logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

Yi, noun

Word analysis
Yillenne

Yillenne

Yi

Noun, Prop Plural Allative 2nd plural possessive

Yi

Noun, Prop Sem/Human Plural Allative 2nd plural possessive

Yi

Noun, Prop Sem/Human Singular Allative 2nd plural possessive

Yi

Noun, Prop Singular Allative 2nd plural possessive

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

Yi

Yit

Par

-ta

Yitä

Yitä

Gen

-n

Yin

Yitten / Yiden

Ill

mihin

Yihin

Yihin

Ine

-ssa

Yissä

Yissä

Ela

-sta

Yistä

Yistä

All

-lle

Yille

Yille

Ade

-lla

Yillä

Yillä

Abl

-lta

Yiltä

Yiltä

Tra

-ksi

Yiksi

Yiksi

Ess

-na

Yinä

Yinä

Abe

-tta

Yittä

Yittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

Yin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

Yi

Yit

Par

-ta

Yitä

Yitä

Gen

-n

Yin

Yitten / Yiden

Ill

mihin

Yihin

Yihin

Ine

-ssa

Yissä

Yissä

Ela

-sta

Yistä

Yistä

All

-lle

Yille

Yille

Ade

-lla

Yillä

Yillä

Abl

-lta

Yiltä

Yiltä

Tra

-ksi

Yiksi

Yiksi

Ess

-na

Yinä

Yinä

Abe

-tta

Yittä

Yittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

Yin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

Yi
Show more arrow right

Wikipedia

jiddišin
ISO 639-1-kielikoodi Yi
kiinalainen tähtikuvio Yí
joki Uruguayssa yit
vähemmistökansa Kiinassa Yi kielet
ryhmä Yi-kansan puhumia keskenään lähisukuisia kieliä Yi dynastia
Joseon-dynastia, Korean hallitsijasuku 1392–1910 Yi
Kiinassa elänyt dinosaurusten suku Young Independence
brittiläinen nuorisojärjestö
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

Yini

Yini

Yisi

Yisi

Yinsä / Yiän

Yinsä / Yiän

Par

-ta

Yitäni

Yitäni

Yitäsi

Yitäsi

Yitänsä / Yitään

Yitänsä / Yitään

Gen

-n

Yini

Yitteni / Yideni

Yisi

Yittesi / Yidesi

Yinsä / Yiän

Yittensä / Yidensä

Ill

mihin

Yihini

Yihini

Yihisi

Yihisi

Yihinsä

Yihinsä

Ine

-ssa

Yissäni

Yissäni

Yissäsi

Yissäsi

Yissänsä / Yissään

Yissänsä

Ela

-sta

Yistäni

Yistäni

Yistäsi

Yistäsi

Yistänsä / Yistään

Yistänsä

All

-lle

Yilleni

Yilleni

Yillesi

Yillesi

Yillensä / Yilleen

Yilleen / Yillensä

Ade

-lla

Yilläni

Yilläni

Yilläsi

Yilläsi

Yillänsä / Yillään

Yillänsä

Abl

-lta

Yiltäni

Yiltäni

Yiltäsi

Yiltäsi

Yiltänsä / Yiltään

Yiltänsä

Tra

-ksi

Yikseni

Yikseni

Yiksesi

Yiksesi

Yiksensä / Yikseen

Yiksensä / Yikseen

Ess

-na

Yinäni

Yinäni

Yinäsi

Yinäsi

Yinänsä / Yinään

Yinänsä / Yinään

Abe

-tta

Yittäni

Yittäni

Yittäsi

Yittäsi

Yittänsä / Yittään

Yittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

Yini

Yisi

Yinsä / Yiän

Yini

Yisi

Yinsä / Yiän

Par

-ta

Yitäni

Yitäsi

Yitänsä / Yitään

Yitäni

Yitäsi

Yitänsä / Yitään

Gen

-n

Yini

Yisi

Yinsä / Yiän

Yitteni / Yideni

Yittesi / Yidesi

Yittensä / Yidensä

Ill

mihin

Yihini

Yihisi

Yihinsä

Yihini

Yihisi

Yihinsä

Ine

-ssa

Yissäni

Yissäsi

Yissänsä / Yissään

Yissäni

Yissäsi

Yissänsä

Ela

-sta

Yistäni

Yistäsi

Yistänsä / Yistään

Yistäni

Yistäsi

Yistänsä

All

-lle

Yilleni

Yillesi

Yillensä / Yilleen

Yilleni

Yillesi

Yilleen / Yillensä

Ade

-lla

Yilläni

Yilläsi

Yillänsä / Yillään

Yilläni

Yilläsi

Yillänsä

Abl

-lta

Yiltäni

Yiltäsi

Yiltänsä / Yiltään

Yiltäni

Yiltäsi

Yiltänsä

Tra

-ksi

Yikseni

Yiksesi

Yiksensä / Yikseen

Yikseni

Yiksesi

Yiksensä / Yikseen

Ess

-na

Yinäni

Yinäsi

Yinänsä / Yinään

Yinäni

Yinäsi

Yinänsä / Yinään

Abe

-tta

Yittäni

Yittäsi

Yittänsä / Yittään

Yittäni

Yittäsi

Yittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

Yimme

Yimme

Yinne

Yinne

Yinsä / Yiän

Yinsä / Yiän

Par

-ta

Yitämme

Yitämme

Yitänne

Yitänne

Yitänsä / Yitään

Yitänsä / Yitään

Gen

-n

Yimme

Yittemme / Yidemme

Yinne

Yittenne / Yidenne

Yinsä / Yiän

Yittensä / Yidensä

Ill

mihin

Yihimme

Yihimme

Yihinne

Yihinne

Yihinsä

Yihinsä

Ine

-ssa

Yissämme

Yissämme

Yissänne

Yissänne

Yissänsä / Yissään

Yissänsä

Ela

-sta

Yistämme

Yistämme

Yistänne

Yistänne

Yistänsä / Yistään

Yistänsä

All

-lle

Yillemme

Yillemme

Yillenne

Yillenne

Yillensä / Yilleen

Yilleen / Yillensä

Ade

-lla

Yillämme

Yillämme

Yillänne

Yillänne

Yillänsä / Yillään

Yillänsä

Abl

-lta

Yiltämme

Yiltämme

Yiltänne

Yiltänne

Yiltänsä / Yiltään

Yiltänsä

Tra

-ksi

Yiksemme

Yiksemme

Yiksenne

Yiksenne

Yiksensä / Yikseen

Yiksensä / Yikseen

Ess

-na

Yinämme

Yinämme

Yinänne

Yinänne

Yinänsä / Yinään

Yinänsä / Yinään

Abe

-tta

Yittämme

Yittämme

Yittänne

Yittänne

Yittänsä / Yittään

Yittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

Yimme

Yinne

Yinsä / Yiän

Yimme

Yinne

Yinsä / Yiän

Par

-ta

Yitämme

Yitänne

Yitänsä / Yitään

Yitämme

Yitänne

Yitänsä / Yitään

Gen

-n

Yimme

Yinne

Yinsä / Yiän

Yittemme / Yidemme

Yittenne / Yidenne

Yittensä / Yidensä

Ill

mihin

Yihimme

Yihinne

Yihinsä

Yihimme

Yihinne

Yihinsä

Ine

-ssa

Yissämme

Yissänne

Yissänsä / Yissään

Yissämme

Yissänne

Yissänsä

Ela

-sta

Yistämme

Yistänne

Yistänsä / Yistään

Yistämme

Yistänne

Yistänsä

All

-lle

Yillemme

Yillenne

Yillensä / Yilleen

Yillemme

Yillenne

Yilleen / Yillensä

Ade

-lla

Yillämme

Yillänne

Yillänsä / Yillään

Yillämme

Yillänne

Yillänsä

Abl

-lta

Yiltämme

Yiltänne

Yiltänsä / Yiltään

Yiltämme

Yiltänne

Yiltänsä

Tra

-ksi

Yiksemme

Yiksenne

Yiksensä / Yikseen

Yiksemme

Yiksenne

Yiksensä / Yikseen

Ess

-na

Yinämme

Yinänne

Yinänsä / Yinään

Yinämme

Yinänne

Yinänsä / Yinään

Abe

-tta

Yittämme

Yittänne

Yittänsä / Yittään

Yittämme

Yittänne

Yittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept