logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

joku, indefinite pronoun

Word analysis
jotakuta

jotakuta

joku

Indefinite pronoun, Singular Partitive

Report an issue

Wiktionary

(indefinite) someone, somebody Fin:Joku odottaa sinua.Eng:Someone is waiting for youFin:joku muuEng:somebody/-one elseFin:joku heistäEng:someone of them (indefinite, colloquial) something Fin:joku muuEng:"something else" and "somebody else" ~ muu = other (not the one previously referred to). Show more arrow right From the pronoun stems jo- (see joka) + ku-. Show more arrow right

Examples

Joku koputtaa oveen. Someone is knocking on the door. Olen saanut kirjeen joltakulta. You have got a letter from someone. Tunnetko jotakuta hyvää lääkäriä? Do you know a ('any') good doctor? Joidenkuiden mielestä meidän pitäisi lähteä jo nyt. In the opinion of some we should leave right now. Jollakulla on avaimet. Someone has the keys. Joihinkuihin ei voi luottaa. Some people cannot be trusted. Pitäisin enemmän jostakusta toisesta. I would prefer someone else. Kujalla liikkuu jokin. Something is moving in the alley. Jonakin sunnuntaina lähden hiihtämään. One Sunday I'll go skiing. Jollakin tavalla aion myydä sen. Somehow ('in some way') I'm going to sell it. Sinulla on aina joitakin esteitä. There is always something that prevents you (lit. 'You always have some obstacles.') Söisin mielelläni jotakin. I would like to eat something. Jotkin asiat ovat hyvin tärkeitä. Some things are very important. Olen lukenut sen jostakin. I have read it ('from') somewhere. Joihinkin ihmisiin ei voi uskoa. Some people cannot be believed. Joillekin asioille ei voi mitään. There are some things one can't do anything about. Olli on jossakin ulkona. Olli is somewhere outside. Show more arrow right
joku / someone
SingularPlural
Nom - joku jotkut
Par -ta jotakuta joitakuita
Gen -n jonkun / jonku joidenkuiden
Ill mihin johonkuhun joihinkuihin
Ine -ssa jossakussa joissakuissa
Ela -sta jostakusta joistakuista
All -lle jollekulle joillekuille
Ade -lla jollakulla joillakuilla
Abl -lta joltakulta joiltakuilta
Tra -ksi joksikuksi joiksikuiksi
Ess -na jonakuna joinakuina
Abe -tta jottakutta joittakuitta
Com -ne - joinekuine
Ins -in jonkun joinkuin
jokin / something
SingularPlural
Nom - jokin jotkin
Par -ta jotakin / jotain / jotai joitakin / joitain
Gen -n jonkin joidenkin
Ill mihin johonkin joihinkin
Ine -ssa jossakin / jossain joissakin / joissain
Ela -sta jostakin / jostain joistakin / joistain
All -lle jollekin joillekin
Ade -lla jollakin / jollain joillakin / joillain
Abl -lta joltakin / joltain joiltakin / joiltain
Tra -ksi joksikin joiksikin
Ess -na jonakin / jonain joinakin / joinain
Abe -tta jottakin joittakin
Com -ne - joinekin
Ins -in - joinkin

joku / someone

Singular

Plural

Nom

-

joku

jotkut

Par

-ta

jotakuta

joitakuita

Gen

-n

jonkun / jonku

joidenkuiden

Ill

mihin

johonkuhun

joihinkuihin

Ine

-ssa

jossakussa

joissakuissa

Ela

-sta

jostakusta

joistakuista

All

-lle

jollekulle

joillekuille

Ade

-lla

jollakulla

joillakuilla

Abl

-lta

joltakulta

joiltakuilta

Tra

-ksi

joksikuksi

joiksikuiksi

Ess

-na

jonakuna

joinakuina

Abe

-tta

jottakutta

joittakuitta

Com

-ne

-

joinekuine

Ins

-in

jonkun

joinkuin

jokin / something

Singular

Plural

Nom

-

jokin

jotkin

Par

-ta

jotakin / jotain / jotai

joitakin / joitain

Gen

-n

jonkin

joidenkin

Ill

mihin

johonkin

joihinkin

Ine

-ssa

jossakin / jossain

joissakin / joissain

Ela

-sta

jostakin / jostain

joistakin / joistain

All

-lle

jollekin

joillekin

Ade

-lla

jollakin / jollain

joillakin / joillain

Abl

-lta

joltakin / joltain

joiltakin / joiltain

Tra

-ksi

joksikin

joiksikin

Ess

-na

jonakin / jonain

joinakin / joinain

Abe

-tta

jottakin

joittakin

Com

-ne

-

joinekin

Ins

-in

-

joinkin

/var/www/kieli.net/web/phtml/snip/blurs_ex.phtml:3:boolean true
Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept