logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

siemen, noun

Word analysis
siementaimi

siementaimi

siemen

Noun, Singular Nominative

+ taimi

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

siemen

siemenet

Par

-ta

siementä

siemeniä

Gen

-n

siemenen

siemenien / siementen

Ill

mihin

siemeneen

siemeniin

Ine

-ssa

siemenessä

siemenissä

Ela

-sta

siemenestä

siemenistä

All

-lle

siemenelle

siemenille

Ade

-lla

siemenellä

siemenillä

Abl

-lta

siemeneltä

siemeniltä

Tra

-ksi

siemeneksi

siemeniksi

Ess

-na

siemenenä

siemeninä

Abe

-tta

siemenettä

siemenittä

Com

-ne

-

siemenine

Ins

-in

-

siemenin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

siemen

siemenet

Par

-ta

siementä

siemeniä

Gen

-n

siemenen

siemenien / siementen

Ill

mihin

siemeneen

siemeniin

Ine

-ssa

siemenessä

siemenissä

Ela

-sta

siemenestä

siemenistä

All

-lle

siemenelle

siemenille

Ade

-lla

siemenellä

siemenillä

Abl

-lta

siemeneltä

siemeniltä

Tra

-ksi

siemeneksi

siemeniksi

Ess

-na

siemenenä

siemeninä

Abe

-tta

siemenettä

siemenittä

Com

-ne

-

siemenine

Ins

-in

-

siemenin

seed siemen, siemenet, sijoitettu pelaaja
germ alkio, itu, siemen, bakteeri, taudinaiheuttaja, alku
pip tähti, merkkiääni, piippaus, pikkuvika, silmä, siemen
stone kivi, jalokivi, kiviainekset, siemen
Show more arrow right
Europarl; OPUS; Tatoeba; OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba - Tatoeba 4300585; OpenSubtitles; jw2019 Siemen itää maassa. The seed germinates in the soil. Tämä siemen on hyvin pieni. This seed is very small. Siemen kylvettiin maahan keväällä. The seed was planted in the ground in the spring. Valkyyrian hius, siemen? The Valkyrie hair, the seed? Siemen kylvetään keväällä. The seed is sown in the spring. Entä siemenet? Seed the earth"? Jokainen siemen tarvitsee ravintoa kasvaakseen. Every seed needs nutrients to grow. 19, 20. a) Kuka on luvattu Siemen? 19, 20. (a) Who is the promised Seed? Näyttää siemenperunalta. It looks more like a potato. Abrahamin siemen julistetaan vanhurskaaksi. Abraham's Seed Declared Righteous. Show more arrow right

Wiktionary

seed (dated) semen precursor Show more arrow right (semen): siemenneste Show more arrow right siemenetön siementää Show more arrow right omenansiemen siemenaihe siemenjohdin siemenkota siemenneste sinapinsiemen Show more arrow right From Proto-Finnic seemen, borrowed from Proto-Baltic sēˀmen, from Proto-Indo-European séh₁mn̥. Doublet of hieman. Show more arrow right

Wikipedia

Seed A seed is an embryonic plant enclosed in a protective outer covering. The formation of the seed is part of the process of reproduction in seed plants, the spermatophytes, including the gymnosperm and angiosperm plants. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

siemeneni

siemeneni

siemenesi

siemenesi

siemenensä

siemenensä

Par

-ta

siementäni

siemeniäni

siementäsi

siemeniäsi

siementänsä / siementään

siemeniänsä / siemeniään

Gen

-n

siemeneni

siemenieni / siementeni

siemenesi

siemeniesi / siementesi

siemenensä

siemeniensä / siementensä

Ill

mihin

siemeneeni

siemeniini

siemeneesi

siemeniisi

siemeneensä

siemeniinsä

Ine

-ssa

siemenessäni

siemenissäni

siemenessäsi

siemenissäsi

siemenessänsä / siemenessään

siemenissänsä / siemenissään

Ela

-sta

siemenestäni

siemenistäni

siemenestäsi

siemenistäsi

siemenestänsä / siemenestään

siemenistänsä / siemenistään

All

-lle

siemenelleni

siemenilleni

siemenellesi

siemenillesi

siemenellensä / siemenelleen

siemenillensä / siemenilleän

Ade

-lla

siemenelläni

siemenilläni

siemenelläsi

siemenilläsi

siemenellänsä / siemenellään

siemenillänsä / siemenillään

Abl

-lta

siemeneltäni

siemeniltäni

siemeneltäsi

siemeniltäsi

siemeneltänsä / siemeneltään

siemeniltänsä / siemeniltään

Tra

-ksi

siemenekseni

siemenikseni

siemeneksesi

siemeniksesi

siemeneksensä / siemenekseen

siemeniksensä / siemenikseen

Ess

-na

siemenenäni

siemeninäni

siemenenäsi

siemeninäsi

siemenenänsä / siemenenään

siemeninänsä / siemeninään

Abe

-tta

siemenettäni

siemenittäni

siemenettäsi

siemenittäsi

siemenettänsä / siemenettään

siemenittänsä / siemenittään

Com

-ne

-

siemenineni

-

siemeninesi

-

siemeninensä / siemenineen

Singular

Plural

Nom

-

siemeneni

siemenesi

siemenensä

siemeneni

siemenesi

siemenensä

Par

-ta

siementäni

siementäsi

siementänsä / siementään

siemeniäni

siemeniäsi

siemeniänsä / siemeniään

Gen

-n

siemeneni

siemenesi

siemenensä

siemenieni / siementeni

siemeniesi / siementesi

siemeniensä / siementensä

Ill

mihin

siemeneeni

siemeneesi

siemeneensä

siemeniini

siemeniisi

siemeniinsä

Ine

-ssa

siemenessäni

siemenessäsi

siemenessänsä / siemenessään

siemenissäni

siemenissäsi

siemenissänsä / siemenissään

Ela

-sta

siemenestäni

siemenestäsi

siemenestänsä / siemenestään

siemenistäni

siemenistäsi

siemenistänsä / siemenistään

All

-lle

siemenelleni

siemenellesi

siemenellensä / siemenelleen

siemenilleni

siemenillesi

siemenillensä / siemenilleän

Ade

-lla

siemenelläni

siemenelläsi

siemenellänsä / siemenellään

siemenilläni

siemenilläsi

siemenillänsä / siemenillään

Abl

-lta

siemeneltäni

siemeneltäsi

siemeneltänsä / siemeneltään

siemeniltäni

siemeniltäsi

siemeniltänsä / siemeniltään

Tra

-ksi

siemenekseni

siemeneksesi

siemeneksensä / siemenekseen

siemenikseni

siemeniksesi

siemeniksensä / siemenikseen

Ess

-na

siemenenäni

siemenenäsi

siemenenänsä / siemenenään

siemeninäni

siemeninäsi

siemeninänsä / siemeninään

Abe

-tta

siemenettäni

siemenettäsi

siemenettänsä / siemenettään

siemenittäni

siemenittäsi

siemenittänsä / siemenittään

Com

-ne

-

-

-

siemenineni

siemeninesi

siemeninensä / siemenineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

siemenemme

siemenemme

siemenenne

siemenenne

siemenensä

siemenensä

Par

-ta

siementämme

siemeniämme

siementänne

siemeniänne

siementänsä / siementään

siemeniänsä / siemeniään

Gen

-n

siemenemme

siemeniemme / siementemme

siemenenne

siemenienne / siementenne

siemenensä

siemeniensä / siementensä

Ill

mihin

siemeneemme

siemeniimme

siemeneenne

siemeniinne

siemeneensä

siemeniinsä

Ine

-ssa

siemenessämme

siemenissämme

siemenessänne

siemenissänne

siemenessänsä / siemenessään

siemenissänsä / siemenissään

Ela

-sta

siemenestämme

siemenistämme

siemenestänne

siemenistänne

siemenestänsä / siemenestään

siemenistänsä / siemenistään

All

-lle

siemenellemme

siemenillemme

siemenellenne

siemenillenne

siemenellensä / siemenelleen

siemenillensä / siemenilleän

Ade

-lla

siemenellämme

siemenillämme

siemenellänne

siemenillänne

siemenellänsä / siemenellään

siemenillänsä / siemenillään

Abl

-lta

siemeneltämme

siemeniltämme

siemeneltänne

siemeniltänne

siemeneltänsä / siemeneltään

siemeniltänsä / siemeniltään

Tra

-ksi

siemeneksemme

siemeniksemme

siemeneksenne

siemeniksenne

siemeneksensä / siemenekseen

siemeniksensä / siemenikseen

Ess

-na

siemenenämme

siemeninämme

siemenenänne

siemeninänne

siemenenänsä / siemenenään

siemeninänsä / siemeninään

Abe

-tta

siemenettämme

siemenittämme

siemenettänne

siemenittänne

siemenettänsä / siemenettään

siemenittänsä / siemenittään

Com

-ne

-

siemeninemme

-

siemeninenne

-

siemeninensä / siemenineen

Singular

Plural

Nom

-

siemenemme

siemenenne

siemenensä

siemenemme

siemenenne

siemenensä

Par

-ta

siementämme

siementänne

siementänsä / siementään

siemeniämme

siemeniänne

siemeniänsä / siemeniään

Gen

-n

siemenemme

siemenenne

siemenensä

siemeniemme / siementemme

siemenienne / siementenne

siemeniensä / siementensä

Ill

mihin

siemeneemme

siemeneenne

siemeneensä

siemeniimme

siemeniinne

siemeniinsä

Ine

-ssa

siemenessämme

siemenessänne

siemenessänsä / siemenessään

siemenissämme

siemenissänne

siemenissänsä / siemenissään

Ela

-sta

siemenestämme

siemenestänne

siemenestänsä / siemenestään

siemenistämme

siemenistänne

siemenistänsä / siemenistään

All

-lle

siemenellemme

siemenellenne

siemenellensä / siemenelleen

siemenillemme

siemenillenne

siemenillensä / siemenilleän

Ade

-lla

siemenellämme

siemenellänne

siemenellänsä / siemenellään

siemenillämme

siemenillänne

siemenillänsä / siemenillään

Abl

-lta

siemeneltämme

siemeneltänne

siemeneltänsä / siemeneltään

siemeniltämme

siemeniltänne

siemeniltänsä / siemeniltään

Tra

-ksi

siemeneksemme

siemeneksenne

siemeneksensä / siemenekseen

siemeniksemme

siemeniksenne

siemeniksensä / siemenikseen

Ess

-na

siemenenämme

siemenenänne

siemenenänsä / siemenenään

siemeninämme

siemeninänne

siemeninänsä / siemeninään

Abe

-tta

siemenettämme

siemenettänne

siemenettänsä / siemenettään

siemenittämme

siemenittänne

siemenittänsä / siemenittään

Com

-ne

-

-

-

siemeninemme

siemeninenne

siemeninensä / siemenineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

taimi

taimet

Par

-ta

tainta / taimea

taimia

Gen

-n

taimen

tainten / taimien

Ill

mihin

taimeen

taimiin

Ine

-ssa

taimessa

taimissa

Ela

-sta

taimesta

taimista

All

-lle

taimelle

taimille

Ade

-lla

taimella

taimilla

Abl

-lta

taimelta

taimilta

Tra

-ksi

taimeksi

taimiksi

Ess

-na

taimena

taimina

Abe

-tta

taimetta

taimitta

Com

-ne

-

taimine

Ins

-in

-

taimin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

taimi

taimet

Par

-ta

tainta / taimea

taimia

Gen

-n

taimen

tainten / taimien

Ill

mihin

taimeen

taimiin

Ine

-ssa

taimessa

taimissa

Ela

-sta

taimesta

taimista

All

-lle

taimelle

taimille

Ade

-lla

taimella

taimilla

Abl

-lta

taimelta

taimilta

Tra

-ksi

taimeksi

taimiksi

Ess

-na

taimena

taimina

Abe

-tta

taimetta

taimitta

Com

-ne

-

taimine

Ins

-in

-

taimin

seedling taimi, siementaimi
plant kasvi, tehdas, laitteet, voimala, koneet, taimi
sapling taimi, nuori puu
set sarja, joukko, setti, ryhmä, asento, taimi
Show more arrow right
Europarl Parallel Corpus; Tatoeba; Tatoeba Parallel Corpus, sentence 3523759.; Europarl Parallel Corpus, sentence 232501.; Tatoeba Parallel Corpus, sentence 3015145.; tmClass; OpenSubtitles; Europarl Parallel Corpus, sentence 320034. Taimi on vasta istutettu maahan. The seedling has just been planted in the ground. Vihreä taimi symboloi elämää ja kasvua. The green seedling symbolizes life and growth. Valitse seinäkoristeeksi ripustettava taimi. Choose a hanging plant as a wall decoration. Taimi heitti varjon kasvihuoneen lämpimälle seinälle. The seedling cast a shadow on the warm wall of the greenhouse. Vaihda taimi isompaan ruukkuun, kun juuret alkavat tursua reunoista. Repot the seedling into a larger pot when the roots start to protrude from the edges. Taimet ja elävät puut. Seedlings and live trees. Merestä saatu taimen oli iso ja komea. The taimen caught from the sea was big and handsome. Taimen on arvokas saaliskala kalastajille. The taimen is a valuable catch for fishermen. Onko sinulla kokemuksia taimen istuttamisesta? Do you have any experience in planting taimen? Vesi taimi säännöllisesti. Water the seedling regularly. Show more arrow right

Wiktionary

sapling (young tree, taller than a seedling) seedling (any young plant grown from the seed) Show more arrow right From Proto-Finnic taimi. Show more arrow right

Wikipedia

taimi
nuori kasvi Taimi
suomalainen naisen etunimi Liperin Taimi
urheiluseura Taimi
sosiaaliseen verkostoitumiseen ja deittailuun tarkoitettu sovellus. Adolf Taimi
(1881–1955), venäjänsuomalainen bolševikki ja kansanvaltuuskunnan jäsen Eva Taimi (1913–1991), tekstiilisuunnittelija, suomalaisen painokangassuunnittelun uranuurtaja Kalle Taimi (s. 1992), jalkapalloilija Risto Taimi (1932–2006), urheilutoimittaja Tommi Taimi (s. 1990), jääkiekkoilija Tuuli Taimi (s. 1983), rumpali Mielenterveysyhdistys Taimi
ry (Taimi ry), Tampereella toimiva mielenterveyskuntoutujien yhdistys
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

taimeni

taimeni

taimesi

taimesi

taimensa

taimensa

Par

-ta

taintani / taimeani

taimiani

taintasi / taimeasi

taimiasi

taintansa / taintaan / taimeansa

taimiansa / taimiaan

Gen

-n

taimeni

tainteni / taimieni

taimesi

taintesi / taimiesi

taimensa

taintensa / taimiensa

Ill

mihin

taimeeni

taimiini

taimeesi

taimiisi

taimeensa

taimiinsa

Ine

-ssa

taimessani

taimissani

taimessasi

taimissasi

taimessansa / taimessaan

taimissansa / taimissaan

Ela

-sta

taimestani

taimistani

taimestasi

taimistasi

taimestansa / taimestaan

taimistansa / taimistaan

All

-lle

taimelleni

taimilleni

taimellesi

taimillesi

taimellensa / taimelleen

taimillensa / taimillean

Ade

-lla

taimellani

taimillani

taimellasi

taimillasi

taimellansa / taimellaan

taimillansa / taimillaan

Abl

-lta

taimeltani

taimiltani

taimeltasi

taimiltasi

taimeltansa / taimeltaan

taimiltansa / taimiltaan

Tra

-ksi

taimekseni

taimikseni

taimeksesi

taimiksesi

taimeksensa / taimekseen

taimiksensa / taimikseen

Ess

-na

taimenani

taiminani

taimenasi

taiminasi

taimenansa / taimenaan

taiminansa / taiminaan

Abe

-tta

taimettani

taimittani

taimettasi

taimittasi

taimettansa / taimettaan

taimittansa / taimittaan

Com

-ne

-

taimineni

-

taiminesi

-

taiminensa / taimineen

Singular

Plural

Nom

-

taimeni

taimesi

taimensa

taimeni

taimesi

taimensa

Par

-ta

taintani / taimeani

taintasi / taimeasi

taintansa / taintaan / taimeansa

taimiani

taimiasi

taimiansa / taimiaan

Gen

-n

taimeni

taimesi

taimensa

tainteni / taimieni

taintesi / taimiesi

taintensa / taimiensa

Ill

mihin

taimeeni

taimeesi

taimeensa

taimiini

taimiisi

taimiinsa

Ine

-ssa

taimessani

taimessasi

taimessansa / taimessaan

taimissani

taimissasi

taimissansa / taimissaan

Ela

-sta

taimestani

taimestasi

taimestansa / taimestaan

taimistani

taimistasi

taimistansa / taimistaan

All

-lle

taimelleni

taimellesi

taimellensa / taimelleen

taimilleni

taimillesi

taimillensa / taimillean

Ade

-lla

taimellani

taimellasi

taimellansa / taimellaan

taimillani

taimillasi

taimillansa / taimillaan

Abl

-lta

taimeltani

taimeltasi

taimeltansa / taimeltaan

taimiltani

taimiltasi

taimiltansa / taimiltaan

Tra

-ksi

taimekseni

taimeksesi

taimeksensa / taimekseen

taimikseni

taimiksesi

taimiksensa / taimikseen

Ess

-na

taimenani

taimenasi

taimenansa / taimenaan

taiminani

taiminasi

taiminansa / taiminaan

Abe

-tta

taimettani

taimettasi

taimettansa / taimettaan

taimittani

taimittasi

taimittansa / taimittaan

Com

-ne

-

-

-

taimineni

taiminesi

taiminensa / taimineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

taimemme

taimemme

taimenne

taimenne

taimensa

taimensa

Par

-ta

taintamme / taimeamme

taimiamme

taintanne / taimeanne

taimianne

taintansa / taintaan / taimeansa

taimiansa / taimiaan

Gen

-n

taimemme

taintemme / taimiemme

taimenne

taintenne / taimienne

taimensa

taintensa / taimiensa

Ill

mihin

taimeemme

taimiimme

taimeenne

taimiinne

taimeensa

taimiinsa

Ine

-ssa

taimessamme

taimissamme

taimessanne

taimissanne

taimessansa / taimessaan

taimissansa / taimissaan

Ela

-sta

taimestamme

taimistamme

taimestanne

taimistanne

taimestansa / taimestaan

taimistansa / taimistaan

All

-lle

taimellemme

taimillemme

taimellenne

taimillenne

taimellensa / taimelleen

taimillensa / taimillean

Ade

-lla

taimellamme

taimillamme

taimellanne

taimillanne

taimellansa / taimellaan

taimillansa / taimillaan

Abl

-lta

taimeltamme

taimiltamme

taimeltanne

taimiltanne

taimeltansa / taimeltaan

taimiltansa / taimiltaan

Tra

-ksi

taimeksemme

taimiksemme

taimeksenne

taimiksenne

taimeksensa / taimekseen

taimiksensa / taimikseen

Ess

-na

taimenamme

taiminamme

taimenanne

taiminanne

taimenansa / taimenaan

taiminansa / taiminaan

Abe

-tta

taimettamme

taimittamme

taimettanne

taimittanne

taimettansa / taimettaan

taimittansa / taimittaan

Com

-ne

-

taiminemme

-

taiminenne

-

taiminensa / taimineen

Singular

Plural

Nom

-

taimemme

taimenne

taimensa

taimemme

taimenne

taimensa

Par

-ta

taintamme / taimeamme

taintanne / taimeanne

taintansa / taintaan / taimeansa

taimiamme

taimianne

taimiansa / taimiaan

Gen

-n

taimemme

taimenne

taimensa

taintemme / taimiemme

taintenne / taimienne

taintensa / taimiensa

Ill

mihin

taimeemme

taimeenne

taimeensa

taimiimme

taimiinne

taimiinsa

Ine

-ssa

taimessamme

taimessanne

taimessansa / taimessaan

taimissamme

taimissanne

taimissansa / taimissaan

Ela

-sta

taimestamme

taimestanne

taimestansa / taimestaan

taimistamme

taimistanne

taimistansa / taimistaan

All

-lle

taimellemme

taimellenne

taimellensa / taimelleen

taimillemme

taimillenne

taimillensa / taimillean

Ade

-lla

taimellamme

taimellanne

taimellansa / taimellaan

taimillamme

taimillanne

taimillansa / taimillaan

Abl

-lta

taimeltamme

taimeltanne

taimeltansa / taimeltaan

taimiltamme

taimiltanne

taimiltansa / taimiltaan

Tra

-ksi

taimeksemme

taimeksenne

taimeksensa / taimekseen

taimiksemme

taimiksenne

taimiksensa / taimikseen

Ess

-na

taimenamme

taimenanne

taimenansa / taimenaan

taiminamme

taiminanne

taiminansa / taiminaan

Abe

-tta

taimettamme

taimettanne

taimettansa / taimettaan

taimittamme

taimittanne

taimittansa / taimittaan

Com

-ne

-

-

-

taiminemme

taiminenne

taiminensa / taimineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept