Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

yötaksa yötaksa   N Sg Nom
   N Sg Nom + taksa   N Sg Nom

yötaksa, Noun

up ↑

Translations & synonyms

nightly
night fare
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - yötaksani yötaksani yötaksasi yötaksasi yötaksansa yötaksansa
Par -ta yötaksaani yötaksojani yötaksaasi yötaksojasi yötaksaansa / yötaksaaan yötaksojansa / yötaksojaan
Gen -n yötaksani yötaksojeni yötaksasi yötaksojesi yötaksansa yötaksojensa
Ill mihin yötaksaani yötaksoihini yötaksaasi yötaksoihisi yötaksaansa yötaksoihinsa
Ine -ssa yötaksassani yötaksoissani yötaksassasi yötaksoissasi yötaksassansa / yötaksassaan yötaksoissansa / yötaksoissaan
Ela -sta yötaksastani yötaksoistani yötaksastasi yötaksoistasi yötaksastansa / yötaksastaan yötaksoistansa / yötaksoistaan
All -lle yötaksalleni yötaksoilleni yötaksallesi yötaksoillesi yötaksalleen / yötaksallensa yötaksoillensa / yötaksoillean
Ade -lla yötaksallani yötaksoillani yötaksallasi yötaksoillasi yötaksallansa / yötaksallaan yötaksoillansa / yötaksoillaan
Abl -lta yötaksaltani yötaksoiltani yötaksaltasi yötaksoiltasi yötaksaltansa / yötaksaltaan yötaksoiltansa / yötaksoiltaan
Tra -ksi yötaksakseni yötaksoikseni yötaksaksesi yötaksoiksesi yötaksakseen / yötaksaksensa yötaksoikseen / yötaksoiksensa
Ess -na yötaksanani yötaksoinani yötaksanasi yötaksoinasi yötaksanansa / yötaksanaan yötaksoinansa / yötaksoinaan
Abe -tta yötaksattani yötaksoittani yötaksattasi yötaksoittasi yötaksattansa / yötaksattaan yötaksoittansa / yötaksoittaan
Com -ne - yötaksoineni - yötaksoinesi - yötaksoineen / yötaksoinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - yötaksamme yötaksamme yötaksanne yötaksanne yötaksansa yötaksansa
Par -ta yötaksaamme yötaksojamme yötaksaanne yötaksojanne yötaksaansa / yötaksaaan yötaksojansa / yötaksojaan
Gen -n yötaksamme yötaksojemme yötaksanne yötaksojenne yötaksansa yötaksojensa
Ill mihin yötaksaamme yötaksoihimme yötaksaanne yötaksoihinne yötaksaansa yötaksoihinsa
Ine -ssa yötaksassamme yötaksoissamme yötaksassanne yötaksoissanne yötaksassansa / yötaksassaan yötaksoissansa / yötaksoissaan
Ela -sta yötaksastamme yötaksoistamme yötaksastanne yötaksoistanne yötaksastansa / yötaksastaan yötaksoistansa / yötaksoistaan
All -lle yötaksallemme yötaksoillemme yötaksallenne yötaksoillenne yötaksalleen / yötaksallensa yötaksoillensa / yötaksoillean
Ade -lla yötaksallamme yötaksoillamme yötaksallanne yötaksoillanne yötaksallansa / yötaksallaan yötaksoillansa / yötaksoillaan
Abl -lta yötaksaltamme yötaksoiltamme yötaksaltanne yötaksoiltanne yötaksaltansa / yötaksaltaan yötaksoiltansa / yötaksoiltaan
Tra -ksi yötaksaksemme yötaksoiksemme yötaksaksenne yötaksoiksenne yötaksakseen / yötaksaksensa yötaksoikseen / yötaksoiksensa
Ess -na yötaksanamme yötaksoinamme yötaksananne yötaksoinanne yötaksanansa / yötaksanaan yötaksoinansa / yötaksoinaan
Abe -tta yötaksattamme yötaksoittamme yötaksattanne yötaksoittanne yötaksattansa / yötaksattaan yötaksoittansa / yötaksoittaan
Com -ne - yötaksoinemme - yötaksoinenne - yötaksoineen / yötaksoinensa

, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - yöt
Par -ta yötä öitä
Gen -n yön öitten / öiden
Ill mihin yöhön öihin
Ine -ssa yössä öissä
Ela -sta yöstä öistä
All -lle yölle öille
Ade -lla yöllä öillä
Abl -lta yöltä öiltä
Tra -ksi yöksi öiksi
Ess -na yönä öinä
Abe -tta yöttä öittä
Com -ne - öine
Ins -in - öin

Translations & synonyms

night , ilta
nighttime yöaika,
Wikipedia

Night or nighttime (also spelled night-time or night time) is the period of ambient darkness from sunset to sunrise during each 24-hour day, when the Sun is below the horizon. The exact time when night begins and ends (equally true with evening) depends on the location and varies throughout the year. When night is considered as a period that follows evening, it is usually considered to start around 8 pm and to last to about 4 am.

Source: Wikipedia
Wiktionary
night

     Fin: Yöllä on pimeää.
     Eng: ― It is dark at night.
(modifier) night, nocturnal

Usage:
The concepts ilta (“evening”) and (“night”) are defined slightly differently in Finnish and English. is generally regarded as the period of day normally devoted for sleeping, i.e. roughly the time between 10/11 p.m. and 6/7 a.m. The time between 5/6 p.m. and 10/11 p.m. is referred to as ilta (“evening”), but in English it is often called "night" as e.g. in "I have a meeting tonight". The term tiistaiyö (literally, Tuesday night) would actually refer to the hours from approximately 23:00 Monday to 06:00 Tuesday, which in standard English would be referred to as Monday night (even though Tuesday technically begins during this period).
Derived terms:
yöllinen
yöpyä
yötön yö
öinen
öisin

Compounds:
aamuyö
alkuyö
hallayö
hääyö
iltayö
jouluyö
juhannusyö
keskiyö
kesäyö
lemmenyö
loppuyö
myrsky-
pakkasyö
puoliyö
pääsiäisyö
suviyö
sydänyö
talviyö
uudenvuodenyö
vappuyö
yöaika
yöastia
yöasu
yöbaari
yöeläin
yöelämä
yöilma
yöjuna
yöjuoksu
yökahvila
yökaste
yökastelu
yökausi
yökerho
yökortteeri
yökylmä
yökyöpeli
yölamppu
yölento
yölepo
yöliikenne
yölintu
yölämmitys
yölämpötila
yömaja
yömyssy
yömyöhä
yönkuningatar
yönmusta
yönseutu
yönäkö
yönäytäntö
yöpaikka
yöpaita
yöpakkanen
yöpala
yöpelko
yöperhonen
yöpilvi
yöpimeä
yöpuku
yöpuoli
yöpuu
yöpäivystys
yöpöytä
yöradio
yöraha
yörauha
yöravintola
yösija
yösilmä
yösokeus
yösuunnistus
yösydän
yösyöttö
yösähkö
yösäilö
yötaivas
yötaksa
yötuuli
yötyö
yötyöläinen
yötähtäin
yöuni
yövaate
yövahti
yövaippa
yövalaistus
yövalvonta
yövieras
yövilkka
yövoide
yövuoro

Etymology:
From Proto-Finnic öö, from Proto-Uralic üje. Cognates include Karelian , Ludian üö, Estonian öö, Ingrian öö, Livonian īe, Northern Sami idja, Inari Sami ijjâ, Udmurt уй (uj), Komi-Permyak ой (oj), Komi-Zyrian вой (voj), Southern Mansi йӣ (jī), Hungarian éj.
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - yöni yöni yösi yösi yönsä yönsä
Par -ta yötäni öitäni yötäsi öitäsi yötänsä / yötään öitänsä / öitään
Gen -n yöni öitteni / öideni yösi öittesi / öidesi yönsä öittensä / öidensä
Ill mihin yöhöni öihini yöhösi öihisi yöhönsä öihinsä
Ine -ssa yössäni öissäni yössäsi öissäsi yössänsä / yössään öissänsä / öissään
Ela -sta yöstäni öistäni yöstäsi öistäsi yöstänsä / yöstään öistänsä / öistään
All -lle yölleni öilleni yöllesi öillesi yölleen / yöllensä öillensä / öilleän
Ade -lla yölläni öilläni yölläsi öilläsi yöllänsä / yöllään öillänsä / öillään
Abl -lta yöltäni öiltäni yöltäsi öiltäsi yöltänsä / yöltään öiltänsä / öiltään
Tra -ksi yökseni öikseni yöksesi öiksesi yökseen / yöksensä öikseen / öiksensä
Ess -na yönäni öinäni yönäsi öinäsi yönänsä / yönään öinänsä / öinään
Abe -tta yöttäni öittäni yöttäsi öittäsi yöttänsä / yöttään öittänsä / öittään
Com -ne - öineni - öinesi - öineen / öinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - yömme yömme yönne yönne yönsä yönsä
Par -ta yötämme öitämme yötänne öitänne yötänsä / yötään öitänsä / öitään
Gen -n yömme öittemme / öidemme yönne öittenne / öidenne yönsä öittensä / öidensä
Ill mihin yöhömme öihimme yöhönne öihinne yöhönsä öihinsä
Ine -ssa yössämme öissämme yössänne öissänne yössänsä / yössään öissänsä / öissään
Ela -sta yöstämme öistämme yöstänne öistänne yöstänsä / yöstään öistänsä / öistään
All -lle yöllemme öillemme yöllenne öillenne yölleen / yöllensä öillensä / öilleän
Ade -lla yöllämme öillämme yöllänne öillänne yöllänsä / yöllään öillänsä / öillään
Abl -lta yöltämme öiltämme yöltänne öiltänne yöltänsä / yöltään öiltänsä / öiltään
Tra -ksi yöksemme öiksemme yöksenne öiksenne yökseen / yöksensä öikseen / öiksensä
Ess -na yönämme öinämme yönänne öinänne yönänsä / yönään öinänsä / öinään
Abe -tta yöttämme öittämme yöttänne öittänne yöttänsä / yöttään öittänsä / öittään
Com -ne - öinemme - öinenne - öineen / öinensä

taksa, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - taksa taksat
Par -ta taksaa taksoja
Gen -n taksan taksojen
Ill mihin taksaan taksoihin
Ine -ssa taksassa taksoissa
Ela -sta taksasta taksoista
All -lle taksalle taksoille
Ade -lla taksalla taksoilla
Abl -lta taksalta taksoilta
Tra -ksi taksaksi taksoiksi
Ess -na taksana taksoina
Abe -tta taksatta taksoitta
Com -ne - taksoine
Ins -in - taksoin

Translations & synonyms

rate määrä, nopeus, hinta, kurssi, aste, taksa
charge lataus, varaus, veloitus, hinta, syyte, taksa
Wiktionary
fee

Etymology:
Borrowed from Swedish taxa, itself from Middle Low German tax, from Old French taxe (whence also English tax), from Medieval Latin taxa.
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - taksani taksani taksasi taksasi taksansa taksansa
Par -ta taksaani taksojani taksaasi taksojasi taksaansa / taksaaan taksojansa / taksojaan
Gen -n taksani taksojeni taksasi taksojesi taksansa taksojensa
Ill mihin taksaani taksoihini taksaasi taksoihisi taksaansa taksoihinsa
Ine -ssa taksassani taksoissani taksassasi taksoissasi taksassansa / taksassaan taksoissansa / taksoissaan
Ela -sta taksastani taksoistani taksastasi taksoistasi taksastansa / taksastaan taksoistansa / taksoistaan
All -lle taksalleni taksoilleni taksallesi taksoillesi taksalleen / taksallensa taksoillensa / taksoillean
Ade -lla taksallani taksoillani taksallasi taksoillasi taksallansa / taksallaan taksoillansa / taksoillaan
Abl -lta taksaltani taksoiltani taksaltasi taksoiltasi taksaltansa / taksaltaan taksoiltansa / taksoiltaan
Tra -ksi taksakseni taksoikseni taksaksesi taksoiksesi taksakseen / taksaksensa taksoikseen / taksoiksensa
Ess -na taksanani taksoinani taksanasi taksoinasi taksanansa / taksanaan taksoinansa / taksoinaan
Abe -tta taksattani taksoittani taksattasi taksoittasi taksattansa / taksattaan taksoittansa / taksoittaan
Com -ne - taksoineni - taksoinesi - taksoineen / taksoinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - taksamme taksamme taksanne taksanne taksansa taksansa
Par -ta taksaamme taksojamme taksaanne taksojanne taksaansa / taksaaan taksojansa / taksojaan
Gen -n taksamme taksojemme taksanne taksojenne taksansa taksojensa
Ill mihin taksaamme taksoihimme taksaanne taksoihinne taksaansa taksoihinsa
Ine -ssa taksassamme taksoissamme taksassanne taksoissanne taksassansa / taksassaan taksoissansa / taksoissaan
Ela -sta taksastamme taksoistamme taksastanne taksoistanne taksastansa / taksastaan taksoistansa / taksoistaan
All -lle taksallemme taksoillemme taksallenne taksoillenne taksalleen / taksallensa taksoillensa / taksoillean
Ade -lla taksallamme taksoillamme taksallanne taksoillanne taksallansa / taksallaan taksoillansa / taksoillaan
Abl -lta taksaltamme taksoiltamme taksaltanne taksoiltanne taksaltansa / taksaltaan taksoiltansa / taksoiltaan
Tra -ksi taksaksemme taksoiksemme taksaksenne taksoiksenne taksakseen / taksaksensa taksoikseen / taksoiksensa
Ess -na taksanamme taksoinamme taksananne taksoinanne taksanansa / taksanaan taksoinansa / taksoinaan
Abe -tta taksattamme taksoittamme taksattanne taksoittanne taksattansa / taksattaan taksoittansa / taksoittaan
Com -ne - taksoinemme - taksoinenne - taksoineen / taksoinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2021, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept