logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

moduuli, noun

Word analysis
moduuli

moduuli

moduuli

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

moduuli

moduulit

Par

-ta

moduulia

moduuleita / moduuleja

Gen

-n

moduulin

moduuleitten / moduuleiden / moduulien

Ill

mihin

moduuliin

moduuleihin

Ine

-ssa

moduulissa

moduuleissa

Ela

-sta

moduulista

moduuleista

All

-lle

moduulille

moduuleille

Ade

-lla

moduulilla

moduuleilla

Abl

-lta

moduulilta

moduuleilta

Tra

-ksi

moduuliksi

moduuleiksi

Ess

-na

moduulina

moduuleina

Abe

-tta

moduulitta

moduuleitta

Com

-ne

-

moduuleine

Ins

-in

-

moduulein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

moduuli

moduulit

Par

-ta

moduulia

moduuleita / moduuleja

Gen

-n

moduulin

moduuleitten / moduuleiden / moduulien

Ill

mihin

moduuliin

moduuleihin

Ine

-ssa

moduulissa

moduuleissa

Ela

-sta

moduulista

moduuleista

All

-lle

moduulille

moduuleille

Ade

-lla

moduulilla

moduuleilla

Abl

-lta

moduulilta

moduuleilta

Tra

-ksi

moduuliksi

moduuleiksi

Ess

-na

moduulina

moduuleina

Abe

-tta

moduulitta

moduuleitta

Com

-ne

-

moduuleine

Ins

-in

-

moduulein

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Translations

module moduuli
modular
Show more arrow right

Wiktionary

module (self-contained component of a system) Fin:kuumoduuliEng:lunar module (education) module (unit of education) (computing) module (section of a program) (role playing) module (pre-prepared adventure scenario) (mathematics) modulus (absolute value of a complex number) (mathematics) modulus (base with respect to which a congruence is computed) (computing) modulus (type of operator) Show more arrow right (education): opintomoduuli(absolute value): itseisarvo Show more arrow right

Wikipedia

moduuli
avaruusaluksen itsenäiseksi yksiköksi irroitettava osa moduuli
teollisen tuotantoprosessin osa moduuli
psykologian käsite, mentaalisen prosessin osa moduuli
roolipelin skenaario CA moduuli
television lisälaite salauksenpurkuun moduulirekka
puoliperävaunullisen kuorma-auton ja perävaunun yhdistelmä. moduli
abstraktin algebran käsite yksinkertainen moduli
lineaarialgebran käsite puoliyksinkertainen moduli
lineaarialgebran käsite moduli
funktioteorian käsite moduli
ryhmien esitysteorian käsite modulimuoto
funktioteorian käsite. kimmomoduuli
elastisuusmoduuli tai Youngin moduuli, rakenteiden lujuusopin termi moduulimitta
rakennusosien mitoituksen perusyksikkö kaanon
ihmisruumiin mittasuhteisiin perustuva mittayksikkö: ks. Vitruviuksen mies, Modulor, Canon 60 moduuli
tietokoneohjelman toiminnallinen osio Moduuli
hammasrattaan metristä mittaa, joka kertoo hammasrattaan jaosta ja koosta. Pelimoduuli
(ROM-moduuli), tallennusväline, jossa muovikuoren sisällä on ROM-muistia moduulitiedosto
tietokoneen tiedostomuoto (.mod).
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

moduulini

moduulini

moduulisi

moduulisi

moduulinsa

moduulinsa

Par

-ta

moduuliani

moduuleitani / moduulejani

moduuliasi

moduuleitasi / moduulejasi

moduuliansa / moduuliaan

moduuleitansa / moduuleitaan / moduulejansa / moduulejaan

Gen

-n

moduulini

moduuleitteni / moduuleideni / moduulieni

moduulisi

moduuleittesi / moduuleidesi / moduuliesi

moduulinsa

moduuleittensa / moduuleidensa / moduuliensa

Ill

mihin

moduuliini

moduuleihini

moduuliisi

moduuleihisi

moduuliinsa

moduuleihinsa

Ine

-ssa

moduulissani

moduuleissani

moduulissasi

moduuleissasi

moduulissansa / moduulissaan

moduuleissansa / moduuleissaan

Ela

-sta

moduulistani

moduuleistani

moduulistasi

moduuleistasi

moduulistansa / moduulistaan

moduuleistansa / moduuleistaan

All

-lle

moduulilleni

moduuleilleni

moduulillesi

moduuleillesi

moduulillensa / moduulilleen

moduuleillensa / moduuleillean

Ade

-lla

moduulillani

moduuleillani

moduulillasi

moduuleillasi

moduulillansa / moduulillaan

moduuleillansa / moduuleillaan

Abl

-lta

moduuliltani

moduuleiltani

moduuliltasi

moduuleiltasi

moduuliltansa / moduuliltaan

moduuleiltansa / moduuleiltaan

Tra

-ksi

moduulikseni

moduuleikseni

moduuliksesi

moduuleiksesi

moduuliksensa / moduulikseen

moduuleiksensa / moduuleikseen

Ess

-na

moduulinani

moduuleinani

moduulinasi

moduuleinasi

moduulinansa / moduulinaan

moduuleinansa / moduuleinaan

Abe

-tta

moduulittani

moduuleittani

moduulittasi

moduuleittasi

moduulittansa / moduulittaan

moduuleittansa / moduuleittaan

Com

-ne

-

moduuleineni

-

moduuleinesi

-

moduuleinensa / moduuleineen

Singular

Plural

Nom

-

moduulini

moduulisi

moduulinsa

moduulini

moduulisi

moduulinsa

Par

-ta

moduuliani

moduuliasi

moduuliansa / moduuliaan

moduuleitani / moduulejani

moduuleitasi / moduulejasi

moduuleitansa / moduuleitaan / moduulejansa / moduulejaan

Gen

-n

moduulini

moduulisi

moduulinsa

moduuleitteni / moduuleideni / moduulieni

moduuleittesi / moduuleidesi / moduuliesi

moduuleittensa / moduuleidensa / moduuliensa

Ill

mihin

moduuliini

moduuliisi

moduuliinsa

moduuleihini

moduuleihisi

moduuleihinsa

Ine

-ssa

moduulissani

moduulissasi

moduulissansa / moduulissaan

moduuleissani

moduuleissasi

moduuleissansa / moduuleissaan

Ela

-sta

moduulistani

moduulistasi

moduulistansa / moduulistaan

moduuleistani

moduuleistasi

moduuleistansa / moduuleistaan

All

-lle

moduulilleni

moduulillesi

moduulillensa / moduulilleen

moduuleilleni

moduuleillesi

moduuleillensa / moduuleillean

Ade

-lla

moduulillani

moduulillasi

moduulillansa / moduulillaan

moduuleillani

moduuleillasi

moduuleillansa / moduuleillaan

Abl

-lta

moduuliltani

moduuliltasi

moduuliltansa / moduuliltaan

moduuleiltani

moduuleiltasi

moduuleiltansa / moduuleiltaan

Tra

-ksi

moduulikseni

moduuliksesi

moduuliksensa / moduulikseen

moduuleikseni

moduuleiksesi

moduuleiksensa / moduuleikseen

Ess

-na

moduulinani

moduulinasi

moduulinansa / moduulinaan

moduuleinani

moduuleinasi

moduuleinansa / moduuleinaan

Abe

-tta

moduulittani

moduulittasi

moduulittansa / moduulittaan

moduuleittani

moduuleittasi

moduuleittansa / moduuleittaan

Com

-ne

-

-

-

moduuleineni

moduuleinesi

moduuleinensa / moduuleineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

moduulimme

moduulimme

moduulinne

moduulinne

moduulinsa

moduulinsa

Par

-ta

moduuliamme

moduuleitamme / moduulejamme

moduulianne

moduuleitanne / moduulejanne

moduuliansa / moduuliaan

moduuleitansa / moduuleitaan / moduulejansa / moduulejaan

Gen

-n

moduulimme

moduuleittemme / moduuleidemme / moduuliemme

moduulinne

moduuleittenne / moduuleidenne / moduulienne

moduulinsa

moduuleittensa / moduuleidensa / moduuliensa

Ill

mihin

moduuliimme

moduuleihimme

moduuliinne

moduuleihinne

moduuliinsa

moduuleihinsa

Ine

-ssa

moduulissamme

moduuleissamme

moduulissanne

moduuleissanne

moduulissansa / moduulissaan

moduuleissansa / moduuleissaan

Ela

-sta

moduulistamme

moduuleistamme

moduulistanne

moduuleistanne

moduulistansa / moduulistaan

moduuleistansa / moduuleistaan

All

-lle

moduulillemme

moduuleillemme

moduulillenne

moduuleillenne

moduulillensa / moduulilleen

moduuleillensa / moduuleillean

Ade

-lla

moduulillamme

moduuleillamme

moduulillanne

moduuleillanne

moduulillansa / moduulillaan

moduuleillansa / moduuleillaan

Abl

-lta

moduuliltamme

moduuleiltamme

moduuliltanne

moduuleiltanne

moduuliltansa / moduuliltaan

moduuleiltansa / moduuleiltaan

Tra

-ksi

moduuliksemme

moduuleiksemme

moduuliksenne

moduuleiksenne

moduuliksensa / moduulikseen

moduuleiksensa / moduuleikseen

Ess

-na

moduulinamme

moduuleinamme

moduulinanne

moduuleinanne

moduulinansa / moduulinaan

moduuleinansa / moduuleinaan

Abe

-tta

moduulittamme

moduuleittamme

moduulittanne

moduuleittanne

moduulittansa / moduulittaan

moduuleittansa / moduuleittaan

Com

-ne

-

moduuleinemme

-

moduuleinenne

-

moduuleinensa / moduuleineen

Singular

Plural

Nom

-

moduulimme

moduulinne

moduulinsa

moduulimme

moduulinne

moduulinsa

Par

-ta

moduuliamme

moduulianne

moduuliansa / moduuliaan

moduuleitamme / moduulejamme

moduuleitanne / moduulejanne

moduuleitansa / moduuleitaan / moduulejansa / moduulejaan

Gen

-n

moduulimme

moduulinne

moduulinsa

moduuleittemme / moduuleidemme / moduuliemme

moduuleittenne / moduuleidenne / moduulienne

moduuleittensa / moduuleidensa / moduuliensa

Ill

mihin

moduuliimme

moduuliinne

moduuliinsa

moduuleihimme

moduuleihinne

moduuleihinsa

Ine

-ssa

moduulissamme

moduulissanne

moduulissansa / moduulissaan

moduuleissamme

moduuleissanne

moduuleissansa / moduuleissaan

Ela

-sta

moduulistamme

moduulistanne

moduulistansa / moduulistaan

moduuleistamme

moduuleistanne

moduuleistansa / moduuleistaan

All

-lle

moduulillemme

moduulillenne

moduulillensa / moduulilleen

moduuleillemme

moduuleillenne

moduuleillensa / moduuleillean

Ade

-lla

moduulillamme

moduulillanne

moduulillansa / moduulillaan

moduuleillamme

moduuleillanne

moduuleillansa / moduuleillaan

Abl

-lta

moduuliltamme

moduuliltanne

moduuliltansa / moduuliltaan

moduuleiltamme

moduuleiltanne

moduuleiltansa / moduuleiltaan

Tra

-ksi

moduuliksemme

moduuliksenne

moduuliksensa / moduulikseen

moduuleiksemme

moduuleiksenne

moduuleiksensa / moduuleikseen

Ess

-na

moduulinamme

moduulinanne

moduulinansa / moduulinaan

moduuleinamme

moduuleinanne

moduuleinansa / moduuleinaan

Abe

-tta

moduulittamme

moduulittanne

moduulittansa / moduulittaan

moduuleittamme

moduuleittanne

moduuleittansa / moduuleittaan

Com

-ne

-

-

-

moduuleinemme

moduuleinenne

moduuleinensa / moduuleineen

/var/www/kieli.net/web/phtml/snip/blurs_ex.phtml:3:boolean true
Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept