logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

tarkkailu, noun

Word analysis
tarkkailukammioissa

tarkkailukammioissa

tarkkailu

Noun, Singular Nominative

+ kammi

Noun, Singular Nominative

+ oka

Noun, Plural Inessive

tarkkailu

Noun, Singular Nominative

+ kammio

Noun, Plural Inessive

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tarkkailu

tarkkailut

Par

-ta

tarkkailua

tarkkailuita / tarkkailuja

Gen

-n

tarkkailun

tarkkailuitten / tarkkailuiden / tarkkailujen

Ill

mihin

tarkkailuun

tarkkailuihin

Ine

-ssa

tarkkailussa

tarkkailuissa

Ela

-sta

tarkkailusta

tarkkailuista

All

-lle

tarkkailulle

tarkkailuille

Ade

-lla

tarkkailulla

tarkkailuilla

Abl

-lta

tarkkailulta

tarkkailuilta

Tra

-ksi

tarkkailuksi

tarkkailuiksi

Ess

-na

tarkkailuna

tarkkailuina

Abe

-tta

tarkkailutta

tarkkailuitta

Com

-ne

-

tarkkailuine

Ins

-in

-

tarkkailuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tarkkailu

tarkkailut

Par

-ta

tarkkailua

tarkkailuita / tarkkailuja

Gen

-n

tarkkailun

tarkkailuitten / tarkkailuiden / tarkkailujen

Ill

mihin

tarkkailuun

tarkkailuihin

Ine

-ssa

tarkkailussa

tarkkailuissa

Ela

-sta

tarkkailusta

tarkkailuista

All

-lle

tarkkailulle

tarkkailuille

Ade

-lla

tarkkailulla

tarkkailuilla

Abl

-lta

tarkkailulta

tarkkailuilta

Tra

-ksi

tarkkailuksi

tarkkailuiksi

Ess

-na

tarkkailuna

tarkkailuina

Abe

-tta

tarkkailutta

tarkkailuitta

Com

-ne

-

tarkkailuine

Ins

-in

-

tarkkailuin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

observation havainto, tarkkailu, huomautus, huomio, tähystys, huomiointi
scrutiny tutkimus, tarkkailu, tutkistelu
check tarkastus, tarkistus, rasti, sekki, shekki, tarkkailu
Show more arrow right
Europarl; OpenSubtitles parallel corpus; SETimes parallel corpus; EUbookshop parallel corpus; Europarl parallel corpus; OpenSubtitles2018.v3; tmClass; OPUS Tarkkailu on tärkeää tietoturvan kannalta. Observation is important for cybersecurity. Tarkkailu auttaa varmistamaan työn laadun. Surveillance helps to ensure the quality of work. Tarkkailu on osa päivittäistä toimintaamme. Observation is part of our daily routine. Tarkkailu voi paljastaa merkittäviä tietoturvariskejä. Monitoring can reveal significant cybersecurity risks. Tarkkailu on tärkeää luonnonvarojen säilymisen kannalta. Monitoring is crucial for the preservation of natural resources. Tarkkailu auttaa havaitsemaan mahdolliset ongelmat ajoissa. Surveillance helps to detect potential issues early on. Pyydän, tarkkailusta. Please, from observation... Aerosolin tarkkailulaitteet. Aerosol monitors. Olit psykiatrisessa tarkkailussa. You were on a psychiatric hold for 72 hours. He keskustelivat rauhassa tarkkailun aikana. They talked peacefully during surveillance. Show more arrow right

Wiktionary

monitoring watching, specifically in terms like lintujen tarkkailu (“birdwatching”), valaiden tarkkailu (“whale watching”) Show more arrow right lintujen tarkkailu Show more arrow right tarkkailla +‎ -u Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tarkkailuni

tarkkailuni

tarkkailusi

tarkkailusi

tarkkailunsa

tarkkailunsa

Par

-ta

tarkkailuani

tarkkailuitani / tarkkailujani

tarkkailuasi

tarkkailuitasi / tarkkailujasi

tarkkailuansa / tarkkailuaan

tarkkailuitansa / tarkkailuitaan / tarkkailujansa / tarkkailujaan

Gen

-n

tarkkailuni

tarkkailuitteni / tarkkailuideni / tarkkailujeni

tarkkailusi

tarkkailuittesi / tarkkailuidesi / tarkkailujesi

tarkkailunsa

tarkkailuittensa / tarkkailuidensa / tarkkailujensa

Ill

mihin

tarkkailuuni

tarkkailuihini

tarkkailuusi

tarkkailuihisi

tarkkailuunsa

tarkkailuihinsa

Ine

-ssa

tarkkailussani

tarkkailuissani

tarkkailussasi

tarkkailuissasi

tarkkailussansa / tarkkailussaan

tarkkailuissansa / tarkkailuissaan

Ela

-sta

tarkkailustani

tarkkailuistani

tarkkailustasi

tarkkailuistasi

tarkkailustansa / tarkkailustaan

tarkkailuistansa / tarkkailuistaan

All

-lle

tarkkailulleni

tarkkailuilleni

tarkkailullesi

tarkkailuillesi

tarkkailullensa / tarkkailulleen

tarkkailuillensa / tarkkailuillean

Ade

-lla

tarkkailullani

tarkkailuillani

tarkkailullasi

tarkkailuillasi

tarkkailullansa / tarkkailullaan

tarkkailuillansa / tarkkailuillaan

Abl

-lta

tarkkailultani

tarkkailuiltani

tarkkailultasi

tarkkailuiltasi

tarkkailultansa / tarkkailultaan

tarkkailuiltansa / tarkkailuiltaan

Tra

-ksi

tarkkailukseni

tarkkailuikseni

tarkkailuksesi

tarkkailuiksesi

tarkkailuksensa / tarkkailukseen

tarkkailuiksensa / tarkkailuikseen

Ess

-na

tarkkailunani

tarkkailuinani

tarkkailunasi

tarkkailuinasi

tarkkailunansa / tarkkailunaan

tarkkailuinansa / tarkkailuinaan

Abe

-tta

tarkkailuttani

tarkkailuittani

tarkkailuttasi

tarkkailuittasi

tarkkailuttansa / tarkkailuttaan

tarkkailuittansa / tarkkailuittaan

Com

-ne

-

tarkkailuineni

-

tarkkailuinesi

-

tarkkailuinensa / tarkkailuineen

Singular

Plural

Nom

-

tarkkailuni

tarkkailusi

tarkkailunsa

tarkkailuni

tarkkailusi

tarkkailunsa

Par

-ta

tarkkailuani

tarkkailuasi

tarkkailuansa / tarkkailuaan

tarkkailuitani / tarkkailujani

tarkkailuitasi / tarkkailujasi

tarkkailuitansa / tarkkailuitaan / tarkkailujansa / tarkkailujaan

Gen

-n

tarkkailuni

tarkkailusi

tarkkailunsa

tarkkailuitteni / tarkkailuideni / tarkkailujeni

tarkkailuittesi / tarkkailuidesi / tarkkailujesi

tarkkailuittensa / tarkkailuidensa / tarkkailujensa

Ill

mihin

tarkkailuuni

tarkkailuusi

tarkkailuunsa

tarkkailuihini

tarkkailuihisi

tarkkailuihinsa

Ine

-ssa

tarkkailussani

tarkkailussasi

tarkkailussansa / tarkkailussaan

tarkkailuissani

tarkkailuissasi

tarkkailuissansa / tarkkailuissaan

Ela

-sta

tarkkailustani

tarkkailustasi

tarkkailustansa / tarkkailustaan

tarkkailuistani

tarkkailuistasi

tarkkailuistansa / tarkkailuistaan

All

-lle

tarkkailulleni

tarkkailullesi

tarkkailullensa / tarkkailulleen

tarkkailuilleni

tarkkailuillesi

tarkkailuillensa / tarkkailuillean

Ade

-lla

tarkkailullani

tarkkailullasi

tarkkailullansa / tarkkailullaan

tarkkailuillani

tarkkailuillasi

tarkkailuillansa / tarkkailuillaan

Abl

-lta

tarkkailultani

tarkkailultasi

tarkkailultansa / tarkkailultaan

tarkkailuiltani

tarkkailuiltasi

tarkkailuiltansa / tarkkailuiltaan

Tra

-ksi

tarkkailukseni

tarkkailuksesi

tarkkailuksensa / tarkkailukseen

tarkkailuikseni

tarkkailuiksesi

tarkkailuiksensa / tarkkailuikseen

Ess

-na

tarkkailunani

tarkkailunasi

tarkkailunansa / tarkkailunaan

tarkkailuinani

tarkkailuinasi

tarkkailuinansa / tarkkailuinaan

Abe

-tta

tarkkailuttani

tarkkailuttasi

tarkkailuttansa / tarkkailuttaan

tarkkailuittani

tarkkailuittasi

tarkkailuittansa / tarkkailuittaan

Com

-ne

-

-

-

tarkkailuineni

tarkkailuinesi

tarkkailuinensa / tarkkailuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tarkkailumme

tarkkailumme

tarkkailunne

tarkkailunne

tarkkailunsa

tarkkailunsa

Par

-ta

tarkkailuamme

tarkkailuitamme / tarkkailujamme

tarkkailuanne

tarkkailuitanne / tarkkailujanne

tarkkailuansa / tarkkailuaan

tarkkailuitansa / tarkkailuitaan / tarkkailujansa / tarkkailujaan

Gen

-n

tarkkailumme

tarkkailuittemme / tarkkailuidemme / tarkkailujemme

tarkkailunne

tarkkailuittenne / tarkkailuidenne / tarkkailujenne

tarkkailunsa

tarkkailuittensa / tarkkailuidensa / tarkkailujensa

Ill

mihin

tarkkailuumme

tarkkailuihimme

tarkkailuunne

tarkkailuihinne

tarkkailuunsa

tarkkailuihinsa

Ine

-ssa

tarkkailussamme

tarkkailuissamme

tarkkailussanne

tarkkailuissanne

tarkkailussansa / tarkkailussaan

tarkkailuissansa / tarkkailuissaan

Ela

-sta

tarkkailustamme

tarkkailuistamme

tarkkailustanne

tarkkailuistanne

tarkkailustansa / tarkkailustaan

tarkkailuistansa / tarkkailuistaan

All

-lle

tarkkailullemme

tarkkailuillemme

tarkkailullenne

tarkkailuillenne

tarkkailullensa / tarkkailulleen

tarkkailuillensa / tarkkailuillean

Ade

-lla

tarkkailullamme

tarkkailuillamme

tarkkailullanne

tarkkailuillanne

tarkkailullansa / tarkkailullaan

tarkkailuillansa / tarkkailuillaan

Abl

-lta

tarkkailultamme

tarkkailuiltamme

tarkkailultanne

tarkkailuiltanne

tarkkailultansa / tarkkailultaan

tarkkailuiltansa / tarkkailuiltaan

Tra

-ksi

tarkkailuksemme

tarkkailuiksemme

tarkkailuksenne

tarkkailuiksenne

tarkkailuksensa / tarkkailukseen

tarkkailuiksensa / tarkkailuikseen

Ess

-na

tarkkailunamme

tarkkailuinamme

tarkkailunanne

tarkkailuinanne

tarkkailunansa / tarkkailunaan

tarkkailuinansa / tarkkailuinaan

Abe

-tta

tarkkailuttamme

tarkkailuittamme

tarkkailuttanne

tarkkailuittanne

tarkkailuttansa / tarkkailuttaan

tarkkailuittansa / tarkkailuittaan

Com

-ne

-

tarkkailuinemme

-

tarkkailuinenne

-

tarkkailuinensa / tarkkailuineen

Singular

Plural

Nom

-

tarkkailumme

tarkkailunne

tarkkailunsa

tarkkailumme

tarkkailunne

tarkkailunsa

Par

-ta

tarkkailuamme

tarkkailuanne

tarkkailuansa / tarkkailuaan

tarkkailuitamme / tarkkailujamme

tarkkailuitanne / tarkkailujanne

tarkkailuitansa / tarkkailuitaan / tarkkailujansa / tarkkailujaan

Gen

-n

tarkkailumme

tarkkailunne

tarkkailunsa

tarkkailuittemme / tarkkailuidemme / tarkkailujemme

tarkkailuittenne / tarkkailuidenne / tarkkailujenne

tarkkailuittensa / tarkkailuidensa / tarkkailujensa

Ill

mihin

tarkkailuumme

tarkkailuunne

tarkkailuunsa

tarkkailuihimme

tarkkailuihinne

tarkkailuihinsa

Ine

-ssa

tarkkailussamme

tarkkailussanne

tarkkailussansa / tarkkailussaan

tarkkailuissamme

tarkkailuissanne

tarkkailuissansa / tarkkailuissaan

Ela

-sta

tarkkailustamme

tarkkailustanne

tarkkailustansa / tarkkailustaan

tarkkailuistamme

tarkkailuistanne

tarkkailuistansa / tarkkailuistaan

All

-lle

tarkkailullemme

tarkkailullenne

tarkkailullensa / tarkkailulleen

tarkkailuillemme

tarkkailuillenne

tarkkailuillensa / tarkkailuillean

Ade

-lla

tarkkailullamme

tarkkailullanne

tarkkailullansa / tarkkailullaan

tarkkailuillamme

tarkkailuillanne

tarkkailuillansa / tarkkailuillaan

Abl

-lta

tarkkailultamme

tarkkailultanne

tarkkailultansa / tarkkailultaan

tarkkailuiltamme

tarkkailuiltanne

tarkkailuiltansa / tarkkailuiltaan

Tra

-ksi

tarkkailuksemme

tarkkailuksenne

tarkkailuksensa / tarkkailukseen

tarkkailuiksemme

tarkkailuiksenne

tarkkailuiksensa / tarkkailuikseen

Ess

-na

tarkkailunamme

tarkkailunanne

tarkkailunansa / tarkkailunaan

tarkkailuinamme

tarkkailuinanne

tarkkailuinansa / tarkkailuinaan

Abe

-tta

tarkkailuttamme

tarkkailuttanne

tarkkailuttansa / tarkkailuttaan

tarkkailuittamme

tarkkailuittanne

tarkkailuittansa / tarkkailuittaan

Com

-ne

-

-

-

tarkkailuinemme

tarkkailuinenne

tarkkailuinensa / tarkkailuineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kammi

kammit

Par

-ta

kammia

kammeja

Gen

-n

kammin

kammien

Ill

mihin

kammiin

kammeihin

Ine

-ssa

kammissa

kammeissa

Ela

-sta

kammista

kammeista

All

-lle

kammille

kammeille

Ade

-lla

kammilla

kammeilla

Abl

-lta

kammilta

kammeilta

Tra

-ksi

kammiksi

kammeiksi

Ess

-na

kammina

kammeina

Abe

-tta

kammitta

kammeitta

Com

-ne

-

kammeine

Ins

-in

-

kammein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kammi

kammit

Par

-ta

kammia

kammeja

Gen

-n

kammin

kammien

Ill

mihin

kammiin

kammeihin

Ine

-ssa

kammissa

kammeissa

Ela

-sta

kammista

kammeista

All

-lle

kammille

kammeille

Ade

-lla

kammilla

kammeilla

Abl

-lta

kammilta

kammeilta

Tra

-ksi

kammiksi

kammeiksi

Ess

-na

kammina

kammeina

Abe

-tta

kammitta

kammeitta

Com

-ne

-

kammeine

Ins

-in

-

kammein

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

gamme
hut
Turf Hut
gamme in
gamme in the
Show more arrow right
Europarl Parallel Corpus; ParaCrawl; Europarl Parallel Corpus / Europarl v7 / fi-en / europarl-v7.fi-en.enfi; OpenSubtitles Parallel Corpus / Tatoeba / fi-en / tatoeba-fi-eng-6820797; OpenSubtitles Parallel Corpus / Tatoeba / fi-en / tatoeba-fi-eng-6975904; UN Parallel Corpus; Tatoeba Parallel Corpus; OpenSubtitles Parallel Corpus; OPUS; ParaCrawl Corpus Kammi oli täynnä vanhoja valokuvia. The kammi was full of old photographs. Isä opetti pojalleen, miten kammi rakennetaan. Father taught his son how to build a shed. Hän astui kammioksi ja lyönyt lamppua. He walked into the kammi and hit the lamp. Kaikki tavarat on sijoitettu kammioksi. All the items are placed in the kammi. Kammioksi oli sijoitettu kaksi venettä. Two boats were placed in the kammi. Mökkiremontin yhteydessä korjattiin myös sauna sekä kammi. During the cottage renovation, the sauna and shed were also fixed. Lapset leikkivät vanhan kammin takana. The children were playing behind the old shack. Isä rakensi uuden kammin mökin pihalle. Father built a new shed in the cottage's yard. Aakkosellisessa järjestyksessä kulkevan solmunmuodon työn koristeellisin osa on keskimmäinen kammi. The most decorative part of the knot shape moving in alphabetical order is the middle kammi. Ikkunanpuitteiden kammiomainen rakenne ja nykyaikaiset tiivisteet tekevät muovins-ikkunoista lämpimiä ja ilmatiiviitä. The chambered design and advanced seals of the framing make plastic windows warm and airtight. Show more arrow right

Wiktionary

A type of kota covered with birchbark and turf, formerly used as a dwelling or storehouse. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kammini

kammini

kammisi

kammisi

kamminsa

kamminsa

Par

-ta

kammiani

kammejani

kammiasi

kammejasi

kammiansa / kammiaan

kammejansa / kammejaan

Gen

-n

kammini

kammieni

kammisi

kammiesi

kamminsa

kammiensa

Ill

mihin

kammiini

kammeihini

kammiisi

kammeihisi

kammiinsa

kammeihinsa

Ine

-ssa

kammissani

kammeissani

kammissasi

kammeissasi

kammissansa / kammissaan

kammeissansa / kammeissaan

Ela

-sta

kammistani

kammeistani

kammistasi

kammeistasi

kammistansa / kammistaan

kammeistansa / kammeistaan

All

-lle

kammilleni

kammeilleni

kammillesi

kammeillesi

kammillensa / kammilleen

kammeillensa / kammeillean

Ade

-lla

kammillani

kammeillani

kammillasi

kammeillasi

kammillansa / kammillaan

kammeillansa / kammeillaan

Abl

-lta

kammiltani

kammeiltani

kammiltasi

kammeiltasi

kammiltansa / kammiltaan

kammeiltansa / kammeiltaan

Tra

-ksi

kammikseni

kammeikseni

kammiksesi

kammeiksesi

kammiksensa / kammikseen

kammeiksensa / kammeikseen

Ess

-na

kamminani

kammeinani

kamminasi

kammeinasi

kamminansa / kamminaan

kammeinansa / kammeinaan

Abe

-tta

kammittani

kammeittani

kammittasi

kammeittasi

kammittansa / kammittaan

kammeittansa / kammeittaan

Com

-ne

-

kammeineni

-

kammeinesi

-

kammeinensa / kammeineen

Singular

Plural

Nom

-

kammini

kammisi

kamminsa

kammini

kammisi

kamminsa

Par

-ta

kammiani

kammiasi

kammiansa / kammiaan

kammejani

kammejasi

kammejansa / kammejaan

Gen

-n

kammini

kammisi

kamminsa

kammieni

kammiesi

kammiensa

Ill

mihin

kammiini

kammiisi

kammiinsa

kammeihini

kammeihisi

kammeihinsa

Ine

-ssa

kammissani

kammissasi

kammissansa / kammissaan

kammeissani

kammeissasi

kammeissansa / kammeissaan

Ela

-sta

kammistani

kammistasi

kammistansa / kammistaan

kammeistani

kammeistasi

kammeistansa / kammeistaan

All

-lle

kammilleni

kammillesi

kammillensa / kammilleen

kammeilleni

kammeillesi

kammeillensa / kammeillean

Ade

-lla

kammillani

kammillasi

kammillansa / kammillaan

kammeillani

kammeillasi

kammeillansa / kammeillaan

Abl

-lta

kammiltani

kammiltasi

kammiltansa / kammiltaan

kammeiltani

kammeiltasi

kammeiltansa / kammeiltaan

Tra

-ksi

kammikseni

kammiksesi

kammiksensa / kammikseen

kammeikseni

kammeiksesi

kammeiksensa / kammeikseen

Ess

-na

kamminani

kamminasi

kamminansa / kamminaan

kammeinani

kammeinasi

kammeinansa / kammeinaan

Abe

-tta

kammittani

kammittasi

kammittansa / kammittaan

kammeittani

kammeittasi

kammeittansa / kammeittaan

Com

-ne

-

-

-

kammeineni

kammeinesi

kammeinensa / kammeineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kammimme

kammimme

kamminne

kamminne

kamminsa

kamminsa

Par

-ta

kammiamme

kammejamme

kammianne

kammejanne

kammiansa / kammiaan

kammejansa / kammejaan

Gen

-n

kammimme

kammiemme

kamminne

kammienne

kamminsa

kammiensa

Ill

mihin

kammiimme

kammeihimme

kammiinne

kammeihinne

kammiinsa

kammeihinsa

Ine

-ssa

kammissamme

kammeissamme

kammissanne

kammeissanne

kammissansa / kammissaan

kammeissansa / kammeissaan

Ela

-sta

kammistamme

kammeistamme

kammistanne

kammeistanne

kammistansa / kammistaan

kammeistansa / kammeistaan

All

-lle

kammillemme

kammeillemme

kammillenne

kammeillenne

kammillensa / kammilleen

kammeillensa / kammeillean

Ade

-lla

kammillamme

kammeillamme

kammillanne

kammeillanne

kammillansa / kammillaan

kammeillansa / kammeillaan

Abl

-lta

kammiltamme

kammeiltamme

kammiltanne

kammeiltanne

kammiltansa / kammiltaan

kammeiltansa / kammeiltaan

Tra

-ksi

kammiksemme

kammeiksemme

kammiksenne

kammeiksenne

kammiksensa / kammikseen

kammeiksensa / kammeikseen

Ess

-na

kamminamme

kammeinamme

kamminanne

kammeinanne

kamminansa / kamminaan

kammeinansa / kammeinaan

Abe

-tta

kammittamme

kammeittamme

kammittanne

kammeittanne

kammittansa / kammittaan

kammeittansa / kammeittaan

Com

-ne

-

kammeinemme

-

kammeinenne

-

kammeinensa / kammeineen

Singular

Plural

Nom

-

kammimme

kamminne

kamminsa

kammimme

kamminne

kamminsa

Par

-ta

kammiamme

kammianne

kammiansa / kammiaan

kammejamme

kammejanne

kammejansa / kammejaan

Gen

-n

kammimme

kamminne

kamminsa

kammiemme

kammienne

kammiensa

Ill

mihin

kammiimme

kammiinne

kammiinsa

kammeihimme

kammeihinne

kammeihinsa

Ine

-ssa

kammissamme

kammissanne

kammissansa / kammissaan

kammeissamme

kammeissanne

kammeissansa / kammeissaan

Ela

-sta

kammistamme

kammistanne

kammistansa / kammistaan

kammeistamme

kammeistanne

kammeistansa / kammeistaan

All

-lle

kammillemme

kammillenne

kammillensa / kammilleen

kammeillemme

kammeillenne

kammeillensa / kammeillean

Ade

-lla

kammillamme

kammillanne

kammillansa / kammillaan

kammeillamme

kammeillanne

kammeillansa / kammeillaan

Abl

-lta

kammiltamme

kammiltanne

kammiltansa / kammiltaan

kammeiltamme

kammeiltanne

kammeiltansa / kammeiltaan

Tra

-ksi

kammiksemme

kammiksenne

kammiksensa / kammikseen

kammeiksemme

kammeiksenne

kammeiksensa / kammeikseen

Ess

-na

kamminamme

kamminanne

kamminansa / kamminaan

kammeinamme

kammeinanne

kammeinansa / kammeinaan

Abe

-tta

kammittamme

kammittanne

kammittansa / kammittaan

kammeittamme

kammeittanne

kammeittansa / kammeittaan

Com

-ne

-

-

-

kammeinemme

kammeinenne

kammeinensa / kammeineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

oka

oat / o’at

Par

-ta

okaa

okia

Gen

-n

oan / o’an

okien

Ill

mihin

okaan

okiin

Ine

-ssa

oassa / o’assa

o’issa / oissa

Ela

-sta

oasta / o’asta

o’ista / oista

All

-lle

oalle / o’alle

o’ille / oille

Ade

-lla

oalla / o’alla

o’illa / oilla

Abl

-lta

oalta / o’alta

o’ilta / oilta

Tra

-ksi

oaksi / o’aksi

o’iksi / oiksi

Ess

-na

okana

okina

Abe

-tta

oatta / o’atta

o’itta / oitta

Com

-ne

-

okine

Ins

-in

-

o’in / oin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

oka

oat / o’at

Par

-ta

okaa

okia

Gen

-n

oan / o’an

okien

Ill

mihin

okaan

okiin

Ine

-ssa

oassa / o’assa

o’issa / oissa

Ela

-sta

oasta / o’asta

o’ista / oista

All

-lle

oalle / o’alle

o’ille / oille

Ade

-lla

oalla / o’alla

o’illa / oilla

Abl

-lta

oalta / o’alta

o’ilta / oilta

Tra

-ksi

oaksi / o’aksi

o’iksi / oiksi

Ess

-na

okana

okina

Abe

-tta

oatta / o’atta

o’itta / oitta

Com

-ne

-

okine

Ins

-in

-

o’in / oin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

thorn piikki, oka, oas, ora, piikkipensas, orapihlaja
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; OpenSubtitles Parallel Corpus; Tatoeba parallel corpus; OpenSubtitles; OpenSubtitles parallel corpus; Tatoeba, sentence alignment number 50034; Europarl parallel corpus Okans-san. Okaasan. Oletko okani? Are you my thorn? Oattani särkee. My back is aching. Sano jotain oastanne. Say something about your oka. Oattani on kipeä. My finger hurts. Yritä oka käytävältä. Try to remove the splinter from the hallway. Oastanne silti löytyy. Your oka is still there. Hän varoi astumasta okaisiini. She took care not to step on the thorns. Mitä sinä teet oastamme? What are you doing with our oka? Haluan poistaa oastanne. I want to remove your oka. Show more arrow right

Wiktionary

thorn, prickle Show more arrow right oaspiikki Show more arrow right From Proto-Finnic oka. Show more arrow right

Wikipedia

Oka (river) The Oka (Russian: Ока́, IPA: [ɐˈka]) is a river in central Russia, the largest right tributary of the Volga. It flows through the regions of Oryol, Tula, Kaluga, Moscow, Ryazan, Vladimir and Nizhny Novgorod and is navigable over a large part of its total length, as far upstream as to the town of Kaluga. Its length is 1,500 km (930 mi) and its catchment area is 245,000 km2 (95,000 sq mi). Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

okani

okani

okasi

okasi

okansa

okansa

Par

-ta

okaani

okiani

okaasi

okiasi

okaansa

okiansa / okiaan

Gen

-n

okani

okieni

okasi

okiesi

okansa

okiensa

Ill

mihin

okaani

okiini

okaasi

okiisi

okaansa

okiinsa

Ine

-ssa

oassani / o’assani

o’issani / oissani

oassasi / o’assasi

o’issasi / oissasi

oassansa / oassaan / o’assansa / o’assaan

o’issansa / o’issaan / oissansa / oissaan

Ela

-sta

oastani / o’astani

o’istani / oistani

oastasi / o’astasi

o’istasi / oistasi

oastansa / oastaan / o’astansa / o’astaan

o’istansa / o’istaan / oistansa / oistaan

All

-lle

oalleni / o’alleni

o’illeni / oilleni

oallesi / o’allesi

o’illesi / oillesi

oalleen / oallensa / o’alleen / o’allensa

o’illensa / o’illean / oillensa / oillean

Ade

-lla

oallani / o’allani

o’illani / oillani

oallasi / o’allasi

o’illasi / oillasi

oallansa / oallaan / o’allansa / o’allaan

o’illansa / o’illaan / oillansa / oillaan

Abl

-lta

oaltani / o’altani

o’iltani / oiltani

oaltasi / o’altasi

o’iltasi / oiltasi

oaltansa / oaltaan / o’altansa / o’altaan

o’iltansa / o’iltaan / oiltansa / oiltaan

Tra

-ksi

oakseni / o’akseni

o’ikseni / oikseni

oaksesi / o’aksesi

o’iksesi / oiksesi

oakseen / oaksensa / o’akseen / o’aksensa

o’ikseen / o’iksensa / oikseen / oiksensa

Ess

-na

okanani

okinani

okanasi

okinasi

okanansa / okanaan

okinansa / okinaan

Abe

-tta

oattani / o’attani

o’ittani / oittani

oattasi / o’attasi

o’ittasi / oittasi

oattansa / oattaan / o’attansa / o’attaan

o’ittansa / o’ittaan / oittansa / oittaan

Com

-ne

-

okineni

-

okinesi

-

okinensa / okineen

Singular

Plural

Nom

-

okani

okasi

okansa

okani

okasi

okansa

Par

-ta

okaani

okaasi

okaansa

okiani

okiasi

okiansa / okiaan

Gen

-n

okani

okasi

okansa

okieni

okiesi

okiensa

Ill

mihin

okaani

okaasi

okaansa

okiini

okiisi

okiinsa

Ine

-ssa

oassani / o’assani

oassasi / o’assasi

oassansa / oassaan / o’assansa / o’assaan

o’issani / oissani

o’issasi / oissasi

o’issansa / o’issaan / oissansa / oissaan

Ela

-sta

oastani / o’astani

oastasi / o’astasi

oastansa / oastaan / o’astansa / o’astaan

o’istani / oistani

o’istasi / oistasi

o’istansa / o’istaan / oistansa / oistaan

All

-lle

oalleni / o’alleni

oallesi / o’allesi

oalleen / oallensa / o’alleen / o’allensa

o’illeni / oilleni

o’illesi / oillesi

o’illensa / o’illean / oillensa / oillean

Ade

-lla

oallani / o’allani

oallasi / o’allasi

oallansa / oallaan / o’allansa / o’allaan

o’illani / oillani

o’illasi / oillasi

o’illansa / o’illaan / oillansa / oillaan

Abl

-lta

oaltani / o’altani

oaltasi / o’altasi

oaltansa / oaltaan / o’altansa / o’altaan

o’iltani / oiltani

o’iltasi / oiltasi

o’iltansa / o’iltaan / oiltansa / oiltaan

Tra

-ksi

oakseni / o’akseni

oaksesi / o’aksesi

oakseen / oaksensa / o’akseen / o’aksensa

o’ikseni / oikseni

o’iksesi / oiksesi

o’ikseen / o’iksensa / oikseen / oiksensa

Ess

-na

okanani

okanasi

okanansa / okanaan

okinani

okinasi

okinansa / okinaan

Abe

-tta

oattani / o’attani

oattasi / o’attasi

oattansa / oattaan / o’attansa / o’attaan

o’ittani / oittani

o’ittasi / oittasi

o’ittansa / o’ittaan / oittansa / oittaan

Com

-ne

-

-

-

okineni

okinesi

okinensa / okineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

okamme

okamme

okanne

okanne

okansa

okansa

Par

-ta

okaamme

okiamme

okaanne

okianne

okaansa

okiansa / okiaan

Gen

-n

okamme

okiemme

okanne

okienne

okansa

okiensa

Ill

mihin

okaamme

okiimme

okaanne

okiinne

okaansa

okiinsa

Ine

-ssa

oassamme / o’assamme

o’issamme / oissamme

oassanne / o’assanne

o’issanne / oissanne

oassansa / oassaan / o’assansa / o’assaan

o’issansa / o’issaan / oissansa / oissaan

Ela

-sta

oastamme / o’astamme

o’istamme / oistamme

oastanne / o’astanne

o’istanne / oistanne

oastansa / oastaan / o’astansa / o’astaan

o’istansa / o’istaan / oistansa / oistaan

All

-lle

oallemme / o’allemme

o’illemme / oillemme

oallenne / o’allenne

o’illenne / oillenne

oalleen / oallensa / o’alleen / o’allensa

o’illensa / o’illean / oillensa / oillean

Ade

-lla

oallamme / o’allamme

o’illamme / oillamme

oallanne / o’allanne

o’illanne / oillanne

oallansa / oallaan / o’allansa / o’allaan

o’illansa / o’illaan / oillansa / oillaan

Abl

-lta

oaltamme / o’altamme

o’iltamme / oiltamme

oaltanne / o’altanne

o’iltanne / oiltanne

oaltansa / oaltaan / o’altansa / o’altaan

o’iltansa / o’iltaan / oiltansa / oiltaan

Tra

-ksi

oaksemme / o’aksemme

o’iksemme / oiksemme

oaksenne / o’aksenne

o’iksenne / oiksenne

oakseen / oaksensa / o’akseen / o’aksensa

o’ikseen / o’iksensa / oikseen / oiksensa

Ess

-na

okanamme

okinamme

okananne

okinanne

okanansa / okanaan

okinansa / okinaan

Abe

-tta

oattamme / o’attamme

o’ittamme / oittamme

oattanne / o’attanne

o’ittanne / oittanne

oattansa / oattaan / o’attansa / o’attaan

o’ittansa / o’ittaan / oittansa / oittaan

Com

-ne

-

okinemme

-

okinenne

-

okinensa / okineen

Singular

Plural

Nom

-

okamme

okanne

okansa

okamme

okanne

okansa

Par

-ta

okaamme

okaanne

okaansa

okiamme

okianne

okiansa / okiaan

Gen

-n

okamme

okanne

okansa

okiemme

okienne

okiensa

Ill

mihin

okaamme

okaanne

okaansa

okiimme

okiinne

okiinsa

Ine

-ssa

oassamme / o’assamme

oassanne / o’assanne

oassansa / oassaan / o’assansa / o’assaan

o’issamme / oissamme

o’issanne / oissanne

o’issansa / o’issaan / oissansa / oissaan

Ela

-sta

oastamme / o’astamme

oastanne / o’astanne

oastansa / oastaan / o’astansa / o’astaan

o’istamme / oistamme

o’istanne / oistanne

o’istansa / o’istaan / oistansa / oistaan

All

-lle

oallemme / o’allemme

oallenne / o’allenne

oalleen / oallensa / o’alleen / o’allensa

o’illemme / oillemme

o’illenne / oillenne

o’illensa / o’illean / oillensa / oillean

Ade

-lla

oallamme / o’allamme

oallanne / o’allanne

oallansa / oallaan / o’allansa / o’allaan

o’illamme / oillamme

o’illanne / oillanne

o’illansa / o’illaan / oillansa / oillaan

Abl

-lta

oaltamme / o’altamme

oaltanne / o’altanne

oaltansa / oaltaan / o’altansa / o’altaan

o’iltamme / oiltamme

o’iltanne / oiltanne

o’iltansa / o’iltaan / oiltansa / oiltaan

Tra

-ksi

oaksemme / o’aksemme

oaksenne / o’aksenne

oakseen / oaksensa / o’akseen / o’aksensa

o’iksemme / oiksemme

o’iksenne / oiksenne

o’ikseen / o’iksensa / oikseen / oiksensa

Ess

-na

okanamme

okananne

okanansa / okanaan

okinamme

okinanne

okinansa / okinaan

Abe

-tta

oattamme / o’attamme

oattanne / o’attanne

oattansa / oattaan / o’attansa / o’attaan

o’ittamme / oittamme

o’ittanne / oittanne

o’ittansa / o’ittaan / oittansa / oittaan

Com

-ne

-

-

-

okinemme

okinenne

okinensa / okineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kammio

kammiot

Par

-ta

kammiota

kammioita

Gen

-n

kammion

kammioitten / kammioiden

Ill

mihin

kammioon

kammioihin

Ine

-ssa

kammiossa

kammioissa

Ela

-sta

kammiosta

kammioista

All

-lle

kammiolle

kammioille

Ade

-lla

kammiolla

kammioilla

Abl

-lta

kammiolta

kammioilta

Tra

-ksi

kammioksi

kammioiksi

Ess

-na

kammiona

kammioina

Abe

-tta

kammiotta

kammioitta

Com

-ne

-

kammioine

Ins

-in

-

kammioin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kammio

kammiot

Par

-ta

kammiota

kammioita

Gen

-n

kammion

kammioitten / kammioiden

Ill

mihin

kammioon

kammioihin

Ine

-ssa

kammiossa

kammioissa

Ela

-sta

kammiosta

kammioista

All

-lle

kammiolle

kammioille

Ade

-lla

kammiolla

kammioilla

Abl

-lta

kammiolta

kammioilta

Tra

-ksi

kammioksi

kammioiksi

Ess

-na

kammiona

kammioina

Abe

-tta

kammiotta

kammioitta

Com

-ne

-

kammioine

Ins

-in

-

kammioin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

chamber kammio, kamari, kotelo, lokero, huone, patruunapesä
cell solu, kenno, kammio, selli, paristo, lokero
ventricle kammio
closet komero, käymälä, kammio, työhuone
Show more arrow right
Europarl Parallel Corpus; Tanzil parallel corpus; OpenSubtitles parallel corpus; OpenSubtitles2018.v3; JRC-Acquis parallel corpus; tmClass; Tatoeba Kammio oli täynnä vanhoja kirjoja. The chamber was full of old books. Koiran kammio oli siisti ja lämmin. The dog's kennel was clean and warm. Keskellä metsää sijaitsi pieni kammio. In the middle of the forest, there was a small chamber. Yhä kammiovärinää. Still in fib. Onko kammiovärinää? Charge v-fib? Prinsessan kammio oli täynnä kukkia ja tuoksuja. The princess's chamber was filled with flowers and scents. Kammiovärinän poistajat. Defibrillators. Hänellä on kammiovärinää. I think this man's in ventricular fibrillation. Kammio oli täysin pimeä, ainoa valonlähde oli pieni kynttilä. The chamber was completely dark, the only source of light was a small candle. Kammiovärinää 11 minuuttia. Been in V-fib for 11 minutes. Show more arrow right

Wiktionary

chamber (enclosed space) cell (room in a monastery for sleeping one person) ventricle (one of the lower chambers of the heart) Show more arrow right Borrowed from Proto-Norse (skammijǭ), from Proto-Germanic skammijǭ (“little house”). Compare Icelandic skemma (“a storehouse”). Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kammioni

kammioni

kammiosi

kammiosi

kammionsa

kammionsa

Par

-ta

kammiotani

kammioitani

kammiotasi

kammioitasi

kammiotansa / kammiotaan

kammioitansa / kammioitaan

Gen

-n

kammioni

kammioitteni / kammioideni

kammiosi

kammioittesi / kammioidesi

kammionsa

kammioittensa / kammioidensa

Ill

mihin

kammiooni

kammioihini

kammioosi

kammioihisi

kammioonsa

kammioihinsa

Ine

-ssa

kammiossani

kammioissani

kammiossasi

kammioissasi

kammiossansa / kammiossaan

kammioissansa / kammioissaan

Ela

-sta

kammiostani

kammioistani

kammiostasi

kammioistasi

kammiostansa / kammiostaan

kammioistansa / kammioistaan

All

-lle

kammiolleni

kammioilleni

kammiollesi

kammioillesi

kammiollensa / kammiolleen

kammioillensa / kammioillean

Ade

-lla

kammiollani

kammioillani

kammiollasi

kammioillasi

kammiollansa / kammiollaan

kammioillansa / kammioillaan

Abl

-lta

kammioltani

kammioiltani

kammioltasi

kammioiltasi

kammioltansa / kammioltaan

kammioiltansa / kammioiltaan

Tra

-ksi

kammiokseni

kammioikseni

kammioksesi

kammioiksesi

kammioksensa / kammiokseen

kammioiksensa / kammioikseen

Ess

-na

kammionani

kammioinani

kammionasi

kammioinasi

kammionansa / kammionaan

kammioinansa / kammioinaan

Abe

-tta

kammiottani

kammioittani

kammiottasi

kammioittasi

kammiottansa / kammiottaan

kammioittansa / kammioittaan

Com

-ne

-

kammioineni

-

kammioinesi

-

kammioinensa / kammioineen

Singular

Plural

Nom

-

kammioni

kammiosi

kammionsa

kammioni

kammiosi

kammionsa

Par

-ta

kammiotani

kammiotasi

kammiotansa / kammiotaan

kammioitani

kammioitasi

kammioitansa / kammioitaan

Gen

-n

kammioni

kammiosi

kammionsa

kammioitteni / kammioideni

kammioittesi / kammioidesi

kammioittensa / kammioidensa

Ill

mihin

kammiooni

kammioosi

kammioonsa

kammioihini

kammioihisi

kammioihinsa

Ine

-ssa

kammiossani

kammiossasi

kammiossansa / kammiossaan

kammioissani

kammioissasi

kammioissansa / kammioissaan

Ela

-sta

kammiostani

kammiostasi

kammiostansa / kammiostaan

kammioistani

kammioistasi

kammioistansa / kammioistaan

All

-lle

kammiolleni

kammiollesi

kammiollensa / kammiolleen

kammioilleni

kammioillesi

kammioillensa / kammioillean

Ade

-lla

kammiollani

kammiollasi

kammiollansa / kammiollaan

kammioillani

kammioillasi

kammioillansa / kammioillaan

Abl

-lta

kammioltani

kammioltasi

kammioltansa / kammioltaan

kammioiltani

kammioiltasi

kammioiltansa / kammioiltaan

Tra

-ksi

kammiokseni

kammioksesi

kammioksensa / kammiokseen

kammioikseni

kammioiksesi

kammioiksensa / kammioikseen

Ess

-na

kammionani

kammionasi

kammionansa / kammionaan

kammioinani

kammioinasi

kammioinansa / kammioinaan

Abe

-tta

kammiottani

kammiottasi

kammiottansa / kammiottaan

kammioittani

kammioittasi

kammioittansa / kammioittaan

Com

-ne

-

-

-

kammioineni

kammioinesi

kammioinensa / kammioineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kammiomme

kammiomme

kammionne

kammionne

kammionsa

kammionsa

Par

-ta

kammiotamme

kammioitamme

kammiotanne

kammioitanne

kammiotansa / kammiotaan

kammioitansa / kammioitaan

Gen

-n

kammiomme

kammioittemme / kammioidemme

kammionne

kammioittenne / kammioidenne

kammionsa

kammioittensa / kammioidensa

Ill

mihin

kammioomme

kammioihimme

kammioonne

kammioihinne

kammioonsa

kammioihinsa

Ine

-ssa

kammiossamme

kammioissamme

kammiossanne

kammioissanne

kammiossansa / kammiossaan

kammioissansa / kammioissaan

Ela

-sta

kammiostamme

kammioistamme

kammiostanne

kammioistanne

kammiostansa / kammiostaan

kammioistansa / kammioistaan

All

-lle

kammiollemme

kammioillemme

kammiollenne

kammioillenne

kammiollensa / kammiolleen

kammioillensa / kammioillean

Ade

-lla

kammiollamme

kammioillamme

kammiollanne

kammioillanne

kammiollansa / kammiollaan

kammioillansa / kammioillaan

Abl

-lta

kammioltamme

kammioiltamme

kammioltanne

kammioiltanne

kammioltansa / kammioltaan

kammioiltansa / kammioiltaan

Tra

-ksi

kammioksemme

kammioiksemme

kammioksenne

kammioiksenne

kammioksensa / kammiokseen

kammioiksensa / kammioikseen

Ess

-na

kammionamme

kammioinamme

kammionanne

kammioinanne

kammionansa / kammionaan

kammioinansa / kammioinaan

Abe

-tta

kammiottamme

kammioittamme

kammiottanne

kammioittanne

kammiottansa / kammiottaan

kammioittansa / kammioittaan

Com

-ne

-

kammioinemme

-

kammioinenne

-

kammioinensa / kammioineen

Singular

Plural

Nom

-

kammiomme

kammionne

kammionsa

kammiomme

kammionne

kammionsa

Par

-ta

kammiotamme

kammiotanne

kammiotansa / kammiotaan

kammioitamme

kammioitanne

kammioitansa / kammioitaan

Gen

-n

kammiomme

kammionne

kammionsa

kammioittemme / kammioidemme

kammioittenne / kammioidenne

kammioittensa / kammioidensa

Ill

mihin

kammioomme

kammioonne

kammioonsa

kammioihimme

kammioihinne

kammioihinsa

Ine

-ssa

kammiossamme

kammiossanne

kammiossansa / kammiossaan

kammioissamme

kammioissanne

kammioissansa / kammioissaan

Ela

-sta

kammiostamme

kammiostanne

kammiostansa / kammiostaan

kammioistamme

kammioistanne

kammioistansa / kammioistaan

All

-lle

kammiollemme

kammiollenne

kammiollensa / kammiolleen

kammioillemme

kammioillenne

kammioillensa / kammioillean

Ade

-lla

kammiollamme

kammiollanne

kammiollansa / kammiollaan

kammioillamme

kammioillanne

kammioillansa / kammioillaan

Abl

-lta

kammioltamme

kammioltanne

kammioltansa / kammioltaan

kammioiltamme

kammioiltanne

kammioiltansa / kammioiltaan

Tra

-ksi

kammioksemme

kammioksenne

kammioksensa / kammiokseen

kammioiksemme

kammioiksenne

kammioiksensa / kammioikseen

Ess

-na

kammionamme

kammionanne

kammionansa / kammionaan

kammioinamme

kammioinanne

kammioinansa / kammioinaan

Abe

-tta

kammiottamme

kammiottanne

kammiottansa / kammiottaan

kammioittamme

kammioittanne

kammioittansa / kammioittaan

Com

-ne

-

-

-

kammioinemme

kammioinenne

kammioinensa / kammioineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept