logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

ne, demonstrative pronoun

Word analysis
niille

niille

ne

Demonstrative pronoun, Plural Allative

Report an issue

Wiktionary

(demonstrative, of things and animals) they, those (plural of the pronoun se (“it”); objects not pointed at by the speaker) (colloquial, dialectal, of people) they he those, the (not pointed at by the speaker) Fin:Tässä ne kirjat nyt ovat.Eng:This is where those books are now. (lit. Here those books now are) Show more arrow right From Proto-Finnic nek, from Proto-Uralic ne + -k (dual ending). For the inflectional stems ni-, see se. nii- possibly derives from ni- with the plural infix (-i-). Show more arrow right

Examples

Tämä on saha. This is a saw. Tämä omena on minun. This apple is mine. Tuo mies on Sauli Niinistö. That man is Sauli Niinistö. Onko tuo sinun sänky? Is that your bed? Se on minun autoni. It is my car. Se auto on Susannan. The car is Susannan's. Tuossa huoneessa ei voi olla. One cannot be in that room. Tässä on leipää ja juustoa. Here is bread and cheese. Tässä ravintolassa on hyvä ruoka. In this restaurant there is good food. En kerro hänelle tästä. I won't tell him about this. Hän meni tuohon taloon. He went into that building. Miksi puhut tuolla tavalla? Why are you speaking in that way? Siitä asiasta hän ei tiedä mitään. About that matter he doesn't know anything. Sillä tavalla ei saa puhua! One must not speak in that way. Sinä päivänä aurinko paistoi. On that day the sun shone. Marko meni siihen huoneeseen missä Susannakin oli. Marko went into that room where Susanna was too. Tunnetko noita miehiä? Do you know those men? Nämä ruusut maksavat kymmenen euroa. These roses cost ten euros. Mitä nuo maksavat? What do those cost? Nekin maksavat kymmenen euroa. They also cost ten euros. Näiden sänkyjen hinta on viisi sataa eroa. The price of these beds is five hundred euros. Entä noiden? And of those? Niinä aikoina asuin kotona. At that time (those times) I was living home. Show more arrow right

Singular

tämä / thistuo / thatse / it
Nom - tämä tuo se
Par -ta tätä tuota sitä
Gen -n tämän tuon sen
Ill mihin tähän tuohon siihen
Ine -ssa tässä tuossa siinä / sissä / siin
Ela -sta tästä tuosta siitä / sistä / siit
All -lle tälle tuolle sille
Ade -lla tällä tuolla sillä / siellä / siel
Abl -lta tältä tuolta siltä / sielt / sieltä
Tra -ksi täksi tuoksi siksi
Ess -na tänä tuona sinä
Abe -tta tättä tuotta sittä
Com -ne täne tuone sine
Ins -in tämän tuon sen

Plural

nämä / thesenuo / thosene / they

Nom

-

nämä

nuo

ne

Par

-ta

näitä

noita

niitä

Gen

-n

näiden / näitten

noiden / noitten

niiden / niitten

Ill

mihin

näihin

noihin

niihin

Ine

-ssa

näissä

noissa

niissä

Ela

-sta

näistä

noista

niistä

All

-lle

näille

noille

niille

Ade

-lla

näillä

noilla

niillä / niil

Abl

-lta

näiltä

noilta

niiltä / niilt

Tra

-ksi

näiksi

noiksi

niiksi

Ess

-na

näinä

noina

niinä

Abe

-tta

näittä

noitta

niittä

Com

-ne

näine

noine

niine

Ins

-in

näin

noin

niin

Singular

tämä / thistuo / thatse / it
Nom-
tämä tuo se
Par-ta
tätä tuota sitä
Gen-n
tämän tuon sen
Illmihin
tähän tuohon siihen
Ine-ssa
tässä tuossa siinä / sissä / siin
Ela-sta
tästä tuosta siitä / sistä / siit
All-lle
tälle tuolle sille
Ade-lla
tällä tuolla sillä / siellä / siel
Abl-lta
tältä tuolta siltä / sielt / sieltä
Tra-ksi
täksi tuoksi siksi
Ess-na
tänä tuona sinä
Abe-tta
tättä tuotta sittä
Com-ne
täne tuone sine
Ins-in
tämän tuon sen

Plural

nämä / thesenuo / thosene / they
Nom-
nämä nuo ne
Par-ta
näitä noita niitä
Gen-n
näiden / näitten noiden / noitten niiden / niitten
Illmihin
näihin noihin niihin
Ine-ssa
näissä noissa niissä
Ela-sta
näistä noista niistä
All-lle
näille noille niille
Ade-lla
näillä noilla niillä / niil
Abl-lta
näiltä noilta niiltä / niilt
Tra-ksi
näiksi noiksi niiksi
Ess-na
näinä noina niinä
Abe-tta
näittä noitta niittä
Com-ne
näine noine niine
Ins-in
näin noin niin
Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept