logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

Yin, noun

Word analysis
Yin

Yin

Yin

Noun, Prop Singular Nominative

Yin

Noun, Prop Sem/Human Singular Nominative

Yi

Noun, Prop Plural Instructive

Yi

Noun, Prop Sem/Human Plural Instructive

Yi

Noun, Prop Sem/Human Singular Genitive

Yi

Noun, Prop Singular Genitive

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

Yini / Yin

Yinit

Par

-ta

Yiniä

Yinejä

Gen

-n

Yinin

Yinien

Ill

mihin

Yiniin

Yineihin

Ine

-ssa

Yinissä

Yineissä

Ela

-sta

Yinistä

Yineistä

All

-lle

Yinille

Yineille

Ade

-lla

Yinillä

Yineillä

Abl

-lta

Yiniltä

Yineiltä

Tra

-ksi

Yiniksi

Yineiksi

Ess

-na

Yininä

Yineinä

Abe

-tta

Yinittä

Yineittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

Yinein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

Yini / Yin

Yinit

Par

-ta

Yiniä

Yinejä

Gen

-n

Yinin

Yinien

Ill

mihin

Yiniin

Yineihin

Ine

-ssa

Yinissä

Yineissä

Ela

-sta

Yinistä

Yineistä

All

-lle

Yinille

Yineille

Ade

-lla

Yinillä

Yineillä

Abl

-lta

Yiniltä

Yineiltä

Tra

-ksi

Yiniksi

Yineiksi

Ess

-na

Yininä

Yineinä

Abe

-tta

Yinittä

Yineittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

Yinein

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

Yin
Show more arrow right

Wiktionary

Instructive plural form of yy. Show more arrow right

Wikipedia

Jin ja jang
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

Yinini

Yinini

Yinisi

Yinisi

Yininsä / Yiniän

Yininsä / Yiniän

Par

-ta

Yiniäni

Yinejäni

Yiniäsi

Yinejäsi

Yiniänsä / Yiniään

Yinejänsä / Yinejään

Gen

-n

Yinini

Yinieni

Yinisi

Yiniesi

Yininsä / Yiniän

Yiniensä

Ill

mihin

Yiniini

Yineihini

Yiniisi

Yineihisi

Yiniinsä

Yineihinsä

Ine

-ssa

Yinissäni

Yineissäni

Yinissäsi

Yineissäsi

Yinissänsä / Yinissään

Yineissänsä

Ela

-sta

Yinistäni

Yineistäni

Yinistäsi

Yineistäsi

Yinistänsä / Yinistään

Yineistänsä

All

-lle

Yinilleni

Yineilleni

Yinillesi

Yineillesi

Yinillensä / Yinilleen

Yineilleen / Yineillensä

Ade

-lla

Yinilläni

Yineilläni

Yinilläsi

Yineilläsi

Yinillänsä / Yinillään

Yineillänsä

Abl

-lta

Yiniltäni

Yineiltäni

Yiniltäsi

Yineiltäsi

Yiniltänsä / Yiniltään

Yineiltänsä

Tra

-ksi

Yinikseni

Yineikseni

Yiniksesi

Yineiksesi

Yiniksensä / Yinikseen

Yineiksensä / Yineikseen

Ess

-na

Yininäni

Yineinäni

Yininäsi

Yineinäsi

Yininänsä / Yininään

Yineinänsä / Yineinään

Abe

-tta

Yinittäni

Yineittäni

Yinittäsi

Yineittäsi

Yinittänsä / Yinittään

Yineittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

Yinini

Yinisi

Yininsä / Yiniän

Yinini

Yinisi

Yininsä / Yiniän

Par

-ta

Yiniäni

Yiniäsi

Yiniänsä / Yiniään

Yinejäni

Yinejäsi

Yinejänsä / Yinejään

Gen

-n

Yinini

Yinisi

Yininsä / Yiniän

Yinieni

Yiniesi

Yiniensä

Ill

mihin

Yiniini

Yiniisi

Yiniinsä

Yineihini

Yineihisi

Yineihinsä

Ine

-ssa

Yinissäni

Yinissäsi

Yinissänsä / Yinissään

Yineissäni

Yineissäsi

Yineissänsä

Ela

-sta

Yinistäni

Yinistäsi

Yinistänsä / Yinistään

Yineistäni

Yineistäsi

Yineistänsä

All

-lle

Yinilleni

Yinillesi

Yinillensä / Yinilleen

Yineilleni

Yineillesi

Yineilleen / Yineillensä

Ade

-lla

Yinilläni

Yinilläsi

Yinillänsä / Yinillään

Yineilläni

Yineilläsi

Yineillänsä

Abl

-lta

Yiniltäni

Yiniltäsi

Yiniltänsä / Yiniltään

Yineiltäni

Yineiltäsi

Yineiltänsä

Tra

-ksi

Yinikseni

Yiniksesi

Yiniksensä / Yinikseen

Yineikseni

Yineiksesi

Yineiksensä / Yineikseen

Ess

-na

Yininäni

Yininäsi

Yininänsä / Yininään

Yineinäni

Yineinäsi

Yineinänsä / Yineinään

Abe

-tta

Yinittäni

Yinittäsi

Yinittänsä / Yinittään

Yineittäni

Yineittäsi

Yineittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

Yinimme

Yinimme

Yininne

Yininne

Yininsä / Yiniän

Yininsä / Yiniän

Par

-ta

Yiniämme

Yinejämme

Yiniänne

Yinejänne

Yiniänsä / Yiniään

Yinejänsä / Yinejään

Gen

-n

Yinimme

Yiniemme

Yininne

Yinienne

Yininsä / Yiniän

Yiniensä

Ill

mihin

Yiniimme

Yineihimme

Yiniinne

Yineihinne

Yiniinsä

Yineihinsä

Ine

-ssa

Yinissämme

Yineissämme

Yinissänne

Yineissänne

Yinissänsä / Yinissään

Yineissänsä

Ela

-sta

Yinistämme

Yineistämme

Yinistänne

Yineistänne

Yinistänsä / Yinistään

Yineistänsä

All

-lle

Yinillemme

Yineillemme

Yinillenne

Yineillenne

Yinillensä / Yinilleen

Yineilleen / Yineillensä

Ade

-lla

Yinillämme

Yineillämme

Yinillänne

Yineillänne

Yinillänsä / Yinillään

Yineillänsä

Abl

-lta

Yiniltämme

Yineiltämme

Yiniltänne

Yineiltänne

Yiniltänsä / Yiniltään

Yineiltänsä

Tra

-ksi

Yiniksemme

Yineiksemme

Yiniksenne

Yineiksenne

Yiniksensä / Yinikseen

Yineiksensä / Yineikseen

Ess

-na

Yininämme

Yineinämme

Yininänne

Yineinänne

Yininänsä / Yininään

Yineinänsä / Yineinään

Abe

-tta

Yinittämme

Yineittämme

Yinittänne

Yineittänne

Yinittänsä / Yinittään

Yineittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

Yinimme

Yininne

Yininsä / Yiniän

Yinimme

Yininne

Yininsä / Yiniän

Par

-ta

Yiniämme

Yiniänne

Yiniänsä / Yiniään

Yinejämme

Yinejänne

Yinejänsä / Yinejään

Gen

-n

Yinimme

Yininne

Yininsä / Yiniän

Yiniemme

Yinienne

Yiniensä

Ill

mihin

Yiniimme

Yiniinne

Yiniinsä

Yineihimme

Yineihinne

Yineihinsä

Ine

-ssa

Yinissämme

Yinissänne

Yinissänsä / Yinissään

Yineissämme

Yineissänne

Yineissänsä

Ela

-sta

Yinistämme

Yinistänne

Yinistänsä / Yinistään

Yineistämme

Yineistänne

Yineistänsä

All

-lle

Yinillemme

Yinillenne

Yinillensä / Yinilleen

Yineillemme

Yineillenne

Yineilleen / Yineillensä

Ade

-lla

Yinillämme

Yinillänne

Yinillänsä / Yinillään

Yineillämme

Yineillänne

Yineillänsä

Abl

-lta

Yiniltämme

Yiniltänne

Yiniltänsä / Yiniltään

Yineiltämme

Yineiltänne

Yineiltänsä

Tra

-ksi

Yiniksemme

Yiniksenne

Yiniksensä / Yinikseen

Yineiksemme

Yineiksenne

Yineiksensä / Yineikseen

Ess

-na

Yininämme

Yininänne

Yininänsä / Yininään

Yineinämme

Yineinänne

Yineinänsä / Yineinään

Abe

-tta

Yinittämme

Yinittänne

Yinittänsä / Yinittään

Yineittämme

Yineittänne

Yineittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

Yi

Yit

Par

-ta

Yitä

Yitä

Gen

-n

Yin

Yitten / Yiden

Ill

mihin

Yihin

Yihin

Ine

-ssa

Yissä

Yissä

Ela

-sta

Yistä

Yistä

All

-lle

Yille

Yille

Ade

-lla

Yillä

Yillä

Abl

-lta

Yiltä

Yiltä

Tra

-ksi

Yiksi

Yiksi

Ess

-na

Yinä

Yinä

Abe

-tta

Yittä

Yittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

Yin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

Yi

Yit

Par

-ta

Yitä

Yitä

Gen

-n

Yin

Yitten / Yiden

Ill

mihin

Yihin

Yihin

Ine

-ssa

Yissä

Yissä

Ela

-sta

Yistä

Yistä

All

-lle

Yille

Yille

Ade

-lla

Yillä

Yillä

Abl

-lta

Yiltä

Yiltä

Tra

-ksi

Yiksi

Yiksi

Ess

-na

Yinä

Yinä

Abe

-tta

Yittä

Yittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

Yin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

Yi
Show more arrow right

Wikipedia

jiddišin
ISO 639-1-kielikoodi Yi
kiinalainen tähtikuvio Yí
joki Uruguayssa yit
vähemmistökansa Kiinassa Yi kielet
ryhmä Yi-kansan puhumia keskenään lähisukuisia kieliä Yi dynastia
Joseon-dynastia, Korean hallitsijasuku 1392–1910 Yi
Kiinassa elänyt dinosaurusten suku Young Independence
brittiläinen nuorisojärjestö
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

Yini

Yini

Yisi

Yisi

Yinsä / Yiän

Yinsä / Yiän

Par

-ta

Yitäni

Yitäni

Yitäsi

Yitäsi

Yitänsä / Yitään

Yitänsä / Yitään

Gen

-n

Yini

Yitteni / Yideni

Yisi

Yittesi / Yidesi

Yinsä / Yiän

Yittensä / Yidensä

Ill

mihin

Yihini

Yihini

Yihisi

Yihisi

Yihinsä

Yihinsä

Ine

-ssa

Yissäni

Yissäni

Yissäsi

Yissäsi

Yissänsä / Yissään

Yissänsä

Ela

-sta

Yistäni

Yistäni

Yistäsi

Yistäsi

Yistänsä / Yistään

Yistänsä

All

-lle

Yilleni

Yilleni

Yillesi

Yillesi

Yillensä / Yilleen

Yilleen / Yillensä

Ade

-lla

Yilläni

Yilläni

Yilläsi

Yilläsi

Yillänsä / Yillään

Yillänsä

Abl

-lta

Yiltäni

Yiltäni

Yiltäsi

Yiltäsi

Yiltänsä / Yiltään

Yiltänsä

Tra

-ksi

Yikseni

Yikseni

Yiksesi

Yiksesi

Yiksensä / Yikseen

Yiksensä / Yikseen

Ess

-na

Yinäni

Yinäni

Yinäsi

Yinäsi

Yinänsä / Yinään

Yinänsä / Yinään

Abe

-tta

Yittäni

Yittäni

Yittäsi

Yittäsi

Yittänsä / Yittään

Yittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

Yini

Yisi

Yinsä / Yiän

Yini

Yisi

Yinsä / Yiän

Par

-ta

Yitäni

Yitäsi

Yitänsä / Yitään

Yitäni

Yitäsi

Yitänsä / Yitään

Gen

-n

Yini

Yisi

Yinsä / Yiän

Yitteni / Yideni

Yittesi / Yidesi

Yittensä / Yidensä

Ill

mihin

Yihini

Yihisi

Yihinsä

Yihini

Yihisi

Yihinsä

Ine

-ssa

Yissäni

Yissäsi

Yissänsä / Yissään

Yissäni

Yissäsi

Yissänsä

Ela

-sta

Yistäni

Yistäsi

Yistänsä / Yistään

Yistäni

Yistäsi

Yistänsä

All

-lle

Yilleni

Yillesi

Yillensä / Yilleen

Yilleni

Yillesi

Yilleen / Yillensä

Ade

-lla

Yilläni

Yilläsi

Yillänsä / Yillään

Yilläni

Yilläsi

Yillänsä

Abl

-lta

Yiltäni

Yiltäsi

Yiltänsä / Yiltään

Yiltäni

Yiltäsi

Yiltänsä

Tra

-ksi

Yikseni

Yiksesi

Yiksensä / Yikseen

Yikseni

Yiksesi

Yiksensä / Yikseen

Ess

-na

Yinäni

Yinäsi

Yinänsä / Yinään

Yinäni

Yinäsi

Yinänsä / Yinään

Abe

-tta

Yittäni

Yittäsi

Yittänsä / Yittään

Yittäni

Yittäsi

Yittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

Yimme

Yimme

Yinne

Yinne

Yinsä / Yiän

Yinsä / Yiän

Par

-ta

Yitämme

Yitämme

Yitänne

Yitänne

Yitänsä / Yitään

Yitänsä / Yitään

Gen

-n

Yimme

Yittemme / Yidemme

Yinne

Yittenne / Yidenne

Yinsä / Yiän

Yittensä / Yidensä

Ill

mihin

Yihimme

Yihimme

Yihinne

Yihinne

Yihinsä

Yihinsä

Ine

-ssa

Yissämme

Yissämme

Yissänne

Yissänne

Yissänsä / Yissään

Yissänsä

Ela

-sta

Yistämme

Yistämme

Yistänne

Yistänne

Yistänsä / Yistään

Yistänsä

All

-lle

Yillemme

Yillemme

Yillenne

Yillenne

Yillensä / Yilleen

Yilleen / Yillensä

Ade

-lla

Yillämme

Yillämme

Yillänne

Yillänne

Yillänsä / Yillään

Yillänsä

Abl

-lta

Yiltämme

Yiltämme

Yiltänne

Yiltänne

Yiltänsä / Yiltään

Yiltänsä

Tra

-ksi

Yiksemme

Yiksemme

Yiksenne

Yiksenne

Yiksensä / Yikseen

Yiksensä / Yikseen

Ess

-na

Yinämme

Yinämme

Yinänne

Yinänne

Yinänsä / Yinään

Yinänsä / Yinään

Abe

-tta

Yittämme

Yittämme

Yittänne

Yittänne

Yittänsä / Yittään

Yittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

Yimme

Yinne

Yinsä / Yiän

Yimme

Yinne

Yinsä / Yiän

Par

-ta

Yitämme

Yitänne

Yitänsä / Yitään

Yitämme

Yitänne

Yitänsä / Yitään

Gen

-n

Yimme

Yinne

Yinsä / Yiän

Yittemme / Yidemme

Yittenne / Yidenne

Yittensä / Yidensä

Ill

mihin

Yihimme

Yihinne

Yihinsä

Yihimme

Yihinne

Yihinsä

Ine

-ssa

Yissämme

Yissänne

Yissänsä / Yissään

Yissämme

Yissänne

Yissänsä

Ela

-sta

Yistämme

Yistänne

Yistänsä / Yistään

Yistämme

Yistänne

Yistänsä

All

-lle

Yillemme

Yillenne

Yillensä / Yilleen

Yillemme

Yillenne

Yilleen / Yillensä

Ade

-lla

Yillämme

Yillänne

Yillänsä / Yillään

Yillämme

Yillänne

Yillänsä

Abl

-lta

Yiltämme

Yiltänne

Yiltänsä / Yiltään

Yiltämme

Yiltänne

Yiltänsä

Tra

-ksi

Yiksemme

Yiksenne

Yiksensä / Yikseen

Yiksemme

Yiksenne

Yiksensä / Yikseen

Ess

-na

Yinämme

Yinänne

Yinänsä / Yinään

Yinämme

Yinänne

Yinänsä / Yinään

Abe

-tta

Yittämme

Yittänne

Yittänsä / Yittään

Yittämme

Yittänne

Yittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept