-tta

pelotta

peloitta

Com

-ne

-

pelkoine

Ins

-in

-

peloin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

fear pelko, huoli, levottomuus
anxiety huoli, levottomuus, pelko, hätäännys
dread pelko, suuri pelko
apprehension pelko, levottomuus, käsitys, vangitseminen, pidätys, käsityskyky
fright pelko, säikähdys, kauhu, pelästys, linnunpelätin, pelätin
trepidation pelko, huoli
horror kauhu, kauheus, pelko, hirveys, kammo, vastenmielisyys
funk masennus, mieli maassa, pelko, pelkuri
Show more arrow right

Wiktionary

fear, dread. Show more arrow right Verbs pelottaa Show more arrow right From Proto-Finnic pelko. Equivalent to pelätä +‎ -o. Show more arrow right

Wikipedia

Fear Fear is an emotion induced by perceived danger or threat, which causes physiological changes and ultimately behavioral changes, such as mounting an aggressive response or fleeing the threat. Fear in human beings may occur in response to a certain stimulus occurring in the present, or in anticipation or expectation of a future threat perceived as a risk to oneself. The fear response arises from the perception of danger leading to confrontation with or escape from/avoiding the threat (also known as the fight-or-flight response), which in extreme cases of fear (horror and terror) can be a freeze response or paralysis. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

pelkoni

pelkoni

pelkosi

pelkosi

pelkonsa

pelkonsa

Par

-ta

pelkoani

pelkojani

pelkoasi

pelkojasi

pelkoansa / pelkoaan

pelkojansa / pelkojaan

Gen

-n

pelkoni

pelkojeni

pelkosi

pelkojesi

pelkonsa

pelkojensa / pelkojensä

Ill

mihin

pelkooni

pelkoihini

pelkoosi

pelkoihisi

pelkoonsa

pelkoihinsa / pelkoihinsä

Ine

-ssa

pelossani

peloissani

pelossasi

peloissasi

pelossansa / pelossaan

peloissansa / peloissaan

Ela

-sta

pelostani

peloistani

pelostasi

peloistasi

pelostansa / pelostaan

peloistansa / peloistaan

All

-lle

pelolleni

peloilleni

pelollesi

peloillesi

pelollensa / pelolleen

peloillensa / peloillean

Ade

-lla

pelollani

peloillani

pelollasi

peloillasi

pelollansa / pelollaan

peloillansa / peloillaan

Abl

-lta

peloltani

peloiltani

peloltasi

peloiltasi

peloltansa / peloltaan

peloiltansa / peloiltaan

Tra

-ksi

pelokseni

peloikseni

peloksesi

peloiksesi

peloksensa / pelokseen

peloiksensa / peloikseen

Ess

-na

pelkonani

pelkoinani

pelkonasi

pelkoinasi

pelkonansa / pelkonaan

pelkoinansa / pelkoinaan

Abe

-tta

pelottani

peloittani

pelottasi

peloittasi

pelottansa / pelottaan

peloittansa / peloittaan

Com

-ne

-

pelkoineni

-

pelkoinesi

-

pelkoinensa / pelkoineen

Singular

Plural

Nom

-

pelkoni

pelkosi

pelkonsa

pelkoni

pelkosi

pelkonsa

Par

-ta

pelkoani

pelkoasi

pelkoansa / pelkoaan

pelkojani

pelkojasi

pelkojansa / pelkojaan

Gen

-n

pelkoni

pelkosi

pelkonsa

pelkojeni

pelkojesi

pelkojensa / pelkojensä

Ill

mihin

pelkooni

pelkoosi

pelkoonsa

pelkoihini

pelkoihisi

pelkoihinsa / pelkoihinsä

Ine

-ssa

pelossani

pelossasi

pelossansa / pelossaan

peloissani

peloissasi

peloissansa / peloissaan

Ela

-sta

pelostani

pelostasi

pelostansa / pelostaan

peloistani

peloistasi

peloistansa / peloistaan

All

-lle

pelolleni

pelollesi

pelollensa / pelolleen

peloilleni

peloillesi

peloillensa / peloillean

Ade

-lla

pelollani

pelollasi

pelollansa / pelollaan

peloillani

peloillasi

peloillansa / peloillaan

Abl

-lta

peloltani

peloltasi

peloltansa / peloltaan

peloiltani

peloiltasi

peloiltansa / peloiltaan

Tra

-ksi

pelokseni

peloksesi

peloksensa / pelokseen

peloikseni

peloiksesi

peloiksensa / peloikseen

Ess

-na

pelkonani

pelkonasi

pelkonansa / pelkonaan

pelkoinani

pelkoinasi

pelkoinansa / pelkoinaan

Abe

-tta

pelottani

pelottasi

pelottansa / pelottaan

peloittani

peloittasi

peloittansa / peloittaan

Com

-ne

-

-

-

pelkoineni

pelkoinesi

pelkoinensa / pelkoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

pelkomme

pelkomme

pelkonne

pelkonne

pelkonsa

pelkonsa

Par

-ta

pelkoamme

pelkojamme

pelkoanne

pelkojanne

pelkoansa / pelkoaan

pelkojansa / pelkojaan

Gen

-n

pelkomme

pelkojemme

pelkonne

pelkojenne

pelkonsa

pelkojensa / pelkojensä

Ill

mihin

pelkoomme

pelkoihimme

pelkoonne

pelkoihinne

pelkoonsa

pelkoihinsa / pelkoihinsä

Ine

-ssa

pelossamme

peloissamme

pelossanne

peloissanne

pelossansa / pelossaan

peloissansa / peloissaan

Ela

-sta

pelostamme

peloistamme

pelostanne

peloistanne

pelostansa / pelostaan

peloistansa / peloistaan

All

-lle

pelollemme

peloillemme

pelollenne

peloillenne

pelollensa / pelolleen

peloillensa / peloillean

Ade

-lla

pelollamme

peloillamme

pelollanne

peloillanne

pelollansa / pelollaan

peloillansa / peloillaan

Abl

-lta

peloltamme

peloiltamme

peloltanne

peloiltanne

peloltansa / peloltaan

peloiltansa / peloiltaan

Tra

-ksi

peloksemme

peloiksemme

peloksenne

peloiksenne

peloksensa / pelokseen

peloiksensa / peloikseen

Ess

-na

pelkonamme

pelkoinamme

pelkonanne

pelkoinanne

pelkonansa / pelkonaan

pelkoinansa / pelkoinaan

Abe

-tta

pelottamme

peloittamme

pelottanne

peloittanne

pelottansa / pelottaan

peloittansa / peloittaan

Com

-ne

-

pelkoinemme

-

pelkoinenne

-

pelkoinensa / pelkoineen

Singular

Plural

Nom

-

pelkomme

pelkonne

pelkonsa

pelkomme

pelkonne

pelkonsa

Par

-ta

pelkoamme

pelkoanne

pelkoansa / pelkoaan

pelkojamme

pelkojanne

pelkojansa / pelkojaan

Gen

-n

pelkomme

pelkonne

pelkonsa

pelkojemme

pelkojenne

pelkojensa / pelkojensä

Ill

mihin

pelkoomme

pelkoonne

pelkoonsa

pelkoihimme

pelkoihinne

pelkoihinsa / pelkoihinsä

Ine

-ssa

pelossamme

pelossanne

pelossansa / pelossaan

peloissamme

peloissanne

peloissansa / peloissaan

Ela

-sta

pelostamme

pelostanne

pelostansa / pelostaan

peloistamme

peloistanne

peloistansa / peloistaan

All

-lle

pelollemme

pelollenne

pelollensa / pelolleen

peloillemme

peloillenne

peloillensa / peloillean

Ade

-lla

pelollamme

pelollanne

pelollansa / pelollaan

peloillamme

peloillanne

peloillansa / peloillaan

Abl

-lta

peloltamme

peloltanne

peloltansa / peloltaan

peloiltamme

peloiltanne

peloiltansa / peloiltaan

Tra

-ksi

peloksemme

peloksenne

peloksensa / pelokseen

peloiksemme

peloiksenne

peloiksensa / peloikseen

Ess

-na

pelkonamme

pelkonanne

pelkonansa / pelkonaan

pelkoinamme

pelkoinanne

pelkoinansa / pelkoinaan

Abe

-tta

pelottamme

pelottanne

pelottansa / pelottaan

peloittamme

peloittanne

peloittansa / peloittaan

Com

-ne

-

-

-

pelkoinemme

pelkoinenne

pelkoinensa / pelkoineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept