Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

yöpelko    N Sg Nom + pelko   N Sg Nom

, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - yöt
Par -ta yötä öitä
Gen -n yön öitten / öiden
Ill mihin yöhön öihin
Ine -ssa yössä öissä
Ela -sta yöstä öistä
All -lle yölle öille
Ade -lla yöllä öillä
Abl -lta yöltä öiltä
Tra -ksi yöksi öiksi
Ess -na yönä öinä
Abe -tta yöttä öittä
Com -ne - öine
Ins -in - öin

Translations & synonyms

night , ilta
nighttime yöaika,
Wikipedia

Night or nighttime (also spelled night-time or night time) is the period of ambient darkness from sunset to sunrise during each 24-hour day, when the Sun is below the horizon. The exact time when night begins and ends (equally true with evening) depends on the location and varies throughout the year. When night is considered as a period that follows evening, it is usually considered to start around 8 pm and to last to about 4 am.

Source: Wikipedia
Wiktionary
night

     Fin: Yöllä on pimeää.
     Eng: ― It is dark at night.
(modifier) night, nocturnal

Usage:
The concepts ilta (“evening”) and (“night”) are defined slightly differently in Finnish and English. is generally regarded as the period of day normally devoted for sleeping, i.e. roughly the time between 10/11 p.m. and 6/7 a.m. The time between 5/6 p.m. and 10/11 p.m. is referred to as ilta (“evening”), but in English it is often called "night" as e.g. in "I have a meeting tonight". The term tiistaiyö (literally, Tuesday night) would actually refer to the hours from approximately 23:00 Monday to 06:00 Tuesday, which in standard English would be referred to as Monday night (even though Tuesday technically begins during this period).
Derived terms:
yöllinen
yöpyä
yötön yö
öinen
öisin

Compounds:
aamuyö
alkuyö
hallayö
hääyö
iltayö
jouluyö
juhannusyö
keskiyö
kesäyö
lemmenyö
loppuyö
myrsky-
pakkasyö
puoliyö
pääsiäisyö
suviyö
sydänyö
talviyö
uudenvuodenyö
vappuyö
yöaika
yöastia
yöasu
yöbaari
yöeläin
yöelämä
yöilma
yöjuna
yöjuoksu
yökahvila
yökaste
yökastelu
yökausi
yökerho
yökortteeri
yökylmä
yökyöpeli
yölamppu
yölento
yölepo
yöliikenne
yölintu
yölämmitys
yölämpötila
yömaja
yömyssy
yömyöhä
yönkuningatar
yönmusta
yönseutu
yönäkö
yönäytäntö
yöpaikka
yöpaita
yöpakkanen
yöpala
yöpelko
yöperhonen
yöpilvi
yöpimeä
yöpuku
yöpuoli
yöpuu
yöpäivystys
yöpöytä
yöradio
yöraha
yörauha
yöravintola
yösija
yösilmä
yösokeus
yösuunnistus
yösydän
yösyöttö
yösähkö
yösäilö
yötaivas
yötaksa
yötuuli
yötyö
yötyöläinen
yötähtäin
yöuni
yövaate
yövahti
yövaippa
yövalaistus
yövalvonta
yövieras
yövilkka
yövoide
yövuoro

Etymology:
From Proto-Finnic öö, from Proto-Uralic üje. Cognates include Karelian , Ludian üö, Estonian öö, Ingrian öö, Livonian īe, Northern Sami idja, Inari Sami ijjâ, Udmurt уй (uj), Komi-Permyak ой (oj), Komi-Zyrian вой (voj), Southern Mansi йӣ (jī), Hungarian éj.
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - yöni yöni yösi yösi yönsä yönsä
Par -ta yötäni öitäni yötäsi öitäsi yötänsä / yötään öitänsä / öitään
Gen -n yöni öitteni / öideni yösi öittesi / öidesi yönsä öittensä / öidensä
Ill mihin yöhöni öihini yöhösi öihisi yöhönsä öihinsä
Ine -ssa yössäni öissäni yössäsi öissäsi yössänsä / yössään öissänsä / öissään
Ela -sta yöstäni öistäni yöstäsi öistäsi yöstänsä / yöstään öistänsä / öistään
All -lle yölleni öilleni yöllesi öillesi yölleen / yöllensä öillensä / öilleän
Ade -lla yölläni öilläni yölläsi öilläsi yöllänsä / yöllään öillänsä / öillään
Abl -lta yöltäni öiltäni yöltäsi öiltäsi yöltänsä / yöltään öiltänsä / öiltään
Tra -ksi yökseni öikseni yöksesi öiksesi yökseen / yöksensä öikseen / öiksensä
Ess -na yönäni öinäni yönäsi öinäsi yönänsä / yönään öinänsä / öinään
Abe -tta yöttäni öittäni yöttäsi öittäsi yöttänsä / yöttään öittänsä / öittään
Com -ne - öineni - öinesi - öineen / öinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - yömme yömme yönne yönne yönsä yönsä
Par -ta yötämme öitämme yötänne öitänne yötänsä / yötään öitänsä / öitään
Gen -n yömme öittemme / öidemme yönne öittenne / öidenne yönsä öittensä / öidensä
Ill mihin yöhömme öihimme yöhönne öihinne yöhönsä öihinsä
Ine -ssa yössämme öissämme yössänne öissänne yössänsä / yössään öissänsä / öissään
Ela -sta yöstämme öistämme yöstänne öistänne yöstänsä / yöstään öistänsä / öistään
All -lle yöllemme öillemme yöllenne öillenne yölleen / yöllensä öillensä / öilleän
Ade -lla yöllämme öillämme yöllänne öillänne yöllänsä / yöllään öillänsä / öillään
Abl -lta yöltämme öiltämme yöltänne öiltänne yöltänsä / yöltään öiltänsä / öiltään
Tra -ksi yöksemme öiksemme yöksenne öiksenne yökseen / yöksensä öikseen / öiksensä
Ess -na yönämme öinämme yönänne öinänne yönänsä / yönään öinänsä / öinään
Abe -tta yöttämme öittämme yöttänne öittänne yöttänsä / yöttään öittänsä / öittään
Com -ne - öinemme - öinenne - öineen / öinensä

pelko, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - pelko pelot
Par -ta pelkoa pelkoja
Gen -n pelon pelkojen
Ill mihin pelkoon pelkoihin
Ine -ssa pelossa peloissa
Ela -sta pelosta peloista
All -lle pelolle peloille
Ade -lla pelolla peloilla
Abl -lta pelolta peloilta
Tra -ksi peloksi peloiksi
Ess -na pelkona pelkoina
Abe -tta pelotta peloitta
Com -ne - pelkoine
Ins -in - peloin
Wikipedia

Fear is an emotion induced by perceived danger or threat, which causes physiological changes and ultimately behavioral changes, such as mounting an aggressive response or fleeing the threat. Fear in human beings may occur in response to a certain stimulus occurring in the present, or in anticipation or expectation of a future threat perceived as a risk to oneself. The fear response arises from the perception of danger leading to confrontation with or escape from/avoiding the threat (also known as the fight-or-flight response), which in extreme cases of fear (horror and terror) can be a freeze response or paralysis.

Source: Wikipedia
Wiktionary
fear, dread.

Derived terms:
verbs
pelottaa
Etymology:
From Proto-Finnic pelko. Equivalent to pelätä +‎ -o.
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - pelkoni pelkoni pelkosi pelkosi pelkonsa pelkonsa
Par -ta pelkoani pelkojani pelkoasi pelkojasi pelkoansa / pelkoaan pelkojansa / pelkojaan
Gen -n pelkoni pelkojeni pelkosi pelkojesi pelkonsa pelkojensa / pelkojensä
Ill mihin pelkooni pelkoihini pelkoosi pelkoihisi pelkoonsa pelkoihinsa / pelkoihinsä
Ine -ssa pelossani peloissani pelossasi peloissasi pelossansa / pelossaan peloissansa / peloissaan
Ela -sta pelostani peloistani pelostasi peloistasi pelostansa / pelostaan peloistansa / peloistaan
All -lle pelolleni peloilleni pelollesi peloillesi pelolleen / pelollensa peloillensa / peloillean
Ade -lla pelollani peloillani pelollasi peloillasi pelollansa / pelollaan peloillansa / peloillaan
Abl -lta peloltani peloiltani peloltasi peloiltasi peloltansa / peloltaan peloiltansa / peloiltaan
Tra -ksi pelokseni peloikseni peloksesi peloiksesi pelokseen / peloksensa peloikseen / peloiksensa
Ess -na pelkonani pelkoinani pelkonasi pelkoinasi pelkonansa / pelkonaan pelkoinansa / pelkoinaan
Abe -tta pelottani peloittani pelottasi peloittasi pelottansa / pelottaan peloittansa / peloittaan
Com -ne - pelkoineni - pelkoinesi - pelkoineen / pelkoinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - pelkomme pelkomme pelkonne pelkonne pelkonsa pelkonsa
Par -ta pelkoamme pelkojamme pelkoanne pelkojanne pelkoansa / pelkoaan pelkojansa / pelkojaan
Gen -n pelkomme pelkojemme pelkonne pelkojenne pelkonsa pelkojensa / pelkojensä
Ill mihin pelkoomme pelkoihimme pelkoonne pelkoihinne pelkoonsa pelkoihinsa / pelkoihinsä
Ine -ssa pelossamme peloissamme pelossanne peloissanne pelossansa / pelossaan peloissansa / peloissaan
Ela -sta pelostamme peloistamme pelostanne peloistanne pelostansa / pelostaan peloistansa / peloistaan
All -lle pelollemme peloillemme pelollenne peloillenne pelolleen / pelollensa peloillensa / peloillean
Ade -lla pelollamme peloillamme pelollanne peloillanne pelollansa / pelollaan peloillansa / peloillaan
Abl -lta peloltamme peloiltamme peloltanne peloiltanne peloltansa / peloltaan peloiltansa / peloiltaan
Tra -ksi peloksemme peloiksemme peloksenne peloiksenne pelokseen / peloksensa peloikseen / peloiksensa
Ess -na pelkonamme pelkoinamme pelkonanne pelkoinanne pelkonansa / pelkonaan pelkoinansa / pelkoinaan
Abe -tta pelottamme peloittamme pelottanne peloittanne pelottansa / pelottaan peloittansa / peloittaan
Com -ne - pelkoinemme - pelkoinenne - pelkoineen / pelkoinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2021, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept