logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

tex, noun

Word analysis
tex

tex

tex

Noun, Prop Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

texi / tex

texit

Par

-ta

texiä

texejä

Gen

-n

texin

texien

Ill

mihin

texiin

texeihin

Ine

-ssa

texissä

texeissä

Ela

-sta

texistä

texeistä

All

-lle

texille

texeille

Ade

-lla

texillä

texeillä

Abl

-lta

texiltä

texeiltä

Tra

-ksi

texiksi

texeiksi

Ess

-na

texinä

texeinä

Abe

-tta

texittä

texeittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

texein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

texi / tex

texit

Par

-ta

texiä

texejä

Gen

-n

texin

texien

Ill

mihin

texiin

texeihin

Ine

-ssa

texissä

texeissä

Ela

-sta

texistä

texeistä

All

-lle

texille

texeille

Ade

-lla

texillä

texeillä

Abl

-lta

texiltä

texeiltä

Tra

-ksi

texiksi

texeiksi

Ess

-na

texinä

texeinä

Abe

-tta

texittä

texeittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

texein

tex
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; Europarl Onnea, Tex. Good luck, Tex. Niin on, Tex. Like, it sure is, Tex. Autahan, Tex. Come on, Tex. Tex, ystäväni. Tex, my friend. Tex, hae aasi. Yo, Tex, fetch a jackass. Ole hyvä, Tex. Here you go, Tex. Tex on monipuolinen materiaali. The tex is a versatile material. Hyvin lyöty, Tex. Nice shot, Tex. Ja Tex on tuolla. And Tex over there. Bill ja Tex mukaan. Bill and Tex, go with him. Show more arrow right

Wikipedia

TeX
ladontajärjestelmä tex
langan pituusmassan yksikkö tekstiiliteollisuudessa Gore Tex
mikrohuokoinen kalvo Tex Murphy
yksityisetsivä Access Softwaren tietokonepeleissä Tex Revolver, Villin lännen sarjakuvahahmo Tex Willer, Villin lännen sarjakuvahahmo Joe Tex
(1933–1982), yhdysvaltalainen laulaja ja lauluntekijä Tex Avery
oik. Frederick Bean Avery (1908–1980), yhdysvaltalainen animaattori ja sarjakuvapiirtäjä Tex Beneke, oik. Gordon Beneke (1914–2000), yhdysvaltalainen jazzsaksofonisti ja laulaja Tex Cobb, oik. Randall Graig Cobb (s. 1950), yhdysvaltalainen nyrkkeilijä ja näyttelijä Tex Gibbons, oik. John Haskell Gibbons (1907–1984), yhdysvaltalainen koripalloilija Tex Hänninen, oik. Tommi Hänninen (s. 1968), suomalainen sarjakuvataiteilija ja graafikko Tex Watson, oik. Charles Watson (s. 1945), yhdysvaltalainen murhaaja Tex Winter, oik. Morice Fredrick Winter (1922–2018), yhdysvaltalainen koripallovalmentaja
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

texini

texini

texisi

texisi

texinsä / texiän

texinsä / texiän

Par

-ta

texiäni

texejäni

texiäsi

texejäsi

texiänsä / texiään

texejänsä / texejään

Gen

-n

texini

texieni

texisi

texiesi

texinsä / texiän

texiensä

Ill

mihin

texiini

texeihini

texiisi

texeihisi

texiinsä

texeihinsä

Ine

-ssa

texissäni

texeissäni

texissäsi

texeissäsi

texissänsä / texissään

texeissänsä

Ela

-sta

texistäni

texeistäni

texistäsi

texeistäsi

texistänsä / texistään

texeistänsä

All

-lle

texilleni

texeilleni

texillesi

texeillesi

texillensä / texilleen

texeilleen / texeillensä

Ade

-lla

texilläni

texeilläni

texilläsi

texeilläsi

texillänsä / texillään

texeillänsä

Abl

-lta

texiltäni

texeiltäni

texiltäsi

texeiltäsi

texiltänsä / texiltään

texeiltänsä

Tra

-ksi

texikseni

texeikseni

texiksesi

texeiksesi

texiksensä / texikseen

texeiksensä / texeikseen

Ess

-na

texinäni

texeinäni

texinäsi

texeinäsi

texinänsä / texinään

texeinänsä / texeinään

Abe

-tta

texittäni

texeittäni

texittäsi

texeittäsi

texittänsä / texittään

texeittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

texini

texisi

texinsä / texiän

texini

texisi

texinsä / texiän

Par

-ta

texiäni

texiäsi

texiänsä / texiään

texejäni

texejäsi

texejänsä / texejään

Gen

-n

texini

texisi

texinsä / texiän

texieni

texiesi

texiensä

Ill

mihin

texiini

texiisi

texiinsä

texeihini

texeihisi

texeihinsä

Ine

-ssa

texissäni

texissäsi

texissänsä / texissään

texeissäni

texeissäsi

texeissänsä

Ela

-sta

texistäni

texistäsi

texistänsä / texistään

texeistäni

texeistäsi

texeistänsä

All

-lle

texilleni

texillesi

texillensä / texilleen

texeilleni

texeillesi

texeilleen / texeillensä

Ade

-lla

texilläni

texilläsi

texillänsä / texillään

texeilläni

texeilläsi

texeillänsä

Abl

-lta

texiltäni

texiltäsi

texiltänsä / texiltään

texeiltäni

texeiltäsi

texeiltänsä

Tra

-ksi

texikseni

texiksesi

texiksensä / texikseen

texeikseni

texeiksesi

texeiksensä / texeikseen

Ess

-na

texinäni

texinäsi

texinänsä / texinään

texeinäni

texeinäsi

texeinänsä / texeinään

Abe

-tta

texittäni

texittäsi

texittänsä / texittään

texeittäni

texeittäsi

texeittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

teximme

teximme

texinne

texinne

texinsä / texiän

texinsä / texiän

Par

-ta

texiämme

texejämme

texiänne

texejänne

texiänsä / texiään

texejänsä / texejään

Gen

-n

teximme

texiemme

texinne

texienne

texinsä / texiän

texiensä

Ill

mihin

texiimme

texeihimme

texiinne

texeihinne

texiinsä

texeihinsä

Ine

-ssa

texissämme

texeissämme

texissänne

texeissänne

texissänsä / texissään

texeissänsä

Ela

-sta

texistämme

texeistämme

texistänne

texeistänne

texistänsä / texistään

texeistänsä

All

-lle

texillemme

texeillemme

texillenne

texeillenne

texillensä / texilleen

texeilleen / texeillensä

Ade

-lla

texillämme

texeillämme

texillänne

texeillänne

texillänsä / texillään

texeillänsä

Abl

-lta

texiltämme

texeiltämme

texiltänne

texeiltänne

texiltänsä / texiltään

texeiltänsä

Tra

-ksi

texiksemme

texeiksemme

texiksenne

texeiksenne

texiksensä / texikseen

texeiksensä / texeikseen

Ess

-na

texinämme

texeinämme

texinänne

texeinänne

texinänsä / texinään

texeinänsä / texeinään

Abe

-tta

texittämme

texeittämme

texittänne

texeittänne

texittänsä / texittään

texeittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

teximme

texinne

texinsä / texiän

teximme

texinne

texinsä / texiän

Par

-ta

texiämme

texiänne

texiänsä / texiään

texejämme

texejänne

texejänsä / texejään

Gen

-n

teximme

texinne

texinsä / texiän

texiemme

texienne

texiensä

Ill

mihin

texiimme

texiinne

texiinsä

texeihimme

texeihinne

texeihinsä

Ine

-ssa

texissämme

texissänne

texissänsä / texissään

texeissämme

texeissänne

texeissänsä

Ela

-sta

texistämme

texistänne

texistänsä / texistään

texeistämme

texeistänne

texeistänsä

All

-lle

texillemme

texillenne

texillensä / texilleen

texeillemme

texeillenne

texeilleen / texeillensä

Ade

-lla

texillämme

texillänne

texillänsä / texillään

texeillämme

texeillänne

texeillänsä

Abl

-lta

texiltämme

texiltänne

texiltänsä / texiltään

texeiltämme

texeiltänne

texeiltänsä

Tra

-ksi

texiksemme

texiksenne

texiksensä / texikseen

texeiksemme

texeiksenne

texeiksensä / texeikseen

Ess

-na

texinämme

texinänne

texinänsä / texinään

texeinämme

texeinänne

texeinänsä / texeinään

Abe

-tta

texittämme

texittänne

texittänsä / texittään

texeittämme

texeittänne

texeittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept