logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

impi, noun

Word analysis
Impi

Impi

impi

Noun, Singular Nominative

Impi

Noun, Prop Singular Nominative

Impi

Noun, Prop Sem/Human Singular Nominative

Impi

Noun, Prop Sem/Human Singular Genitive

Impi

Noun, Prop Sem/Human Plural Nominative

Impi

Noun, Prop Singular Genitive

Impi

Noun, Prop Plural Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

impi

immet

Par

-ta

impeä

impiä

Gen

-n

immen

impien

Ill

mihin

impeen

impiin

Ine

-ssa

immessä

immissä

Ela

-sta

immestä

immistä

All

-lle

immelle

immille

Ade

-lla

immellä

immillä

Abl

-lta

immeltä

immiltä

Tra

-ksi

immeksi

immiksi

Ess

-na

impenä

impinä

Abe

-tta

immettä

immittä

Com

-ne

-

impine

Ins

-in

-

immin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

impi

immet

Par

-ta

impeä

impiä

Gen

-n

immen

impien

Ill

mihin

impeen

impiin

Ine

-ssa

immessä

immissä

Ela

-sta

immestä

immistä

All

-lle

immelle

immille

Ade

-lla

immellä

immillä

Abl

-lta

immeltä

immiltä

Tra

-ksi

immeksi

immiksi

Ess

-na

impenä

impinä

Abe

-tta

immettä

immittä

Com

-ne

-

impine

Ins

-in

-

immin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Translations

maid neito, impi, palvelustyttö, siivooja
maiden neito, neitsyt, impi, juoksuton pelijakso
nymph nymfi, neitsyt, impi
Show more arrow right

Wiktionary

(dated) virgin Show more arrow right neitsytimmyt Show more arrow right Impi Show more arrow right From Proto-Finnic impi. Show more arrow right

Wikipedia

neitsyt
Impi
suomalainen naisen etunimi. Impi
muinaissuomalainen rakkauden ja seksuaalisuuden jumalatar.
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

impeni

impeni

impesi

impesi

impensä

impensä

Par

-ta

impeäni

impiäni

impeäsi

impiäsi

impeänsä / impeään

impiänsä / impiään

Gen

-n

impeni

impieni

impesi

impiesi

impensä

impiensä

Ill

mihin

impeeni

impiini

impeesi

impiisi

impeensä

impiinsä

Ine

-ssa

immessäni

immissäni

immessäsi

immissäsi

immessänsä / immessään

immissänsä / immissään

Ela

-sta

immestäni

immistäni

immestäsi

immistäsi

immestänsä / immestään

immistänsä / immistään

All

-lle

immelleni

immilleni

immellesi

immillesi

immellensä / immelleen

immillensä / immilleän

Ade

-lla

immelläni

immilläni

immelläsi

immilläsi

immellänsä / immellään

immillänsä / immillään

Abl

-lta

immeltäni

immiltäni

immeltäsi

immiltäsi

immeltänsä / immeltään

immiltänsä / immiltään

Tra

-ksi

immekseni

immikseni

immeksesi

immiksesi

immeksensä / immekseen

immiksensä / immikseen

Ess

-na

impenäni

impinäni

impenäsi

impinäsi

impenänsä / impenään

impinänsä / impinään

Abe

-tta

immettäni

immittäni

immettäsi

immittäsi

immettänsä / immettään

immittänsä / immittään

Com

-ne

-

impineni

-

impinesi

-

impinensä / impineen

Singular

Plural

Nom

-

impeni

impesi

impensä

impeni

impesi

impensä

Par

-ta

impeäni

impeäsi

impeänsä / impeään

impiäni

impiäsi

impiänsä / impiään

Gen

-n

impeni

impesi

impensä

impieni

impiesi

impiensä

Ill

mihin

impeeni

impeesi

impeensä

impiini

impiisi

impiinsä

Ine

-ssa

immessäni

immessäsi

immessänsä / immessään

immissäni

immissäsi

immissänsä / immissään

Ela

-sta

immestäni

immestäsi

immestänsä / immestään

immistäni

immistäsi

immistänsä / immistään

All

-lle

immelleni

immellesi

immellensä / immelleen

immilleni

immillesi

immillensä / immilleän

Ade

-lla

immelläni

immelläsi

immellänsä / immellään

immilläni

immilläsi

immillänsä / immillään

Abl

-lta

immeltäni

immeltäsi

immeltänsä / immeltään

immiltäni

immiltäsi

immiltänsä / immiltään

Tra

-ksi

immekseni

immeksesi

immeksensä / immekseen

immikseni

immiksesi

immiksensä / immikseen

Ess

-na

impenäni

impenäsi

impenänsä / impenään

impinäni

impinäsi

impinänsä / impinään

Abe

-tta

immettäni

immettäsi

immettänsä / immettään

immittäni

immittäsi

immittänsä / immittään

Com

-ne

-

-

-

impineni

impinesi

impinensä / impineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

impemme

impemme

impenne

impenne

impensä

impensä

Par

-ta

impeämme

impiämme

impeänne

impiänne

impeänsä / impeään

impiänsä / impiään

Gen

-n

impemme

impiemme

impenne

impienne

impensä

impiensä

Ill

mihin

impeemme

impiimme

impeenne

impiinne

impeensä

impiinsä

Ine

-ssa

immessämme

immissämme

immessänne

immissänne

immessänsä / immessään

immissänsä / immissään

Ela

-sta

immestämme

immistämme

immestänne

immistänne

immestänsä / immestään

immistänsä / immistään

All

-lle

immellemme

immillemme

immellenne

immillenne

immellensä / immelleen

immillensä / immilleän

Ade

-lla

immellämme

immillämme

immellänne

immillänne

immellänsä / immellään

immillänsä / immillään

Abl

-lta

immeltämme

immiltämme

immeltänne

immiltänne

immeltänsä / immeltään

immiltänsä / immiltään

Tra

-ksi

immeksemme

immiksemme

immeksenne

immiksenne

immeksensä / immekseen

immiksensä / immikseen

Ess

-na

impenämme

impinämme

impenänne

impinänne

impenänsä / impenään

impinänsä / impinään

Abe

-tta

immettämme

immittämme

immettänne

immittänne

immettänsä / immettään

immittänsä / immittään

Com

-ne

-

impinemme

-

impinenne

-

impinensä / impineen

Singular

Plural

Nom

-

impemme

impenne

impensä

impemme

impenne

impensä

Par

-ta

impeämme

impeänne

impeänsä / impeään

impiämme

impiänne

impiänsä / impiään

Gen

-n

impemme

impenne

impensä

impiemme

impienne

impiensä

Ill

mihin

impeemme

impeenne

impeensä

impiimme

impiinne

impiinsä

Ine

-ssa

immessämme

immessänne

immessänsä / immessään

immissämme

immissänne

immissänsä / immissään

Ela

-sta

immestämme

immestänne

immestänsä / immestään

immistämme

immistänne

immistänsä / immistään

All

-lle

immellemme

immellenne

immellensä / immelleen

immillemme

immillenne

immillensä / immilleän

Ade

-lla

immellämme

immellänne

immellänsä / immellään

immillämme

immillänne

immillänsä / immillään

Abl

-lta

immeltämme

immeltänne

immeltänsä / immeltään

immiltämme

immiltänne

immiltänsä / immiltään

Tra

-ksi

immeksemme

immeksenne

immeksensä / immekseen

immiksemme

immiksenne

immiksensä / immikseen

Ess

-na

impenämme

impenänne

impenänsä / impenään

impinämme

impinänne

impinänsä / impinään

Abe

-tta

immettämme

immettänne

immettänsä / immettään

immittämme

immittänne

immittänsä / immittään

Com

-ne

-

-

-

impinemme

impinenne

impinensä / impineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

Impi / Impe

Immet / Impe / Impi / Impit

Par

-ta

Impeä / Impiä

Impiä / Impejä

Gen

-n

Immen / Impe / Impi / Impin

Impien

Ill

mihin

Impeen / Impiin

Impiin / Impeihin

Ine

-ssa

Immessä / Impissä

Immissä / Impeissä

Ela

-sta

Immestä / Impistä

Immistä / Impeistä

All

-lle

Immelle / Impille

Immille / Impeille

Ade

-lla

Immellä / Impillä

Immillä / Impeillä

Abl

-lta

Immeltä / Impiltä

Immiltä / Impeiltä

Tra

-ksi

Immeksi / Impiksi

Immiksi / Impeiksi

Ess

-na

Impenä / Impinä

Impinä / Impeinä

Abe

-tta

Immettä / Impittä

Immittä / Impeittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

Immin / Impein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

Impi / Impe

Immet / Impe / Impi / Impit

Par

-ta

Impeä / Impiä

Impiä / Impejä

Gen

-n

Immen / Impe / Impi / Impin

Impien

Ill

mihin

Impeen / Impiin

Impiin / Impeihin

Ine

-ssa

Immessä / Impissä

Immissä / Impeissä

Ela

-sta

Immestä / Impistä

Immistä / Impeistä

All

-lle

Immelle / Impille

Immille / Impeille

Ade

-lla

Immellä / Impillä

Immillä / Impeillä

Abl

-lta

Immeltä / Impiltä

Immiltä / Impeiltä

Tra

-ksi

Immeksi / Impiksi

Immiksi / Impeiksi

Ess

-na

Impenä / Impinä

Impinä / Impeinä

Abe

-tta

Immettä / Impittä

Immittä / Impeittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

Immin / Impein

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Translations

Maid neito, impi, palvelustyttö, siivooja
maiden neito, neitsyt, impi, juoksuton pelijakso
nymph nymfi, neitsyt, impi
Maid
Maiden
Nymph
Ime
Show more arrow right

Wiktionary

(dated) virgin Show more arrow right neitsytimmyt Show more arrow right Impi Show more arrow right From Proto-Finnic impi. Show more arrow right

Wikipedia

neitsyt
Impi
suomalainen naisen etunimi. Impi
muinaissuomalainen rakkauden ja seksuaalisuuden jumalatar.
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

Impeni / Impini

Impeni / Impini

Impesi / Impisi

Impesi / Impisi

Impensä / Impeän / Impinsä / Impiän

Impensä / Impeän / Impinsä / Impiän

Par

-ta

Impeäni / Impiäni

Impiäni / Impejäni

Impeäsi / Impiäsi

Impiäsi / Impejäsi

Impeänsä / Impeään / Impiänsä / Impiään

Impiänsä / Impiään / Impejänsä / Impejään

Gen

-n

Impeni / Impini

Impieni

Impesi / Impisi

Impiesi

Impensä / Impeän / Impinsä / Impiän

Impiensä

Ill

mihin

Impeeni / Impiini

Impiini / Impeihini

Impeesi / Impiisi

Impiisi / Impeihisi

Impeensä / Impiinsä

Impiinsä / Impeihinsä

Ine

-ssa

Immessäni / Impissäni

Immissäni / Impeissäni

Immessäsi / Impissäsi

Immissäsi / Impeissäsi

Immessänsä / Immessään / Impissänsä / Impissään

Immissänsä / Impeissänsä

Ela

-sta

Immestäni / Impistäni

Immistäni / Impeistäni

Immestäsi / Impistäsi

Immistäsi / Impeistäsi

Immestänsä / Immestään / Impistänsä / Impistään

Immistänsä / Impeistänsä

All

-lle

Immelleni / Impilleni

Immilleni / Impeilleni

Immellesi / Impillesi

Immillesi / Impeillesi

Immelleen / Immellensä / Impilleen / Impillensä

Immilleen / Immillensä / Impeilleen / Impeillensä

Ade

-lla

Immelläni / Impilläni

Immilläni / Impeilläni

Immelläsi / Impilläsi

Immilläsi / Impeilläsi

Immellänsä / Immellään / Impillänsä / Impillään

Immillänsä / Impeillänsä

Abl

-lta

Immeltäni / Impiltäni

Immiltäni / Impeiltäni

Immeltäsi / Impiltäsi

Immiltäsi / Impeiltäsi

Immeltänsä / Immeltään / Impiltänsä / Impiltään

Immiltänsä / Impeiltänsä

Tra

-ksi

Immekseni / Impikseni

Immikseni / Impeikseni

Immeksesi / Impiksesi

Immiksesi / Impeiksesi

Immekseen / Immeksensä / Impikseen / Impiksensä

Immikseen / Immiksensä / Impeikseen / Impeiksensä

Ess

-na

Impenäni / Impinäni

Impinäni / Impeinäni

Impenäsi / Impinäsi

Impinäsi / Impeinäsi

Impenänsä / Impenään / Impinänsä / Impinään

Impinänsä / Impinään / Impeinänsä / Impeinään

Abe

-tta

Immettäni / Impittäni

Immittäni / Impeittäni

Immettäsi / Impittäsi

Immittäsi / Impeittäsi

Immettänsä / Immettään / Impittänsä / Impittään

Immittänsä / Impeittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

Impeni / Impini

Impesi / Impisi

Impensä / Impeän / Impinsä / Impiän

Impeni / Impini

Impesi / Impisi

Impensä / Impeän / Impinsä / Impiän

Par

-ta

Impeäni / Impiäni

Impeäsi / Impiäsi

Impeänsä / Impeään / Impiänsä / Impiään

Impiäni / Impejäni

Impiäsi / Impejäsi

Impiänsä / Impiään / Impejänsä / Impejään

Gen

-n

Impeni / Impini

Impesi / Impisi

Impensä / Impeän / Impinsä / Impiän

Impieni

Impiesi

Impiensä

Ill

mihin

Impeeni / Impiini

Impeesi / Impiisi

Impeensä / Impiinsä

Impiini / Impeihini

Impiisi / Impeihisi

Impiinsä / Impeihinsä

Ine

-ssa

Immessäni / Impissäni

Immessäsi / Impissäsi

Immessänsä / Immessään / Impissänsä / Impissään

Immissäni / Impeissäni

Immissäsi / Impeissäsi

Immissänsä / Impeissänsä

Ela

-sta

Immestäni / Impistäni

Immestäsi / Impistäsi

Immestänsä / Immestään / Impistänsä / Impistään

Immistäni / Impeistäni

Immistäsi / Impeistäsi

Immistänsä / Impeistänsä

All

-lle

Immelleni / Impilleni

Immellesi / Impillesi

Immelleen / Immellensä / Impilleen / Impillensä

Immilleni / Impeilleni

Immillesi / Impeillesi

Immilleen / Immillensä / Impeilleen / Impeillensä

Ade

-lla

Immelläni / Impilläni

Immelläsi / Impilläsi

Immellänsä / Immellään / Impillänsä / Impillään

Immilläni / Impeilläni

Immilläsi / Impeilläsi

Immillänsä / Impeillänsä

Abl

-lta

Immeltäni / Impiltäni

Immeltäsi / Impiltäsi

Immeltänsä / Immeltään / Impiltänsä / Impiltään

Immiltäni / Impeiltäni

Immiltäsi / Impeiltäsi

Immiltänsä / Impeiltänsä

Tra

-ksi

Immekseni / Impikseni

Immeksesi / Impiksesi

Immekseen / Immeksensä / Impikseen / Impiksensä

Immikseni / Impeikseni

Immiksesi / Impeiksesi

Immikseen / Immiksensä / Impeikseen / Impeiksensä

Ess

-na

Impenäni / Impinäni

Impenäsi / Impinäsi

Impenänsä / Impenään / Impinänsä / Impinään

Impinäni / Impeinäni

Impinäsi / Impeinäsi

Impinänsä / Impinään / Impeinänsä / Impeinään

Abe

-tta

Immettäni / Impittäni

Immettäsi / Impittäsi

Immettänsä / Immettään / Impittänsä / Impittään

Immittäni / Impeittäni

Immittäsi / Impeittäsi

Immittänsä / Impeittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

Impemme / Impimme

Impemme / Impimme

Impenne / Impinne

Impenne / Impinne

Impensä / Impeän / Impinsä / Impiän

Impensä / Impeän / Impinsä / Impiän

Par

-ta

Impeämme / Impiämme

Impiämme / Impejämme

Impeänne / Impiänne

Impiänne / Impejänne

Impeänsä / Impeään / Impiänsä / Impiään

Impiänsä / Impiään / Impejänsä / Impejään

Gen

-n

Impemme / Impimme

Impiemme

Impenne / Impinne

Impienne

Impensä / Impeän / Impinsä / Impiän

Impiensä

Ill

mihin

Impeemme / Impiimme

Impiimme / Impeihimme

Impeenne / Impiinne

Impiinne / Impeihinne

Impeensä / Impiinsä

Impiinsä / Impeihinsä

Ine

-ssa

Immessämme / Impissämme

Immissämme / Impeissämme

Immessänne / Impissänne

Immissänne / Impeissänne

Immessänsä / Immessään / Impissänsä / Impissään

Immissänsä / Impeissänsä

Ela

-sta

Immestämme / Impistämme

Immistämme / Impeistämme

Immestänne / Impistänne

Immistänne / Impeistänne

Immestänsä / Immestään / Impistänsä / Impistään

Immistänsä / Impeistänsä

All

-lle

Immellemme / Impillemme

Immillemme / Impeillemme

Immellenne / Impillenne

Immillenne / Impeillenne

Immelleen / Immellensä / Impilleen / Impillensä

Immilleen / Immillensä / Impeilleen / Impeillensä

Ade

-lla

Immellämme / Impillämme

Immillämme / Impeillämme

Immellänne / Impillänne

Immillänne / Impeillänne

Immellänsä / Immellään / Impillänsä / Impillään

Immillänsä / Impeillänsä

Abl

-lta

Immeltämme / Impiltämme

Immiltämme / Impeiltämme

Immeltänne / Impiltänne

Immiltänne / Impeiltänne

Immeltänsä / Immeltään / Impiltänsä / Impiltään

Immiltänsä / Impeiltänsä

Tra

-ksi

Immeksemme / Impiksemme

Immiksemme / Impeiksemme

Immeksenne / Impiksenne

Immiksenne / Impeiksenne

Immekseen / Immeksensä / Impikseen / Impiksensä

Immikseen / Immiksensä / Impeikseen / Impeiksensä

Ess

-na

Impenämme / Impinämme

Impinämme / Impeinämme

Impenänne / Impinänne

Impinänne / Impeinänne

Impenänsä / Impenään / Impinänsä / Impinään

Impinänsä / Impinään / Impeinänsä / Impeinään

Abe

-tta

Immettämme / Impittämme

Immittämme / Impeittämme

Immettänne / Impittänne

Immittänne / Impeittänne

Immettänsä / Immettään / Impittänsä / Impittään

Immittänsä / Impeittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

Impemme / Impimme

Impenne / Impinne

Impensä / Impeän / Impinsä / Impiän

Impemme / Impimme

Impenne / Impinne

Impensä / Impeän / Impinsä / Impiän

Par

-ta

Impeämme / Impiämme

Impeänne / Impiänne

Impeänsä / Impeään / Impiänsä / Impiään

Impiämme / Impejämme

Impiänne / Impejänne

Impiänsä / Impiään / Impejänsä / Impejään

Gen

-n

Impemme / Impimme

Impenne / Impinne

Impensä / Impeän / Impinsä / Impiän

Impiemme

Impienne

Impiensä

Ill

mihin

Impeemme / Impiimme

Impeenne / Impiinne

Impeensä / Impiinsä

Impiimme / Impeihimme

Impiinne / Impeihinne

Impiinsä / Impeihinsä

Ine

-ssa

Immessämme / Impissämme

Immessänne / Impissänne

Immessänsä / Immessään / Impissänsä / Impissään

Immissämme / Impeissämme

Immissänne / Impeissänne

Immissänsä / Impeissänsä

Ela

-sta

Immestämme / Impistämme

Immestänne / Impistänne

Immestänsä / Immestään / Impistänsä / Impistään

Immistämme / Impeistämme

Immistänne / Impeistänne

Immistänsä / Impeistänsä

All

-lle

Immellemme / Impillemme

Immellenne / Impillenne

Immelleen / Immellensä / Impilleen / Impillensä

Immillemme / Impeillemme

Immillenne / Impeillenne

Immilleen / Immillensä / Impeilleen / Impeillensä

Ade

-lla

Immellämme / Impillämme

Immellänne / Impillänne

Immellänsä / Immellään / Impillänsä / Impillään

Immillämme / Impeillämme

Immillänne / Impeillänne

Immillänsä / Impeillänsä

Abl

-lta

Immeltämme / Impiltämme

Immeltänne / Impiltänne

Immeltänsä / Immeltään / Impiltänsä / Impiltään

Immiltämme / Impeiltämme

Immiltänne / Impeiltänne

Immiltänsä / Impeiltänsä

Tra

-ksi

Immeksemme / Impiksemme

Immeksenne / Impiksenne

Immekseen / Immeksensä / Impikseen / Impiksensä

Immiksemme / Impeiksemme

Immiksenne / Impeiksenne

Immikseen / Immiksensä / Impeikseen / Impeiksensä

Ess

-na

Impenämme / Impinämme

Impenänne / Impinänne

Impenänsä / Impenään / Impinänsä / Impinään

Impinämme / Impeinämme

Impinänne / Impeinänne

Impinänsä / Impinään / Impeinänsä / Impeinään

Abe

-tta

Immettämme / Impittämme

Immettänne / Impittänne

Immettänsä / Immettään / Impittänsä / Impittään

Immittämme / Impeittämme

Immittänne / Impeittänne

Immittänsä / Impeittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

/var/www/kieli.net/web/phtml/snip/blurs_ex.phtml:3:boolean true
Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept