Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

yölepo yölepo   N Sg Nom
   N Sg Nom + lepo   N Sg Nom

yölepo, Noun

up ↑

Translations & synonyms

night rest
yölepo
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - yöleponi yöleponi yöleposi yöleposi yöleponsa yöleponsa
Par -ta yölepoani yölepojani yölepoasi yölepojasi yölepoansa / yölepoaan yölepojansa / yölepojaan
Gen -n yöleponi yölepojeni yöleposi yölepojesi yöleponsa yölepojensa
Ill mihin yölepooni yölepoihini yölepoosi yölepoihisi yölepoonsa yölepoihinsa
Ine -ssa yölevossani yölevoissani yölevossasi yölevoissasi yölevossansa / yölevossaan yölevoissansa / yölevoissaan
Ela -sta yölevostani yölevoistani yölevostasi yölevoistasi yölevostansa / yölevostaan yölevoistansa / yölevoistaan
All -lle yölevolleni yölevoilleni yölevollesi yölevoillesi yölevolleen / yölevollensa yölevoillensa / yölevoillean
Ade -lla yölevollani yölevoillani yölevollasi yölevoillasi yölevollansa / yölevollaan yölevoillansa / yölevoillaan
Abl -lta yölevoltani yölevoiltani yölevoltasi yölevoiltasi yölevoltansa / yölevoltaan yölevoiltansa / yölevoiltaan
Tra -ksi yölevokseni yölevoikseni yölevoksesi yölevoiksesi yölevokseen / yölevoksensa yölevoikseen / yölevoiksensa
Ess -na yöleponani yölepoinani yöleponasi yölepoinasi yöleponansa / yöleponaan yölepoinansa / yölepoinaan
Abe -tta yölevottani yölevoittani yölevottasi yölevoittasi yölevottansa / yölevottaan yölevoittansa / yölevoittaan
Com -ne - yölepoineni - yölepoinesi - yölepoineen / yölepoinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - yölepomme yölepomme yöleponne yöleponne yöleponsa yöleponsa
Par -ta yölepoamme yölepojamme yölepoanne yölepojanne yölepoansa / yölepoaan yölepojansa / yölepojaan
Gen -n yölepomme yölepojemme yöleponne yölepojenne yöleponsa yölepojensa
Ill mihin yölepoomme yölepoihimme yölepoonne yölepoihinne yölepoonsa yölepoihinsa
Ine -ssa yölevossamme yölevoissamme yölevossanne yölevoissanne yölevossansa / yölevossaan yölevoissansa / yölevoissaan
Ela -sta yölevostamme yölevoistamme yölevostanne yölevoistanne yölevostansa / yölevostaan yölevoistansa / yölevoistaan
All -lle yölevollemme yölevoillemme yölevollenne yölevoillenne yölevolleen / yölevollensa yölevoillensa / yölevoillean
Ade -lla yölevollamme yölevoillamme yölevollanne yölevoillanne yölevollansa / yölevollaan yölevoillansa / yölevoillaan
Abl -lta yölevoltamme yölevoiltamme yölevoltanne yölevoiltanne yölevoltansa / yölevoltaan yölevoiltansa / yölevoiltaan
Tra -ksi yölevoksemme yölevoiksemme yölevoksenne yölevoiksenne yölevokseen / yölevoksensa yölevoikseen / yölevoiksensa
Ess -na yöleponamme yölepoinamme yöleponanne yölepoinanne yöleponansa / yöleponaan yölepoinansa / yölepoinaan
Abe -tta yölevottamme yölevoittamme yölevottanne yölevoittanne yölevottansa / yölevottaan yölevoittansa / yölevoittaan
Com -ne - yölepoinemme - yölepoinenne - yölepoineen / yölepoinensa

, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - yöt
Par -ta yötä öitä
Gen -n yön öitten / öiden
Ill mihin yöhön öihin
Ine -ssa yössä öissä
Ela -sta yöstä öistä
All -lle yölle öille
Ade -lla yöllä öillä
Abl -lta yöltä öiltä
Tra -ksi yöksi öiksi
Ess -na yönä öinä
Abe -tta yöttä öittä
Com -ne - öine
Ins -in - öin

Translations & synonyms

night , ilta
nighttime yöaika,
Wikipedia

Night or nighttime (also spelled night-time or night time) is the period of ambient darkness from sunset to sunrise during each 24-hour day, when the Sun is below the horizon. The exact time when night begins and ends (equally true with evening) depends on the location and varies throughout the year. When night is considered as a period that follows evening, it is usually considered to start around 8 pm and to last to about 4 am.

Source: Wikipedia
Wiktionary
night

     Fin: Yöllä on pimeää.
     Eng: ― It is dark at night.
(modifier) night, nocturnal

Usage:
The concepts ilta (“evening”) and (“night”) are defined slightly differently in Finnish and English. is generally regarded as the period of day normally devoted for sleeping, i.e. roughly the time between 10/11 p.m. and 6/7 a.m. The time between 5/6 p.m. and 10/11 p.m. is referred to as ilta (“evening”), but in English it is often called "night" as e.g. in "I have a meeting tonight". The term tiistaiyö (literally, Tuesday night) would actually refer to the hours from approximately 23:00 Monday to 06:00 Tuesday, which in standard English would be referred to as Monday night (even though Tuesday technically begins during this period).
Derived terms:
yöllinen
yöpyä
yötön yö
öinen
öisin

Compounds:
aamuyö
alkuyö
hallayö
hääyö
iltayö
jouluyö
juhannusyö
keskiyö
kesäyö
lemmenyö
loppuyö
myrsky-
pakkasyö
puoliyö
pääsiäisyö
suviyö
sydänyö
talviyö
uudenvuodenyö
vappuyö
yöaika
yöastia
yöasu
yöbaari
yöeläin
yöelämä
yöilma
yöjuna
yöjuoksu
yökahvila
yökaste
yökastelu
yökausi
yökerho
yökortteeri
yökylmä
yökyöpeli
yölamppu
yölento
yölepo
yöliikenne
yölintu
yölämmitys
yölämpötila
yömaja
yömyssy
yömyöhä
yönkuningatar
yönmusta
yönseutu
yönäkö
yönäytäntö
yöpaikka
yöpaita
yöpakkanen
yöpala
yöpelko
yöperhonen
yöpilvi
yöpimeä
yöpuku
yöpuoli
yöpuu
yöpäivystys
yöpöytä
yöradio
yöraha
yörauha
yöravintola
yösija
yösilmä
yösokeus
yösuunnistus
yösydän
yösyöttö
yösähkö
yösäilö
yötaivas
yötaksa
yötuuli
yötyö
yötyöläinen
yötähtäin
yöuni
yövaate
yövahti
yövaippa
yövalaistus
yövalvonta
yövieras
yövilkka
yövoide
yövuoro

Etymology:
From Proto-Finnic öö, from Proto-Uralic üje. Cognates include Karelian , Ludian üö, Estonian öö, Ingrian öö, Livonian īe, Northern Sami idja, Inari Sami ijjâ, Udmurt уй (uj), Komi-Permyak ой (oj), Komi-Zyrian вой (voj), Southern Mansi йӣ (jī), Hungarian éj.
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - yöni yöni yösi yösi yönsä yönsä
Par -ta yötäni öitäni yötäsi öitäsi yötänsä / yötään öitänsä / öitään
Gen -n yöni öitteni / öideni yösi öittesi / öidesi yönsä öittensä / öidensä
Ill mihin yöhöni öihini yöhösi öihisi yöhönsä öihinsä
Ine -ssa yössäni öissäni yössäsi öissäsi yössänsä / yössään öissänsä / öissään
Ela -sta yöstäni öistäni yöstäsi öistäsi yöstänsä / yöstään öistänsä / öistään
All -lle yölleni öilleni yöllesi öillesi yölleen / yöllensä öillensä / öilleän
Ade -lla yölläni öilläni yölläsi öilläsi yöllänsä / yöllään öillänsä / öillään
Abl -lta yöltäni öiltäni yöltäsi öiltäsi yöltänsä / yöltään öiltänsä / öiltään
Tra -ksi yökseni öikseni yöksesi öiksesi yökseen / yöksensä öikseen / öiksensä
Ess -na yönäni öinäni yönäsi öinäsi yönänsä / yönään öinänsä / öinään
Abe -tta yöttäni öittäni yöttäsi öittäsi yöttänsä / yöttään öittänsä / öittään
Com -ne - öineni - öinesi - öineen / öinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - yömme yömme yönne yönne yönsä yönsä
Par -ta yötämme öitämme yötänne öitänne yötänsä / yötään öitänsä / öitään
Gen -n yömme öittemme / öidemme yönne öittenne / öidenne yönsä öittensä / öidensä
Ill mihin yöhömme öihimme yöhönne öihinne yöhönsä öihinsä
Ine -ssa yössämme öissämme yössänne öissänne yössänsä / yössään öissänsä / öissään
Ela -sta yöstämme öistämme yöstänne öistänne yöstänsä / yöstään öistänsä / öistään
All -lle yöllemme öillemme yöllenne öillenne yölleen / yöllensä öillensä / öilleän
Ade -lla yöllämme öillämme yöllänne öillänne yöllänsä / yöllään öillänsä / öillään
Abl -lta yöltämme öiltämme yöltänne öiltänne yöltänsä / yöltään öiltänsä / öiltään
Tra -ksi yöksemme öiksemme yöksenne öiksenne yökseen / yöksensä öikseen / öiksensä
Ess -na yönämme öinämme yönänne öinänne yönänsä / yönään öinänsä / öinään
Abe -tta yöttämme öittämme yöttänne öittänne yöttänsä / yöttään öittänsä / öittään
Com -ne - öinemme - öinenne - öineen / öinensä

lepo, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - lepo levot
Par -ta lepoa lepoja
Gen -n levon lepojen
Ill mihin lepoon lepoihin
Ine -ssa levossa levoissa
Ela -sta levosta levoista
All -lle levolle levoille
Ade -lla levolla levoilla
Abl -lta levolta levoilta
Tra -ksi levoksi levoiksi
Ess -na lepona lepoina
Abe -tta levotta levoitta
Com -ne - lepoine
Ins -in - levoin

Translations & synonyms

rest lepo, rauha, lepotauko, lepohetki, noja, alusta
repose lepo, rauha
ease helppous, lepo, huolettomuus, mukavuus, hyvä olo, rauha
rest cure lepo
Wikipedia

In physics, Rest is the state at which an object is stationary or not moving with respect to its surroundings, and is thus said to be at rest. An example of an object at rest would be a book lying on a table.

Source: Wikipedia
Wiktionary
rest, repose

Etymology:
From levätä +‎ -o.
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - leponi leponi leposi leposi leponsa leponsa
Par -ta lepoani lepojani lepoasi lepojasi lepoansa / lepoaan lepojansa / lepojaan
Gen -n leponi lepojeni leposi lepojesi leponsa lepojensa
Ill mihin lepooni lepoihini lepoosi lepoihisi lepoonsa lepoihinsa
Ine -ssa levossani levoissani levossasi levoissasi levossansa / levossaan levoissansa / levoissaan
Ela -sta levostani levoistani levostasi levoistasi levostansa / levostaan levoistansa / levoistaan
All -lle levolleni levoilleni levollesi levoillesi levolleen / levollensa levoillensa / levoillean
Ade -lla levollani levoillani levollasi levoillasi levollansa / levollaan levoillansa / levoillaan
Abl -lta levoltani levoiltani levoltasi levoiltasi levoltansa / levoltaan levoiltansa / levoiltaan
Tra -ksi levokseni levoikseni levoksesi levoiksesi levokseen / levoksensa levoikseen / levoiksensa
Ess -na leponani lepoinani leponasi lepoinasi leponansa / leponaan lepoinansa / lepoinaan
Abe -tta levottani levoittani levottasi levoittasi levottansa / levottaan levoittansa / levoittaan
Com -ne - lepoineni - lepoinesi - lepoineen / lepoinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - lepomme lepomme leponne leponne leponsa leponsa
Par -ta lepoamme lepojamme lepoanne lepojanne lepoansa / lepoaan lepojansa / lepojaan
Gen -n lepomme lepojemme leponne lepojenne leponsa lepojensa
Ill mihin lepoomme lepoihimme lepoonne lepoihinne lepoonsa lepoihinsa
Ine -ssa levossamme levoissamme levossanne levoissanne levossansa / levossaan levoissansa / levoissaan
Ela -sta levostamme levoistamme levostanne levoistanne levostansa / levostaan levoistansa / levoistaan
All -lle levollemme levoillemme levollenne levoillenne levolleen / levollensa levoillensa / levoillean
Ade -lla levollamme levoillamme levollanne levoillanne levollansa / levollaan levoillansa / levoillaan
Abl -lta levoltamme levoiltamme levoltanne levoiltanne levoltansa / levoltaan levoiltansa / levoiltaan
Tra -ksi levoksemme levoiksemme levoksenne levoiksenne levokseen / levoksensa levoikseen / levoiksensa
Ess -na leponamme lepoinamme leponanne lepoinanne leponansa / leponaan lepoinansa / lepoinaan
Abe -tta levottamme levoittamme levottanne levoittanne levottansa / levottaan levoittansa / levoittaan
Com -ne - lepoinemme - lepoinenne - lepoineen / lepoinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2021, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept