Word analysis

suhun    Pron Pers Sg2 Sg Ill
   Pron Pers Sg2 Ill
suhu   N Sg Gen

, personal pronoun

up ↑
Examples:
Etkö enää tunne minua?Don't you know me any longer?
Minulla on kova nälkä.I am very hungry.
Sinussa ei ole mitään vikaa.There is nothing wrong with you.
Minä rakastan häntä.I love him.
Heihin ei voi luottaa.They cannot be trusted.
Saat vastaukseni minulta huomenna.You will get an answer from me tomorrow.
Näin teidät ravintolassa.I saw them in the restaurant.
En tunne heitä.I don't know them.
Tämä on meidän kirjamme.This is our book.
Minusta appelsiini on huono.In my opinion the orange is bad.
Anna omena meille!Give the apple to us!

suhu, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - suhu suhut
Par -ta suhua suhuja
Gen -n suhun suhujen
Ill mihin suhuun suhuihin
Ine -ssa suhussa suhuissa
Ela -sta suhusta suhuista
All -lle suhulle suhuille
Ade -lla suhulla suhuilla
Abl -lta suhulta suhuilta
Tra -ksi suhuksi suhuiksi
Ess -na suhuna suhuina
Abe -tta suhutta suhuitta
Com -ne - suhuine
Ins -in - suhuin

Translations & synonyms

suhu
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - suhuni suhuni suhusi suhusi suhunsa suhunsa
Par -ta suhuani suhujani suhuasi suhujasi suhuansa / suhuaan suhujansa / suhujaan
Gen -n suhuni suhujeni suhusi suhujesi suhunsa suhujensa
Ill mihin suhuuni suhuihini suhuusi suhuihisi suhuunsa suhuihinsa
Ine -ssa suhussani suhuissani suhussasi suhuissasi suhussansa / suhussaan suhuissansa / suhuissaan
Ela -sta suhustani suhuistani suhustasi suhuistasi suhustansa / suhustaan suhuistansa / suhuistaan
All -lle suhulleni suhuilleni suhullesi suhuillesi suhulleen / suhullensa suhuillensa / suhuillean
Ade -lla suhullani suhuillani suhullasi suhuillasi suhullansa / suhullaan suhuillansa / suhuillaan
Abl -lta suhultani suhuiltani suhultasi suhuiltasi suhultansa / suhultaan suhuiltansa / suhuiltaan
Tra -ksi suhukseni suhuikseni suhuksesi suhuiksesi suhukseen / suhuksensa suhuikseen / suhuiksensa
Ess -na suhunani suhuinani suhunasi suhuinasi suhunansa / suhunaan suhuinansa / suhuinaan
Abe -tta suhuttani suhuittani suhuttasi suhuittasi suhuttansa / suhuttaan suhuittansa / suhuittaan
Com -ne - suhuineni - suhuinesi - suhuineen / suhuinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - suhumme suhumme suhunne suhunne suhunsa suhunsa
Par -ta suhuamme suhujamme suhuanne suhujanne suhuansa / suhuaan suhujansa / suhujaan
Gen -n suhumme suhujemme suhunne suhujenne suhunsa suhujensa
Ill mihin suhuumme suhuihimme suhuunne suhuihinne suhuunsa suhuihinsa
Ine -ssa suhussamme suhuissamme suhussanne suhuissanne suhussansa / suhussaan suhuissansa / suhuissaan
Ela -sta suhustamme suhuistamme suhustanne suhuistanne suhustansa / suhustaan suhuistansa / suhuistaan
All -lle suhullemme suhuillemme suhullenne suhuillenne suhulleen / suhullensa suhuillensa / suhuillean
Ade -lla suhullamme suhuillamme suhullanne suhuillanne suhullansa / suhullaan suhuillansa / suhuillaan
Abl -lta suhultamme suhuiltamme suhultanne suhuiltanne suhultansa / suhultaan suhuiltansa / suhuiltaan
Tra -ksi suhuksemme suhuiksemme suhuksenne suhuiksenne suhukseen / suhuksensa suhuikseen / suhuiksensa
Ess -na suhunamme suhuinamme suhunanne suhuinanne suhunansa / suhunaan suhuinansa / suhuinaan
Abe -tta suhuttamme suhuittamme suhuttanne suhuittanne suhuttansa / suhuttaan suhuittansa / suhuittaan
Com -ne - suhuinemme - suhuinenne - suhuineen / suhuinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept