logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

jompikumpi, indefinite pronoun

Word analysis
jommatkummat

jommatkummat

jompikumpi

Indefinite pronoun, Plural Nominative

Report an issue

Wiktionary

(indefinite) Either one (of two things). Fin:Jompikumpi teistä valehtelee.Eng:Either one of you lies. Show more arrow right Jompikumpi also has plural forms, which are used e.g. with words that are only used in the plural: jommatkummat häät, either one of the weddings. Show more arrow right From jompi and kumpi – which are related to the stems jo- and -ku-. Show more arrow right

Example sentences

OpenSubtitles; Europarl; Tatoeba; OPUS; Gnome; ** Tatoeba Parallel Corpus, sentence ID: 2295116; OPUS - Finnish-English, sentence ID: 7332211 Voit valita jommatkummat. You can choose either one. Jommatkummat päättävät, minne haluavat mennä. Both decide where they want to go. En tiedä, kumpi jommatkummat halusivat tulla. I don't know which both wanted to come. Jommatkummat osaavat pelata tätä peliä hyvin. Either knows how to play this game well. Katsovatko jommatkummat televisiota tänä iltana? Are either of them watching television tonight? Jommatkummat vaihtoehdot ovat hyviä. Both options are good. Jommatkummat lapset haluavat jäätelöä. Both children want ice cream. Käytätkö jommatkummat puhelimia yhtä aikaa? Do you use both phones at the same time? Jommistakummista oli vinossa. Either one was slanted. Jompikumpi kirjoista on minun. Either of the books is mine. Show more arrow right

jompikumpi / either one, one or the other

SingularPlural
Nom - jompikumpi jommatkummat
Par -ta jompaakumpaa jompiakumpia
Gen -n jommankumman jompienkumpien
Ill mihin jompaankumpaan jompiinkumpiin
Ine -ssa jommassakummassa jommissakummissa
Ela -sta jommastakummasta jommistakummista
All -lle jommallekummalle jommillekummille
Ade -lla jommallakummalla jommillakummilla
Abl -lta jommaltakummalta jommiltakummilta
Tra -ksi jommaksikummaksi jommiksikummiksi
Ess -na jompanakumpana jompinakumpina
Abe -tta - -
Com -ne - -
Ins -in - -

jompikumpi / either one, one or the other

Singular

Plural

Nom

-

jompikumpi

jommatkummat

Par

-ta

jompaakumpaa

jompiakumpia

Gen

-n

jommankumman

jompienkumpien

Ill

mihin

jompaankumpaan

jompiinkumpiin

Ine

-ssa

jommassakummassa

jommissakummissa

Ela

-sta

jommastakummasta

jommistakummista

All

-lle

jommallekummalle

jommillekummille

Ade

-lla

jommallakummalla

jommillakummilla

Abl

-lta

jommaltakummalta

jommiltakummilta

Tra

-ksi

jommaksikummaksi

jommiksikummiksi

Ess

-na

jompanakumpana

jompinakumpina

Abe

-tta

-

-

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

-

kumpikin / each of two
SingularPlural
Nom - kumpikin kummatkin
Par -ta kumpaakin kumpiakin
Gen -n kummankin kumpienkin
Ill mihin kumpaankin kumpiinkin
Ine -ssa kummassakin kummissakin
Ela -sta kummastakin kummistakin
All -lle kummallekin kummillekin
Ade -lla kummallakin kummillakin
Abl -lta kummaltakin kummiltakin
Tra -ksi kummaksikin kummiksikin
Ess -na kumpanakin kumpinakin
Abe -tta - kummittakin
Com -ne - kumpinekin
Ins -in kummankin kumminkin
kumpikaan / neither of two
SingularPlural
Nom - kumpikaan kummatkaan
Par -ta kumpaakaan kumpiakaan
Gen -n kummankaan kumpienkaan
Ill mihin kumpaankaan kumpiinkaan
Ine -ssa kummassakaan kummissakaan
Ela -sta kummastakaan kummistakaan
All -lle kummallekaan kummillekaan
Ade -lla kummallakaan kummillakaan
Abl -lta kummaltakaan kummiltakaan
Tra -ksi kummaksikaan kummiksikaan
Ess -na kumpanakaan kumpinakaan
Abe -tta - kummittakaan
Com -ne - kumpinekaan
Ins -in kummankaan kumminkaan

kumpikin / each of two

Singular

Plural

Nom

-

kumpikin

kummatkin

Par

-ta

kumpaakin

kumpiakin

Gen

-n

kummankin

kumpienkin

Ill

mihin

kumpaankin

kumpiinkin

Ine

-ssa

kummassakin

kummissakin

Ela

-sta

kummastakin

kummistakin

All

-lle

kummallekin

kummillekin

Ade

-lla

kummallakin

kummillakin

Abl

-lta

kummaltakin

kummiltakin

Tra

-ksi

kummaksikin

kummiksikin

Ess

-na

kumpanakin

kumpinakin

Abe

-tta

-

kummittakin

Com

-ne

-

kumpinekin

Ins

-in

kummankin

kumminkin

kumpikaan / neither of two

Singular

Plural

Nom

-

kumpikaan

kummatkaan

Par

-ta

kumpaakaan

kumpiakaan

Gen

-n

kummankaan

kumpienkaan

Ill

mihin

kumpaankaan

kumpiinkaan

Ine

-ssa

kummassakaan

kummissakaan

Ela

-sta

kummastakaan

kummistakaan

All

-lle

kummallekaan

kummillekaan

Ade

-lla

kummallakaan

kummillakaan

Abl

-lta

kummaltakaan

kummiltakaan

Tra

-ksi

kummaksikaan

kummiksikaan

Ess

-na

kumpanakaan

kumpinakaan

Abe

-tta

-

kummittakaan

Com

-ne

-

kumpinekaan

Ins

-in

kummankaan

kumminkaan

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept