logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

raukka, noun

Word analysis
raukka

raukka

raukka

Noun, Singular Nominative

raukka

Adjective, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

raukka

raukat

Par

-ta

raukkaa

raukkoja

Gen

-n

raukan

raukkojen

Ill

mihin

raukkaan

raukkoihin

Ine

-ssa

raukassa

raukoissa

Ela

-sta

raukasta

raukoista

All

-lle

raukalle

raukoille

Ade

-lla

raukalla

raukoilla

Abl

-lta

raukalta

raukoilta

Tra

-ksi

raukaksi

raukoiksi

Ess

-na

raukkana

raukkoina

Abe

-tta

raukatta

raukoitta

Com

-ne

-

raukkoine

Ins

-in

-

raukoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

raukka

raukat

Par

-ta

raukkaa

raukkoja

Gen

-n

raukan

raukkojen

Ill

mihin

raukkaan

raukkoihin

Ine

-ssa

raukassa

raukoissa

Ela

-sta

raukasta

raukoista

All

-lle

raukalle

raukoille

Ade

-lla

raukalla

raukoilla

Abl

-lta

raukalta

raukoilta

Tra

-ksi

raukaksi

raukoiksi

Ess

-na

raukkana

raukkoina

Abe

-tta

raukatta

raukoitta

Com

-ne

-

raukkoine

Ins

-in

-

raukoin

weakling raukka, rääpäle
wretch raukka, poloinen, kelmi, ihmisraukka, roisto
poor creature raukka, ihmisraukka, poloinen, raiska
coward pelkuri, raukka
weak sister raukka, rääpäle
poor huono, köyhä, kehno, parka, surkea, raukka
chicken kana, kananpoika, pelkuri, raukka
Show more arrow right
Opus2, sentence 56789; TildeMODEL, sentence 54321; Tatoeba, sentence 98765; OpenSubtitles2018.v3 Raukka juoksi karkuun. The poor soul ran away. Raukka tarvitsee apuasi. The poor person needs your help. Raukka itki hiljaa nurkassa. The poor one cried quietly in the corner. Pikku raukka. Poor little thing. Poika raukka. Poor boy. Peppi raukka. Poor Pippi. Buttersns-raukka. Oh, poor Butters. Kuinka raukka voi? How is the poor fellow? Höynäytettävä raukka. Poor, gullible Lisa. Vanha Clouseauns-raukka. Poor old Clouseau. Show more arrow right

Wiktionary

wretch coward poor thing (someone or something to be pitied) Fin:Raukka joutui odottamaan sateessa monta tuntia.Eng:The poor thing had to wait in rain for many hours. Show more arrow right (poor thing): polo, poloinen, raasu, ressukka Show more arrow right In the sense "poor thing" used often with a name: Heka-raukka joutui odottamaan sateessa monta tuntia.Poor Heka had to wait in rain for many hours. Show more arrow right From Proto-Finnic raukka, possibly borrowed from Proto-Germanic draugaz, whence also Old Norse draugr; the sense development seems difficult to explain. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

raukkani

raukkani

raukkasi

raukkasi

raukkansa

raukkansa

Par

-ta

raukkaani

raukkojani

raukkaasi

raukkojasi

raukkaansa

raukkojansa / raukkojaan

Gen

-n

raukkani

raukkojeni

raukkasi

raukkojesi

raukkansa

raukkojensa

Ill

mihin

raukkaani

raukkoihini

raukkaasi

raukkoihisi

raukkaansa

raukkoihinsa

Ine

-ssa

raukassani

raukoissani

raukassasi

raukoissasi

raukassansa / raukassaan

raukoissansa / raukoissaan

Ela

-sta

raukastani

raukoistani

raukastasi

raukoistasi

raukastansa / raukastaan

raukoistansa / raukoistaan

All

-lle

raukalleni

raukoilleni

raukallesi

raukoillesi

raukallensa / raukalleen

raukoillensa / raukoillean

Ade

-lla

raukallani

raukoillani

raukallasi

raukoillasi

raukallansa / raukallaan

raukoillansa / raukoillaan

Abl

-lta

raukaltani

raukoiltani

raukaltasi

raukoiltasi

raukaltansa / raukaltaan

raukoiltansa / raukoiltaan

Tra

-ksi

raukakseni

raukoikseni

raukaksesi

raukoiksesi

raukaksensa / raukakseen

raukoiksensa / raukoikseen

Ess

-na

raukkanani

raukkoinani

raukkanasi

raukkoinasi

raukkanansa / raukkanaan

raukkoinansa / raukkoinaan

Abe

-tta

raukattani

raukoittani

raukattasi

raukoittasi

raukattansa / raukattaan

raukoittansa / raukoittaan

Com

-ne

-

raukkoineni

-

raukkoinesi

-

raukkoinensa / raukkoineen

Singular

Plural

Nom

-

raukkani

raukkasi

raukkansa

raukkani

raukkasi

raukkansa

Par

-ta

raukkaani

raukkaasi

raukkaansa

raukkojani

raukkojasi

raukkojansa / raukkojaan

Gen

-n

raukkani

raukkasi

raukkansa

raukkojeni

raukkojesi

raukkojensa

Ill

mihin

raukkaani

raukkaasi

raukkaansa

raukkoihini

raukkoihisi

raukkoihinsa

Ine

-ssa

raukassani

raukassasi

raukassansa / raukassaan

raukoissani

raukoissasi

raukoissansa / raukoissaan

Ela

-sta

raukastani

raukastasi

raukastansa / raukastaan

raukoistani

raukoistasi

raukoistansa / raukoistaan

All

-lle

raukalleni

raukallesi

raukallensa / raukalleen

raukoilleni

raukoillesi

raukoillensa / raukoillean

Ade

-lla

raukallani

raukallasi

raukallansa / raukallaan

raukoillani

raukoillasi

raukoillansa / raukoillaan

Abl

-lta

raukaltani

raukaltasi

raukaltansa / raukaltaan

raukoiltani

raukoiltasi

raukoiltansa / raukoiltaan

Tra

-ksi

raukakseni

raukaksesi

raukaksensa / raukakseen

raukoikseni

raukoiksesi

raukoiksensa / raukoikseen

Ess

-na

raukkanani

raukkanasi

raukkanansa / raukkanaan

raukkoinani

raukkoinasi

raukkoinansa / raukkoinaan

Abe

-tta

raukattani

raukattasi

raukattansa / raukattaan

raukoittani

raukoittasi

raukoittansa / raukoittaan

Com

-ne

-

-

-

raukkoineni

raukkoinesi

raukkoinensa / raukkoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

raukkamme

raukkamme

raukkanne

raukkanne

raukkansa

raukkansa

Par

-ta

raukkaamme

raukkojamme

raukkaanne

raukkojanne

raukkaansa

raukkojansa / raukkojaan

Gen

-n

raukkamme

raukkojemme

raukkanne

raukkojenne

raukkansa

raukkojensa

Ill

mihin

raukkaamme

raukkoihimme

raukkaanne

raukkoihinne

raukkaansa

raukkoihinsa

Ine

-ssa

raukassamme

raukoissamme

raukassanne

raukoissanne

raukassansa / raukassaan

raukoissansa / raukoissaan

Ela

-sta

raukastamme

raukoistamme

raukastanne

raukoistanne

raukastansa / raukastaan

raukoistansa / raukoistaan

All

-lle

raukallemme

raukoillemme

raukallenne

raukoillenne

raukallensa / raukalleen

raukoillensa / raukoillean

Ade

-lla

raukallamme

raukoillamme

raukallanne

raukoillanne

raukallansa / raukallaan

raukoillansa / raukoillaan

Abl

-lta

raukaltamme

raukoiltamme

raukaltanne

raukoiltanne

raukaltansa / raukaltaan

raukoiltansa / raukoiltaan

Tra

-ksi

raukaksemme

raukoiksemme

raukaksenne

raukoiksenne

raukaksensa / raukakseen

raukoiksensa / raukoikseen

Ess

-na

raukkanamme

raukkoinamme

raukkananne

raukkoinanne

raukkanansa / raukkanaan

raukkoinansa / raukkoinaan

Abe

-tta

raukattamme

raukoittamme

raukattanne

raukoittanne

raukattansa / raukattaan

raukoittansa / raukoittaan

Com

-ne

-

raukkoinemme

-

raukkoinenne

-

raukkoinensa / raukkoineen

Singular

Plural

Nom

-

raukkamme

raukkanne

raukkansa

raukkamme

raukkanne

raukkansa

Par

-ta

raukkaamme

raukkaanne

raukkaansa

raukkojamme

raukkojanne

raukkojansa / raukkojaan

Gen

-n

raukkamme

raukkanne

raukkansa

raukkojemme

raukkojenne

raukkojensa

Ill

mihin

raukkaamme

raukkaanne

raukkaansa

raukkoihimme

raukkoihinne

raukkoihinsa

Ine

-ssa

raukassamme

raukassanne

raukassansa / raukassaan

raukoissamme

raukoissanne

raukoissansa / raukoissaan

Ela

-sta

raukastamme

raukastanne

raukastansa / raukastaan

raukoistamme

raukoistanne

raukoistansa / raukoistaan

All

-lle

raukallemme

raukallenne

raukallensa / raukalleen

raukoillemme

raukoillenne

raukoillensa / raukoillean

Ade

-lla

raukallamme

raukallanne

raukallansa / raukallaan

raukoillamme

raukoillanne

raukoillansa / raukoillaan

Abl

-lta

raukaltamme

raukaltanne

raukaltansa / raukaltaan

raukoiltamme

raukoiltanne

raukoiltansa / raukoiltaan

Tra

-ksi

raukaksemme

raukaksenne

raukaksensa / raukakseen

raukoiksemme

raukoiksenne

raukoiksensa / raukoikseen

Ess

-na

raukkanamme

raukkananne

raukkanansa / raukkanaan

raukkoinamme

raukkoinanne

raukkoinansa / raukkoinaan

Abe

-tta

raukattamme

raukattanne

raukattansa / raukattaan

raukoittamme

raukoittanne

raukoittansa / raukoittaan

Com

-ne

-

-

-

raukkoinemme

raukkoinenne

raukkoinensa / raukkoineen

Wiktionary

wretch coward poor thing (someone or something to be pitied) Fin:Raukka joutui odottamaan sateessa monta tuntia.Eng:The poor thing had to wait in rain for many hours. Show more arrow right (poor thing): polo, poloinen, raasu, ressukka Show more arrow right In the sense "poor thing" used often with a name: Heka-raukka joutui odottamaan sateessa monta tuntia.Poor Heka had to wait in rain for many hours. Show more arrow right From Proto-Finnic raukka, possibly borrowed from Proto-Germanic draugaz, whence also Old Norse draugr; the sense development seems difficult to explain. Show more arrow right
weakling raukka, rääpäle
wretch raukka, poloinen, kelmi, ihmisraukka, roisto
poor creature raukka, ihmisraukka, poloinen, raiska
coward pelkuri, raukka
weak sister raukka, rääpäle
poor huono, köyhä, kehno, parka, surkea, raukka
chicken kana, kananpoika, pelkuri, raukka
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; TED2020; Tatoeba; Europarl; OpenSubtitles Raukka parka. Poor thing. Raukka kissa naukui vatsaansa kovasti särkevänä. The poor cat meowed loudly in pain from its stomach. Raukka lintu putosi pesästä maahan. The helpless bird fell from the nest to the ground. Raukka jänis juoksi karkuun saalistajaa. The scared rabbit ran away from the predator. Pikku raukka. Poor little thing. Poika raukka. Poor boy. Peppi raukka. Poor Pippi. Raukka vanhus tarvitsi apua kadun ylityksessä. The frail elderly person needed help crossing the street. Buttersns-raukka. Oh, poor Butters. Kuinka raukka voi? How is the poor fellow? Show more arrow right

Normative

SingularPlural

Nom

-

raukka

raukat

Par

-ta

raukkaa

raukkoja / raukkia

Gen

-n

raukan

raukkojen / raukkien

Ill

mihin

raukkaan

raukkoihin / raukkiin

Ine

-ssa

raukassa

raukoissa / raukissa

Ela

-sta

raukasta

raukoista / raukista

All

-lle

raukalle

raukoille / raukille

Ade

-lla

raukalla

raukoilla / raukilla

Abl

-lta

raukalta

raukoilta / raukilta

Tra

-ksi

raukaksi

raukoiksi / raukiksi

Ess

-na

raukkana

raukkoina / raukkina

Abe

-tta

raukatta

raukoitta / raukitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

raukoin / raukin

Normative

Singular

Plural

Nom

-

raukka

raukat

Par

-ta

raukkaa

raukkoja / raukkia

Gen

-n

raukan

raukkojen / raukkien

Ill

mihin

raukkaan

raukkoihin / raukkiin

Ine

-ssa

raukassa

raukoissa / raukissa

Ela

-sta

raukasta

raukoista / raukista

All

-lle

raukalle

raukoille / raukille

Ade

-lla

raukalla

raukoilla / raukilla

Abl

-lta

raukalta

raukoilta / raukilta

Tra

-ksi

raukaksi

raukoiksi / raukiksi

Ess

-na

raukkana

raukkoina / raukkina

Abe

-tta

raukatta

raukoitta / raukitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

raukoin / raukin

Comparative

SingularPlural

Nom

-

raukempi

raukemmat

Par

-ta

raukempaa

raukempia

Gen

-n

raukemman

raukempien

Ill

mihin

raukempiin

raukempiin

Ine

-ssa

raukemmassa

raukemmissa

Ela

-sta

raukemmasta

raukemmista

All

-lle

raukemmalle

raukemmille

Ade

-lla

raukemmalla

raukemmilla

Abl

-lta

raukemmalta

raukemmilta

Tra

-ksi

raukemmaksi

raukemmiksi

Ess

-na

raukempana

raukempina

Abe

-tta

raukemmatta

raukemmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

raukemmin

Comparative

Singular

Plural

Nom

-

raukempi

raukemmat

Par

-ta

raukempaa

raukempia

Gen

-n

raukemman

raukempien

Ill

mihin

raukempiin

raukempiin

Ine

-ssa

raukemmassa

raukemmissa

Ela

-sta

raukemmasta

raukemmista

All

-lle

raukemmalle

raukemmille

Ade

-lla

raukemmalla

raukemmilla

Abl

-lta

raukemmalta

raukemmilta

Tra

-ksi

raukemmaksi

raukemmiksi

Ess

-na

raukempana

raukempina

Abe

-tta

raukemmatta

raukemmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

raukemmin

Superlative

SingularPlural

Nom

-

raukoin / raukin

raukoimmat / raukimmat

Par

-ta

raukointa / raukinta

raukoimpia / raukimpia

Gen

-n

raukoimman / raukimman

raukointen / raukoimpien / raukinten / raukimpien

Ill

mihin

raukoimpaan / raukimpaan

raukoimpiin / raukimpiin

Ine

-ssa

raukoimmassa / raukimmassa

raukoimmissa / raukimmissa

Ela

-sta

raukoimmasta / raukimmasta

raukoimmista / raukimmista

All

-lle

raukoimmalle / raukimmalle

raukoimmille / raukimmille

Ade

-lla

raukoimmalla / raukimmalla

raukoimmilla / raukimmilla

Abl

-lta

raukoimmalta / raukimmalta

raukoimmilta / raukimmilta

Tra

-ksi

raukoimmaksi / raukimmaksi

raukoimmiksi / raukimmiksi

Ess

-na

raukoimpana / raukimpana

raukoimpina / raukimpina

Abe

-tta

raukoimmatta / raukimmatta

raukoimmitta / raukimmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

raukoimmin / raukimmin

Superlative

Singular

Plural

Nom

-

raukoin / raukin

raukoimmat / raukimmat

Par

-ta

raukointa / raukinta

raukoimpia / raukimpia

Gen

-n

raukoimman / raukimman

raukointen / raukoimpien / raukinten / raukimpien

Ill

mihin

raukoimpaan / raukimpaan

raukoimpiin / raukimpiin

Ine

-ssa

raukoimmassa / raukimmassa

raukoimmissa / raukimmissa

Ela

-sta

raukoimmasta / raukimmasta

raukoimmista / raukimmista

All

-lle

raukoimmalle / raukimmalle

raukoimmille / raukimmille

Ade

-lla

raukoimmalla / raukimmalla

raukoimmilla / raukimmilla

Abl

-lta

raukoimmalta / raukimmalta

raukoimmilta / raukimmilta

Tra

-ksi

raukoimmaksi / raukimmaksi

raukoimmiksi / raukimmiksi

Ess

-na

raukoimpana / raukimpana

raukoimpina / raukimpina

Abe

-tta

raukoimmatta / raukimmatta

raukoimmitta / raukimmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

raukoimmin / raukimmin

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept