logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

iso, noun

Word analysis
isovasara

isovasara

iso

Noun, Singular Nominative

+ vasara

Noun, Singular Nominative

iso

Noun, Pref

+ vasara

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

iso

isot

Par

-ta

isoa

isoja

Gen

-n

ison

isojen

Ill

mihin

isoon

isoihin

Ine

-ssa

isossa

isoissa

Ela

-sta

isosta

isoista

All

-lle

isolle

isoille

Ade

-lla

isolla

isoilla

Abl

-lta

isolta

isoilta

Tra

-ksi

isoksi

isoiksi

Ess

-na

isona

isoina

Abe

-tta

isotta

isoitta

Com

-ne

-

isoine

Ins

-in

-

isoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

iso

isot

Par

-ta

isoa

isoja

Gen

-n

ison

isojen

Ill

mihin

isoon

isoihin

Ine

-ssa

isossa

isoissa

Ela

-sta

isosta

isoista

All

-lle

isolle

isoille

Ade

-lla

isolla

isoilla

Abl

-lta

isolta

isoilta

Tra

-ksi

isoksi

isoiksi

Ess

-na

isona

isoina

Abe

-tta

isotta

isoitta

Com

-ne

-

isoine

Ins

-in

-

isoin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

big iso, suuri, tärkeä, kookas, suosittu, suurisuuntainen
large suuri, iso, laaja, tilava, runsas, suuren mittakaavan
great suuri, loistava, iso, valtava, suurenmoinen, huomattava
bulky iso, tilaa vievä, kömpelö
capital pääoma-, iso, tärkein, suurin, oivallinen, josta seuraa kuolemanrangaistus
hulking kömpelö, iso
fat lihava, rasvainen, paksu, hedelmällinen, iso, tuottoisa
walloping iso, valtava
almighty kaikkivaltias, mahtava, iso
protruding ulkoneva, esiin työntyvä, esiin pullistunut, höröttävä, iso
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; Europarl Parallel Corpus; tatoeba Isoisäsi talo. Your grandfather's house? Isoäitisi täällä. It's your grandmother. Isoäiti elää! The grandmother lives! Hän oli isoäitini! She was my grandma! Iltaa, isoäiti. Good evening, Grandma. Tuossa on isoisäsi. There is your granddad. Isoisäni oli sotaveteraani. My grandfather was a war veteran. Vien isoäitini maalle. I have to take my grandmother to the country. Isosiskoni on kaunis. My older sister is beautiful. Sinä olet isosiskoni. You're my big sister. Show more arrow right

Wiktionary

(archaic, poetic) Synonym of isä (“father”). Show more arrow right isä (“father”) +‎ -o Shortened from isopurje (“mainsail”). Show more arrow right

Wikipedia

ISO
kansainvälinen standardisoimisjärjestö valoherkkyyttä
Ison Britannian Suomalainen Opiskelijayhdistys
Iso
italialainen automerkki Iso
levykuvatiedosto iso
(m.kreik. ἴσος, isos, sama, yhtäläinen), samuutta tai yhtäsuuruutta tarkoittava etuliite sivistyssanoissa kuten isomorfia ja isobaari Infrared Space Observatory
(ISO), satelliitti.
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

isoni

isoni

isosi

isosi

isonsa

isonsa

Par

-ta

isoani

isojani

isoasi

isojasi

isoansa / isoaan

isojansa / isojaan

Gen

-n

isoni

isojeni

isosi

isojesi

isonsa

isojensa

Ill

mihin

isooni

isoihini

isoosi

isoihisi

isoonsa

isoihinsa

Ine

-ssa

isossani

isoissani

isossasi

isoissasi

isossansa / isossaan

isoissansa / isoissaan

Ela

-sta

isostani

isoistani

isostasi

isoistasi

isostansa / isostaan

isoistansa / isoistaan

All

-lle

isolleni

isoilleni

isollesi

isoillesi

isollensa / isolleen

isoillensa / isoillean

Ade

-lla

isollani

isoillani

isollasi

isoillasi

isollansa / isollaan

isoillansa / isoillaan

Abl

-lta

isoltani

isoiltani

isoltasi

isoiltasi

isoltansa / isoltaan

isoiltansa / isoiltaan

Tra

-ksi

isokseni

isoikseni

isoksesi

isoiksesi

isoksensa / isokseen

isoiksensa / isoikseen

Ess

-na

isonani

isoinani

isonasi

isoinasi

isonansa / isonaan

isoinansa / isoinaan

Abe

-tta

isottani

isoittani

isottasi

isoittasi

isottansa / isottaan

isoittansa / isoittaan

Com

-ne

-

isoineni

-

isoinesi

-

isoinensa / isoineen

Singular

Plural

Nom

-

isoni

isosi

isonsa

isoni

isosi

isonsa

Par

-ta

isoani

isoasi

isoansa / isoaan

isojani

isojasi

isojansa / isojaan

Gen

-n

isoni

isosi

isonsa

isojeni

isojesi

isojensa

Ill

mihin

isooni

isoosi

isoonsa

isoihini

isoihisi

isoihinsa

Ine

-ssa

isossani

isossasi

isossansa / isossaan

isoissani

isoissasi

isoissansa / isoissaan

Ela

-sta

isostani

isostasi

isostansa / isostaan

isoistani

isoistasi

isoistansa / isoistaan

All

-lle

isolleni

isollesi

isollensa / isolleen

isoilleni

isoillesi

isoillensa / isoillean

Ade

-lla

isollani

isollasi

isollansa / isollaan

isoillani

isoillasi

isoillansa / isoillaan

Abl

-lta

isoltani

isoltasi

isoltansa / isoltaan

isoiltani

isoiltasi

isoiltansa / isoiltaan

Tra

-ksi

isokseni

isoksesi

isoksensa / isokseen

isoikseni

isoiksesi

isoiksensa / isoikseen

Ess

-na

isonani

isonasi

isonansa / isonaan

isoinani

isoinasi

isoinansa / isoinaan

Abe

-tta

isottani

isottasi

isottansa / isottaan

isoittani

isoittasi

isoittansa / isoittaan

Com

-ne

-

-

-

isoineni

isoinesi

isoinensa / isoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

isomme

isomme

isonne

isonne

isonsa

isonsa

Par

-ta

isoamme

isojamme

isoanne

isojanne

isoansa / isoaan

isojansa / isojaan

Gen

-n

isomme

isojemme

isonne

isojenne

isonsa

isojensa

Ill

mihin

isoomme

isoihimme

isoonne

isoihinne

isoonsa

isoihinsa

Ine

-ssa

isossamme

isoissamme

isossanne

isoissanne

isossansa / isossaan

isoissansa / isoissaan

Ela

-sta

isostamme

isoistamme

isostanne

isoistanne

isostansa / isostaan

isoistansa / isoistaan

All

-lle

isollemme

isoillemme

isollenne

isoillenne

isollensa / isolleen

isoillensa / isoillean

Ade

-lla

isollamme

isoillamme

isollanne

isoillanne

isollansa / isollaan

isoillansa / isoillaan

Abl

-lta

isoltamme

isoiltamme

isoltanne

isoiltanne

isoltansa / isoltaan

isoiltansa / isoiltaan

Tra

-ksi

isoksemme

isoiksemme

isoksenne

isoiksenne

isoksensa / isokseen

isoiksensa / isoikseen

Ess

-na

isonamme

isoinamme

isonanne

isoinanne

isonansa / isonaan

isoinansa / isoinaan

Abe

-tta

isottamme

isoittamme

isottanne

isoittanne

isottansa / isottaan

isoittansa / isoittaan

Com

-ne

-

isoinemme

-

isoinenne

-

isoinensa / isoineen

Singular

Plural

Nom

-

isomme

isonne

isonsa

isomme

isonne

isonsa

Par

-ta

isoamme

isoanne

isoansa / isoaan

isojamme

isojanne

isojansa / isojaan

Gen

-n

isomme

isonne

isonsa

isojemme

isojenne

isojensa

Ill

mihin

isoomme

isoonne

isoonsa

isoihimme

isoihinne

isoihinsa

Ine

-ssa

isossamme

isossanne

isossansa / isossaan

isoissamme

isoissanne

isoissansa / isoissaan

Ela

-sta

isostamme

isostanne

isostansa / isostaan

isoistamme

isoistanne

isoistansa / isoistaan

All

-lle

isollemme

isollenne

isollensa / isolleen

isoillemme

isoillenne

isoillensa / isoillean

Ade

-lla

isollamme

isollanne

isollansa / isollaan

isoillamme

isoillanne

isoillansa / isoillaan

Abl

-lta

isoltamme

isoltanne

isoltansa / isoltaan

isoiltamme

isoiltanne

isoiltansa / isoiltaan

Tra

-ksi

isoksemme

isoksenne

isoksensa / isokseen

isoiksemme

isoiksenne

isoiksensa / isoikseen

Ess

-na

isonamme

isonanne

isonansa / isonaan

isoinamme

isoinanne

isoinansa / isoinaan

Abe

-tta

isottamme

isottanne

isottansa / isottaan

isoittamme

isoittanne

isoittansa / isoittaan

Com

-ne

-

-

-

isoinemme

isoinenne

isoinensa / isoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

vasara

vasarat

Par

-ta

vasaraa / vasarata

vasaroita / vasaroja

Gen

-n

vasaran

vasaroitten / vasaroiden / vasarojen

Ill

mihin

vasaraan

vasaroihin

Ine

-ssa

vasarassa

vasaroissa

Ela

-sta

vasarasta

vasaroista

All

-lle

vasaralle

vasaroille

Ade

-lla

vasaralla

vasaroilla

Abl

-lta

vasaralta

vasaroilta

Tra

-ksi

vasaraksi

vasaroiksi

Ess

-na

vasarana

vasaroina

Abe

-tta

vasaratta

vasaroitta

Com

-ne

-

vasaroine

Ins

-in

-

vasaroin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

vasara

vasarat

Par

-ta

vasaraa / vasarata

vasaroita / vasaroja

Gen

-n

vasaran

vasaroitten / vasaroiden / vasarojen

Ill

mihin

vasaraan

vasaroihin

Ine

-ssa

vasarassa

vasaroissa

Ela

-sta

vasarasta

vasaroista

All

-lle

vasaralle

vasaroille

Ade

-lla

vasaralla

vasaroilla

Abl

-lta

vasaralta

vasaroilta

Tra

-ksi

vasaraksi

vasaroiksi

Ess

-na

vasarana

vasaroina

Abe

-tta

vasaratta

vasaroitta

Com

-ne

-

vasaroine

Ins

-in

-

vasaroin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

hammer vasara, iskuri, moukari, hana
gavel nuija, vasara
Show more arrow right
Tatoeba; Europarl Parallel Corpus; OpenSubtitles2018.v3; OPUS; Europarl Parallel Corpus, sentence 58851; Tatoeba Parallel Corpus, sentence 10293846; Europarl Parallel Corpus, sentence 108356 Mistä löytyy paras vasara? Where can I find the best hammer? Vasara auttaa naulauksessa. Hammer helps in nailing. Olisiko vasara? So, maybe the face of a hammer? Missä vasara on? Where's the hammer? En löydä vasaraa. I can't find the hammer. Vasara oli hajonnut ja piti korjata. The hammer was broken and needed to be fixed. Hän hummaili ympäriinsä vasara kädessään. He wandered around with a hammer in his hand. Työntekijä valitti, että vasara oli hukassa. The worker complained that the hammer was missing. Vasara on välttämätön työkalu rakentamisessa. Hammer is an essential tool in construction. Koko sydämeni vasarasi alla. " With my whole heart under your hammer. Show more arrow right

Wiktionary

hammer (tool) hammer (piano part) (anatomy) malleus, hammer (one of the bones in the ear) Show more arrow right (malleus): vasaraluu Show more arrow right vasaroida vasartaa Show more arrow right höyryvasarailmavasaraisovasarajuottovasarakankivasarakonevasaralyijyvasaraläskivasaraniittausvasaranokivasarapajavasarapeltivasarapudotusvasarapuuvasarasorkkavasarasotavasaratakovasaratalttavasaravasarahaivasarajuotinvasarakirvesvasarakirveskulttuurivasarakoneistovasaralaitevasaraluuvasaramiesvasaramurskainvasaraniskuvasaranvarsiväkivasara Show more arrow right From Proto-Finnic vasara, borrowed from Proto-Indo-Iranian wáȷ́ras. Compare Sanskrit वज्र (vájra). Show more arrow right

Wikipedia

Hammer A hammer is a tool consisting of a weighted "head" fixed to a long handle that is swung to deliver an impact to a small area of an object. This can be, for example, to drive nails into wood, to shape metal (as with a forge), or to crush rock. Hammers are used for a wide range of driving, shaping, and breaking applications. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

vasarani

vasarani

vasarasi

vasarasi

vasaransa

vasaransa

Par

-ta

vasaraani / vasaratani

vasaroitani / vasarojani

vasaraasi / vasaratasi

vasaroitasi / vasarojasi

vasaraansa / vasaratansa / vasarataan

vasaroitansa / vasaroitaan / vasarojansa / vasarojaan

Gen

-n

vasarani

vasaroitteni / vasaroideni / vasarojeni

vasarasi

vasaroittesi / vasaroidesi / vasarojesi

vasaransa

vasaroittensa / vasaroidensa / vasarojensa

Ill

mihin

vasaraani

vasaroihini

vasaraasi

vasaroihisi

vasaraansa

vasaroihinsa

Ine

-ssa

vasarassani

vasaroissani

vasarassasi

vasaroissasi

vasarassansa / vasarassaan

vasaroissansa / vasaroissaan

Ela

-sta

vasarastani

vasaroistani

vasarastasi

vasaroistasi

vasarastansa / vasarastaan

vasaroistansa / vasaroistaan

All

-lle

vasaralleni

vasaroilleni

vasarallesi

vasaroillesi

vasarallensa / vasaralleen

vasaroillensa / vasaroillean

Ade

-lla

vasarallani

vasaroillani

vasarallasi

vasaroillasi

vasarallansa / vasarallaan

vasaroillansa / vasaroillaan

Abl

-lta

vasaraltani

vasaroiltani

vasaraltasi

vasaroiltasi

vasaraltansa / vasaraltaan

vasaroiltansa / vasaroiltaan

Tra

-ksi

vasarakseni

vasaroikseni

vasaraksesi

vasaroiksesi

vasaraksensa / vasarakseen

vasaroiksensa / vasaroikseen

Ess

-na

vasaranani

vasaroinani

vasaranasi

vasaroinasi

vasaranansa / vasaranaan

vasaroinansa / vasaroinaan

Abe

-tta

vasarattani

vasaroittani

vasarattasi

vasaroittasi

vasarattansa / vasarattaan

vasaroittansa / vasaroittaan

Com

-ne

-

vasaroineni

-

vasaroinesi

-

vasaroinensa / vasaroineen

Singular

Plural

Nom

-

vasarani

vasarasi

vasaransa

vasarani

vasarasi

vasaransa

Par

-ta

vasaraani / vasaratani

vasaraasi / vasaratasi

vasaraansa / vasaratansa / vasarataan

vasaroitani / vasarojani

vasaroitasi / vasarojasi

vasaroitansa / vasaroitaan / vasarojansa / vasarojaan

Gen

-n

vasarani

vasarasi

vasaransa

vasaroitteni / vasaroideni / vasarojeni

vasaroittesi / vasaroidesi / vasarojesi

vasaroittensa / vasaroidensa / vasarojensa

Ill

mihin

vasaraani

vasaraasi

vasaraansa

vasaroihini

vasaroihisi

vasaroihinsa

Ine

-ssa

vasarassani

vasarassasi

vasarassansa / vasarassaan

vasaroissani

vasaroissasi

vasaroissansa / vasaroissaan

Ela

-sta

vasarastani

vasarastasi

vasarastansa / vasarastaan

vasaroistani

vasaroistasi

vasaroistansa / vasaroistaan

All

-lle

vasaralleni

vasarallesi

vasarallensa / vasaralleen

vasaroilleni

vasaroillesi

vasaroillensa / vasaroillean

Ade

-lla

vasarallani

vasarallasi

vasarallansa / vasarallaan

vasaroillani

vasaroillasi

vasaroillansa / vasaroillaan

Abl

-lta

vasaraltani

vasaraltasi

vasaraltansa / vasaraltaan

vasaroiltani

vasaroiltasi

vasaroiltansa / vasaroiltaan

Tra

-ksi

vasarakseni

vasaraksesi

vasaraksensa / vasarakseen

vasaroikseni

vasaroiksesi

vasaroiksensa / vasaroikseen

Ess

-na

vasaranani

vasaranasi

vasaranansa / vasaranaan

vasaroinani

vasaroinasi

vasaroinansa / vasaroinaan

Abe

-tta

vasarattani

vasarattasi

vasarattansa / vasarattaan

vasaroittani

vasaroittasi

vasaroittansa / vasaroittaan

Com

-ne

-

-

-

vasaroineni

vasaroinesi

vasaroinensa / vasaroineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

vasaramme

vasaramme

vasaranne

vasaranne

vasaransa

vasaransa

Par

-ta

vasaraamme / vasaratamme

vasaroitamme / vasarojamme

vasaraanne / vasaratanne

vasaroitanne / vasarojanne

vasaraansa / vasaratansa / vasarataan

vasaroitansa / vasaroitaan / vasarojansa / vasarojaan

Gen

-n

vasaramme

vasaroittemme / vasaroidemme / vasarojemme

vasaranne

vasaroittenne / vasaroidenne / vasarojenne

vasaransa

vasaroittensa / vasaroidensa / vasarojensa

Ill

mihin

vasaraamme

vasaroihimme

vasaraanne

vasaroihinne

vasaraansa

vasaroihinsa

Ine

-ssa

vasarassamme

vasaroissamme

vasarassanne

vasaroissanne

vasarassansa / vasarassaan

vasaroissansa / vasaroissaan

Ela

-sta

vasarastamme

vasaroistamme

vasarastanne

vasaroistanne

vasarastansa / vasarastaan

vasaroistansa / vasaroistaan

All

-lle

vasarallemme

vasaroillemme

vasarallenne

vasaroillenne

vasarallensa / vasaralleen

vasaroillensa / vasaroillean

Ade

-lla

vasarallamme

vasaroillamme

vasarallanne

vasaroillanne

vasarallansa / vasarallaan

vasaroillansa / vasaroillaan

Abl

-lta

vasaraltamme

vasaroiltamme

vasaraltanne

vasaroiltanne

vasaraltansa / vasaraltaan

vasaroiltansa / vasaroiltaan

Tra

-ksi

vasaraksemme

vasaroiksemme

vasaraksenne

vasaroiksenne

vasaraksensa / vasarakseen

vasaroiksensa / vasaroikseen

Ess

-na

vasaranamme

vasaroinamme

vasarananne

vasaroinanne

vasaranansa / vasaranaan

vasaroinansa / vasaroinaan

Abe

-tta

vasarattamme

vasaroittamme

vasarattanne

vasaroittanne

vasarattansa / vasarattaan

vasaroittansa / vasaroittaan

Com

-ne

-

vasaroinemme

-

vasaroinenne

-

vasaroinensa / vasaroineen

Singular

Plural

Nom

-

vasaramme

vasaranne

vasaransa

vasaramme

vasaranne

vasaransa

Par

-ta

vasaraamme / vasaratamme

vasaraanne / vasaratanne

vasaraansa / vasaratansa / vasarataan

vasaroitamme / vasarojamme

vasaroitanne / vasarojanne

vasaroitansa / vasaroitaan / vasarojansa / vasarojaan

Gen

-n

vasaramme

vasaranne

vasaransa

vasaroittemme / vasaroidemme / vasarojemme

vasaroittenne / vasaroidenne / vasarojenne

vasaroittensa / vasaroidensa / vasarojensa

Ill

mihin

vasaraamme

vasaraanne

vasaraansa

vasaroihimme

vasaroihinne

vasaroihinsa

Ine

-ssa

vasarassamme

vasarassanne

vasarassansa / vasarassaan

vasaroissamme

vasaroissanne

vasaroissansa / vasaroissaan

Ela

-sta

vasarastamme

vasarastanne

vasarastansa / vasarastaan

vasaroistamme

vasaroistanne

vasaroistansa / vasaroistaan

All

-lle

vasarallemme

vasarallenne

vasarallensa / vasaralleen

vasaroillemme

vasaroillenne

vasaroillensa / vasaroillean

Ade

-lla

vasarallamme

vasarallanne

vasarallansa / vasarallaan

vasaroillamme

vasaroillanne

vasaroillansa / vasaroillaan

Abl

-lta

vasaraltamme

vasaraltanne

vasaraltansa / vasaraltaan

vasaroiltamme

vasaroiltanne

vasaroiltansa / vasaroiltaan

Tra

-ksi

vasaraksemme

vasaraksenne

vasaraksensa / vasarakseen

vasaroiksemme

vasaroiksenne

vasaroiksensa / vasaroikseen

Ess

-na

vasaranamme

vasarananne

vasaranansa / vasaranaan

vasaroinamme

vasaroinanne

vasaroinansa / vasaroinaan

Abe

-tta

vasarattamme

vasarattanne

vasarattansa / vasarattaan

vasaroittamme

vasaroittanne

vasaroittansa / vasaroittaan

Com

-ne

-

-

-

vasaroinemme

vasaroinenne

vasaroinensa / vasaroineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept