logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

tiukkua, verb

Word analysis
tiuku

tiuku

tiukkua

Verb, Active voice Imperative mood 2nd singular

tiukkua

Verb, Active voice Imperative mood Present Con negative form of verb 2nd singular

tiukkua

Verb, Active voice Indicative Present Con negative form of verb

tiuku

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Wiktionary

(intransitive) To trickle. Show more arrow right
tiukkua
Show more arrow right
ParaCrawl Corpus; Tanzil; Europarl v8; Suomi–englanti Europa Corpus; JRC-Acquis; Tatoeba Arabia TIUKU kahvikuppi ja asetti. Arabia TIUKU coffee cup and saucer. Tiuku Tuotannon kädenjälki on erilaista, erottuvaa ja toimivaa. Tiuku Tuotanto's touch is different, exclusive and very functional. Hän kuuli kaukaa tiukun äänen. He heard the sound of a bell tiuku from afar. Tiuku kutsui kylänväkeä koolle. The bell tiuku called the villagers together. Tiuku Vanhatalo. This old house. Tiuku soi ilmassa kirkkaana ja kutsuvana. The bell tiuku rang in the air, clear and inviting. Tiuku soi kaukana metsässä. The bell rang far away in the forest. Tiuku löi keskiyön hetkellä. The clock struck at midnight. Mainostuotteet: Tiuku Tuotanto. Advertising products: Tiuku Tuotanto. Tiuku herätti minut aamulla aikaisin. The alarm clock woke me up early in the morning. Show more arrow right

Indicative

Indicative present

Singular

Positive

Negative

i

tiukun

en tiuku

ii

tiukut

et tiuku

iii

tiukkuu

ei tiuku

Plural

Positive

Negative

i

tiukumme / tiukutaan

emme tiuku / ei tiukuta

ii

tiukutte

ette tiuku

iii

tiukkuvat

eivät tiuku

Indicative imperfect

Singular

Positive

Negative

i

tiukuin

en tiukkunut

ii

tiukuit

et tiukkunut

iii

tiukkui

ei tiukkunut

Plural

Positive

Negative

i

tiukuimme / tiukuttiin

emme tiukkuneet / ei tiukuttu

ii

tiukuitte

ette tiukkuneet

iii

tiukkuivat

eivät tiukkuneet

Indicative perfect

Singular

Positive

Negative

i

olen tiukkunut

en ole tiukkunut

ii

olet tiukkunut

et ole tiukkunut

iii

on tiukkunut

ei ole tiukkunut

Plural

Positive

Negative

i

olemme tiukkuneet

emme ole tiukkuneet

ii

olette tiukkuneet

ette ole tiukkuneet

iii

ovat tiukkuneet

eivät ole tiukkuneet

Indicative plusquamperfect

Singular

Positive

Negative

i

olin tiukkunut

en ollut tiukkunut

ii

olit tiukkunut

et ollut tiukkunut

iii

oli tiukkunut

ei ollut tiukkunut

Plural

Positive

Negative

i

olimme tiukkuneet

emme olleet tiukkuneet

ii

olitte tiukkuneet

ette olleet tiukkuneet

iii

olivat tiukkuneet

eivät olleet tiukkuneet

Conditional

Conditional present

Singular

Positive

Negative

i

tiukkuisin

en tiukkuisi

ii

tiukkuisit

et tiukkuisi

iii

tiukkuisi

ei tiukkuisi

Plural

Positive

Negative

i

tiukkuisimme

emme tiukkuisi

ii

tiukkuisitte

ette tiukkuisi

iii

tiukkuisivat

eivät tiukkuisi

Conditional perfect

Singular

Positive

Negative

i

olisin tiukkunut

en olisi tiukkunut

ii

olisit tiukkunut

et olisi tiukkunut

iii

olisi tiukkunut

ei olisi tiukkunut

Plural

Positive

Negative

i

olisimme tiukkuneet

emme olisi tiukkuneet

ii

olisitte tiukkuneet

ette olisi tiukkuneet

iii

olisivat tiukkuneet

eivät olisi tiukkuneet

Potential

Potential present

Singular

Positive

Negative

i

tiukkunen

en tiukkune

ii

tiukkunet

et tiukkune

iii

tiukkunee

ei tiukkune

Plural

Positive

Negative

i

tiukkunemme

emme tiukkune

ii

tiukkunette

ette tiukkune

iii

tiukkunevat

eivät tiukkune

Potential perfect

Singular

Positive

Negative

i

lienen tiukkunut

en liene tiukkunut

ii

lienet tiukkunut

et liene tiukkunut

iii

lienee tiukkunut

ei liene tiukkunut

Plural

Positive

Negative

i

lienemme tiukkuneet

emme liene tiukkuneet

ii

lienette tiukkuneet

ette liene tiukkuneet

iii

lienevät tiukkuneet

eivät liene tiukkuneet

Imperative

Singular

i

-

ii

tiuku

iii

tiukkukoon

Plural

i

tiukkukaamme

ii

tiukkukaa

iii

tiukkukoot

Infinitive

Infinitive I

Nom

-

tiukkua

Tra

-ksi

tiukkuaksensa / tiukkuakseen

Infinitive II

Ine

-ssa

tiukkuessa

Ins

-in

tiukkuen

Ine

-ssa

tiukuttaessa (passive)

Infinitive III

Ill

mihin

tiukkumaan

Ine

-ssa

tiukkumassa

Ela

-sta

tiukkumasta

Ade

-lla

tiukkumalla

Abe

-tta

tiukkumatta

Ins

-in

tiukkuman

Ins

-in

- (passive)

Infinitive IV

Nom

-

tiukkuminen

Par

-ta

tiukkumista

Infinitive V

tiukkumaisillaan / tiukkumaisillansa

Passive

Positive

Negative

Present

tiukutaan

ei tiukuta

Imperfect

tiukuttiin

ei tiukuttu

Potential

tiukuttaneen

ei tiukuttane

Conditional

tiukuttaisiin

ei tiukuttaisi

Imperative Present

tiukuttakoon

älköön tiukuttako

Imperative Perfect

olkoon tiukuttu

älköön tiukuttu

Positive

Negative

Present

tiukutaan

ei tiukuta

Imperfect

tiukuttiin

ei tiukuttu

Potential

tiukuttaneen

ei tiukuttane

Conditional

tiukuttaisiin

ei tiukuttaisi

Imperative Present

tiukuttakoon

älköön tiukuttako

Imperative Perfect

olkoon tiukuttu

älköön tiukuttu

Participle

Active

Passive

1st

tiukkuva

tiukuttava

2nd

tiukkunut

tiukuttu

3rd

tiukkuma

-

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tiuku

tiu’ut

Par

-ta

tiukua

tiukuja

Gen

-n

tiu’un

tiukujen

Ill

mihin

tiukuun

tiukuihin

Ine

-ssa

tiu’ussa

tiu’uissa

Ela

-sta

tiu’usta

tiu’uista

All

-lle

tiu’ulle

tiu’uille

Ade

-lla

tiu’ulla

tiu’uilla

Abl

-lta

tiu’ulta

tiu’uilta

Tra

-ksi

tiu’uksi

tiu’uiksi

Ess

-na

tiukuna

tiukuina

Abe

-tta

tiu’utta

tiu’uitta

Com

-ne

-

tiukuine

Ins

-in

-

tiu’uin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tiuku

tiu’ut

Par

-ta

tiukua

tiukuja

Gen

-n

tiu’un

tiukujen

Ill

mihin

tiukuun

tiukuihin

Ine

-ssa

tiu’ussa

tiu’uissa

Ela

-sta

tiu’usta

tiu’uista

All

-lle

tiu’ulle

tiu’uille

Ade

-lla

tiu’ulla

tiu’uilla

Abl

-lta

tiu’ulta

tiu’uilta

Tra

-ksi

tiu’uksi

tiu’uiksi

Ess

-na

tiukuna

tiukuina

Abe

-tta

tiu’utta

tiu’uitta

Com

-ne

-

tiukuine

Ins

-in

-

tiu’uin

bell soittokello, kello, kulkunen, tiuku, lasi, kaikusuppilo
Show more arrow right
Europarl Parallel Corpus; Suomi–englanti Europa Corpus; ParaCrawl Corpus; Tatoeba; Taito 2019 Tiuku soi hiljaa pirtissä. The tiuku chimed softly in the cabin. Tiuku soi kaukana metsässä. The bell is ringing far away in the forest. Tiuku Vanhatalo. This old house. Lasinen tiuku oli rikki lattialla. The glass bell was broken on the floor. Mainostuotteet: Tiuku Tuotanto. Advertising products: Tiuku Tuotanto. Tiuku puuttui kokonaan tästä vanhasta kellosta. The old clock completely lacked a tiuku. Tiuku oli vanha ja kulunut, mutta se toimi yhä hyvin. The tiuku was old and worn, but it still worked well. Kylässä oli vanha kellotapuli, jossa iso tiuku roikkui. There was an old bell tower in the village, with a big bell hanging. Ihana rakas Tiuku, en unohda sinua koskaan. My dear Tiuku, I will never forget you. Kommentit (2)s-Lähettäjä jp Kääntäjä Tiuku. Comments(2) - Submitted by jp / Translated by jp. Show more arrow right

Wiktionary

small bell, jingle bell Show more arrow right Of descriptive origin, compare tiukkua. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tiukuni

tiukuni

tiukusi

tiukusi

tiukunsa

tiukunsa

Par

-ta

tiukuani

tiukujani

tiukuasi

tiukujasi

tiukuansa / tiukuaan

tiukujansa / tiukujaan

Gen

-n

tiukuni

tiukujeni

tiukusi

tiukujesi

tiukunsa

tiukujensa

Ill

mihin

tiukuuni

tiukuihini

tiukuusi

tiukuihisi

tiukuunsa

tiukuihinsa

Ine

-ssa

tiu’ussani

tiu’uissani

tiu’ussasi

tiu’uissasi

tiu’ussansa / tiu’ussaan

tiu’uissansa / tiu’uissaan

Ela

-sta

tiu’ustani

tiu’uistani

tiu’ustasi

tiu’uistasi

tiu’ustansa / tiu’ustaan

tiu’uistansa / tiu’uistaan

All

-lle

tiu’ulleni

tiu’uilleni

tiu’ullesi

tiu’uillesi

tiu’ullensa / tiu’ulleen

tiu’uillensa / tiu’uillean

Ade

-lla

tiu’ullani

tiu’uillani

tiu’ullasi

tiu’uillasi

tiu’ullansa / tiu’ullaan

tiu’uillansa / tiu’uillaan

Abl

-lta

tiu’ultani

tiu’uiltani

tiu’ultasi

tiu’uiltasi

tiu’ultansa / tiu’ultaan

tiu’uiltansa / tiu’uiltaan

Tra

-ksi

tiu’ukseni

tiu’uikseni

tiu’uksesi

tiu’uiksesi

tiu’uksensa / tiu’ukseen

tiu’uiksensa / tiu’uikseen

Ess

-na

tiukunani

tiukuinani

tiukunasi

tiukuinasi

tiukunansa / tiukunaan

tiukuinansa / tiukuinaan

Abe

-tta

tiu’uttani

tiu’uittani

tiu’uttasi

tiu’uittasi

tiu’uttansa / tiu’uttaan

tiu’uittansa / tiu’uittaan

Com

-ne

-

tiukuineni

-

tiukuinesi

-

tiukuinensa / tiukuineen

Singular

Plural

Nom

-

tiukuni

tiukusi

tiukunsa

tiukuni

tiukusi

tiukunsa

Par

-ta

tiukuani

tiukuasi

tiukuansa / tiukuaan

tiukujani

tiukujasi

tiukujansa / tiukujaan

Gen

-n

tiukuni

tiukusi

tiukunsa

tiukujeni

tiukujesi

tiukujensa

Ill

mihin

tiukuuni

tiukuusi

tiukuunsa

tiukuihini

tiukuihisi

tiukuihinsa

Ine

-ssa

tiu’ussani

tiu’ussasi

tiu’ussansa / tiu’ussaan

tiu’uissani

tiu’uissasi

tiu’uissansa / tiu’uissaan

Ela

-sta

tiu’ustani

tiu’ustasi

tiu’ustansa / tiu’ustaan

tiu’uistani

tiu’uistasi

tiu’uistansa / tiu’uistaan

All

-lle

tiu’ulleni

tiu’ullesi

tiu’ullensa / tiu’ulleen

tiu’uilleni

tiu’uillesi

tiu’uillensa / tiu’uillean

Ade

-lla

tiu’ullani

tiu’ullasi

tiu’ullansa / tiu’ullaan

tiu’uillani

tiu’uillasi

tiu’uillansa / tiu’uillaan

Abl

-lta

tiu’ultani

tiu’ultasi

tiu’ultansa / tiu’ultaan

tiu’uiltani

tiu’uiltasi

tiu’uiltansa / tiu’uiltaan

Tra

-ksi

tiu’ukseni

tiu’uksesi

tiu’uksensa / tiu’ukseen

tiu’uikseni

tiu’uiksesi

tiu’uiksensa / tiu’uikseen

Ess

-na

tiukunani

tiukunasi

tiukunansa / tiukunaan

tiukuinani

tiukuinasi

tiukuinansa / tiukuinaan

Abe

-tta

tiu’uttani

tiu’uttasi

tiu’uttansa / tiu’uttaan

tiu’uittani

tiu’uittasi

tiu’uittansa / tiu’uittaan

Com

-ne

-

-

-

tiukuineni

tiukuinesi

tiukuinensa / tiukuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tiukumme

tiukumme

tiukunne

tiukunne

tiukunsa

tiukunsa

Par

-ta

tiukuamme

tiukujamme

tiukuanne

tiukujanne

tiukuansa / tiukuaan

tiukujansa / tiukujaan

Gen

-n

tiukumme

tiukujemme

tiukunne

tiukujenne

tiukunsa

tiukujensa

Ill

mihin

tiukuumme

tiukuihimme

tiukuunne

tiukuihinne

tiukuunsa

tiukuihinsa

Ine

-ssa

tiu’ussamme

tiu’uissamme

tiu’ussanne

tiu’uissanne

tiu’ussansa / tiu’ussaan

tiu’uissansa / tiu’uissaan

Ela

-sta

tiu’ustamme

tiu’uistamme

tiu’ustanne

tiu’uistanne

tiu’ustansa / tiu’ustaan

tiu’uistansa / tiu’uistaan

All

-lle

tiu’ullemme

tiu’uillemme

tiu’ullenne

tiu’uillenne

tiu’ullensa / tiu’ulleen

tiu’uillensa / tiu’uillean

Ade

-lla

tiu’ullamme

tiu’uillamme

tiu’ullanne

tiu’uillanne

tiu’ullansa / tiu’ullaan

tiu’uillansa / tiu’uillaan

Abl

-lta

tiu’ultamme

tiu’uiltamme

tiu’ultanne

tiu’uiltanne

tiu’ultansa / tiu’ultaan

tiu’uiltansa / tiu’uiltaan

Tra

-ksi

tiu’uksemme

tiu’uiksemme

tiu’uksenne

tiu’uiksenne

tiu’uksensa / tiu’ukseen

tiu’uiksensa / tiu’uikseen

Ess

-na

tiukunamme

tiukuinamme

tiukunanne

tiukuinanne

tiukunansa / tiukunaan

tiukuinansa / tiukuinaan

Abe

-tta

tiu’uttamme

tiu’uittamme

tiu’uttanne

tiu’uittanne

tiu’uttansa / tiu’uttaan

tiu’uittansa / tiu’uittaan

Com

-ne

-

tiukuinemme

-

tiukuinenne

-

tiukuinensa / tiukuineen

Singular

Plural

Nom

-

tiukumme

tiukunne

tiukunsa

tiukumme

tiukunne

tiukunsa

Par

-ta

tiukuamme

tiukuanne

tiukuansa / tiukuaan

tiukujamme

tiukujanne

tiukujansa / tiukujaan

Gen

-n

tiukumme

tiukunne

tiukunsa

tiukujemme

tiukujenne

tiukujensa

Ill

mihin

tiukuumme

tiukuunne

tiukuunsa

tiukuihimme

tiukuihinne

tiukuihinsa

Ine

-ssa

tiu’ussamme

tiu’ussanne

tiu’ussansa / tiu’ussaan

tiu’uissamme

tiu’uissanne

tiu’uissansa / tiu’uissaan

Ela

-sta

tiu’ustamme

tiu’ustanne

tiu’ustansa / tiu’ustaan

tiu’uistamme

tiu’uistanne

tiu’uistansa / tiu’uistaan

All

-lle

tiu’ullemme

tiu’ullenne

tiu’ullensa / tiu’ulleen

tiu’uillemme

tiu’uillenne

tiu’uillensa / tiu’uillean

Ade

-lla

tiu’ullamme

tiu’ullanne

tiu’ullansa / tiu’ullaan

tiu’uillamme

tiu’uillanne

tiu’uillansa / tiu’uillaan

Abl

-lta

tiu’ultamme

tiu’ultanne

tiu’ultansa / tiu’ultaan

tiu’uiltamme

tiu’uiltanne

tiu’uiltansa / tiu’uiltaan

Tra

-ksi

tiu’uksemme

tiu’uksenne

tiu’uksensa / tiu’ukseen

tiu’uiksemme

tiu’uiksenne

tiu’uiksensa / tiu’uikseen

Ess

-na

tiukunamme

tiukunanne

tiukunansa / tiukunaan

tiukuinamme

tiukuinanne

tiukuinansa / tiukuinaan

Abe

-tta

tiu’uttamme

tiu’uttanne

tiu’uttansa / tiu’uttaan

tiu’uittamme

tiu’uittanne

tiu’uittansa / tiu’uittaan

Com

-ne

-

-

-

tiukuinemme

tiukuinenne

tiukuinensa / tiukuineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept