logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

oas, noun

Word analysis
oas

oas

oas

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

oas

okaat

Par

-ta

oasta

okaita / okahia

Gen

-n

okaan

okaitten / okaiden / okahien / okahitten

Ill

mihin

okaaseen

okaisiin / okaihin / okahisin

Ine

-ssa

okaassa

okahissa / okaissa

Ela

-sta

okaasta

okahista / okaista

All

-lle

okaalle

okahille / okaille

Ade

-lla

okaalla

okahilla / okailla

Abl

-lta

okaalta

okahilta / okailta

Tra

-ksi

okaaksi

okahiksi / okaiksi

Ess

-na

okaana

okahina / okaina

Abe

-tta

okaatta

okahitta / okaitta

Com

-ne

-

okahine / okaine

Ins

-in

-

okahin / okain

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

oas

okaat

Par

-ta

oasta

okaita / okahia

Gen

-n

okaan

okaitten / okaiden / okahien / okahitten

Ill

mihin

okaaseen

okaisiin / okaihin / okahisin

Ine

-ssa

okaassa

okahissa / okaissa

Ela

-sta

okaasta

okahista / okaista

All

-lle

okaalle

okahille / okaille

Ade

-lla

okaalla

okahilla / okailla

Abl

-lta

okaalta

okahilta / okailta

Tra

-ksi

okaaksi

okahiksi / okaiksi

Ess

-na

okaana

okahina / okaina

Abe

-tta

okaatta

okahitta / okaitta

Com

-ne

-

okahine / okaine

Ins

-in

-

okahin / okain

thorn piikki, oka, oas, ora, piikkipensas, orapihlaja
spine selkäranka, selkä, piikki, oas
Show more arrow right
Europarl; Tatoeba; OpenSubtitles Parallel Corpus; OpenSubtitles2018.v3; opensubtitles2; Europarl Parallel Corpus, sentence 12345 Oas on kaunis eläin. Oas is a beautiful animal. Hänellä on suuri oas. She has a big oasis. Hän myi oastamme. He sold our oast. Okainanne levätä. Rest your feet. Okaisiini pistävä haava. A sharp wound okaisiini. Oas on täynnä elämää autiomaassa. The oasis is full of life in the desert. OAS se on, kenraali. It is the OAS, General. Musta oas käyttää sitä. The Black Thorn runs it. Okaisiini puhkesi pieni haava. A small wound opened in my ribcage. Herra on OAS:n edustaja. There' s a man who is a special OAS representative. Show more arrow right

Wiktionary

thorn, prickle Show more arrow right okapiikki Show more arrow right From Proto-Finnic ogas. Compare Estonian oga, Ingrian oaz and Veps ogah. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

okaani

okaani

okaasi

okaasi

okaansa

okaansa

Par

-ta

oastani

okaitani / okahiani

oastasi

okaitasi / okahiasi

oastansa / oastaan

okaitansa / okaitaan / okahiansa / okahiaan

Gen

-n

okaani

okaitteni / okaideni / okahieni / okahitteni

okaasi

okaittesi / okaidesi / okahiesi / okahittesi

okaansa

okaittensa / okaidensa / okahiensa / okahittensa

Ill

mihin

okaaseeni

okaisiini / okaihini / okahisini

okaaseesi

okaisiisi / okaihisi / okahisisi

okaaseensa

okaisiinsa / okaihinsa / okahisinsa

Ine

-ssa

okaassani

okahissani / okaissani

okaassasi

okahissasi / okaissasi

okaassansa / okaassaan

okahissansa / okahissaan / okaissansa / okaissaan

Ela

-sta

okaastani

okahistani / okaistani

okaastasi

okahistasi / okaistasi

okaastansa / okaastaan

okahistansa / okahistaan / okaistansa / okaistaan

All

-lle

okaalleni

okahilleni / okailleni

okaallesi

okahillesi / okaillesi

okaallensa / okaalleen

okahillensa / okahillean / okaillensa / okaillean

Ade

-lla

okaallani

okahillani / okaillani

okaallasi

okahillasi / okaillasi

okaallansa / okaallaan

okahillansa / okahillaan / okaillansa / okaillaan

Abl

-lta

okaaltani

okahiltani / okailtani

okaaltasi

okahiltasi / okailtasi

okaaltansa / okaaltaan

okahiltansa / okahiltaan / okailtansa / okailtaan

Tra

-ksi

okaakseni

okahikseni / okaikseni

okaaksesi

okahiksesi / okaiksesi

okaaksensa / okaakseen

okahikseen / okahiksensa / okaikseen / okaiksensa

Ess

-na

okaanani

okahinani / okainani

okaanasi

okahinasi / okainasi

okaanansa / okaanaan

okahinansa / okahinaan / okainansa / okainaan

Abe

-tta

okaattani

okahittani / okaittani

okaattasi

okahittasi / okaittasi

okaattansa / okaattaan

okahittansa / okahittaan / okaittansa / okaittaan

Com

-ne

-

okahineni / okaineni

-

okahinesi / okainesi

-

okahineen / okahinensa / okaineen / okainensa

Singular

Plural

Nom

-

okaani

okaasi

okaansa

okaani

okaasi

okaansa

Par

-ta

oastani

oastasi

oastansa / oastaan

okaitani / okahiani

okaitasi / okahiasi

okaitansa / okaitaan / okahiansa / okahiaan

Gen

-n

okaani

okaasi

okaansa

okaitteni / okaideni / okahieni / okahitteni

okaittesi / okaidesi / okahiesi / okahittesi

okaittensa / okaidensa / okahiensa / okahittensa

Ill

mihin

okaaseeni

okaaseesi

okaaseensa

okaisiini / okaihini / okahisini

okaisiisi / okaihisi / okahisisi

okaisiinsa / okaihinsa / okahisinsa

Ine

-ssa

okaassani

okaassasi

okaassansa / okaassaan

okahissani / okaissani

okahissasi / okaissasi

okahissansa / okahissaan / okaissansa / okaissaan

Ela

-sta

okaastani

okaastasi

okaastansa / okaastaan

okahistani / okaistani

okahistasi / okaistasi

okahistansa / okahistaan / okaistansa / okaistaan

All

-lle

okaalleni

okaallesi

okaallensa / okaalleen

okahilleni / okailleni

okahillesi / okaillesi

okahillensa / okahillean / okaillensa / okaillean

Ade

-lla

okaallani

okaallasi

okaallansa / okaallaan

okahillani / okaillani

okahillasi / okaillasi

okahillansa / okahillaan / okaillansa / okaillaan

Abl

-lta

okaaltani

okaaltasi

okaaltansa / okaaltaan

okahiltani / okailtani

okahiltasi / okailtasi

okahiltansa / okahiltaan / okailtansa / okailtaan

Tra

-ksi

okaakseni

okaaksesi

okaaksensa / okaakseen

okahikseni / okaikseni

okahiksesi / okaiksesi

okahikseen / okahiksensa / okaikseen / okaiksensa

Ess

-na

okaanani

okaanasi

okaanansa / okaanaan

okahinani / okainani

okahinasi / okainasi

okahinansa / okahinaan / okainansa / okainaan

Abe

-tta

okaattani

okaattasi

okaattansa / okaattaan

okahittani / okaittani

okahittasi / okaittasi

okahittansa / okahittaan / okaittansa / okaittaan

Com

-ne

-

-

-

okahineni / okaineni

okahinesi / okainesi

okahineen / okahinensa / okaineen / okainensa

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

okaamme

okaamme

okaanne

okaanne

okaansa

okaansa

Par

-ta

oastamme

okaitamme / okahiamme

oastanne

okaitanne / okahianne

oastansa / oastaan

okaitansa / okaitaan / okahiansa / okahiaan

Gen

-n

okaamme

okaittemme / okaidemme / okahiemme / okahittemme

okaanne

okaittenne / okaidenne / okahienne / okahittenne

okaansa

okaittensa / okaidensa / okahiensa / okahittensa

Ill

mihin

okaaseemme

okaisiimme / okaihimme / okahisimme

okaaseenne

okaisiinne / okaihinne / okahisinne

okaaseensa

okaisiinsa / okaihinsa / okahisinsa

Ine

-ssa

okaassamme

okahissamme / okaissamme

okaassanne

okahissanne / okaissanne

okaassansa / okaassaan

okahissansa / okahissaan / okaissansa / okaissaan

Ela

-sta

okaastamme

okahistamme / okaistamme

okaastanne

okahistanne / okaistanne

okaastansa / okaastaan

okahistansa / okahistaan / okaistansa / okaistaan

All

-lle

okaallemme

okahillemme / okaillemme

okaallenne

okahillenne / okaillenne

okaallensa / okaalleen

okahillensa / okahillean / okaillensa / okaillean

Ade

-lla

okaallamme

okahillamme / okaillamme

okaallanne

okahillanne / okaillanne

okaallansa / okaallaan

okahillansa / okahillaan / okaillansa / okaillaan

Abl

-lta

okaaltamme

okahiltamme / okailtamme

okaaltanne

okahiltanne / okailtanne

okaaltansa / okaaltaan

okahiltansa / okahiltaan / okailtansa / okailtaan

Tra

-ksi

okaaksemme

okahiksemme / okaiksemme

okaaksenne

okahiksenne / okaiksenne

okaaksensa / okaakseen

okahikseen / okahiksensa / okaikseen / okaiksensa

Ess

-na

okaanamme

okahinamme / okainamme

okaananne

okahinanne / okainanne

okaanansa / okaanaan

okahinansa / okahinaan / okainansa / okainaan

Abe

-tta

okaattamme

okahittamme / okaittamme

okaattanne

okahittanne / okaittanne

okaattansa / okaattaan

okahittansa / okahittaan / okaittansa / okaittaan

Com

-ne

-

okahinemme / okainemme

-

okahinenne / okainenne

-

okahineen / okahinensa / okaineen / okainensa

Singular

Plural

Nom

-

okaamme

okaanne

okaansa

okaamme

okaanne

okaansa

Par

-ta

oastamme

oastanne

oastansa / oastaan

okaitamme / okahiamme

okaitanne / okahianne

okaitansa / okaitaan / okahiansa / okahiaan

Gen

-n

okaamme

okaanne

okaansa

okaittemme / okaidemme / okahiemme / okahittemme

okaittenne / okaidenne / okahienne / okahittenne

okaittensa / okaidensa / okahiensa / okahittensa

Ill

mihin

okaaseemme

okaaseenne

okaaseensa

okaisiimme / okaihimme / okahisimme

okaisiinne / okaihinne / okahisinne

okaisiinsa / okaihinsa / okahisinsa

Ine

-ssa

okaassamme

okaassanne

okaassansa / okaassaan

okahissamme / okaissamme

okahissanne / okaissanne

okahissansa / okahissaan / okaissansa / okaissaan

Ela

-sta

okaastamme

okaastanne

okaastansa / okaastaan

okahistamme / okaistamme

okahistanne / okaistanne

okahistansa / okahistaan / okaistansa / okaistaan

All

-lle

okaallemme

okaallenne

okaallensa / okaalleen

okahillemme / okaillemme

okahillenne / okaillenne

okahillensa / okahillean / okaillensa / okaillean

Ade

-lla

okaallamme

okaallanne

okaallansa / okaallaan

okahillamme / okaillamme

okahillanne / okaillanne

okahillansa / okahillaan / okaillansa / okaillaan

Abl

-lta

okaaltamme

okaaltanne

okaaltansa / okaaltaan

okahiltamme / okailtamme

okahiltanne / okailtanne

okahiltansa / okahiltaan / okailtansa / okailtaan

Tra

-ksi

okaaksemme

okaaksenne

okaaksensa / okaakseen

okahiksemme / okaiksemme

okahiksenne / okaiksenne

okahikseen / okahiksensa / okaikseen / okaiksensa

Ess

-na

okaanamme

okaananne

okaanansa / okaanaan

okahinamme / okainamme

okahinanne / okainanne

okahinansa / okahinaan / okainansa / okainaan

Abe

-tta

okaattamme

okaattanne

okaattansa / okaattaan

okahittamme / okaittamme

okahittanne / okaittanne

okahittansa / okahittaan / okaittansa / okaittaan

Com

-ne

-

-

-

okahinemme / okainemme

okahinenne / okainenne

okahineen / okahinensa / okaineen / okainensa

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept